Keresés ebben a blogban

2019. június 16., vasárnap

NEM LEHET MAGYAR PROSPERITÁS, ALKOTMÁNYOS REND NÉLKÜL

A Nemzetegyesítők meghívására érkezett Szegedre egy kiváló politológus! Nézzétek meg ha van egy kis időtök, s nem fogjátok megbánni!
https://evica920videoadasok.blogspot.com/2019/06/borbely-zsolt-attila-politologus-jogasz.html

Nem lehet magyar prosperitás, alkotmányos rend nélkül
A Kiút a magyar hanyatlás korából – című kiadványt olvasgatva láthatja minden értelmes magyar ember, hogy igaza volt OV-nek, amikor hazatérve Lengyelországból kijelentette, hogy: „Fel kell kötnünk a gatyát!”
A Nemzetegyesítő Mozgalom kifejezetten azért kért fel pártonkívüli szóvivőnek többünket, hogy egyértelmű legyen: MINDEN MAGYAR ÉRDEKÉT CSAK ÚGY LEHET KÉPVISELNI, HA NINCS PÁRTKÖTŐDÉS MÖGÖTTÜNK! Ebből is látszik, hogy a 12 Nemzetegyesítő nem gondolkodik dogmákban és nem ítélnek, hogy ne is ítéltessenek, bár “tele alázattal és reménnyel” kezdtek bele a tavaszi választásokon a magyar közélet megújításába úgy, hogy szinte senki nem hallott erről a mozgalomról, mert nincs mögöttük pénzpóráz!
Három pártonkívüli jelöltjükkel sikerült is bebizonyítaniuk, hogy VAN ÉLET A PÁRTOS GONDOLKODÁSON KÍVÜL IS! Most pedig ezen bizonyítás után azt ígérik a magyar társadalomnak, hogy velük – mint a nép számára készített eszközzel – visszatérhet a magyar országgyűlésbe a valódi népképviselet! Visszatérhetnek oda azok a helyben ismert és elismert „választókerületi követek”, akiket nem a különböző pártok vezetői jelölnek ki a helyi képviseletre, hanem maguk az érdekeltek! Vagyis a Nemzetegyesítők magát az ún. pártképviselet felszámolását célozták meg. (No ezért fogja őket agyonhallgatni minden hivatalos fórum!) Ezzel ugyanis az állam visszakerülhetne a felvirágzás, a politikai sárdobálás és az ezzel járó korrupció megszüntetése, valamint a belső társadalmi békesség korába. Ez a mozgalom nem kíván hatalomra kerülni, ami nagyon is szokatlan a pártok között, s ők azért is kívánták a Nemzetegyesítő Mozgalom rövidített nevének azt megjelölni, hogy: NEM párt. Ezt azonban az ügyészség nem nézte jó szemmel, hiszen ezzel a névvel magát a pártdemokrácia rendszerét is megkérdőjelezhették volna. Így született az a döntés, hogy még a nem engedélyezett NEM-nél is határozottabb NEEM kimondásával, fogják a rövidített nevet bejegyeztetni. Vagyis a teljes nevük egy nagyon is pozitív üzenet: A SZÉTSZABDALT ÉS A CSONKAORSZÁGBAN IS ATOMIZÁLT NEMZET EGYESÍTÉSE! A rövidített név viszont tagadása mindannak ami a pártdemokrácia rendszerében hamis! Ám a törvényesség és a rend államában nemsokára kiderült, hogy létezik egy másik párt, ahol nem volt probléma a „N.E.M. párt” rövidített név, hiszen nekik – a Nemzetegyesítőkkel ellentétben - sikerült bejegyeztetni a pártjukat ezzel a névvel. (Tessenek eldönteni önök, hogy ez kettősmérce vagy neem!?) Az a tény, hogy a Nemzetegyesítők az “elfelejtett” magyar nép hangját akarják felerősíteni, valamint a történelmi magyar államok sorába szeretné visszahelyezni a mozgalom a mai magyar államot, valóban nagy és szent célnak látszik. Szinte biztos, hogy rövidesen a homlokukra bélyegzik majd a negatívvá alázott populista jelzőt, holott ők valóban vállalják a NÉPKÉPVISELET szintű populizmust! Ám a szóvivők egyértelműen kijelentik, hogy a valódi jó irányú változást nem a párt, hanem a 12 tag mintája alapján kialakuló nagy, országos „nemzetegyesítő mozgalom” tudja majd véghezvinni! Mert a jövőben, soha nem lehet többé centralizálni a közhatalmat, ha a magyar emberek megértik végre, hogy ez a mozgalom nem a párt mozgalma, hanem a magyar népé.
E PÁRT UGYANIS, KIZÁRÓLAG ÉRTÉKREND ELLENŐRZÉSÉT VÁLLAL, S NEM AKAR ÁTVENNI SEMMIFÉLE HATALOMGYAKORLÁST!
