Keresés ebben a blogban

2017. december 27., szerda

Lövey-Varga Éva: Lövey-Varga Éva: A csillagok közé üzenem…. Bronzedény kutatások – Egy nyilatkozat a Seuso anyaghoz.

Lövey-Varga Éva: Lövey-Varga Éva: A csillagok közé üzenem…. Bronzedény kutatások – Egy nyilatkozat a Seuso anyaghoz.

Elhunyt Édesapám (1949-2015) és tanáraim emlékére 


"Az elmúlt évtizedet történeti-régészeti kutatásokkal töltöttem, az ehhez végzett szakmáim, munkaköreim és a gyerekkori céljaim szerint, valamint az egyetemi szakjaimnak megfelelően. Mielőtt az egyetemre visszajöttem, tervszerű programot állítottam fel a muzeológia és a régészet online-médiás megsegítésére, és ennek megfelelően hoztam létre lapjaimat, a Magyar Limes Szövetség, a Magyar Régész Szövetség és a múzeumok, a múzeumpedagógia és a művészet, az írók segítésére, és a publikációk és a szerzői jogi rendszer megváltoztatására, segítésére. "


Az anyag PayPal fizetés ellenében letölthető!

https://www.paypal.me/evica920 

2000 HUF ~ 5,7 Font (GBP)


2017. december 21., csütörtök

Kegyelemteljes Karácsonyt és Sikeres Új ÉvetKedves Olvasók, 

Írók, Költők, Művészek!

Békés, Áldott, Kegyelemteljes Karácsonyt, 

Kellemes Ünnepeket, és 

Sikeres Új Évet kívánok!

Tollforgató Irodalmi, Történelmi, Művészeti, Ókor Történelmi Lap, Régész a pácban, Arany-, ezüst, bronz kincsek a világon 

Tulajdonos-főszerkesztője

(Lövey- )  Varga Éva

2017. október 11., szerda

Frady Endre: Aurél


Ma van Aurél névnap, de szerintem ne ezzel a verssel köszöntsétek Aurél nevű ismerőseiteket… JFrady Endre:

AurélEllenfényben Jézust látta

Chuck Norrisnak Aurél

S ámultában száját tátta

Így kiáltván: „A Úr él!”Ekkor szóla hozzá a Úr:

„Akinek Chuck a ura,

Az egy Norris-ista gyaur,

S dicsfénye csak aura!”„Jaj, Atyám! Nem lehetne ezt valahogy visszacsinálni, hogy Aurél ne hallucináljon és ne keverjen össze Chuck Norris-szal? Vagy csak megpöccenteni az agyát, hogy mindent elfelejtsen? Mindegy, azért bocsáss meg neki, mert nem tudja, mit cselekszik azzal, hogy témát szolgáltat Frady Endrének, akinek szintén bocsáss meg, bár tudom, hogy az sokkal nehezebb lesz!” /Jézus, a Úr/„Jól van Fiam, én megbocsájtok, de lehet, hogy Chuck Norris nem. Akkor viszont kénytelen leszek neki is megbocsájtani.” /az Atya/„Tegnapelőtt valakinek majdnem megbocsájtottam, de az öklöm gyorsabb volt, mint a gondolatom. Legyen neki könnyű az a hegy, amivel elföldeltem!” /Chuck Norris/„Kár, hogy a világűrbe kiütött fejem azóta is temetetlenül kering! És pont a névnapomon! Mindegy, én kérek elnézést!” /néhai Aranyossy Aurél, filmesztéta/„Mi Chuck Norris-unk, ki vagy a Texasban, rúgd le az ellened vétkezők fejét, miképpen mi is lerúgjuk az ellenünk vétkezőkét!” /Nuck Chorris, a Chuck Norris Népegyház (CNN) mellékállású főpapja/„Nemzetközi Aurél ünnepnapon így belegázolni az Aurélok lelkivilágába?! Ezt nem ússza meg szárazon, ezért fizetni fog! Ezennel rászállunk magára! Véééér!!! Fogd meg, csibész!” /Vitéz Vérgőzössy Vaurél, a Nemzeti Aurél Vivátoztatás (NAV) főszervezője/„Frady Endre, a teológiai huncutkodás rímoligarchája, Aurél napon sem tagadja meg önmagát, már ha ennek a sokénű személyiségnek egyáltalán beazonosítható az önmagaként materializálódott szubsztanciája. A költészet Chuck Norris-aként világhírhedt poéta géniusz színtiszta sorvég összecsendüléseinek összhangzattanában a világirodalom legmagasabb szféráinak zenéje bizsergeti meg spirituális lényünk legmélyebb rögvalóját. Az igényes olvasótábor nem tehet mást, mint sznobizmusát félresöpörve, örömében maga alá izzad! Lavórt kérek!” /Romulusz Rémuszné Ajdehű Auróra, a Mindenség Aurájának Oskolájában Cudarul Elementárisan Tovaröppenő Univerzalitást Népnevelősítő Gimnázium (MAOCETUNG) magyartanára és maszek auramasszőr/„Mi ez a hitvány semmitmondás?! Mi ez a retardált blaszfémia?! A laptopom szétverése közben összekócolódott hónaljszőröm látványa magasabb szintű esztétikai élményt jelent, mint ez a degenerált vershányadék! Anyám szerint, ha a poloskáknak lenne egy kis szépérzékük, akkor a most folyó inváziójukat meg lehetne állítani Frady Endre versek felolvasásával! Ez igaz, de előbb füldugókat kéne kiosztani a lakosságnak, mert különben az eddig még itthon maradt 9,5 millió szerencsétlen valláskárosult is rögvest kivándorolna!” /Puzsér Róbert, kritikus/„Na, költő úr, ismét belegázol a keresztény népnemzeti kultúránkba?! A hanyatló nyugat elhasznált akcióhőseit dicsőíti és new age áltudományokat népszerűsít?! Jogtalanul bliccelget az irodalom menetrendszerű járatain?! Úgy aurán rúgom, hogy a baráti kínai nagy fal adja a másikat!” /Csávás Kálmán karszalagnagy, a Bumburnyák Költőket Visszakézből Zúzó Retorziós Testület (BKV ZRT) főellenőre/illusztrálva:

