Keresés ebben a blogban

2018. december 9., vasárnap

Mi lesz veled Régészke? Pályázat 2018 - Irodalom, Történelem, Régészet, Képzőművészet, Természettudomány

Mi lesz veled Régészke? Pályázat 2018 
- Irodalom, Történelem, Régészet, Képzőművészet, Természettudomány
Siklósi András: Korunk pestise, a migrácionizmusSiklósi András: Korunk pestise, a migrácionizmus
Házigazda: Gazda Gyula
Élő videó: Lövey-Varga Éva

"Szó sincs itt ártatlan menekültekről, de még munkát, megélhetést, biztonságosabb jövőt kereső bevándorlókról sem. Itt egy hamis, álhumánus maszlagba csomagolt, tudatos hódító háború, egy szervezett népirtás folyik a fehér emberfajta és a kerezténység maradékai, utolsó bázisai ellen. A multikultúrával, a fajkeveréssel, az önvédelmi ösztön és az egészséges immunrendszer legyengítésével, megsemmisítésével végső támadás indul Európa és Amerika nemzetállamai, kultúrnépei ellen, hogy a már régóta körvonalazódó globális világhatalom akadálytalanul vonhassa (rém)uralma alá bolygónk egész népességét. Ez a sátáni erő roppant károkat okoz a gazdanépek életében: egy jobbára színes muszlim csürhét telepít a nyaku(n)kba, áruló politikusai(n)k segítségével. Ezek az agresszív, ingyenélő, szapora kisebbségek (melyek fokozatosan mindenütt többségbe kerülnek majd) sorra-rendre megmérgezik, tönkreteszik a gyanútlan, agymosott befogadók gazdaságát, jóléti társadalmát, hagyományos életrendjét, viszonylagos kultúrfölényét. Ezt a félállati söpredéket aljas módon fölhasználják ellenü(n)k, ám hosszú távon ők sem járnak jól, hiszen miután mindent fölzabálnak, s a fehérek utolsó tartalékai is elfogynak, nincstelen rabszolga sorba süllyednek a "migránsok" is. Magyarország látszólag üdítő kivétel e végzetes folyamat alól, de egyedül és hosszú távon mindezt aligha állíthatja meg. Megnyugtatásul megjegyezzük, hogy bár ez az ördögi terv igen súlyos pusztításokat valósít meg, sosem győzhet végleg, mert a sorsunk nem csak materiális szinten dől el." In.: A Szegedi Közéleti Kávéház 2018. december havi programja -Siklósi András: Korunk pestise, a migrácionizmus
Házigazda: Gazda Gyula
Élő videó: Lövey-Varga Éva

"Szó sincs itt ártatlan menekültekről, de még munkát, megélhetést, biztonságosabb jövőt kereső bevándorlókról sem. Itt egy hamis, álhumánus maszlagba csomagolt, tudatos hódító háború, egy szervezett népirtás folyik a fehér emberfajta és a kerezténység maradékai, utolsó bázisai ellen. A multikultúrával, a fajkeveréssel, az önvédelmi ösztön és az egészséges immunrendszer legyengítésével, megsemmisítésével végső támadás indul Európa és Amerika nemzetállamai, kultúrnépei ellen, hogy a már régóta körvonalazódó globális világhatalom akadálytalanul vonhassa (rém)uralma alá bolygónk egész népességét. Ez a sátáni erő roppant károkat okoz a gazdanépek életében: egy jobbára színes muszlim csürhét telepít a nyaku(n)kba, áruló politikusai(n)k segítségével. Ezek az agresszív, ingyenélő, szapora kisebbségek (melyek fokozatosan mindenütt többségbe kerülnek majd) sorra-rendre megmérgezik, tönkreteszik a gyanútlan, agymosott befogadók gazdaságát, jóléti társadalmát, hagyományos életrendjét, viszonylagos kultúrfölényét. Ezt a félállati söpredéket aljas módon fölhasználják ellenü(n)k, ám hosszú távon ők sem járnak jól, hiszen miután mindent fölzabálnak, s a fehérek utolsó tartalékai is elfogynak, nincstelen rabszolga sorba süllyednek a "migránsok" is. Magyarország látszólag üdítő kivétel e végzetes folyamat alól, de egyedül és hosszú távon mindezt aligha állíthatja meg. Megnyugtatásul megjegyezzük, hogy bár ez az ördögi terv igen súlyos pusztításokat valósít meg, sosem győzhet végleg, mert a sorsunk nem csak materiális szinten dől el." In.: A Szegedi Közéleti Kávéház 2018. december havi programja -
Kevesebb jelenjen meg

2018. december 8., szombat

Facebook felhívásKedves Tollforgató Lapcsoport tagok és látogatók, kiadók!


Sajnos valaki folyton visszaél a Tollforgató nevével és letiltogatja az Artisjus és MSZH védett nevem ellenére!

Felhívom a figyelmet, hogy minden letiltás és forgalomcsökkentés jogvédelem sértésnek minősül és a károkozás kiszámlázandó!

