Keresés ebben a blogban

2010. március 2., kedd

Életrajzok - Dr. Szögi László

Dr. Szögi László

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Egyetemi tanulmányok:

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 1967-1972 történelem-orosz, majd történelem-levéltár szak

Diploma:

 • történelem szakos középiskolai tanár és levéltáros 1972

Tudományos fokozat:

 • egyetemi doktor 1979,
 • a történelemtudomány kandidátusa 1995

Munkahelyek, beosztás:

 • Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára
  • 1972-1976 levéltáros
 • ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszék
  • 1976-tól folyamatosan /1990 óta félállásban/
  • 1976-tól egyetemi tanársegéd
  • 1979-től egyetemi adjunktus
  • 1997-től egyetemi docens
 • ELTE Egyetemi Levéltár
  • 1984-1990 levéltárigazgató
 • Művelődési és Közoktatási Minisztérium Felsőoktatási és Kutatási Főosztály
  • 1990-1994 miniszteri tanácsos
 • ELTE Egyetemi Könyvtár
  • 1995-től főigazgató
 • ELTE Egyetemi Levéltár
  • 1995-től igazgató

Kutatási terület:

 • A magyarországi és az európai felsőoktatás története az újkorban.
 • A külföldi egyetemjárás és tudományos kapcsolatok története.
 • Könyvtár és levéltártörténet, egyházi igazgatás az újkorban.

Publikációk:

 • Könyvek:
  • 15 kötet /5 társszerzővel/
  • 10 levéltári segédlet /repertórium/
 • 164 cikk és könyvfejezet (ebből 98 referált folyóiratban, vagy tanulmánykötetben), ebből 32 cikk és könyvfejezet külföldi folyóiratban vagy tanulmánykötetben. (9 Németországban, 6 Ausztriában, 5 Romániában, 4 Szlovákiában, 2 Ukrajnában, 1-1 Hollandiában, Svájcban, Svédországban, Csehországban, Litvániában és Olaszországban)
 • 155 előadás hazai és nemzetközi konferencián, ebből 57 külföldön, (15 Németországban, 9 Ausztriában, 8 Romániában, 5 Szlovákiában, 4 Lengyelországban, 3 Csehországban, Ukrajnában, 2 Olaszországban, 1-1 Hollandiában, Svájcban, Svédországban, Csehországban, Litvániában és Olaszországban)
 • 159 előadás hazai és nemzetközi konferencián, ebből 60 külföldön, (17 Németországban, 10 Ausztriában, 8 Romániában, 5 Szlovákiában, 5 Lengyelországban, 3-3 Csehországban, Ukrajnában, 2 Olaszországban, 1-1 Lettországban, Svájcban, Svédországban, Oroszországban, Litvániában, Dániában és Szerbiában)
 • 13 előadás hazai rendezésű nemzetközi konferencián
 • 22 könyvszerkesztés, 43 lektorálás

Nyelvtudás:

 • Német
 • Orosz

Kitüntetés, ösztöndíj:

 • Kiváló munkáért miniszteri 1983
 • Kiváló FEB vezető 1989
 • Széchenyi professzori ösztöndíj 1997
 • 1000 éves a magyar iskola emlékérem 1997
 • Bolyai díj 2003
 • Pauler Gyula díj 2003
 • Pro Archivo Universitatis 2005
 • Kormos László díj 2006
 • Széchényi Ferenc díj 2008
 • Pro Universitate arany fokozat 2008

Folyóirat- és kiadványsorozat szerkesztés:

 • Levéltári Szemle, szerkesztőségi tag 1988-1995
 • Századok, szerk. tag 1998
 • Fejezetek az ELTE történetéből, sorozatszerkesztő 1988-tól (18 kötet)
 • Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban sorozatszerkesztő 1994-től (16 kötet)
 • Felsőoktatástörténeti Kiadványok új sorozat sorozatszerkesztő 2000-től (8 kötet)
 • Magyarországi diákok a középkori egyetemeken sorozatszerkesztő 2008-tól (1 kötet)
 • Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei szerkesztő 1996-tól (6 kötet)
 • Erdélyi római katolikus levéltárak sorozatszerkesztő 2006-tól (3 kötet)

Egyesületi, tudományos, társadalmi szervezeti funkciók:

 • Magyar Levéltárosok Egyesülete, választmányi tag 1986-tól, elnök 2000-2008, alelnök 2008-tól
 • MTA Egyetemtörténeti Bizottsága, titkár 1986-tól, alelnök 1999-től, elnök 2007-től
 • Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség, elnök 1993-2000, elnökségi tag 2000-2009, alelnök 2009-től
 • Levéltári Kollégium tagja 1998-2007
 • Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakkollégium tagja 1997-től, elnöke 1998-2002, tag 2004-2007,
 • Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, tag 1995-től, alelnök 1997-2002 , elnök 2002-2004
 • Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság magyar tagja 2002-től
 • Österreichische Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte, tag 2000-től,
 • Gesellschaft für Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte, tag 2001-től


SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁG

Lezárva: 2010. január 4.

KÖNYV, FORRÁSKIADVÁNY

 1. A Műegyetem története az Institutum Geometricum alapításától a kiegyezésig 1782-1867.(Bölcsészettudományi doktori disszertáció), Bp. 1978. 265 p. (Megjelent: a Műegyetem története 1782-1867. I. köt., Bp. 1979. 285 p.
 2. Mérnökképző Intézet a Bölcsészeti Karon 1782-1850 = Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből. 5. Bp. 1980. 261 p.
 3. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem rövid története 1635-1985., Bp. 1985. 66 p. A short History of Loránd Eötvös University of Budapest 1635-1985., Bp. 1985. 68 p. Die Loránd Eötvös Universität Budapest Geschichte im Überlick 1635-1985., Bp. 1985. 73 p. Kratkaja isztorija Budapestszkava universzityeta im. Lorandja Eötvösa 1635-1985., Bp. 1985. 73 p.
 4. Magyarországi diákok a Habsburg Monarchia egyetemein I. 1790-1850. = Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 1. Budapest - Szeged, 1994. 391 p.
 5. A pest-budai felsőoktatás és a Habsburg Monarchián belüli egyetemjárás története a 19. század első felében (Kandidátusi értekezés) Bp. 1994. 272 p. (kézirat)
 6. Erdélyi peregrinusok (Szabó Miklóssal) Marosvásárhely 1998. 604 p.
 7. A magyar felsőoktatás évszázadai (Kardos Józseffel és Kelemen Elemérrel) Bp. 2000. 187 p.
 8. Magyarországi diákok svájci és hollandiai egyetemeken 1789-1919. = Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 3. Bp., 2000. 209 p.
 9. Az évszázados universitas = Magyar Felsőoktatás könyvek 19. Bp.2001. 238 p.
 10. Centuries of Hungarian Higher Education (Kardos Józseffel és Kelemen Elemérrel) Bp. 2001. 187 p.
 11. Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon 1789-1919 = Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 5. Bp. 2001. 861 p. + 8 t.
 12. Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és főiskolákon 1849-1867 (Kiss József Mihállyal) = Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 7. Bp. 2003. 502 p.
 13. Magyarországi diákok lengyelországi és baltikumi egyetemeken és akadémiákon (1526-1788) Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 9. Bp.2003. 255 p. + 16 t.
 14. Budai, pesti, és óbudai diákok külföldi egyetemjárása I. 1526-1867. Közreadja Budapest Főváros Levéltára Bp. 2004. 153 p.
 15. Dokumentumok a Keleti Kereskedelmi Akadémia történetéből 1892-1919 (Zsidi Vilmossal) = A Budapesti Corvinus Egyetem Levéltárának kiadványai 12. Bp. 2007. 170 p.

LEVÉLTÁRI SEGÉDLET

 1. A Budapesti Műszaki Egyetem Levéltára; Repertórium I. 1846-1960. (1967.) = Műszaki Tudománytörténeti Kiadványok 24. Bp. 1975. 263 p.
 2. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára; Repertórium 1770-1970. Bp. 1982. 205 p. + 16 t. Új, bővített kiadása: A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára 1770-1999. Repertórium (Molnár Lászlóval) = A Semmelweis Egyetem Levéltárának kiadványai 2. Bp. 2002. 191 p.
 3. Az Állatorvostudományi Egyetem Levéltára (1741) 1787-1972. Repertórium = Az Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai 1. Bp. 1985. 213 p. + 20 t.
 4. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára 1635-1975. (Kiss József Mihállyal és Ujváry Gáborral) = Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 10. Bp. 1988. 431 p.
 5. A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Levéltára 1891-1978. Bp. 1988. 190 p. + 20 t. Új, bővített kiadása: A Budapesti Corvinus Egyetem Levéltára 1891-2004. Repertórium. (Zsidi Vilmossal) = A Budapesti Corvinus Egyetem Levéltárának kiadványai 9. Bp. 2004. 278 p. + 14 t.
 6. A Pannon Agrártudományi Egyetem (Keszthely) Központi Levéltára; Repertórium (1797) 1861-1979 (Bilkei Irénnel, Kiss József Mihállyal és Ujváry Gáborral) = Pannon Agrártudományi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Közleményei XXXII. évf. 2. Keszthely, 1990. 181 p.
 7. A Magyar Képzőművészeti Főiskola Levéltára (Kiss József Mihállyal), Bp. 1997. 137 p.
 8. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Levéltára 1635-1990. II. kötet (Kiss József Mihállyal és Varga Júliával) = Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 20. Bp.1999. 324 p.
 9. A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az Erdélyi Katolikus Státus Levéltára 1429-2000. Repertórium = Erdélyi Római Katolikus Levéltárak 1. Gyulafehérvár-Budapest. 2006. 350 p.
 10. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára (levéltári kalauz Varga Júliával) Budapest 2008. 71 p.

