Keresés ebben a blogban

2018. december 25., kedd

Kocsordi Nagy Béla: Karácsony esti fohász


Kocsordi Nagy Béla:

Karácsony esti fohászAki ismer, tudja rólam, kunyerálni sosem szoktam.

Nem kell sem kegy, sem bocsánat, én magamért sose’ szóltam.

És ez így lesz ezután is, ezen sorok arról szólnak,

Hogy egy kérést e szent estén, elmondjak a Fennvalónak.Egek ura! Arra kérlek, hogy ha lehet, figyelj szómra!

Asszonyaink kezét áldd meg, ‘sz érdemesek minden jóra.

Le sem lehet talán írni...asszonykezek mit dolgoznak,

Legfőképp így...ünnep táján, s szinte sosem panaszkodnak.Bárhogy nézem, egy családban csak akkor van rendben minden,

 Hogy ha dolgos asszony-kézből, s törődésből hiány nincsen.

 És állitom, hogy a férfi...asszony nélkül csak félember,

 Akkor is ha az ...egója...vetekszik egy félistennel...Éppen ezért Uram, kérlek, hogy ha lehet, tegyél róla,

 ...Aki anya és feleség, s fáradtan tér nyugovóra,

 Legyen ünnep a másnapja, s becsülje meg őt családja,

 És add Uram: a...JÓ ASSZONYT, mindig szeresse a párja!S ha van mód rá, kérlek Uram, jusson öröm másfelé is..,

 Szétszórt család sokfelé van, s Karácsony van többfelé is..,

 De jó lenne egy nagy...GYERTYA, valahol ott fenn az égben,

Melynek fénye...bárhol látszik, és összeköt e szent éjben .S add Uram, hogy a lelkekben, kicsit több legyen a béke..!

És az ember jobban vágyjon egy baráti ölelésre.

És ha lehet..., azt is kérném: legyen kevesebb az önzés,

 S tégy róla, hogy jobbak legyünk! Mondd Uram, ez...túl nagy kérés? Élesd. 2016. 12. 24.....kevéssel éjfél előtt.

 kocsordi Nagy Béla.

Kedves Hasi!!! Ez a nasi!Áldott Karácsonyt! Kicsiben is, nagyban is!


Karácsonyi Énekek

Kókuszos csokoládés gyümölcscsemege

Wass Albert - Karácsony igaz története

2018. december 15., szombat

FELHÍVÁS TRIANONRÓL - MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR

A Magyar Nemzeti Levéltár felhívása
a trianoni békeszerződés következményeiről, valamint a huszadik századi határmódosítások tapasztalatáról tudósító magániratok levéltárba adására

Az első világháború, Trianon, majd az ezt követő, 1938–1947 közötti határmódosítások szinte minden család életére hatást gyakoroltak a Kárpát-medencében. A Magyar Nemzeti Levéltár célja, hogy gyűjteményét olyan huszadik századi iratokkal, fényképekkel gyarapítsa, amelyek segítségével megérthető, miként élte meg a magyarság e sorsfordító történelmi eseményeket. Rendkívül fontosnak tartjuk azon magánszemélyek iratainak gyűjtését, akik nem vállaltak közvetlen szerepet a történelmi események alakításában, de szemtanúi voltak döntő történelmi eseményeknek, és lejegyezték személyes vagy családi tapasztalataikat, emlékeiket.

A Magyar Nemzeti Levéltár a történeti Magyarország területéről várja mindazon magánszemélyek felajánlását, akik Trianont s az ezt követő területmódosításokat – így Felvidék, Erdély és Partium, Kárpátalja, valamint Délvidék egy részének visszacsatolását, majd újbóli elvesztését – naplókban, levelezésben, visszaemlékezésekben rögzítették.

Természetesen nemcsak Trianon és a határmódosítások emlékezetének dokumentumait gyűjti a levéltár, hanem minden, a magyar történelem szempontjából kiemelten fontos, maradandó értékű írásos és képi emléket is, a 12. századtól a 21. századig. Küldetésünknek tartjuk a ránk bízott iratanyag megőrzését, a jövő generációi számára való sértetlen átmentését, állagának megóvását és az iratokban foglalt releváns információk kutathatóvá tételét.

Munkatársunk készséggel várja kérdésüket, jelentkezésüket az alábbi elérhetőségeken:

Szabó Dorottya főlevéltáros
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára,
Magánlevéltárak, Gyűjtemények és Gazdasági Szervek Főosztálya
Telefon: +36 1 225 2835
Postacím: H­1250 Budapest, Pf. 3.

