Keresés ebben a blogban

2010. január 28., csütörtök

„INGENII BENIGNA VENA”

„INGENII BENIGNA VENA”

az Irodalmi Rádió folyamatos pályázata új jelentkezők számára – 2010.

A sikeres pályázó lehetőséget kap az Irodalmi Rádió hangzó- és nyomtatott kiadványsorozataiban, rádióműsoraiban, felolvasóestjein, netköteteiben való megjelenésre; valamint az Irodalmi Rádió alkotóközösségébe való belépésre is!

Tudnivalók:

1. A pályázat kiírója: Irodalmi Rádió

2. A pályázat kiírójának postacíme:

Irodalmi Rádió

Miskolc

Pf: 8/P

3503

3. A pályázat kiírójának e-mail címe: info@irodalmiradio.hu

4. A pályázat címe: INGENII BENIGNA VENA

5. A pályázat célja: Az értékes versek, rövidprózák, hangjátékok, mesék, novellák méltó rangra emelése, a jótollú írók és költők felfedezése. Kortárs szerzők részére publikálási, bemutatkozási lehetőség, műveik hangzó anyaggá való feldolgozása, hangoskönyvben történő, valamint elektronikus és nyomtatott formátumú kiadása, a hazai irodalom színesítése, gazdagítása, az irodalmi élet megmozgatása.

6. Pályázhatnak: Magyar nyelven alkotó írók, költők.

7. Megjelenési lehetőségek:

a) Hanghordozón: Hangzó audio vagy mp3 CD-n, hangoskönyvben, az Irodalmi Rádió előadóinak tolmácsolásában.

b) Nyomtatásban: Az Irodalmi Rádió egyik soron következő antológiájában.

c) Interneten: A rádió honlapján vagy egyik netkötetében való megjelenés.

d) Rádióműsorban: Verspercek és A Hét Prózája című rádióműsorainkban.

e) Felolvasóesten: Havonta megrendezésre kerülő összejövetelünkön.

8. A pályázat formai követelményei:

Egy pályázó maximum 10 művet küldhet be egy hónapban.

Egy pályázati űrlap kitöltése és beküldése kötelező.

Egy mű maximális hossza vers esetében max. 4, próza esetében max. 3 gépelt oldal lehet a következő formázás szerint:

- A/4-es lap - mindegyik margó 2,5 cm - betűtípus: Times New Roman 12-es - sorköz: szimpla

A műben szereplő idegen szó vagy kifejezés esetén a kiejtést kérjük feltüntetni zárójelben!

Minden pályaműből egy nyomtatott és egy elektronikus példányt kérünk!

A nyomtatott példány eljuttatása postán: Irodalmi Rádió, 3503 Miskolc, Pf:8/P

Az elektronikus példány eljuttatása e-mail-ben: info@irodalmiradio.hu

(Alapkövetelmény: a nyomtatott és elektronikus példány betűről betűre egyezzen meg!)

A pályázat minden oldalán legyen rajta az a név, melyen a szerző szerepelni szeretne!

Csak olyan írást fogadunk el, amivel még nem pályázott az Irodalmi Rádiónál.

Pályamunkákat nem áll módunkban visszaküldeni.

9. A pályamunkák formai, tematikus és tartalmi követelményei:

Tematikus és formai kötöttség nincs. Olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket az ORTT vagy a magyarországi jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek nyelvezetük, tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak ill. kifejezések, becsületsértés, stb.)


10. A pályázatok és pályázati díjak beérkezésének határideje: minden hónap utolsó napja, éjfél

11. Pályázati díj:

A havi első alkotás beküldése térítésmentes.

Minden további beküldött alkotásonként 1500 Ft (beküldött pályamunkánként ezerötszáz forint).

A pályázati díj tartalmazza az adminisztrációs és előadói díjakat.

A pályázati díj eljuttatása a beérkezési határidőig:

- átutalással számlaszámunkra: OTP 11734004-29904161

- vagy rózsaszín postai utalványon postacímünkre: Irodalmi Rádió, 3503 Miskolc, Pf:8/P

- megjegyzés rovatba mindkét esetben kérjük beírni: a pályázó nevét és a pályázat címét

Pályázati díjat nem áll módunkban visszafizetni.

A pályázati díjról a számlát a pályázati űrlapon megadott névre és címre állítjuk ki.

12. További információk kérhetők:

Telefonon: 20/544-0372

vagy e-mail-ben: info@irodalmiradio.hu

13. Zsűrizés:

A bekerülő művek kiválasztását és rangsorolását az Irodalmi Rádió kritikusa és főszerkesztője végzi. A kritikus a pályázók nevét és adatait nem kapja meg, kizárólag csak a pályamunkákat továbbítjuk felé.

14. Eredményhirdetés:

Az Irodalmi Rádió miskolci felolvasóest-sorozatának következő alkalmán. (A felolvasóestek időpontjáról e-mail-ben és honlapunkon lehet tájékozódni.)

15. Jutalmazás:

A sikeresen szereplő művek szerzői közül többen kiadványcsomagban és egyéb ajándékokban (akár pénzjutalomban is) részesülhetnek. A sikeresen pályázók nyertes művei felkerülhetnek egyik hangos kiadványunkra, bekerülhetnek egyik nyomtatott antológiánk anyagába, lehetőséget kapnak a rádió honlapján való szereplésre és elhangozhat művük felolvasóest-sorozatunk keretében, rádióműsorunkban, továbbá bekerülhetnek az Irodalmi Rádió alkotói közé. A különféle megjelenési lehetőségekről és belépésről a sikeresen szerepelt alkotókkal külön-külön egyeztetünk.

16. A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:

- nem érkezik be a határidő lejártáig egy db nyomtatott példány a pályamunkából

- nem érkezik be a határidő lejártáig egy db elektronikus példány a pályamunkából

- nem érkezik be a határidő lejártáig egy db hiánytalanul kitöltött és aláírt példány a pályázati űrlapból

- nem érkezik be a határidő lejártáig a pályázati díj

- nem magyar nyelvű a pályamunka

- jogsértő tartalmú a pályamunka

- egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményeine


17. Letöltések:

PÁLYÁZATI ŰRLAP

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kérlek, hogy csak etikusan és nyomdafestéket tűrően írj a bejegyzésekhez megjegyzést!