Keresés ebben a blogban

2010. január 18., hétfő

Mesterkurzus

FEBRUÁR 23-ÁN INDUL A MAGYAR ÍRÓ AKADÉMIA

MESTERKURZUSA:

AZ ÍRÁS, AMI MEG IS JELENIK

ÉLET ÉS IRODALOM, LITERA.HU, IRODALMI JELEN, ALEXANDRA,

MAGVETÕ, ULPIUS-HÁZ, JELENKOR

Ezt a mesterkurzust azoknak ajánljuk, akiknek az asztalfiókjában versek, drámák, novellák vagy akár kész regények kéziratai rejtõznek. Lapok és kiadók szerkesztõi adnak útmutatást a megjelentetéshez.

KÉRJE A MESTERKURZUS RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJÁT ÉS JELENTKEZÉSI LAPJÁT >>>

A mû megszületése csak a kezdete annak, hogy életre keljen, megjelenjen valahol. A szerkesztõi munkáról, a kiadói döntések hátterérõl még azok sem igazán tudnak túl sokat, akiknek írásuk vagy kötetük jelenik meg.

Az elutasító levelekben többnyire nem szerepelnek a kifogások, az útmutatások, a szerkesztõi ajánlások. Nem tudjuk, hogyan szerkesszünk meg egy kéziratot, milyen formai követelményeknek kell eleget tenni ahhoz, hogy már az elsõ kézhezvételkor bizalmat ébresszen írója iránt.

Mi a kézirat sorsa egy-egy kiadóban? Ki olvassa el elõször, és ki dönt felõle? Milyen szempontokat vesznek figyelembe a könyvkiadók és ezzel szemben / e mellett a lapszerkesztõk?


Az általános információk mellett bepillanthatnak egy-egy kiadó és/vagy lap belsõ mûködési folyamataiba, munkájába.
Az elõadássorozattal szeretnénk elõsegíteni, hogy azok, akik szépirodalmi szövegeket hoznak létre, tisztában legyenek a kiadók és szerkesztõk diktálta formai és tartalmi elvárásokkal, ismerjék a megjelenéshez vezetõ út minden lépcsõfokát, kapcsolatba kerülhessenek és személyes benyomásokra tehessenek szert a szövegeikrõl döntõ szerkesztõkrõl, illetve betekintést nyerjenek a szerzõi jogok, a szerzõdéskötés gyakorlatába.

Az elõadók:
Csordás Gábor - kiadóvezetõ, igazgató, szerkesztõ, címzetes egyetemi docens - Jelenkor Kiadó
Csuhai István - szerkesztõ - Élet és Irodalom
Grecsó Krisztián - szerkesztõ - Élet és Irodalom
Gyuricza Eszter - kiadóvezetõ - Alexandra Kiadó szerkesztõje
Huszti Gergely - irodalmi vezetõ, szerkesztõ - Ulpius-ház kiadó
Sárközy Bence - szerkesztõ, Magvetõ Kiadó
Irodalmi jelen szerkesztõje
Szerzõi jogi ügyvéd

A TÉMÁK:

A szerkesztõ és a szerkesztõség munkatársainak feladatai, tevékenységi területei

Milyen feladatai vannak a szerkesztõnek?
Mi a feladata egy könyvkiadóban/szerkesztõségben a technikai szerkesztõnek, lektornak, korrektornak, olvasószerkesztõnek, tördelõnek?
Meddig mehet el a szerkesztõ, és meddig kell elmennie egy szöveg gondozásában?


A szerkesztõség, a kiadó megkeresése

Kihez érkezik a kézirat, ha központi email címre küldjük? Ha postán küldjük, akkor kinek címezzük?
Mennyi idõ alatt válaszolnak a kiadók, szerkesztõségek a hozzájuk beérkezõ, meg nem rendelt kéziratokra?
Meddig érdemes türelmesen várni, mikor lehet rákérdezni és hogyan, hogy olvasták-e, van-e valami visszajelzés a munkánkkal kapcsolatban?
Fizetnek-e honoráriumot, ha az embernek megjelenik egy írása, verse? Nagyságrendileg ez jelenleg mekkora, miben mérik? (flekkszám, karakterszám stb.)
Ha egy folyóiratban vagy antológiában jelenik meg írásunk, akkor az máshol közölhetõ-e párhuzamosan?
A saját szerkesztõség, kiadó gyakorlata: hányan dolgoznak, milyen kialakult szabályok szerint osztják meg a munkát, milyen alapelv mentén jelentetnek meg kötet/írást.


A kézirat jellemzõi, avagy a közlésre elõkészítõ munka

Az ideális kézirat formai jellemzõi (számítógéppel szerkesztett, postán vagy e-mailen beküldött, netán mindkettõ, betûtípus, sorköz, mennyire legyen megszerkesztve, stílusok használata stb.)
Mik a leggyakoribb hibák, amiket biztosan javítania kell a szerkesztõnek? (mire figyel a szerkesztõ: pl. idézõjelek használata, hivatkozások, egyéb szerzõk, címek pontos idézése, jellemek alakulása, idõsíkok stb. emellett hogyan könnyíthetjük meg a munkáját)
Találkozik-e a szerzõ a szerkesztõvel? Hogyan állnak kapcsolatban, milyen munkamódszerek léteznek a kézirat-elõkészítésében?

KÉRJE A MESTERKURZUS RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJÁT ÉS JELENTKEZÉSI LAPJÁT >>>

Magyar Író Akadémia
www.iroakademia.hu

Hivatkozva és tiszteletben tartva "a gazdasági és reklámtevékenységrol szóló" 1997. évi LVIII. Törvény 15. paragrafus (1.), valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvényt. E-mail címe hírlevelünkre való feliratkozás alkalmával, nyilvános címjegyzékbõl, hirdetményükbõl vagy a médiából került hozzánk. Amennyiben jelen online hírlevél vonatkozásában a személyes adatainak a kezelését vissza kívánja vonni, kérjük, kattintson ide >>

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kérlek, hogy csak etikusan és nyomdafestéket tűrően írj a bejegyzésekhez megjegyzést!