2017. október 9., hétfő

Kui János - Éjszaka


Kui János:
Éjszaka

Azt a sötét, bús éjszakát
felejteni nem tudom,
nem szeret már fehér Szellő:
igen nagy a bánatom!

Tegnap szép volt, ma már felhős
felettem a magas ég,
ami engem Szellőhöz köt,
felejthetetlen emlék!

Ma még éltet, holnap már nincs,
vajon miért hiteget?
válaszolni igen nehéz:
ilyenek a szellemek!

Az éjszakáim sötétek,
ő nem világítja meg,
hiányzik a fehér fénye:
még csak nem is szendereg!

Múlhatatlan tiszta fénye
mindörökre elveszett,
nekem már csak annyi maradt,
hogy egy szellem szeretett!

2017. október 3., kedd

Sziasztok! Aki szereti a PTE BTK-TTK botanikus kertjét, és tetszik a fotóm, kérem, segítse a munkámat és a régészetet egy like-kal a GEO Magazin oldalain! Csak a GEO Magazin oldalán adott like számít!!
Kedves Tanár Úr, Tanárnő, volt tanáraim, jelenlegiek, barátok és rokonok, ismerősök, barangolók, és szaktársak, volt szaktársak! Kérhetek egy megosztást és támogatást?
Kérem, aki szereti a Tollforgató Irodalmi, Történelmi, Ókor Történelmi, Művészeti Lapcsoportot, a Régész a pácban oldalaimat, a Bíborvirág Régész-vegyész blogot, az Egy Csepp Élet magazinnal, az szavazzon rám a GEO magazin pályázatán! Pécsi Tudományegyetem Botanikus Kertje-nek fotójával kerültem be!
Köszönöm, hogy szerettek ! Kell a pénz a lapokra!!
LÖVEY-Varga Éva 


2017. szeptember 3., vasárnap

Kui János: Hasonlatok

Hasonlatok

Érzékeny vagy, miként
a tavaszi zsenge fűszál,
melyre hajnalfriss harmat száll,
és eloltja szomját.

Tűzsugarakat küld a Nap,
szőkíti a búzatáblát,
magasan száll, mint a madár,
mint az anya, ki gyereket vár.

Úgy szeretsz, miként a galamb,
ahány csók kell, te annyit adsz,
mint a fecske, úgy raksz fészket,
egészségeset,nem beteget!

A falakat éppen úgy rakd,
miképpen ők: eresz alatt,
jön a nyár, és úgy kell a víz,
miképpen a jó barackíz.

