Keresés ebben a blogban

2020. január 11., szombat

Felszólítás Prónay Balázsfalvi Attila Nándor trágár megnyilvánulásai és nyilvános hazudozásai miatt

Felszólítás 


Prónay Balázsfalvi Attila Nándor 


trágár megnyilvánulásai és 
nyilvános hazudozásai miatt
Felszólítom az urat, aki legalább 15 profillal rendelkezik a Facebookon,  írni nem tud
jogtudósnak adja ki magát és 
átvilágító főbiztosnak és szexuális zaklatás után nyilvánosan rágalmazgat, hogy fél perc alatt amiket írt, 90 honlapra kerül ki 
és hivatali személy zaklatásáért ki nem jön életfogytáig (nem sok lehet neki már hátra) a sittről, ha nem tudja modorálni magát és másokról hülyeséget találva ki azt terjeszti. 

Ha nem hagyja abba a nyilvános és igazolhatatlan hazudozásait, a katonai bíróság előtt kell igazolnia mindent, és több dollármilliárdos büntetésre számíthat!

A fényképe, amit a Facebookon használ:

Nos ...
Mi nap ez a némber kóstolgatott s nem is kicsit .
Ki adja magát mindenféléknek s közben akkora hibákat követ el ami még a Pizai toronynál is magasabb.
Persze ez még semmi mindazokhoz képest amit mint " hölgyként " mível .
Nem árt ezt sem osztani ki is valójában ő aki állításai értelmében pld főszerkesztő ..
Ismerőseimtől is számos cikket benyelt hogy majd ki adja de amint szokott lenni e személy is csak saját magát tolja előre mások nem kevés ihletét s írásait felhasználva .
Ez is egyfajta sajtó szabadságra utal s nem is vitás .
Csak hát számomra ez s így úgymond etikátlan ....
Többek közt ezt hozta meg ez a fenemód nagy reform s rendszerváltás hogy ilyen senkiháziak élcelődjenek s egyre pimasszabbak s így kártékonyak is ..
HozzászólásokJÓ, AKKOR MÉG MINDIG NINCS ELTÁVOLÍTVA ÉS NEM TÖRTÉNT SEMMI.

KÖZLÖM AZ ÖSSZES ANYAGOT AMIT LOPTAK ÉS AMIT ÍROGATOTT NEKEM!

-------------------

ITT A BŰNCSELEKMÉNYSOR, AMIT ELKÖVETETT PRÓNAY BALÁZSFALVI

Nos ...
Mi nap ez a némber kóstolgatott s nem is kicsit .
Ki adja magát mindenféléknek s közben akkora hibákat követ el ami még a Pizai toronynál is magasabb.
...
Persze ez még semmi mindazokhoz képest amit mint " hölgyként " mível .
Nem árt ezt sem osztani ki is valójában ő aki állításai értelmében pld főszerkesztő ..
Ismerőseimtől is számos cikket benyelt hogy majd ki adja de amint szokott lenni e személy is csak saját magát tolja előre mások nem kevés ihletét s írásait felhasználva .
Ez is egyfajta sajtó szabadságra utal s nem is vitás .
Csak hát számomra ez s így úgymond etikátlan ....
Többek közt ezt hozta meg ez a fenemód nagy reform s rendszerváltás hogy ilyen senkiháziak élcelődjenek s egyre pimasszabbak s így kártékonyak is ..
https://www.facebook.com/evica920
Továbbiak
Hozzászólások
 • Felszólítás Prónay Balázsfalvi Attila Nándor trágár megnyilvánulásai és nyilvános hazudozásai miatt
  tollforgatoirodalmilap.blogspot.com
  Felszólítás Prónay Balázsfalvi Attila Nándor trágár megnyilvánulásai és…
  Felszólítás Prónay Balázsfalvi Attila Nándor trágár megnyilvánulásai és nyilvános hazudozásai miatt
 • Varga Éva Gábor Bene Mireisz TiborHarmos Katalin Andras Révay Sándorfalvi Szécsi István György Nagy Lovag Bornemisza Attila Olga Ottilia Szathmáry Leállítanák ezt a hazug taplót itt, vagy rendeljek mindenkit be a bíróságra, hivatalból vele?
 • Varga Éva 5 perce van eltávolítani a hülyeségeit, mert különben számlázom a jogdíjat és a katonai bíróságon fog velük együtt felelni azért amit csinál!
 • Varga Éva EGYT MONDJON, MAGA SZERENCSÉTLEN TÖKKELÜTÖTT BAROM!
 • Varga Éva A MÁSIK 5 PERCEN BELÜL NEM CSAK AZ ORFK ÉS LÜ KAPJA MEG, HANEM A KORMÁNYHIVATAL ÉS A MINISZTERELNÖKSÉG IS :) CUKIFALAT...A LEVELEIVEL MEG A ZAKLATÁSAIVAL..
 • Varga Éva bűnhalmazat és a folytatólagosan elkövetett bűncselekmény
  6. § (1) Bűnhalmazat az, ha az elkövető egy vagy több cselekménye több bűncselekményt valósít meg, és azokat egy eljárásban bírálják el.
 • Varga Éva A szándékosság
  7. § Szándékosan követi el a bűncselekményt, aki cselekményének következményeit kívánja, vagy e következményekbe belenyugszik.
 • Varga Éva Az előkészület
  11. § (1) Ha e törvény külön elrendeli, előkészület miatt büntetendő, aki a bűncselekmény elkövetése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő feltételeket biztosítja, az elkövetésre felhív, ajánlkozik, vállalkozik, vagy a közös elkövetésben megállapodik.
 • Varga Éva A szabadságvesztés
  34. § A szabadságvesztés határozott ideig vagy életfogytig tart.
  35. § (1) Ha a bíróság szabadságvesztést szab ki, annak végrehajtását fogházban, börtönben vagy fegyházban rendeli végrehajtani.

