Keresés ebben a blogban

2009. október 22., csütörtök

Dr. Görömbei András publikációi

DR. GÖRÖMBEI ANDRÁS PUBLIKÁCIÓI

I. Könyvek

1. Sinka István. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1977. – 189 p.

Ism.:

- Imre László: Sinka István. Görömbei András kismonográfiájáról = Népszava,. 1. sz. (1978), p.8.

- Bakó Endre = Alföld,- 2. sz. (1978), p. 67-71.

- Varga Isván, Cs: = Népújság (Eger), jan. 8. (1978), p. 8.

- Magyari Imre = Hajdú-bihari Napló, jan. 19. (1978), p. 5.

- Csáky Károly: Sinka István vál. versei elé = Hét (Pozsony) - 32. sz. (1978), p. 8.

- Bata Imre: Költők debreceni nézetből = Élet és Irodalom, - 8. sz. (1978), p. 10.

- Lázár István = Új Tükör, - 18. sz. (1978), p. 2.

- Vasy Géza = Forrás, - 10. sz. (1978), p. 88-89.

2. A csehszlovákiai magyar irodalom 1945-1980. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1982. – 444 p.

Ism.:

- Béládi Miklós: Az irodalomtörténész dilemmái = Alföld, - 7. sz. (1983), p. 71-77. = B. M.: Értékváltozások, 1986. p. 78-93.

- Botlik József = Napjaink, - 6. sz. (1983) p. 33-34.

- Hajnal László Gábor = Bécsi Napló. 6. sz. (1984), p. 10. = H. L. G.: Üzenet az élőtől. Youngstown. p.39-45.

- Kovács Győző = Irodalomtörténet, - 3. sz. (1983) 788-792.

- Kiss Gy. Csaba: Megjegyzések egy nemzetiségi irodalomtörténetről = Tiszatáj, - 1. sz. (1984), p. 72-75.

- Koncsol László: Irodalmunk hiteles képe - kívülről = Irodalmi Szemle (Pozsony), 4. sz. (1984), p. 364-373.

- Mészáros János = Palócföld, 3. sz. (1983), p. 44-47.

- Mezey László Miklós = Új Forrás, 4. sz. (1983), p. 92-94.

- Pomogáts Béla = Élet és Irodalom, 14. sz. (1983), p. 11.

- Pomogáts Béla = Irodalomtörténeti Közlemények, 1. sz. (1983), p. 699-702.

- Pomogáts Béla = Üzenet, 10. sz. (1983), p. 544-546.

- Sándor László = Magyar Nemzet, márc. 6. (1983), p. 8.

- Olasz Sándor = Népszava, márc. 5. (1983), p. 9.

- Rákos Péter = Hungarian Studies, 2. sz. (1985), p. 301-304.

- Zimonyi Zoltán: Szükségletek és érték = Életünk, 3. sz. (1984), p. 278-282.

- Varga Lajos Márton = Forrás, 5. sz. (1983), p. 88-91.

3. A hetvenes évek romániai magyar irodalma. (1971-1980) – [Bertha Zoltánnal.] – Budapest:

TIT, 1983. 201 p. Második kiadása 1984-ben.

A romániai magyar irodalom válogatott bibliográfiája 1971-1980. [Bertha Zoltánnal]

– Budapest: TIT, 1983. 212 p. Második kiadása 1984-ben.

4. Napjaink nemzetiségi magyar irodalmai I-II. (Fakultatív tanári kézikönyv.) – Budapest: OPI,

1984. – 96 illetve 126 p.

Ism.:

- Pomogáts Béla = Nyelvünk és kultúránk, 60. sz. (1984), p. 88-89.

- Koncsol László = Irodalmi Szemle, 10. sz. (1984), p. 953-955.

5. "Ki viszi át…?" (Esszék, tanulmányok.) – Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1986. – 442

p.

Ism.:

- Botlik József = Magyar Nemzet, jan. 19. (1987), p. 19.

- Hima Gabriella = Alföld, 2. sz. (1987), p. 82-84.

- Hegyi Gyula = Élet és Irodalom, 37. sz. (1987), p. 11.

- Imre László = Új Forrás, 3. sz. (1987), p. 84-86.

- Olasz Sándor = Forrás, 3. sz. (1987), p. 84-86.

- Pécsi Györgyi = Népszava, dec. 13. (1986), p. 13.

- Erdődy Edit = Jelenkor, 4. sz. (1987), p. 377-379.

- Márkus Béla = Somogy, 1. sz. (1988), p. 28-32.

- Takács József = Napjaink, 8. sz. (1987), p. 31-33.

- Varga Pál = Határ, 2. sz. (1986), p. 85-92.

- Ablonczy László = Magyar Ifjúság, okt. 31. (l986), p. 29.

- Martos Gábor = Magyar Tudomány, 1.sz. (1988), p. 74-75.

- Takács Olga = Hungarológiai Értesítő, - 3-4. sz. (1988), p. 49-51.

6. Sütő András. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1986. – 314 p. Második, bővített kiadása -

Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007. . – 282 p.

Ism.:

- Berta Zoltán: Monográfia Sütő Andrásról = Határ (1987) = B. Z.: Gond és mű. Széphalom

Könyvműhely. 1994. 177-180.

- Grezsa Ferenc: "A megmaradás esztétikája" = Új Forrás, 2. sz. (1987), p. 84-86. = G. F.: Vonzások és vallomások. Szeged, 1999. p. 396-401.

- Hegedűs Géza: Kortársaink kortársainkról = Élet és Irodalom, 43. sz. (1986), p. 10.

- Földes Anna: Kortársainkról = Kritika, 1. sz. (l987), p. 29-30.

- Erdődy Edit = Jelenkor, 4. sz. (l987), p. 377-379.

- Márkus Béla = Somogy, 1. sz. (1987), p. 28-32.

- Pécsi Györgyi = Népszava, júl. 19. (l987), p.

- Rónay László: Értékek nyomában = Magyar Hírlap, febr. 6. (1987), p. 9.

- Olasz Sándor = Kortárs, 2. sz. (1987), p. 159-160.

- Szakolczay Lajos: A megmaradás esztétikája = Alföld, 12. sz. (l986), p. 104-110.

- Pomogáts Béla: Sajátosság és egyetemesség = Napjaink, 12. sz. (1986), p. 27-28.

- Vasy Géza: Nemzetiség és emberiség szintjén = Forrás, 6. sz. (1987), p. 85-88.

- Madarász Imre = Egyetemi Lapok, márc. 30. (1987)

- Czine Mihály = Könyvvilág, - 9. sz. (1986), p. 3.

- Keresztury Tibor = Határ, 2. sz. (1986), p. 92-95.

- Olasz Sándor = Hungarológiai Értesítő, - 3-4. sz. (1986), 49-51.

Jánosi Zoltán: Régi könyv - új napsütésben. (Görömbei András Sütő András-monográfiájának

új kiadása) = Tiszatáj, 2008. 8. 106-110.

7. Unkarin kirjallisuuden historia. – Helsinki, 1991. – 140 p. / Fordította Johanna Laakso.

Magyar változata: A magyar irodalom rövid története. – Helsinki, 1992. – 203 p. Ukrán nyelven: 1997. Nyíregyháza. 224 p. Fordította Leszja Musketik. Az előszót írta Udvari István.

8. Nagy László költészete. – Budapest : Magvető Kiadó, 1992. – 443 p. Nagy László költészete.

Második kiadás. - Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó. 2005. - 678 p.

Ism.:

- Kovács Júlia: Alázat vagy féktelen vakmerőség? = Népszava, 1992. július 18.

- Boda István: Egyetemesen emberi és egyetemesen magyar = Hajdú-bihari Napló, 1992. szept. 4. 8.l.

- Imre László = Holnap, 5. sz. (1993), p. 85-85.

- Kenyeres Zoltán: Nagy László és akiknek nem kell = Alföld, 8. sz. (1992), p. 43-48. = K. Z.: Irodalom, történet, írás, Anonymus Kiadó, 1995. p. 223-229.

- Pécsi Györgyi = Magyar Élet, 2. sz. (1994), p. 43-45.

- Szentesi Zsolt = Kritika, 11. sz. (1993), p. 26-27.

- Tamás Attila = Tiszatáj, 3. sz. (1993), p. 84-90.

- Vasy Géza = Könnyvvilág, 2. sz. (1992), p. 10.

- Vasy Géza: Nagymonográfia egy nagy költőről = Alföld, 8. sz. (1992), p. 48-57.

- Márkus Béla: Szemérmes biográfia = Kortárs (1992) = M. B.: Démonokkal csatázva. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 1996. p. 23-30.

- Jánosi Zoltán: “Ó majd kitűz az ország". Könyvek Nagy Lászlótól és Nagy Lászlóról. Új Horizont, 4-5.

sz. (1995), p. 103-114.

- Gróh Gáspár: Életműelemzés. Görömbei András: Nagy László költészete. Világszövetség, 1993.

szeptember 4. = Gróh Gáspár: Egymásért vagyunk. Kortárs Kiadó. 2000. 223-225.

9. Napjaink kisebbségi magyar irodalma. – Budapest : Tankönyvkiadó, 1993. – 336 p. (= A napjaink nemzetiségi magyar irodalmai I-II. átdolgozott, 1990-ig kibővített változata. Egyetemi tankönyv.) Második kiadása: Kisebbségi magyar irodalmak 1945-1990.

Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1997. – 336 p. Harmadik, bővített kiadása: –

Kisebbségi magyar irodalmak (1945-2000).. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001. –

358 p.

Ism.:

- Elek Tibor: Ismeretterjesztés magas szinten = E. T.: Szabadságszerelem, Kalligram, 1994. 174-181.

- Bertha Zoltán: = B. Z.: Gond és mű, Széphalom könyvműhely, 1994. 156-161.

10. Kérdések és válaszok. Tizenhét interjú a hetvenes évekből. – Lakitelek: Antológia Kiadó,

1994. – 242 p.

Ism.:

- Olasz Sándor: A "harmonikázó prés alatt". Görömbei András interjúi a hetvenes évekből = Életünk, - 4. sz. (1985), p. 382-384.

- Karádi Zsolt: Válaszolni a kornak = Szabolcs-Szatmár-beregi Szemle, - 2. sz. (1995), p. 278-280.

11. A szavak értelme. Tanulmányok. – Budapest: Püski Kiadó, 1996. – 464 p.

Ism.:

- Márkus Béla = Hajdú-bihari Nap, (1996), p. (= M. B.: Külön sors - külön irodalom. Nap Kiadó. Bp.

2002. 289-292.

- Simon Zoltán = Alföld, 10. sz. (1996), p. 90-93.

- N. Pál József = Új Forrás, 2. sz. (1997), p. 47-54.

- Gulácsi Éva = Új Ember, febr. 16. (1997), p. 8.

- Borbándi Gyula = Új Horizont, 4. sz. (1997), p. 114-117.

- Tamás Attila = Kortárs, 6. sz. (1997), p

- Madarász Imre = Magyarország, 23-24. sz. (1997), p. 59.

- Gulácsi Éva = Vigilia, 1. sz. (1998), p. 80.

- Monostori Imre: Visszaadni a szavak értelmét = Tiszatáj, 7. sz. (1998), p. 107-112. = M. I.: Rég Múlt?

Utak és útkeresések. Kortárs Kiadó, 1998. 255-261.

12. Einführung in die ungarische Verslehre. – Wien, 1996. – 56 p. [Egyetemi jegyzet, kézirat gyanánt]

13. Létértelmezések. Tanulmányok, esszék, kritikák. – Miskolc: Felsőmagyarországi Kiadó,

1999. – 466 p.

Ism.:

- Vattamány Gyula: A nyitott kritika = Hajdú-bihari Napló, jún. 4. (1999), p. 10.

- Borcsa János: Irodalomtörténeti és kritikai értelmezések = A Hét, Bukarest, szept. 16. (1999), p. 7. = Új KönyvPiac, aug-szept. (1999), p. 8.

- Nagy Gábor: Távlat és küldetés = Tiszatáj, - 2. sz. (2000), p. 96-100. (= N. G.: Az olvasás tétje. Magyar

Napló. Bp. 2003. 215-220.)

- Jánosi Zoltán: Értelem és irodalom. Görömbei András: Létértelmezések. Bárka. 2000. 5. sz. 101-107. (= J.

Z.: Idő és ítélet. Felsőmagyarország Kiadó, 2001. 408-420.)

- Karádi Zsolt: Az irodalom hivatásáról. Napút, 2001. márc. 81-87.

14. Csoóri Sándor. Tegnap és ma. - Pozsony: Kalligram Kiadó, 2002. 2003. – 286 p.

Ism.:

- Elek Tibor: "Életműve nemzeti kultúránk eszméltető értéke". Ki Csoóri Sándor? Heti Válasz,

2003. III. évf. 12. márc. 21. 54-55.

- Olasz Sándor: Görömbei András: Csoóri Sándor. Alföld, 2003. 11. 109-112.

= Irodalmi Szemle (Pozsony), 2004. 6. sz. 73-76.

- Ács Margit: Minőség - forradalom nélkül. (Görömbei András: Csoóri Sándor) Kortárs, 2003.

7. 86-91.

- N. Pál József: Sorstükör az ezredfordulón. (Görömbei András Csoóri-monográfiáját lapozgatva) Kortárs,

2003. 7. 92-100. ( = N. P. J.: "A megtartók jöjjenenek…" Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 2004. 223-236.

- Cs. Nagy Ibolya: Öntörvényű és önpusztító élet. Reformátusok Lapja, 2003. május 4. 5.

- Elek Tibor: Monográfia a nemzt szellemi bujtogatójáról. Könyvjelző. Az Új Szó melléklete.

2. évf. 4. szám 2003. ápr. 10. 9.

- Szakolczay Lajos: Az erkölcs aranyfedezetével. Magyar Nemzet, 2003. május 10.

- Jánosi Zoltán: Csoóri Sándor hermeneutikai forradalma. Görömbei András monográfiájának

margójára. Új Forrás, 2003. 7. (szept.) 67-84.

- Kálmán C. György: Görömbei András: Csoóri Sándor. Élet és Irodalom. 2003. szept. 19. 23.