Télire a szalonna kell,
amiként a szorgos ember,
úgy nem fázik, aki síjel,
miképpen a részeg ember.

Haza megy, és úgy veszekszik,
mint mikor ő sokat iszik,
s arra ébred: a gyerek sír,
és ő hallgat,miként a sír!

2017. július 23., vasárnap

Hargittay Emil: Pázmány Péter In.: ARCANUM

PÁZMÁNY PÉTER
(Hargittay Emil)
Magyarországon a 19. századig nem volt modern értelemben vett irodalmi élet, íróink pedig túlnyomórészt történelmi személyiségek, katonák, politikusok vagy éppen a klérus tagjai voltak. Pázmány azok közé az írók közé tartozott, akiknek működésében az írói szerepvállalás elválaszthatatlanul összefonódott a társadalmi-politikai tevékenységgel.
Mint literátor és tudós korának legmagasabb színvonalán fejezte ki magát, hatása ezért a mai napig is élő. Kosztolányi teljes tudatossággal nevezte őt „a magyar próza atyjá”-nak.
Pázmány életútjának helyszínei kívül esnek a mai Magyarország határain. Váradon született 1570-ben, s atyja, az erdélyi református nemes Pázmány Miklós a katolikus Báthori István fejedelem által alapított nívós kolozsvári jezsuita iskolába járatta fiát, ahol ő tizenhárom éves korában katolizált. A saját életében bekövetkező váltás a királyi Magyarország lakosságának útját jelezte előre: csaknem hét évtizednyi élete alatt az ország nagy része visszatért a katolicizmushoz. Jezsuita novícius éveit Krakkóban és Jaroslawban töltötte, majd Bécsben filozófiát, Rómában teológiát tanult. Míg a lengyelországi évek érzelmi életét és hivatástudatát alapozták meg, a bécsi és a római évek a korabeli Magyarországon páratlan tudományos képzettséget adtak számára. 1596-ban szentelték pappá. Alapos kiképzés után, a görög, latin, német és olasz nyelv kiváló ismerőjeként (valamennyire angolul, lengyelül és spanyolul is tudott) jezsuita rendi elöljáróinak az eminens számára kijáró elismerő vélemény birtokában kezdett Grácban filozófiát és teológiát tanítani. (A latin nyelven előadott tananyag kéziratainak nagy része fennmaradt: ma a budapesti Egyetemi Könyvtárban őrzik.) Egy közbeeső látogatás után végleg 1607-ben tért vissza Magyarországra, hogy élete második felét felső-magyarországi városokban, mindenekelőtt Pozsonyban és Nagyszombatban élje le.

A jezsuita Pázmány

A jezsuiták kiűzetéséről készült rézmetszet 1619-ből

HARGITTAY EMIL PÁZMÁNY PÉTER A SZENTÍRÁSRÓL ÉS AZ ANYASZENTEGYHÁZRÓL

Kölcsey Összes művei I. kötet

2017. július 18., kedd

Frady Endre: Tar tik  


Frady Endre:

Tar tikHorgonysor egy résfalt tartik,

Tövében kapirgál tar tik…

Reccs, puff, fal dől, lapul tik fej,

Vasbetonok síkba fejtik.Mérnököt vár börtöncella

Kopasz tikfej szörnyű ella-

-pulása következtében.

Jaj, vajh’ soká tartják bent-é?!Statikus, ha rosszul számlik,

Biztonságszint pajzsán ám lik

Lőn s mint ingatag dödölle,

Támszerkezet fogja s ledől.Csak építőmérnök szak ad

Ily terhet, hogy minden szakad;