  (2) A büntetés kiszabásánál irányadó körülményekre tekintettel a törvényben meghatározottnál eggyel enyhébb vagy eggyel szigorúbb végrehajtási fokozat határozható meg. E rendelkezés a 44. § (1)-(2) bekezdése és a 90. § (2) bekezdése alapján kiszabott életfogytig tartó szabadságvesztés esetén nem alkalmazható.
 • Varga Éva A pénzbüntetés
  50. § (1) A pénzbüntetést úgy kell kiszabni, hogy - figyelemmel a bűncselekmény tárgyi súlyára - meg kell állapítani a pénzbüntetés napi tételeinek számát, és - az elkövető vagyoni, jövedelmi, személyi viszonyaihoz és életviteléhez mérte
  n - az egynapi tételnek megfelelő összeget.
  (2) Akit haszonszerzés céljából elkövetett bűncselekmény miatt határozott ideig tartó szabadságvesztésre ítélnek, ha megfelelő jövedelme vagy vagyona van, pénzbüntetésre is kell ítélni.
 • Varga Éva Az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele
  77. § (1) Véglegesen hozzáférhetetlenné kell tenni azt az elektronikus hírközlő hálózaton közzétett adatot,
  a) amelynek hozzáférhetővé tétele vagy közzététele bűncselekményt valósít meg,

  b) amelyet a bűncselekmény elkövetéséhez eszközül használtak, vagy
  c) amely bűncselekmény elkövetése útján jött létre.
  (2) Az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételét akkor is el kell rendelni, ha az elkövető gyermekkor, kóros elmeállapot, vagy törvényben meghatározott büntethetőséget megszüntető ok miatt nem büntethető, illetve ha az elkövetőt megrovásban részesítették.
 • Varga Éva Az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele
  77. § (1) Véglegesen hozzáférhetetlenné kell tenni azt az elektronikus hírközlő hálózaton közzétett adatot,
  a) amelynek hozzáférhetővé tétele vagy közzététele bűncselekményt valósít meg,

  b) amelyet a bűncselekmény elkövetéséhez eszközül használtak, vagy
  c) amely bűncselekmény elkövetése útján jött létre.
  (2) Az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételét akkor is el kell rendelni, ha az elkövető gyermekkor, kóros elmeállapot, vagy törvényben meghatározott büntethetőséget megszüntető ok miatt nem büntethető, illetve ha az elkövetőt megrovásban részesítették.
 • Varga Éva XII. FEJEZET
  A KATONÁKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
  Az elkövetők
  Tovább
 • Varga Éva Lejárt a határideje!
 • Varga Éva Emberiesség elleni bűncselekmény
  143. § (1) Aki a lakosság elleni átfogó vagy módszeres támadás részeként
  a) emberölést követ el,

