Keresés ebben a blogban

2012. december 31., hétfő

Pilinszky János: Bűn


Bűn

Gyerek vagy még, a tagjaid
mégis már szinte készen
vakítanak a hajlatok
derengő rendszerében,
s akár egy bujkáló mosoly,
ha csípőd nem, hát vállad
elárul és magadra hagy.
Tetőtől-talpig látlak.

Nézlek, és nem birom tovább,
egyetlen moccanásra
puhán megindul életem,
mint omló homokbánya.
Gyenge vagy még, hát menekűlj
mielőtt utolérne!
Előre biccen a fejed.
Az első ütés érte.

Mohón tülekszenek feléd
a leroskadó évek;
mint kiéheztetett botok,
a rengeteg megéled.
Éjszakáim! az éjszakák
didergő csőcseléke!
testestül veti rád magát,
egy falatka kenyérre.

Fiatal csuklód eltörik
és bezúzzák a hátad;
az üdvösségük keresik,
mit nálam nem találtak.
Az elveszített gyermeket,
vakító ifjuságot!
S kifosztva elhajítanak,
mint talpig tépett zsákot.

Ez marad belőled nekem?
Ájult közönnyel nézlek.
Hová a váll, mely tündökölt,
nyoma a tündöklésnek?
Zavartan tesz-vesz a kezem
az üres levegőben.
Te volnál, kit megöltek és
én lennék, ki megöltem? 


Babits Mihály: Új esztendő


Új esztendő

 

1918.
Idegeimen apokaliptikus
zene tombol, bábeli gyermekágy
a világ, véres lében remeg és
csikorog - ó jaj, ki a kínokban
ki a kínokban vajudó? Én vagyok,
te vagy, mi vagyunk, egy lett mindenki
e kínok apokalipszisában, e
véres ágy vonaglásában, rángunk és
futkosunk, patkánymódra, óriás
talpak alatt, jaj! véres és vértelen
kaszák villódzanak a tetemszagú
légben, és torkon lehel a ragály
csontpalotákból idegen zene szól
viharok paradicsoma kibomlik.
Mit szólsz, ég és föld? Mit rántasz, iszonyú
új esztendőkbe, ég? A föld hallgat és
zordan karikáz sötét telében - de egyszer
ébrednie kell, és akkor mit mond majd
változatlan szép tavaszával, mit mond
feldúlt erdeivel, mit mond eleven
erőivel, mit mond rettenetes
ugarain kisarjadó vadvirágok
ezer beszédes szemeivel - Ember,
te züllött, véres, rossz kártyás, éji veszett
játékodból a réten ocsudva, - hogy fogsz
a vadvirágok szemeibe nézni?

Babits Mihály: Új Esztendő beköszönön


[Új esztendő beköszön....]

 