2018. december 9., vasárnap

Mi lesz veled Régészke? Pályázat 2018 - Irodalom, Történelem, Régészet, Képzőművészet, Természettudomány

Mi lesz veled Régészke? Pályázat 2018 
- Irodalom, Történelem, Régészet, Képzőművészet, Természettudomány
Siklósi András: Korunk pestise, a migrácionizmusSiklósi András: Korunk pestise, a migrácionizmus
Házigazda: Gazda Gyula
Élő videó: Lövey-Varga Éva

"Szó sincs itt ártatlan menekültekről, de még munkát, megélhetést, biztonságosabb jövőt kereső bevándorlókról sem. Itt egy hamis, álhumánus maszlagba csomagolt, tudatos hódító háború, egy szervezett népirtás folyik a fehér emberfajta és a kerezténység maradékai, utolsó bázisai ellen. A multikultúrával, a fajkeveréssel, az önvédelmi ösztön és az egészséges immunrendszer legyengítésével, megsemmisítésével végső támadás indul Európa és Amerika nemzetállamai, kultúrnépei ellen, hogy a már régóta körvonalazódó globális világhatalom akadálytalanul vonhassa (rém)uralma alá bolygónk egész népességét. Ez a sátáni erő roppant károkat okoz a gazdanépek életében: egy jobbára színes muszlim csürhét telepít a nyaku(n)kba, áruló politikusai(n)k segítségével. Ezek az agresszív, ingyenélő, szapora kisebbségek (melyek fokozatosan mindenütt többségbe kerülnek majd) sorra-rendre megmérgezik, tönkreteszik a gyanútlan, agymosott befogadók gazdaságát, jóléti társadalmát, hagyományos életrendjét, viszonylagos kultúrfölényét. Ezt a félállati söpredéket aljas módon fölhasználják ellenü(n)k, ám hosszú távon ők sem járnak jól, hiszen miután mindent fölzabálnak, s a fehérek utolsó tartalékai is elfogynak, nincstelen rabszolga sorba süllyednek a "migránsok" is. Magyarország látszólag üdítő kivétel e végzetes folyamat alól, de egyedül és hosszú távon mindezt aligha állíthatja meg. Megnyugtatásul megjegyezzük, hogy bár ez az ördögi terv igen súlyos pusztításokat valósít meg, sosem győzhet végleg, mert a sorsunk nem csak materiális szinten dől el." In.: A Szegedi Közéleti Kávéház 2018. december havi programja -Siklósi András: Korunk pestise, a migrácionizmus
Házigazda: Gazda Gyula
Élő videó: Lövey-Varga Éva

"Szó sincs itt ártatlan menekültekről, de még munkát, megélhetést, biztonságosabb jövőt kereső bevándorlókról sem. Itt egy hamis, álhumánus maszlagba csomagolt, tudatos hódító háború, egy szervezett népirtás folyik a fehér emberfajta és a kerezténység maradékai, utolsó bázisai ellen. A multikultúrával, a fajkeveréssel, az önvédelmi ösztön és az egészséges immunrendszer legyengítésével, megsemmisítésével végső támadás indul Európa és Amerika nemzetállamai, kultúrnépei ellen, hogy a már régóta körvonalazódó globális világhatalom akadálytalanul vonhassa (rém)uralma alá bolygónk egész népességét. Ez a sátáni erő roppant károkat okoz a gazdanépek életében: egy jobbára színes muszlim csürhét telepít a nyaku(n)kba, áruló politikusai(n)k segítségével. Ezek az agresszív, ingyenélő, szapora kisebbségek (melyek fokozatosan mindenütt többségbe kerülnek majd) sorra-rendre megmérgezik, tönkreteszik a gyanútlan, agymosott befogadók gazdaságát, jóléti társadalmát, hagyományos életrendjét, viszonylagos kultúrfölényét. Ezt a félállati söpredéket aljas módon fölhasználják ellenü(n)k, ám hosszú távon ők sem járnak jól, hiszen miután mindent fölzabálnak, s a fehérek utolsó tartalékai is elfogynak, nincstelen rabszolga sorba süllyednek a "migránsok" is. Magyarország látszólag üdítő kivétel e végzetes folyamat alól, de egyedül és hosszú távon mindezt aligha állíthatja meg. Megnyugtatásul megjegyezzük, hogy bár ez az ördögi terv igen súlyos pusztításokat valósít meg, sosem győzhet végleg, mert a sorsunk nem csak materiális szinten dől el." In.: A Szegedi Közéleti Kávéház 2018. december havi programja -
Kevesebb jelenjen meg

2018. december 8., szombat

Facebook felhívásKedves Tollforgató Lapcsoport tagok és látogatók, kiadók!


Sajnos valaki folyton visszaél a Tollforgató nevével és letiltogatja az Artisjus és MSZH védett nevem ellenére!