  b) a lakosságot vagy annak egy részét olyan életfeltételek közé kényszeríti, amelyek azt vagy annak egyes tagjait pusztulással fenyegetik,
  c) a lakosságot vagy annak egy részét jogszerű tartózkodási helyéről kitelepíti,
  d) emberkereskedelmet követ el, vagy kényszermunkát végeztet,
  e) mást személyi szabadságától megfoszt, vagy fogva tartását jogellenesen tartja fenn,
  f) mást szexuális erőszakra vagy annak eltűrésére, prostitúcióra, magzat kihordására vagy magzatelhajtásra kényszerít,
  g) másnak súlyos testi vagy lelki sérelmet okoz,
  h) politikai, nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nemi vagy más ismérv alapján meghatározható csoportot vagy annak tagját a csoporthoz tartozása miatt alapvető jogaitól megfoszt,
  bűntett miatt tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.
  (2) Aki emberiesség elleni bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
  (3) E § alkalmazásában polgári lakosság elleni átfogó vagy módszeres támadásnak minősül minden olyan magatartás, amely magában foglalja az (1) bekezdésben írt cselekmények polgári lakosság elleni sorozatos elkövetését, egy állam vagy szervezet politikájának végrehajtása vagy elősegítése érdekében.
 • Varga Éva Elöljáró vagy hivatali vezető felelőssége
  145. § Az e fejezetben meghatározott bűncselekmény elkövetőjével azonosan felel
  a) a katonai elöljáró vagy katonai elöljáróként ténylegesen eljáró személy is (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: elöljáró)
  , ha a tényleges alárendeltsége és ellenőrzése vagy tényleges hatalma és ellenőrzése alá tartozó személy követett el az e fejezetben meghatározott bűncselekményt, és e bűncselekmény elkövetéséről vagy annak előkészületéről az elöljáró tudott, vagy az adott körülmények alapján tudnia kellett volna, és nem tette meg a bűncselekmény megakadályozásához szükséges, hatáskörében álló intézkedéseket, vagy haladéktalanul nem tett feljelentést azt követően, hogy a bűncselekmény elkövetéséről tudomást szerzett;
  b) az a) pont alá nem tartozó vezető beosztású hivatalos vagy külföldi hivatalos személy (a továbbiakban e § alkalmazásában: hivatali vezető) is, ha a tényleges hatalma és ellenőrzése alá tartozó személy (e § alkalmazásában a továbbiakban: alárendelt) követett el az e fejezetben meghatározott bűncselekményt, annak következtében, hogy felette nem gyakorolt megfelelő ellenőrzést, ha
  ba) tudta, hogy alárendeltje ilyen bűncselekményt követett el vagy készít elő, vagy tudatosan figyelmen kívül hagyta az egyértelműen erre utaló körülményeket,
  bb) a bűncselekmény a tényleges feladat- vagy hatáskörébe tartozó tevékenységet érintett, és
  bc) nem tett meg a hatáskörében álló minden szükséges és indokolt intézkedést annak érdekében, hogy megakadályozza elkövetését, vagy haladéktalanul nem tett feljelentést azt követően, hogy a bűncselekmény elkövetéséről tudomást szerzett.
 • Varga Éva Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés
  165. § (1) Aki foglalkozási szabály megszegésével más vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi sértést okoz, vétség miatt egy évig terjedő s
  zabadságvesztéssel büntetendő.
  (2) A büntetés
  a) három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget,
  b) egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált,
  c) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény kettőnél több ember halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget
  okoz.
  (3) Ha az elkövető a közvetlen veszélyt szándékosan idézi elő, bűntett miatt az (1) bekezdésben meghatározott esetben három évig, a (2) bekezdésben meghatározott esetben - az ott tett megkülönböztetés szerint - egy évtől öt évig, két évtől nyolc évig, illetve öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
  (4) E § alkalmazásában foglalkozási szabály a lőfegyver, a robbantószer és a robbanóanyag használatára és kezelésére vonatkozó szabály is.
 • Varga Éva Segítségnyújtás elmulasztása
  166. § (1) Aki nem nyújt tőle elvárható segítséget sérült vagy olyan személynek, akinek az élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
  (2) A büntetés bűnte
  tt miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a sértett meghal, és életét a segítségnyújtás megmenthette volna.
  (3) A büntetés bűntett miatt az (1) bekezdés esetén három évig, a (2) bekezdés esetén egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a veszélyhelyzetet az elkövető idézte elő, vagy ha a segítségnyújtásra egyébként is köteles.
  (4) A (3) bekezdés utolsó fordulata nem alkalmazható azzal szemben, aki a közlekedési szabályok alapján köteles a segítségnyújtásra.
 • Varga Éva Segítségnyújtás elmulasztása
