Keresés ebben a blogban

2009. október 30., péntek

Barátok Verslista pályázat

MESE PÁLYÁZAT 1."- Irodalmi pályázat - 2009
Kiíró: Barátok Verslista, VPM
Pályázat címe: "MAI MAGYAR MESÉK” - MESE PÁLYÁZAT 1.

Pályázhatnak: Magyarországon és határainkon túl élő magyar nyelven író
amatőr írók - kortól és foglalkozástól függetlenül bárki - kizárólag saját
maguk által írt, magyar nyelvű mesékkel.
Beérkezési határidő: 2009. december 22. éjfél.
Kategória: irodalmi, mese
1. A Barátok Verslista (http://www.verslista.hu) és a Vizuális Pedagógiai
Műhely pályázatot ír ki Lázár Ervin Kossuth-díjas magyar író, elbeszélő,
meseíró halálának 3. évfordulójára az alábbi témakörben: „MAI MAGYAR
MESÉK" – MESE PÁLYÁZAT 1..
2. Célunk, hogy az amatőr költőknek és íróknak e módon is segítsük
interneten való megjelenésüket.
3. A pályázaton korlátlan számú magyar nyelven írt mesével lehet indulni a
megadott témakörben.
4. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell egy aláírt, (személyi
igazolványszámot, pontos lakcímet, teljes valódi nevet - és esetlegesen
ettől eltérő írói nevet, amin megjelenni kíván - is tartalmazó)
Nyilatkozatot a szerzőtől, miszerint a pályamű(vek) saját szellemi
terméke(i), és a szerző hozzájárul annak térítésmentes leközléséhez a
Vizuális Pedagógiai Műhely ill. a Barátok Verslista által fenntartott
honlapokon (www.vpm.hu; www.verslista.hu; www.poeta.hu; www.kepzeldel.hu)
illetve a Vizuális Pedagógiai Műhely ill. a Barátok Verslista esetlegesen
nyomtatásban megjelenő kiadványaiban.
(A Barátok Verslista jelenlegi tagjainak e Nyilatkozatot nem kell
elküldeniük, mivel e pályázatra is vonatkozik az általuk már elfogadott
2009 évi Verslistás Szabályzat.)
5. Beküldés: a pályázati anyagokat e-mailben (csatolt fájlként Word
dokumentumban - Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagyságban, normál
sorközzel, 2,5-2,5-es margóval, 1 hasábos tördelésben) fogadjuk, a
mese2009@verslista.hu email címen (kérjük, pontosan írják be az email
címet!) 2009. december 22. éjfélig. A levél tárgya legyen minden esetben:
"MAI MAGYAR MESÉK"!
Pályázni KORLÁTLAN számú mesével lehet – de egyik mese hossza se
haladhatja meg a két A4-es oldalt – a fent megadott feltételek
mellett!
A pályázatok beérkezését visszaigazoljuk! Ha ez nem történik meg 48 órán
belül, akkor kérjük a
beküldési cím leellenőrzését, hogy nincs-e elgépelve. Ha a cím jó, mégse
történt visszaigazolás, úgy az attila@vpm.hu címre ismételjük meg a
pályázat elküldését.
A szerzők nyilatkozatát (hogy saját szellemi termékükről van szó) a
következő postai címre várjuk:
Vizuális Pedagógiai Műhely 8263. Badacsonytördemic, Római út 84.
A nyilatkozatnak legkésőbb 2009. december 29.-ig meg kell érkezniük a
fenti címre.
A nyilatkozat faxon is elküldhető a 87/431-050-es faxszámra, de ebben az
esetben is kérjük az aláírt Nyilatkozat elküldését postai úton legkésőbb
december 29-ig. Aláírt, postán visszaküldött, a 4-es pontban felsorolt
adatokat és a beküldött mesék címeit tartalmazó Nyilatkozat hiányában a
beküldött verseket töröljük a pályázati anyagból.
6. Nevezési díj: 2.000 Ft/MESE – mesénként maximum 2 db A4-es oldal.
A nevezési díj beérkezési határideje 2009. október 5.
A nevezési díjakat a következő címre várjuk: Baranyai Attila 8263.
Badacsonytördemic, Római út 84.
A csekk közlemény rovatában kérjük feltűntetni: "MAI MAGYAR MESÉK".
7. Minden beküldött pályázat felkerül a beküldési határidő lejárta után a
http://mese2009.poeta.hu honlapra.
8. Pályadíj:
A zsűri által legjobbnak ítélt 10-12 mese felkerül egy hangos CD-re. A
CD-re felkerülő meséket az Irodalmi Rádió előadói adják elő. - A CD 800
Ft/db áron rendelhető majd meg.
9. Eredményhirdetés: 2010. május 5-én – Lázár Ervin születésének
évfordulóján - a http://mese2009.poeta.hu honlapon lesz megtekinthető.
A nyerteseket természetesen elérhetőségükön külön értesítjük.
10. További információ az attila@vpm.hu címen kérhető.

Szeretettel üdvözöl:
Baranyai Attila
Barátok Verslista vezetője

a pár napja kiírt mese pályázat BEFIZETÉSI határideje természetesen nem
okt. 2 - hanem dec. 29.

Bocsánat!

Pontos kiírás: http://mese2009.poeta.hu


A.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kérlek, hogy csak etikusan és nyomdafestéket tűrően írj a bejegyzésekhez megjegyzést!