Keresés ebben a blogban

2010. február 14., vasárnap

Dr. Szepessy Tibor - Szakirodalom

Szepessy Tibor

Könyvek

1. 1987. – Héliodóros és a görög szerelmi regény : fejezet az antik regény történetéből / Szepessy Tibor. – Budapest : Akad. K., 1987. – 267 p.

2. 1992. – Dudith András: Epistulae. Ps. 1., 1554–1567 / Andreas Dudithius ; ed. Tiburtius Szepessy et Susanna Kovács ; comment. instruxerunt Clara Pajorin et Halina Kowalska ; in Francogallicum transtulerunt Cl. Csűrös et L. Grobelak. – Budapest : Akad. K., 1992. – 501 p., 1 t.fol.

3. 1999. – Korai görög líra : Kallinostól Pindarosig : szöveggyűjtemény az elégia, az iambos, a melos és a kardal képviselőiből / vál. és magyarázatokkal ell. Szepessy Tibor. – Budapest : PPKE BTK, 1999. – 232 p.

Szerkesztett könyvek

1. 1958. – Latin költők antológiája / vál., az előszót és a jegyzeteket írta Szepessy Tibor. – Budapest : Móra, 1958. – 278 p.

2. 1964. – Görög költők antológiája / vál., szerk. Szepessy Tibor. – Budapest : Móra, 1964. – 664 p.

3. 1964. – Latin költők antológiája / vál., az előszót és a jegyzeteket írta Szepessy Tibor. – 2., átd. kiad. – Budapest : Móra, 1964. – 279 p.

4. 1964. – Római költők antológiája / szerk. Szepessy Tibor. – Budapest : Európa, 1964. – 562 p.

5. 1968. – A régi Róma napjai / összeáll., az előszót, a jegyzeteket és a magyarázatokat írta Szepessy Tibor. – Budapest : Gondolat, 1968. – 261 p.

6. 1982. – Görög költők antológiája / vál. Szepessy Tibor ; szerk. és az utószót írta Szepessy Tibor. – Budapest : Európa, 1982. – 900 p.

7. 1995. – Dudith András: Epistulae. Ps. 2., 1568–1573 / Andreas Dudithius ; ed. Margarita Borowska et al. ; comment. instruxerunt Halina Kowalska et Lechus Szczucki ; … in Francogallicum transtulit L. Grobelak. – Budapest : Akad. K., 1995. – 652 p. – Szövegkiadás: 320–321

8. 1998. – Dudith András: Epistulae. Ps. 4., 1575 / Andreas Dudithius ; ed. K. Kotońska ; commentariis instruxit Halina Kowalska. – Budapest : Argumentum, 1998. – 486 p.

9. 1998. – A régi Róma napjai / összeáll., az előszót, a jegyzeteket és a magyarázatokat írta Szepessy Tibor. – 2. kiad. – Budapest : Balassi, 1998. – 259 p.

10. 2000. – Catullus, Vergilius, Horatius versei / a köt. fordítói Arany János et al. ; szerk. Szepessy Tibor. – Budapest : Sziget, 2000. – 192 p.

11. 2000. – Dudith András: Epistulae. Ps. 3., 1574 / Andreas Dudithius ; ed. Andreas Szabó, Susanna Kovács, Maria Maciejewska ; comment. instruxit Halina Kowalska ; … in Francogallicum transtulit S. Jamrozik. – Budapest : Akad. K. ; Argumentum, 2000. – 373 p.

12. 2000. – Görög költők antológiája : egyetemi tankönyv / vál., szerk. és utószót írta Szepessy Tibor. – 2., jav. kiad. – Budapest : Typotex, 2000. – 792 p. – A Görög költők antológiája (1982) bővített jegyzetekkel és tudományos apparátussal ellátott kiadása

13. 2000. – Tibullus, Propertius, Ovidius versei / a köt. fordítói Babits Mihály et al. ; szerk. Szepessy Tibor. – Budapest : Sziget, 2000. – 191 p.