  166. § (1) Aki nem nyújt tőle elvárható segítséget sérült vagy olyan személynek, akinek az élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
  (2) A büntetés bűnte
  tt miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a sértett meghal, és életét a segítségnyújtás megmenthette volna.
  (3) A büntetés bűntett miatt az (1) bekezdés esetén három évig, a (2) bekezdés esetén egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a veszélyhelyzetet az elkövető idézte elő, vagy ha a segítségnyújtásra egyébként is köteles.
  (4) A (3) bekezdés utolsó fordulata nem alkalmazható azzal szemben, aki a közlekedési szabályok alapján köteles a segítségnyújtásra.
 • Varga Éva Magántitok megsértése
  223. § (1) Aki a foglalkozásánál vagy közmegbízatásánál fogva tudomására jutott magántitkot alapos ok nélkül felfedi, vétség miatt elzárással büntetendő.
  (2) A büntetés egy évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény jelentő
  s érdeksérelmet okoz.
  Levéltitok megsértése
  224. § (1) Aki
  a) másnak közlést tartalmazó zárt küldeményét megsemmisíti, a tartalmának megismerése végett felbontja, megszerzi, vagy ilyen célból illetéktelen személynek átadja, illetve
  b) * elektronikus hírközlő hálózat - ideértve az információs rendszert is - útján másnak továbbított közleményt kifürkész, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt elzárással büntetendő.
  (2) A büntetés egy évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt foglalkozás vagy közmegbízatás felhasználásával követik el.
  (3) A büntetés
  a) két évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény,
  b) bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény
  jelentős érdeksérelmet okoz.
 • Varga Éva Becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítése *
  226/A. § * (1) Aki abból a célból, hogy más vagy mások becsületét csorbítsa, hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú hang- vagy képfelvételt készít, ha más bűncselekmény nem val
  ósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
  Becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala *
  226/B. § * (1) Aki abból a célból, hogy más vagy mások becsületét csorbítsa, hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú hang- vagy képfelvételt hozzáférhetővé tesz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
  (2) * A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt
  a) nagy nyilvánosság előtt, vagy
  b) jelentős érdeksérelmet okozva
  követik el.
 • Varga Éva Becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítése *
  226/A. § * (1) Aki abból a célból, hogy más vagy mások becsületét csorbítsa, hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú hang- vagy képfelvételt készít, ha más bűncselekmény nem val
  ósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
  Becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala *
  226/B. § * (1) Aki abból a célból, hogy más vagy mások becsületét csorbítsa, hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú hang- vagy képfelvételt hozzáférhetővé tesz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
  (2) * A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt
  a) nagy nyilvánosság előtt, vagy
  b) jelentős érdeksérelmet okozva
  követik el.
 • Varga Éva Hazaárulás
  258. § (1) Az a magyar állampolgár, aki Magyarország függetlenségének, területi épségének vagy alkotmányos rendjének megsértése céljából külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bűntett miatt öt évt
  ől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
  (2) A büntetés tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a hazaárulást
  a) súlyos hátrányt okozva,
  b) állami szolgálat vagy hivatalos megbízatás felhasználásával,
  c) háború idején vagy
  d) külföldi fegyveres erő behívásával vagy igénybevételével
  követik el.
  (3) Aki hazaárulásra irányuló előkészületet követ el, egy évtől öt évig, háború idején két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
 • Varga Éva XXVI. FEJEZET
  AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK
  Hamis vád
  Tovább
 • Varga Éva Bűnpártolás
  282. § (1) Aki anélkül, hogy a bűncselekmény elkövetőjével az elkövetés előtt megegyezett volna,
  a) segítséget nyújt ahhoz, hogy az elkövető a hatóság üldözése elől meneküljön,
  Tovább
 • Varga Éva Befolyással üzérkedés
  299. § * (1) Aki arra hivatkozással, hogy hivatalos személyt befolyásol, a maga vagy más számára jogtalan előnyt kér, a jogtalan előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja, illetve a rá tekintettel harmadik személynek adott vagy ígért
  Tovább
 • Varga Éva XXVIII. FEJEZET
  A HIVATALI BŰNCSELEKMÉNYEK
  Bántalmazás hivatalos eljárásban

