Keresés ebben a blogban

2009. november 4., szerda

AZ ÍRÁS MŰVÉSZETE - MŰVÉSZI ÍRÁSOK

AZ ÍRÁS MŰVÉSZETE - MŰVÉSZI ÍRÁSOK
KIS MAGYAR OKLEVÉLTAN

Válogatás az ELTE Egyetemi Könyvtár és az Egyetemi Levéltár oklevélgyűjteményéből
Kiállítás az ELTE Egyetemi Könyvtár Dísztermében
2009. október 8-tól december 31-ig

Tisztelettel meghívjuk a kiállítás megnyitójára 2009. október 8-án 13.30-kor

köszöntőt mond: Dr. Szögi László az ELTE Egyetemi Könyvtár főigazgatója
a kiállítást megnyitja: Dr. Hudecz Ferenc az ELTE rektora
bevezetőt mond: Dr. Rácz György a Magyar Országos Levéltár főosztályvezetője
a kiállítást bemutatja: Dr. Varga Júlia az ELTE Egyetemi Levéltár igazgató-helyettese
a kiállítást rendezte: Dr. Varga Júlia főlevéltáros és Kassa Melinda muzeológus

Megtekinthető hétköznaponként 10–18 óra között. 1053 Budapest, Ferenciek tere 6.

Az egyetem patinás könyvtárának kézirattára és az egyetemi szaklevéltár jelentős történeti értékű és nagy számú középkori és kora újkori oklevéllel rendelkezik, amelyek eredetiben, vagy másolatban maradtak fenn. Tudományos forrásértéküket jelzi, hogy az oklevelek egy része egyedi példány, az ország más közgyűjteményeiben nem lelhető fel, így megismerésük nélkül nemzeti történelmünknek nem egy kérdése maradt volna homályban. Az ország első egyeteme oklevélgyűjteményének létrehozására a 18. század utolsó negyedében került sor tudományos és oktatási célból, alapját Pray György gyűjteménye képezte, aki az oklevéltan első oktatója volt az egyetemen. Jelen kiállításban a gyűjtemények legszebb darabjait válogattuk ki és tesszük közszemlére, elsősorban középkori és kora újkori okleveleket a 13-17. századból. A kiállítás érdekessége, hogy az okleveleket kiadójuk szerint csoportosítottuk, vagyis láthatóak királyi és királynéi oklevelek, egyházi testületek (káptalanok, konventek, hiteleshelyek) által kibocsátott oklevelek, pápai bullák, közjegyzői és a közigazgatási testületek oklevelei. Nyomon követhető az oklevélkiadás módjának századokon átívelő fejlődése és az írásformák változása. Egyes oklevelek tartalmuk mellett művészi megjelenítésükkel is komoly értéket képviselnek.


További információ:
Dr. Varga Júlia
tel: (06-1) 313-3296
e-mail: info@leveltar.elte.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kérlek, hogy csak etikusan és nyomdafestéket tűrően írj a bejegyzésekhez megjegyzést!