14. 2002. – Dudith András: Epistulae. Ps. 6., 1577–1580 / Andreas Dudithius ; ed. Nicolaus Szymański ; comment. instruxerunt Lechus Szczucki et Nicolaus Szymański ; … inFrancogallicum transtulit S. Jamrozik. – Budapest : Argumentum, 2002. – 447 p.

15. 2005. – Menandros: Menandrou Dyskolos / edendum curavit et commentariis instruxit Tiburtius Szepessy. – Budapest : PPKE BTK, 2005. – 199 p. – (Auctores Graeci et Latini, ISSN 1585–1117 ; 2.). – A forrásszöveg görög, a forrásszöveg jegyzetanyaga latin, a bevezető kommentár és a jegyzetek magyar nyelven

Kötetben megjelent tanulmányok

1. 1956. – Utószó és jegyzetek. – In: Antigoné ; Élektra / Sophokles ; ford. Devecseri Gábor és Trencsényi-Waldapfel Imre; az utószót és a jegyzeteket írta Szepessy Tibor. – Budapest : Új Magyar Kvk., 1956, 113–130

2. 1962. – Utószó és jegyzetek. – In: Tibullus és Propertius összes költeményei / szerk. Komoróczy Géza ; az utószót és jegyzeteket írta Szepessy Tibor. – Budapest : Magyar Helikon, 1962, 303–386

3. 1964. – Utószó. – In: Sorsüldözött szerelmesek : etiópiai történet / Héliodórosz ; ford. és az utószót írta Szepessy Tibor. – Budapest : Magyar Helikon, 1964

4. 1966. – Utószavak, jegyzetek. – In: Görög drámák / ford. Arany János, Devecseri Gábor, Trencsényi-Waldapfel Imre ; a jegyzeteket és a névmutatót Szepessy Tibor kész.. – 3. kiad. – Budapest : Európa, 1966. – (Diákkönyvtár), 209–265

5. 1966. – Utószó. – In: Levelek / Ifjabb Plinius ; ford. Borzsák István et al. ; az utószót Szepessy Tibor írta. – Budapest : Magyar Helikon, 1966, 551–568

6. 1968. – Utószavak, jegyzetek. – In: Görög drámák / ford. Arany János, Devecseri Gábor, Trencsényi-Waldapfel Imre ; a jegyzeteket és a névmutatót Szepessy Tibor kész.. – 4. kiad. – Budapest : Európa, 1968. – (Diákkönyvtár), 209–265

7. 1968. – Utószó. – In: Anabaszisz : a tízezrek hadjáratának története / Xenophón ; ford. Fein Judit ; az utószót írta Szepessy Tibor. – Budapest : Európa, 1968, 307–318

8. 1969. – Utószavak, jegyzetek. – In: Görög drámák / ford. Arany János, Devecseri Gábor, Trencsényi-Waldapfel Imre ; a jegyzeteket és a névmutatót Szepessy Tibor írta. – 5. kiad. –Budapest : Európa, 1969. – (Diákkönyvtár), 209–265

9. 1970. – Utószó. – In: A filozófia vígasztalása / Boethius ; ford. Hegyi György ; az utószót Szepessy Tibor írta. – Budapest : Európa, 1970, 153–169

10. 1971. – Die "Neudatierung" des Heliodoros und die Belagerung von Nisibis. – In: Actes de la XIIe Conférence Internationale d'Études Classiques Eirene : Cluj-Napoca 2–7 octobre 1972. – Buçuresti-Amsterdam, 1975, 279–287

11. 1971. – Utószavak, jegyzetek. – In: Görög drámák / ford. Arany János, Devecseri Gábor, Trencsényi-Waldapfel Imre ; jegyz. Szepessy Tibor írta. – Budapest : Európa, 1971. – (Diákkönyvtár), 209–265

12. 1971. – Utószó. – In: Aischylos drámái / ford. Devecseri Gábor et al. ; utószó Szepessy Tibor. – Budapest : Magyar Helikon, 1971, 345–359