KÜLFÖLDI CIKKEK ÉS KÖNYVFEJEZETEK

 1. Das Unterrichtswesen in Ungarn. (Tringli Istvánnal) = Das Zeitalter Kaiser Franz Josephs von der Revolution zur Gründerzeit 1848-1880. I. 1. Beiträge. Wien, 1984. 371-373 p.
 2. Der mitteleuropäische neuzeitliche Universitätsbesuch. Vorschlag zur Einleitung eines internationalen Forschungsprojektes zur akademischen Peregrination. = Archivpraxis und Historische Forschung. Mitteleuropäische Universitäts und Hochschularchive. (Hrsg.: Kurt Mühlberger) = Schriftenreihe des Universitätsarchivs Universität Wien. 6. Band, Wien, 1992. 303-307. p. (Ugyanebben a kötetben még négy magyar egyetemi levéltár ismertetése.)
 3. Zur Geschichte des Universitätsbesuchs innerhalb der Habsburger-Monarchie 1790-1850 = Aspekte der Bildungs- und Universitätsgeschichte 16. bis, 19. Jahrhundert. (Hrsg.: Kurt Mühlberger und Thomas Maisel) = Schriftenreihe des Universitätsarchivs Universität Wien 7. Band, Wien, 1993. 361-398. p.
 4. University of Budapest. = Charters of Foundation and Early Documents of the Universities of the Coimbra Group (Edited by Jos. M. M. Hermans at the Marc Nelissen). Groningen, 1994. 64-65. p.
 5. Studenten aus Ungarn und Siebenbürgen an der Universitäten der Habsburger Monarchie = De la Umanism la Luminism (Red.: Ioan Chiorean) Târgu Mures 1994. 153-166. p.
 6. Tineri studiosi din Reghin la Universitatile diu Europa pânâ în anul 1849 (Szabó Miklóssal) = Reghinul cultural Studii si articole (Coordinatori: Grigore Ploestanu si Marin Sara) Reghin 1994. 31-40. p.
 7. Az erdélyiek külföldi egyetemjárása a XVIII. században és a XIX. század első felében (Szabó Miklóssal) = Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára (Szerk.: Kovács András, Sipos Gábor és Tonk Sándor) Kolozsvár 1996. 470-483. p.
 8. Studierenden aus Königreich Ungarn an der deutschen Universitäten und Hochschulen 1790-1918 = Bildung durch Kommunikation (Hrsg: Adolf Melezinek - Ivan Kiss) Alsbach/Bergstrasse 1996 /Leuchturm Verlag/ 270-275. p.
 9. Nagyszombati diákok a Habsburg birodalom egyetemein az Egyetem Budára költözése után 1790-1850 = Trnavská Univerzita 1635-1777 (Zostavil: Jozef Šimončic) Trnava 1996. 81-90. p.
 10. Die Beziehungen zwischen Technischen Universitäten Karlsruhe und Budapest. Ein Beitrag zur Geschichte des Studiums ungarischer Studenten in Deutschland während des 19. und 20. Jahrhunderts. = 25 Jahre Partnerschaft TU Budapest Universität Karlsruhe (TH) (Red.: Christine Stumpf) Karlsruhe d.n. (1997.) 42-50. p.
 11. Marosmenti diákok külföldi egyetemjárása 1848 előtt (Szabó Miklóssal) = A Maros megyei magyarság történetéből (Szerk. Pál-Antal Sándor és Dr. Szabó Miklós) Marosvásárhely 1997. 99-121. p.
 12. Die aus Ungarn, Siebenbürgen und Kroatien gebürtigen Studenten an der Universität von Olmütz 1576-1850 = Historická Olomouc XI. Sborník príspévku. Olomouc 1998. 23-29. p.
 13. Erfahrungen mit deutschen Archiven wissenschaftlicher Einrichtungen bei der Erarbeitung des Projekts "Ungarische Studenten an deutschen Universitäten und Hochschulen im 19. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg" = Zusammenarbeit deutscher Archive wissenschaftlicher Einrichtungen mit Archiven ostmitteleuropäischer und osteuropäischer Staaten (Hrsg. Gerald Wiemers - Matthias Lienert) Dresden. 1999. 52-65. p.
 14. Ungarisch-deutsche Beziehungen auf dem Gebiet des technischen Hochschulwesens 1945-1989. Die deutscher Beziehungen in Naturwissenschaft und Technik nach dem Zweiten Weltkrieg (Hrsg. Holger Fischer) München 1999. 275-314. p.
 15. A magyarok bécsi egyetemjárása a kezdetektől 1918-ig = Császár és király - Történelmi utazás Ausztria és Magyarország Kiállítási katalógus Wien-Budapest 2001. 101-104. p.
 16. Humboldt-Rezeption in Ungarn. Das System des ungarischen Hochschulenunterrichts in der zweiter Hälfte des 19. Jahrhunderts = Humboldt International. Der Export des deutschen Universitätsmodells im 19. und 20. Jahrhundert. (Hrsg: Rainer Christoph Schwinges) Basel 2001. 163-178. p.
 17. Zur Rolle der Wiener Universität im ungarischen Hochschulwesen von der Anfängen bis zum ersten Weltkrieg = Mensch -Wissenschaft - Magie. Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft für Wissenschaftschgesichte 20/2000. (Hrsg: Helmuth Grössing, Alois Kernbauer, Kurt Mühlberger, Karl Kadletz) Wien 2001. 203-208. p.
 18. Auswirkungen der deutsch-ungarischen Universitätsbeziehungen im 19. Jahrhundert = Scriptum Nr. 50 - Reports from The Research Archives at Umea Univesity; Sweden, Umea 2002. 32-34. p
 19. Arhivi v informácionnom szuszpilsztvi. Sztvorenyjá isztoricsnih baz danih dljá szprosenyjá arhivnih doszlidzseny - A levéltárak az információs társadalomban. Történeti adatbázisok készítése a levéltári kutatások megkönnyítésére. Sztudii z arhivnoj szpravi ta dokumentoznavsztva. Tom 10. Kijev 2003. (2004) 185-187. p.
 20. Universzitetska arhivisztika ta istorija arhivnih fondiv ugrorszkih vüscsih skil = Arhivoznasztvo arheografija dzsereloznavsztvo (Vipuszk 7), Kiev, 2005. 35-39. p.
 21. Lorando Etvešo universiteto (ELTE) bibliotekos tinklas = Vilnaus Universiteto Bibliotekos, Vilnius, 2005. 60-70. p.
 22. Haupttendenzen und wirkungen der ungarischen Peregrination nach Deutschland = Wissenschaftsbeziehungen und ihr Beitrag zur Modernisierung. Das deutsch-ungarische Beispiel. (Hrsg: Holger Fischer) Oldenbourg Verlag München 2005. 29-74. p.
 23. Studenten aus Ungarn und Siebenbürgen an den deutschen Universitäten 1789-1919 = Peregrinatio Hungarica - Studenten aus Ungarn an deutschen und österreichischen Hochschulen vom 16. bis 20. Jahrhundert. (Hrsg: Márta Fata, Gyula Kurucz und Anton Schindling) - Franz Steiner Verlag Stuttgart 2006. 387-408. p.
 24. Ungarländische Studenten in Greifswald = Die Universität Greifswald in der Bildungslandschaft des Ostseeraums. (Dirk Alvermann, Nils Jörn, Jens E. Olesen, Hg.) = Nordische Geschichte Band 5. Lit Verlag. Berlin 2007. 385-396. p.
 25. Vysledky vyskumu peregrinácie v mad'arskej historiografii = Archivum Sala III. Archívna ročenka. (Zostavovatelia: Stefan Gaučik, Veronika Novakova) Sal'a 2007. 177-184. p.
 26. Results of the Study of Hungarian Academic Migration and its Impact on Historiography = Intellectualii si societatea moderna. Repere central-europene. Coordonat: Cornel Sigmirean. Târgu Mures 2007. 80-84. p.
 27. Die Universitäten in Ungarn. Gründungswellen vom späten Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert = Universitäten im östlichen Mitteleuropa. Zwischen Kirche, Staat und Nation - Sozialgeschichtliche und politische Entwicklungen. (Hrsg: Peter Wörster) München 2008. 235-267. p.
 28. Jezsuita egyetemalapítási kisérletek a 16-17. századi Magyarországon és Kassa részvétele a magyar egyetemjárásban = 350. vyročie Košickej Univerzity (Ed: Cyrill Hišem, Štefan Eliaš, Dáša Fedorková) Košice 2007. 58-65.p.
 29. Die erste mittelalterlichen Universitäten in Ungarn. Gründung und Struktur der ungarischen Universität Nagyszombat-Budapest = Messinai konferencia tanulmánykötetében cikk.
 30. Die Universität Göttingen, ihre Bibliothek und ihr Einfluss in Ungarn bis 1919 = Bibliothek und Wissenschaft (Hrsg: Michael Knoche, Monika Linder, Elmar Mittler, Wolfgang Schmitz und Hellmut Vogeler) Wiesbaden 2008. 93-102. p.
 31. Csallóközi és mátyusföldi diákok az európai egyetemeken (1526-1919) = Archivum Sala IV. A Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltárának évkönyve (Szerk: Gaucsík István és Novák Veronika) Vágsellye-Sal'a 2008. 91-101. p. Ugyanez szlovák nyelven az évkönyv szlovák nyelvű változatában.
 32. Der Ausbau des modernen Universitätsnetzes in der bürgerlichen Gesellschaft Ungarns 1848-1918 = Mensch Wissenschaft Magie. Mitteilungen 26. Österreichische Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte Wien 2008. 93-105. p.

