Keresés ebben a blogban

2018. december 25., kedd

Kocsordi Nagy Béla: Karácsony esti fohász


Kocsordi Nagy Béla:

Karácsony esti fohászAki ismer, tudja rólam, kunyerálni sosem szoktam.

Nem kell sem kegy, sem bocsánat, én magamért sose’ szóltam.

És ez így lesz ezután is, ezen sorok arról szólnak,

Hogy egy kérést e szent estén, elmondjak a Fennvalónak.Egek ura! Arra kérlek, hogy ha lehet, figyelj szómra!

Asszonyaink kezét áldd meg, ‘sz érdemesek minden jóra.

Le sem lehet talán írni...asszonykezek mit dolgoznak,

Legfőképp így...ünnep táján, s szinte sosem panaszkodnak.Bárhogy nézem, egy családban csak akkor van rendben minden,

 Hogy ha dolgos asszony-kézből, s törődésből hiány nincsen.

 És állitom, hogy a férfi...asszony nélkül csak félember,

 Akkor is ha az ...egója...vetekszik egy félistennel...Éppen ezért Uram, kérlek, hogy ha lehet, tegyél róla,

 ...Aki anya és feleség, s fáradtan tér nyugovóra,

 Legyen ünnep a másnapja, s becsülje meg őt családja,

 És add Uram: a...JÓ ASSZONYT, mindig szeresse a párja!S ha van mód rá, kérlek Uram, jusson öröm másfelé is..,

 Szétszórt család sokfelé van, s Karácsony van többfelé is..,

 De jó lenne egy nagy...GYERTYA, valahol ott fenn az égben,

Melynek fénye...bárhol látszik, és összeköt e szent éjben .S add Uram, hogy a lelkekben, kicsit több legyen a béke..!

És az ember jobban vágyjon egy baráti ölelésre.

És ha lehet..., azt is kérném: legyen kevesebb az önzés,

 S tégy róla, hogy jobbak legyünk! Mondd Uram, ez...túl nagy kérés? Élesd. 2016. 12. 24.....kevéssel éjfél előtt.

 kocsordi Nagy Béla.

Kedves Hasi!!! Ez a nasi!Áldott Karácsonyt! Kicsiben is, nagyban is!


Karácsonyi Énekek

Kókuszos csokoládés gyümölcscsemege

Wass Albert - Karácsony igaz története

2018. december 15., szombat

FELHÍVÁS TRIANONRÓL - MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR

A Magyar Nemzeti Levéltár felhívása
a trianoni békeszerződés következményeiről, valamint a huszadik századi határmódosítások tapasztalatáról tudósító magániratok levéltárba adására

Az első világháború, Trianon, majd az ezt követő, 1938–1947 közötti határmódosítások szinte minden család életére hatást gyakoroltak a Kárpát-medencében. A Magyar Nemzeti Levéltár célja, hogy gyűjteményét olyan huszadik századi iratokkal, fényképekkel gyarapítsa, amelyek segítségével megérthető, miként élte meg a magyarság e sorsfordító történelmi eseményeket. Rendkívül fontosnak tartjuk azon magánszemélyek iratainak gyűjtését, akik nem vállaltak közvetlen szerepet a történelmi események alakításában, de szemtanúi voltak döntő történelmi eseményeknek, és lejegyezték személyes vagy családi tapasztalataikat, emlékeiket.

A Magyar Nemzeti Levéltár a történeti Magyarország területéről várja mindazon magánszemélyek felajánlását, akik Trianont s az ezt követő területmódosításokat – így Felvidék, Erdély és Partium, Kárpátalja, valamint Délvidék egy részének visszacsatolását, majd újbóli elvesztését – naplókban, levelezésben, visszaemlékezésekben rögzítették.

Természetesen nemcsak Trianon és a határmódosítások emlékezetének dokumentumait gyűjti a levéltár, hanem minden, a magyar történelem szempontjából kiemelten fontos, maradandó értékű írásos és képi emléket is, a 12. századtól a 21. századig. Küldetésünknek tartjuk a ránk bízott iratanyag megőrzését, a jövő generációi számára való sértetlen átmentését, állagának megóvását és az iratokban foglalt releváns információk kutathatóvá tételét.