13. 1972. – Utószó és jegyzetek. – In: Satyricon / T. Petronius Arbiter ; ford. Horváth István Károly ; utószó és jegyz. Szepessy Tibor. – Budapest : Magyar Helikon, 1972, 215–247

14. 1972. – Utószó. – In: A púpos frigiai : Aiszóposz regénye / Arnolt Bronnen ; ford. és jegyz. Soltész Gáspár ; utószó Walkó György, Szepessy Tibor. – Budapest : Gondolat, 1972, 459–462

15. 1974. – Paulus Hungarus két Notabiliájának magyar vonatkozású helyei / Szepessy Tibor, Kapitánffy István. – In: Középkori kútfőink kritikus kérdései / szerk. Horváth János, Székely György. – Budapest : Akad. K., 1974, 279–314

16. 1974. – Utószó. – In: A mágiáról ; Virágoskert / Apuleius ; ford. Détshy Mihály ; versford. Kárpáty Csilla, Szepessy Tibor. – Budapest : Magyar Helikon, 1974. – (Az ókori irodalom kiskönyvtára, ISSN 0231–2573), 171–188

17. 1975. – Utószavak, jegyzetek. – In: Görög drámák / ford. Arany János, Devecseri Gábor, Trencsényi-Waldapfel Imre ; jegyz. Szepessy Tibor. – 7. kiad. – Budapest : Európa, 1975. – (Diákkönyvtár), 209–265

18. 1975. – Utószó. – In: Anthia és Habrokomész / Epheszoszi Xenophón ; ford. Kárpáty Csilla ; utószó Szepessy Tibor. – Budapest : Magyar Helikon, 1975. – (Az ókori irodalom kiskönyvtára, ISSN 0231–2573 ), 95–108

19. 1976. – Utószó és jegyzetek. – In: Tibullus és Propertius összes költeményei / az utószót és jegyzeteket írta Szepessy Tibor. – Budapest : Európa, 1976, 281–371

20. 1976. – Utószó. – In: Sorsüldözött szerelmesek : etiópiai történet / Héliodórosz ; ford. és az utószót írta Szepessy Tibor. – Budapest : Szépirod. Kvk., 1976. – (Olcsó könyvtár, ISSN0133–1183 ; 773.)

21. 1977. – Utószó. – In: Mitológia / Apollodórosz ; ford. Horváth Judit ; az utószót írta Szepessy Tibor. – Budapest : Európa, 1977. – (Az ókori irodalom kiskönyvtára, ISSN 0324–6469), 157–163

22. 1979. – Utószó. – In: A filozófia vígasztalása / Boethius ; ford. Hegyi György ; az utószót Szepessy Tibor írta. – Budapest : Európa, 1979, 153–169

23. 1979. – Utószó. – In: Kürosz nevelkedése ; Anabázis / Xenophón ; ford. Fein Judit ; az utószót írta Szepessy Tibor. – Budapest : Európa, 1979, 553–566

24. 1981. – Utószó. – In: Levelek / Ifjabb Plinius ; ford. Borzsák István et al. ; az utószót Szepessy Tibor írta. – Budapest : Magyar Helikon, 1981, 551–568

25. 1982. – Utószó. – In: Sorsüldözött szerelmesek : etiópiai történet / Héliodórosz ; ford. és az utószót írta Szepessy Tibor. – Budapest : Európa ; Bukarest : Kriterion, 1982

26. 1984. – Die Aithiopika des Heliodoros und der griechische sophistische Liebesroman. – In: Beiträge zum griechischen Liebesroman / hrsg. von Hans Gärtner. – Hildesheim ; Zürich ; New York : Olms, 1984. – (Olms-Studien ; 20), 432–450

27. 1984. – Utószó. – In: Arisztophanész vígjátékai / ford. Arany János ; az utószót Szepessy Tibor írta. – Budapest : Európa, 1988. – (A világirodalom klasszikusai, ISSN 0230–6522), 781–801

28. 1985. – Utószavak, jegyzetek. – In: Görög drámák / ford. Arany János, Devecseri Gábor, Trencsényi-Waldapfel Imre. – 8. kiad. – Budapest : Európa, 1985. – (Diákkönyvtár, ISSN 0324–2528), 209–265

