Keresés ebben a blogban

2010. június 2., szerda

A Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár bemutatása

A Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár bemutatásaCélkitûzés
A Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) célja az, hogy mindenki számára hozzáférhetôvé tegye a teljes magyarnyelvû katolikus egyházi, lelki irodalmat elektronikus formában. A lelkipásztori munka támogatása mellett elôsegíti az egyházi kutatómunkát és könyvnyomtatást és az írott, magyar keresztény értékek bemutatását, megôrzését, terjesztését. A könyvállomány mindenki számára ingyenesen rendelkezésre áll az internet hálózaton keresztül.

Állomány
Minden szabadon másolható, szerzôi jogvédelem alá nem esô egyházi és vallási vonatkozású kiadvány része lehet a PPEK-nek: a Szentírás, imakönyvek, énekeskönyvek, kódexek, pápai dokumentumok, katekizmusok, liturgikus könyvek, teológiai munkák, szentbeszéd-gyûjtemények, keresztutak, lelkigyakorlatok, himnuszok, imádságok, litániák, istenes versek és elbeszélések, szertartás-könyvek, lexikonok, lelkiségi mûvek stb.

Irányítás, érdeklôdés, kapcsolattartás
Felsôvályi Ákos
322 Sylvan Road
Bloomfield, NJ, 07003, USA
Tel: (973) 338-4736
Drótposta (e-mail): felsovalyi@ppek.hu

A PPEK használata, a könyvek formája
A PPEK mûveit vagy az interneten lehet olvasni (címe www.ppek.hu) vagy le lehet tölteni az olvasó saját számítógépére. A PPEK a kiadványokat kétféle formában adja közre:
1. "PDF" formátumban, amelyet ma általánosan használnak dokumentumok hosszútávú megôrzésére. (A "PDF" formátum mindig követi a PDF/A-1b szabványt, kivéve egyes különleges publikációkat, melyeket külön jelzünk.)
2. A Word program "DOC" formátumában.
Ha egy könyv nagy kép- vagy hanganyaggal rendelkezik, a PPEK publikálja a könyvet azokkal és azok nélkül is, esetenként a kép- vagy hanganyagot külön fájlban is (tömörített, vagyis zip formátumban).
Ha valaki más formátumot kíván (pl. "HTML" vagy "RTF"), átalakíthatja a fenti bármelyik formátumot a kívánt formátumba.
A PPEK kezdetei a Windows 3.1 operációs rendszerig nyúlnak vissza. Az elsô könyvek (a 494-es számúig) a Windows rendszer "HELP" formátumában és egyszerû "TXT" formátumban készültek. Azokat a fájlokat megtartottuk, de idôvel átalakítjuk az összes mûvet a fenti "PDF" és "DOC" formátumba is.

A PPEK használatának jogi kérdései
Az általános elvek a következôk:
1. A PPEK mindenki rendelkezésére áll lelkipásztori és személyes használatra. A PPEK-ben található fájlokat nem szabad megváltoztatni, ha azokat másoknak továbbadják. Ha a PPEK anyagát bármilyen publikációban használják fel, kérjük az alábbi mondat közlését:
"A szöveg eredete a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) -- a magyarnyelvû keresztény irodalom tárháza."
2. A szerzôi jog alá esô mû esetén a PPEK-nek csak arra van engedélye, hogy a mûvet a PPEK állományába helyezze. A lelkipásztori és személyes használaton kívüli minden más felhasználáshoz az engedélyt a szerzôi jog tulajdonosától kell biztosítani, ami az olvasó/felhasználó kötelessége. A PPEK nem ad és nem adhat semmilyen engedélyt az ilyen mûvek PPEK-en kívüli használatára. Ilyen esetben minden felelôsség a felhasználót terheli.
3. Ha valaki szerzôi jog alá nem esô mûvet szándékozik felhasználni, vagy bármilyen, az eddigiekben nem érintett kérdése van, kérjük keresse meg a PPEK-et a fenti e-mail címen.
A PPEK munkatársai remélik, hogy minden vitás ügy a szeretet és egyetértés alapján oldódik meg.

Hogyan lehet a PPEK gyarapodásához hozzájárulni?
Kérünk mindenkit, akinek a magyar katolikus egyház sorsa és az egyetemes magyar kultúra ügye fontos, lehetôségeinek megfelelôen támogassa a PPEK munkáját. A munka egyszerû, bárki -- aki már használt szövegszerkesztô programot -- részt vehet benne. A kiválasztott könyvet digitalizálni kell, aminek a munkamenete: a könyv elektronikus beolvasása (szkennelése), a szöveg felismerése és a nyers szöveg ellenôrzése, javítása. A készítendô szöveg a lehetô legegyszerûbb legyen, mindenféle formai megkötés nélkül. A lábjegyzetek lábjegyzetekként szerepeljenek, a tördelés minimális legyen. Ha a könyvnek képanyaga van, azokat 300 dpi felbontással, szürke árnyalattal vagy színesben kell beolvasni az eredeti méretben. Ha a könyv szövegét nem lehet jó hatásfokkal digitalizálni vagy a mû csak kéziratban áll rendesavelkezésre, a szövegét be kell gépelni. A legfontosabb szempont minden esetben a szöveg pontossága.

Minôség -- állandó javítás
A PPEK állományának minôségét állandóan javítjuk. Az újabb változatokat a fájl nevéhez fûzött számok jelzik (_1, _2 stb.). Kérjük az Olvasókat, hogy a szövegekben felfedezett hibákat és minden más észrevételüket jelentsék. Segítségüket hálásan köszönjük.

Köszönetnyilvánítás
A PPEK önkéntesek áldozatos munkájanak és kiadók, egyházi rendek, írók, fordítók hozzájárulásának és engedélyének eredménye. Hálásan köszönjük mindannyiuk segítségét. Isten fizesse meg!

A könyvtár mottója egy szentírási idézet
"Ha ugyanis az evangéliumot hirdetem, nincs mivel dicsekednem, hiszen ez a kötelességem. Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot! Ha önszántamból teszem, jutalmam lesz, ha nem önszántamból, csak megbízott hivatalnok vagyok." (1Kor 16-17)

Utolsó változtatás: 2010. április 4., Húsvétvasárnap

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kérlek, hogy csak etikusan és nyomdafestéket tűrően írj a bejegyzésekhez megjegyzést!