Munkatársunk készséggel várja kérdésüket, jelentkezésüket az alábbi elérhetőségeken:

Szabó Dorottya főlevéltáros
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára,
Magánlevéltárak, Gyűjtemények és Gazdasági Szervek Főosztálya
Telefon: +36 1 225 2835
Postacím: H­1250 Budapest, Pf. 3.

2018. december 9., vasárnap

Mi lesz veled Régészke? Pályázat 2018 - Irodalom, Történelem, Régészet, Képzőművészet, Természettudomány

Mi lesz veled Régészke? Pályázat 2018 
- Irodalom, Történelem, Régészet, Képzőművészet, Természettudomány
Siklósi András: Korunk pestise, a migrácionizmusSiklósi András: Korunk pestise, a migrácionizmus
Házigazda: Gazda Gyula
Élő videó: Lövey-Varga Éva

"Szó sincs itt ártatlan menekültekről, de még munkát, megélhetést, biztonságosabb jövőt kereső bevándorlókról sem. Itt egy hamis, álhumánus maszlagba csomagolt, tudatos hódító háború, egy szervezett népirtás folyik a fehér emberfajta és a kerezténység maradékai, utolsó bázisai ellen. A multikultúrával, a fajkeveréssel, az önvédelmi ösztön és az egészséges immunrendszer legyengítésével, megsemmisítésével végső támadás indul Európa és Amerika nemzetállamai, kultúrnépei ellen, hogy a már régóta körvonalazódó globális világhatalom akadálytalanul vonhassa (rém)uralma alá bolygónk egész népességét. Ez a sátáni erő roppant károkat okoz a gazdanépek életében: egy jobbára színes muszlim csürhét telepít a nyaku(n)kba, áruló politikusai(n)k segítségével. Ezek az agresszív, ingyenélő, szapora kisebbségek (melyek fokozatosan mindenütt többségbe kerülnek majd) sorra-rendre megmérgezik, tönkreteszik a gyanútlan, agymosott befogadók gazdaságát, jóléti társadalmát, hagyományos életrendjét, viszonylagos kultúrfölényét. Ezt a félállati söpredéket aljas módon fölhasználják ellenü(n)k, ám hosszú távon ők sem járnak jól, hiszen miután mindent fölzabálnak, s a fehérek utolsó tartalékai is elfogynak, nincstelen rabszolga sorba süllyednek a "migránsok" is. Magyarország látszólag üdítő kivétel e végzetes folyamat alól, de egyedül és hosszú távon mindezt aligha állíthatja meg. Megnyugtatásul megjegyezzük, hogy bár ez az ördögi terv igen súlyos pusztításokat valósít meg, sosem győzhet végleg, mert a sorsunk nem csak materiális szinten dől el." In.: A Szegedi Közéleti Kávéház 2018. december havi programja -Siklósi András: Korunk pestise, a migrácionizmus
Házigazda: Gazda Gyula
Élő videó: Lövey-Varga Éva

"Szó sincs itt ártatlan menekültekről, de még munkát, megélhetést, biztonságosabb jövőt kereső bevándorlókról sem. Itt egy hamis, álhumánus maszlagba csomagolt, tudatos hódító háború, egy szervezett népirtás folyik a fehér emberfajta és a kerezténység maradékai, utolsó bázisai ellen. A multikultúrával, a fajkeveréssel, az önvédelmi ösztön és az egészséges immunrendszer legyengítésével, megsemmisítésével végső támadás indul Európa és Amerika nemzetállamai, kultúrnépei ellen, hogy a már régóta körvonalazódó globális világhatalom akadálytalanul vonhassa (rém)uralma alá bolygónk egész népességét. Ez a sátáni erő roppant károkat okoz a gazdanépek életében: egy jobbára színes muszlim csürhét telepít a nyaku(n)kba, áruló politikusai(n)k segítségével. Ezek az agresszív, ingyenélő, szapora kisebbségek (melyek fokozatosan mindenütt többségbe kerülnek majd) sorra-rendre megmérgezik, tönkreteszik a gyanútlan, agymosott befogadók gazdaságát, jóléti társadalmát, hagyományos életrendjét, viszonylagos kultúrfölényét. Ezt a félállati söpredéket aljas módon fölhasználják ellenü(n)k, ám hosszú távon ők sem járnak jól, hiszen miután mindent fölzabálnak, s a fehérek utolsó tartalékai is elfogynak, nincstelen rabszolga sorba süllyednek a "migránsok" is. Magyarország látszólag üdítő kivétel e végzetes folyamat alól, de egyedül és hosszú távon mindezt aligha állíthatja meg. Megnyugtatásul megjegyezzük, hogy bár ez az ördögi terv igen súlyos pusztításokat valósít meg, sosem győzhet végleg, mert a sorsunk nem csak materiális szinten dől el." In.: A Szegedi Közéleti Kávéház 2018. december havi programja -
Kevesebb jelenjen meg