1. Új esztendő beköszön
    régi könyvben új lap
    új topán a küszöbön
    ég küszöbén új nap.
           Ej haj dús az év
           minden jót igér,
           minden napja cél és
           minden éje kéj.
2. Vízkereszt: a világ vár
    csillag ég az égen
    Gáspár, Menyhért, Boldizsár
    jönnek a tevéken.
           Ej haj szép az év,
           minden napja szép,
           minden éj egy álom
           minden nap egy kép.
3. Gyümölcsoltó: boldogan
    angyal kél a szélben,
    a Megváltó megfogan
    tiszta szűz méhében.
           Ej haj mély az év,
           minden napja mély,
           születés a nappal,
           foganás az éj.
4. Kelj vasárnap Palmárum
    bujj elő, zöld zsenge:
    Krisztus urunk szamáron
    megy Jeruzsálembe.
           Ej haj nyől az év
           bársony barkaként:
           barka síma, bársony
           macska talpaként.
5. Nagypénteken délután
    szél nyög a kereszten,
    fenn a bús Kálvárián
    meghal a bús Isten.
           Ej haj bús az év,
           minden napja bús,
           nappala borús és
           éje háborús.
6. Husvét reggel felragyog
    alleluja szólal,
    sírból Krisztus kilobog
    piros lobogóval.
           Ej haj, halál ellen
           balzsamír az év,
           mert a nap feltámadás
           és az éj csak rév.
7. Piros Pünköst mosolyával
    piros rózsa éled:
    tüzes nyelvek záporával
    harmatoz a lélek.
           Ej haj, lélekév!
           meghal, mégis él:
           az eleven napnak
            szelleme az éj.
8. Péter és Pál: Damaskus,
    fény kel az útporbul:
    Paulussá Saulus
    lováról lefordúl.
            Ej haj csodaév
            fordul és cserél,
            minden éjből nap lesz,
            minden napból éj.
9. Szent István a vánkoson
    nyújtja koronáját,
    Magyarország köszönti
    régi patrónáját.
           Ej haj örök év
           örök reménység,
           ahol a föld nem segít,
           megsegít az ég.
10. Névnap: Mária neve
      zengi át a tengert,
      kit az Isten eleve
      anyja gyanánt szentelt.
           Ej haj gyöngy a nap.
           Gyöngyfüzér az év:
           minden nap egy névnap,
           minden gyöngy egy név.
11. Mindenszentek: hideg ősz,
      bolyg a szellem fázva,
      fázó népség temetőz
      sírokon gyertyázva.
           Jaj az év temető,
           mindennap egy holt,
           minden napra minden éj
           ráírja, hogy: Volt.
12. Fenyőillat: Karácsony
      Betlehem és jászol:
      fügén élsz és kalácson,
      de a szíved gyászol.
           Szép az év, szép a nap,
           de a szíved oly bús:
           Volt egy gazdag kisgyerek,
           aki most vén koldús.
13. Tizenkettő: tik, tak, tik...
      Évet év most veszt el:
      Versbe tizenharmadik
      az öreg Szilveszter.
           Klepetusán - ő az év -
           minden gomb egy nap:
           gimbeli-gombolja
           s megint belekap.
1911

2012. november 14., szerda

MAGYAR ŐSTÖRTÉNET MUNKAKÖZÖSSÉG EGYESÜLET Novemberi közgyűlés


MAGYAR ŐSTÖRTÉNET MUNKAKÖZÖSSÉG EGYESÜLET

Tisztelettel meghívjuk

Az Egyesület Közgyűlésére és Novemberi Konferenciájára

Időpont: 2012.november 16. 12-15 óra
Hely: ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. alatti épülete,
II.emelet 252. terem

1. A közgyűlés napirendje

A jelenlegi elnök leköszönése és új elnök megválasztása

2. konferencia napirendje:

2. a) Erdélyi István: Lev Nyikolajevics Gumiljov munkásságáról (100 éve született).

2. b) Csáji Koppány László: Társadalomnéprajzi modellezési lehetőségek a magyar
őstörténet-kutatásban

Surányi Dezső

Személyi adatlap

Személyes adatok
név
születési év
intézmény neve
doktori iskola

Elérhetőségek
drótpostacím
telefonszám

Fokozat, cím
tudományos fokozat, cím
fokozat megszerzésének éve
fokozat tudományága
fokozatot kiadó intézmény neve
tudományos fokozat, cím
fokozat megszerzésének éve
fokozat tudományága
fokozatot kiadó intézmény neve

Jelenlegi munkahelyek
1967 -Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Kht.

Témavezetés
témavezetői tevékenysége
során eddig vezetésére bízott
doktoranduszok száma
ezek közül abszolutóriumot
szerzettek száma
témavezetettjei közül fokozatot
szereztek:
témavezetettjei folyamatban lévő
doktori cselekménnyel:

jelenlegi doktorandusz hallgatói az
abszolutórium várható évével:

Az adatok hitelességéről nyilatkozott: 2012. V. 23.

Surányi Dezső
1947
Szent István Egyetem
SzIE Környezettudományi Doktori Iskola (témavezető)

suranyi.dezso cefrucht.hu
+3653505388

PhD
1991
növénytermesztési és kertészeti tudományok
MTA
DSc
1994

MTA

20

18

Takács Márton

Témakiírások

PhD (2015)

KTDI-
SzIE

kutatási terület

jelenlegi kutatásainak tudományága

Gyümölcstermő növények biológiája és
története Történeti-ökológiai kérdések
a Kárpát-medencében Természetes és
kultúrflóra összefüggései a klímaváltozásokkal
kapcsolatban
környezettudományok

Közlemények

Surányi D: Pear in Hungary. European pear species in Hungary
2010and their communities, HUNGARIAN AGRICULTURAL

