Keresés ebben a blogban

2011. január 9., vasárnap

ARISTOTELES (Arisztotelész)

ARISTOTELES (Arisztotelész)

1. Rhetorika. (Ford.: Kis János.) Buda, 1846. (Széptani remekírók 2.)
ua. Pest, 1868.
ua. Bp. 1875.

2. A költészetről. (Ford.: Hunfalvi János.) Buda, 1846.

3. A stagirai A. három könyve a lélekről. (Ford.: Haberern Jonathán.) Pest, 1865.

4. Politika. (Ford.: Haberen Jonathán.) Pest, 1869.

5. A. Nikomachoshoz címzett ethikája. (Ford.: Haberern Jonathán.) Pest, 1873.

6. A. poétikája. (Ford.: Geréb József.) Bp. 1891. (OK. 287)
ua. Bp. 1898. (OK 757–758.)
ua. Bp. 1916. (OK 1821–1824).

7. A költészetről. (Ford.: Silberstein Ötvös Adolf. Bp. 1895.

8. A lélekről. (Ford.: Förster Aurél.) Bp.1915. (Filozófiai írók tára 28.)

9. Politika. (Ford.: Szabó Miklós.) Bp. 1923. (Magyar Filozófiai Társaság könyvtára 4.)
ua. Bp. 1969.
ua. Bp. 1984. (Politikai gondolkodók)

10. Metafizika. (Ford.: Halasy-Nagy József.)
Bp. 1936. (MTA filozófiai könyvtára 9.)
ua. Bp. 1957. [Reprint.]
ua. Bp. 1959. [Reprint.]

11. Nikomachosi ethika. Görögül és magyarul. (Ford.: Szabó Miklós.) I–II. köt. Bp. 1942. (PKK 3–4.)
ua. Bp. 1971. [Csak magyarul.]

12. Az aristotelesi logika alapvonalai. Részletek A. műveiből. (Ford.: Marticskó József.) Bp. 1950. [Soksz. jegyzet].

13. Az athéni állam. (Ford.: Ritoók Zsigmond.) Görögül és magyarul. Bp. 1954. (GLI 2.)

14. Organon. Görögül és magyarul. (Ford.: Rónafalvi Ödön és Szabó Miklós.) I. köt. Bp. 1961. (GLI 7.) [Több nem jelent meg]
ua. Bp. 1979. (Filozófiai írók tára. Új F. 35.) [Csak magyarul]

15. Poétika. (Ford.: Sarkady János.) Bp. 1963.
ua. Bukarest, 1969. (Téka).
ua. Bp. 1974.

16. Eudémoszi etika. + Nagy etika. (Ford.: Steiger Kornél.) Bp. 1975. (Etikai gondolkodók)

17. Rétorika. (Ford.: Adamik Tamás.) Bp. 1982.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kérlek, hogy csak etikusan és nyomdafestéket tűrően írj a bejegyzésekhez megjegyzést!