29. 1985. – Utószó. – In: Aiszkhülosz drámái / ford. Devecseri Gábor et al. ; az utószót Szepessy Tibor írta. – Budapest : Európa, 1985. – (A világirodalom klasszikusai, ISSN 0230–6522), 343–361

30. 1985. – Utószó. – In: Iliász / Homérosz ; ford. és a jegyzeteket írta Devecseri Gábor ; az utószót Szepessy Tibor írta. – Budapest : Európa, 1985, 443–456

31. 1986. – Utószó. – In: Odüsszeia / Homérosz ; ford. és a jegyzeteket írta Devecseri Gábor ; az utószót Szepessy Tibor írta. – Budapest : Európa, 1986. – (A világirodalom klasszikusai, ISSN 0230–6522), 395–410

32. 1987. – Utószavak, jegyzetek. – In: Görög drámák / ford. Arany János, Devecseri Gábor, Trencsényi-Waldapfel Imre. – 11. kiad. – Budapest : Európa, 1987. – (Diákkönyvtár, ISSN 0324–2528), 209–265

33. 1989. – Utószavak, jegyzetek. – In: Görög drámák / ford. Arany János, Devecseri Gábor, Trencsényi-Waldapfel Imre. – 12. kiad. – Budapest : Európa, 1989. – (Diákkönyvtár, ISSN 0324–2528), 209–265

34. 1991. – A hellénizmus kora ; A császárkor. – In: Az ókori görög irodalom : egyetemek bölcsészettudományi karai : vázlatos áttekintés : egységes jegyzet / … Tegyey Imre,… Kapitánffy István,… Szepessy Tibor munkája. – Budapest : Tankvk., 1991, 143–243

35. 1991. – Utószavak, jegyzetek. – In: Görög drámák / ford. Arany János, Devecseri Gábor, Trencsényi-Waldapfel Imre. – Budapest : Európa, 1991. – (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215–4989), 209–265

36. 1992. – Apollónios Rhodios. – In: 44 híres eposz, verses regény, elbeszélő költemény / a műismertetéseket írták… Szepessy Tibor et al..Budapest : Móra, 1992, 73–85

37. 1993. – Sophoklés: Antigoné, Élektra. – In: 77 híres dráma / a drámaismertetéseket írták:… Szepessy Tibor et al.. – Budapest : Móra, 1993, 17–28

38. 1994. – Utószó és jegyzetek. – In: Satyricon / T. Petronius Arbiter ; ford. Horváth István Károly ; az utószót és a jegyzeteket írta Szepessy Tibor. – 2., jav. kiad. – Szeged : Szukits, 1994. – (Az antik világ könyvei, ISSN 1217–9574), utószó: 189–196; jegyzetek 197–225

39. 1996. – Utószavak, jegyzetek. – In: Görög drámák / ford. Arany János, Devecseri Gábor, Trencsényi-Waldapfel Imre. – Budapest : Európa, 1996. – (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215–4989), 209–265

40. 1996. – Utószó. – In: Aiszkhülosz drámái / ford. Devecseri Gábor et al. ; az utószót Szepessy Tibor írta. – Budapest : Európa, 1996, 345–359

41. 2000. – Egy perzsa levele feleségéhez (Apokrif levél Kr. e 410 tájáról). – In: Αφιέρωμα στον Κάλμαν Σάμπο = Szabó Kálmán emlékkönyv. Bp., 2000, 94–101. – Rádióelőadás publikációja

42. 2000. – Utószavak, jegyzetek. – In: Görög drámák / ford. Arany János, Devecseri Gábor, Trencsényi-Waldapfel Imre. – Budapest : Európa, 2000 – (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215–4989), 209–265

43. 2000. – Utószó. – In: Levelek / Ifjabb Plinius ; ford. Borzsák István et al. ; az utószót írta Szepessy Tibor. – Budapest : Magyar Könyvklub, 2000, 367–383