2018. december 8., szombat

Facebook felhívásKedves Tollforgató Lapcsoport tagok és látogatók, kiadók!


Sajnos valaki folyton visszaél a Tollforgató nevével és letiltogatja az Artisjus és MSZH védett nevem ellenére!

Felhívom a figyelmet, hogy minden letiltás és forgalomcsökkentés jogvédelem sértésnek minősül és a károkozás kiszámlázandó!

Id. Szávai Márton: Falusi kisgazdaságok gyümölcstermesztése Etéd és Énlaka környékénId. Szávai Márton: Falusi kisgazdaságok gyümölcstermesztése Etéd és Énlaka környékén

/részlet/A földművelésen alapuló termelő gazdálkodás egyik kiegészítő ágazata a gyümölcsészet. A velejáró telepítési, termelési és felhasználási munkálatok folyamatának ismerete nemcsak a szorosan vett szempontokból bír nagy jelentőséggel, hanem kultúrtörténeti vetülete is figyelemre méltó. Jelen áttekintés a Küsmöd és Gagy patakok forrásvidékén elhelyezkedő térség gyümölcstermesztési hagyományait taglalja, különös tekintettel az Énlakán és Etéden gyűjtött adatokra.

E térség keleti határvonala a Küsmödi Kő, Siklódi Kő és a Firtos-tető hegyláncolata. Délen a két Küküllő vízválasztó dombjai. Magába foglalja Etéd község öt faluját: Etédet, Küsmödöt, Siklódot, Kőrispatakot és Énlakát. A közigazgatási területen kívül esik: Firtosváralja, Firtosmartonos, Atyha, és Szolokma.

A szántóföldek talajának termékenysége közepes minőségűnek mondható. Gabona- és gyümölcstermesztésre alkalmas. Etéd és Kőrispatak kivételével 3 ha-nál nagyobb sík területet nem lehet találni. A kaszálók nagy része vegyes táptartalmú szénát terem. A termőtalajok regenerációját a régi hármashatári gazdálkodás idején legeltetéssel, kosaraztatással, trágyázással végezték. A termőföldek állapotát az erőszakkal létrehozott kollektív gazdaság a sok vegyszerezés, műtrágyázás és gyomirtó, növényvédőszerek alkalmazása által eléggé lerontotta.

Etéd és Kőrispatak kivételével tagosítatlanul kerültek vissza a tulajdonosaikhoz, akiknek jó részük már városi lakos lett: nem foglalkoznak mezőgazdasággal. A régi gazdák közül akik még élnek, nagyon megöregedtek. A földek legtöbb része műveletlenül marad. Énlakán több mint 500 ha szántóból még 10 ha sincs művelve.

A falvak elnéptelenednek. Árutermelésről - a tejleadás kivételével, - már nem lehet még említést sem tenni.A ,meglevő régi gyümölcsfák még teremnek némi felesleget, de a határban nem ültet senki újakat. A nagybani árutermelés térhódítása versenyképtelenné teszi a kisárutermelést; a kisgazdálkodás is arra a sorsra jutott, mint a hagyományos kismesterségek: a tárgyi eszközeiket már csak a múzeumok gyűjtik.A 20. század közepéig a gyümölcsészet nyomai markánsan maghatározták a határ- és településképet.Beültették az udvarokat, csűrkerteket gyümölcsfákkal, és a házakhoz tartozó telken helyet kapott egy kis gyümölcsös is. Ez a falukép jellemző volt az egész Székelyföldre.