Felhívom a figyelmet, hogy minden letiltás és forgalomcsökkentés jogvédelem sértésnek minősül és a károkozás kiszámlázandó!

Id. Szávai Márton: Falusi kisgazdaságok gyümölcstermesztése Etéd és Énlaka környékénId. Szávai Márton: Falusi kisgazdaságok gyümölcstermesztése Etéd és Énlaka környékén

/részlet/A földművelésen alapuló termelő gazdálkodás egyik kiegészítő ágazata a gyümölcsészet. A velejáró telepítési, termelési és felhasználási munkálatok folyamatának ismerete nemcsak a szorosan vett szempontokból bír nagy jelentőséggel, hanem kultúrtörténeti vetülete is figyelemre méltó. Jelen áttekintés a Küsmöd és Gagy patakok forrásvidékén elhelyezkedő térség gyümölcstermesztési hagyományait taglalja, különös tekintettel az Énlakán és Etéden gyűjtött adatokra.

E térség keleti határvonala a Küsmödi Kő, Siklódi Kő és a Firtos-tető hegyláncolata. Délen a két Küküllő vízválasztó dombjai. Magába foglalja Etéd község öt faluját: Etédet, Küsmödöt, Siklódot, Kőrispatakot és Énlakát. A közigazgatási területen kívül esik: Firtosváralja, Firtosmartonos, Atyha, és Szolokma.

A szántóföldek talajának termékenysége közepes minőségűnek mondható. Gabona- és gyümölcstermesztésre alkalmas. Etéd és Kőrispatak kivételével 3 ha-nál nagyobb sík területet nem lehet találni. A kaszálók nagy része vegyes táptartalmú szénát terem. A termőtalajok regenerációját a régi hármashatári gazdálkodás idején legeltetéssel, kosaraztatással, trágyázással végezték. A termőföldek állapotát az erőszakkal létrehozott kollektív gazdaság a sok vegyszerezés, műtrágyázás és gyomirtó, növényvédőszerek alkalmazása által eléggé lerontotta.

Etéd és Kőrispatak kivételével tagosítatlanul kerültek vissza a tulajdonosaikhoz, akiknek jó részük már városi lakos lett: nem foglalkoznak mezőgazdasággal. A régi gazdák közül akik még élnek, nagyon megöregedtek. A földek legtöbb része műveletlenül marad. Énlakán több mint 500 ha szántóból még 10 ha sincs művelve.

A falvak elnéptelenednek. Árutermelésről - a tejleadás kivételével, - már nem lehet még említést sem tenni.A ,meglevő régi gyümölcsfák még teremnek némi felesleget, de a határban nem ültet senki újakat. A nagybani árutermelés térhódítása versenyképtelenné teszi a kisárutermelést; a kisgazdálkodás is arra a sorsra jutott, mint a hagyományos kismesterségek: a tárgyi eszközeiket már csak a múzeumok gyűjtik.A 20. század közepéig a gyümölcsészet nyomai markánsan maghatározták a határ- és településképet.Beültették az udvarokat, csűrkerteket gyümölcsfákkal, és a házakhoz tartozó telken helyet kapott egy kis gyümölcsös is. Ez a falukép jellemző volt az egész Székelyföldre.

Az udvarokra korán termő fákat ültettek, mindig olyan helyre, ahol nem gátolta a ki- és bejárást.

A lakóház közvetlen környezetében ültetett fák közül a leggyakoribbak a körték közül a sárga, a mézvackor és a búzávalérő. Almák közül a nyári piros, eperalma és a vajas. Ezek kivétel nélkül korán érő gyümölcsök; tartósításra, tárolásra nem alkalmasak - a szezonális étkezés fontos alapanyagai.

A csűrkertbe kerültek a csonthéjasok: dió, szilva és a meggy. A veteményes kertbe "cserjés" ribizli, egres és a málna. A távolabbi kertekben, vagy külön a gyümölcstermesztésre használt "tanórokokban" az elraktározásra, feldolgozásra és eladásra való gyümölcsöt termő fák kerültek. Legnagyobb arányban almát és szilvát termesztettek. Az 1870-es évek idején a filoxéra pusztítása és az ezt kísérő agrárválság okán a gyümölcstermesztés felértékelődött. Annak ellenére, hogy vidéknek nem volt vasúti szállítási lehetősége, a gyümölcsösök száma és területi nagysága erőteljes növekedésnek indult. Ez az 1940-es évekig tartott. A telepített gyümölcsösök -falvak belterületét kinőve- kikerültek a határba. A lekerekített és betelepített gyümölcsösöket "tanóroknak" nevezték. Etéden , Gagyi Samu 1910-ben írja Tükördarabok című könyvében: "Most azonban kezdik a sűrű építkezések miatt apadó csűröskertekből kiszoruló gyümölcsfák helyett, az újak ültetését a határon is. Ami jele annak, hogy belátták a gyümölcstermelésnek gazdasági fontosságát, előnyeit." (in.: Gagyi1910.2) 