  301. § (1) Az a hivatalos személy, aki eljárása során mást tettleg bántalmaz, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
  (2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt csoportosan követik el.
  (3) Aki bántalmazás hivatalos eljárásban bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
  (4) * Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésének körülményeit a vádemelés előtt a hatóság előtt feltárja.
  Bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában
  302. § (1) Az a közfeladatot ellátó személy, aki közfeladatának ellátása során mást tettleg bántalmaz, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
  (2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt csoportosan követik el.
  (3) Aki bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
  (4) * Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki (2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésének körülményeit a vádemelés előtt a hatóság előtt feltárja.
 • Varga Éva XXIX. FEJEZET
  A HIVATALOS SZEMÉLY ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK
  Hivatalos személy elleni erőszak

  310. § (1) Aki hivatalos vagy külföldi hivatalos személyt
  a) jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályoz,
  b) jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel intézkedésre kényszerít, vagy
  c) eljárása alatt, illetve emiatt bántalmaz,
  bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
  (2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a hivatalos személy elleni erőszakot csoportosan, fegyveresen vagy felfegyverkezve követik el.
  (3) A (2) bekezdésben meghatározott csoport szervezője vagy vezetője öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
  (4) Aki hivatalos személy elleni erőszak elkövetésére irányuló csoportban részt vesz, vétség miatt két évig, a csoport szervezője és vezetője bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
  (5) Aki hivatalos személyt vagy külföldi hivatalos személyt az eljárása miatt bántalmaz, az (1)-(4) bekezdés szerint büntetendő akkor is, ha a bántalmazott a bűncselekmény elkövetésekor már nem hivatalos személy vagy nem külföldi hivatalos személy.
  (6) Aki hivatalos személy elleni erőszakra irányuló előkészületet követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
  (7) Nem büntethető a (4) bekezdés alapján a csoport résztvevője, ha a csoportot önként vagy a hatóság felhívására elhagyja.
  Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak
  311. § A 310. § szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekményt közfeladatot ellátó személy ellen követi el.
  Hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy támogatója elleni erőszak
  312. § A 310. § szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekményt hivatalos személy, külföldi hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy támogatására vagy védelmére kelt személy ellen követi el.
  Nemzetközileg védett személy elleni erőszak
  313. § (1) Aki belföldön tartózkodó nemzetközileg védett személyt
  a) bántalmaz,
  b) személyi szabadságától megfoszt vagy
  c) veszélyeztet,
  bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
  (2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésével fenyeget, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
  (3) Aki nemzetközileg védett személy elleni erőszakra irányuló előkészületet követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
  (4) *
 • Varga Éva XXXVI. FEJEZET
  A VAGYON ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK
  Lopás