Sikolt férficske és nőcske,

Látván, tar tik hogy lesz kenőcs.(péptánc!)„Kétségtelen tény, hogy lehet szótagfelcseréléssel is kvázi rímet előállítani, de minek?! Nagyon idegesítő! NEM ENG.!” /Pora Aporné Tele Etel, betanított főcenzor helyettes/„Olyan érzés olvasni, mint egy kátyúkkal teli úton zötyögni, elharapod a nyelved, lefejeled a műszerfalat... Mikor bármi ritmus lenne a versben hirtelen jön a fal és bummm...” /P. Gergő, a költő reál végzettségű mérnökkollégája/„Igaza van, költő úr, az összes mérnök közül csak minket vonnak büntetőjogilag felelősségre, ha valamit elszúrunk! Az úttervező tervezhet halálszakaszokat és moshatja kezeit. A forgalomtechnikus kitetethet olyan táblákat, hogy még véletlenül se sikerül arra mennünk, amerre szeretnénk, úgyhogy legfeljebb nem a szemünknek hiszünk, hanem a GPS-nek. Az építész meg tervezhet bűn ronda házat és szakmai nívódíjat kap érte. Bezzeg, ha mi, statikusok tévedünk, és egy kicsit leszakad a hidacska, vagy picit feldől a toronyházikó, máris mehetünk börtönbe! Hát van igazság ezen a földön?!” /Nyomaték Nyihámor, büntetett előéletű tartószerkezeti tervező/„Nincs! Az igazság odaát van!” /Mulder ügynök, X aktakukac/„Itt ugyan nincs igazság! Az ex-pasim azt is magával vitte!” /Szőke Szidónia, Mulder ügynök szomszédja/„Mi az igazság?” /Poncius Pilátus/„Hé, kőttő úr, csuktya mán be a szájját, mer’ itten nállunk Vazsmegyébe’ egyetlen tik se tar, csak a lyányom ipa, aki póggármester, de az csontra, biz!” /özv. Dödölle Durbincsné Hajdinamálé Hilda, nyugdíjas tikhúsleves díler/„Heej, nincs is jobb étel, mint a résfalon passzírozott tik agyvelővel töltött vargánya sörrel! Hű, ez a vers meghozta az étvágyamat! Köszönöm, költő úr, hogy ebben a mindent kiszárító nagy hőségben beindította a nyálelválasztásomat! Újra tudok féllitereset köpni!” /Snidling II. Söménc, a Tikvári Bányász Club (TBC) balszélsője/„Frady Endre ismét lírába csiholta a "Tévedni emberi dolog, de állati veszélyes!" pszeudo klasszikus mondás létbiztonságot fenyegető igazságát, melynek előbb le kell dőlnie, hogy az utcán heverhessen. A költő jól ráérzett, hogy amennyiben a téma az utcán hever, óvatosan kell lehajolni érte, mert lehet, hogy más is hever alatta. Pont úgy összetörve, mint a versszak végi rímek. Igazi tartalmi formalizmus! A forma se nem tar, se nem talmi! Igazi after partitúravezető irodalom!” /Morál Mirelitné Nemakárki Natália, a Parnasszuson Heverő Élet Rejtelmes Titkaira Éhezők Közlapja (PH ÉRTÉK) minőségi frissőre/„Először arra gondoltam, hogy hátulról kezdem az olvasást, hátha úgy több lesz az értelme, de vizuális típus lévén, már a péptáncnál erősen összekócolódott a gyomrom! Ha a szétkenődött tar tik a költészet szimbóluma, Frady Endre pedig a rádőlt résfal, akkor egyetértek! És ezzel el is mondtam azt az egyet, amit értek ebből az alpári kisstílűségből, ebből a hitvány szellemi hasmenésből! Ennek a borzalomnak olyan nagy a hatósugara, hogy még anyám is, akit pedig még a verssel szomszédos szobából is kitiltottam, sírógörcsöt kapott tőle és hisztériás zokogásában az NDK műfogsorával átharapta a kandalló kovácsolt vasrácsát! Állítsuk meg Frady Endrét!” /Puzsér Róbert, kritikus/„Egyszer egy 30 méter magas kidőlő résfal agyon csapott, de mivel én agyra is gyúrok, ezért úgy visszafejeltem a helyére, hogy azóta se mer megmoccanni. Csak a talajvíz csordogál át az agyam ütötte lyukon.” /Chuck Norris/illusztrálva:

2017. június 25., vasárnap

A római kincs rejtélye


Dr. Anna Benett előadása - Tudományos eredmények a Seuso-ról


Seherezádé meséi


Kui János: "Kelj fel, és járj!"

“Kelj fel, és járj!”

Ember,
nem mozogsz, pedig kellene,
a mozgás hiánynak leszel betege,
“kelj fel, fiam, és járj”:
ne mondd, hogy mindened fáj!
Ember,
ne légy pipogya, gyenge féreg,
a földből is kiszedlek,
elindítalak, hogy járj:
ne mondd, hogy mindened fáj!
Ember,
gondolkodj: ne alázd meg magad,
legrangosabb te vagy a nap alatt,
elveszíteni kár:
ne mondd, hogy mindened fáj!
Ember,
az idő megbénított: ne engedj neki,
nem ő, te vagy valaki,
de az időd eljár:
ne mondd, hogy mindened fáj!
Ember,
élet egy van: gondozd,
mozogj,
a bagóról gyorsan lemondj,
ne bánd, mit mond a sok buta száj:
“kelj fel, fiam, és járj!”