Kérem, töltsék ki a felméréseket!


https://goo.gl/forms/kP0q8UC19BefXYPB2 

Elektronikus publikálás igényfelmérés űrlap
Csatolható link: https://goo.gl/forms/40BVvZIpUfJqbz3m2 

2018. december 4., kedd

MySurvio.com szavazást mellőzőknek - Mikulás, Mikulás Pályázat Szavazás 2018


MySurvio.com szavazást mellőzőknek - Mikulás, Mikulás Pályázat Szavazás 2018

Kérem, két helyen ne szavazzon! Viszont minden kategóriában érdemes lenne szavazni!

Köszönjük!

Szavazni december 13-án éjfélig lehet!
2018. december 2., vasárnap

Elektronikus Könyvkiadás az Archivált Világ és a Tollforgató Online Lapcsoport oldalain!Elektronikus Könyvkiadás az Archivált Világ és a Tollforgató Online Lapcsoport oldalain!


Várjuk jelentkezését!


"Ott, ahol kiömlött annyi drága vér..."

Zsida Tímea: November 2, vasárnap - Cím nélkül érkezett


November 2.vasárnapSoronként írhatnánk újabb és újabb sorsi történeteket,de valójában ki az,aki újra kezdené az egész életet? Az ÉLET maskarás, báli,szolgai,nagyúri,főnemesi, királyi életet?, és az étkeknek számító étlen élű éber és kómás jelenetek részeit,megtanulva,átérezve, és jól tanítva átadni, át tudni tisztességben jól adni,az utókornak számító nebuló,tanonc ifjú varázslók és boszorkányok számára? Kik lesznek ŐK,a nagy ŐK?, és a felmenőben elmenő agg szülők? Szülői mivolt, miképp is ,ha egyáltalán volt?,ha a jól tettetett tervben, jól szolgáva,nevelhető napirendjén,így is, úgy is,kinek szájízére bízva,de mindig megfelelve,meghajolva tűrni, bízni és hinni, még a hitetlenek sorsában is megáldva!

A Történelmi Szent Lázár Ispotályos és Katonai Lovagrend Közgyűlése - Szathmáry Olga Ottília

A Történelmi Szent Lázár Ispotályos és Katonai Lovagrend Közgyűlésén 2018.november 22-én készült fotó Szathmáry Olga Ottilia 

Kocsordi Nagy Béla: Morfondír - csak úgy...


2018. november 30., péntek

Vitéz Szilágyi Árpád építész és városvédő, a Magyyar Aarany Érdemkereszt kitüntettje (2016) ma 82 éves. 5. rész


Élő videó: Lövey-Varga ÉVa

Vitéz Szilágyi Árpád építész és városvédő, a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntettje ma 82. éves 4. rész

Vitéz Szilágyi Árpád építész és városvédő,a Magyar Arany Érdemkereszt díjazottja ma 82 éves 3. rész

Vitéz Szilágyi Árpád építész és városvédő ma 82 éves 2. rész

Élő Videó: Lövey-Varga Éva

Vitéz Szilágyi Árpád építész és városvédő,a Magyar Arany Érdemkereszt díjazottja ma 82 éves 1. rész

Élő Videó: Lövey-Varga Éva

2018. november 25., vasárnap

„Churchill szerepe és nézőpontjainak változása a trianoni békediktátum keletkezése idején” Archivált Világ Tollforgató Online Pályázat


„ARCHIVÁLT VILÁG” – „ARCHIVED WORLD”

Tollforgató Irodalmi, Történelmi, Ókor Történelmi, Művészeti Lapcsoport

Régész a pácban- Archaeologist in the Lurch

Arany-, ezüst-, bronzkincsek a világon – Gold, Silver, Bronze Treasures in the Worldlapjaimra„Churchill szerepe és nézőpontjainak változása a trianoni békediktátum keletkezése idején”

 történelmi, címmel pályázatot írok ki.A pályázat nevezési időtartama:

2018. november 25.- 2019. február 10.Nevezési feltételek:

- 18 éven felüli korhatár

- a nevezési díj 2500 Ft/ pályamunka írásbeli munka esetén irodalmi, történelmi, régészeti (katonai régészeti), művészeti (bármilyen megformálás írásbeli ismeretése fotókönyv stb. formában is!), jogi és közgazdasági kategóriában

- filmes (digitális) és zenei (digitális) nevezés esetén 3500 Ft/ pályamunkaA pályázatokra vonatkozó előírások:

- A benyújtott pályázatnak idegen nyelvű verziója esetén kötelezően magyar változattal is kell rendelkeznie!