44. 2001. – Utószavak, jegyzetek. – In: Görög drámák / ford. Arany János, Devecseri Gábor, Trencsényi-Waldapfel Imre. – Budapest : Európa, 2001. – (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215–4989), 209–265

45. 2002. – Apollónios Rhodios. – In: 44 híres eposz, verses regény, elbeszélő költemény / a műismertetéseket írták… Szepessy Tibor et al..Budapest : Móra, 2002, 73–85

46. 2002. – Utószavak, jegyzetek. – In: Görög drámák / ford. Arany János, Devecseri Gábor, Trencsényi-Waldapfel Imre. – Budapest : Európa, 2002. – (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215–4989), 209–265

Periodikákban megjelent tanulmányok

1. 1955. – Klasszikus ókor és történelmi regény : Móra Aranykoporsó-ja. – In: Irodalomtörténet. (1955)4 495–503

2. 1956. – Iambulos utópiája. – In: Antik tanulmányok. 3 (1956) 235–240 – Tanulmány és fordítás

3. 1957. – Die Aithiopika des Heliodoros und der griechische sophistische Liebesroman. – In: Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. 5 (1957) 241–259 – Javított, bővített változat

4. 1957. – Héliodóros Aithiopikája és a görög szofisztikus szerelmi regény. – In: Antik tanulmányok. 4 (1957) 48–60

5. 1969. – Beiträge zu den Quellen des Pray-Kodexes. – In: Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. 17 (1969) 49–53

6. 1969. – A Pray-kódex európai kapcsolataihoz. – In: Irodalomtörténeti közlemények. (1969)1 63–65

7. 1972. – Ein Fragment der Notabilien des Paulus Hungarus in einem Kodex der Ungarischen Staatsbibliothek / Szepessy Tibor, Kaptánffy I. – In: Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. 20 (1972) 231–233

8. 1972. – A mennyegzője napján meghalt leány története : egy Héliodóros-hely ürügyén. – In: Antik tanulmányok. 19 (1972) 26–38

9. 1972. – The story of the girl who died on her wedding-day. – In: Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. 20 (1972) 341–357

10. 1973. – József és Aseneth története és az antik regény. – In: Antik tanulmányok. 20 (1973) 158–168

11. 1974. – L'histoire de Joseph et Aséneth et le roman antique. – In: Acta classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis. 10–11 (1974–1975) 121–131

12. 1974. – Paulus Hungarus két Notabiliájának töredéke egy magyarországi kódexben / Szepessy Tibor, Kapitánffy I. – In: Magyar könyvszemle. 90 (1974)1/2 109–110

13. 1975. – Csoda és irónia: Paulinus Nolanus 6. Nataliciuma. – In: Antik tanulmányok. 22 (1975) 44–54

14. 1976. – Ismeretlen Bessenyei-levél egy kiaknázatlan Bessenyei-dokumentum tükrében. – In: Irodalomtörténeti közlemények. 80 (1976) 497–500 – Szövegközlés és tanulmány

15. 1976. – Nisibis ostroma és a Héliodóros-kronológia. – In: Antik tanulmányok. 23 (1976) 52–74

16. 1976. – Le sge de Nisibis et la chronologie d'Héliodore. – In: Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. 24 (1976) 247–276

17. 1977. – Új görög regények. – In: Antik tanulmányok. 24 (1977) 55–66

18. 1978. – Egy ismeretlen Rimay-levél. – In: Irodalomtörténeti közlemények. 82 (1978) 496–498. – Szövegközlés és tanulmány

19. 1978. – Gondolatok a görög és latin próza fordításáról. – In: Antik tanulmányok. 25 (1978) 88–91

20. 1978. – Zur Interpretation eines neu entdeckten griechischen Romans. – Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. 26 (1978) 29–36

21. 1980. – Euripidés Helenéje más olvasatban. – In: Antik tanulmányok. 27 (1980) 8–48

22. 1982. – Dión Chrysostomos esztétikai nézetei I.: A szépségről (or. XXI). – In: Antik tanulmányok. 29 (1982) 112–133