  370. § * (1) Aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el.
  (2) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha
  a) a lopást kisebb értékre vagy
  b) a szabálysértési értékre elkövetett lopást
  ba) bűnszövetségben,
  bb) üzletszerűen,
  bc) dolog elleni erőszakkal - ideértve azt is, ha a dolog eltulajdonításának megakadályozására szolgáló eszközt állagsérelem okozása nélkül eltávolítják, vagy a dolog eltulajdonításának megakadályozására alkalmatlanná teszik -,
  bd) zsebtolvajlás útján,
  be) egy vagy több közokirat, magánokirat vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz egyidejű elvételével,
  bf) helyiségbe vagy ehhez tartozó bekerített helyre megtévesztéssel, vagy a jogosult, illetve a használó tudta és beleegyezése nélkül bemenve,
  bg) hamis vagy lopott kulcs használatával,
  bh) lakást vagy hasonló helyiséget az elkövetővel közösen használó sérelmére vagy
  bi) erdőben jogellenes fakivágással
  követik el.
  (3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha
  a) a lopást nagyobb értékre,
  b) a kisebb értékre elkövetett lopást
  ba) a (2) bekezdés ba)-be) pontjában meghatározott valamely módon,
  bb) védett kulturális javak körébe tartozó tárgyra vagy régészeti leletre,
  bc) vallási tisztelet tárgyára,
  bd) holttesten lévő tárgyra, illetve temetőben vagy temetkezési emlékhelyen a halott emlékére rendelt tárgyra,
  be) nemesfémre vagy
  c) a lopást szabálysértési vagy kisebb értékre közveszély színhelyén
  követik el.
  (4) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha
  a) a lopást jelentős értékre vagy
  b) a nagyobb értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés ba)-be) pontjában meghatározott valamely módon vagy közveszély színhelyén
  követik el.
  (5) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha
  a) a lopást különösen nagy értékre vagy
  b) a jelentős értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés ba)-be) pontjában meghatározott valamely módon vagy közveszély színhelyén
  követik el.
  (6) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha
  a) a lopást különösen jelentős értékre vagy
  b) a különösen nagy értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés ba)-be) pontjában meghatározott valamely módon vagy közveszély színhelyén
  követik el.
 • Varga Éva XXXVI. FEJEZET
  A VAGYON ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK
  Lopás

  370. § * (1) Aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el.
  (2) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha
  a) a lopást kisebb értékre vagy
  b) a szabálysértési értékre elkövetett lopást
  ba) bűnszövetségben,
  bb) üzletszerűen,
  bc) dolog elleni erőszakkal - ideértve azt is, ha a dolog eltulajdonításának megakadályozására szolgáló eszközt állagsérelem okozása nélkül eltávolítják, vagy a dolog eltulajdonításának megakadályozására alkalmatlanná teszik -,
  bd) zsebtolvajlás útján,
  be) egy vagy több közokirat, magánokirat vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz egyidejű elvételével,
  bf) helyiségbe vagy ehhez tartozó bekerített helyre megtévesztéssel, vagy a jogosult, illetve a használó tudta és beleegyezése nélkül bemenve,
  bg) hamis vagy lopott kulcs használatával,
  bh) lakást vagy hasonló helyiséget az elkövetővel közösen használó sérelmére vagy
  bi) erdőben jogellenes fakivágással
  követik el.
  (3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha
  a) a lopást nagyobb értékre,
  b) a kisebb értékre elkövetett lopást
  ba) a (2) bekezdés ba)-be) pontjában meghatározott valamely módon,
  bb) védett kulturális javak körébe tartozó tárgyra vagy régészeti leletre,
  bc) vallási tisztelet tárgyára,
  bd) holttesten lévő tárgyra, illetve temetőben vagy temetkezési emlékhelyen a halott emlékére rendelt tárgyra,
  be) nemesfémre vagy
  c) a lopást szabálysértési vagy kisebb értékre közveszély színhelyén
  követik el.
  (4) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha
  a) a lopást jelentős értékre vagy
  b) a nagyobb értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés ba)-be) pontjában meghatározott valamely módon vagy közveszély színhelyén
  követik el.
  (5) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha
  a) a lopást különösen nagy értékre vagy
  b) a jelentős értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés ba)-be) pontjában meghatározott valamely módon vagy közveszély színhelyén
  követik el.
  (6) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha
  a) a lopást különösen jelentős értékre vagy
  b) a különösen nagy értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés ba)-be) pontjában meghatározott valamely módon vagy közveszély színhelyén
  követik el.
 • Varga Éva IGYEKEZZEN, MERT NŐ A LISTÁJA!
 • Varga Éva nformációs rendszer felhasználásával elkövetett csalás
  375. § (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett információs rendszerbe adatot bevisz, az abban kezelt adatot megváltoztatja, törli, vagy hozzáférhetetlenné teszi, illetve egyéb művelet végzésével az i
  nformációs rendszer működését befolyásolja, és ezzel kárt okoz, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
  (2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha
  a) az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás jelentős kárt okoz, vagy
  b) a nagyobb kárt okozó információs rendszer felhasználásával elkövetett csalást bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el.
  (3) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha
  a) az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás különösen nagy kárt okoz, vagy
  b) a jelentős kárt okozó információs rendszer felhasználásával elkövetett csalást bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el.
  (4) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha
  a) az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás különösen jelentős kárt okoz, vagy
  b) a különösen nagy kárt okozó információs rendszer felhasználásával elkövetett csalást bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el.
  (5) Az (1)-(4) bekezdés szerint büntetendő, aki hamis, hamisított vagy jogosulatlanul megszerzett elektronikus készpénz-helyettesítő fizetési eszköz felhasználásával vagy az ilyen eszközzel történő fizetés elfogadásával okoz kárt.
  (6) Az (5) bekezdés alkalmazásában a külföldön kibocsátott elektronikus készpénz-helyettesítő fizetési eszköz a belföldön kibocsátott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel azonos védelemben részesül.
 • Varga Éva XXXVII. FEJEZET
  A SZELLEMI TULAJDONJOG ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK
  Bitorlás