-Félrevezető adatokat és dokumentációt lehetőleg mellőzni kell! Ezeket alapvetően megkövetelendően nem tartalmazhat – a hamisításokat és azok feltételezését igazolni kell tudni!

- Jogi, történelmi, levéltári és képes dokumentációval el kell látni!

- Kötelezően le kell tudományosan hivatkozni minden adatot!

- Terjedelme:

a) 40000 leütés- 600000 leütés lehet maximálisan könyv esetén

b) 40000 leütés- 120000 leütés tanulmány esetén

- A képek, képfeliratok, tartalomjegyzék, elő és hátlap, mellékletek, szakirodalmi anyag listája nem számítanak bele a leütésszámba!

- Szakirodalom lista nélkül a pályázat nem érvényes!

- A felhasznált dokumentáció származási helyét magángyűjtemény, magán birtok esetén is fel kell tüntetni!

-Beleegyezési nyilatkozat kitöltése közléshez (a honlapjainkról letölthető)

-Beleegyezési nyilatkozat filmfelvételhez (honlapról letölthető)

- Beküldés: elektronikus úton, pdf és Word formátumban is – sima levélszövegben a pályázatot nem fogadom, archiválás miatt!Díjazás: I-III. helyezett kiemelt díjazás, oklevéllel és minden honlapunkra, blogunkra felkerülő pályamunka publikálással, filmfelvétellel és E-book valamint CD/DVD kiadással

IV-XXV. helyezett könyvjutalom és felajánlott tárgyak, publikálás a Pályamunkák blogon, oklevél

Közönségdíj 1-3.Értékelés:Zsűri, Online szavazásBeküldés:


A következő emailekre lehetséges, a tárgy mezőben és a dokumentumban is feltüntetett pályázat nevével, a pályázó pontos adataival, álnév használat feltüntetésével. Név, cím, születési idő, hely, jogvédelmi irat feltüntetése jogvédelem esetén bejelentett névhasználatnál (ha van). Értesítési cím és email, telefonszám legyen feltüntetve, mert az elektronikus kapcsolattartás hibája esetén más módon történik az értesítés!A pályázat díja a következő PayPal linken keresztül fizetendő:

·                    2500 vagy 3500 Ft nevezési díj befizetése, beérkezése páyázatcímmel ellátott email kíséretében a megadott bankszámlára. Megjegyzésként a pályázat címe kategóriája szerepeljen!

·                    A fizetés PayPal rendszerben lehetséges.

·                    Kövesse az utasításokat a linkre kattintva!


A fizetés elküldésekor használandó email cím:


Bármilyen kérdése van, kérem forduljon emailben hozzám!

Köszönettel és tisztelettel várom az alkotásokat, a világ bármely tájáról!                                                                                                                                                      

Lövey-Varga Éva

Főszerkesztő, Laptulajdonos, Kiadó

Szeged, 2018. november 25.

Bige Szabolcs Csaba: Csak egy pár bakancs


Csak egy pár bakancsJakab Laci barátommal egy osztályba jártunk, és egy utcában lakunk. Egész nyáron, a Körös parton tekeregtünk, hitványkodtunk, de arra ügyeltünk, hogy senkinek ne okozzunk kárt. Csoda jó hely volt az a Körös part. Mint a dzsungel! A város eltervezte a parkosítását, de csak addig jutott el, hogy a kert tulajdonosoktól elvett tíz métert a vízparttól számítva. Ott maradtak a kertvégi növények, fák, s egyebek. Egyik helyt még egy kacsaúsztató is kívül rekedt a kerítésen. Micsoda játszótér keletkezett ott a gyermekek örömére végig a parton. Lehetett indiánháborút játszani a diszbokrok, s gyümölcsfák között. Persze a kert volt tulajdonosainak ez inkább bánatot okozott, mint örömet. De nekünk, gyerekeknek maga volt a gyönyörőség!

Másik kedvelt helyünk a piac volt. Hétfőn és pénteken tartották a hetipiacot, s ha csak tehettük, kimentünk. Szerettem az ide-oda hullámzó embertömegben sodródni, bámulni a népeket, meg persze a kirakott árukat. A sokféle gyümölcsöt, zöldséget, az élőállatokat; hoztak oda ki az eladásra szánt kutyakölyöktől a papagájon és kanárimadáron keresztül mindenféle kisállatot. Legjobban a nyulak tetszettek – fehérek, feketék, tarkák, rőt-barnák, vadas színűek, kékes szürkék. A lógó fülű hollandtól a magyar óriásig ott vártak a vevőikre a gazda ketrecében, vagy kosarában.

