Keresés ebben a blogban

2010. május 3., hétfő

Mi is az esztétika?

Mi is az esztétika?
Mivel az esztétika - sajnálatos módon - önálló tantárgyként nem szerepel a középiskolai tantervben, s ebből kifolyólag a felkészüléshez sem állnak rendelkezésre olyan - hagyományos értelemben vett - tankönyvek, melyekkel egy érettségi előtt álló diák biztosan találkozott már, talán nem árt, ha a hasznos tudnivalókon kívül néhány szót magáról a tárgyterületről is ejtünk.
Az esztétika a filozófiának az a szakága, amely az esztétikum jelenségkörét, kategóriáit és törvényszerűségeit vizsgálja, s amely egyebek között az esztétikai minőségek, a művészi megismerés és élmény, illetve az ízlés kérdéseivel foglalkozik. Jóllehet története egészen az ókorig nyúlik vissza, e tudományterület változatlanul saját létjogosultságát keresi, s közben igyekszik - úgy szemléletileg, mint módszertanilag és fogalomhasználatában - elhatárolódni más, hozzá közel álló tudományoktól. Szélsőségesen fogalmazva az esztétika célja, hogy e határtudományok (művészetpszichológia, művészetszociológia, művészet-történet, hermeneutika, gyakorlati filozófia, antropológia stb.) fogalmai közül minél többet "kisajátítson", s ily módon megalkotva egyéni terminológiáját önálló tudománnyá váljon.
Ugyanakkor, míg az esztétika legitimitásra és autonómiára törekszik, hogy ez által elfogadtassa magát velünk, talán észre sem vesszük, hogy életünk minden egyes szféráját áthatják az "esztétizálódási folyamatok" (Wolfgang Welsch), melyeknek nem minden formája nevezhető egyértelműen pozitívnak. Ezek felismeréséhez és leleplezéséhez is szükségünk van egyfajta esztétikai "alaptudatra", ami elvezet minket annak a ténynek a felismeréséhez, hogy bár az esztétikai jelentések univerzumában a művészet minden bizonnyal különösen fontos terület, de nem az egyedüli. A felvételi előkészítőn a vizsgafeladatok megoldásához szükséges tárgyi ismeretek feldolgozása mellett e (speciálisan esztétikai) gondolkodásmóddal is megismerkedhetnek a felvételire készülők.
Az esztétika legáltalánosabb kérdéseivel az általános esztétika, a kifejezetten a művészetekre vonatkozókkal a művészetelmélet, míg az egyes művészeti ágak általános törvényszerűségeivel az ágazati esztétikák (képzőművészet-, építészet-, színház-, irodalom-, zene-, fotó-, filmesztétika) foglalkoznak.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kérlek, hogy csak etikusan és nyomdafestéket tűrően írj a bejegyzésekhez megjegyzést!