Az udvarokra korán termő fákat ültettek, mindig olyan helyre, ahol nem gátolta a ki- és bejárást.

A lakóház közvetlen környezetében ültetett fák közül a leggyakoribbak a körték közül a sárga, a mézvackor és a búzávalérő. Almák közül a nyári piros, eperalma és a vajas. Ezek kivétel nélkül korán érő gyümölcsök; tartósításra, tárolásra nem alkalmasak - a szezonális étkezés fontos alapanyagai.

A csűrkertbe kerültek a csonthéjasok: dió, szilva és a meggy. A veteményes kertbe "cserjés" ribizli, egres és a málna. A távolabbi kertekben, vagy külön a gyümölcstermesztésre használt "tanórokokban" az elraktározásra, feldolgozásra és eladásra való gyümölcsöt termő fák kerültek. Legnagyobb arányban almát és szilvát termesztettek. Az 1870-es évek idején a filoxéra pusztítása és az ezt kísérő agrárválság okán a gyümölcstermesztés felértékelődött. Annak ellenére, hogy vidéknek nem volt vasúti szállítási lehetősége, a gyümölcsösök száma és területi nagysága erőteljes növekedésnek indult. Ez az 1940-es évekig tartott. A telepített gyümölcsösök -falvak belterületét kinőve- kikerültek a határba. A lekerekített és betelepített gyümölcsösöket "tanóroknak" nevezték. Etéden , Gagyi Samu 1910-ben írja Tükördarabok című könyvében: "Most azonban kezdik a sűrű építkezések miatt apadó csűröskertekből kiszoruló gyümölcsfák helyett, az újak ültetését a határon is. Ami jele annak, hogy belátták a gyümölcstermelésnek gazdasági fontosságát, előnyeit." (in.: Gagyi1910.2) 


Kérem, töltsék ki a felméréseket!


https://goo.gl/forms/kP0q8UC19BefXYPB2 

Elektronikus publikálás igényfelmérés űrlap
Csatolható link: https://goo.gl/forms/40BVvZIpUfJqbz3m2 

2018. december 4., kedd

MySurvio.com szavazást mellőzőknek - Mikulás, Mikulás Pályázat Szavazás 2018


MySurvio.com szavazást mellőzőknek - Mikulás, Mikulás Pályázat Szavazás 2018

Kérem, két helyen ne szavazzon! Viszont minden kategóriában érdemes lenne szavazni!

Köszönjük!

Szavazni december 13-án éjfélig lehet!
2018. december 2., vasárnap

Elektronikus Könyvkiadás az Archivált Világ és a Tollforgató Online Lapcsoport oldalain!Elektronikus Könyvkiadás az Archivált Világ és a Tollforgató Online Lapcsoport oldalain!


Várjuk jelentkezését!


"Ott, ahol kiömlött annyi drága vér..."

Zsida Tímea: November 2, vasárnap - Cím nélkül érkezett


November 2.vasárnapSoronként írhatnánk újabb és újabb sorsi történeteket,de valójában ki az,aki újra kezdené az egész életet? Az ÉLET maskarás, báli,szolgai,nagyúri,főnemesi, királyi életet?, és az étkeknek számító étlen élű éber és kómás jelenetek részeit,megtanulva,átérezve, és jól tanítva átadni, át tudni tisztességben jól adni,az utókornak számító nebuló,tanonc ifjú varázslók és boszorkányok számára? Kik lesznek ŐK,a nagy ŐK?, és a felmenőben elmenő agg szülők? Szülői mivolt, miképp is ,ha egyáltalán volt?,ha a jól tettetett tervben, jól szolgáva,nevelhető napirendjén,így is, úgy is,kinek szájízére bízva,de mindig megfelelve,meghajolva tűrni, bízni és hinni, még a hitetlenek sorsában is megáldva!

A Történelmi Szent Lázár Ispotályos és Katonai Lovagrend Közgyűlése - Szathmáry Olga Ottília

A Történelmi Szent Lázár Ispotályos és Katonai Lovagrend Közgyűlésén 2018.november 22-én készült fotó Szathmáry Olga Ottilia 

Kocsordi Nagy Béla: Morfondír - csak úgy...