Gabi néni, Anyuka unokatestvére volt a vasérnapi ebédek állandó vendége. Ő ismertette meg velünk a zsibogónak becézett zsibvásárt, az ócska piacot. Gabi néni bicsérdista volt, vegetáriánus. Szigorúan tartotta az étrendi előírásokat – húst nem evett, de tojást és tejterméket igen, s ezenkívül csak nyers ételeket fogyasztott. Biztosan azért kívánta Anyuka finom főztjét, mert minden fazékba, lábosba bele kukkantott, ami a kályhán volt. A Bicsérdy tanain kívül érdekelték az okkult jelenségek is. Még az asztaltáncoltatás is. Ehhez egy olyan asztalra van szükség, amiben nincs semmi fém, se szeg, se más. Körül ültük hárman. Gabi néni, Laci meg én, egymás kezét megfogtuk, az asztalra tettük és behunyt szemmel vártuk, hogy mi lesz. Nem lett semmi!

Gabi néni persze megmagyarázta, hogy „gátló tényezők” hiúsítottak meg a kapcsolat létrejöttét a szellemvilággal.

A szórakozásaink netovábbja azonban, még az asztaltáncoltatásnál is izgalmasabb a vasárnapi zsibogó, az ócskapiac volt. Hogy mi mindent lehetett ott kapni! S mennyi ember! Bámészkodtunk, s hallgattuk a sokféle beszédet. Vásárolni se ott se a hetipiacon nem szándékoztunk, kivéve, ha otthonól megbíztak valamivel. Ez megesett néha, ha kellett a konyhába friss zöldség.

Most, csak úgy a magunk szórakozására lófráltunk a sorok között. Ahogy ott tébláboltunk, Jakab Laci barátom az egyik asszonynál, aki mindenféle holmit árult, ami nála otthon fölöslegessé vált, meglátott egy ügyes bakancsot, ami éppen jó volt a lábára. Fellelkesedett, pedig nem is akartunk vásárolni.

- Jaj, tessék nekem félre tenni – kérte az árust -, megyek, kérek pénzt anyukámtól, aki itt van a másik soron, és jövök vissza, hogy megvegyem.

- Jól van, fiacskám, de vidd magaddal a cipőt, lássa anyukád, hogy mit akarsz megvenni, s ha neki is tetszik, hozd a pénzt. Ha nem, akkor a cipőt.

- De hát, nem is tetszik ismerni, hátha meglógok a bakancsokkal?

- Vigyed csak, vigyed. Látom én, hogy becsületes gyerek vagy!

Laci barátom még ötven év múlva is meghatódva emlékezett erre a vásárra…
2018. november 23., péntek

Kocsordi Nagy Béla: Levélféle a Mikuláshoz


KÖLTÉSZET EGY KÖLTÉSZETTŐL MEGFOSZTOTT KORBAN BOGOLY JÓZSEF ÁGOSTON VERSEI

https://tollforgatohirdeto.blogspot.com/2018/11/kolteszet-egy-kolteszettol-megfosztott.html 
                                                             

M E G H Í V Ó


Tisztelettel hívjuk, várjuk2018. nov. 23. péntek 17 óra Magyar Tudományos Akadémia SZAB Székház, 216-os előadóterem,(Somogyi u.7.)

KÖLTÉSZET EGY KÖLTÉSZETTŐL MEGFOSZTOTT KORBAN
BOGOLY JÓZSEF ÁGOSTON VERSEIBogoly József Ágoston válogatott versei hangzanak el.Versmondók: a Baka István Irodalmi Kör tagjaiSzólót énekel: Polgár LillaA beszélgetés moderátora: VESZELKA ATTILA költő, író,az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Szépírói Munkabizottsága elnökeA beszélgetés Bogoly József Ágoston lírikusi alkotás- és gondolkodásmódja körül bontakozik ki.Veszelka Attila a költészetben megvalósítható alkotói lehetőségekre és a költészet jövőjére vonatkozóan teszi fel kérdéseit. Bogoly József Ágoston saját költői tapasztalatából kiindulva válaszol.A rendezvényt szervezi: Magyar Tudományos Akadémia, SZAB Szépírói Munkabizottság

2018. november 18., vasárnap

KUI JÁNOS: Idős boldogság

KUI JÁNOS:

Idős boldogság 
Annak a fázós, hideg ősznek

deres hajnalán, találtam meg,

kit szeretek igazán.

Vele élek, boldog vagyok,

ami eddig hiányzott,

engem az a remény éltet:

vele boldog maradok!

Öreg, vén szakállas ember

írja le mindezeket,

tudják meg az utódok,

mit tehet egy olyan öreg,

aki boldog lehetett.

KUI JÁNOS: IrányokKUI JÁNOS:

Irányok

Feketébe öltözve jelent meg a sors,

kijelölte az utamat,a döntést ő hozta

ellenem, nem én választottam,ó, nem!

