Keresés ebben a blogban

2009. november 16., hétfő

Verstan - Bibliográfia

4.21 Verstan

HORVÁTH János: A magyar vers. Bp. 1948, MTA. 314 p.

HORVÁTH János: Rendszeres magyar verstan. Bp. 1957, Akad. K. 210 p. - 2.kiad.: 1969.

VARGYAS Lajos: A magyar vers ritmusa. Bp. 1952, Akad. K. 264 p.

Vargyas Lajos: Magyar vers - magyar nyelv. Bp., Szépirod. K., 1966. 237 p. Kötött [86-304]

SZABÉDI László: A magyar ritmus formái. Bukarest 1955, Állami K. 231 p.

PÉCZELY László: Tartalom és versforma. Bp. 1965, Akad. K. 233 p. (Irodalomtörténeti füzetek 49.)

RÁKOS [Péter], Peti: Rhytm and metre in Hungarian verse. Praha 1966, Karlova. 102 p. (Acta Univ. Carolinae. Philologica monographia 11.)

SZABÉDI László: Kép és forma. Esztétikai és verstani tanulmányok. (Szerk., jegyz.: CSEHI Gyula.) Bukarest 1969, Irodalmi K. 407 p.

KEREK, Andrew: Hungarian metrics. Some linguistic aspects of iambic verse. Bloomington, Ind. - The Hague 1977, Indiana University - Mouton. 186 p. (Indiana University publications. Uralic and Altaic series. Vol. 117.)

SZEPES Erika - SZERDAHELYI István: Verstan. Bp. 1981, Gondolat. 598 p.

Szepes Erika (1946): A mai magyar vers. Költészetünk formakincsének leíró és funkcionális elemzése az elmúlt fél évszázad verseinek tükrében. Bp.-Békéscsaba, Intera Rt.-Tevan K., 1996. 24 cm
1. köt. 356 p.
2. köt. 256 p. [94-418]

Szepes Erika: Magyar költő, magyar vers. A mai magyar költészet verstani kisenciklopédiája. Bp., Tevan, 1990. 363 p. Fűzött [86-397]

SZILÁGYI Péter: Forma és világkép. Verstani tanulmányok. Bp. 1957, Szépirod. K. 329 p.

KECSKÉS András: A magyar vers hangzásszerkezete. Bp. 1984, Akad. K. 293 p. (Opus. Irodalomelméleti tanulmányok 8.)

KECSKÉS András - SZILÁGYI Péter - SZUROMI Lajos: Kis magyar verstan. Bp. 1984, Országos Pedagógiai Intézet. 156 p.

Vizuális költészet Magyarországon. Miskolc, Felsőmagyarország K., 1998.
1. köt. Régi magyar képvers. 331 p.
2. köt. Válogatás a 20. századi vizuális költészetből. 243 p. [94-424]

Bognár Tas: A magyar gyermekvers. Bp., Nemzeti Tankvk., 2001. 316 p., 24 cm [94-389]

Imre László: A magyar verses regény. Bp., Akad. K., 1990. 312 p. Kötött [86-365]

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kérlek, hogy csak etikusan és nyomdafestéket tűrően írj a bejegyzésekhez megjegyzést!