CIKK, KÖNYVFEJEZET

 1. Tájékoztató a Budapesti Műszaki Egyetem Könyvtára levéltári részlegének munkájáról és feladatairól. = Műszaki Egyetemi Könyvtáros, 1973. X. évf. 2. sz. 4-9 p.
 2. A József Ipartanoda a forradalom és szabadságharc idején 1-4. = A Jövő Mérnöke, 1973. 8., 9., 11. és 14. sz.
 3. Újabb adatok egyetemünk és könyvtárunk 1918-1919. évi történetéhez. = Műszaki Egyetemi Könyvtáros, 1976. XIII. évf. 1-2. sz. 29-34 p.
 4. A Budapesti Műszaki Egyetem és jogelődei levéltári dokumentumainak feltárása. = A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának évkönyvei III., Bp. 1976. 244-263 p.
 5. A munkavédelmi oktatás kezdetei a Műegyetemen 1918-ig. = Felsőoktatási Munkavédelmi Közlemények, 1976. 4.sz. 3-5 p.
 6. Az egyetemi szintű hazai mérnökképzés nehézségei az 1790-es években. = Ünnepi tanulmányok Sinkovics István 70. születésnapjára. (Szerk.: Bertényi Iván), Bp. 1980. 301-317 p.
 7. Felsőoktatásunk múltjának forrásai. Az egyetemi levéltárakról. = Magyar Nemzet, 1981. február 11.(XXXVII. évf.35. sz.) 8 p.
 8. Három király katonája (Hadik András). = Interpress Magazin, 1981. 8. sz. 4-9 p.
 9. Jubal Károly professzor szabadságharcos és mártír. (Szabadváry Ferenccel) = A Jövő Mérnöke, 1982. 9. sz. (1982. március 12.) 1-2 p.
 10. Polihisztor helyett szakember. 200 éves a Budapesti Műszaki Egyetem. = Műszaki Élet, 1982. szeptember 16. (XXXVII. évf. 19.sz.) 6 p.
 11. Budapest Technical University founded 200 years ago. = Daily News - Neueste Nachrichten, 1982. szeptember 7. (XVI. évf. 175.sz.) 7 p.
 12. A Szent Liga. = Interpress Magazin, 1984. 3. sz. 44-53 p.
 13. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem jubileumi előkészületeinek eredményeiről. = Felsőoktatási Szemle, 1984. 3. sz. 179-184 p.
 14. Das Unterrichtswesen in Ungarn. (Tringli Istvánnal) = Das Zeitalter Kaiser Franz Josephs von der Revolution zur Gründerzeit 1848-1880. I. 1. Beiträge. Wien, 1984. 371-373 p.
 15. Az egyetemi írásbeliség újkori forrásai. = Magyar Herold I., A magyar hivatali írásbeliség fejlődése 1181-1981. (Szerk.: Kállay István), Bp. 1984. 321-334. p.
 16. A nők egyetemi tanulmányainak kezdete a budapesti Orvostudományi Karon 1896-1926. = Tudománytörténet - Technikatörténet, 1984. 2. évf. 130-136. p.
 17. Horea, Closca, Crisan. = Interpress Magazin, 1985. 1. sz. 22-27. p.
 18. A reformkor, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc időszaka 1806-1849. = Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története 1635-1985. (Szerk.: Sinkovics István), Bp. 1985. 131-162 p.
 19. Fejezetek a magyar világi és egyházi archontológiából. = Szentpétery Imre: A kronológia kézikönyve, Bp. 1985. 93-117. p. + Előszó az új kiadáshoz. 9.-12. p.
 20. Az egyetemi könyvtárak szerepe az egyetemtörténet gondozásában. = Mezőgazdasági és élelmiszeripari könyvtárosok tájékoztatója, 1985. 3-4. sz. 24-31. p.
 21. A magyarországi egyetemek történetének forrásai.= Felsőoktatási Szemle, 1986. 6. sz. 380-384 p.
 22. Az egyetemi levéltárak feladatai.= Az egyetemi levéltárak. Bp. 1986. 15-24 p. + Levéltári Szemle, 1986. 3. sz. 3-10 p.
 23. A tudományok levéltári forrásai. = Tudomány, 1986. 9. sz. 92-94 p.
 24. 350 éves a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem 1635-1985. = Köznevelésünk évkönyve 1986., Bp. 1986. 177-184 p.
 25. Az állatorvosi felsőoktatás 200 éve. = Évfordulóink a műszaki- és természettudományokban. 1987. MTESZ Bp. 1986. 42-44 p.
 26. A nők egyetemi tanulmányainak kérdése a budapesti Orvostudományi Karon 1896-1926. = Orvostörténeti Közlemények 115-116., Bp. 1986. 139-142 p.
 27. 450 éves a Debreceni Református Kollégium. = Évfordulóink a műszaki- és természettudományokban 1988. (Donka Sándorral) MTESZ Bp. 1987. 45-48 p.
 28. Quellen zur Geschichte der Universitäten in Ungarn. = Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 33. (1) 1987. 107-11. p.
 29. 100 éves a pesti egyetemi szeminárium = Studia Dedicata Centenario fundatioris seminariorum universitatis budapestinensis. (Szerk.: Hamza Gábor), Bp. 1987. 85-98 p. + Felsőoktatási Szemle, 1988. 7-8. 475-481. p.
 30. Hundert Jahre Historisches Seminar der Pester Universität. = Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae - Sectio Historica. Tomus XXV. Bp. 1987. 279-287. p.
 31. Arcok a magyar levéltárakból - Beszélgetés Sinkovics Istvánnal. = Levéltári Szemle, 1988. 2. sz. 43-49. p.
 32. Magyarország határai a történelemben. = Magyar Hírek, 1990. 7. sz. 23-28. p.
 33. Katolikus egyetemalapítási törekvések Magyarországon. = Vigília, 1990. 5. sz. 328-336. p.
 34. Sinkovics István 1910-1990. (Nekrológ) = Levéltári Szemle, 1990. 4. sz.105-106. p.
 35. A pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem kezdetei. = Évfordulóink a műszaki- és természettudományokban 1991. Bp. 1990. 151-152. p.
 36. Katolikus egyetemalapítási törekvések Magyarországon (bővített változat). = Hittudományi fakultások a XX. századi magyar egyetemeken. (Szerk.: Ujváry Gábor), Bp. 1991. 10-39. p.
 37. Az egyetemek jövőbeni szerepe a tudományos minősítés új rendszerében. = Magyar Felsőoktatás, 1991. 1.sz. 35-38 p.
 38. A temesvári és a kassai műegyetem létesítésének tervei 1918 előtt. = Tanulmányok a magyar felsőoktatás XIX-XX. századi történetéből. (Szerk.: Kiss József Mihály), Bp. 1991. 105-122 p.
 39. The future role of Universities in the new Academic Degree System. = Concept for Higher Education Development in Hungary., Bp. 1991. 75-81 p.
 40. Az olmützi egyetemen tanult magyarországi, erdélyi és horvátországi születésű hallgatók 1576-1850. = Unger Mátyás Emlékkönyv. (Szerk.: E. Kovács Péter, Kalmár János, V. Molnár László), Bp. 1991. 191-225. p. Németül: Die aus Ungarn, Siebenbürgen und Kroatien gebürtigen Studenten an der Universität von Olmütz 1576-1850 = Historická Olomouc XI. Sborník príspévku. Olomouc 1998. 23-29. p.
 41. Korai magyar egyetemek. = Évfordulóink a műszaki- és természettudományokban 1992. Bp. 1991. 55-57. p.
 42. A katolikus nagygyűlések Magyarországon = Egyházak a változó világban.(Szerk.: Bárdos István és Beke Margit), Esztergom, 1991. (1992.) 509-512. p.
 43. A külföldi egyetemjárás változásai Közép-Európában. = Magyar Felsőoktatás, 1992. 2-3. sz. 33-35. p.
 44. Bölcsészképzés a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián. A magyar katolikus egyetem körvonalai. = Magyar Felsőoktatás, 1992. 10. sz. 8. p.
 45. Adatok a Habsburg Monarchián belüli egyetemi peregrináció történetéhez. = Levéltári Szemle, 1992. 4. sz. 13-40 p.
 46. Der mitteleuropäische neuzeitliche Universitätsbesuch. Vorschlag zur Einleitung eines internationalen Forschungsprojektes zur akademischen Peregrination. = Archivpraxis und Historische Forschung. Mitteleuropäische Universitäts und Hochschularchive. (Hrsg.: Kurt Mühlberger) = Schriftenreihe des Universitätsarchivs Universität Wien. 6. Band, Wien, 1992. 303-307. p. (Ugyanebben a kötetben még négy magyar egyetemi levéltár ismertetése.)
 47. A magyarországi felsőoktatás a II. világháború befejezésétől napjainkig I-III. = Magyar Felsőoktatás, 1993. 7. sz. 28-30. p., 1993. 8-9. sz. 28-30. p., 1993. 10. sz. 28-30. p.
 48. Zur Geschichte des Universitätsbesuchs innerhalb der Habsburger-Monarchie 1790-1850.= Aspekte der Bildungs- und Universitätsgeschichte 16. bis, 19. Jahrhundert. (Hrsg.: Kurt Mühlberger und Thomas Maisel = Schriftenreihe des Universitätsarchivs Universität Wien) 7. Band, Wien, 1993. 361-398. p.
 49. Az Országos Meteorológiai Szolgálat levéltári anyaga (Sáry Frigyessel). = Levéltári Szemle, 1993. 4. sz. 34-41 p.
 50. A külföldi egyetemjárás változásai Közép-Kelet-Európában a 19. század. első felében. = Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből - Prof. Dr. Szabadváry Ferenc 70. születésnapja tiszteletére. Bp. 1993. 98-104. p.
 51. Az egyetemi levéltárak Európában és Magyarországon = Levéltári Szemle, 1994. 1. sz. 3-16. p.
 52. Festetics György = Évfordulóink a műszaki- és természettudományokban 1994. Bp., 1994. 136-138. p.
 53. Ahogyan azelőtt volt (Klasszikus egyetemek Magyarországon 1950 előtt). = Magyar Nemzet, 1994. február 10. (LVII. évf. 34. sz.) 17. p.
 54. University of Budapest. = Charters of Foundation and Early Documents of the Universities of the Coimbra Group (Edited by Jos. M. M. Hermans at the Marc Nelissen). Groningen, 1994. 64-65. p.
 55. A magyarországi zsidóság külföldi egyetemjárása és a felsőfokú kereskedelmi képzés fejlődése a 19. század első felében = Scripta manent. Ünnepi tanulmányok a 60. életévét betöltött Gerics József professzor tiszteletére. (Szerk.: Draskóczy István) Bp. 1994. 247-258. p.
 56. Iratok az Orvostudományi Kar önálló egyetemmé válásának történetéhez = Orvostörténeti Közlemények 1994. 147-148. sz.103-117. p.
 57. Studenten aus Ungarn und Siebenbürgen an der Universitäten der Habsburger Monarchie = De la Umanism la Luminism (Red.: Ioan Chiorean) Târgu Mures 1994. 153-166. p.
 58. A hatszáz éve alapított óbudai univerzitás = Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1995. MTESZ Bp. 1994. 56-57. p.
 59. Tineri studiosi din Reghin la Universitatile diu Europa pânâ în anul 1849 (Szabó Miklóssal) = Reghinul cultural Studii si articole (Coordinatori: Grigore Ploestanu si Marin Sara) Reghin 1994. 31-40. p.
 60. 75 éves az egyetemi szintű közgazdászképzés I-V. /Cikksorozat/ = Közgazdász XXXVIII. évf. 5.-9. sz. /1995.ápr.-máj./
 61. Óbuda egyházi élete a XVIII-XIX. században. = Óbuda évszázadai (Főszerk.: Kiss Csongor és Mocsy Ferenc) Kortárs Kiadó Bp. 1995. 349-364. p. Átdolgozva = Óbuda évszázadai 2000. (Szerk: Kiss Csongor) Bp. 2000. 409-424. p.
 62. A kétszer alapított egyetem. Univerzitás Óbudán = Élet és Tudomány 1995. 48. sz. 1507-1510. p.
 63. A közgazdasági képzés Magyarországon a Keleti Kereskedelmi Akadémia alapításáig = Tanulmányok a magyarországi közgazdasági felsőoktatás történetéből (Szerk.: Szögi László és Zsidi Vilmos) Bp. 1995. 5-47. p.
 64. Az Egyetemi Orvosi Kar önálló egyetemmé válása = A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Jubileumi Emlékkönyve. Bp. 1995. 79-82. p. Ugyanez angolul: The reorganisation of the Medical Faculty to an automous University = Semmelweis University of Medicine Memorial Book. Bp. 1995. 79-82. p.
 65. A magyar felsőoktatás kezdetei 1-2 = Természet Világa 1996. jan. 2-5. p. és 1996. febr. 74-78. p.
 66. Egyetemi és tudományos kapcsolatok Közép-Európában a 19. század első felében = Európáról és Magyarországról (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára VI.) (Szerk.: Szabolcs Ottó) Bp. 1996. 37-50. p.
 67. Beszámoló az Óbudai Egyetem alapításának 600. évfordulója alkalmából rendezett egyetemi ünnepségekről = ELTE Tájékoztató Bp. 1995/1996 nov.-jan. 12-15. p.
 68. A hazai felsőoktatás-történeti kutatások (Ladányi Andorral) = Neveléstörténet és neveléstörténet-írás (Szerk.: Balogh László) Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Budapest (1996) 95-108. p.
 69. Az erdélyiek külföldi egyetemjárása a XVIII. században és a XIX. század első felében (Szabó Miklóssal) = Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára (Szerk.: Kovács András, Sípos Gábor és Tonk Sándor) Kolozsvár 1996. 470-483. p.
 70. Sopron városi és megyei hallgatók a Habsburg Birodalom egyetemein a XIX. század első felében = Soproni Szemle 1996. 2-3. sz. 150-188. p.
 71. Egyházi igazgatás Magyarországon a 17-18. században = Állami és egyházi igazgatás Magyarországon a közép és koraújkorban (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára VII) (Szerk.: Szabolcs Ottó) Bp. 1996. 46-62. p.
 72. Egyházi igazgatás Magyarországon a reformkorban = Állami és egyházi igazgatás Magyarországon a 19. és 20. században (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára VIII.) (Szerk.: Szabolcs Ottó) Bp. 1996. 16-27. p.
 73. Studierenden aus Königreich Ungarn an der deutschen Universitäten und Hochschulen 1790-1918 = Bildung durch Kommunikation (Hrsg: Adolf Melezinek-Ivan Kiss) Alsbach/Bergstrasse 1996 /Leuchturm Verlag/ 270-275. p.
 74. Nagyszombati diákok a Habsburg birodalom egyetemein az Egyetem Budára költözése után 1790-1850 = Trnavská Univerzita 1635-1777 (Zostavil: Jozef Šimončic) Trnava 1996. 81-90. p.
 75. Az első fővárosi egyetem alapításának 600. évfordulóján = Pedagógusképzés 1996. (Főszerk: Bollókné Ponyik Ilona) 390-399. p.
 76. Új utakon nyugat felé ... Hagyományok és változások az újkori magyar egyetemjárásban (1789-1919) = Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei VII-VIII. 1995-1997. (Szerk. Szögi László) Bp. 1997. 367-426. p.
 77. Die Beziehungen zwischen Technischen Universitäten Karlsruhe und Budapest. Ein Beitrag zur Geschichte des Studiums ungarischer Studenten in Deutschland während des 19. und 20. Jahrhunderts. = 25 Jahre Partnerschaft TU Budapest Universität Karlsruhe (TH) (Red.: Christine Stumpf) Karlsruhe d.n. (1997.) 42-50. p.
 78. Reformkori törekvések az önálló magyar Műegyetem létrehozására = Emlékkönyv Bezerédj István születésének 200. évfordulóján Szerk.: Rozsonits Géza. Fertőszentmiklós 1996. (1997) 57-73. p.
 79. Marosmenti diákok külföldi egyetemjárása 1848 előtt (Szabó Miklóssal) = A Maros megyei magyarság történetéből (Szerk. Pál-Antal Sándor és Dr. Szabó Miklós) Marosvásárhely 1997. 99-121. p.
 80. A Karlsruhei Technische Hochschule magyar kapcsolatai a kezdetektől a második világháborúig. = Tanulmányok az újkori külföldi magyar egyetemjárás történetéhez (Szerk. Horváth Ákos) Bp., 1997. 127-169. p.
 81. Felsőoktatásunk múltjából. 630 éve alapították az első egyetemet Magyarországon. 220 éve jelent meg a Ratio Educationis = Magyar Felsőoktatás 1997. 8. sz. 42-43. p.
 82. A magyar felsőoktatás európaisága régen és ma = Magyar Napló 1997. nov. 34-36. p.
 83. Vermittler der deutschen Kultur und Wissenschaft. Ungarische Studenten an der deutschen, schweizerischen und holländischen Universitäten und Hochschulen im 19. Jahrhundert = Universitas Budensis 1395- 1995. (Hrsg: László Szögi und Júlia Varga), Bp. 1997. 309-324. p.
 84. Egyetemi és főiskolai mozgalmak valamint felsőoktatási reform 1848-ban = Valóság 1998. 3. sz. 1-14. p.
 85. A bécsi egyetemek és akadémiák magyar hallgatói a 19. század első felében = Limes 1998. 1. sz. 35-47.
 86. A hungarológia kérdései = Tudomány-politika Tudománypolitika = A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt Tudománypolitikai Intézetének Kiadványa 24., Bp. 1998. 5-12. p.
 87. A Magyar Egyetemi és Főiskolai Levéltári Szövetség gyűjteményeinek tudománytörténeti vonatkozásai = Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből (Szerk.Vámos Éva és Vámosné Vigyázó Lilly) Bp. 1998. 33-36. p.
 88. 1848 utóélete a magyar felsőoktatásban = Történelempedagógiai füzetek 3. (Sorozatszerkesztő: Szabolcs Ottó) Bp.1998. 28-49. p.+ Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei IX. Bp. 1999. 319-336. p.
 89. Nemzetközi konferencia Prágában az első közép-európai egyetem alapításának 650. évfordulójára = Pedagógusképzés 1999. 115-118. p.
 90. A németországi magyar peregrináció fő tendenciái 1789-1919 = Magyar Felsőoktatás 1999. 3. sz. 32-35. p.
 91. Erfahrungen mit deutschen Archiven wissenschaftlicher Einrichtungen bei der Erarbeitung des Projekts "Ungarische Studenten an deutschen Universitäten und Hochschulen im 19. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg" = Zusammenarbeit deutscher Archive wissenschaftlicher Einrichtungen mit Archiven ostmitteleuropäischer und osteuropäischer Staaten (Hrsg. Gerald Wiemers/ Matthias Lienert) Dresden. 1999. 52-65.p.
 92. A Veszprémi Egyetem Levéltárának ismertetője (Kiss József Mihállyal és Varga Júliával) Veszprém, 1999. 29. p.
 93. A közép-európai egyetemek a XVII-XIX. században és a magyar egyetemjárás = Világosság 1999.8-9.sz.53-65.p.
 94. Ungarisch-deutsche Beziehungen auf dem Gebiet des technischen Hochschulwesens 1945-1989. Die deutscher Beziehungen in Naturwissenschaft und Technik nach dem Zweiten Weltkrieg (Hrsg.Holger Fischer) München 1999. 275-314. p.
 95. A magyar levéltárosképzés ötven éve 1949-1999 = Levéltári Szemle 1999. 4. sz. 3-17. p. és Amarul Arhivelor Murezene I. Tirgu-Mures 2002. 35-50. p.
 96. A magyar felsőoktatás évszázadai. Tiszteljük-e, ismerjük-e egyetemi hagyományainkat = Magyar Felsőoktatás 1999. 10. sz. 43-45. p.
 97. Hadik András = Nagy képes millenneumi arcképcsarnok. 100 portré a magyar történelemből (Szerk.:Rácz Árpád) Bp.1999. 140-142. p.
 98. A párizsi egyetem és Magyarország = Vigilia 2000. 2. sz. 96-104. p.
 99. Egyetemjárás egyetemek nélkül = Magyar Felsőoktatás 2000. 1-2. sz. 44-46. p.
 100. Jezsuita akadémiák és az első állandó magyar egyetem = Magyar Felsőoktatás 2000. 3. sz. 42-44. p.
 101. A nagy reformok előkészítése és megvalósítása = Magyar Felsőoktatás 2000. 7. sz. 42-44. p.
 102. Die Entwicklung der Universitätsarchive in Ungarn = Beiträge zur Geschichte und Entwicklung der mitteleuropäischen Universitätsarchive (Hrsg: László Szögi) Bp. 2000. 9-17. p.
 103. A magyar levéltárügy múltja = Levéltári Szemle 2000. 3. sz. 42-45. p.
 104. A magyar felsőoktatás évszázadai a kezdetektől 1948-ig = INFO - Társadalomtudomány 49. sz. (2000. okt.) 25-42. p.
 105. A magyarok bécsi egyetemjárása a kezdetektől 1918-ig = Császár és király - Történelmi utazás Ausztria és Magyarország Kiállítási katalógus Wien-Budapest 2001. 101-104. p.
 106. A felsőoktatás az államszocializmus szigorú központi irányításának időszakában = Magyar Felsőoktatás 2001. 5-6. sz. 57-58. p.
 107. Versuche jesuitischer Universitätsgründungen = Die ungarische Universitätsbildung und Europa. (Hg: Márta Font und László Szögi) Pécs 2001. 163-172. p.
 108. A katolikus egyház és a felsőoktatás kapcsolata a magyar történelemben = Örökség és küldetés 1950-2000 (Szerk. Janka György) Nyíregyháza 2001. 59-66. p.
 109. Higher Education in Hungary in the year of the millennium (Ed: Tarrósy István) Bp. 2000. (2001). (A történeti részek írása, ill. kiegészítése) 284.p.
 110. Egyetemek és egyetemjárás, a magyar művelődés mérföldkövei = A magyar államiság ezer éve (Szerk: Gergely Jenő és Izsák Lajos) ELTE Eötvös Kiadó Bp. 2001. 445-464. p.
 111. Magyarországi zsidó egyetemi hallgatók a német nyelvterület egyetemein és főiskoláin (1789-1919) = Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei X. Bp. 2011. 107-118. p., Rövidebben: 1100 éves együttélés a magyar és magyarországi zsidóság a haza és a fejlődés szolgálatában (Szerk: Püspöki Nagy Péter) Bp. 2001. 160 - 168. p.
 112. Humboldt-Rezeption in Ungarn. Das System des ungarischen Hochschulenunterrichts in der zweiter Hälfte des 19. Jahrhunderts = Humboldt International. Der Export des deutschen Universitätsmodells im 19. und 20. Jahrhundert. (Hrsg: Rainer Christoph Schwinges) Basel 2001. 163-178. p.
 113. Magyar-német kapcsolatok a műszaki felsőoktatás területén 1945-1989 = A történelem és a jog határán. Tanulmányok Kállay István születésének 70. évfordulójára (Szerk: Seifert Tibor) Bp. 2001. 211-230. p.
 114. Zur Rolle der Wiener Universität im ungarischen Hochschulwesen von der Anfängen bis zum ersten Weltkrieg = Mensch -Wissenschaft-Magie. Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft für Wissenschaftschgesichte 20/2000. (Hrsg: Helmuth Grössing, Alois Kernbauer, Kurt Mühlberger, Karl Kadletz) Wien 2001. 203-208. p.
 115. Auswirkungen der deutsch-ungarischen Universitätsbeziehungen im 19. Jahrhundert = Scriptum Nr. 50 - Reports from The Research Archives at Umea Univesity; Sweden, Umea 2002. 32-34. p
 116. A magyar levéltárak nemzetközi regionális együttműködése = Levéltári Szemle 2002. 3. sz. 48-55. p.
 117. Az ELTE Egyetemi Könyvtár régi és új külön-gyűjteményei - Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből (2002. évi ankét) MTESZ, 2003. 31-32 p.
 118. A hungarika kutatás és a levéltárak - 2003. május 14. A Balassi Bálint Intézetben elhangzott előadás = MLE két konferenciája Budapest, 2003. 205-208. p.
 119. A Nagyszombati Egyetem Jogi Karának Budára költözése - A jogászképzés Budára települése 225. évfordulójának tiszteletére rendezett tudományos emlékülésen elhangzott előadások - A jogászképzés múltja, jelene és jövője. Szerk: Takács Péter. ELTE ÁJTK Budapest, 2003. 3-6. p.
 120. Külföldi egyetemi modellek és külföldi egyetemi tanulmányok a 18. századtól a 20. század első negyedéig. Recepció és kreativitás - Teremtő befogadás (Összefüggések, tanulságok) Szerkesztette: Palló Gábor Bp. 2004. Áron kiadó 129-197. p.
 121. A levéltáros szakma kialakulása és fejlődése Magyarországon a XVIII. századtól a XX. század elejéig. 9-15. p. - Magyar levéltáros életpályák a XIX-XX. Században. Szerkesztette: Sipos András -Budapest Főváros Levéltára Bp. 2004. 9-14. p.
 122. Az egyetemi levéltárak - Magyarországi levéltárak Szerk: Bana József. Magyar Levéltárosok Egyesülete Bp. 2004. 130-135.p.
 123. Arhivi v informácionnom szuszpilsztvi. Sztvorenyjá isztoricsnih baz danih dljá szprosenyjá arhivnih doszlidzseny - A levéltárak az információs társadalomban. Történeti adatbázisok készítése a levéltári kutatások megkönnyítésére. Sztudii z arhivnoj szpravi ta dokumentoznavsztva. Tom 10. Kijev 2003. (2004) 185-187. p.
 124. Akadémiák a Balti - tenger mentén Magyarországi diákok lengyelországi és baltikumi egyetemeken és akadémiai gimnáziumokban (1526 - 1789) = Monumenta Historica Budapestinensia XIV. Változatok a történelemre - Tanulmányok Székely György tiszteletére (BTM - ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Egyeteme Történeti Tanszék) Budapest, 2004. 309-322. p.
 125. Beszámoló a Magyar Levéltárosok Egyesülete 2000-2004. évi tevékenységéről - Levéltári Szemle 2004. 4. sz. 34-44. p.
 126. Universzitetska arhivisztika ta istorija arhivnih fondiv ugrorszkih vüscsih skil = Arhivoznasztvo arheografija dzsereloznavsztvo (Vipuszk 7), Kiev, 2005. 35-39. p.
 127. A külföldi magyar egyetemjárás a kezdetektől a kiegyezésig = Educatio 2005.2.sz. 244-266. p.
 128. Emlékezés Cicutti Lajosra = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. Regnum - 2004. 3-4. sz.(2005) 219-221. p.
 129. Laudatio a 425 éves kolozsvári Báthory István Kollégium "Magyar Örökség" díjjal való kitüntetése alkalmából. =
 130. Elnöki beszámoló a Magyar Levéltárosok Egyesülete 2000- 2004. közötti működéséről = Levéltári Szemle 2004. 4. sz. (2005) 44-48. p.
 131. Lorando Etvešo universiteto (ELTE) bibliotekos tinklas = Vilnaus Universiteto Bibliotekos, Vilnius, 2005. 60-70. p.
 132. Az egyetemjárás jelentősége a magyar egyházi és világi értelmiség képzésében a középkortól a 19. századig = Találkozások - Várszegi Asztrik főapát 60. születésnapjára, Pannonhalma, 2006. 207-220. p.
 133. Marót Miklós (1928-2006) = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2006. 3. sz. 48. p.
 134. Haupttendenzen und wirkungen der ungarischen Peregrination nach Deutschland = Wissenschaftsbeziehungen und ihr Beitrag zur Modernisierung. Das deutsch-ungarische Beispiel. Hrsg: Holger Fischer. Oldenbourg Verlag München 2005. 29-74. p.
 135. Studenten aus Ungarn und Siebenbürgen an den deutschen Universitäten 1789-1919 = Peregrinatio Hungarica - Studenten aus Ungarn an deutschen und österreichischen Hochschulen vom 16. bis 20. Jahrhundert. - Hrsg: Márta Fata, Gyula Kurucz und Anton Schindling. - Franz Steiner Verlag Stuttgart 2006. 387-408. p.
 136. Magyarországi katolikus teológusok tanulmányai külföldön 1526-1918 = Memoriae Tradere, Tanulmányok Török József hatvanadik születésnapjára; Budapest, Mikes Kiadó, 2006. 341-346. p.
 137. A Pesti Egyetem Történelmi Szemináriuma = Studia Dedicata Seminariis Universitatis (Tanulmányok az egyetemi szemináriumokról). ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2006. 132-139. p.
 138. University Archives - The National Archives of Hungary. Ed. József Bana. The Association of the Hungarian Archivists. Budapest 2006. 134-139. p.
 139. Ungarländische Studenten in Greifswald = Die Universität Greifswald in der Bildungslandschaft des Ostseeraums. (Dirk Alvermann, Nils Jörn, Jens E. Olesen, Hg.) = Nordische Geschichte Band 5. Lit Verlag. Berlin 2007. 385-396. p.
 140. A Gyulafehérvári Érsekség Levéltárának rendezése = Magyar Levéltárosok Egyesülete 2006. évi vándorgyűlése. Szerk: Bilkei Irén. Budapest 2007. 267-276. p.
 141. Die Universitätsarchive = Die ungarischen Archive. Hrsg. Vom Verein Ungarischer Archivare. Budapest 2007. 134-139. p.
 142. Vysledky vyskumu peregrinácie v mad'arskej historiografii = Archivum Sala III. Archívna ročenka. Zostavovatelia: Stefan Gaučik, Veronika Novakova. Sal'a 2007. 177-184. p.
 143. Results of the Study of Hungarian Academic Migration and its Impact on Historiography = Intellectualii si societatea moderna. Repere central-europene. Coordonat: Cornel Sigmirean. Târgu Mures 2007. 80-84. p.
 144. Ungarische Studenten an Universitäten im Ausland. Eine Übersicht der letzten neun Jahrhunderte = DU Absolventen Nachrichten. Német-diplomások Egyesülete információs kiadványa. 14. évf. 3. sz. 2007. október. 6-12. p.
 145. Die Universitäten in Ungarn. Gründungswellen vom späten Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert = Universitäten im östlichen Mitteleuropa. Zwischen Kirche, Staat und Nation - Sozialgeschichtliche und politische Entwicklungen. (Hrsg: Peter Wörster) München 2008. 235-267. p.
 146. Jezsuita egyetemalapítási kisérletek a 16-17. századi Magyarországon és Kassa részvétele a magyar egyetemjárásban = 350. vyročie Košickej Univerzity (Ed: Cyrill Hišem, Štefan Eliaš, Dáša Fedorková) Košice 2007. 58-65. p.
 147. A peregrináció-kutatás eredményei a magyarországi történetírásban = Acta Papensia VII. évfolyam, 2007. 1-2. sz. 143-154. p.
 148. Die erste mittelalterlichen Universitäten in Ungarn. Gründung und Struktur der ungarischen Universität Nagyszombat-Budapest = Gli Statuti universitari. Tradizione dei testi e valenze politiche. A cura di Andrea Romano. Bologna 2007. 333-340. p.
 149. A külföldi egyetemjárás és a magyar értelmiségi szerep kapcsolata = Valóság 2008. 4. sz. 81-91. p.
 150. Szabolcs, Szatmár és Bereg megyei diákok az európai egyetemeken 1365-1919 = Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv XVIII. (Szerk: Kujbusné Mecsei Éva) Nyíregyháza 2008. 147-156. p.
 151. Egyetemi levéltárak Európában = Levéltári Szemle 2008. 2. sz. 4-12. p.
 152. Die Universität Göttingen, ihre Bibliothek und ihr Einfluss in Ungarn bis 1919 = Bibliothek und Wissenschaft (Hrsg: Michael Knoche, Monika Linder, Elmar Mittler, Wolfgang Schmitz und Hellmut Vogeler) Wiesbaden 2008. 93-102. p.
 153. Csallóközi és mátyusföldi diákok az európai egyetemeken (1526-1919) = Archivum Sala IV. A Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltárának évkönyve (Szerk: Gaucsík István és Novák Veronika) Vágsellye-Sal'a 2008. 91-101. p. Ugyanez szlovák nyelven az évkönyv szlovák nyelvű változatában.
 154. Der Ausbau des modernen Universitätsnetzes in der bürgerlichen Gesellschaft Ungarns 1848-1918 = Mensch Wissenschaft Magie. Mitteilungen 26. Österreichische Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte Wien 2008. 93-105. p.
 155. Mióta van egyetemünk? A magyar egyetemek identitásproblémái. = Szeged. A város folyóirata. 21. évf. 5. sz. 2009. május. 10-13. p.
 156. "Hogyan segíthetnénk a nemzet tekintélyén" A legrégebbi magyar egyetem. = Képmás 2009. június hó. 42-44. p.
 157. Kolozsvártól Szegedig = Képmás 2009. július hó. 54-55. p.
 158. Egyetem a Mecsek alján. = Képmás 2009. augusztus hó. 60-61. p.
 159. Egyetem a cívisvárosban = Képmás 2009. szeptember hó. 58-59. p.
 160. A Műegyetem = Képmás 2009. október hó. 54-55. p.
 161. Magyarországi és erdélyi egyetemjárás Németországban a török hódoltság időszakában (1526-1699) = Auxilium Historiae. Tanulmányok a hetvenesztendős Bertényi Iván tiszteletére. (Szerk: Körmendi Tamás és Thoroczkay Gábor). Budapest, 2009. 339-349. p.