én csupán biztos, mozgatható figura

voltam, az elrendelés szerint, mélyről

indultam, és a csúcsra feljutottam,

küzdve színes szárnyas sziklákkal,

s megbékélve nyugalmat adó,

békésen hömpölygő, halkan

csobogó, csendes, lassú vizekkel.

Küldtem a tekintetem jobbra-balra,

le a völgybe! mennyi minden férne

bele, melyeknek völgyben a helye,

ott jöttem a világra, és magamban

elfogadtam: nem születtem hiába.

Aki elment, nem veszett el,vissza

nem tér soha már, utána én nem

búsulok, a hazámhoz hű maradok,

s minden áron itt maradok, csupán

itt lehetek gazdag: lelkemben az

érték, köröttem a csend, ami

eddig hiányzott, fenn a csúcson

nem éreztem jól magam,

igyekeztem le a völgybe:

ahol lassan meggyógyulok!!!2018. november 11., vasárnap

Kocsordi Nagy Béla: Egy szakasz katona...

Kocsordi Nagy Béla: Egy szakasz katona...

1. Rongyos szélű, régi fénykép, frontkatonák vannak rajta. Megszámoltam, huszoneggyen kerültek be egy Szakasz-ba. Volt közöttük: gazdálkodó, tanító és íróember, Kereskedő, pék, vasutas, s mindenféle mesterember. . o .

2. Majdmindegyik már családos, egy - két gyerek édesapja... Kiket föl kellett nevelni, akkor is, ha ők, parancsra, ...hagytak oda házat, boltot, osztályt, mühelyt, szülőföldet, Nem sejtve, hogy viszontlátni...már nem fogják látni többet... .. o ..

3. Magamfajta betüvető...van, hogy néha eltünődik: Berendezve ez a világ...miért is van így...mindeddig? M’ért van az, hogy ölni, s halni a hatalmi parancsszóra, A kisember el kell menjen...úgy, hogy mások döntnek róla!? ... o ...

4. Félreértés, hogy ne essék. mondjunk ki egy igazságot! Más az mikor HAZÁT VÉDÜNK, s megint más, ha egy országot, ...támadunk meg gonosz tervek, lázálmok és érdek mentén, S a legtöbbször apák, s fiak... isszák levét,...áldozatként... .... o ....

5. Ezesetben is így történt! Az Érmellék több faluja adta össze... ...ama szakaszt, s kemény parancs mondott INDULJ-t...orosz földre. És ők mentek...nehéz szívvel...hátrahagyva mind, mi érték... S hogy majd haza fognak jönni!....palotákból...ezt igérték..! ..... o .....

6. Ám a Végzet másként döntött...és persze a gyílkos ágyúk! Csak ők tudnák megmondani, hogy mi minden várt ott rájuk... Csak az tudná elmondani...milyen is a poklok pokla, ...aki ott volt, kint a Don-nál, s szerencséja hazahozta... ...... o ......

7. Amabból a huszonegyből, egy ember volt...ki túlélte, ...mindazt ami égben - földön...balsorsukként...ki lett mérve... Hogy hányféle volt haláluk, arról jobb, ha nem beszélünk... Rémálomnak is sok lenne...melyben időnként van részünk... ....... o .......

8. Kapus/i/Ferenc...Székelyhídra került haza...négy év múlva. Ennyit tartott a fogsága...orosz földön...és...kibírta...! És mindvégig...az a fénykép...ott volt mindig, jól elrejtve... És a remény: ha van Isten...hazajön az...Érmellékre... ........ o ........

9. És...hazajött...ő, egyedül...amabból a huszonegyből...! S véle fájdalmas emlékek...mikből mesélt, ám ott belül... ...mindig ott volt sok megélt kép...és egy kérdés: vajon miért, ...élt túl minden szörnyűséget, mely halálig...mindig kisért... ...................... o ......................Élesd, 2018. 03. 06. kocsordi Nagy Béla


2018. november 10., szombat

Frady Endre: A kis skót


Frady Endre:

A kis skótFolyón kel a kis skót át

Rágcsálva egy piskótát.

