Keresés ebben a blogban

2019. október 13., vasárnap

Kis verstan 1. rész


Adóniszi sorAz adóniszi sor képlete: — ∪ ∪ — ∪


Példák:
fényes egeknek---------------------

Szapphói 11-es sorA szapphói 11-es sor: a hendekaszillabusok egyike. A sort lehet trocheusokból állónak tekinteni, de a 3. láb daktilus; a 2. láb lehet spondeus is. (Ha nem lábakra, hanem kólonokra tagoljuk, akkor a metszet vagy a 3. szótag után helyezkedik el, vagy az 5. után.)A képlet verslábakra tagolva: — ∪ | — ∪ | — ∪ ∪ | — ∪ | — ∪Lábakra tagolás nélkül: — ∪ — ∪ — ∪ ∪ — ∪ — ∪


Például:
Tarka trónszékű kegyes Aphrodíté

-----------------------------


Szapphói strófaA szapphói strófa: 3 tizenegyes szapphói sorból és egy adónisziból áll.


Például:
Tarka trónodról, ravasz istenasszony,
mért küldesz nékem, szerelemkirálynő,
bút és bajt mindég. Te örök leánya
fényes egeknek?

Szapphó: Aphroditéhoz (Babits Mihály fordítása)
Álld helyed bátran, ha szorít a sors, és
légy szilárd; viszont okosan, magad vond
össze, hogyha kedvez a szél, tulontúl
büszke vitorlád.

Horatius: Licinius Murenához (Szabó Lőrinc fordítása)
Partra szállottam. Levonom vitorlám.
A szelek mérgét nemesen kiálltam.
Sok Charybdis közt, sok ezer veszélyben
Izzada orcám.

Berzsenyi Dániel: OsztályrészemAnakreóni 7-esAz anakreóni 7-es negyedfeles jambusi sor, képlete: ∪ — ∪ — ∪ — ∪Anakreón számos sorfajtája közül ez az egyik legmaradandóbb, Csokonai is előszeretettel alkalmazta.


Például:
A nők azt mondogatják:
Anakreón, öreg vagy,
[...]

Anakreón: Anakronteia (Devecseri Gábor fordítása)
Most jázminos lugasban,
E nyári hűvös estvén,
Lillámmal űlök együtt:
[...]

Csokonai Vitéz Mihály: A boldogság
A színes éjszakában
robognak a batárok,
[...]

Juhász Gyula: Anakreoni dal

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kérlek, hogy csak etikusan és nyomdafestéket tűrően írj a bejegyzésekhez megjegyzést!