SZERKESZTÉS

 1. Dokumentumok a magyarországi felsőoktatás történetéből 1760-1790. = Felsőoktatástörténeti kiadványok 7. sz. (Összeállításban közreműködés), Bp. 1981. 111 p.
 2. Egyetemünk történetének levéltári és kézirattári forrásai I-II. = Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből. 8. sz., Bp. 1983. (1982.) 558 p.
 3. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem jubileumi emlékkönyve 1635-1985. Bp. 1989. (1990.) 174 p.
 4. Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez 1817-1849. II. Bp. 1990. 227 p.
 5. Hat évszázad magyar egyetemei és főiskolái Bp. 1994. 410 p.
 6. 100 éve nyílt meg a Budapesti Magyar Királyi Kertészeti Tanintézet - Dokumentumok a felsőbb színtű kertészképzés történetéből I. 1894-1944 Bp. 1995. 105 p.
 7. Régi magyar egyetemek emlékezete - Memoria Universitatum et scholarum maiorum Regni Hungariae 1367-1777. Bp. 1995. 232 p.
 8. Tanulmányok a magyarországi közgazdasági felsőoktatás történetéből (Zsidi Vilmossal) = A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Levéltárának kiadványai 2. Bp. 1995. 204 p.
 9. A magyar egyetemi és főiskolai levéltárak fondjegyzékei I. (Heilauf Zsuzsannával és Kiss József Mihállyal) Bp. 1997. 243 p.
 10. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei VII-VIII. 1995-1997. Bp. 1997. 431 p.
 11. Universitas Budensis 1395-1995. Internationale Konferenz für Universitätsgeschichte aus Anlass der Sechshundertjahrfeier der Gründung der Budaer Universität (Varga Júliával), Bp. 1997. 512 p.
 12. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei IX. 1999. Bp.372 p.
 13. Beiträge zur Geschichte und Entwicklung der mitteleuropäischen Universitätsarchive Bp.2000. 220 p.
 14. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei X. Bp.2001. 367 p.
 15. Die ungarische Universitätsbildung und Europa (Font Mártával) Pécs 2001. 235 p.
 16. Bognár Krisztina - Kiss József Mihály - Varga Júlia: A Nagyszombati Egyetem fokozatot szerzett hallgatói Bp.2002. 418 p.
 17. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története 1635-2002. Bp. 2003. (433 p. + mutatók)
 18. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XI. Bp. 2003. 316 p.
 19. Egyetemi könyvtárak Magyarországon. Kiadja az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma Bp. 2003. 171 p., Angolul: University Libraries in Hungary. Ed: The Board of University Library Directors Bp. 2003. 175 p.
 20. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XII. Budapest, 2005. 369 p.
 21. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XIII. Budapest 2007. 333 p.
 22. Az Egyetemi Könyvtár története és gyűjteményei Budapest 2008. 312 p.
 23. Az Egyetemi Könyvtár egy évszázada 1874-1980 Budapest 2008. 265 p.