Torkán akad piskóta,

S fuldoklik a kis skót: Aaaaa…Arra úszik hat inka,

Meg a Hosszú Katinka,

Hátba verik kis skótot

S kiköpi a piskótot.Messze köpi a piskót,

Megmenekül a kis skót,

S folyót szelve kis skót át

Nem rág többé piskótát.(piskótánc!)Atya ég, erre nincsenek szavak. Jajjj. Többet nem eszem piskótát sem.” /P. Gergő, a költő reál végzettségű mérnökkollégája/Piskóta szavunk, mint az közismert, a latin bis coctum-ból származó olasz biscotto (= kétszersült) átvételéből származik bajor-osztrák nyelvjárási közvetítéssel. Ez a versike csak a skótokra hivatkozik, akik max biscuit-et rágnak, nem csoda, hogy teljes sületlenség.” /F. Péter, a költő humán végzettségű mérnökkollégája/„Mint az közismert, humán úr, mint az közismert?! De hát mit is jelent ismerni és ki is az a köz?! És vajon kétszer sült, ki gyorsan sült?! He?!” /Frady Endre, értetlen költőgigász/„Kiköpi a piskót?! Ez az! Szeretem az egyszerű tárgyeset!” /Sötét Sönt, ragdíler/„Tegyük át a cselekményt Itália síkságára és hajazzunk rá egy kis kelta alkoholizmust! Emígy:

Partról néz ír O'Hara

S zuhan viszkis pohara.

Skót hajra hull pohár és

Látjuk, hogy a Pó hárés.”

/Ed’Hair Allan Pó, alanyi fodrászköltő és tárgyi tévedés/„Dúdolgatja inka, maja,

Katinka, Katinka maja!”

/Igor Hosszúvics Teotihuacán, a Maja-Szovjet Baráti Társaság úszómestere/„Hosszú Katka s Rövid Inka

Poharában kövidinka.”

/Szergej Rövidovics Tawantinsuyu, az Inka-Magyar Baráti Társaság iszómestere/„Szakmailag szeretném megjegyezni, hogy vízben történő fuldoklás esetén az ’Aaaaaaa’ hangsornak élettanilag nincsen semmilyen realitása, ugyanis ennek torokból történő intonálásához levegőre van szükség, ami adott helyzetben a fuldoklás definíciója alapján teljesen kizárt. Kérném a költő urat, hogy legközelebbi művében csak olyan szereplőt fuldokoltasson, aki ért is hozzá! Köszönöm, hogy elmondhattam!” /Dr. Tüdő Tádé, a Hitvány Úszók Haláltusája Alapítvány (HÚHA) légzéstechnológiai főorvosa/„Ki merészel gúnyt űzni a skótokból?! A kardélére hányok! Ha Edward király, angol király nem végeztetett volna ki, akkor most ötszáz walesi bárddal felnégyelném ezt a fattyú fűzfapoétát! Máglyára, ki ellenszegül! Skoxit from Frady Endre! Szabadsááááág!” /William Wallace, a rettenthetetlen skót szabadságharcos/„Ne hőzöngj, Willi! A költőnek igaza van. Régi definíciós tényállás, hogy a skótok azok az írek, akik nem tudtak úszni!” /Sir Sean-Conor O’Klahoma, ír úr/„Építenék mézeskalács viskót,

De a csúcsdíszt ellopta egy kis skót!”

/vasorrú bába/„Fulladjál meg ragyaarcú bába,

Öntse el a házadat a Rába!”

/Jancsi és Juliska/„Mi ez a szellemi szemétégetés?! Mi ez az irodalmi közveszélyes hulladék?! Anyám szerint a vers és a hozzá íródott kommentek jól mutatják a hazai és a nemzetközi közoktatás totális csődjét. Szerintem meg túl finoman fogalmaz! Belőlem az ilyen megveszekedett borzadalmak olvastán előtör a nem túl mélyen szunnyadó vadállat és legszívesebben belelövetnék az első szembejövő tömegbe! Főleg, ha az nyomokban Frady Endrét is tartalmaz! Omoljatok rám véres piskótahegyek és temessetek magatok alá!” /Puzsér Róbert, kritikus/„Jé, egy perccel ezelőtt még nem volt itt ez a véres piskótahegy! Ezek szerint annak a habzó szájjal ordibáló szakállas figurának mégis lehetett egy mustármagnyi hite! Csoda történt! Énekeljünk!” /Böjti Bojtorján, az utolsó előtti napok mindszentjeinek hetedhetedik napjára rácsodálkozó gyülekezet lelkipásztora/„Egy jószolgálati tevékenység keretében hamarosan ellátogatok Magyarországra. Többen jelezték, hogy azzal tenném a legnagyobb jószolgálatot, ha lerúgnám Frady Endre fejét. A verseit olvasva nem vagyok benne biztos, hogy van-e egyáltalán feje. Lehet, hogy egyszer már lerúgtam, csak nem emlékszem rá?” /Chuck Norris/„Az nem lehet, mert Chuck Norris mindenre emlékszik. Mindenre IS!” /Durung Dezső, a Tizenéves Óbudai Csákk Norrisz Imádók (TÓCSNI) klubjának kőbalta felelőse/illusztrálva:
https://fradyendre.blogspot.com/2018/11/a-kis-skot.html