Keresés ebben a blogban

2010. május 19., szerda

Verbális (irodalmi, publicisztikai) pályázati kiírás

Verbális (irodalmi, publicisztikai) pályázati kiírás

 1. A kiíró, azaz a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet (továbbá: Egylet), irodalmi pályázatot hirdet a 2010. évi 20., jubileumi Művészetek Völgye alkalmából.
 2. A pályázat célja, hogy a Résztvevők a Balaton-Felvidék hét völgyfalvának, egy nagy hagyománnyal rendelkező fesztivál helyszíneinek eseményeiről és történéseiről, múltjáról, jelenéről és jövőbeni mindennapjairól küldjenek be köz- és magánérdeklődésre számot tartó írott alkotásokat, novellákat, esszéket, interjúkat, riportokat, verseket, sms-eket, blogokat vagy naplókat. (Várunk minden, a Völggyel kapcsolatos témában íródottszakdolgozatot, tanulmányt is, de ezek terjedelmük okán a nem zsűrizendő kategóriában indulhatnak. Lásd a 4. pontot!) A beadott művek témáját tekintve szólhatnak az elmúlt évek völgyemlékeiről, a családról, a barátságról és szövődő szerelmekről, a völggyel kapcsolatos személyes találkozásokról, programokról, szervezőkről: a völgyhangulatról. A műfaj sajátossága okán lehetnek magánjellegűek, de várunk olyan írásokat is, amelyek a közélettel, a kultúrával, a környezetvédelemmel foglalkoznak, s lehetnek társadalomábrázolások vagy készülhetnek a leghétköznapibb eseményekről, az ott lakók és a fesztivállátogatók találkozásáról...
  Az elsődleges célunk, hogy a Művészetek Völgye Fesztivál három nagy időszakát (megelőző, múlt és jelen, valamint képzeletbeli jövő), történetét, a falvakra kifejtett befolyását és a magyar fesztiváléletben völgyfesztiválként elnevezett hatásáról képet kapjunk és adjunk. Mindezt úgy, hogy minden Völgybarátot felkérünk: mutassák meg a Völgy általuk sajátnak érzett arcát (ünnep- és hétköznapját).
 3. A kiírás részletei szerint a pályázat három fordulóból áll (lásd 6. pont). A pontos téma-meghatározás csupán annyiban köti meg az Alkotókat, hogy a művek témája minden esetben a Művészetek Völgye legyen, illetve a beadott művek alapját közvetve vagy közvetlenül a völgy által inspirált emlékek, történetek, események adják. Elsősorban olyan anyagokat várunk, amelyek eddig nem – vagy nem megfelelő mértékben – kaptak publicitást. A pályázat kiírásának részletei, ütemterve, címe, s bizonyos, nem alapvető elemei menetközben módosulhatnak, kiegészülhetnek.
 4. A pályamunkák négy kategóriában nevezhetők és az irodalom, a publicisztika műfajának széles skáláján mozoghatnak; lehetnek hagyományos szépirodalmi (novella, vers), publicisztikai (esszé, kritika, interjú, riport), hétköznapi (blog, napló, sms), illetve tudományos alapossággal megírt (szakdolgozat, tanulmány) szövegek. Lehetnek egyéni és egyedi alkotások vagy csoportok, műhelyek közös munkái.
  Külön szeretnénk felhívni a pályázók figyelmét arra is, hogy érdekelnek bennünket azon szakdolgozatok, tanulmányok, amelyek a Völggyel kapcsolatosan születtek. Mivel ezek terjedelmük okán meghaladják a pályázati művek befogadhatóságának korlátait, ezért ezek a pályázat kiegészítő elemeként szerepelnek, a fordulók során a zsűri nem értékeli őket, de a legérdekesebbek, legjelentősebb művek alkotóit meghívjuk a Fesztivál idején tartandó Völgyszakdolgozat Írók Találkozójára. Az ebben a kategóriában beküldött alkotások pályázati címében és a műfaji meghatározásban szerepeljen a „szakdolgozat”-megnevezés.
 5. A pályázat mindenki előtt nyitott, azon életkortól, lakóhelytől, foglalkozástól függetlenül bárki részt vehet, kivéve a Művészetek Völgye, az Egylet és a Part Art Kft. alkalmazottai és családtagjaik, valamint a zsűri tagjai és családtagjaik. Hivatásos és amatőr írószemélyek egyaránt pályázhatnak. A 18 éven aluli pályázók tudomásul veszik, hogy nem lesz külön kategória számukra, pályázatukat a 18 éven felüliekkel azonos módon bírálja el a zsűri.
 6. A pályázat fordulói, ütemezése, pályázati naptár
  Regisztráció kezdete: 2010. április 1., (csütörtök) 10.00 óra.