- Ködöböcz Gábor: Példaemberek párbeszéde. Új Könyvpiac, 2003. jún. 15.

- Penckófer János: Az üvegharang. Görömbei András: Csoóri Sándor. Magyar Napló. 2003. 9.

43-46.

- Nagy Gábor: Egy régi műfaj mai működése. (Görömbei András monográfiája Csoóri

Sándorról) = Bárka, 2003. 4. 136-139. (= N. G.: Az olvasás tétje. Felsőmagyarország Kiadó. Miskolc, 2003. 221-225.)

- Sturm László: Az újraolvasás igénye. Magyar Szemle. 2004. 3-4. sz. 164-167.

- Alföldy Jenő: Gyöngyszem egy fontos könyvsorozatban. Életünk, 2003. 7-8.

- Vasy Géza: Az első Csoóri-monográfia. Tiszatáj, 2003. 11. 92-96.

- Gulyás Gábor: A személyesség elsőbbsége. Görömbei András: Csoóri Sándor. Debreceni

Disputa, 2003. 12. 49-51.

- Bakonyi István: Görömbei András: Csoóri Sándor. Új Horizont, 2004. 2. 118-120.

- Madarász Imre: Élő életművek monográfiákban. Görömbei András könyvei Csoóri Sándorról és Nagy

Gáspárról. Polisz, 2004. dec.-2005.jan., 103-104.

- Arday Géza: Egy pokolviselt ember szellemi forgácsai. - Lyukasóra, 2004. 6. 35-36.

15. Irodalom és nemzeti önismeret. Magyar esszék.- Budapest: Nap Kiadó. 2003. - 404 p.

Ism.:

- Brém-Nagy Ferenc: Szerep és irodalom. Görömbei-esszék a nemzeti önismeretről. Magyar

Nemzet, 2003. jún. 14.

- Oravecz Márton: Félelmen túl. Keresztény Élet. 2003. szept. 14.

- Penckófer János: Véletlen és mégis okkalvaló. Görömbei András: Irodalom és nemzeti

önismeret. Kortárs, 2003. 12. 109-114.

- Sturm László: Az újraolvasás igénye. Magyar Szemle. 2004. 3-4. 167-170.

- Bertha Zoltán: A szintézis tisztasága. Görömbei András: Irodalom és nemzeti önismeret.

Tisztáj, 2004. 3. 70-77.

- Heilmann József: Irodalom és nemzeti önismeret. (Görömbei András könyvéről). Új Dunatáj,

2004. 2. (június), 80-87.

- Olasz Sándor: Az irodalom értelméről. (Görömbei András: Irodalom és nemzeti önismeret.)

Bárka, 2004. 4. 95-99.

- Alabán Ferenc: Eszméltető könyv a nemzetiönismeretről és az egyetemesség igényéről. Irodalmi Szemle

(Pozsony). - 47. évg. 3. sz. 2004. márc. - p. 55-65.

- Cseke Péter: Korunk (Kolozsvár) 2. sz. 2005. febr.

- Tüskés Tibor: Irodalom és nemzeti önismeret. Görömbei András könyve. Új Forrás, 2005. 1. 61-63.

16. Nagy Gáspár. Tegnap és ma. - Pozsony: Kalligram Kiadó. 2004. 256 p.

Ism.:

- Klézsei Hunor: Egyetlen kánon? Görömbei András és Elek Tibor tanulmányai. magyar

Nemzet, 2004. jún. 5. 34. l.

- Nagy Gábor: A "félelmen túli tartomány" költője. Új Könyvpiac, 2004. szeptember, 9. l.

- Chován István: A szókimondó költő (Görömbei András: Nagy Gáspár). Magyar Napló, 2004.

október. 65-66.

- Madarász Imre: Élő életművek monográfiákban. Görömbei András könyvei Csoóri Sándorról és Nagy

Gáspárról. Polisz, 2004. dec.-2005.jan., 103-104.

- Vasy Géza: Kortársunk: Nagy Gáspár. Tiszatáj, 2004. 12. 75-78.

- Babosi László: A költészet és a történelem „szabaddrabja”. Görömbei András: Nagy Gáspár. Bárka, 2005.

1. sz. 113-115.

- Ekler Andrea: „Nincs módunk kitérni a hűség elől”. Tűnődés Görömbei András Nagy Gáspárról írott

monográfiája kapőcsán. In: Cselekvő irodalom. Szerk.: Bertha Zoltán és Ekler Andrea. Budapest, 2005. 54-63. = Új Forrás, 2005. 8. sz. (október) 37-46.

- Vilcsek Béla: Az „én” a „te”-ben. (Nagy Gáspár: Szavak a rengetegből. Görömbei András: Nagy Gáspár).

Kortárs, 2005. 5. sz. - p. 93-101.

- Pécsi Györgyi: Irodalomtörténeti mestermunka. Irodalmi Jelen. V. évf. 41. sz. 2005. márc. 16. l.

- Ménesi Gábor: A tisztaság művészete: feljegyzések Görömbei András Nagy Gáspár-monográfiájának

margójára. Forrás, 2005. 1. sz. - p. 98-101.

17. Sors és alkalom. Válogatott beszédek és vallomások. Tiszatáj Könyvek. Szeged, 2008. - p.

320

Ism.:

- Vasy Géza: Irodalomtörténész a fórumon (Görömbei András: Sors és alkalom) KönyvPiac, 2008. ápr.

- Léka Géza: Görömbei András: Sors és alkalom = Kortárs, 2008. 5. 118-120.

- Pécsi Györgyi: Görömbei András: Sors és alkalom = Katolikus Rádió. 2008. március 20.

- Petrik Béla: Az elföldelt irodalom. Görömbei András: Sors és alkalom = Bárka, 2008.

4. 115-117.

- Babus Antal: Tizenöt millió magyar irodalomtörténésze (Görömbei András Sors és alkalom

című könyvéről) = Tiszatáj, 2008. 8. 103-105.

Azonosságtudat, nemzet, irodalom. Magyar esszék. Nap Kiadó. Budapest, 2008. - p. 382

Ism.:

- Csábi Domonkos: Cselekvő literatúra (Görömbei András: Azonosságtudat, nemzet, irodalom.

Nap Kiadó, 2008. = Heti Válasz, 2008. augusztus 7. 50. l.

- Tóth Sándor: Nemzeti cselekvés (Azonosságtudat, nemzet, irodalom) = Keresztény Élet.

2008. augusztus 31. 7. lap

- Bodor Béla: „Úrrá lett a felejtés minden értéken” (Görömbei András: Azonosságtudat,

nemzet, irodalom) = Élet és Irodalom. 2008. november 14. 26. lap

- Gróh Gáspár: Sorsrakészség. Görömbei András új kötetéről. (Azonosságtudat, nemzet,

irodalom) Magyar Szemle, 2008. 9-10. sz. 116-121.

- Falusi Márton: Cselekvő igényű elkötelezettség. Görömbei András: Azonosságtudat, nemzet,

irodalom. Nap Kiadó, Bp., 2008 = Magyar Napló, 2009, február. - p. 52-54.

- Thimár Attila: Összetart-e minket az irodalom? Görömbei András tanulmányai, kritikái.

(Görömbei András: Azonosság, nemzettudat, irodalom. Nap Kiadó. Budapest, 2008.) = Magyar Nemzet, 2009. február 21. szombat. - p. 35.

II. Szerkesztés

1. Együtt. Az Alföld Stúdió antológiája. Szerkesztette: Görömbei András, Juhász Béla, Kun

András, Márkus Béla, Várkonyi Anikó.Debrecen: 1975. 316 p,

2. Várkonyi Anikó: A titok ágai / válogatta, szerkesztette és az előszót írta Görömbei András. – Budapest: Magvető Kiadó, 1984. – 164 p.

3. Niklai Ádám: Írott kő / szerkesztette és az utószót írta Görömbei András. Budapest: Magvető Kiadó – 1988. – 128 p.

4. Dsida Jenő válogatott versei / szerkesztette és az utószót írta Görömbei András. – Budapest: Unikornis Kiadó, 1994. – 241 p.

5. Inkarnáció ezüstben. Nagy László válogatott versei / válogatta Görömbei András. –

Budapest: Kortárs Kiadó, 1994. – 241 p.

6. Krónika-töredék. Nagy László naplója 1975. február 14-től 1978. január 29-ig / sajtó alá rendezte és az utószót írta Görömbei András. – Budapest: Helikon Kiadó, 1994. – 540 p.

7. Erdélyi József válogatott versei / szerkesztette és az utószót írta Görömbei András. –

Budapest: Unikornis Kiadó, 1996. – 192 p.

8. XX. századi esszék az irodalomról / válogatta, szerkesztette Görömbei András. – Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998. – 264 p.

9. In honorem Czine Mihály / szerkesztette Görömbei András, Kenyeres Zoltán. – Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 1999. – 338 p.

10. Erdélyi magyar költők 1918-1944 / szerkesztette és az utószót írta Görömbei András. – Budapest: Unikornis Kiadó, 1999. – 196 p.

11. Németh László irodalomszemlélete / szerkesztette Görömbei András. – Debrecen: Egyetemi Kiadó, 1999. – 300 p.

12. Tanulmányok Csoóri Sándorról / szerkesztette Görömbei András. – Debrecen: Egyetemi Kiadó, 1999. – 368 p.

13. Nemzetiségi magyar irodalmak az ezredvégen / szerkesztette Görömbei András. – Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000. – 562 p.

Ism.:

- Alabán Ferenc: Nemzetiségi magyar irodalmak az ezredvégen. In A. F.: Interpretáció és integráció.

Madách-Posónium, 2002. 154-187. = Új Hevesi Napló. 2002. 5. sz. 34-44.

- Cseke Péter: Hungarológiai Értesítő. 2000. www.bibl.u-szegeged.hu = Korunk

- Fodor Péter: Hajdú-Bihari Napló, 2000. jún. 7.

- Baranyai Norbert: Debrecen. A város lapja. 2000. jún. 7.

- Nagy Gábor: Egy irodalmi műhely könyve és könyvei. Kortárs, 2001. =. 86-90.

- Vallasek Júlia: Krónika, 2000.

14. Havon delelő szivárvány. In memoriam Nagy László / szerkesztette Görömbei András. –

Budapest: Nap Kiadó, 2000. – 400 p.

15. In honorem Tamás Attila / szerkesztette Görömbei András. – Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000. – 486 p.

16. Reményik Sándor válogatott versei / válogatta, szerkesztette és az utószót írta Görömbei András. – Budapest: Unikornis Kiadó, 2000. – 224 p.

17. Csak az igazat. Tanulmányok Illyés Gyula születésének centenáriumán/ szerkesztette

Görömbei András. Budapest: Kortárs Kiadó, 2003. - 404 p.

Ism.:

- Horkay Hörcher Ferenc: Egy költő a zsarnokságról. Mit kezdjünk Illyés Gyula örökségével? Heti Válasz,

2003. 10. 24. - p. 46.

18. Tanulmányok Sütő Andrásról / szerkesztette Görömbei András. - Debrecen: Kossuth

Egyetemi Kiadó, 2002. - 414 p.

19. Illyés Gyula / szerkesztette és az előszót írta Görömbei András. - Debrecen, 2002. - 172 p.

(= Studia Litteraria / Redigunt I. BITSKEY et L. IMRE. Tomus XL.)

20. Csoóri Sándor hetvenöt verse / szerkesztette Balogh Júlia és Görömbei András. Budapest:

Trifaux, 2005. - 120 p.

21. A prózaíró Németh László / szerkesztette Görömbei András. - Debrecen: Csokonai

Universitas Könyvtár. Kossuth Egyetemi Kiadó, 2005. - 306 p.

22. Nagy Gáspár: Sárfelirat / szerkesztette Görömbei András. -. Budapest: Nap Kiadó, 2007. -

202 p.

23. Nagy Gáspár összegyűjtött versei / szerkesztette Görömbei András. - Budapest: Püski Kiadó.

2007. - 768 p.

24. Csillag a máglyán. In memoriam Sütő András / szerkesztette Görömbei András. - Budapest:

Nap Kiadó. 2007. - 400 p.

25. Tanulmányok Nagy Gáspárról / szerkesztette Görömbei András - Debrecen: Kossuth

Egyetemi Kiadó, 2008. - p. 336

III. Tanulmányok

(Megjegyzés: A tanulmányok számottevő része szerepel a négy tanulmánykötet valamelyikében is.)

A. Másokkal közös kötetben megjelent tanulmányok

1. Csokonai Vitéz Mihály: Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz

= Miért szép? A magyar líra Csokonaitól Petőfiig / szerk. Mezei Márta és Kulin Ferenc. – 1975. – 45-59.

2. Szőke Kálmán

= Közelítések. Az Alföld Stúdió antológiája. – Debrecen, 1975. – p. 140-141.

3. Várkonyi Anikó

= Fiatal magyar költők / szerk. Vasy Géza. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1980. – p. 254-258.

= Közelítések. Az Alföld Stúdió antológiája. – Debrecen, 1975. – p. 306-310.

4. Aczél Géza

= Fiatal magyar költők / szerk. Vasy Géza. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1980. – p. 53-57.

5. Kovács István

= Fiatal magyar költők / szerk. Vasy Géza. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1980. – p. 134-141.

= Egy fiatal költő világa. Kovács István = Tiszatáj. – 9. sz. (1974), p. 87-91.

6. Szalai Csaba

= Fiatal magyar költők / szerk. Vasy Géza. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1980. – p. 210-213.

7. Utassy József

= Fiatal magyar költők / szerk. Vasy Géza. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1980. – p. 243-254.

= Utassy József = Tiszatáj.– 12. sz. (1974), p. 74-79.

8. A szomszédos országok magyar lírájának új nemzedéke

= Fiatal magyar költők / szerk. Vasy Géza. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1980. – p. 271-320.; Studia Litteraria, 1978. – 95-123.

9. Balázs József regényei

= Útmutató műelemző baráti köröknek. – Debrecen, 1980. – p. 119-132. = A teremtés hibái. Balázs József regényei = Alföld. – 8. sz. (1976), p. 44-49.

10. József Darvas

= Literatur Ungars 1945 bis 1980. p. 131-142. = Pillantás az életműre. Darvas József = Alföld. – 12. sz. (1987), p. 68-74.