23. 1985. – The ancient family-novel : a typological proposal. – Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. 31 (1985–1988) 357–365

24. 1988. – Rhodogune and Ninyas : comments on Dio Chrysostomus' 21st discourse. – Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. 31 (1988) 355–362

25. 1989. – Az antik családregény. – In: Antik tanulmányok. 34 (1989–1990) 147–153

26. 1989. – Miracle et ironie: le 6e Natalice de Pauline de Nole. – In: Acta classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis. 25 (1989) 91–100

27. 1990. – Marginalia Dudithiana. – In: Irodalomtörténeti közlemények. 94 (1990) 71–81

28. 1992. – Kallimachos Hekaléja. – In: Antik tanulmányok. 36 (1992) 23–40

29. 1993. – A theokritosi epigrammagyűjtemény. – In: Antik tanulmányok. 37 (1993) 1–23

30. 1994. – Az apokrif apostolakták és az antik regény. – In: Antik tanulmányok. 38 (1994) 116–139

31. 1994. – La collection d'épigrammes de Théocrite. – In: Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. 35 (1994) 73–102

32. 1995. – Les Actes d'Apôtres apocryphes et le roman antique. – In: Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. 36 (1995) 133–161

33. 1997. – Pindarum quisquis studet aemulari… Pindaros magyar fordításai Csengery után. – In: Antik tanulmányok. 41 (1997) 25–34

34. 1999. – Andreas Dudithius, der Humanist und Diplomat. Textkritische Probleme seines Briefwechsels. – In: Acta classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis. 34–35 (1999) 123–130

35. 1999. – Theokritos és Apollónios Rhodios Héraklés-portréja. – In: Antik tanulmányok. 43 (1999) 67–99

36. 2002. – La figura di Eracle in Teocrito e Apollonio Rodio. – In: Acta classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis. 38–39 (2002–2003) 313–349

Recenziók, kritikák, ismertetések

1. 1954. – D. Magie: Roman Rule in Asia Minor. Princeton, 1950. – In: Antik tanulmányok. 1 (1954) 318–319

2. 1955. – Falus R.: Sophoklés. Művelt Nép Könyvkiadó, Bp., 1954. – In: Irodalomtörténet. 2 (1955)1 106–109

3. 1955. – R. Helm: Der antike Roman. Berlin, 1948. – In: Antik tanulmányok. 2 (1955) 282–283

4. 1956. – E. Kirsten – W. Kraiker: Griechenlandkunde. Heidelberg, 1955. – In: Antik tanulmányok. 3 (1956) 307

5. 1956. – H. A. Musurillo: The Acts of the Pagan Martyrs. Oxford, 1954. – In: Antik tanulmányok. 3 (1956) 313–134

6. 1957. – Libri manuscripti Graeci in bibliothecis Budapestinensibus asservati. Descripsit M. Kubinyi. Akadémiai Kiadó, Bp., 1956. – In: Antik tanulmányok. 4 (1957) 136–137

7. 1958. – Eusebios: Werke VIII. Die Praeparatio Evangelica I-II. Hrg. von K. Mraz. Berlin, 1954–1956. – In: Antik tanulmányok. 5 (1958) 305–306

8. 1958. – J. de Romilly: Histoire et raison chez Thucydide. Paris, 1958. – In: Antik tanulmányok. 1 (1958) 312–313

9. 1958. – J. H. Oliver: The Ruling Power. A Study of the Roman Empire in the Second Century after Christ through the Roman Oration of Aelius Aristides. Philadelphia, 1953. – In: Antik tanulmányok. 5 (1958) 122–123

10. 1959. – Falus R.: Horatius. Bibliotheca Kiadó, Bp., 1958. – In: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. 14 (1959) 378–382

11. 1964. – És megszólalnak a néma táblák…. – In: Szolnok megyei néplap. (1964. febr. 2.)

12. 1964. – A kún Miatyánk és a pohárköszöntő. – In: Szolnok megyei néplap. (1964. ápr. 12.)

13. 1964. – Milyen nyelven beszéltek a jászok? – In: Szolnok megyei néplap. (1964. márc. 8.)