  1. forduló: Az írott(völgy)nosztalgia
  (kategóriák: hagyományos szépirodalom, publicisztika, köznapi és versenyen kívül:tudományos)
  Feltöltés kezdete és vége: 2010. április 8., (csütörtök) és 2010. május 6., (csütörtök)
  Eredményhirdetés: 2010. május 13., (csütörtök)

  Díjátadás: ettől a naptól kezdve folyamatosan (legkésőbb: 2010. augusztus 1.)

  2. forduló: Az írott(völgy)nosztalgia
  (kategóriák: hagyományos szépirodalom, publicisztika, köznapi és versenyen kívül:tudományos)
  Feltöltés kezdete és vége: 2010. május 13., (csütörtök) és 2010. június 10., (csütörtök)
  Eredményhirdetés 2010. június 17., (csütörtök)

  Díjátadás: ettől a naptól kezdve folyamatosan (legkésőbb: 2010. augusztus 1.)

  3. forduló: Az írott(völgy)nosztalgia
  (kategóriák: hagyományos szépirodalom, publicisztika, köznapi és versenyen kívül:tudományos)
  Feltöltés kezdete és vége: 2010. június 17., (csütörtök) és 2010. július 15., (csütörtök)
  Eredményhirdetés 2010. július 22., (csütörtök)

  Díjátadás: ettől a naptól kezdve folyamatosan (legkésőbb: 2010. augusztus 1.)