KÜLFÖLDI ELŐADÁS

 1. Quellen zur Geschichte der Universitäten in Ungarn = Előadás a 16. nemzetközi történész kongresszus egyetemtörténeti szekciójában, Stuttgartban 1985. augusztus 29-én.
 2. Die wissenschaftliche Beziehungen des ungarischen technischen Hochschulunterrichtes im Mitteleuropa im 19. Jahrhundert. = Előadás a Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság ülése alkalmából tartott konferencián Prágában, 1987. június 7-én.
 3. A magyar-lengyel egyetemi kapcsolatok vázlatos története. = Előadás a Varsói Egyetemen rendezett kiállítás alkalmából tartott konferencián, Varsóban, 1987. december 10-én
 4. Die Ernennungen der Professoren an der Budapester Universität in der ersten Hälfte des 19 Jahrhunderts Beziehungen zwischen Wien und Pest auf den Gebiet der Universitätspolitik. = Előadás az "Universitäten und Professoren" című nemzetközi konferencián. Klosterneuburgban 1988. június 23-án
 5. Internationale Zusammenarbeit bei der Erforschung der mitteleuropäischen neuzeitlichen Peregrination. = Előadás az "Archivpraxis und Historische Forschung" című nemzetközi konferencián, Bécsben, 1991. október 18-án.
 6. Magyarországi és erdélyi diákok a Habsburg Birodalom egyetemein. = Előadás a "Kolozsvári Akadémiai Napok" (Zilele Academice Clujena) rendezvényén, Kolozsváron, 1992. október 13-án.
 7. Angaben zur Geschichte der Universitäts Peregrination innerhalb der Habsburger Monarchie 1790-1850. = Előadás az "Internationale Modelle und transnationale intellektuelle Netzwerke im Bereich der europäischen Universitäten während 19. und 20. Jahrhundert" című konferencián Bochumban, 1992. november 17-én.
 8. Politica scolara si frecventarea universitatilor straine in secolul al XVIII-lea. = Előadás a "De la Umanism la Luminism" című nemzetközi konferencián, Szovátán, 1994. június 4-én.
 9. Ungarische Studenten in Wien 1790-1850 = Előadás a bécsi Collegium Hungaricumban, Bécsben 1995. május 11-én.
 10. Die wissenschaftliche Beziehungen zwischen Universität Karlsruhe und T.U. Budapest = Előadás a Karlsruhei Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem közötti szerződéses együttműködés 25. évfordulóján tartott konferencián, Karlsruhében 1995. október 13-án.
 11. Nagyszombati diákok a Habsburg birodalom egyetemein az egyetem Budára költözése után = Előadás a nagyszombati Katolikus Egyetem által rendezett nemzetközi konferencián, Nagyszombatban 1995. november 17-én
 12. Ungarische Studenten an den mitteleuropäischen Universitäten in dem 19. Jahrhundert = Előadás a "Histoire Sociale de l' Education des Elites en Europa Centrale" című konferencián, Krakkóban 1996. április 27-én.
 13. Entwicklung und Rückschritt in der ungarischen Universitätspolitik Während des Sozialismus = Előadás a "Wissenschaft und Macht" című konferencián Halléban, 1996. május 17-én.
 14. Die aus Ungarn, Siebenbürgen und Kroatien gebürtigen Studenten an der Universität von Olmütz = Előadás a "Historická Olomouc XI." című konferencián, Olomoucban 1996. október 2-án.
 15. Der Einfluss der Kriegsideologie und Kriegsereignisse auf die wissenschaftlichen Bibliotheken in Ungarn = Előadás a "Bibliothek, Buchwesen, Ideologie in der Zeit des II. Weltkrieges (1939-1945)" című konferencián Rigában 1996. október 10-én.
 16. Wissenschaftliche Beziehungen zwischen den Technischen Universitäten in der Bundesrepublik und Ungarn sowie DDR und Ungarn. =Előadás a "Deutsch-ungarische Beziehungen in Naturwissenschaft und Technik nach dem Zweiten Weltkrieg" c. kollokviumon, Hamburgban 1997. szept. 5-én.
 17. Az erdélyi értelmiség külföldi képzése a XIX. században = Előadás az Institutul de cercetari Socio-Umane "Gheorghe Sincai" fennállásának 40. évfordulója alkalmából rendezett konferencián, Marosvásárhelyen 1997. október 11-én.
 18. Erfahrungen mit deutsche Archiven wissenschaftlicher Einrichtungen bei der Erarbeitung des Projekts "Ungarischen Studenten an deutschen Universitäten und Hochschulen im 19. Jahrhundert bis zim Ersten Weltkrieg" = Előadás a "Zusammenarbeit deutscher Archive wissenschaftlicher Einrichtungen mit Archiven ostmitteleuropäischer Staaten" című konferencián, Drezdában, 1998. április 2-án.
 19. Das System des ungarischen Hochschulunterrichts im 18. und 19. Jahrhundert = Előadás a Prágai Egyetem alapításának 650. évfordulóján tartott " The Role of the University of the Threshold of the 21st Century" című konferencián, Prágában, 1998. április 5-én.
 20. Humboldts Rezeption in Ungarn. Das System des ungarischen Hochschulunterichts in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. = Előadás a "Humboldt International. Der Export des deutschen Universitätsmodells im 19 und 20. Jahrhundert" című konferencián, Sigriswilben /Svájc/ 1999. szeptember 28-án.
 21. Migration ungarischer Studenten in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert = Előadás a "Tag der ungarischen Wissenschaften" című konferencián, Stuttgartban 1999. november 3-án.
 22. Hungarian students in Germany in the 19. Century = Előadás az "Arkivens Digitalon Infrastruktur" című konferencián, Umeaban (Svédország) 2000. május 16-án.
 23. "Das ungarsiche Universitätswesen und die Wiener Universität" = Előadás a Collegium Hungaricumban, Bécsben 2000. szeptember 26-án.
 24. Peregrinatio Hungarorum. Ungarische Studenten unterwegs = Előadás a Berlini Magyar Kulturális Intézetben az "Ungarn in Berlin" magyar hét keretében, Berlinben 2000. október 30-án.
 25. Zur Rolle der Wiener Universität im ungarische Hochschulwesen von den Anfängen bis zum ersten Weltkrieg = Előadás a "Resultate und Stand der Wissenschaftgeschichte" című konferencián, Bécsben 2000. november 10-én.
 26. Die Geschichte und die heutige Situation der ungarischen Archive = Előadás az "Archivschule Marburg" levéltáros főiskolán, Marburgban 2001. április 11-én.
 27. Bedeutende Studenten aus Ungarn an deutschen Universitäten 1789-1919 = Előadás az "Auswirkungen der deutsch-ungarischen Wissenschaftbeziehungen der Neuzeit auf die Moderniesierung von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft." című szimpóziumon, Hamburgban 2001. október 12-én.
 28. Das ungarische Universitätswesen und die Beziehungen zwischen TH Karlsruhe und Ungarn = Előadás az "Universitäten im Nationalsozialistischen Zeit" című konferencián, Heidelbergben 2002. március 21-én.
 29. Ungarländische Studenten an den deutschen Universitäten und Hochschulen = Előadás és könyvbemutató a berlini Collegium Hungaricumban, Berlinben 2003. január 20-án.
 30. A levéltárak az információs társadalomban. Történeti adatbázisok készítése a levéltári kutatások megkönnyítésére. = Előadás a "Levéltárak és helytörténet az integráció útja" című levéltári konferencián, Truszkavecen (Ukrajna) 2003. április 18-án.
 31. Az újkori külföldi egyetemjárás kutatásainak módszertani sajátossága, forrástípusai és a magyar peregrinációs projekt tervezete = Előadás a román-magyar nemzetközi egyetemtörténeti kollokviumon, Kolozsváron 2003. május 17-én.
 32. Az újkori egyetemjárás kutatása Európában és Magyarországon = Előadás a "Közép-Kelet-Európa kultúrái 1989 előtt" című nemzetközi konferencián, Marosvásárhelyen 2003. augusztus 23-án.
 33. Ungarische Studenten an preußischen Universitäten im 19. und 20. Jahrhundert = Előadás a "Kulturinstitut der Republik Ungarn Stuttgart és az Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde Tübingen" által rendezett "Peregrinatio Academica" című konferencián, Tübingenben 2003. október 18-án.
 34. Die Verleihung Akademischer Titel an der Tyrnaer Universität 1635-1777 = Előadás a Nagyszombati Egyetem konferenciáján, Nagyszombatban 2004. január 23-án.
 35. Fondazione, ratifica reale e struttura degli studi negli statuti dell`Unverista di Nagyszombat. Le modifiche dei sec. XVII-XVIII e gli statuti dell`Univerista di Budapest del sec. XIX. - Die erste mittelalterliche Universitäten in Ungarn. Gründung und Struktur der ungarischen Universität Nagyszombat - Budapest. = Előadás a Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság ülésén, Messinában 2004. április 15-én.
 36. Rozvitok universzitekih i naukovih arhiviv v Ugorscsini = Előadás az Ukrán Levéltári Tudományos Intézet 10 éves jubileumi konferenciáján, Kijevben 2004. december 2-án.
 37. Information sources for the competence of the academic community -University Library in Budapest. = Előadás a Vilniusi Egyetemi Könyvtár jubileumi tudományos konferenciáján Vilniusban 2005. május 15-én.
 38. A modern levéltári munka egyik fontos ága, a levéltári adatbázisok készítése = Előadás az Első Ukrán-Magyar Tudományos Levéltári Konferencián, Ungváron 2005. szeptember 5-én.
 39. Die Universitätgeschichtliche Forschungen in Ungarn = Előadás az "Universität im Öffentlichen Raum" című konferencián, Ottenstein-ben (Ausztria) 2005. szeptember 15-én.
 40. The results of the research into academic pilgrimage from Hungary in European context. The case of German universities = Előadás az "European integration-between tradition and modernity" című konferencián, Marosvásárhelyen 2005. szeptember 23-án.
 41. Die nationale Minderheitsprobleme in der ungarischen Universitätsausbildung im 19-20. Jahrhunderte = Előadás a Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság által szervezett "Universities and Minorities from the Middle ages to the present" című konferencián, Koppenhágában 2005. november 25-én.
 42. Die Rolle der Universitäten und Hochschulen des Habsburger Reiches in der Bildung der ungarlandischen Intelligenz = Előadás a "Peregrinatio Academica in den Ländern der Stephanskrone" című nemzetközi konferencián, Bécsben 2006. április 24-én.
 43. Studenten in Greifswald im 19. Jahrhundert = Előadás a "Die Universität Greifswald in der Bildungslandschaft des Ostseeraums" című nemzetközi konferencián a Greifswaldi Egyetem fennállása 550. évfordulóján, Greifswaldban 2006. május 17-én.
 44. Die Universität Göttingen, ihre Bibliothek und ihr Einfluss in Ungarn bis 1919 = Előadás a "Forschungsbibliothek im Aufbruch. Göttingen und die Bibliotheksentwicklung in Deutschland, Europa und den Vereinigten Staaten im 18. und 19. Jahrhundert" című konferencián, Göttingenben 2006.szeptember 21-én.
 45. Die Universität Budapest von 1849 bis zum Ausgleich von 1867. = Előadás az "Ausbau des modernen Universitätsnetzes in der bürgerlichen Gesellschaft". 6. Wissenschaftshistorisches Symposium "Geschichte der Erdwissenschaften in Österreich" című konferencián Bécsben 2006. december 1-én.
 46. Pokusy o založenie jezuitsk?ch univerzít v Uhorsku (Jezsuita egyetem alapítási kísérletek Magyarországon és a kassaiak külföldi egyetemjárása) = Előadás a Kassai Egyetem alapításának 350. évfordulója alkalmából tartott konferencián, Kassán 2007. február 27-én.
 47. Die Entwicklung der Universitäts- und Hochschulausbildung in Ostmitteleuropa im 17-19. Jahrhunderten. Előadás a "University concepts in Russia and Europa 18th - early 20th century" című konferencián, Szentpéterváron 2007. június 22-én.
 48. Ungarländische Sudenten in Polen zwischen 1526-1918 = Előadás a Lengyel Levéltáros Egyesület vándorgyűlésén, Olsztynban 2007. szeptember 6-án.
 49. Csallóközi és mátyusföldi diákok az európai egyetemeken 1526-1919 = Előadás a "Csallóközi és mátyusföldi diákok peregrinációja" című konferencián, Vágsellyén 2007. szeptember 14-én.
 50. A levéltári intézményrendszer Magyarországon és a nemzetközi levéltári szervezetek = Előadás a vajdasági levéltáros továbbképzésen, Zentán 2007. november 20-án.
 51. Das ungarische Hochschulwesen zur Zeit des Dualismus = Előadás az Österreichische Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte évi nagygyűlésén, Bécsben 2007. december 8-án.
 52. Erdélyi magyar, román és német hallgatók az európai egyetemeken 1789-1918 (Hungarian, Romanian and Saxon students at the European universities 1789-1918) = Előadás az "Universitari si Universitati in context european 1800-1945 Peregrinatio academica" című konferencián, Kolozsváron 2007. december 14-én.
 53. Neueste Ergebnisse der Forschung der Peregrinatio der ungarländischen Studenten 1526-1919 = Előadás az "Österreich-ungarische Beziehungen auf dem Gebiet des Hochschulwesens und der Wissenschaft (16.-20. Jahrhundert)" című konferencián, Fürstenfeldben 2008. május 9-én.
 54. 54. Vie della migrazione studentesca dalle regioni dell'Est e del Centro Europa verso l'Italia e studenti dei territori ungheresi nelle Universitá italiane = Előadás a "Dall' Universitá delle Nationes all' Universitá per l'Europa" című konferencián Perugiában 2008. szeptember 9-én.
 55. A levéltári informatikai stratégia és adatbázis készítés problémái Magyarországon = Előadás az "Archiwa Europy Srodkowej" című konferencián Bochnia-ban (Lengyelország) 2008. szeptember 12-én.
 56. Magyar levéltári szervezetek átalakulása a rendszerváltás után = Előadás az "Archívy v krizovych situáciách" című konferencián Bojnicén (Bajmóc) 2009. május 26-án
 57. A gyulafehérvári érseki és főkáptalani levéltár = Előadás a MELTE, az EKE és az Erdélyi Múzeum Egyesület konferenciáján, az erdélyi egyházmegye alapításának 1000. évfordulóján, Gyulafehérváron 2009. július 8-án.
 58. Die Vertretung der ungarischen Universitäten an der ungarischen Parlament = Előadás a Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság által rendezett "Media, performance and rituals. 600 Years of University practices" című konferencián, Leipzigben (Lipcse) 2009. november 7-én.
 59. Budapester Studenten im Jahr 1956 = Előadás a "Politisch motivierte Urteile und andere Formen von Repressionen gegen Studenten der TH/TU Dresden in der DDR" című konferencián Dresdenben (Drezda) 2009. november 30-án.
 60. Főúri és polgári kulináris hagyományok Magyarországon a XVIII-XIX. században = Előadás a Lengyel Levéltáros Egyesület és a Lengyel Tudományos Akadémia által szervezett "A kulináris örökség a dokumentumokban" című konferencián Varsóban 2009. december 11-én.