11. A szomszédos országok magyar irodalma

= A magyar irodalom története / szerk. Klaniczay Tibor. – Budapest : Kossuth Kiadó, 1982. – p. 422-431. (Ez a kötet megjelent több idegen nyelven is.)

12. "A fényből kitéphetetlen levél". Nagy László

= Égi és földi virágzás tükre. Kortársak Nagy Lászlóról. – Veszprém, 1984. 48-54. = "A fényből kitéphetetlen levél". Nagy László pályaképe = Forrás. – 7. sz. (1985), p. 62-75.; Látóhatár. – 9. sz. (1985), p. 78-99.

13. Előszó

= Várkonyi Anikó: A titok ágai. Válogatott versek / válogatta és szerkesztette Görömbei András. – Budapest : Magvető Kiadó, 1984. – p. 5-16.

14. Néhány szempont a hosszú-ének poétikájához

= A magyar vers / szerk. Béládi Miklós, Jankovics József és Nyerges Judit. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság. – 1985. – p. 235-239.

15. A Fekete kolostor

= Újhold Évkönyv. – 2. sz. (1987), p. 272-282.

16. Utószó

= Niklai Ádám: Írott kő / szerkesztette Görömbei András. – 1988. – p. 107-125.

17. A Kriterion másfél évtizede

= A Kriterion műhelyében. Kossuth Kiadó. 1988. p. 182-184. Szerkesztette Dálnoki Szabó Dénez = Tizenöt éves a Kritérion = Kortárs. – 7. sz. (1984), p. 1152-1157.

18. A csehszlovákiai magyar próza négy évtizede

= Kontextus. – Pozsony : Madách Kiadó, 1989. – p. 3-14.

19. Dobro i kracota péred licom bcelennoj. Laszlo Nagy

= Piszátyeli Vengrii. – Moszkva, 1989. – 294-302. = Erkölcs és esztétikum a mindenség színe előtt. – 2. sz. (1986), p. 28-34.)

20. Fényes szellők szárnyán. Nagy László NÉKOSZ-élménye

= Válasz Évkönyv / szerk. Medvigy Endre. – Püski, 1989. – 1. kötet p. 148-159.

21. Illyés Gyula drámái

= A magyar irodalom története 1945-1975 / szerk. Béládi Miklós és Rónay László. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1990. – III. 2. p. 1394-1411. = Alföld. – 9. sz. (1985), p. 43-63.

22. Folklór-motívumok Nagy László költészetében

= A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság. Budapest-Bécs. 1989. II. Szerkesztőbizottság: Moritz Csáky, Horst Haselsteiner, Klaniczay Tibor, Rédei Károly = Jelenkor. – 4. sz. (1989), p. 391-400.

23. Előszó

= Peéry Rezső: Requiem egy országrészért. – Pozsony, 1993. – p. 2-12.

24. Nagy László költészete

= Hungarologische Beitrage, Universitat Jyväskylä, 1993. – p.189-206.

25. A nyugati magyar irodalom helye és szerepe az egyetemes magyar kultúrában

= Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon I-III. / szerk. Békési Imre, Jankovics József, Kósa László, Nyerges Judit. – 1993. – III. kötet, p. 756-762. = Holnap. – 10. sz. (1991), p. 15-16.

26. Kieli kuljettaa kansan genetista sielna

Joka puulla juurensa. Aidikielen opettajain liiton vuosikirja XXXVIII. Toim. Marja Mustakallio ja Tuula Uusi - Hallila. Helsinki, 1991. 106-115. Suom. Kirta Laczko ja Katariina Gramer

27. Ady versek elemzése. Góg és Magóg fia; Az ős Kaján; Szeretném, hogyha szeretnének;

Elbocsátó szép üzenet; Az eltévedt lovas; Új s új lovat

99 híres magyar vers és értelmezése. – Budapest : Móra Kiadó, 1994. – p. 256-287.

28. Nagy László versek elemzése. Kiviszi át a Szerelmet; Gyászom a Színészkirályért

= 99 híres magyar vers és értelmezése. – Budapest : Móra Kiadó, 1994. – p. 631-643.

29. Utószó

Dsida Jenő válogatott versei / szerk. Görömbei András. – Budapest : Unikornis Kiadó, 1994. – p. 233-237.

30. Németh László két Galileije

= Németh László: Galilei. A dráma "pere". 1953-1956. – Debrecen, 1994. – p. 7-14.

31. Sinka István: Anyám balladát táncol. Csoóri Sándor: Hó emléke. Verselemzések

= Száz nagyon fontos vers. – Lord Könyvkiadó, 1995. – p. 318-321.; 424-427.

32. Utószó.

= Erdélyi József válogatott versei / szerkesztette és az utószót írta Görömbei András. – Unikornis Kiadó, 1996. – p. 199-201.

33. “Mégis győztes, mégis új és magyar”. Vázlat Ady Endre költészetéről

= Orpheus panasza. Pályaképek Balassitól Nagy Lászlóig / szerkesztette Olasz Sándor. – Helikon-Tiszatáj, 1997. – p. 97-113. [= Tiszatáj. – 3. sz. (1993), p. 3-20.]

34. “...de a vers Pelikán”. Vázlat Nagy László költészetéről

= Orpheus panasza. Pályaképek Balassitól Nagy Lászlóig / szerkesztette Olasz Sándor. – Helikon-Tiszatáj, 1997. – p. 269-284. [= Tiszatáj. – 8. sz. (1993), p. 3-18.]

35. A szlovákiai és a határon túli többi magyar irodalom

= Irodalom 8. rész. A XX. század második fele. Magyar irodalom. Tankönyv a középiskolások 4. osztálya számára / Pozsony : Terra, 1997. – p. 103-163.

36. A kisebbségi magyar irodalmak helye az egyetemes magyar irodalomban

= Múltunk és jövőnk megrablása. – Bécs : “Europa-Club”, 1997. – 5. könyv. p. 17-45.

37. Líra, gondolat, küldetés. (Illyés Gyula költészetéről)

= A költészerep lehetőségei Közép-Európában. Tanulmányok Illyés Gyuláról. Szerkesztette N. Horváth Béla. Szekszárd. 1997. p. 35-46. = Hitel. – 11. sz. (1997), p. 87-97.

38. Németh László és a kereszténység

= A magyar művelődés és a kereszténység. Szerkesztette Jankovics József, Kósa László, Nyerges Judit. Budapest-Szeged.1998. III. - 360-365. = Németh László kereszténysége = Tiszatáj. – 3. sz. (1997), p. 61-66.

39. A gondolkodó Ady

= Újraolvasó. Tanulmányok Ady Endréről. Szerkesztette Kabdebó Lóránt et al., Bp. 1999. - p. 51-61. = Irodalomtörténet. – 3. sz. (1998), p. 385-397.

40. Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér. Műelemzés

= Irodalomtanítás az ezredfordulón / szerkesztette Sipos Lajos. – Celldömölk : Pauz-Westermann Könyvkiadó, 1998. – p. 846-860.

41. Kányádi Sándor: Krónikás ének. Műelemzés

= Irodalomtanítás az ezredfordulón / szerkesztette Sipos Lajos. – Celldömölk : Pauz-Westermann Könyvkiadó, 1998. – p. 846-860. = Kányádi Sándor krónikás éneke = Alföld. – 5. sz. (1989), p. 42-48.

42. A poétikai én változása Csoóri Sándor költészetében.

= Tanulmányok Csoóri Sándorról / szerkesztette Görömbei András. – Debrecen : Egyetemi Kiadó, 1999. – p. 350-366. = Studia Litteraria, 1997. – p. 23-42.;

43. Czine Mihály útja

= In honorem Czine Mihály / szerkesztette Görömbei András, Kenyeres Zoltán. – Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1999. – p. 15-31.

44. “Hazánkat újra meg kell váltani”. A magyar szabadságharc utóélete a magyar költészetben

1848-1849 Örökség és emlékezet / Erbe und Erinnerung, Wien/Bécs, 1999. p. 109-124. = Új Horizont. – 5-6. sz. (1998), p. 47-58.

45. Németh László irodalomszemléletének fő vonásai

= Németh László irodalomszemlélete / szerkesztette Görömbei András. – Debrecen : Egyetemi Kiadó, 1999. – p. 283-300. = Hitel, 11. sz. (1998), p. 122-132.

46. Sinka István dalai

= Anyám balladát táncol. In memoriam Sinka István / szerkesztette Medvigy Endre. - Budpaest: Nap Kiadó, 1999. - p. 114-124. = Forrás, 9. sz (1977)

47. Sinka István: Érparti történet

= Anyám balladát táncol. In memoriam Sinka István / szerkesztette Medvigy Endre. - Budpaest: Nap Kiadó, 1999. - p. 330-334. = Somogy, március-április (1986)

48. Tenger és diólevél

= Tanulmányok Csoóri Sándorról / szerkesztette Görömbei András. – Debrecen : Egyetemi Kiadó, 1999. – p. 212-222. = Tenger és diólevél. Az esszéíró Csoóri Sándor = Új Forrás. – 4. sz. (1995), p. 1-14.

49. Csoóri Sándor új esszéi

= Tanulmányok Csoóri Sándorról / szerkesztette Görömbei András. – Debrecen : Egyetemi Kiadó, 1999. – p. 239-246. = Tiszatáj. - 7. sz. (1998) - p. 101-106.

50. Utószó

= Erdélyi magyar költők 1918-1944 / szerkesztette Görömbei András. – Budapest : Unikornis Kiadó, 1999. – p. 189-196.

51. A magyar nemzeti irodalom az ezredfordulón

= Magyar kultúra az ezredfordulón : [Az 1999. május 8-án Budapesten rendezett konferencia anyaga] / Budapest : Püski Kiadó, 1999. – p. 10-17.

52. Németh László élő öröksége

= Előadások Németh László életművéről / Püski Kiadó, 2000. – p. 62-70.

53. A kisebbségi magyarság és irodalma az ezredvégen

= Nemzetiségi magyar irodalmak az ezredvégen / szerkesztette Görömbei András. – Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000. – p. 7-29.

54. Gál Sándor évtizedei

= Nemzetiségi magyar irodalmak az ezredvégen / szerkesztette Görömbei András. – Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000. – p. 444-453. = Irodalmi Szemle. – 3. sz. (1998)

55. A kárpátaljai magyar irodalom fő sajátosságai

= Nemzetiségi magyar irodalmak az ezredvégen / szerkesztette Görömbei András. – Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000. – p. 465-477. = Acta Hungarica 6. évf. - Ungvár, 1997. - p. 153-160.

56. Csoóri Sándor József Attila-képe

= In honorem Tamás Attila / szerkesztette Görömbei András. - Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000. 326-337.

57. Krónika-töredék. Nagy László naplójának rétegei

= Havon delelő szivárvány. In memoriam Nagy László / szerkesztette Görömbei András. - Budapest, Nap Kiadó, 2000. 76-89. = “Modernnek kell lenni mindenestül”? Irodalom, átértelmezés, történetiség / szerkesztette Szigeti Lajos Sándor. – Szeged, 1996. – p. 251-260. [= Tiszatáj. – 7. sz. (1995), p. 56-64.]

58. Nagy László organikus költői világa.

= Havon delelő szivárvány. In memoriam Nagy László / szerkesztette Görömbei András. - Budapest, Nap Kiadó, 2000. 307-323. = Inkarnáció ezüstben. Tanulmányok Nagy Lászlóról. Petőfi Irodalmi Múzeum. Szerk.: Tasi József. Bp. 1996. 9-22. = Debreceni Szemle. – 4. sz. (1995), p. 491-502.

59. Ki viszi át a Szerelmet. Nagy László verse

= Havon delelő szivárvány. In memoriam Nagy László / szerkesztette Görömbei András. - Budapest, Nap Kiadó, 2000. 134-145. = Tiszatáj. – 7. sz. (1975), p. 36-42.

60. Utószó

= Reményik Sándor válogatott versei / válogatta, szerkesztette és az utószót írta Görömbei András. – Unikornis Kiadó, 2000. p. 188-196.

61. Sokszínű és gazdag ezredvégi magyar költészet.

= Magyar líra az ezredfordulón. Szerk.: Elek Tibor. Békéscsaba. Tevan Kiadó. 2000. 24-39.

62. A Vendégség és a hetvenes évek romániai magyar drámaírása

= "Mi nékem az igazság?" Irodalmi tanácskozás Páskándi Géza életművéről. Szatmárnémeti-Szatmárhegy. 2000. 12-22.

63. Gál Sándor versei elé

= Gál Sándor egybegyűjtött művei I. Pozsony. AB-ART Kiadó. 2000. 5-8.

64. A Vendégség és a hetvenes évek romániai magyar drámaírása

= "Mi nékem az igazság?" Irodalmi tanácskozás Páskándi Géza életművéről. - Szatmárnémeti-Szatmárhegy 2000. - p. 12-22.

65. Sándor Csoóri

= Dictionary of Literary Bibliography. Volume 232: Twentieth-Century Eastern European Writers. Third Series. Edited by Steven Serafin. Hunter College of the City University of New York: 2001. - p. 59-64.

66. Néhány szó az erdélyi magyar költészetről

= Útravaló. A XX. sz-i erdélyi költészet gyöngyszemei Illyés Kinga előadásában. - Kecskemét: 2001. - p. 4-16.

67. Az erdélyi magyar irodaqlom magyarságtudatának elemei

= "Mit ér az ember, ha magyar?" Kufstein VI. Tanácskozás Felsőpulyán. 2000. szept. 9-10. Wien/bécs: 2001. - p. 155-167. (= Új Horizont, 2001. 2. 97-108.)

68. Németh László élete levelekben

= Pillanatkép a hazai magyar irodalomtudományról / szerkesztette Kenyeres Zoltán és Gintli Tibor. - Budapest: Anonymus Kiadó. 2002. - p. 243-254. (= Hitel, 2001. 4. 98-107.)

69. Borbándi Gyula

= Magyar Örökség. Laudációk könyve 1995-2000. - Budapest: Magyarországért Alapítvány. 2001. - p. 482-484.

70. Nagy László

= Magyar Örökség. Laudációk könyve 1995-2000. - Budapest: Magyarországért Alapítvány. 2001. - p. 277-280.

