Keresés ebben a blogban

2009. október 4., vasárnap

Magyarország a II. világháborúban

Pályázatok - Irodalmi pályázat
címmel pályázatot hirdet a http://www.masodikvh.hu második világháborúval foglalkozó portál.
A pályázat célja a világháború valamely magyar eseményéről és az abban részt vevő személyekről való méltó megemlékezés, a fellelhető források, dokumentumok, esetleg a még élő tanúk beszámolói alapján. A pályázaton minden magyar és határainkon túl élő, magyar anyanyelvű általános vagy középiskolában tanuló diák részt vehet, aki a 2009/2010-es tanévben még alap- vagy középfokú intézménybe jár.

Beküldési határidő: 2009. december 31. 24:00

Beküldés helye: palyazat@masodikvh.hu (Kérdéseket is ide várunk!)

Eredményhirdetés helyéről és időpontjáról minden pályázót értesítünk!
Összdíjazás: könyvek, makettek, számítástechnikai eszközök több, mint 50.000 forint értékben.
A zsűri az oldal szerkesztőiből és egy történelem tanárból áll.

Szabályok:


-A pályázatnak 8-15 000 karakter hosszúnak kell lennie (szóközökkel együtt), Microsoft Word 2007-tel olvasható formátumban, ajánlott a .doc kiterjesztés, 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, 1-es vagy 1,5-ös sorköz.

-Ábrákat, mellékleteket tartalmazhat a pályázat, de azokat külön fájlban, .jpg kiterjesztéssel, esetleg .zip, .rar állományba csomagolva a pályázat mellé kérjük beküldeni, tehát nem a dokumentumba illesztve! A képek egyenkénti max. mérete 5 MB legyen!
-A pályázatnak a pályázat legvégén tartalmaznia kell a beküldő nevét, születési idejét és helyét, az iskola pontos nevét, címét, a pályázó e-mail címét, telefonszámát, és lakhelyét.

-Stilisztikai és nyelvtani szempontból kifogástalan pályaműveket várunk el a pályázóktól, a zsűri ezt is figyelembe veszi az elbíráláskor. Bírálati szempontok: Formai és terjedelmi kiírásnak való megfelelés; Témaválasztás és feldolgozás szoros összefüggése; Tényszerűség és dokumentáltság mértéke; Fogalmazás, szókincs, stílus milyensége; Eredetiség és olvasmányosság; Személyes vonások megjelenése, illusztrációk, mellékletek használata

-A dolgozatoknak pontos forrásjegyzéket kell tartalmazniuk. Szeretnénk elérni, hogy a pályázók a könyvtárakban, a világháló révén és más módon szerzett tudásukat csak forrásként, vagyis nem saját alkotásként használják fel. Az idézés nélküli forrásfelhasználás (plágium) a pályázó azonnali kizárást vonja maga után!

-A zsűri fenntartja a jogot, hogy egyes díjakat nem ad ki, ill. összevon.
-A pályázaton nem vehetnek részt a http://www.masodikvh.hu internetes portál szerkesztői és közvetlen hozzátartozóik.
-A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy ha bármilyen szabálytalanság a zsűri tudomására jut a pályázattal kapcsolatban, elfogadja az azonnali kizárás jogát.
-A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a http://www.masodikvh.hu portálon külön díjazás nélkül, nevének feltüntetésével megjelenjen az írása.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kérlek, hogy csak etikusan és nyomdafestéket tűrően írj a bejegyzésekhez megjegyzést!