ELŐADÁS

 1. Die mitteleuropäischen Beziehungen des ungarischen technischen Hochschulunterrichtes in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. = Előadás "A természettudományok és a technika fejlődésének kérdései Közép-Európában 1848-1918 között" című nemzetközi konferencián, Budapesten, 1980. szeptember 18-án.
 2. Beginn der Studien der Frauen auf der medizinischen Fakultät in Budapest 1896-1926. = Előadás "A nők szerepe a természettudományok, a technika és az orvostudományok fejlődésében" című nemzetközi konferencián Veszprémben, 1983. augusztus 15-én.
 3. Az egyetemi levéltárak feladatai. A 350 éves Eötvös Loránd Tudományegyetem történetének levéltári forrásai. = Előadás az "Egyetemi Levéltári Nap" rendezvényen, Budapesten 1984. október 2-án.
 4. A természettudományos oktatás feltételei a pesti Tudományegyetemen 1848 előtt. = Előadás az "Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből" című ankéton, Budapesten, 1984. november 19-én.
 5. Quellen zur Geschichte der Universitäten in Ungarn = Előadás a 16. nemzetközi történész kongresszus egyetemtörténeti szekciójában, Stuttgartban 1985. augusztus 29-én.
 6. Az egyetemi könyvtárak szerepe az egyetemtörténet gondozásában. = Előadás az egyetemi könyvtárigazgatók tanácsának ülésén, Miskolcon, 1985. október 14-én.
 7. Az egyetemi írásbeliség forrásai. = Előadás az ELTE 350 éves jubileuma alkalmából tartott ankéton, Budapesten, 1985. október 29-én.
 8. Újabb források a magyarországi orvos- és állatorvosképzés történetéhez a 18-19. században. = Előadás az "Újabb eredmények a hazai tudomány, technika-, és orvostörténet köréből" című ankéton, Budapesten, 1985. november 20-án.
 9. 100 éves a pesti egyetemi történelmi szeminárium = Előadás a Bölcsészettudományi Kar Történész Hetén, Budapesten, 1986. szeptember 29-én.
 10. Új műegyetemek létesítésének tervei a századforduló utáni években. = Előadás az "Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből" című ankéton, Budapesten, 1986. november 19-én.
 11. Die internationalen Beziehungen der Technischen Universität Budapest zwischen 1918-1938. = Előadás "A természettudományok és a technika fejlődésének kérdései Közép-Európában 1918-1938 között" című nemzetközi konferencián, Budapesten, 1987. március 18-án.
 12. Die wissenschaftliche Beziehungen des ungarischen technischen Hochschulunterrichtes im Mitteleuropa im 19. Jahrhundert. = Előadás a Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság ülése alkalmából tartott konferencián Prágában, 1987. június 7-én.
 13. A közgazdászképzés kezdetei a Műegyetemen és a Kereskedelmi Akadémián 1914 előtt. = Előadás az "Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből" című ankéton, Budapesten, 1987. november 26-án.
 14. Az egyetemi levéltárak személyi fondjai és újabban feltárt forrásai. = Előadás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a 2. Egyetemi Levéltári Napon, Budapesten, 1987. december 1-én.
 15. A magyar-lengyel egyetemi kapcsolatok vázlatos története. = Előadás a Varsói Egyetemen rendezett kiállítás alkalmából tartott konferencián, Varsóban, 1987. december 10-én
 16. Die Ernennungen der Professoren an der Budapester Universität in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Beziehungen zwischen Wien und Pest auf den Gebiet der Universitätspolitik. = Előadás az "Universitäten und Professoren" című nemzetközi konferencián. Klosterneuburgban 1988. június 23-án
 17. Római katolikus egyetemalapítási törekvések a 19-20. század fordulóján. = Előadás az ELTE Egyháztörténeti Konferenciáján, Budapesten, 1988. március 1-én.
 18. Mészáros Lázár javaslata magyar Meteorológiai Társaság alapítására. = Előadás az "Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből" című ankéton, Budapesten, 1988. november 1-én.
 19. A katolikus nagygyűlések kezdetei Magyarországon. = Előadás a "Keresztényszocializmus-kereszténydemokrácia" című konferencián, Budapesten, 1989. május 24-én.
 20. A katolikus egyetemi mozgalmak Magyarországon 1920-1948. = Előadás a "Hittudományi fakultások és tanintézetek a 20. századi magyar felsőoktatásban" című konferencián, Budapesten, 1990. február 23-án.
 21. A katolikus nagygyűlések Magyarországon. = Előadás az "Egyházak a változó világban" című konferencián Esztergomban, 1991. május 30-án.
 22. Pálosok az olmützi és nagyszombati egyetemen a 17-18. században. = Előadás a "II. Nemzetközi Pálos Rendtörténeti Szimpozium"-on Budapesten, 1991. október 5-én.
 23. Internationale Zusammenarbeit bei der Erforschung der mitteleuropäischen neuzeitlichen Peregrination. = Előadás az "Archivpraxis und Historische Forschung" című nemzetközi konferencián, Bécsben, 1991. október 18-án.
 24. Magyarországi és erdélyi diákok a Habsburg Birodalom egyetemein. = Előadás a "Kolozsvári Akadémiai Napok" (Zilele Academice Clujena) rendezvényén, Kolozsváron, 1992. október 13-án.
 25. Angaben zur Geschichte der Universitäts Peregrination innerhalb der Habsburger Monarchie 1790-1850. = Előadás az "Internationale Modelle und transnationale intellektuelle Netzwerke im Bereich der europäischen Universitäten während 19. und 20. Jahrhundert" című konferencián Bochumban, 1992. november 17-én.
 26. Magyar mérnök- és orvostanhallgatók a Monarchia egyetemein 1790-1850. = Előadás az "Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből" című ankéton, Budapesten, 1992. december 10-én.
 27. Politica scolara si frecventarea universitatilor straine in secolul al XVIII-lea. = Előadás a "De la Umanism la Luminism" című nemzetközi konferencián, Szovátán, 1994. június 4-én.
 28. Az Orvostudományi Kar önálló egyetemmé válása 1950/51 fordulóján = Előadás a nagyszombati egyetem Orvosi Kara megalapításának 225. évfordulója alkalmából rendezett konferencián, Budapesten 1994. november 4-én.
 29. Ungarische Studenten in Wien 1790-1850 = Előadás a bécsi Collegium Hungaricumban, Bécsben 1995. május 11-én.
 30. A közgazdasági képzés Magyarországon az első világháború előtt = Előadás a Közgazdasági Kar megalakulásának 75. évfordulója alkalmából tartott konferencián, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen 1995. szeptember 29-én.
 31. A hazai felsőoktatás-történeti kutatások eredményei, jellemzői (Ladányi Andorral) = Előadás a Neveléstörténet és neveléstörténet-írás című konferencián, Veszprémben 1995. szeptember 30-án.
 32. Die wissenschaftliche Beziehungen zwischen Universität Karlsruhe und T.U. Budapest = Előadás a Karlsruhei Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem közötti szerződéses együttműködés 25. évfordulóján tartott konferencián, Karlsruhében 1995. október 13-án.
 33. Vermittler der deutschen Kultur und Wissenschaft. Ungarische Studenten an der deutschen Universitäten und Hochschulen in dem 19. Jahrhunderts. = Előadás "Az egyetemek, az egységes európai kultura intézményei" című nemzetközi egyetemtörténeti konferencián, Budapesten 1995. október 25-én.
 34. Nagyszombati diákok a Habsburg birodalom egyetemein az egyetem Budára költözése után = Előadás a nagyszombati Katolikus Egyetem által rendezett nemzetközi konferencián, Nagyszombatban 1995. november 17-én
 35. Magyar katolikus és protestáns teológusok külföldi egyetemi tanulmányai a 19. században = Előadás az Egyház és társadalom című felolvasó ülésen, Budapesten, 1995. november 24-én.
 36. Az egyetemi levéltárak = Előadás az "Egyetemi Levéltári Nap" rendezvényén, Budapesten 1996. április 16-án.
 37. Ungarische Studenten an den mitteleuropäischen Universitäten in dem 19. Jahrhundert = Előadás a "Histoire Sociale de l' Education des Elites en Europa Centrale" c. konferencián, Krakkóban 1996. április 27-én.
 38. A késő feudális-kor magyar közigazgatása = Előadás a 3. Komáromi levéltáros szakmai napon, Komáromban 1996. április 29-én.
 39. Bezerédy István a magyar műszaki felsőoktatás és a polytechnikum ügyének pártfogója = Előadás a Fertőszentmiklósi napok rendezvényén 1996. május 4-én.
 40. Entwicklung und Rückschritt in der ungarischen Universitätspolitik Während des Sozialismus = Előadás a "Wissenschaft und Macht" című konferencián Halléban, 1996. május 17-én.
 41. Ungarische Wissenschaftlern Hochschulen und Universitäten 1790-1848 = Előadás a "Bildung durch Kommunikation" c. Ingenieurpedagogik - World Congress konferencián, Budapesten, 1996. július 2-án.
 42. Ungarische Studenten an der Technischen Hochschule Karlsruhe 1848-1944 = Előadás az "ICOHTEC'96" 23 rd. Symposium of the International Commitee for the History of Technology című konferencián, Budapesten 1996. augusztus 10-én.
 43. A magyar felsőoktatás európaisága régen és ma = Előadás a "Szárszó '96 - Budapesten" című konferencián 1996. szeptember 20-án.
 44. Die aus Ungarn, Siebenbürgen und Kroatien gebürtigen Studenten an der Universität von Olmütz = Előadás a "Historická Olomouc XI." c. konferencián, Olomoucban 1996. október 2-án.
 45. Erdély a magyar oktatásban = Előadás "Az erdélyi magyar felsőoktatás évszázadai" című konferencián, Budapesten 1996. október 5-én.
 46. Der Einfluss der Kriegsideologie und Kriegsereignisse auf die wissenschaftlichen Bibliotheken in Ungarn = Előadás a "Bibliothek, Buchwesen, Ideologie in der Zeit des II. Weltkrieges (1939-1945)" című konferencián Rigában 1996. október 10-én.
 47. Az agrárképzés rendszerének fejlődése a történeti kutatások tükrében = Előadás "Az agrárképzés 100 éve a milleniumtól a millecentenáriumig" című konferencián, Szarvason 1996. november 8-án.
 48. Magyarországi zsidó egyetemi hallgatók a német nyelvterületen 1789-1919. = Előadás az "1100 éves együttélés" című konferencián, Budapesten 1996. november 17-én.
 49. Wissenschaftliche Beziehungen zwischen den Technischen Universitäten in der Bundesrepublik und Ungarn sowie DDR und Ungarn. =Előadás a "Deutsch-ungarische Beziehungen in Naturwissenschaft und Technik nach dem Zweiten Weltkrieg" című kollokviumon, Hamburgban 1997. szept. 5-én.
 50. Az agrárszakképzés intézményrendszerének alakulása a kezdetektől 1945-ig. = Előadás "Az agrárszakoktatás szerepe a mezőgazdaság modernizációjában" című konferencián, Keszthelyen 1997. szeptember 24-én.
 51. Az erdélyi értelmiség külföldi képzése a XIX. században = Előadás az Institutul de cercetari Socio-Umane "Gheorghe Sincai" fennállásának 40. évfordulója alkalmából rendezett konferencián, Marosvásárhelyen 1997. október 11-én.
 52. Hőgyes Endre, a hazai orvosképzés történetének kutatója = Előadás a Hőgyes Endre születésének 150. évfordulója alkalmából rendezett konferencián, Budapesten 1997. nov. 8-án.
 53. Fejezetek az erdélyi felsőoktatás történetéből = Előadás a Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem alapításának 125. évfordulója alkalmából rendezett konferencián, Budapesten 1997. nov. 12-én.
 54. Egy 950 éves plébánia jelentősége = Előadás a Pesti Belvárosi Főplébánia jubileumi ünnepségsorozatán, Budapesten, 1998. január 24-én.
 55. Erfahrungen mit deutsche Archiven wissenschaftlicher Einrichtungen bei der Erarbeitung des Projekts "Ungarischen Studenten an deutschen Universitäten und Hochschulen im 19. Jahrhundert bis zim Ersten Weltkrieg" = Előadás a "Zusammenarbeit deutscher Archive wissenschaftlicher Einrichtungen mit Archiven ostmitteleuropäischer Staaten" című konferencián, Drezdában, 1998. április 2-án.
 56. Das System des ungarischen Hochschulunterrichts im 18. und 19. Jahrhundert = Előadás a Prágai Egyetem alapításának 650. évfordulóján tartott " The Role of the University of the Threshold of the 21st Century" című konferencián, Prágában, 1998. április 5-én.
 57. 1848-49 utóélete a magyar felsőoktatásban = Előadás az "1848-49 emlékezete az oktatásban" című konferencián, Budapesten, 1998. április 25-én
 58. Egyetemisták és főiskolások a forradalomban = Előadás a horvát-magyar történész szimpóziumon, Pécsett, 1998. május 5-én.
 59. Pozsony és Nyitra megye diákjai a német nyelvterület egyetemein = Előadás a jezsuita kollégium alapításának 400. évfordulóján "400. vyrocia založenia jezuitského kolégia v Šali" című konferencián, Vágsellyén, 1998. szeptember 9-én.
 60. A műipari akadémia tervezése 1848 nyarán = Előadás az "Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika-és orvostörténet köréből" című konferencián, Budapesten, 1998. november 18-án.
 61. Az Orvoskari Könyvtár kialakulása és fejlődése 1828-1951 = Előadás a 170 éves a SOTE Könyvtára című konferencián, Budapesten, 1998. december 2-án.
 62. A Ferenc József Tudományegyetem kolozsvári felszámolásának története = Előadás a Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem elüldözésének 80.-ik, a Bolyai Tudományegyetem megszüntetésének 40.-ik évfordulója alkalmából tartott emlékülésen, Budapesten 1999. július 3-án.
 63. A levéltáros-képzés ötven éve = Előadás a Magyar Levéltárosok Egyesületének vándorgyűlésén, Kecskeméten 1999. augusztus 25-én.
 64. Humboldts Rezeption in Ungarn. Das System des ungarischen Hochschulunterichts in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. = Előadás a "Humboldt International. Der Export des deutschen Universitätsmodells im 19 und 20. Jahrhundert" című konferencián, Sigriswilben /Svájc/ 1999. szeptember 28-án.
 65. Migration ungarischer Studenten in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert = Előadás a "Tag der ungarischen Wissenschaften" című konferencián, Stuttgartban 1999. november 3-án.
 66. Tervek központi, illetve regionális levéltárakra a 19-20. században = Előadás a Magyar Levéltárosok Egyesülete által rendezett "Állami és önkormányzati iratok, levéltári gyűjtőkörök" című konferencián, Budapesten 1999. november 16-án.
 67. A mittweidai technikai főiskola, a magyarországi mérnöktechnikusképzés speciális szintere (l867-l9l9) = Előadás az "Ujabb eredmények a hazai tudomány-technika és orvostörténet köréből" című konferencián, Budapesten 1999. november 23-án.
 68. Die Entwicklung der Universitätsarchive in Ungarn = Előadás a "Konferenz der mitteleuropäischer Universitätsarchive" című nemzetközi konferencián, Budapesten 1999. december 7-én.
 69. Hungarian students in Germany in the 19. Century = Előadás az "Arkivens Digitalon Infrastruktur" című konferencián, Umeaban (Svédország) 2000. május 16-án.
 70. A magyar levéltárügy múltja = Előadás a Magyar Levéltárosok Egyesületének vándorgyűlésén, Gyulán 2000. május 30-án.
 71. Ungarische Studenten an deutschen Universitäten und Akademien zwischen 1789-1919. = Előadás a "Der Donauraum in der Wissenschaftsgeschichte Europas" című nemzetközi konferencián, Budapesten 2000. június 3-án.
 72. Jesuitische Versuchungen für Universitätsgründungen (Klausenburg, Tyrnau, Kaschau) = Előadás a "Die Ungarische Universitätsbildung und Europa" című nemzetközi konferencián, Pécsen 2000. szeptember 1-én.
 73. "Das ungarsiche Universitätswesen und die Wiener Universität" = Előadás a Collegium Hungaricumban, Bécsben 2000. szeptember 26-án.
 74. A magyar egyetemi képzés és az egyház kapcsolatának főbb tendenciái = Előadás a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola fennállásának 50. évfordulója alkalmából tartott nemzetközi konferencián, Nyíregyházán 2000. október 2-án.
 75. Peregrinatio Hungarorum. Ungarische Studenten unterwegs = Előadás a Berlini Magyar Kulturális Intézetben az "Ungarn in Berlin" magyar hét keretében, Berlinben 2000. október 30-án.
 76. Zur Rolle der Wiener Universität im ungarische Hochschulwesen von den Anfängen bis zum ersten Weltkrieg = Előadás a "Resultate und Stand der Wissenschaftgeschichte" című konferencián, Bécsben 2000. november 10-én.
 77. Egyetemek és egyetemjárás a magyar művelődés mérföldkövei = Előadás az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek a millenniumi és alkalmából rendezett "A magyar államiság ezer éve" című tudományos ülésszakán, Budapesten 2000. november 24-én.
 78. Die Geschichte und die heutige Situation der ungarischen Archive = Előadás az "Archivschule Marburg" levéltáros főiskolán, Marburgban 2001. április 11-én.
 79. Baranyai peregrinusok nyugat-európai egyetemeken = Előadás a Baranya Megyei Levéltár "Millenniumi arcképcsarnok" című konferenciáján, Pécsen 2001. május 10-én.
 80. Baranyai Decsi Csimor János életútja - Iskolák, egyetemek = Előadás a Baranyai Decsi János halálának 400. évfordulója alkalmából rendezett konferencián, Decsen 2001. május 13-án.
 81. A megyei levéltárügy kialakulása és fejlődése = Előadás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár 5. Levéltári napján, Szolnokon 2001. szeptember 26-án.
 82. Bedeutende Studenten aus Ungarn an deutschen Universitäten 1789-1919 = Előadás az "Auswirkungen der deutsch-ungarischen Wissenschaftbeziehungen der Neuzeit auf die Moderniesierung von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft." című szimpóziumon, Hamburgban 2001. október 12-én.
 83. A levéltáros szakma kialakulása és fejlődése a XVIII. századtól a XX. század elejéig = Előadás Budapest Főváros Levéltárának szakmai napján, Budapesten 2001. november 15-én.
