Keresés ebben a blogban

2011. május 6., péntek

Krúdy Gyula KÁNAÁN KÖNYVE - részletek
Krúdy Gyula
KÁNAÁN KÖNYVE

-------------
(1917-1919)


TARTALOM
Előhang

Magyar hasak

József-napi vendégek

Fogadó a régi világhoz

A vendég az ebédlőben

A borász

Egy régi ember vallomása

Angyalos bankó

Júniusi alkony

Szentiván

Nyári fény

Új kenyér

Bodega

Tavaszi út 17-ben

Pest aranykora

Jegyzet egy régi kalendáriomba 17-ben

Az álomlátók

Baljóslatú nap

Szüreti dal

Néma Magyarország

Az amazonok harca 17-ben

Ramsli

Magyar sóhaj

A budai vár

----------------------------------------------------------------------
                             

ELŐHANGNéhány kis vidám és tragikus történet következik itt abból az életből,

amit az emberek a szerelmeskedésen kívül folytatnak.
Bizonyos korszakig, mondjuk az aranyszőlő illatú negyvenedik életévig,

nemigen törődnek az írók egyéb mondanivalóval, mint a szerelmi hangokkal.

Legfontosabbnak látszik: a nők éjszeme és a lovag boldogtalansága;

nemegyszer a férjhez menés vagy megházasodás körül telik el az írói

képzelet; máskor csak házasságtörő hisztérikák és kicsapongó latrok

érdeklik a mosdatlan tollast.
"Hiszen szép a szerelem - mondta például Kálnay László, akinek

állandóan két-három felesége volt, persze balkézről; cvikkeres, mély

hangú és kalucsnis férfiú volt, a pecsétgyűrűt a mutatóujján hordta,

mintha a nőket is hitelesíteni lehetne, mint a hordókat de - de a

legszebb kisasszonyt sem lehet legelni küldeni." Úgy szólt, és a

huszonegyes játékban nemegyszer előhívta tizenkilencre az alsót,

különösen akkor, ha arcfehérítő szappanra, kis téli ködmönre vagy

bábaasszonyra volt szükségük a nőknek.
A később következő történetkékre némelyek mondhatják majd, hogy

az író késő vénségében fogalmazta őket, midőn cinikus volt, mint

egy beretválatlan szerzetes, és a szentimentális szerelemnek már

annyit sem hitt, mint a sárgarigónak. Pá, szerelem, te elzsuppolt

vándorkomédiás; pá, őrjítő vágy, melynek jelenlétében úgy szaladgált

az alulírott, mint a kandúr, amelynek farkára égő papirost kötnek.
Hangzatok, amelyek a női nevekből kicsendülnek, Isten veletek. Az

Irmák budai télszagú neve, az Arankák strucctollas, legyezős lengése,

a Máriák ég felé fordított szemfehére, a Katinkák affektálása,

Juditok bibliai, színészkedő szenvedélye, Sárák anyáskodó, de

erőszakos csókja, a Margitok apácásan kopogó cipősarka a hátunk

mögött, női nevek álmodozó varázsa - Isten veletek. Ezentúl csak

bor- és dohányszagú férfineveket vet papirosra a költő.
Elkövetkezik az életkor, midőn bizonyos közmondásokhoz igazodik a

férfiú.
Úgy például mondogatni kezdi, hogy csak a vagabundok soványak,

rendes ember hasat ereszt. Egy kecsege formájú férfiú sohasem lehet

a legjobb ügyvéd vagy a legbölcsebb bíró. Magas sarkú cipőt csak

a parkett-táncosok viselnek. Színes nyakkendőt csak a pénztelen

csirkefogók. Krémszínű nadrágot a pesti csepűrágók. És holdvilágnál

csak az elvetemült perszonák bolyonganak hozzájuk illő ifjú betyárok

karján, valamint a muzsikus cigányok, akiknek ez a keresetük. Aki

az éjszakát álmatlanul tölti, annak előbb-utóbb rossz vége lesz. És

csak a borbélysegédek írnak szerelmes levelet. Futóbolond epekedik

elérhetetlen nő csókja után. Semmittévő és műveletlen ember fecsérli

idejét a nőknek való céltalan udvarlásra. Csirkeagyvelejű férfiú az,

aki megelégszik az életből, annak javaiból a nők csacskaságával, emlékbe

adott hajával, elcsent zsebkendőjével, elfelejtett fehérneműjével,

kézszorításával, hangjával, felejthetetlen pillantásával. Okos

embernek tudni kell, hogy a nők sokkal gyengébbek, mint a férfiak:

az álmaik és a gondolataik, ha egyszer nyilvánosságra kerülnének,

bízvást azt eredményeznék, hogy egyetlen férfi sem akasztaná fel többé

magát boldogtalan szerelem miatt; a vágyaik és a szerelmi kívánságaik

elefánt nagyságúak a férfiérzéshez képest; és a lesütött szemekben

nemcsak Capulet Julia önfeláldozása, de Báthory Erzsébet vérszomja

is tükröződik.
Pá, elmerengő séta a hársak alatt, hegymászás és hosszadalmas

gyaloglás, fáradalmas utazás, váróterembeli éjszakázás, szívdobogásos

randevú, ugrás az első emeletről és tébolyult menekülés az erdőben a

házőrző komondorok elől.
Pá, életmegrontás nőkért, pályaváltoztatás, hitehagyottság,

rabszolgaság és a valódi természet elsikkasztása. Pá, te piros halál,

amelyet egy hölgyi fotográfia társaságában kerestünk; Isten veled,

lehajtott fejjel való kullogás a külvárosban, vasúti sínre fektetett

nyak, midőn az expressz közeledik, és a legmagasabb fa kiválasztása

a budai hegyek között, amelyen egész télen el lehet lógni, amíg

tavasszal lenge ruhácskáját bontogatja a szőke szerelem a fa alatt,

s ekkor a szerelmesek nyakába lehet zuhanni.
Ég veled, mennybéli szüzességű, drága ifjúság. Aladdin csodalámpásának

fényében megjelenő házasságos élet, aranylakodalom után áhítozó

öregség.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kérlek, hogy csak etikusan és nyomdafestéket tűrően írj a bejegyzésekhez megjegyzést!