71. Németh László

= Magyar Örökség. Laudációk könyve 1995-2000. - Budapest: Magyarországért Alapítvány. 2001. - p. 66-69.

72. A drámaíró Németh László dilemmái

= Németh László emlékkönyv / szerkesztette Monostori Imre és Olasz Sándor. - Szeged: Tiszatáj Könyvek. 2001. - p. 304-317. (= Irodalomtörténet. 2001. 3. 428-438.)

73. Fehér Ferenc verseinek újraolvasása

= Bodnár György emlékkönyv / szerkesztette Angyalosi Gergely ?????

(= Hungarológiai Közlemények. Újvidék. 2001. 4. sz. 15-26. = Új Folyam VII. évf. 4. sz.)

74. Ady Endre

= Magyar irodalom. XXI. századi enciklopédia / szerkesztette Borbély Sándor. - Budapest: Pannonica Kiadó. 2002. 197-207.

75. Németh László

= Magyar irodalom. XXI. századi enciklopédia / szerkesztette Borbély Sándor. - Budapest: Pannonica Kiadó. 2002. 275-284.

76. Két fejezet Illyés Gyula szociográfiai munkásságából

= A falukutatás fénykora (1930-1937) / szerkesztette Pölöskei Ferenc. Budapest: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. 2002. - p. 16-34. (= Hitel, 2002. 11. 41-59.)

77. llyés költészete és a nemzeti önismeret

= Csak az igazat. Tanulmányok Illyés Gyula születésének centenáriumán / szerkesztette Görömbei András. - Budapest: Kortárs Kiadó. 2003. - 180-206. (= Debrecen: Studia Littereria. XL. 2002. 138-164.)

78. Előszó

= Illyés Gyula / szerkesztette Görömbei András. - Debrecen: Studia Litteraria. XL. 2002. - p. 5-7.

79. Előszó

= Csak az igazat. Tanulmányok Illyés Gyula születésének centenáriumán / szerkesztette Görömbei András. Budapest: Kortárs Kiadó. 2003. - p. 5-7.

80. Lektori vélemény Kiss Tamás "Kedv, remények, Lillák" - Csokonai életútja című kéziratáról

= Kiss Tamás: Tájaink légkörében. - Karcag: Barbaricum könyvműhely. 2002. - p. 185-187.

81. A szabadságeszme védelmében. Szilágyi István két regényéről

= Tanulmányok Szilágyi Istvánról / szerkesztette Márkus Béla. - Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó. 2003. - p. 181-188. (= Forrás, 1991. 4. - p. 82-87.)

82. Hollóidő. Szilágyi István regénye

= Tanulmányok Szilágyi Istvánról / szerkesztette Márkus Béla. - Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó. 2003. - p. 326-332. (= Hitel, 2003. 1. - p. 112-117.)

83. Létérdekű irodalomszemlélet. Barta Jánosról.

= Barta János: Arany János és kortársai / válogatta és sajtó alá rendezte Imre László. - Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó. 2003. - p. 9-23. (= Hitel, 2003. 4. 73-85.)

84. Barta János Ady-élménye

= Emlékezés a száz éve született Barta Jánosra / szerkesztette Imre László és Gönczy Monika. - Budapest: Szenci Molnár Társaság. 2003. - p. 71-89. (= Irodalomtörténet, 2002. 1. - p. 25-36.)

85. Horváth János Ady-képe

= Kenyeres Zoltán emlékkönyv / szerkesztette Szabó B. István. - Budapest: Anonymus Kiadó. 2004. - p. 283-298. (= Irodalomtörténet, 2004. 1. - p. 82-98.)

86. Kányádi Sándor fekete-piros táncai

= Tanulmányok Kányádi Sándorról / szerkesztette Márkus Béla. - Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó. 2004. - p. 169-185. (= Tiszatáj, 1979. 5. ?????)

87. Sörény és koponya. Kányádi Sándor új versei

= Tanulmányok Kányádi Sándorról / szerkesztette Márkus Béla. - Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó. 2004. - p. 206-213. (= Jelenkor, 1989. 279-284.)

88. Kányádi Sándor krónikás éneke

= Tanulmányok Kányádi Sándorról / szerkesztette Márkus Béla. - Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó. 2004. - p. 316-324. (= Alföld, 1989. 5. 42-48.)

89. Ki Csoóri Sándor?

= Az európaiság jegyében. "Európa Club" (Bécs). 11. sz. (2003), p. 153-158. ( = Részlet a Csoóri-monográfiából)

90. Csoóri Sándor

Költők könyve. Noran Kiadó. Összeállította és szerkesztette Kőrösi P. József. 2003. p. 44. ( = 1 lap)

91. Nagy Gáspár

= Költők könyve. Noran Kiadó. Összeállította és szerkesztette Kőrösi P. József. 2003. p. 136. ( = 1 lap)

92. A Móricz-értelmezés új útjai = Az újraolvasott Móricz. Szerkesztette Onder Csaba.

Nyíregyháza, 2005. 9-21. = Hitel, 2004. 7. 45-55. = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2004. 4. sz. 376-385.

93. Az irodalom értelméről = Emlékkönyv Orosz István 70. szülteésnapjára. Debrecen, (2005), -

381-387. = Hitel. - 4. sz. (2004), p. 28-34.

94. Az Iszony és az önismeret = A prózaíró Németh László. Szerkesztette Görömbei András.

Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó. 2005. 171-191. (= Bárka, 2005. 2. sz.)

95. A népi irodalom és öröksége = „De mi a népiesség...” Kölcsey Füzetek XVI. Kölcsey Intézet,

Budapest, 2005. 247-270.

96. József Attila - Attila József = A semmi ágán - Aux branches du néant. Szerkesztette

Gorilovics Tivadar. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó. 2005. 15-34. (Kétnyelvű kiadás)

97. Néhány szó Kertész László két verséről = Hiány és hűség. Kertész László emlékezete.

Összeállította Csiha László és Gyulai Sándor. Debrecen, 2006. 31-36.

98. Nagy Gáspár félelmen túli tartománya. In: Idő(m)értékek, kontextusok. Molnár Szabolcs 65.

születésnapjára. Romániai Hungarológiai Társaság. RHT Kiadó. Bukarest-Sepsiszentgyörgy, 2008. 121-124.

99. Einige Worte zur Dichtkunst von Gáspár Nagy = Gáspár Nagy: Versek egymás közt -

Gedichte unter sich. Europa Erlesen Literaturschauplatz. Herausgegeben von Gregor C. Mílena. Wieser Verlag. Klagenfurt/Celovec. 2008. - p. 99-111.

100. A nemzeti önismeret értékei = Fedinec Csilla (szerk.): Értékek, dimenziók a

magyarságkutatásban. MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság. Budapest, 2008. 7-13.

101. Nagy Gáspár földi pörei = Görömbei András (szerk.): Tanulmányok Nagy Gáspárról.

Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008. - p. 25-38.

102. Költő a kilencvenes években = Görömbei András (szerk.): Tanulmányok Nagy Gáspárról.

Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008. - p. 117-131.

103. Szavak a rengetegből = Görömbei András (szerk.): Tanulmányok Nagy Gáspárról.

Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008. - p.166-173.

104. Sárfelirat = Görömbei András (szerk.): Tanulmányok Nagy Gáspárról.

Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008. - p.300-307.

B. Tanulmányok folyóiratokban

1. A Verhovina költője. Arcképvázlat Sáfáry Lászlóról = Irodalmi Szemle. – 9. sz. (1968), p.

845-849.

2. A csehszlovákiai magyar líra új hatásairól = Alföld. – 10. sz. (1969), p. 82-86.

3. Fazekas Mihály: Mint mikor a nap. Verselemzés = Irodalomtörténeti Közlemények. – 2-3. sz. (1969), p. 274-281.

4. Az "ősmagyar" mitológia kialakulása honfoglalási eposzainkban = Diákköri Füzetek. Debrecen, 1969. – p. 177-208.

5. Az ősmagyarság képe a felvilágosodás és a reformkor történetírásában = Studia Litteraria,

1971. p, 63-78.

6. Juhász Ferenc történelmi eposza = Studium. Debrecen, 1971. p.

7.A halottak királya. Juhász Ferenc eposza = Alföld. – (1971), - p. 78-85.

8. Sinka István balladái = Irodalomtörténet. – 2-3. sz. (1972) - p. 288-304.

9. Történelmi jelenlét. Veres Péter esszéi = Alföld. – 1. sz. (1972), p. 69-74.

10. Darkó István novellái. = Zbornik Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského, Bratislava,

1973.

11. Mesterek uccája – Szigetek könyve. Sinka István = Alföld. – 5. sz. (1972) - p. 35-43.

12. Fiatal szlovákiai magyar költők = Tiszatáj. – 1. sz. (1973), p. 85-90.

13. Gömörország bolygó fia. Tőzsér Árpád = Tiszatáj. – 4. sz. (1973), p. 81-88.

14. Sinka István novellái = Tiszatáj. – 7. sz. (1973), p. 24-33.

15. Csokonai és a honfoglalási eposz = Studia Litteraria, 1973. p. 63-76.

16. Az emlékezés költője. Ozsvald Árpád = Alföld. – 8. sz. (1973), p. 50-59.

17. Arcképvázlat Duba Gyuláról = Kortárs. – 10. sz. (1973), p. 1663-1668.

18. A bordal Csokonai lírájában = Alföld. – 12. sz. (1973), p. 125-136.

19. A Varjú-nemzetségről. Kós Károly = Tiszatáj. – 12. sz. (1973), p. 55-61.

20. A síp ötágú = Alföld. – 4. sz. (1974), p. 96-104. = Látóhatár. – 8. sz. (1974)

21. A csehszlovákiai magyar regények sajátosságai = Tiszatáj. – 7. sz. (1974), p. 62-68.

22. A megmaradás etikája és esztétikája. Sütő András esszéi = Alföld. – 7. sz. (1974), p. 60-65.

23. Folytonosság, történelem, inspiráció = Alföld. – 10. sz. (1974), p. 89-95.

24. Az ábeli létforma titkai. Tamási Áron = Alföld. – 12. sz. (1974), p. 48-55.

25. Ady és Fábry = Studia Litteraria, 1975. - p. 187-200.

26. Erkölcs és történelem. Fábry Zoltán pályája a két világháború között. = Alföld. – 3. sz.

(1975), - p. 42-50.

27. "Fönséges fejét bánat, bitangság fölé vágja" Nagy László pályaképe = Alföld. – 7. sz. (1975),

p. 32-45.

28. Vázlat a szlovákiai magyar szociográfiáról = Forrás. – 9. sz. (1975), p. 82-85.

29. Illyés Gyula és a magyar nyelv = Tiszatáj. – 9. sz. (1975), p. 42-49.

30. Csoóri Sándor esszéiről = Alföld. – (1975), p. 39-46.

31. A csehszlovákiai magyar irodalom negyedszázada = Alföld. – 10. sz. (1975), p. 83-96.

32. Marosi Gyula prózája = Alföld. – 10. sz. (1976), p. 67-70.

33. Tehetsége nyugtalansága. Vázlat Gál Sándorról = Napjaink. – 3. sz. (1975), p. 10.

34. Erdei Ferenc irodalomszemlélete = Tiszatáj. – 7. sz. (1978), p. 65-72.

35. Káin és Ábel. Sütő András drámájának elemzése = Tiszatáj. - 2.sz. (1979), p. 68-76.

36. Lélek és történelem. Portrévázlat Dobos Lászlóról = Alföld. - 3. sz. (1979), p. 38-44.

37. Kányádi Sándor piros-fekete táncai = Tiszatáj. - 5. sz. (1979). p. 40-52.

38. Sokarcú történelem. Szabó Gyula. = Alföld. - 8. sz. (1979) p. 60-69.

39. "Költő a hetvenes években". Csoóri Sándor. = Tiszatáj. - 2. sz. (1980) p. 49-54.

40. Az esszéíró Csoóri Sándor világképe. = Forrás. 2. sz. (1980), p. 9-14.

41. Alagutak a hóban. Farkas Árpád. = Tiszatáj. - 4. sz. (1980) - p. 89-95.

42. Az önvizsgálat belső kényszere. Sütő András. = Alföld. - 6. sz. (1981) p. 84-90.

43. Képtelen pillanatkép - líra '78. Irodalomtörténet. - (1981) p. 1-35.

44. A hetvenes évek romániai magyar irodalma. = Alföld. - 9. sz. (1981) p.48-57. = Látóhatár. -

10. sz. (1981) p. 143-160.

45. A törvénytisztelő tragédiája. Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja = Studia Litteraria, 1981. – p. 165-176.

46. Csehszlovákiai magyar irodalom = Nyelvünk és Kultúránk. – 42. sz. (1981), p.18-26.

47. Kárpát-ukrajnai magyar írók = Alföld. – 10. sz. (1981), p. 18-22.

48. Nép és irodalom. Czine Mihály könyve = Tiszatáj. – 8. sz. (1981), p. 84-91.

49. Az érzelmességtől a groteszkig. Zs. Nagy Lajos = Alföld. – 3. sz. (1982) p. 59-66.

50. A hatalom gyermekkori játszótársa. Sütő András: A szúzai menyegző = Tiszatáj. 7.sz. –

(1982), p. 45-52.

51. Önszemléletünk mérlege. A magyar irodalom története 1945-1975. I. = Jelenkor. – 11. sz. (1982), p. 1019-1024.

52. Kézikönyv a határon túli magyar irodalmakról. A magyar irodalom története 1945-1975. IV. = Jelenkor. – 5. sz. (1983), p. 473-480.

53. Költő a fekete aszály évadján. Buda Ferenc = Alföld. – 5. sz. (1983)

54. Mélyből jött költészet. Ratkó József = Napjaink. – 10. sz. (1983), 27-28.

55. Nagy Gáspár földi pörei = Forrás. – 8. sz. (1984), p. 47-57.

56. "Az ember amíg él játszani is akar". Sütő András vídám játékai = Alföld. – 5. sz. (1984), p. 66- 77.