 84. A németországi magyar egyetemjárás fő tendenciái a 19. században = Előadás az "Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből" című ankéton, Budapesten 2001. november19-én.
 85. Das ungarische Universitätswesen und die Beziehungen zwischen TH Karlsruhe und Ungarn = Előadás az "Universitäten im Nationalsozialistischen Zeit" című konferencián, Heidelbergben 2002. március 21-én.
 86. A Nagyszombati Egyetem Jogi Karának Budára költözése = Előadás a "A jogi és közigazgatási képzés 225 éve" című konferencián, Budapesten, 2002. május 16-án.
 87. A magyar levéltárak nemzetközi regionális együttműködése = Előadás "A levéltárak feladatai az Európai Unióban" című nemzetközi konferencián, Budapesten 2002. június 6-án.
 88. Külföldi levéltári kutatások és a hungarológia = Előadás az "Arte et Marte". Hungarológia a XXI. Században" című konferencián, Budapesten 2002. augusztus 26-án.
 89. A magyar levéltárügy évszázadai = Előadás a "Levéltárak, levéltárügy múltja, jelene és jövője" című konferencián, Szekszárdon 2002. szeptember 3-án.
 90. Über die internationalen Beziehungen des Vereins der Ungarischen Archivaren = Előadás a Magyar Levéltárosok Egyesülete vándorgyűlésén, Kaposváron 2002. szeptember 4-én.
 91. Külföldi egyetemi modellek és tanulmányok a 18. századtól a 20. század közepéig = Előadás a "Recepció és kreativítás" című kutatási program konferenciáján, Budapesten 2002. szeptember 21-én.
 92. Az újkori magyarországi peregrinációról készített forráskiadvány sorozat felhasználásának lehetősége szlovákiai levéltárosok és történészek számára = Előadás "A közös történelem a levéltári forrásokban és a történelemoktatásban" című nemzetközi konferencián, Miskolcon 2002.szepember.26-án.
 93. Az egyetemi levéltárak típusai és jellegzetességei Európában = Előadás az Egyetemi levéltárak konferenciáján, Budapesten 2002. szeptember 30-án.
 94. Magyar katolikus teológusok tanulmányai külföldi egyetemeken az újkorban = Előadás "A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára című konferencián, Piliscsabán 2002.október 14-én.
 95. Ungarländische Studenten an den deutschen Universitäten und Hochschulen = Előadás és könyvbemutató a berlini Collegium Hungaricumban, Berlinben 2003. január 20-án.
 96. Die Homeopathie in der ungarischen medizinischen Universitätsbildung = Előadás "Divat, hit vagy tudomány? A homeopátia a történelemben" című nemzetközi konferencián, Budapesten 2003. március 25-én
 97. A külföldi egyetemjárás szokásának felekezeti-társadalomszociológiai okai és hatásai = Előadás a "Külföldi egyetemi modellek és a külföldi egyetemi tanulmányok a 18. századtól a 20. század közepéig" című alprogram új kutatási eredményeiről a "Recepció és kreativitás" kutatási program keretében az MTA Filozófiai Kutatóintézetében, Budapesten 2003. április 12-én.
 98. A levéltárak az információs társadalomban. Történeti adatbázisok készítése a levéltári kutatások megkönnyítésére. = Előadás a "Levéltárak és helytörténet az integráció útja" című levéltári konferencián, Truszkavecen (Ukrajna) 2003. április 18-án.
 99. A magyarországi külföldi egyetemjárás fő tendenciái. = Előadás a Balassi Bálint Intézet "Magyar évszázadok" című előadássorozatán, Budapesten 2003. május 13-án.
 100. A hungarica kutatás célja és további feladatai = Előadás a Magyar Levéltárosok Egyesülete szakmai napján "A hungarica kutatás és a levéltárak" címmel a Balassi Bálint Intézetben, Budapesten 2003. május 14-én.
 101. Az újkori külföldi egyetemjárás kutatásainak módszertani sajátossága, forrástípusai és a magyar peregrinációs projekt tervezete = Előadás a román-magyar nemzetközi egyetemtörténeti kollokviumon, Kolozsváron 2003. május 17-én.
 102. Ungarländische Studenten jüdischer Herkunft an den deutschen Unversitäten von 1867 bis 1918. = Előadás a CEU Nemzetközi Kollokviumán, Budapesten 2003. július 31-én.
 103. Az újkori egyetemjárás kutatása Európában és Magyarországon = Előadás a "Közép-Kelet-Európa kultúrái 1989 előtt" című nemzetközi konferencián, Marosvásárhelyen 2003. augusztus 23-án.
 104. Ungarische Studenten an preußischen Universitäten im 19. und 20. Jahrhundert = Előadás a "Kulturinstitut der Republik Ungarn Stuttgart és az Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde Tübingen" által rendezett "Peregrinatio Academica" című konferencián, Tübingenben 2003. október 18-án.
 105. Felsőoktatási tankönyvkiadás és tankönyvhasználat az egyetemi könyvtárak szempontjából a 21. század kezdetén = Előadás a Felsőoktatási tankönyv és szakkönyvvásár keretében rendezett konferencián a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, Budapesten 2003. november 20-án.
 106. Az Egyetemi Könyvtár nemzeti kulturális feladatairól = Megnyitó előadás az Egyetemi Könyvtár Antikvák kiállításán, Budapesten 2003. november 18-án.
 107. Könyvtáralapítások a reformkor lendületében = Előadás a 175. éves a SOTE Könyvtára című konferencián, Budapesten 2003. november 21-én.
 108. Die Verleihung Akademischer Titel an der Tyrnaer Universität 1635-1777 = Előadás a Nagyszombati Egyetem konferenciáján, Nagyszombatban 2004. január 23-án.
 109. Pecz Samu emlékezete = Előadás a BME OMIKK emlékkiállítás megnyitásán, Budapesten 2004. március 2-án.
 110. Fondazione, ratifica reale e struttura degli studi negli statuti dell`Unverista di Nagyszombat. Le modifiche dei sec. XVII-XVIII e gli statuti dell`Univerista di Budapest del sec. XIX. - Die erste mittelalterliche Universitäten in Ungarn. Gründung und Struktur der ungarischen Universität Nagyszombat - Budapest. = Előadás a Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság ülésén, Messinában 2004. április 15-én.
 111. A magyarországi peregrináció kutatás legújabb eredményei = Erdélyiek a balti tenger mentén 1526-1789 = Előadás a "Centrum és periféria. Egyetemközi kapcsolatok a közép-európai térségben a 16-20. században" című nemzetközi konferencián, Budapesten 2004. június 13-án.
 112. Peregrináció és korrespondencia a Bolyai életműkiadásban = Előadás a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai-Gauss levelezés könyvbemutatóján, Budapesten 2004. június 15-én.
 113. Rozvitok universzitekih i naukovih arhiviv v Ugorscsini = Előadás az Ukrán Levéltári Tudományos Intézet 10 éves jubileumi konferenciáján, Kijevben 2004. december 2-án.
 114. Hungarian Students migration abrod. Results of the last ten years of investigations. A magyarországi peregrináció kutatás legújabb eredményei = Előadás a CEU Academic Migrations, Elite Formation and Modernisation of Nations States in Europe című konferenciáján, Budapesten 2005. április 7-én.
 115. Information sources for the competence of the academic community -University Library in Budapest. = Előadás a Vilniusi Egyetemi Könyvtár jubileumi tudományos konferenciáján Vilniusban 2005. május 15-én.
 116. A modern levéltári munka egyik fontos ága, a levéltári adatbázisok készítése = Előadás az Első Ukrán-Magyar Tudományos Levéltári Konferencián, Ungváron 2005. szeptember 5-én.
 117. Die Universitätgeschichtliche Forschungen in Ungarn = Előadás az "Universität im Öffentlichen Raum" című konferencián, Ottenstein-ben (Ausztria) 2005. szeptember 15-én.
 118. The results of the research into academic pilgrimage from Hungary in European context. The case of German universities = Előadás az "European integration-between tradition and modernity" című konferencián, Marosvásárhelyen 2005. szeptember 23-án.
 119. Die nationale Minderheitsprobleme in der ungarischen Universitätsausbildung im 19-20. Jahrhunderte = Előadás a Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság által szervezett "Universities and Minorities from the Middle ages to the present" című konferencián, Koppenhágában 2005. november 25-én.
 120. Magyar hallgatók külföldi egyetemjárása a hosszú 19. században = Előadás a "Hallgatói mobilitás" című konferencián, Budapesten, 2005. november 28-án.
 121. A magyarországi felsőoktatás helyzete a XX. század első évtizedeiben = Előadás "A mezőgazdasági akadémiák Magyarországon, 1906-1945" című konferencián, a Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Központi Könyvtár és Levéltárban, Veszprémben 2006. február 23-án.
 122. Die Rolle der Universitäten und Hochschulen des Habsburger Reiches in der Bildung der ungarlandischen Intelligenz = Előadás a "Peregrinatio Academica in den Ländern der Stephanskrone" című nemzetközi konferencián, Bécsben 2006. április 24-én.
 123. Ungarländische Studenten in Greifswald im 19. Jahrhundert = Előadás a "Die Universität Greifswald in der Bildungslandschaft des Ostseeraums" című nemzetközi konferencián a Greifswaldi Egyetem fennállása 550. évfordulóján, Greifswaldban 2006. május 17-én.
 124. Beszámoló a Gyulafehérvári Érsekség iratainak rendezéséről = Előadás a Magyar Levéltárosok Egyesülete 2006. évi vándorgyűlésén - A határon túli egyházi levéltárak című szekcióban, Veszprémben 2006. augusztus 30-án.
 125. Die Universität Göttingen, ihre Bibliothek und ihr Einfluss in Ungarn bis 1919 = Előadás a "Forschungsbibliothek im Aufbruch. Göttingen und die Bibliotheksentwicklung in Deutschland, Europa und den Vereinigten Staaten im 18. und 19. Jahrhundert" című konferencián, Göttingenben 2006.szeptember 21-én.
 126. Az ELTE oktatóinak és hallgatóinak szerepe 1956-ban = Előadás a Szegedi Tudományegyetem Szaklevéltára és a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség történész-levéltáros konferenciáján, a forradalom ötvenedik évfordulójának tiszteletére, Szegeden 2006. szeptember 25-én.
 127. Die Universität Budapest von 1849 bis zum Ausgleich von 1867. = Előadás az "Ausbau des modernen Universitätsnetzes in der bürgerlichen Gesellschaft". 6. Wissenschaftshistorisches Symposium "Geschichte der Erdwissenschaften in Österreich" című konferencián Bécsben 2006. december 1-én.
 128. A humboldt-i modell és hatása Magyarországon = Előadás a Magyar Szociológiai Társaság "Változó egyetem" című konferenciáján, Budapesten 2007. február 19-én
 129. Pokusy o založenie jezuitsk?ch univerzít v Uhorsku (Jezsuita egyetem alapítási kísérletek Magyarországon és a kassaiak külföldi egyetemjárása) = Előadás a Kassai Egyetem alapításának 350. évfordulója alkalmából tartott konferencián, Kassán 2007. február 27-én.
 130. Adatbázis építés és digitalizálás az egyetemi levéltárakban = Előadás a Magyar Egyetemi és Főiskolai Levéltári Szövetség közgyűlésén, Veszprémben 2007. március 1-én.
 131. Ungarische Studenten an Universitäten im Ausland - Eine Übersicht der letzten 9 Jahrhunderte = Előadás a Deutsche Akademiker aus Ungarn "Peregrination - Auslandstudium. Geschichte mit Zukunft" című 13. konferenciáján, Budapesten 2007. április 14-én.
 132. A kolozsvári jezsuita gimnázium és akadémia, valamint a királyi líceum 1618-1848 = Előadás az "Egyetemalapítási törekvések Kelet-Közép-Európában a 16-17. században" című konferencián, Szegeden 2007. május 2-án.
 133. A külföldi magyar egyetemjárás feltárása a középkori kezdetektől 1918-ig = Előadás a Holland-magyar kapcsolattörténeti konferencián, Budapesten 2007. május 4-én.
 134. Die Entwicklung der Universitäts- und Hochschulausbildung in Ostmitteleuropa im 17-19. Jahrhunderten. Előadás a "University concepts in Russia and Europa 18th - early 20th century" című konferencián, Szentpéterváron 2007. június 22-én.
 135. Ungarländische Sudenten in Polen zwischen 1526-1918 = Előadás a Lengyel Levéltáros Egyesület vándorgyűlésén, Olsztynban 2007. szeptember 6-án.
 136. Csallóközi és mátyusföldi diákok az európai egyetemeken 1526-1919 = Előadás a "Csallóközi és mátyusföldi diákok peregrinációja" című konferencián, Vágsellyén 2007. szeptember 14-én.
 137. Egyetem, könyvtár, művelődés = Előadás a Bod Péter Társaság ülésén, Budapesten 2007. szeptember 21-én.
 138. A külföldi egyetemjárás és a magyar értelmiségi szerep kapcsolata = Előadás a Magyar-Lengyel Történész Vegyesbizottság és a Komárom-Esztergom Megyei Levéltár által rendezett "Legitimitas és idoneitas" című konferencián Esztergomban 2007. szeptember 28-án.
 139. Az egyetemi levéltáros képzés története = Előadás a Fiatal Levéltárosok Egyesületének szakmai napján, Vasváron 2007. szeptember 29-én.
 140. A magyar egyetemi levéltárak kialakulása és fejlődése = Előadás a "25 éves a Miskolci Egyetem Levéltára" című konferencián, Miskolcon 2007. november 14-én.
 141. A levéltári intézményrendszer Magyarországon és a nemzetközi levéltári szervezetek = Előadás a vajdasági levéltáros továbbképzésen, Zentán 2007. november 20-án.
 142. Angyal Dávid az Egyetemi Könyvtárban = Előadás a Magyar Tudományos Akadémián tartott emlékülésen, Angyal Dávid születésének 150. évfordulóján, Budapesten 2007. november 30-án.
 143. Das ungarische Hochschulwesen zur Zeit des Dualismus = Előadás az Österreichische Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte évi nagygyűlésén, Bécsben 2007. december 8-án.
 144. Erdélyi magyar, román és német hallgatók az európai egyetemeken 1789-1918 (Hungarian, Romanian and Saxon students at the European universities 1789-1918) = Előadás az "Universitari si Universitati in context european 1800-1945 Peregrinatio academica" című konferencián, Kolozsváron 2007. december 14-én.
 145. Neueste Ergebnisse der Forschung der Peregrinatio der ungarländischen Studenten 1526-1919 = Előadás az "Österreich-ungarische Beziehungen auf dem Gebiet des Hochschulwesens und der Wissenschaft (16.-20. Jahrhundert)" című konferencián, Fürstenfeldben 2008. május 9-én.
 146. Vie della migrazione studentesca dalle regioni dell'Est e del Centro Europa verso l'Italia e studenti dei territori ungheresi nelle Universitá italiane = Előadás a "Dall' Universitá delle Nationes all' Universitá per l'Europa" című konferencián Perugiában 2008. szeptember 9-én.
 147. A levéltári informatikai stratégia és adatbázis készítés problémái Magyarországon = Előadás az "Archiwa Europy Srodkowej" című konferencián Bochnia-ban (Lengyelország) 2008. szeptember 12-én.
 148. Die neuesten Ergebnisse der Erforschung der Studentenmigration (1526-1918) = Előadás a "Migration-Mobilität. Jahrestagung des Literatur- und kulturwissenschaftlichen Komitees der Österreichischen und der Ungarischen Akademie der Wissenschaften" című konferencián, Budapesten 2008. szeptember 18-án.
 149. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltárának fél évszázada = Előadás az ELTE Levéltára fennállásának 50. évfordulóján tartott, az "Egyetemi levéltárak az Európai Unióban" című konferencián, Budapesten 2008. szeptember 24-én.
 150. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem régi könyves gyűjteményének kialakítása és feldolgozása = Előadás az erdészeti felsőoktatás 200. évfordulója alkalmából rendezett "VIII. Soproni Közgyűjteményi Napok" című konferencián, Sopronban 2008. október 16-án.
 151. Magyarok a császári-királyi tisztképzés rendszerében, magyar felsőoktatás a 19. század elején = Előadás "A magyar katonai felsőoktatás megteremtését lehetővé tevő törvény megalkotásának 200. évfordulója" című konferencián, Budapaesten 2008. november 5-én.
 152. A külföldi egyetemjárás a 16-17. században = Előadás a Bod Péter Társaság fennállásának 20. évfordulója alkalmából tartott konferencián, Budapesten 2008. november 14-én.
 153. Tehetséggondozás a felsőoktatásban = Előadás "A könyvtár szerepe a tudományos tehetséggondozásban" című konferencián, Budapesten 2008. november 27-én.
 154. A magyar felsőoktatás identitásproblémái = Előadás az MTA Egyetemtörténeti Albizottságának ülésén, Gödöllőn 2009. április 30-án.
 155. Magyar levéltári szervezetek átalakulása a rendszerváltás után = Előadás az "Archívy v krizovych situáciách" című konferencián Bojnicén (Bajmóc) 2009. május 26-án
 156. A gyulafehérvári érseki és főkáptalani levéltár = Előadás a MELTE, az EKE és az Erdélyi Múzeum Egyesület konferenciáján, az erdélyi egyházmegye alapításának 1000. évfordulóján, Gyulafehérváron 2009. július 8-án.
 157. Oktatásunk évszázadai = Előadás a Tolna megyei Önkormányzat XV. levéltári napján, Szekszárdon 2009. szeptember 1-én.
 158. Die Vertretung der ungarischen Universitäten an der ungarischen Parlament = Előadás a Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság által rendezett "Media, performance and rituals. 600 Years of University practices" című konferencián, Leipzigben (Lipcse) 2009. november 7-én.
 159. Budapester Studenten im Jahr 1956 = Előadás a "Politisch motivierte Urteile und andere Formen von Repressionen gegen Studenten der TH/TU Dresden in der DDR" című konferencián Dresdenben (Drezda) 2009. november 30-án.
 160. Főúri és polgári kulináris hagyományok Magyarországon a XVIII-XIX. században = Előadás a Lengyel Levéltáros Egyesület és a Lengyel Tudományos Akadémia által szervezett "A kulináris örökség a dokumentumokban" című konferencián Varsóban 2009. december 11-én.