  384. § (1) Aki
  a) más szellemi alkotását sajátjaként tünteti fel, és ezzel a jogosultnak vagyoni hátrányt okoz,
  b) gazdálkodó szervezetnél betöltött munkakörével, tisztségével, tagságával visszaélve más szellemi alkotásának hasznosítását vagy az alkotáshoz fűződő jogok érvényesítését attól teszi függővé, hogy annak díjából, illetve az abból származó haszonból vagy nyereségből részesítsék, illetve jogosultként tüntessék fel,
  bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
  (2) E § alkalmazásában szellemi alkotás:
  a) a szerzői jogi védelem alá tartozó irodalmi, tudományos vagy művészeti alkotás,
  b) a szabadalmazható találmány,
  c) az oltalmazható növényfajta,
  d) az oltalmazható használati minta,
  e) az oltalmazható formatervezési minta,
  f) a mikroelektronikai félvezető termék oltalmazható topográfiája.
  Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése
  385. § (1) Aki másnak vagy másoknak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló szerzői vagy ahhoz kapcsolódó jogát vagy jogait vagyoni hátrányt okozva megsérti, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
  (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a szerzői jogról szóló törvény szerint a magáncélú másolásra tekintettel a szerzőt, illetve a kapcsolódó jogi jogosultat megillető üreshordozó díj, illetve reprográfiai díj megfizetését elmulasztja.
  (3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértését nagyobb vagyoni hátrányt okozva követik el.
  (4) Ha a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértését
  a) jelentős vagyoni hátrányt okozva követik el, a büntetés bűntett miatt egy évtől öt évig,
  b) különösen nagy vagyoni hátrányt okozva követik el, a büntetés két évtől nyolc évig,
  c) különösen jelentős vagyoni hátrányt okozva követik el, a büntetés öt évtől tíz évig
  terjedő szabadságvesztés.
  (5) Nem valósítja meg az (1) bekezdés szerinti bűncselekményt, aki másnak vagy másoknak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló szerzői vagy ahhoz kapcsolódó jogát vagy jogait többszörözéssel vagy lehívásra történő hozzáférhetővé tétellel sérti meg, feltéve, hogy a cselekmény jövedelemszerzés célját közvetve sem szolgálja.
 • Varga Éva Jogkezelési adat meghamisítása
  387. § Aki haszonszerzés végett
  a) hamis jogkezelési adatot készít,

  b) a szerzői jogról szóló törvényben meghatározott jogkezelési adatot eltávolítja vagy megváltoztatja,
  vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
 • Varga Éva XLIII. FEJEZET
  TILTOTT ADATSZERZÉS ÉS AZ INFORMÁCIÓS RENDSZER ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK
  Tiltott adatszerzés