57. Tőzsér Árpád adalékai a Nyolcadik színhez = Tiszatáj. – 12. sz. (1984), p. 91-96.

58. Folytatás és megújulás. Sütő András = Tiszatáj. – 10. sz. (1984), p. 56-65.

59. Költészetünk és a népi líra = Alföld. – 12. sz. (1984), p. 3-18.

60. Nagy László Latinovits-verse = Tiszatáj. – 9. sz. (1985), p. 57-70.

61. Nagy László Balassi-élménye = Studia Litteraria, (1985), – p. 63-76.

62. Vers és próza Nagy László művészetében = Alföld. – 7. sz. (1985), p. 37-47.

63. Csillag a máglyán. Sütő András drámája = Tiszatáj – 12. sz. (1985), p. 38-50.

64. A Kelet Népe esztétikai törekvései = Alföld – 3. sz. (1986), p. 28-33.

65. A kallódások oka és értelme. Aczél Géza pályaképe = Forrás – 12. sz. (1986), p. 47-56.

66. Vázlat Tamási Áronról = Forrás. – 9. sz. (1987), p. 42-53.

67. Történelmi jelenlét. Vázlat Veres Péterről = Forrás. – 12. sz. (1987), p. 46-52.

68. Tűnődés nagy út után = Alföld. – 1. sz. (1988), p. 58-68.

69. Tűnődés a nyugati magyar irodalom történetéről = Alföld. – 2. sz. (1988), p. 60-65.

70. A hiányzó irodalomtudós. Béládi Miklós = Alföld. – 3. sz. (1988), p. 27-32.

71. Töredékek Szabó Zoltánról = Alföld. – 9. sz. (1988), p. 31-41.

72. Visszaadni a szavak értelmét = Alföld. – 2. sz. (1989), p. 47-53.

73. Szigetmagyarság és szolidaritás. Jegyzetek Nagy Károly könyvéről = Alföld. – 3. sz. (1989),

p. 63-67.

74. Sörény és koponya. Kányádi Sándor új versei = Jelenkor. – 3. sz. (1989), p. 279-284.;

Helikon. (Kolozsvár) – (1990)

75. Kányádi Sándor krónikás éneke = Alföld. – 5. sz. (1989), p. 42-48.

76. Irodalmunk szabadságharca = Új Látóhatár. – 4. sz. (1989), p. 1-23.

77. Nagy László három portréverséről = Studia Litteraria, 1989. – p. 107-124.

78. Megjegyzések egy pamflethez = Tiszatáj. – 12. sz. (1989), p. 93-101.

79. A másik torony. Székely János regénye = Alföld. – 6. sz. (1990), p. 57-64.

80. Sorskérdések. Németh László = Alföld. – 10. sz. (1990), p. 64-73.

81. Bolgár motívumok Nagy László költészetében = Studia Litteraria, 1990. – p. 117-140.

82. Lifeline for a Huge Minority. (= Vázlat a két világháború közötti magyar irodalomról) = The New Hungarian Quaterly, Spring 1990. No. 117. p. 64-71.

83. Rege a tűzről és a jácintról. Nagy László = Tiszatáj. – 9. sz. (1990), p. 62-77.

84. Sokféleség és egységtudat az egyetemes magyar irodalomban = Látó (Marosvásárhely). – 11.

sz. (1990), p. 1326-1343.

85. A szabadságeszme védelmében. Szilágyi István két regénye = Forrás. – 4. sz. (1991), p. 82-87.

86. Tűnődés Sütő András napló jegyzeteinek olvasása közben – kitérőkkel = Alföld. – 8. sz.

(1991), p. 83-90.

87. Vonások Csoóri Sándor portréjához = Új Forrás. – (1991), p. 78-83.

88. "Antakaa sanojen tulla minum tyköni". Transilvanian nykykirjallisuuden

kohtalonkysymyktset. Suomentanut Hannu Launonen. = Parnasso (Helsinki). – 6. sz.

(1991), p. 325-330.

89. Elszigeteltség vagy egyetemesség. Grendel Lajos = Holnap. – 4. sz. (1992), p. 15-19.

90. "Mítosztalan már, de lelkiismeret még." Farkas Árpád = Tiszatáj. – 6. sz. (1992), p. 88-92.

91. Egy független magyar szellem. Szabó Zoltán = Hitel. – 1. sz. (1992), p. 44-50.

92. A naplóforma mai változatai = Alföld. – 2. sz. (1993), p. 55-62.

93. Márai Sándor breviáriuma = Irodalmi Szemle. – 3. sz. (1993), p. 85-88.

94. Egy magatartás buktatói. Németh László: Gyász = Tiszatáj. – 7. sz. (1993), p. 21-27.

95. Ady-képünk és az újabb szakirodalom = Irodalomtörténet. – 3. sz. (1993), p. 420-440.

96. Gombos Gyula összeálló tükörcserepei = Hitel. – 9. sz. (1993), p. 48-52.

97. "A vers Pelikán". Vázlat Nagy László költészetéről = Tiszatáj. 9. sz. (1993), Diákmelléklet. p.

3-18.

98. A drámaíró Németh László – felülnézetből = Irodalomtörténet – 2-3. sz.(1995) - p. 408-418.

Nagy László naplójának rétegei = Tiszatáj. – 7. sz. (1995)

99. Nagy László organikus költői világa = Debreceni Szemle. – 4. sz. (1995), p. 491-502.

100. Tenger és diólevél. Az esszéíró Csoóri Sándor = Új Forrás. – 4. sz. (1995), p. 1-14.

101. Németh László kereszténysége = Tiszatáj. – 3. sz. (1997), p. 61-66.

102. A poétikai én változása Csoóri Sándor költészetében = Studia Litteraria, 1997. – 23-42.

103. Líra, gondolat, küldetés. (Illyés Gyula költészetéről) = Hitel. – 11. sz. (1997), p. 87-97.

104. Sors és mítosz Tamási Áron művészetében = Bárka. – 4. sz. (1997), p. 42-84.

105. A gondolkodó Ady = Irodalomtörténet. – 3. sz. (1998), p. 385-397.

106. Gál Sándor évtizedei = Irodalmi Szemle. – 3. sz. (1998)

107. „Hazánkat újra meg kell váltani”. A magyar szabadságharc utóélete a magyar költészetben

= Új Horizont. – 5-6. sz. (1998), p. 47-58.

108. Századunk kihívásai – a magyar irodalom válaszai = Új Horizont. – 1. sz. (1998), p. 3-15.

109. Költő a kilencvenes években : Nagy Gáspár öt könyvéről = Új Forrás. – 31 : 1 (1999), p. 5-

20.

110.Az egymást erősítő sokféleség : [elhangzott a Tokaji Írótáborban, az Irodalmi nemzet? Hagyományok, kérdések, távlatok az ezredfordulón című tanácskozáson 1999. augusztus

17-én] = Kortárs. – 43 : 10 (1999), p. 11-16.

111. Megkésett jegyzetek Kenyeres Zoltán Ady-könyvéről = Kortárs. – 43 : 9 (1999), p. 106-

110.

112. Utólszor a lyrán? = Alföld. – (2000), p. 66-73.

113. Csoóri Sándor költészetszemlélete = Tiszatáj. – 2. sz. (2000), p. 68-77.

114. “Az elveszített hazák csikorognak”. Csoóri Sándor a kisebbségi magyarságért = Új Forrás. –

3. sz. (2000), p. 46-56.

115. Sokszínű és gazdag ezredvégi magyar költészet = Bárka. - 5. sz. (2000), p. 43-55.

116. Félelmen túli tartományban (Nagy Gáspár: Húsz év a kétezerből) = Tiszatáj. - 1. sz. (2001),

p. 90-97.

117. Csöndország és Árvaföld (Buda Ferenc versei) = Forrás. - 3. sz. (2001), p. 79-83.

118. Erdélyi változatlanságok (Sütő András könyve) = Hitel. - 10. (2001), p. 103-106.

119. A magyarságtudomány útkeresései = Hungarológia. - 2. sz. (2000), p. 23-40.

120. Az anyanyelv védelmének változatai a kisebbségi magyar irodalmakban = Hitel. - 1. sz.

(2002), p. 108-117.

121. A szociográfiától a filmig - Fejezet egy Csoóri-monográfiából = Árgus. - 11-12. sz. (2002),

p. 57-64.

122. A népi írók esszéiről = Alföld. - 2. sz. (2002), p. 69-78.

123. Irodalom és küldetés (Imre László könyve) = Hitel. - 4. sz. (2002), p. 124-128.

124. Irodalom és nemzeti önismeret = Hitel. - 8. sz. (2002), p. 66-77.

125. Illyés Gyula emlékezete = Tiszatáj. - 11. sz. (2002), p. 42-56. ( = Tokaji Írótábor évkönyve,

2003.)

126. Két rendszerváltó vers (Nagy Gáspár költészetéről) = Új Forrás. - 9. sz. (2003), p. 25-36.

127. Ezredváltó, sűrű évek (Nagy Gáspár) = Tiszatáj. - 11. sz. (2003), p.

128. Gyökerek és mesterek (Nagy Gáspár) = Új Horizont. - 1. sz. (2004), p. 31-41.

129. Az irodalom értelméről = Hitel. - 4. sz. (2004), p. 28-34.

130. Nagy Gáspár költői világképe = Debreceni Disputa. - 3. sz. (2004), p. 61-64.

131.Szatmártól az egyetemességig - A Móricz-értelmezés új útjai = Hitel. - 7. sz. (2004), p. 45-

55. és: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle. - 4. sz. (2004), p. 376-385.

132. Az utolsó remény (Csoóri Sándor: Elveszett utak) = Bárka. -3. sz. (2004), p. 117-122.

133. Szavak a rengetegből. Nagy Gáspár esszéi = Hitel. - 2004. 10. - p. 109-114.

134. Az Iszony és az önismeret (Németh László) = Bárka. - 2. sz. (2005)

135. Nagy László vonzáskörében. Jánosi Zoltán könyveiről = Hitel. - 7. (2005), p. 18-24.

136. Borbándi Gyula életművei = Kortárs. – 1. sz. (2005), - p. 84-92.

137. A Németh László-recepció tanulságai = Hitel. - 9. (2005), - p. 107-111.

138. Közelebb az életemhez. Nagy Gáspár könyve = Tiszatáj. - 4. sz. (2006), - p. 93-99.

139. Németh László esszéírásának gondolati alaprétegei (Monostori Imre könyve) = Tiszatáj. - 2.

sz. (2006) - p. 86-91.

140. Szavak a rengetegből. Nagy Gáspár esszéi = Hitel. - 2004. 10. - p. 109-114.

141. Tények és képzetek. Márkus Béla könyve = Hitel. - 12. sz. (2005), - p. 116-119.

142. Borbándi Gyula életművei = Kortárs. – 1. sz. (2005) - p. 84-92. (Rövid változata = Szabad

Újság, 2004.)

143. Nagy László vonzáskörében. Jánosi Zoltán könyveiről = Hitel. - 7. (2005), p. 18-24.

144. A Németh László-recepció tanulságai = Hitel. - 9. (2005), - p. 107-111.

145. Közelebb az életemhez. Nagy Gáspár könyve = Tiszatáj. - 4. sz. (2006), - p. 93-99.

146. Németh László esszéírásának gondolati alaprétegei (Monostori Imre könyve) = Tiszatáj. - 2.

sz. (2006) - p. 86-91. = rövidített változata: Szabad Újság (Pozsony), jan. 4. (2006), - p. 14.

147. Három költő a forradalomról (Buda Ferenc: Túl a falon - az én ötvenhatom; Ágh István:

Októberi fogadalom; 1956 fénylő arcai. Nagy Gáspár versei - Kiss Iván rajzai) = Hitel. - 10. sz. (2006) - p. 177-185.

148. Advent a Hargitán - az álomkommandó idején = Hitel. - 2. (2007), - p. 94-99.

149. Sárfelirat. Nagy Gáspár posztumusz kötete = Hitel. 7. (2007) - p. 119-123.

150. Létvégi hajrában (Sütő András könyve) = Tiszatáj. 3. (2007) - p. 111-116.

151. Az irodalom szerepe a magyar nemzeti tudat alakításában = Fórum Társadalomtudományi

Szemle (Somorja). - 3. (2007), - p. 41-50.

152. Pusztakamarási tűnődés Sütő András nyolcvanadik születésnapján = Hitel. 10. (2007) -p. 65-

70.

153. Kihalt évszakok (Gál Sándor válogatott versei) = Hitel. 11. (2007) -p. 103-106. = Irodalmi

Szemle. 11. (2oo7) - p. 87-91.

154. A kisebbség nembelisége (Grezsa Ferenc a határon túli magyar irodalomról) = Tiszatáj. 1.

(2008) -p. 74-83.

155. Anyanyelv, irodalom, tudomány, nemzettudat = Korunk. 1. (2008) - p. 6-15. = Szabad Újság

(Pozsony). 2008. 2. szám. január 9. 1. és 3. lap

IV. Kritikák, kisebb cikkek folyóiratokban

1. Horgas Béla: Nevetni sírni = Alföld. – 1. sz. (1967), p. 91-92.

2. Horgas Béla: Távolságok = Alföld. – 7. sz. (1967), p.70-71.

3. Ladányi Mihály: Dobszóló = Alföld. – 1. sz. (1968), p. 88-89.

4. Moldova György: Elátkozott hivatal = Alföld. – 6. sz. (1968), p. 56-58.

5. Turczel Lajos: Két kor mezsgyéjén = Alföld. – 5. sz. (1968), p. 87-88.

6. Simon István: Verőfény = Alföld. – 8. sz. (1968), p. 68-70.

7. Tízéves az Irodalmi Szemle = Alföld. – (1968), p. 92-94.

8. Dobos László: Földönfutók = Jelenkor. – 1. sz. (1969), p. 86-87.

9. Csanda Sándor: Első nemzedék = Alföld. – 2. sz. (1969), p. 79-80.

10. Galgóczi Erzsébet: Fiú a kastélyból = Jelenkor. – 4. sz. (1969), p. 40-43.

11. Sükösd Mihály: A kívülálló = Alföld. – 3. sz. (1969), p. 133-135.

12. Két első kötetről. Gutai Magda: Zászló a hóban, Tandori Dezső: Töredék Hamletnek =

Alföld. – 8. sz. (1969), p. 85-87.