RECENZIÓ

 1. Hiller István: Hazánk első szakkönyvtárának kialakulása; Az Erdészeti és Faipari Egyetem Könyvtárának története. Sopron, 1975. 291 p. = Műszaki Egyetemi Könyvtáros, 1976. XIII. évf.
 2. Püspöki Nagy Péter: Dunaszerdahely város címere., Dunaszerdahely, 1970. 61 p., Rozsnyó város címere., Bratislava, 1973. 110 p. =
 3. Bertényi Iván: Az országbírói intézmény története a XIV. században = Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae; Sectio Historica. Tom. XIX., Bp. 1978. 295-298 p.
 4. Szántó György: Fejezetek az akadémiai könyv- és folyóirat-kiadás történetéből., Bp. 1983. = Magyar Nemzet, 1983. június 22. (46. évf., 146. sz.) 8. p.
 5. A budai, fehérvári, győri és pozsonyi káptalan archontológiája 1458-1526. (Összeállította: Köblös József) = Levéltári Szemle, 1988. 4. sz. 86. p.
 6. Ladányi Andor: A magyar felsőoktatás a 20. században = Magyar Felsőoktatás 2000. 1-2. sz. 63. p.

LEKTORÁLÁS

 1. Selmectől Miskolcig 1735-1985. = Miskolc, 1985. (Szerk: Zsámboki László) 302 p.
 2. Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez I. 1786-1816. = Budapest, 1987. 265 p. + 6 t.
 3. Az ELTE Bölcsészettudományi Karának története1635-1985. (Szerk.: Diószegi István) = Budapest, 1989. 197 p.
 4. Matricula Universitatis Tyrnaviensis 1635-1701. (Kiad.: Zsoldos Attila) = Budapest, 1990. 369 p.
 5. Történeti földrajzi kislexikon (Szerk.: Zsidi Vilmos) Talentum Oktatási Studió BT. Budapest, 1995. 187 p. + 24 t.
 6. Főiskolától egyetemig. Dokumentumok a felsőbb szintű kertészképzés történetéből II. 1945-1953. (Szerk.: Földváriné Kocsis Luca és Zsidi Vilmos) Budapest, 1996. 130 p.
 7. Tanulmányok az újkori külföldi magyar egyetemjárás történetéhez (Szerk.: Horváth Ákos) Budapest, 1997. 336 p.
 8. Mózessy Gergely: Egyetemi lelkészségek Magyarországon a 20. század első felében. Budapest, 1997. 163 p.
 9. Százhuszonöt éve nyílt meg a Kolozsvári Tudományegyetem I-II. Emlékkönyv (Összeáll: Gazda István) Piliscsaba, 1997. 449 p.
 10. Kiss Márton - Zsidi Vilmos - Földváriné Kocsis Luca: A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Levéltára (1697) 1876-1980. Budapest, 1999. 179 p.
 11. Török József - Legeza László: A Hittudományi Kar története 1635-1999 Mikes Kiadó, Budapest, 1999. 94 p.
 12. Török József - Legeza László: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Mikes Kiadó, Budapest, 1999. 110 p.
 13. Kiss József Mihály: A Magyar Testnevelési Egyetem Levéltára 1868-1990. Repertórium. Budapest, 1999. 97 p.
 14. Kiss Márton - Zsidi Vilmos - Földváriné Kocsis Luca. A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem levéltára (1697) 1876-1980. Budapest, 1999. 179 p.
 15. Kiss József Mihály: Magyarországi diákok a Bécsi Egyetemen 1715-1789. Budapest, 2000. 143 p.
 16. Kiss József Mihály: A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Levéltára 1920-1980 (1990). Repertórium. Gödöllő, 2000. 127 p.
 17. Varga Júlia: A kolozsvári királyi líceum hallgatósága 1784-1848. Budapest, 2000. 319 p.
 18. Kissné Bognár Krisztina: A Magyar Iparművészeti Egyetem Levéltára 1880-1990. Repertórium Budapest, 2001. 103 p.
 19. Mészáros Andor: Magyarországi diákok a prágai egyetemeken 1980-1918. Budapest, 2001. 181 p.
 20. Pőr Csilla- Egyházi Márta - Dömötör Lajosné: A Veszprémi Egyetem Levéltára 1865-1992 Repertórium. Veszprém 2001. 302 p.
 21. Osváth Zsolt: A felvételi rendszer változásai a források tükrében 1871-1949 = Fejezetek a Műegyetem múltjából 1. Budapest, 2001. 98 p.
 22. Bognár Krisztina - Kiss József Mihály - Varga Júlia: A Nagyszombati Egyetem fokozatot szerzett hallgatói Budapest, 2002. 418 p.
 23. Hegyi Ádám: Magyarországi hallgatók svájci egyetemeken és akadémiákon 1526-1789 (1798) Budapest, 2003. 123 p.
 24. Fazekas István: A bécsi Pazmaneum magyarországi hallgatói 1623-1918 (1951) Budapest, 2003. 556 p.
 25. Patyi Gábor: Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és főiskolákon 1890-1918. Budapest, 2004. 529 p.
 26. Tar Attila: Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon 1694-1789. Budapest, 2004. 418 p.
 27. Varga Júlia: Magyarországi diákok a Habsburg birodalom kisebb egyetemein és akadémiáin 1560-1789 Budapest, 2004. 392 p.
 28. Kissné Bognár Krisztina: Magyarországi diákok a bécsi tanintézetekben 1526-1789, Budapest, 2004. 552 p.
 29. Gömöri György: Magyarországi diákok angol és skót egyetemeken 1526-1789, Budapest, 2005. 116 p.
 30. Külföldi hallgatók magyarországi egyetemeken és akadémiákon 1635-1920, Szerkesztette: Heilauf Zsuzsa, Budapest, 2006. 492 p.
 31. Varga Júlia: A Nagyváradi Jogakadémia (1780-1848) és a Püspöki Szeminárium (1741-1848) hallgatósága, Budapest 2006. 327 p.
 32. Bernád Rita: A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az Erdélyi Katolikus Státus Levéltára II. Gyulafehérvár-Budapest 2006. 282 p.
 33. Palasik Mária: A műegyetemisták Odüsszeája 1944-1946, Budapest, 2006. Műegyetemi Kiadó 268 p.
 34. Bozzay Réka-Ladányi Sándor: Magyarországi diákok holland egyetemeken 1595-1918, Budapest 2007. 329 p.
 35. M. Novák Veronika: A Pozsonyi Jogakadémia hallgatósága 1777-1849, Budapest 2007. 654 p.
 36. Varga Júlia: A Kolozsvári Jezsuita Gimnázium és Akadémia hallgatósága 1641-1773 (1784), Budapest 2007. 452 p.
 37. Szlavikovszky Beáta: Magyarországi diákok itáliai egyetemeken I. rész 1526-1918, Budapest 2007. 190 p.
 38. Futaky István: Göttinga. Budapest 2007. 240 p.
 39. Tüskés Anna: Magyarországi diákok a Bécsi Egyetemen 1365-1526 Budapest 2008. 481 p.
 40. Bozzay Réka: Die Peregrination ungarländischer Studenten an der Universität Leiden 1595-1796. Budapest 2009. 436 p.
 41. Bernád Rita: Plébániai levéltárak I. A Gyulafehérvári-, a Sepsiszentgyörgyi-, a Szamosújvári- és a Gyergyószentmiklósi Gyűjtőlevéltárak repertóriuma. Gyulafehérvár-Budapest 2009. 384 p.
 42. Iványosi Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból (1633-1700). Kecskemét 2009. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kérlek, hogy csak etikusan és nyomdafestéket tűrően írj a bejegyzésekhez megjegyzést!