Id. Szávai Márton: Falusi kisgazdaságok gyümölcstermesztése Etéd és Énlaka környékénId. Szávai Márton: Falusi kisgazdaságok gyümölcstermesztése Etéd és Énlaka környékén

/részlet/A földművelésen alapuló termelő gazdálkodás egyik kiegészítő ágazata a gyümölcsészet. A velejáró telepítési, termelési és felhasználási munkálatok folyamatának ismerete nemcsak a szorosan vett szempontokból bír nagy jelentőséggel, hanem kultúrtörténeti vetülete is figyelemre méltó. Jelen áttekintés a Küsmöd és Gagy patakok forrásvidékén elhelyezkedő térség gyümölcstermesztési hagyományait taglalja, különös tekintettel az Énlakán és Etéden gyűjtött adatokra.

E térség keleti határvonala a Küsmödi Kő, Siklódi Kő és a Firtos-tető hegyláncolata. Délen a két Küküllő vízválasztó dombjai. Magába foglalja Etéd község öt faluját: Etédet, Küsmödöt, Siklódot, Kőrispatakot és Énlakát. A közigazgatási területen kívül esik: Firtosváralja, Firtosmartonos, Atyha, és Szolokma.

A szántóföldek talajának termékenysége közepes minőségűnek mondható. Gabona- és gyümölcstermesztésre alkalmas. Etéd és Kőrispatak kivételével 3 ha-nál nagyobb sík területet nem lehet találni. A kaszálók nagy része vegyes táptartalmú szénát terem. A termőtalajok regenerációját a régi hármashatári gazdálkodás idején legeltetéssel, kosaraztatással, trágyázással végezték. A termőföldek állapotát az erőszakkal létrehozott kollektív gazdaság a sok vegyszerezés, műtrágyázás és gyomirtó, növényvédőszerek alkalmazása által eléggé lerontotta.

Etéd és Kőrispatak kivételével tagosítatlanul kerültek vissza a tulajdonosaikhoz, akiknek jó részük már városi lakos lett: nem foglalkoznak mezőgazdasággal. A régi gazdák közül akik még élnek, nagyon megöregedtek. A földek legtöbb része műveletlenül marad. Énlakán több mint 500 ha szántóból még 10 ha sincs művelve.

A falvak elnéptelenednek. Árutermelésről - a tejleadás kivételével, - már nem lehet még említést sem tenni.A ,meglevő régi gyümölcsfák még teremnek némi felesleget, de a határban nem ültet senki újakat. A nagybani árutermelés térhódítása versenyképtelenné teszi a kisárutermelést; a kisgazdálkodás is arra a sorsra jutott, mint a hagyományos kismesterségek: a tárgyi eszközeiket már csak a múzeumok gyűjtik.A 20. század közepéig a gyümölcsészet nyomai markánsan maghatározták a határ- és településképet.Beültették az udvarokat, csűrkerteket gyümölcsfákkal, és a házakhoz tartozó telken helyet kapott egy kis gyümölcsös is. Ez a falukép jellemző volt az egész Székelyföldre.

Az udvarokra korán termő fákat ültettek, mindig olyan helyre, ahol nem gátolta a ki- és bejárást.

A lakóház közvetlen környezetében ültetett fák közül a leggyakoribbak a körték közül a sárga, a mézvackor és a búzávalérő. Almák közül a nyári piros, eperalma és a vajas. Ezek kivétel nélkül korán érő gyümölcsök; tartósításra, tárolásra nem alkalmasak - a szezonális étkezés fontos alapanyagai.

A csűrkertbe kerültek a csonthéjasok: dió, szilva és a meggy. A veteményes kertbe "cserjés" ribizli, egres és a málna. A távolabbi kertekben, vagy külön a gyümölcstermesztésre használt "tanórokokban" az elraktározásra, feldolgozásra és eladásra való gyümölcsöt termő fák kerültek. Legnagyobb arányban almát és szilvát termesztettek. Az 1870-es évek idején a filoxéra pusztítása és az ezt kísérő agrárválság okán a gyümölcstermesztés felértékelődött. Annak ellenére, hogy vidéknek nem volt vasúti szállítási lehetősége, a gyümölcsösök száma és területi nagysága erőteljes növekedésnek indult. Ez az 1940-es évekig tartott. A telepített gyümölcsösök -falvak belterületét kinőve- kikerültek a határba. A lekerekített és betelepített gyümölcsösöket "tanóroknak" nevezték. Etéden , Gagyi Samu 1910-ben írja Tükördarabok című könyvében: "Most azonban kezdik a sűrű építkezések miatt apadó csűröskertekből kiszoruló gyümölcsfák helyett, az újak ültetését a határon is. Ami jele annak, hogy belátták a gyümölcstermelésnek gazdasági fontosságát, előnyeit." (in.: Gagyi1910.2) 


Kérem, töltsék ki a felméréseket!


https://goo.gl/forms/kP0q8UC19BefXYPB2 

Elektronikus publikálás igényfelmérés űrlap
Csatolható link: https://goo.gl/forms/40BVvZIpUfJqbz3m2