A szóvivők elkeseredett, sötét hangulatú ország képét vázolták fel, megígérve, hogy mindent megtesznek az integrálhatatlan migránsok befogadása ellen, de emellett a valódi, tehát a választók által ellenőrzött népképviselők vissza is állítják majd az igazságos törvényességet és a történeti alkotmányosság évezredes és beváltan működő rendjét. Nem egy poros és idejétmúlt rendet akarnak tehát, hanem az igazságosság és méltányosság visszavételét!
Az elmúlt napokban újabb és újabb kilakoltatások történtek az országban, ami sokakat az ország elhagyására ösztönöz, vagyis ez az általános elszegényítés csak a leggazdagabb réteget kíméli, s így félő, hogy vagy az elszabaduló erőszak és a közösségeinken felülkerekedő káosz jelenik meg hazánkban, vagy az ország kiüresítése, a magyarság – főleg az ifjúság növekvő kivándorlása. Feltehető a kérdés, hogy kinek az érdeke ez? Szerintük túl sokan váltak áldozataivá annak a „devizahitelnek”, amely mindenképpen hibás termék, vagy ha nem: akkor egyszerűen banki csalás! Azt üzenik tehát a Nemzetegyesítők a magyar népnek, hogy ne higgyenek a politikai pártok vezetőinek, ne dőljenek be a banki vagy politikai reklámoknak, csak saját, helyi, önszerveződő közösségeik tudják megváltoztatni azt a rendszert, amely a bankárkaszti kamatkapitalizmus leggátlástalanabb kifosztását, a fogyasztói társadalom legördögibb formáját erőltette a magyarságra úgy, hogy közben elhitette velük, hogy ez a típusú nyugati demokrácia viszi el az országot a jóléti társadalom küszöbére. Ma már azonban mindenki megtapasztalhatja – ha nem tagja annak a szűk, politikai alapon kedvezményezett körnek, amely a pártok holdudvarába tömörödött – hogy a nemzetünket kínzó bűnözésnek és erőszaknak csak akkor lehet véget vetni, ha nem csatlakozunk egyik „szekértáborhoz” sem, hanem megszervezzük a saját helyi közösségünket és ezzel képessé válik a helyi civil közösség arra, hogy a nemzeti tudat szintjére emelkedve visszavegye a saját önigazgató közhatalmát az önző és egoista pártoktól és az főleg azok vezetőitől. Az az eredmény, amit az EU választások mutattak fel – hogy Furcsán Nyerenc labancérzelmű haramiapártja, négy képviselőt küldhet a minket egyre inkább gyarmatként kezelő EU parlamentbe – fel kell hogy ébressze a magyarságot, ki kell józanítsa azokat, akik egykor a polgári köröket megszervezve elindultak a nemzetté emelkedés útján!
S ha ez megtörténik, akkor minden településen megjelennek a „Nemzeti körök”, nem egyesületi formában, hanem baráti szerveződésben. Nem pártos szervezésben és nem részérdekek képviseletének a szolgálatára, vagyis nem a pénzhatalom pórázára, vagy a közpénzekre való áhítozással, hanem a tisztességes élet reményében. Széchényi István világosan látta, hogy: „Van a szabadság elvesztésénél egy sokkal nagyobb veszély a magyarság számára, s ez az általános elszegényítés réme!”
S ez a „rém” mindaddig velünk marad, amíg továbbra is azokra a politikusokra támaszkodunk, akik vagy létrehozták őket, vagy nem léptek fel ellene! Az a pártpolitikai elit, amely a nemzet érdekei elé helyezi a saját érdekét, nem alkalmas a további bizalomra! Azért nem sikerült eddig visszaszerezni a magyar tekintélyt a Kárpát-medencében, mert az utódállamok népei is látják, hogy az államalkotó magyarság anyagi megbecsülése egyre inkább csökken, még a sokat szidott – s általam csak gyilkosnak tartott Kádár – szocializmushoz képest is! Ne is várjuk azt, más nemzetek tiszteljenek minket addig, amíg nem vagyunk képesek felállni a kényelmes karosszékből, s nem tudjuk megszervezni ismét a magyar nemzetet! Mert csak a pártok nélküli Nemzet lesz képes az egységes nemzeti gondolkodást visszaállítani! S ez csak akkor történhet meg, ha nem csak lelkileg, de tudatilag is képesek leszünk magyarrá emelkedni és képesek leszünk meglátni a másik magyarban azt ami összeköt, és nem azzal törődni ami elválaszt! 2019-06-16 A Nemzetegyesítők szóvivői

