Keresés ebben a blogban

2010. január 29., péntek

Dr. Katona Gábor - Publikációk

PUBLIKÁCIÓI

Könyvek, tanulmányok:

1. The Cultural Background of Sidney’s „The Defence of Poesy”. Hungarian Studies in English 22 (1991) 89-108.

2. Twentieth Century Critical Bias Concerning the Choice of a Dominant Philosophical Influence in Sidney’s Defence. Separatum Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, British and American Studies Nova Series 20 (1991) 99-109.

3. Sidney poétikájának művészetfilozófiai előzményei. Studia Litteraria 30 (1992) 47-61.

4. Mitológiai és irodalmi allúziók szimbólumrendszere Shakespeare Titus Andronicus című művében. Filológiai Közlöny 41 (1995) 209-29.

5. ’The Lover’s Education’ Psychic Development in Sidney’s Astrophel and Stella. Hungarian Journal of English and American Studies 2 (1995) 3-19.

6. Az első nap novelláinak összefüggése Boccaccio Dekameronjában. Italianistica Debreceniensis 4 (1996) 7-19.

7. A mesék sorrendje Chaucer Canterbury meséiben (kiadásra elfogadva, KLTE esszégyűjtemény)

8. Öt angol nyelvű középkori és reneszánsz tanulmány magyar fordításban. In: Komparatisztikai szöveggyűjtemény. Szerk.: Goretity József. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998.

9. A novellák motivikus összefüggései Boccaccio Dekameronjában. In: Motívumkutatás és mítoszkritika: Komparatisztikai tanulmányok. Szerk.: Goretity József, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 17-88.

10. Vallás, szerelem, diplomácia. Sir Philip Sidney élete és művészete. (Orbis Litterarum. Világirodalmi Sorozat) Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998. 236 l.

11. Dante griffmadara és Ariosto hippogriffje. Italianistica Debreceniensis 6 (1999) 24-29.

12. A szellemi test feltámadásának ígérete Dante Az új élet című művében. Studia Litteraria 49 (2001) 5-22.

13. C: P. Thiede és M. d’Ancona: Aki látta Jézust. 1-256. szakfordítás, Gold Book, 2004.

14. Reneszánsz mitográfia Angliában. Az irodalom visszavág 23-24. (2005), 173-177.l.

15. A tövis és a galagonya a középkor irodalmában. Az irodalom visszavág 25-26 (2006), 67-70.l.

16. Montaigne és A vihar. Az irodalom visszavág (kiadásra elfogadva)

17. Melanchton és a Tudor-kori Anglia. Az irodalom visszavág 25-26 (2006), 70-71.l.

18. Jupiter és Ganymedes. Homoszexualitás az angol reneszánszban. Debreceni Szemle, 4 (2005), 594-97.

19. Verba erotica: Marguerite de Navarre és a csend retorikája. (kiadásra elfogadva)

20. Beatricétől Laviniáig, Bp., Attraktor Kiadó, 2006., 196 o.

21. Thomas Carlyle: Egykor és most, szakfordítás, (kiadásra elfogadva)

22. D. H. Lawrence Szülők és szeretők című regényének pszichológiai és társadalmi

háttere (kiadásra elfogadva)

Recenziók:

1. Frances A. YATES: Collected Essays. Helikon 4 (1987) 499-501.

2. ERDEI Klára: Auf dem Wege zu sich selbst: Die Meditation im 16. Jahrhundert. Helikon 1 (1992)134-36.

3. Earl MINER: Comparative Poetics: An Intercultural Essay on Theories of Literature. Helikon 2 (1992) 298-99.

4. Language, Poetry and Poetics: The Generation of the 1890s, Jakobson, Trubetskoy, Majakovskij, Helikon 1 (1992) 128-30.

5. GÖMÖRI György: Erdélyiek és angolok. Erdélyi tükör 2 (1992) 32.

6. Jan AERTSEN: Nature and Creature: Thomas Acquinas’s Way of Thought. Helikon 3-4 (1992) 568.

7. Howard FELPERIN: The Uses of the Canon. Elisabethan Literature and Contemporary Theory. Helikon 3-4 (1992) 564-65.

8. Wesselényi István: Az eljegyzett személyeknek paradicsomkertje. Adattár szellemi mozgalmaink történetéhez. Hungarológiai Közlöny, 1992.

9. The New Historicism. (szerk. H. Aram Veeser) Helikon 1 (1993) 110-11.

10. The Emblem in Renaissance and Baroque Europe, Tradition and Variety (szerk. A. Adams, A. J. Harper) Helikon 3 (1993) 415-6.

11. Christopher McINTOSH: The Rose Cross and the Age of Reason Helikon 3 (1993) 412-3.

12. James HANKINS: Plato in the Renaissance. Helikon 1-2 (1996) 173-4.

13. Die Erfindung der Liebe (szerk. Claudia Schmölders) Helikon 4 (1997) 178-9.

14. SZŐNYI György Endre: Exaltatio és hatalom: Keresztény mágia és okkult szimbolizmus egy angol mágus műveiben. Debreceni Szemle 4 (2000) 630-2.

15. Wolfgang ISER: A fiktív és az imaginárius. Debreceni Szemle 4 (2001) 606-8.

16. SZŐNYI György Endre: Pictura et Scriptura. Hagyományalapú kulturális reprezentációk huszadik századi elméletei. Debreceni Szemle, 3 (2005) 456-459.

17. Stephen GREENBLATT: Géniusz földi pályán, Debreceni Szemle, 4 (2006), 572-74.

Citációs index:

SZABÓ T. Anna, „Festett lakoma”: A vizualitás Shakespeare költeményeiben = Szó és kép: A művészi kifejezés szemiotikája és ikonográfiája. Ikonológia és Műértelmezés 9., Szeged, JATEPress, 2003., 237-246.

ZEMPLÉNYI Ferenc, Műfajok reneszánsz és barokk között, Bp., Universitas Könyvkiadó, 2002., 20.

SZŐNYI György Endre, Sidneytől Balassiig, 1998. 12.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kérlek, hogy csak etikusan és nyomdafestéket tűrően írj a bejegyzésekhez megjegyzést!