Keresés ebben a blogban

2019. május 21., kedd

A Szent Korona, a Szent Korona-értékrend és a magyar alkotmányosságA Szent Korona, a Szent Korona-értékrend és a magyar alkotmányosság

Vitéz Siklósi András előadása

Házigazda: dr. Gazda Gyula ny. tanító, jogász

A magyarok koronája (a hozzá tartozó többi felségjelvénnyel együtt) tökéletes műtárgy, ugyanakkor önálló személyiség, a legfőbb közjogi méltóság, a teljhatalom egyedüli birtokosa, és szakrális erejénél fogva a teremtő Isten földi megtestesítője, valamint a világ egyetlen "beavató koronája". Szerkezetét tekintve egységes egész (nincs bizánci és latin része) valószínűleg Attila idejében készült, története rendkívül kalandos (ellopták, zálogba tették, zománcképeit kicserélték, elásták, "hadifogságba ejtették", kis híján megsemmisítették, stb.). A Szent Korona eszme lényegében már a Korona előtt létezett (alárendelő helyett mellérendelő szemlélet!), mindmáig az egyetlen világpélda a különböző népek, nemzetiségek, etnikumok békés, egyenjogú együttélésére, s a jövőnek is kizárólagosan ajánlható létezési formája. Ennek általános bevezetése nélkül elsatnyul, kihal az emberiség. A középkori (judeokeresztény alapokon nyugvó) Szentkorona -eszme (vagy értékrend) némileg torzult változata, s annak egyfajta gyakorlati, közjogi leképeződése. A magyar alkotmány a szokásjogon alapuló, nem kartális alkotmány, több részből áll (pl. Szent István intelmei, Aranybulla, Werbőczy Hármaskönyve, 1848 után minden polgár beemelése a nemzetbe, stb.) Hatalommegosztás, törvény előtti egyenlőség, jogok és kötelezettségek egyensúlya, nemzeti önrendelkezés, alkotmányos jogfolytonosság, önkormányzatiság és egyéb kulcsfogalmak jellemzik. A magyar nemzet egy és oszthatatlan, a magyaroké a Szabadság Alkotmánya. "Ahol a korona, ott van Magyarország." (Révay Péter)Siklósi András: A kereszt előtt 


Látjuk bordáidat

szöggel átvert kezed

sebeidből a vér

a szívünkbe csepeg
Arcod fakó már és

szederjes a melled

Atyádat szólítod

A sorsod betellett
Megnyílik most az ég

a föld reng alattunk

tisztító viharként

átsüvítesz rajtunk
Meghatottan nézünk

fényes keresztedre

Elrejtőzünk némán

szörnyű sebeidbe
Mert csak benned bízunk

te adsz békességet

Te vagy az igazság

Nincs kívüled élet