13. Merényi Oszkár: Berzsenyi Dániel = Diákköri Füzetek (Debrecen). – (1969), p.348-351.

14. Kassák Lajos: Üljük körük az asztalt = Alföld. – 10. sz. (1969), p. 79-80.

15. Mács József: Adósságtörlesztés = Alföld. – 12. sz. (1969), p. 95-96.

16. Áprily Lajos: Akarsz-e fényt? = Kritika. – 1.sz. (1970), p. 87-88.

17. Ladányi Mihály: A túloldalon = Alföld. – (1970), p. 77-78.

18. Elérhetetlen föld = Alföld. – 3. sz. (1970), p.89-92.

19. Sáfáry László: Korforduló = 4. sz. (1970), p. 153-155.

20. Költők egymás közt = Irodalomtörténet. – 3. sz. (1970), p. 739-744.

21. Szabó Magda: Ókút = Kritika. – 8. sz. (1970), p. 55-56.

22. Győry Dezső: Emberi hang = Tiszatáj. – 8. sz. (1970), p.776-778.

23. A magyarság és a kultúra = Alföld. – 10. sz. (1970), p. 82-84.

24. Két első kötet. Kertész László: Fák és agancsok; Szigeti György: Legyen valaki veletek = Tiszatáj. – 11. sz. (1970), p. 1074-1075.

25. Lengyel József: Trend Richárd vallomásai = Tiszatáj. – 1. sz. (1971), p. 74-76.

26. Duba Gyula: Szabadesés = Alföld. – 1. sz. (1971), p. 83-86.

27. Váci Mihály: A sokaság fia = Alföld. – 3. sz. (1971), p. 81-85.

28. Három tanulmánykötet = Alföld. – 5. sz. (1971), p. 86-88.

29. Fekete Gyula: Vallomás hajnalig = Kritika. – 6. sz. (1971), p. 77-79.

30. Rózsa Endre: Kavicsszüret = Kortárs. – 7. sz. (1971), p. 1159-1160.

31. Két gyűjteményes kötet (Pákolitz István, Mária Béla) = Tiszatáj. – 8. sz. (1971), p. 766-768.

32. Fehér Ferenc: Hazavezérlő csillagok = Alföld. – 8. sz. (1971), p. 74-76.

33. Jókai Anna: A labda = Alföld. – 9. sz. (1971), p. 86-88.

34. Várkonyi Anikó: A griff halála = Kritika. – 12. sz. (1971), p. 111-112.

35. Ladányi Mihály: Kedvesebb hazát = Tiszatáj. – 12. sz. (1971), p. 83-84.

36. Magyari Lajos: Csoma Sándor naplója = Alföld. – 2. sz. (1972), p. 81-82.

37. Galgóczi Erzsébet: Kinek a törvénye? = Kortárs. – 4. sz. (1972), p. 650-652.

38. Kovács Győző: Fábry Zoltán = Tiszatáj. – 3. sz. (1971), p. 105-107.

39. Lászlóffy Aladár: Hetvenes évek = Tiszatáj. – 7. sz. (1972), p. 90-91.

40. Kiss Tamás: Mérleg hava = Alföld. – 10. sz. (1972), p. 64-68.

41. Varga Rózsa: Keressétek, ami összeköt = Kortárs. – 3. sz. (1973), p. 492-493.

42. Két győjteményes verskötet. Veres János: Homok és virág; Vozári Dezső: Varázslat nélkül = Alföld. – 2. sz. (1972), p. 82-83.

43. Szauder József: Az estve és az álom = Kortárs. – 2. sz. (1972), p. 119-120.

44. Lászlóffy Aladár: Papírrepülő = Tiszatáj. – 1. sz. (1974), p. 97-98.

45. Veres Péter koszorúja = Alföld. – 1. sz. (1974), p. 69-72.

46. Állapot és küzdelem. Deák Ferenc: Parlag = Napjaink. – 3. sz. (1974)

47. Illyés Gyula: Koratavasz – Mint mikor a darvak = Alföld. – 11.sz. (1972), 60-62.

48. Kiss Benedek: Békesség nektek utak = Alföld. – 3. sz. (1974), p. 79-81.

49. Gion Nándor: Virágos katona = Napjaink. – 9. sz. (1974)

50. Duba Gyula: Vajúdó parasztvilág = Kossuth Rádió. Kritikusok fóruma. 1974. szeptember 26.; Alföld. – 11. sz. (1974), p. 90-92.

51. Király István: Hazafiság és forradalmiság = Tiszatáj. – 10. sz. (1974), p. 58-62.

52. Csaplár Ferenc: Barta Lajos = Irodalomtörténet. – 1. sz. (1975)

53. Rózsa Endre: Senki ideje. = Kortárs. – 2. sz. (1975), 334-335.

54. Balogh Edgár: Duna-völgyi párbeszéd = Tiszatáj. – (1975), p. 82-86.

55. Béládi Miklós: Érintkezési pontok = Alföld. – 2. sz. (1975), p. 67-70.

56. Aczél Géza: Másnapos freskó = Napjaink. – 10. sz. (1975)

57. Nagy Gáspár: Koronatűz = Alföld . – 8. sz. (1975), 77-80.

58. Zalabai Zsigmond: A vers túloldalán = Tiszatáj. – 8. sz. (1975), p. 84-85.

59. Ördögh Szilveszter: Koponyák hegye = Tiszatáj. - 3.sz. (1977), p. 106-108.

60. Új költői út modellje. Varga Imre: Crusoe-szaltók = Kortárs. – 10. sz. (1976), p. 1659-1660.

61. Két csehszlovákiai magyar könyv. Gál Sándor: Tisztább havakra; Rácz Olivér: Álom Tivadar hadparancsa = Tiszatáj. – 9. sz. (1976), p. 90-94.

62. Balázs József: Az ártatlan = Alföld. – 1. sz. (1978), p. 75-77.

63. Nagy László (1925-1978) = Alföld. – 3. sz. (1978), p. 94-95.

64. Illyés Gyula különös testamentuma = Tiszatáj. – 4. sz. (1278), p. 103-107.

65. "Kelj fel és beszélj!" (Sütő András: Engedjétek hozzám jönni a szavakat) = Tiszatáj. – 3. sz. (1978), p. 71-75.

66. Nagy László: Jönnek a harangok értem = Alföld. – 11. sz. (1978), p. 52-56.

67. Két szlovákiai magyar verseskönyv. Ozsvald Árpád: Vadvizek; Gál Sándor: Folyó = Alföld. – 11. sz. (1978), p. 83-86.

68. Vonások egy tudós portréjához. Turczel Lajos = Napjaink. – 8. sz. (1978)

69. Csontos Vilmos: Dalol a föld = Tiszatáj. – 11. sz. (1978), p. 31-32.

70. Várkonyi Anikó (1942-1978) = Alföld. – 12. sz. (1978), p. 95-96.

71. Nagy Gáspár: Halántékdob = Alföld. – 1. sz. (1979), p. 82-85.

72. Zs. Nagy Lajos: Isapur dalai = 3. sz. (1979), p. 493-494.

73. Tóth László: Átkelés = Kortárs. – 3. sz. (1979), p. 494-495.

74. Varga Imre: A medve alászáll = Kortárs. – 3. sz. (1979), p. 495-496.

75. Gálfalvi Zsolt: Az írás értelme = Alföld. – 6. sz. (1979), p. 83-85.

76. Serfőző Simon: Amíg élünk = Tiszatáj. – 6. sz. (1979), p. 80-81.

77. Vallomás egy vallomásról. Kiss Tamás: Így élt Móricz Zsigmond = Alföld. – 7. sz. (1979), p. 118-120.

78. Király László: Az elfelejtett hadsereg = Tiszatáj. – 8. sz. (1979), p. 70-72.

79. A sajátosság méltósága. Hozzászólás a fiatal írók lakitelki tanácskozásán = Forrás. – 9. sz. (1979), p. 98-100.

80. Nagy László: Adok nektek aranyvesszőt = Alföld. – 10. sz. (1979), p. 76-79.

81. Balogh Edgár: Szolgálatban = Tiszatáj. – 12. sz. (1979), p. 75-77.

82. Tőzsér Árpád: Genezis = Tiszatáj. – 9. sz. (1980), p. 65-68.

83. Kis Pintér Imre: Helyzetjelentés = Forrás. – 9. sz. (1980), p. 94-96.

84. Tanulmányok a két világháború közötti hazai szocialista és antifasiszta irodalom kérdéseiről = Irodalomtörténet. – (1980), p. 281-284.

85. Kántor Lajos irodalomtörténeti és kritikai portyázásai = Tiszatáj. – 9. sz. (1980)

86. A félreérthetetlen többértelműség írója. Mészöly Miklós = Alföld. – 1. sz. (1981), 93-95.

87. "Szembeszegülni a sorssal". Dobos László = Alföld. – 1. sz. (1981), 95-96.

88. "Kísérlet bánat ellen." Nagy László kiállítása = Alföld. – 2. sz. (1981), p. 94-96.

89. Székely János: A nyugati hadtest = Alföld. – 3. sz. (1981), p. 82-85.

90. Horváth István: Magyarózdi toronyalja = Alföld. – 4. sz. (1981), p. 86-88.

91. Szőcs Géza: Párbaj = Tiszatáj. – 6. sz. (1981), p. 82-84.

92. Székely János: Képes krónika = Forrás. – 8. sz. (1981), p. 91-93.

93. Baka István: Tűzbevetett evangélium = Tiszatáj. – 10. sz. (1981), p. 100-102.

94. "Csillagfegyelmű ének". Utassy József: Pokolból jövet = Jelenkor. – 12. sz. (1981), p. 1137- 1140.

95. Koncsol László: Ívek és pályák = Tiszatáj. – 3. sz. (1982), p. 81-82.

96. Grendel Lajos: Éleslövészet = Forrás. – 3. sz. (1982), p.

97. Kovács István: Ördöglakat = Tiszatáj. – 6. sz. (1982), p. 74-76.

98. Rejtett ösvény. Csehszlovákiai magyar költők 1918-1945 = Hungarológiai Értesítő. – 1-4. sz. (1982), p. 170-171.

99. Szlovenszkói vásár. Csehszlovákiai magyar elbeszélők 1918-1938 = Hungarológiai Értesítő. – 1-4. sz. (1982), p. 201-202.

100. Műhely '80. Szemelvények a Madách Könyvkiadó könyvterméséből = Hungarológiai Értesítő. – 1-4. sz. (1982), p. 140-141.

101. Fónod Zoltán: Vallató idő = Hungarológiai Értesítő. – 1-4. sz. (1982), p. 66-67.

102. Fábry Zoltán Összegyűjtött írásai = Hungarológiai Értesítő. – 1-4. sz. (1982), p. 60-61.

103. Csanda Sándor: Fábry Zoltán = Hungarológiai Értesítő. – 1-4. sz. (1982), p. 44.

104. Négy rendhagyó romániai magyar könyv = Könyvvilág. – 11. sz. (1983)

105. Arcok, virágok, tengerek. Tűnődés Bíró Lajos képei előtt. = Alföld. - 1. sz. (1984), p. 88-90.

106. Tüskés Tibor: Nagy László = Alföld. – 2. sz. (1984), p. 85-88.

107. Czine Mihály = Pedagógiai Műhely (Nyíregyháza). – 1984. június 29-30.

108. A defenzív létezés lírája. Hozzászólás = Alföld. – 2. sz. (1984), p. 60-62.

109. Farkas Árpád: Asszonyidő = Tiszatáj. – 3. sz. (1984), p. 71-74.

110. Sütő András: Az Idő markában = Alföld. – 1. sz. (1985), p. 69-71.

111. Szíjártó István: Sipos Gyula = Somogy. – 2. sz. (1985), p. 86-88.

112. Szakolczay Lajos: Dunának-Oltnak… = Tiszatáj. – 3. sz. (1985), p. 88-90.

113. Ratkó József válogatott versei = Forrás. – 5. sz. (1985), p. 89-91.

114. Illyés Gyula: Csak az izgat = Tiszatáj. – 6. sz. (1985), p. 84-87.

115. Utassy József: Júdás idő = Kortárs. – 6. sz. (1985), p. 160-163.

116. Esterházy Péter: A szív segédigéi =Alföld. – 11. sz (1985). p. 78-80.

117. Dobos László: Sodrásban = Kortárs. – 12. sz. (1985), p. 163-166.

118. Baka István: Döbling = Alföld. – 3. sz. (1986), p. 65-69.

119. Grendel Lajos: Áttételek = Életünk. – 3. sz. (1986), p. 286-288.

120. Dobos László: Gondok könyve = Irodalomtörténet. – 3. sz. (1986), p. 735-738.

121. Kiss Benedek: Napok és szemek = Tiszatáj. – 4. sz. (1986), p. 90-94.

122. Duba Gyula: Kiárusítás délelőtt = Kortárs. – 5. sz. (1986), p. 158-160.

123. Balogh Edgár nyolcvanéves = Kortárs. – 9. sz. (1986), p. 94-97.; Látóhatár. –

124. Ratkó József köszöntése = Pedagógiai Műhely (Nyíregyháza). – 1986. szeptember. p. 91-95.

125. Fodor András: Ezer este Fülep Lajossal = Alföld. – 38. évf. 3. sz. (1987), p. 74-77.

126. Érzékeny ítéletek. Zalán Tibor: és néhány akvarell... = Jelenkor. – 7. sz. (1987), p. 1741-1743.