2017. június 4., vasárnap

Szegedi Advent 2016

A teljesség felé

A teljesség felé


Solvere volo et solvi volo.
Salvare volo et salvari volo.
Generare volo et generari volo.
Cantare volo et cantari volo.
Saltate cuncti!
Ornare volo et ornari volo.
Lucerna sum tibi, ille qui me vides.
Janua sum tibi, quicunque me pulsas.
Qui vides quod ago, tace opera mea.(Oldani vágyom és oldódni vágyom.
Üdvözíteni vágyom és üdvözülni vágyom.
Nemzeni vágyom és megfoganni vágyom.
Dalolni vágyom és dalláválni vágyom.
Mind táncoljatok!
Ékesíteni vágyom és ékeskedni vágyom.
Lámpád vagyok, ha látsz engem.
Ajtód vagyok, ha zörgetsz rajtam.
Ki látod, mit teszek, hallgasd el a munkám.)

`Egy apokrif János-evangéliumból`

Weöres Sándor: Szembe fordított tükrök


Weöres Sándor:
Szembe fordított tükrök


Örömöm sokszorozódjék a te örömödben.
Hiányosságom váljék jósággá benned.
...
Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.
Az igazság nem mondatokban rejlik, hanem a torzítatlan létezésben.
Az öröklét nem az időben rejlik, hanem az összhang állapotában.

Kosztolányi Dezső: ALFA

Kosztolányi Dezső: ALFA
(Elbeszélés)
I.

A fafaragványos, modern bérházba a májusi házbérnegyed idején beköltözködött egy úr. Eleinte senkise tudta róla, hogy kicsoda.
Délelőtt a szállítóvállalat alkalmazottai fölvitték szegényes bútorait a harmadik emelet egy kiszögellő sarkába s elhelyezték a két üresen álló szobába.
Csak késődélután érkezett az új lakó.
Vézna emberke volt, bizalmatlan, sápadt, ötven évesnek látszó. Szürke puhakalapot viselt, szürke felöltőt és éppoly szürke szemeket is. Gallérját, minthogy szakadt az eső, feltürte, puhakalapját mélyen szemébe húzta.
Amint a lépcsőházból a folyosóra fordult, hogy a házmester kíséretében birtokba vegye lakását, oly éktelen kutyaugatás fogadta, hogy visszatántorodott. Egy farkaskutya ugatott rá, a rézsút szemben lévő konyha ablakából.
- Alfa - csitította a házmester - Alfa, hallgass.
De a kutya nem hallgatott.
- Maradhass már - kiabált a házmester -, maradhass.
Bementek a lakásba. A kutya egyre jobban ugatott.
- Cirbuszéké - magyarázta a házmester -, a mérnökéké. Még nem ösmeri a nagyságos urat. Majd megszokja.

2017. június 3., szombat

Jó tanácsVisszavárlak

Az elmúlt időszakokban rengeteg haláleset történet mind az alkotói közösségünkben, mind a tanáraim körében, mind pedig személyes körben.

R.I.P.

In memoriam


A késésért és a szótlanságért elnézést kérek mindenkitől, és egyben szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy senki nem pótolható! Kérlek, vigyázzatok magatokra és egymásra!

Az alkotásokat továbbra is várom, jó munkát kívánok!

Lövey-Varga Éva főszerk. tulajd.

Weöres Sándor versével:Weöres Sándor:
Tíz lépcső

Szórd szét kincseid - a gazdagság legyél te magad.
Nyűdd szét díszeid - a szépség legyél te magad.
Feledd el mulatságaid - a vígság legyél te magad.
Égesd el könyveid - a bölcsesség legyél te magad.
Pazarold el izmaid - az erő legyél te magad.
Oltsd ki lángjaid - a szerelem legyél te magad.
Űzd el szánalmaid - a jóság legyél te magad.
Dúld fel hiedelmeid - a hit legyél te magad.
Törd át gátjaid - a világ legyél te magad.
Vedd egybe életed-halálod - a teljesség legyél te magad.