  422. § (1) Aki személyes adat, magántitok, gazdasági titok vagy üzleti titok jogosulatlan megismerése céljából
  a) * más lakását, ahhoz tartozó egyéb helyiségét vagy az azokhoz tartozó bekerített helyet titokban átkutatja,
  b) * más lakásában, ahhoz tartozó egyéb helyiségében vagy az azokhoz tartozó bekerített helyen történteket technikai eszköz alkalmazásával titokban megfigyeli vagy rögzíti,
  c) * más postai küldeményét vagy egyéb zárt küldeményét titokban felbontja vagy megszerzi, és annak tartalmát technikai eszközzel rögzíti,
  d) * elektronikus hírközlő hálózat vagy eszköz útján, illetve információs rendszeren folytatott kommunikáció tartalmát titokban kifürkészi, és az észlelteket technikai eszközzel rögzíti,
  e) * információs rendszerben kezelt adatokat titokban kifürkész, és az észlelteket technikai eszközzel rögzíti,
  bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
  (1a) * Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki személyes adat, magántitok, gazdasági titok vagy üzleti titok jogosulatlan megismerése céljából
  a) * nyilvános vagy a közönség részére nyitva álló helyen kívül más helyiséget vagy területet, - a közösségi közlekedési eszköz kivételével - járművet, továbbá más használatában levő tárgyat titokban átkutat,
  b) nyilvános vagy a közönség részére nyitva álló helyen kívül más helyiségben vagy területen, továbbá - a közösségi közlekedési eszköz kivételével - járművön történteket titokban technikai eszköz alkalmazásával megfigyeli vagy rögzíti.
  (2) * Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki fedett nyomozó, illetve titkos információgyűjtés folytatására vagy leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szervvel titkosan együttműködő személy kilétének vagy tevékenységének megállapítása céljából az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül információt gyűjt.
  (3) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki az (1)-(2) bekezdésben meghatározott módon megismert személyes adatot, magántitkot, gazdasági titkot vagy üzleti titkot továbbít vagy felhasznál.
  (4) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1)-(3) bekezdésben meghatározott tiltott adatszerzést
  a) hivatalos eljárás színlelésével,
  b) üzletszerűen,
  c) bűnszövetségben vagy
  d) jelentős érdeksérelmet okozva
  követik el.
  Információs rendszer vagy adat megsértése
  423. § * (1) Aki információs rendszerbe az információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés megsértésével vagy kijátszásával jogosulatlanul belép, vagy a belépési jogosultsága kereteit túllépve vagy azt megsértve bent marad, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
  (2) Aki
  a) az információs rendszer működését jogosulatlanul vagy jogosultsága kereteit megsértve akadályozza, vagy
  b) információs rendszerben lévő adatot jogosulatlanul vagy jogosultsága kereteit megsértve megváltoztat, töröl vagy hozzáférhetetlenné tesz,
  bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
  (3) A büntetés bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény jelentős számú információs rendszert érint.
  (4) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt közérdekű üzem ellen követik el.
  (5) E § alkalmazásában adat: információs rendszerben tárolt, kezelt, feldolgozott vagy továbbított tények, információk vagy fogalmak minden olyan formában való megjelenése, amely információs rendszer általi feldolgozásra alkalmas, ideértve azon programot is, amely valamely funkciónak az információs rendszer által való végrehajtását biztosítja.
  Információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása
  424. § (1) * Aki a 375. §-ban, a 422. § (1) bekezdés d) pontjában vagy a 423. §-ban meghatározott bűncselekmény elkövetése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő
  a) jelszót vagy számítástechnikai programot készít, átad, hozzáférhetővé tesz, megszerez, vagy forgalomba hoz, illetve
  b) jelszó vagy számítástechnikai program készítésére vonatkozó gazdasági, műszaki, szervezési ismereteit más rendelkezésére bocsátja,
  vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
  (2) * Nem büntethető az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetője, ha - mielőtt a bűncselekmény elkövetéséhez szükséges vagy ezt megkönnyítő jelszó vagy számítástechnikai program készítése a büntetőügyekben eljáró hatóság tudomására jutott volna - tevékenységét a hatóság előtt felfedi, az elkészített dolgot a hatóságnak átadja, és lehetővé teszi a készítésben részt vevő más személy kilétének megállapítását.
  (3) E § alkalmazásában jelszó: az információs rendszerbe vagy annak egy részébe való belépést lehetővé tevő, számokból, betűkből, jelekből, biometrikus adatokból vagy ezek kombinációjából álló bármely azonosító.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kérlek, hogy csak etikusan és nyomdafestéket tűrően írj a bejegyzésekhez megjegyzést!