127. Hogy megmaradjatok, hogy megmaradjunk. Sütő András = Alföld. – 38. évf. 6. sz. (1987)

128. Sütő András: Sikasszói fenyőforgácsok = Alföld. – 38. évf. 7. sz. (1987), p. 84-87.

129. Kölcsey emlékezete = Confessio. – 4. sz. (1988), p. 101-104.

130. Eszmecsere a nyugati magyarságról = Nyelvünk és kultúránk. – 9. sz. (1988), p. 94-96.

131. Kérés - nemzetszűkítés ellen = Hitel. – 1. sz. (1988), p. 58-59.

132. Barta János (1901-1987) = Filológiai Értesítő. – (1988)

133. Sütő András: A lőtt lábú madár nyomában = Életünk. – 1-2. sz. (1989), p. 88-90.

134. Czine Mihály küldetése = Alföld. – 40. évf. 4. sz. (1989, p. 74-78

135. Nagy Gáspár: Kibiztosított beszéd = Alföld. – 40. évf. 4. sz. (1989), p. 74-78.

136. Pálfy G. István: Jó hazát teremteni = Forrás. – 5. sz. (1989), p. 91-93.

137. A méltóbb emberi létezésért. Csoóri Sándor: A világ emlékművei = Könyvvilág. – 5. sz. (1989), p. 12.

138. Borbándi Gyula és az Ötszáz mérföld = Magyar Napló. – 1. sz. (1989), p. 9.

139. Töredékes sorok Csoóri Sándornak = Tiszatáj. – 44. évf. 2. sz. (1990), p. 8-12.

140. Márkus Béla: Magányos portyázók = Tiszatáj. – 44. évf. (1990), p. 7.

141. Emlékezés Kovács Kálmánra = Alföld. – 41. évf. 7. sz. (1990)

142. Nagy Gáspár: Múlik a jövőnk = Magyar Napló. – 8. sz. (1990), p. 6.

143. Kovács Imre: A néma forradalom = Magyar Napló. – 17. sz. (1990), p. 11.

144. Gál Sándor: Ítéletidő = Magyar Napló. – 40. sz. (1990), p. 12.

145. Duba Gyula: Aszály = Holnap. – 4. sz. (1990), p. 20-21.

146. A veszély békéje nincs sehol. Szabó Zoltán = Hitel. – 26. sz. (1990), p. 55-56.

147. Grezsa Ferenc: Németh László Tanú-korszaka = Tiszatáj. – 44. évf. 12. sz. (1990), p. 86-89.

148. Lehet-e kisebbségben élni? Egy antológia ürügyén = Hitel. – 2. sz. (1991), p. 56-58.

149. A kárpátaljai magyarság regénye. Kovács Vilmos: Holnap is élünk = Hitel. – 8. sz. (1991), p. 59-60.

150. Kiss Ferenc tanulmányai Csoóri Sándorról = Tiszatáj. – 45. évf. 5. sz. (1991), p. 87-91.

151. Mikko Savolainen könyve Erdélyről = Alföld. – 42. évf. 7. sz. (1991); Transilvania

suomaisin silmin. In : Kulttuuri. Helsinki, 1991. dec. 22. és Valokuva. Finnish

Photography. Helsinki, 1992. 1. sz. p. 10-11.

152. "Debrecen a magyar szellem őrhelye" = Alföld. – 42. évf. 9. sz. (1991), p. 93-95.

153. Sajátos vitamódszer. Válasz Gerold Lászlónak = Alföld. – 42. évf. 10. sz. (1991)

154. Régi és új peregrináció = Kortárs. – 45. évf. (1991), p.100-102.

155. Bibó István írásai angolul = Alföld. – 42. évf. 11. sz. (1991), p. 93-95.

156. Jób bácsi. Bánhegyi Jób = Alföld. – 43. évf. 1. sz. (1992)

157. Viktor bácsi. Julow Viktor = Alföld. – 43. évf. 1. sz. (1992)

158. Emlék és dokumentum = Alföld. – 43. évf. 4. sz. (1992), p. 87-93.

159. "Dénesünk". Csengey Dénes = Alföld. – 43. évf. 7. sz. (1992), p. 94-96.

160. Cs. Gyimesi Éva könyve Szilágyi Domokosról = Alföld. – 43. évf. 7. sz. (1992), p. 61-66.

161. Rossz hírünk keltése kinek érdeke? = Alföld. – 43. évf. 8. sz. (1992), 94-96.

162. Szegedy-Maszák Mihály: Márai Sándor = Hitel. – 4. sz. (1992), p. 103-106.

163. Baka István: Farkasok órája = Tiszatáj. – 10. sz. (1993), p. 84-87.

164. Szécsi Margit: Csillagos Golgota = Hitel. – 1. sz. (1994), p.104-106.

165. "Ki viszi át...?" Néhány szó Nagy Lászlóról = Európai utas. – 1. sz. (1994), p. 78-79

166. Margócsy Klára Határ Győző drámái című kandidátusi értekezéséről = Irodalomtörténet. –

75. évf. 1-2. sz. (1994), p. 253-259.

167. Kisebbségi magyar egyetemi tanszékek a Kárpát-medencében = Nyelvünk és Kultúránk. –

89-90. sz. (1994), p. 10-15.

168. Kiss Ferenc: És Szabadka... = Tiszatáj. – 49. évf. 4. sz. (1995), p. 93-96.

169. Kiss Ferenc: Írások Nagy Lászlóról = Hitel. – 7. sz. (1995), p. 109-112.

170. Prágai őrjárat. Rákos Péter könyve = Prágai Tükör. – 1-2. sz. (1995), p. 6-9

171. Tóth H. Zsolt: Széttaposott ösvény. Karácsony Benő élete és műve = Tiszatáj. – 7. sz.

(1996)

172. Dobos László hatvanöt éves = Irodalmi Szemle. – 9. sz. (1995), p. 48-50.

172. Nagy Gáspár: Zónaidő = Magyar Napló. – 11. sz. (1995), p. 41-42.

173. Máig is kincseket osztogat. Kiss Ferencről = Hitel. – 1. sz. (1996), p.54-56.

174. Erdélyi József: Fehér torony = Hitel. – 4. sz. (1996), p. 100-104.

175. Indulatos jegyzetek Ratkó József hatvanadik születésnapján = Szabolcs-szatmári Szemle. – 8. sz. (1996), p. 386-390.

176. Gondok és távlatok = ITT-OTT. – 2. sz. (1996), p. 7-16.

177. Czigány Lóránt: Gyökértelen, mint a zászló nyele = Hitel. – 3. sz. (1997)

178. A nagy olvasó. Márkus Béla: Betokosodott kudarc = Tiszatáj. – 12. sz. (1997)

179. Lázár Ervin: Csillagmajor = Magyar Napló. – 5. sz. (1997)

180. Cseke Péter: Lehet – nem lehet = Hitel. – 5. sz. (1997), p. 108-112.

181. Hét évszázad magyar versei? = Hitel. – 6. sz. (1997), p. 99-105.

182. Hiba van a teremtésben. Búcsú Balázs Józseftől = Hitel. – 12. sz. (1997), p. 110-112.

183. Életelvű irodalomszemlélet. Czine Mihály: Németh László eklézsiájában = Forrás. – 5. sz. (1998), p. 81-84.

184. Családi történelem. Ágh István: Árokból jön a törpe = Magyar Napló. – 5. sz. (1998), p. 47-

48.

185. A történelemmel eljegyezve. Néhány szó Nagy Gáspár költészetéről = Pannon Tükör. – 3.

sz. (1998), p. 29-30.

186. Talált tárgyak nyomában. Vathy Zsuzsa: Búrkifli = Magyar Napló. – 10. sz. (1998), p. 51-52.

187. Hitel-est = Megpróbáltatott nemzet : “Európa”- Club. 6. 1998. Bécs, 1999. p. 31-42.

188. Czine Mihály. Laudáció Bethlen-díjának alkalmából = Hitel. – 1. sz. (1999), p. 62-64.

189. Búcsú Czine Mihálytól. Confessio, 1999. = Forrás. – 31 : 4 (1999), p. 37-39.

190. Búcsú Kiss Ferenctől = Hitel. – 1. sz. (2000), p. 108-109.

191. Csoóri Sándor köszöntése = Hitel. – 2. sz. (2000), p. 11-15.

192. Egy Dsida-kötetről és egy kritikáról = Élet és Irodalom. – 3. sz. (2000), p. 2.

193. A hetvenöt éves Sütő András évtizedei = Heti Válasz. – 24. sz. (2002), p. 64-66.

194. Annus József és Görömbei András levélváltásai = Hitel. – 5. sz. (2002), p. 11-15.

195. Irodalom és küldetés. (Imre László könyve) = Hitel. – 4. sz.(2002), p. 124-128.

196. Az önazonosság pecsétje (Pécsi Györgyi: Kányádi Sándor) = Hitel. – 8. sz. (2003), p. 125-

128.

197. Az utolsó remény (Csoóri Sándor: Elveszett utak) = Bárka. – 3. sz.. (2004), p. 117-122.

198. Magyar irodalom – európai szellemiség = Hitel. – 6. sz. (2004), p. 6-8. ( = Szabad Újság,

2004. május 12. p. 12.)

199. Kő Pál művészi világa = Hitel. – 11. sz. (2004), p. 57-59. ( = Szabad Újság, 2004. május 19.

p. 11.)

200. Tények és képzetek. Márkus Béla könyve = Hitel. - 12. sz. (2005), - p. 116-119.

201. In memoriam József Attila (Eszmélet - In memoriam József Attila) = Hitel. - 1. sz. (2006), -

p. 120-123.

202. Ervinnek hét szeretője van = Hitel. - 5. sz. (2006), - p. 8-9.

203. Tamási Áron emlékezete = Hitel. - 7. sz. (2006), - p. 9-12.

V. Interjúk

(Megjegyzés: az interjúk közül 17 megjelent az interjú-kötetben)

1. Látni kell tanítani (Barta János) = Napjaink. – 2. sz. (1975), p. 12.

2. "Nemzedékünk még nem próbáltatott ki" (Ördögh Szilveszter) = Alföld. – 29. évf. 1. sz.

(1978), - p. 38-42.

3. "Nem ismerjük eléggé egymás kultúráját" (Kovács István) = Alföld. – 29. évf. 2. sz. (1978), p. 43-51.

4. “A társadalmi feladatokat sohasem osztogatták" (Marosi Gyula) = Alföld. – 29. évf. 3. sz.

(1978), - p. 35-39.

5. "A lelkiismeretet nem lehet elaltatni" (Nagy Gáspár) = Alföld. – 29. évf. 3. sz. (1978), p. 40-

47.

6. "Egyforma esélyeket a társadalomban" (Balázs József) = Alföld. – 29, évf. 5. sz. (1978), p. 37- 44.

7. "Avantgárd hagyományok ébresztése" (Aczél Géza) = Alföld. – 29. évf. 6. sz. (1978), p. 73-

78.

8. "A gyerekkor: rejtett válasz a sematizmusra" (Nádas Péter) = Alföld. – 29. évf. 7. sz. (1978), -

p. 43-49.

9. "Ismereteink is passzívak" (Kiss Benedek) = Alföld. – 29. évf. 8. sz. (1978), p. 7-15.

10."Elvében él a nemzet", (Veress Miklós) = Forrás. – 2. sz. (1979), p. 74-82.

11. "Közösségre vágyakozom" (Baka István) = Forrás. – 4. sz. (1979), p. 51-54.

12. "Önmagunkat megtalálni és válaszolni a kornak" (Varga Imre) = Forrás. – 7. sz. (1979), p. 25- 35.

13. "A népi műveltség nem szétválasztja, hanem összekapcsolja a népeket" (Kósa László) =

Forrás. – 9. sz. (1979), p. 70-76.

14. "Az értékeket keresni és védeni" (Kis Pintér Imre) = Forrás. – 11. sz. (1979), p. 70-77.

15. "Utolsó esély a vers" (Pintér Lajos) = Forrás. – 11. sz. (1979), p. 23-35.

16. "Értékóvó bűvöletben" (Farkas Árpád) = Forrás. – 9. sz. (1980), p. 66-73.

17. "Kimeríthetetlen forrás" (Gion Nándor) = Forrás. – 1. sz. (1981), p. 27-33.

18. "Öntörvényű dráma - öntörvényű színház" (Kocsis István) = Forrás. – 2. sz. (1981), p. 62-73.

19. Irodalomtudósaink fóruma (Kiss Ferenc) = Tiszatáj. – 35. évf. 1. sz. (1981), p. 27-33.

20. Az irodalmi értékek védelmében. Barta János és Görömbei András válaszol Katona Ádám kérdéseire = Korunk. – 1. sz. (1982), p. 24-30.

21. "Remény a gyászban" (Ratkó József) = Életünk. – 2. sz. (1987),– 1971. július 11.

22. Csillag István-Zsávolya Zoltán: "Az egészhez a részek ismeretén át juthatunk". Beszélgetés Görömbei András irodalomtörténésszel = Szépirodalmi Figyelő. Kritikai Szemle. - 1-2. sz. (2000.), p. 62-68.

23. Csem zsivjot vengerszkij lityeraturnij zsurnal? Boproszü lityeraturi. Moszkva. 2000. 5. 364-

369.

24. Elek Tibor: Az irodalmi létértelmezéstől a közösségi felelősségérzetig. Beszélgetés Görömbei

Andrással = Bárka. – 2. sz. (2005) (Rövid változata = Új Könyvpiac. – 2. sz. (2004), p.

5-6.

25. . Kötelességünk az értékek érvényesítése (Vitéz Ferenc interjúja Görömbei Andrással) =

Debrecen. - április 9. (2003), - p. 5.

26. Hivatásunk egzisztenciális ügy. Ekler Andrea beszélgetése Görömbei Andrással = Magyar

Napló, 2. sz. (2005), - p. 31-37.

27. A magyar népi irodalom. Gózon Ákos beszélgetése Görömbei Andrással = Élet és Tudomány,

10. sz. (2005), - p. 300-303.

28. Egy cselekvő irodalmár. Lapis József beszélgetése Görömbei Andrással = Egyetemi Élet. A

Debreceni Egyetem Lapja. 43/11. márc. (2005), - p. 10-11.

29. Létérdekünk a nemzeti önismeret és öntudat. S. Varga Pél kérdéseire Görömbei András

válaszol = Debreceni Disputa. 6-7. sz. (2006), - p. 11-16.

30. Beszélgetés Görömbei András Kossuth-díjas akadémikussal, a Debreceni Egyetem

irodalomtörténész professzorával (Bérczessy András) = Agria. II. évf. 4. szám. 20008. tél, 83-90.