RESEARCH 19/2: pp. 4-14.
dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk
független idéző közlemények száma: 1
nyelv: angol
Surányi D.: The steps (Dissertations the fruit growing troll),
2010International Journal of Horticultural Science, 16 (4), pp. 85-87
dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk
nyelv: angol
Surányi D.: National peach varieties and growing traditions,
2008Hungarian Agricultural Research, 17 (2-3), pp. 4-11
dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk
nyelv: angol
Surányi, D. –Erdős, Z.: Possibilities and difficulties of cultivars
2007introduction into Hungarian plum growing., Acta Hort. Hague 734:
417-423., pp. 417-423
dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk
nyelv: angol
2007Surányi Dezső: A génbank gyűjteményének fontosságáról, MAG
KUTATÁS FEJLESZTÉS ÉS KÖRNYEZET 21: (2) pp. 22-29.
dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk
nyelv: magyar
Teljes dokumentum
Surányi Dezső: A termesztett gyümölcsfajok és -fajták ökológiai
2000sajátosságai, azok besorolása a Simon-féle értékszámok
szerint, ACTA BIOLOGICA DEBRECINA-SUPPLEMENTUM
OECOLOGICA HUNGARICA 11: (1) p. 143. Paper 183691.
dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk
impakt faktor: 0.291
nyelv: magyar
SURANYI D: COMPARATIVE MORPHOLOGICAL AND
1980PHENOLOGICAL STUDY ON PLUM VARIETIES, ACTA
AGRONOMICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE
29: (1-2) pp. 79-89.
dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk
impakt faktor: 0.115
nyelv: angol
SURANYI D: A STUDY OF SOME PHENOPHASES IN
1980PLUMS, ACTA AGRONOMICA ACADEMIAE SCIENTIARUM
HUNGARICAE 29: (3-4) pp. 265-282.
dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk
impakt faktor: 0.115
független idéző közlemények száma: 1
nyelv: angol
SURANYI D: SEX EXPRESSION OF PLUM VARIETY
1977BESZTERCEI-SZILVA BY FRUIT REGULATING
CHEMICALS, ACTA AGRONOMICA ACADEMIAE

SCIENTIARUM HUNGARICAE 26: (1-2) pp. 76-83.
dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk
impakt faktor: 0.105
nyelv: angol
Surányi D.: DIFFERENTIATION OF SELF-FERTILITY AND
SELF-STERILITY IN PRUNUS BY STAMEN NUMBER PISTIL
1976LENGTH RATIO, HORTSCIENCE (ISSN: 0018-5345) 11: (4), pp.
406-407
dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk
független idéző közlemények száma: 7
nyelv: angol
a legjelentősebbnek tartott 10 közlemény összegzett impakt faktora:
0.626

ezekre történt független hivatkozások száma:

9

Tudománymetriai adatok

Tudományos
közlemény-
és idézőlista

230

az akkreditációnál figyelembe vehető tudományos közleményeinek száma:

273

összes tudományos közleményeinek száma:

18

monográfiák és szakkönyvek:

monográfiák és szakkönyvek száma melyben fejezetet/részt írt:

összes tudományos közleményének összegzett impakt faktora:

összes tudományos közleményének független idézettségi száma:

0

0.858

23

Surányi Dezső

a mezőgazdasági tudomány doktora: 1994

MTA doktora: 1994

Szakterület:
Gyümölcstermesztés
Biológiai Tudományok Osztálya

Kutatási téma:

Gyümölcstermő növények származása és ökológiai problémái

Honos és egzotikus gyümölcsfajok botanikai kérdései

Szubspontán fejlemények a kulturvegetációban (gyümölcsfajtákból
kulturszökevények)

Publikációk:
Surányi Dezső publikációs listája

Szervezeti tagságok:

Környezetbiológiai Tudományos Bizottság

Elérhetőségek:

GYKFI Kht.
2700 Cegléd, Szolnoki út 52. Pf. 33
MagyarországA MÖME 2012. novemberi közgyűlésének és szakmai programjának napirendje az alábbi előadással egészül ki: Csáji Koppány László: Társadalomnéprajzi modellezési lehetőségek a magyar őstörténet-kutatásban Kaphatók lesznek Mándoky Kongur István most megjelent összegyűjtött művei, "Kunok és magyarok" címen, 15% kedvezménnyel, 3300 Ft-ért (Eredeti áruk: 3800 Ft).