  A pályázat teljes lezárása: 2010. augusztus 31.
 7. A pályaműveket zsűri értékeli fordulónként
  Parti Nagy Lajos költő, drámaíró, író, műfordító
  Lackfi János költő, író, műfordító
  Márta István zeneszerző, a Művészetek Völgye igazgatója
  Galkó Balázs színművész, a Völgy (egyik) arca
  Papp Ervin, a Völgy kiállításainak gazdája, a virtuálisvölgy vezetője
  A feltöltött anyagot mindenki megtekintheti és vélelmezheti. A művek mellett található Tetszik-gombbal bárki szavazhat. A fordulók végén az összesített szavazatok alapján legsikeresebb pályamű készítője kapja meg a Közönségdíjat.
 8. A zsűrizés folyamata. A zsűrizés többfordulós. A szakmai zsűri (már a pályázati idő alatt) online (zárt rendszerben, nem nyilvánosan) szűkíti a pályaművek számát. A zsűri elé csak a formai feltételeknek, valamint a kategória tartalmának megfelelő, etikailag kifogásolhatatlan alkotások kerülhetnek. A nyertes írások alkotóit a fordulók eredményhirdetése után folyamatosan (legkésőbb 2010. július 23-ig) e-mailben és a honlapunkon értesítjük.
  A hivatalos eredményhirdetésekre (lásd 6. pont) reményeink szerint mindig csütörtökön kerül sor egy élő webközvetítés részeként.
 9. A díjazottak száma fordulóként 3 (a három kategória-győztes) és az 1 közönségdíjas, azaz összesen 12 kiemelt alkotó. Minden nyertes ajándékcsomagot kap, amelyek völgyfellépők cédéit, völgyemlékeket (dedikált póló, csigák etc.), könyveket tartalmaz, illetve az első helyezettek (hétvégi) bérletet, a többiek napijegyet nyernek. Átvételük (a jeligére való hivatkozással) vagy egy megadott helyen történik, vagy (a megfelelő díjtétel ellenében) házhoz szállítjuk futárszolgálat segítségével.
 10. A feltöltés menete: a regisztrált tagok a pályázat aloldalára tehetik fel közvetlenül az alkotásokat. A feltöltött művekről a Pályázó rövid ismertetőt írhat.
 11. A pályázati anyagok formai és technikai követelményei. A pályázati anyagok fogadása egy központi szerveren történik, ahová a pályázók a regisztráció után tölthetik fel írásaikat. A pályaművek kizárólag digitális formában adhatók be a főoldalon történt regisztráció, majd bejelentkezés után. Regisztrálni csak egyszer szükséges. A pályázó adatait nevezéskor awww.muveszetekvolgye.hu oldalon az online regisztráció során adja meg. Minden beérkezett e-mailre visszaigazolást küldünk. Egy pályázó kategóriánként több (legfeljebb 10) alkotással nevezhet.
  A fájl technikai feltételei:
  Az írott műveket az online felületen kell feltölteni (http://muveszetekvolgye.hu/irodalmipalyazat2010) elsődlegesen pdf-kiterjesztésben! Ez a legkevésbé manipulálható formátum. Természetesen fogadunk egyéb, olvasható fájltípust is (*.doc, *.rtf etc.), de nem garantáljuk, hogy ezek a feltöltés során sértetlenek maradnak, illetve ezek esetében a Pályázó nem hivatkozhat arra, hogy az általa feltöltött anyag és a zsűri által olvasott között eltérés mutatkozik. A szöveghossz maximum 15.000 karakterszámú lehet, szóközökkel együtt. (A jelenleg olvasott dokumentum ennek körülbelül a kétharmada: 12.000 karakter.)
  A fájlnév megadásakor nem lehet használni ékezetes betűket, szóközt és egyéb speciális karaktereket! A fájlnév maximum 24 karakter lehet. A feltöltött művekről a Pályázó rövid ismertetőt írhat.
 12. A pályázati anyag és adatok kezelése. A feltöltött írásokat és a megadott adatokat az Egylet a saját adatbázisában rögzíti, azokat harmadik félnek nem adja ki. Sikeres regisztráció után a pályázókat e-mailben értesítjük jelentkezésük érvényességéről. A pályázó a regisztrációval hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez és a pályázatban szereplő feltételek szerinti kezeléséhez, továbbá nevének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához.
 13. Szerzői és személyiségi jogi feltételek. Pályázni kizárólag olyan művekkel lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait. Amennyiben a beadott művek mégis más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait megsértik, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik, és köteles az Egyletet és a Part Art Kft.-t mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.
  Mindenki csak a saját maga által készített művekkel pályázhat. Automatikusan, indoklás nélkül kizárjuk a pályázatból azokat a pályázókat, akik a közerkölcs megsértésére alkalmas, megbotránkoztató, vagy faji, etnikai, vallási, világnézeti szempontból gyűlöletkeltésre alkalmas képeket küldenek be.
  A Pályázó a művek elküldésével automatikusan és ingyenesen engedélyezi, hogy
  1. Az Egylet és a Part Art Kft. a pályaműveket az idei és egy esetleges jövő évi pályázattal és az annak kapcsán rendezett kiállítással összefüggő promóciós és híradási célú publikációkban, kiadványokban és reklámokban közzétegye (ideértve az érintett weboldalakat, egyéb online felületeket, illetve a közönség számára banner formájában való hozzáférhetőséget, a Művészetek Völgye reklámspotjait, illetve egyéb sajtóhirdetéseket);
  2. A műveket a pályázat lezárta után az Egylet pályázati archívumában időbeli korlát nélkül tárolhassa a zsűrizési adatokkal együtt;
  3. Az Egylet a legjobbnak ítélt írásokból egy kiadványt készítsen, illetve a legjobbnak ítélt pályaműveket az Egylet megjelentesse;
  4. Amennyiben díjat nyer, a nevét közzétegyük a pályázat honlapján, illetve egyéb, a Művészetek Völgyével kapcsolatban álló médiumok sajtófelületén;
  5. Az Egylet a művek esetleges kiállítása, illetve bemutatása során biztosítja, hogy a pályázó neve fel legyen tüntetve.
  A pályázati feltételek elfogadásával és a regisztrációs lap kitöltésével Pályázó hozzájárul, hogy adatai az Egylet adatbázisába kerüljenek, és azokat az Egylet saját marketingtevékenysége céljából a továbbiakban – a hozzájárulás érintett általi visszavonásáig – felhasználja, kezelje, feldolgozza, és ennek keretében a pályázót elektronikus levélben vagy postai úton megkeresse és tájékoztassa. Az adatszolgáltatás önkéntes.
  A pályázó tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről és kérheti azok helyesbítését, valamint nyilvántartásból való törlését. A pályázó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, továbbá jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 16/A.-17. §-ában foglalt rendelkezések szerint.
  Az adatok kezelését és feldolgozását az Egylet (8294 Kapolcs, Faluház) végzi.
Budapest-Kapolcs, 2010. március 22..; Papp Ervin, VV-projektvezető

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kérlek, hogy csak etikusan és nyomdafestéket tűrően írj a bejegyzésekhez megjegyzést!