VI. Kritikák, jegyzetek - újságokban

1. Kalász László: Parttól-parttig = Hajdú-bihari Napló. - 1970. május 31. p. 11.

2. Ratkó József: Egy kenyéren = Hajdú-bihari Napló. - 1970. június 4. p. 5.

3. Kertész László: Fák és agancsok = Hajdú-bihari Napló. - 1970. augusztus 15. p. 6.

4. Buda Ferenc: Ébresszen aranysíp = Hajdú-bihari Napló. - 1971. június 13.

5. A fiatal költők közérzetéről = Hajdú-bihari Napló. - 1971. július 11.

6. Veres Péter: Szárszó = Hajdú-bihari Napló. –1971. augusztus 8.

7. Lengyel Balázs: Kísérlet és hagyomány = Hajdú-bihari Napló. – 1973. november 13.

8. Kiss Ferenc: Művek közelről = Hajdú-bihari Napló. – 1974. február 2.

9. Imre László: Rákos Sándor = Hajdú-bihari Napló. – 1974. június. 19. p. 8.

10. Kós Károly: Kalotaszegi krónika = Hajdú-bihari Napló. – 1974. augusztus 4. p. 5.

11. Veres Péter és a magyar nyelv = Népszava. – 1975. május 3.

12. Szilágyi Domokos: Felező idő = Népszava. – 1975. május 24.

13. Kósa László - Filep Lajos: A magyar nép táji-történeti tagolása = Népszava. – 1975. június 28.

14. Tóth László: Ithakából Ithakába; Kulcsár Ferenc: Édennek neveztem = Népszava. – 1976. március 6.

15. Gálfalvi György: Marad a láz? = Népszava. – 1978. március 13.

16. Tóth Dezső: Élő hagyomány - élő irodalom = Népszava. – 1978.

17. Balázs József: Szeretők és szerelmesek = Népszava. – 1978.

18. Kányádi Sándor: Szürkület = Népszava. – 1979. március 24.

19. Koncsol László: Kísérletek és elemzések = Népszava. – 1979. június 9.

20. Cselényi László: Krétakor = Népszava. – 1979. október 20.

21. Mács József: Kétszer harangoztak = Népszava. – 1979. december 14.

22. Új arcok a romániai magyar irodalomban. MTI sajtószolgálat. Több újságban megjelent.

23. Maaliskuun 15. on kansallinen juhlapaiva. Suomi-Unkari. Helsinki. 1990. 3. sz. 2. (A magyarság nemzeti ünnepe).

24. Sandor Kanyadi = Suomi - Unkari (Helsinki). – 5. sz. (1990)

25. "A szellem: erkölcs" élő öröksége. Fábry Zoltánról = Keleti Napló (Kassa). – 5. sz. (1990)

26. "Meggyötörten is gyönyörű". Kányádi Sándor költészetéről = Keleti Napló (Kassa). – 11. sz. (1990), p. 3

27. Vahan Jugoslavian unkarilaisista = Suomi-Unkari (Helsinki). – 2. sz. (1991), p. 8. (Néhány szó a jugoszláviai magyarságról)

28. Néhány szó Dobos Lászlóról = Nyugati magyarság. – 1991.

29. Vázlat Móricz Zsigmondról = Keleti Napló (Kassa). – 9. sz. (1992), p. 5.

30. Vázlat Illyés Gyuláról = Keleti Napló(Kassa). – 11. sz. (1992), p. 5.

31. Laudáció Borbándi Gyuláról = Világszövetség. – 1992. november 15. p. 21-22.

32. A teljes belső szabadság kiküzdésére hív. Csoóri Sándorról = Hajdú-bihari Napló. – 1993. február 4.

33. Kányádi Sándor = Hajdú-bihari Napló. – 1993. március 31.

34. "Maradok... másként nem tehetek". Sütő András = Hajdú-bihari Napló. – 1993. június 3.

35. Csoóri Sándor = A Lyukasóra melléklete. – 12. sz. (1993), p.1-2.

36. A költő arcai. Vagy valami más? Hozzászólás a Magyar Hírlap cikkéhez

= Magyar Hírlap. – 1994. március 23.

37. Zalabai Zsigmond: Verstörténés = Hajdú-bihari Nap. – 1995. június 6.

38. Rákos Péter: Prágai őrjárat = Hajdú-bihari Nap. – 1995. június 8.

39. Krónika-töredék. Nagy László naplója = Hajdú-bihari Nap. –1995. július 15.

40. Sütő András hetven éves = Bécsi Napló. – 1997. július-augusztus, p. 7.

41. Szépfalusi István: Ahogy Bécsben megindultam = Bécsi Napló. – 1997. július-augusztus p. 11.

42. Die ungarischen Literaturen jenseits der ungarischen Landesgrenzen : Buchkultur. Frankfurter Buchmesse = Új könyvpiac. – 1999. október 22. és 24., p. 12., 18.

43. Búcsú Juhász Bélától = Hajdú-bihari Napló. – 1999. júl. 27.

44. Egy Dsida-kötetről és egy kritikáról = Élet és Irodalom. – 3. sz. (2000), p. 2.

45. Városunk nevelte. Száz éve született Szabó Lőrinc = Debrecen. – 2. évf. 13. sz. (2000), p. 7.

46. Nyolcvan év Trianon = Debrecen. – 2. évf. 20. sz. (2000), p. 1.

47. Csem zsivjot vengerszkij lityeraturnij zsurnal = Voproszi lityeraturi (Moszkva) -5. sz. (2000) -

p. 364-369.

48. A hetvenöt éves Sütő András évtizedei = Heti Válasz. - 24. sz. (2002), p. 64-66.

49. Annus József és Görömbei András levélváltásai = Hitel. - 5.sz. (2002) - p. 11-15.

50. Töredékes vallomás ezerkilencszázötvenhatról = Debrecen. - okt. 16 (2002), - p. 5.

51. A nemzeti és emberi közösség őrzője (Száz éve született Illyés Gyula) = Debrecen. - okt. 30.

(2002), - p. 9.

52. Az író hallgatása legenda (A hetvenöt éves Sánta Ferencről) = Napút. - 8. sz. (2002), - p. 6-7.

53. Rechtlos, aber nicht karftlos (Exkurs über die Literatur der ungarischen Minderheiten) = Kunst

und Kultur. Jahrgang 10. Nr. 6. Semptember/Oktober (2003), - p. 30-31.

54. Megváltó városom = Műhely. - 5. sz. (2003), - p. 10-13.

55. Irodalom? Ma? = Debrecen – 5. évf. (2003), dec. 17.

56. Tamás bácsi elment (Búcsú Kiss Tamástól) = Debreceni Disputa. - 1.sz. (2004), - p. 12-13.

57. Magyar irodalom - európai szellemiség = Hitel. - 6.sz. (2004), p. 6-8. (= Szabad Újság, 2004.

május 12. p. 12.)

58. Kő Pál művészi világa = Hitel. - 11. sz (2004), p. 57-59. (= Szabad Újság, 2004. május 12. - p.

12.)

59. Jövőnk: Európa. Ankét az európai uniós csatlakozásról = Irodalmi Szemle. - 5. sz. (2004), - p.

6-27. (Készítette Fónod Zoltán. Résztvevők: Alabán Ferenc, Csáky Pál, Duba Gyula, Gál Sándor, Görömbei András, Lovász Attila, Pomogáts Béla)

60. "A szabadságharc tündöklő idején nőtt rózsa" (Ünnepi beszéd 2003. október 23-án) =

Debreceni Disputa. – 10. sz. (2004), p. 36-38. ( = Szigeti Magyarság, 2004. szeptember-

október, p. 4-5.)

61. Szatmártól az egyetemességig = Szabad Újság. – júl. 7. (2004), p 11.

62. "Én is közületek való vagyok" = Debrecen. – 6. évf. 40. sz (2004), p. 13.

63. Nagy Károly (Laudáció a Bethlen-díj átadásakor) = Hitel. – 1. sz. (2005), p. 3-4.

69. A népszavazásról - előtte és utána = Hitel, 2. sz. (2005), - p. 127-130.

70. Czine Mihály könyvtár Hodászon = Nyugati Magyarság - Hungarians of the West - Hongrois

d’ Occident. 2005. szet. - p. 6. (= Szabad Újság (Pozsony), 2005. augusztus 3. -p. 16.)

71. Sütő András és támadói = Szabad Újság (Pozsony). 2005- kúlius 20. - p. 8. (= A Hét.

Marosvásárhely, 2005. április)

72. A nemzet mindenese (Laudáció Csoóri Sándor Magyar Örökség Díjához) = Új Horizont, 5. sz.

(2005), - p. 77-78.

73. „Szembenézni a múlttal, és formálni a jövőt” (Dobos László köszöntése) = Irodalmi Szemle.

10. sz. (2005), - p. 47-51.

74. Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról. Görömbei András válasza = Európai Utas, 3. sz.

(2005), - p. 21-22.

76. Nagy Gáspár égi megbízása = Hitel, 3. sz. (2007), - p. 23-25.

77. Lászlóffy Aladár hetvenkedik = Napút, 9. sz. (20079, - P. 3-4.

78. Életműve a magyar kultúra és tudomány maradandó értéke. (Búcsú Turczel Lajostól) =

Szabad Újság (Pozsony), 2007. okt. 10. - p. 10. = „Személyisége, embersége, hűsége a tisztesség példája...” (Végső búcsú Turczel Lajostól) = Irodalmi Szemle. 11. sz. (2oo7), - p. 35-37.

79. A magyarországifelsőoktatási és kutatási támogatások hasznosulása az egyes magyar

kisebbségi régiókban. Kerekasztal konferencia, Csíkszereda, 2005. április 4-5. Szerkesztő Bíró A. Zoltán. Alutus Kiadó, Csíkszereda, 2005. - p. 142 = Debreceni Szemle, 3. (2007) -p. 415-418.

80. Ötven éves a NyIrK = Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények, 1-2. sz. (2oo6), p. 3-4.

(Megjelent 2oo7. végén)

81. „Őrizni kincses temetőket”. Sütő Andrásra emlékezik Csoóri Sándor, Görömbei András,

Ablonczy László (Toldi Éva interjúja) = Új Hegyvidék 2. évf. 1-2. sz. (2007), - p. 51-

58

82. Laudáció Márkus Béla Tamási Áron-díjához = Hitel. 4. (2008), - p. 90-93.

83. A Ratkó József-díjas Vári Fábián László laudációja három tételben = Szabolcs-Szatmári-

Beregi Szemle. 2. (2008), - p. 261-265.

84. Pusztakamarási tűnődés Sütő András nyolcvanadik születésnapján = Nyolcvan nyugtalan

esztendő. Születésnapi megemlékezés Sütő Andrásról Marosvásárhelyen és Pusztakamaráson 2007 júniusában. Összeállította és az előszót írta Székely Ferenc. Mentor Kiadó Marosvásárhely, 2008. 9-16.

85. Kedves Géza (Vasy Géza köszöntése). In: „de sosem mondta: most már elég”. Ünnepi kötet

Vasy Géza 65. születésnapjára. Szerkesztette Hanti Krisztina és Pécsi Györgyi. Ráció Kiadó, 2008. 45-47.

86. Barta János = Pedagógusok arcképcsarnoka. Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület.

Debrecen, 2008. 29-33.

87. Balázs Sándor köszöntése. In: Kisebbségben, közösségben. Balázs Sándor nyolcvanadik

születésnapjára. Szerk.: Bodó Barna. Társszerkesztők: Bakk Miklós, Veress Károly. Politeia Romániai Magyar Politikatudományi Egyesület. Temesvár, 2008. 7-8.

88. Néhány szó a hetvenéves Szilágyi Istvánról = Hitel, 2008. 10. 95-96.

89. Igazgató Úr (Mihály Jánosról) In: Mihály János emlékkönyv. Szerkesztette: Csiha László.

Mihály János Alapítvány. Hajdúböszörmény, 2008. 74-77.

Lexikoncikk

= Új Magyar Irodalmi Lexikon I-III. Budapest. Akadémiai Kiadó, 1994.

1. Alabán Ferenc

2. Alkotó Ifjúság

3. Bábi Tibor

4. Balla Kálmán

5. Barak László

6. Bárczi István

7. Batsányi-kör

8. Batta György

9. Bereck József

10. Csanda Sándor

11. Csehszlovákiai Magyar Könyvkiadó

12. Cselényi László

13. Csontos Vilmos

14. Dallos István

15. Dávid Teréz

16. Dénes György

17. Dobos László

18. Duba Gyula

19. Egri Viktor

20. Fábry Zoltán

21. Fáklya

22. Fónod Zoltán

23. Fülöp Antal

24. Gál Sándor

25. Gály Olga

26. Grendel Lajos

27. Gyurcsó István

28. Irodalmi Szemle

29. Keszeli Ferenc

30. Kiss Ibolya, L.

31. Koncsol László

32. Kónya József

33. Kovács Magda

34. Kováts Miklós

35. Kövesdi János

36. Kövesdi Károly

37. Kulcsár Ferenc

38. Kulcsár Tibor

39. Mács József

40. Lacza Tihamér

41. Mács József

42. Madách Lap- és Könyvkiadó Vállalat

43. Mikola Anikó

44. Nagy László

45. Ordódy Katalin

46. Ozsvald Árpád

47. Petrőczi Bálint

48. Popély Gyula

49. Rácz Olivér

50. Rákos Péter

51. Révész Bertalan

52. Simkó Tibor

53. Sinka István

54. Sütő András

55. Szeberényi Zoltán

56. Szitási Ferenc

57. Szőke József

58. Tolvaj Bertalan

59. Tóth Elemér

60. Tóth László

61. Tóth Tibor

62. Török Elemér

63. Tőzsér Árpád

64. Turczel Lajos

65. Varga Erzsébet

66. Varga Imre

67. Veres János

68. Zalabai Zsigmond

69. Zala József

70. Zs. Nagy Lajos (= Zsélyi Nagy Lajos)

71. Zsilka Tibor

Kiadványok Görömbei András munkásságáról

1. Görömbei András Bibliográfia (1967. január 1. - 2004. december 31.) / összeállította és a névmutatót készítette Gönnczy Monika. - Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2005. - p. 202

2. Cselekvő irodalom. Írások a hatvanéves Görömbei András tiszteletére. Szerkesztette Bertha

Zoltán és Ekler Andrea. Budapest, 2005. - p. 348

3. „köszönő és megköszöntő ige” Görömbei András hatvan évére. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2005. - p. 60

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kérlek, hogy csak etikusan és nyomdafestéket tűrően írj a bejegyzésekhez megjegyzést!