2012. június 19., kedd

III. Énlaka - konferencia kötetbemutató 2012. június 19. 16 óra

III. Énlaka - konferencia kötetbemutató 2012. június 19. 16 óra

Akit érdekel Erdély, a történelem, a néprajz, és más művészeti megközelítések, szeretettel várjuk! 


Cím
1014 Budapest - I. kerület, Hess András tér 
Hely telefonszáma

http://www.etterem.hu/5612/kepek

2012. május 16., szerda

Kérés

Drága volt tanárom, kedves most tanárként dolgozó ismerős, barát, szaktárs, kedves ismerős!


Kérlek, kérem, hogy vegye figyelembe, hogy mind a Facebook és mind a Google+ egy közösségi szolgáltatás, ahol a szakanyagok, és más dolgok is közvetítésre kerülnek!

Nekem roppantul rosszul esik az oktalan, és indokolatlanul haragvó leveleket olvasni, és azt látni, hogy a saját leveleimre sem válaszol senki, mert felvállaltam mindannyiunk érdekében egy közösségi támogató, oktató és terjesztő munkát, ami természetesen azzal jár, hogy valaki levelet kap a közösségi oldalról, ha az a beállítása! Hangsúlyozom, ha az a beállítása! Egyébként csak a bejegyzéseket és csak az aktuális bejegyzéseket látja. Ha nem érdeklik részletesen a dolgok, akkor választhat ilyen megoldást is.
Amennyiben hajlandó másokra is időt fordítani, és megnézi, ötletet merít, és ad, van lehetőség látni mindent.

Kérem, nézzen magába! Nézz magadba!

Neked/ Önnek hogyan esne, ha semmibe vennék a munkádat/-ját, a személyiségedet/-ét, és folyamatosan kapcsolatmegszakítással, haraggal, és más hasonlókkal kínálnának/kínálnák?

Szerintem ugyanolyan rosszul.

A beállítások csak egy mozdulatba kerülnek.

A levelek érkeztetése a beállításokban változtatható. Amennyiben a szolgáltatáshoz csatlakozott valaki, akkor a falon láthat minden bejegyzést, és nem levelet kap róla.

Szakmai fórummal foglalkozom, esetleg olyan művészi dolgokkal, amelyek a nagy és komoly erőfeszítés közben oldhatják a fáradságos munkát, és a fáradtságot, és kitartásra, figyelemre ösztönözhetnek.


Én ezt a munkát ingyen végzem, mindenki javára, aki szereti a történelmet, fejlődni, fejleszteni akar, s mást szeretne látni, mint amihez hozzájut, hozzájuthat.


Nem értem a sok sértést, és bántást. Az elméletektől független vagyok.

Kiírtam az elérhetőségeket is. Nyugodtan lehet küldeni jobbat, szebbet, mint amit a másik kiadott a kezéből.

Szeretettel várom az írásokat, a rendezvényterveket, a bemutatókat, a felolvasó estek értesítéseit, a szakmai fórumok anyagait, és programjait, és természetesen a publikációs listákat, bibliográfiákat, adatbázisokat is.

Történelem és segédtudományok ( régészet, genealógia, levéltári anyagok, földrajz, biológia, s mások ) területéről is.


Nem tudom, miért irritáló a virágnév, amit választottam szerkesztőként, hiszen a nevem gyakori, és már előttem publikálók miatt nem használhatom. Szerintem szépet választottam, és nincs más ilyen név, én alkottam.

Egy kis toleranciát kérnék.


Segítek, de ehhez együttműködésre van szükségem.


Bíborvirág

2012. május 6., vasárnap

Donászy Magda: AjándékDonászy Magda: Ajándék


Színes ceruzával
rajzoltam egy képet, 
anyák napján reggel, 
Édesanyám néked. 


Lerajzoltam én egy 
aranyos madarat, 
aranyos madárra 
aranyos tollakat. 


Elkészült a madár, 
Nem mozdul a szárnya… 
Pedig hogyha tudna, 
a válladra szállna. Eldalolná csöndben
tenéked egy dalban, 
amit anyák napján 
mondani akartam.