2019. június 14., péntek

Frady Endre: SavhatásFrady Endre:SavhatásÖdön bácsi belelépett
Ezer hektó kólába,
Kiáltott egy nem túl szépet,
S lemállott az ólába.Szállt a jaja, úszott TAJ-a,
Eme kóla-tó tágas,
S óláb híján azóta ja
Létformája tótágas.Amin most jár, az a kesztyű,
Kapcára nem kő’ kelme,
S immár nagycirkuszban lesz, tyű,
Világnagy szám őkelme!„Bréking nyúz! Kilukadt a kólagyár! Senki se menjen a közelébe, mert a savas vegyszer szénsavas üdítő mindenkiről mindent lemar esetleg bőrhámlást okozhat!” /Kokáncsomótkereső Pepszin, sajtószóvivő/„A bréking nyúz! Annak ellenére, hogy a brékeléshez vett médincsajna ingemre az volt ráírva, hogy száz százalék pamut, mégis teljesen nejlon, amire allergiás vagyok és most tiszta kiütés a testem és vakarózok, mint az állat! Vessem magam kólába?!” /Breki, a brékelő béka/„Én rendszeresen szokok kólát inni, mer’ az eltünteti a vesekövemet! Igaz, hogy egyúttal a vesémet is, de legalább nem lát bele a rendőrnyomozó úr a kihallgatáson!” /Enyv Ede, bolti tolvaj és vattacukor díler/„TAJ kártya híján nem kaphattam kedvezményes műlábat, úgyhogy kénytelen vagyok a porondon lábatlankodni. Most fejjel lefelé élek, mint az ausztrálok, az új-zélandiak meg a Batman. De kár, hogy a baleset reggelén elfelejtettem bekenni az ólábaimat saválló visszérkenőccsel!” /özv. Ösztövér Ödön, nyugdíjas zsoké/„Ödön bácsi valódi világszám! Megérte leszerződtetni! Amióta ő nálunk tótágaskodik, azóta egyre több követője van és rengetegen lábatlankodnak a nézőtéren! Dől a kólalé!” /Porondi Pöndör, cirkuszigazgató/„Jajjj, ez igen. Ez annyira ZS kategóriás rettenet már, hogy versenyezni lehetne vele a bűn rossz kategóriában. Kíméletlen, szókimondó és szó szerint fáj olvasni....” /P. Gergő, a költő reál végzettségű mérnökkollégája/„ZS, mint zsűrizhetetlen, reál úr? Esetleg zsírégető? Zsigerbrúgató? Zsizsikirtó? He?!” /Frady Endre, költőgigász/„Zs, mint zseniális. F, mint feketeöves. K, mint káprázatos. Az mindenesetre biztos, hogy nem átlagos olvasói erőfeszítéseket kíván a szöveg. Hiszen senki nem gondolhatja komolyan, hogy a Mensa Hungariqa rendes tagja által saját agyúlag begépelt vers pusztán arról szóljon, amiről szólni látszik. Ugyan már, képtelenség! Léteznie kell egy szofisztikált jelkulcsnak, egy kifinomult algoritmusnak, melynek alkalmazásával a szöveg betűi megfelelő sorrendbe kerülnek, az enigmatikus üzenet feldolgozhatóvá válik az olvasótábor halandó tagjai számára is, és a befektetett alkotói energia hasznosul. Kollégák, a feladat adott, és a remény hal meg utoljára.” /F. Péter, a költő humán végzettségű mérnökkollégája/„Juvéban a gól áraMagas, futja kólára!”/CR7, a Juventus góllövő droidja és műkedvelő fűzfapoéta/„Ugyan már, ezt a kétsorost biztosan nem a CR7 írta! Ő sosem inna kólát, mert tudja, hogy egészségtelenebb, mint lenyelni egy hangsebességgel közeledő helikoptert!” /Bulvár Bölénc, oknyomozó újságíró/„Én egyszer ásítás közben lenyeltem egy hangsebességgel közeledő helikoptert, de nem akadt meg a torkomon, mert leöblítettem másfél hektó kólával. Másnap ütős volt a székletem.” /Chuck Norris/„Mi ez a verslábszagos ízlésficam?! Mi ez az alpári agyzsírégetés?! Frady Endre, ez a költészet virágoskertjébe beszabadult irodalmi dinoszaurusz, ez a lelki taposóakna, ez a minden kulturális mázt levedlett szellemi ganajtúróbogár a gyomorforgató lábatlankodásával politikailag akarja ellehetetleníteni a Sétáló Budapest című főpolgármesteri programomat! Anyám szerint kézen állva is lehet sétálni egy amúgy is feje tetején álló városban, de eltiltottam a véleményétől! Frady Endrének meg azt üzenem, hogy (…) na, jó, nem mondom ki, mert klerikálisan prűd anyám visszakézből úgy vágna szájon a sodrófával, hogy napokig keresgélhetném a fogaimat a székletemben!” /Puzsér Róbert, kritikus/„Tisztelt költő úr! Amint látja, két legnagyobb példaképének, Chuck Norrisnak és Puzsér Róbertnek is a saját széklete jutott eszébe az ön legutóbbi verséről. Nem gondolja, hogy ezen a negatív csúcson kéne abbahagynia és szögre akasztania a magát? Ha utóbbi nem megy önerőből, akkor vegye igénybe szerény szolgáltatásomat! Ha másokat is beszervez, tudok csoportkedvezményt adni.” /Dr. Kotász, diplomás hóhér/illusztrálva:


2019. június 13., csütörtök

Kui János: Szellő, szélKui János:
Szellő, szél
Viharos vagy gyönge a szél,

ugyanolyan nyelven beszél.

Az erőset nem szeretik,

a szellőt meg dédelgetik.
A vad vihar támad gyakran,

de nem biztos a dolgában.

A gyengébbek meghúzódnak,

soha, soha nem támadnak.
A szél s a szellő egy család,

de nem védi az igazát,

egymástól eltávolodnak,

s köztük igen nagy űr marad.
Elszegényednek mindketten,

szűkülnek jelentésükben,

odalesz a nagy gazdagság,

s megsínyĺi az egész család.


2019. június 9., vasárnap

Balassi Bálint: Borivóknak való In laudem verni temporis

TIZENEGYEDIK


BORIVÓKNAK VALÓ


IN LAUDEM VERNI TEMPORIS


az "Fejemet nincsen már" nótájára1 Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje,

Mindent egészséggel látogató ege,

Hosszú úton járókot könnyebbítő szele!2 Te nyitod rózsákot meg illatozásra,

Néma fülemile torkát kiáltásra,

Fákot is te öltöztetsz sokszínű ruhákba.3 Néked virágoznak bokrok, szép violák,

Folyó vizek, kutak csak néked tisztulnak,

Az jó hamar lovak is csak benned vigadnak.4 Mert fáradság után füremedt tagokat

Szép harmatos fűvel hizlalod azokat,

Új erővel építvén űzéshez inokat.5 Sőt még az végbéli jó vitéz katonák,

Az szép szagú mezőt kik széllyel béjárják,

Most azok is vigadnak, s az időt múlatják.6 Ki szép füvön lévén bánik jó lovával,

Ki vígan lakozik vitéz barátjával,

Ki penig véres fegyvert tisztíttat csiszárral.7 Újul még az föld is mindenütt tetőled,

Tisztul homályából az ég is tevéled,

Minden teremtett állat megindul tebenned.8 Ily jó időt érvén Isten kegyelméből,

Dicsérjük szent nevét fejenkint jó szívből,

Igyunk, lakjunk egymással vígan, szeretetből!

Fotó: Lövey-Varga Éva 2019 június 09. Szeged

Zsida Tímea Gondolatok

Május 22.Szerda

Nézd nézzük a tájat, oly csodás, semmi mesteri mesterkéltség nincs a teremtő természetben, a megteremtett természetes teremtő erőben! Az az erő, ami a termés magjaként csírát bontva természetes vonzerőben tisztán vonzza a titokzatos természet kincsét, a teremtő erő titkokra épülő e világi miértjeinek kérdését! Miért is? Hogyan is? Hol is? Hova is? Honnan is eredhet minden?, minden-e világi hitben maga a hit, a hiszek, hiszünk mi magában a rendezett rend rendszerezhető rendszereiben?, rendületlenül, rendületlen akarnoki hit rendszerezésében!? Oly rendezett erőben működik minden ami szerint a szív és lélek harci szituációk is törpe ruhákba bújva, még kisebb, apróbb jelmezeket húzhatnak fel maguk,álkendőinek alá és fölé rendelt szerepeiben! Igaz és hamis, valós és valótlan állított állítások állításai, miket hallunk, hallanak, hallhatnak az emberek, maguk és mások, és persze a többségi más és más másságok nagyjaiként, de önbíráskodó öncélú kinyilvánítás elszórt elvetett majd kikeltetett magjaiként, amiket aztán, pusztán jóindulatú rosszindulattal megszórva majd ÉN meg tudom mutatni hogy mi az életed útja! Irigység, jóindulatilag megszervezett önös önvédelemi büszkeség, mely átfordulva a kevélység bájának hódol majd be, alázkodó alázattal!