14. 1966. – Antalffy Gy.: Állam és alkotmány az athéni demokráciában. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1962. – In: Felsőoktatási szemle. (1966) 378–379

15. 1970. – Lucretius: De rerum natura. Szemelvények. A szöveget gondozta… Borzsák I. Auctores Latini VI. Tankönyvkiadó, Bp., 1970. – In: Antik tanulmányok. 17 (1970) 86–89

16. 1971. – Aisópos meséi. Ford., a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Bodor A. Kriterion , Bukarest, 1970. – Antik tanulmányok. 18 (1971) 282–283

17. 1972. – Vergilius Eklogái – Vergilii Eclogae. A szöveget gondozta…Havas L. Auctores Latini XIV. Tankönyvkiadó, Bp., 1971. – In: Antik tanulmányok. 19 (1972) 253–261

18. 1973. – Frühgriechische Lyriker I: Die frühen Elegiker; II: Die Jamborgaphen. Deutsch von Z. Franyó. Griechischer Text bearbeitet von B. Snell. Erläuterungen besorgt von H. Maehler. Hrg. vom Zentralinstitut für alte Geschichte und Archâologie der DAW zu Berlin. Schriften und Quellen der Alten Welt 24/1–2. Akademie Verlag, Berlin, 1971–1972. – In: Antik tanulmányok. 20 (1973) 245–246

19. 1974. – M. C. J. Putnam: Virgil's Pastoral Art. Princeton, N. J., 1970. – In: Helikon. 20 (1974) 528–529

20. 1975. – Egy Révai-fordítás ürügyén. – In: Antik tanulmányok. 22 (1975) 180–181

21. 1977. – Antonius de Bonfinis: Rerum Hungaricarum Decades. Tomus IV. Pars II. Appendix – Fontes – Index. Edd. M. Kulcsár et P. Kulcsár. Akad. K., Bp., 1976. – In: Irodalomtörténeti közlemények. 81 (1977) 262–263

22. 1977. – Horatius Ódái és Epódosai. A szöveget gondozta…Borzsák I. Auctores Latini XVIII. Tankönyvkiadó, Bp., 1975. – In: Antik tanulmányok. 24 (1977) 69–71

23. 1978. – Euripides: Tragödien I-IV. Griechisch und deutsch von D. Ebener. Berlin, 1972–1977. – In: Deutsche Literaturzeitung. 99 (1978)10/11 699–702

24. 1979. – Kerényi K.: Görög mitológia. Ford. Kerényi G. Gondolat , Bp., 1979. – In: Helikon. 25 (1979) 435

25. 1981. – Euripides: Werke in drei Bänden. Aus dem griechischen übertr. von D. Ebener. Bibliothek der Antike. Griechische Reihe. Berlin, 1979. – In: Antik tanulmányok. 28 (1981) 49–50

26. 19818. – Euripides: Tragödien V-VI. Griechisch und deutsch von D. Ebener. Berlin, 1979–1980. – In: Deutsche Literaturzeitung. 102 (1981) 428–429

27. 1982. – A. Dihle: Griechische Literaturgeschichte. Kröners Taschenausgabe Band 199. Stuttgart, 1967. – In: Helikon. 28 (1982) 451–452

28. 1982. – Vanyó L.: Az ókeresztény egyház és irodalma. Ókeresztény írók I. Szent István Társulat, Bp., 1980. – In: Helikon. 28 (1982) 611–612

29. 1983. – Publius Papinius Statius: Erdők. Latinul és magyarul. Ford. és a jegyzeteket írta Muraközy Gy. A bevezető tanulmányt írta Hegyi Gy. Görög és latin írók – Scriptores Graeci et Latini 16. Akad. K., Bp., 1979. – In: Antik tanulmányok. 30 (1983) 143–146

30. 1985. – H. Erbse: Ausgewählte Schriften zur klassischen Philologie. Berlin – New York, 1970. – In: Helikon. 31 (1985) 106–107

31. 1985. – H. Erbse: Studien zum Prolog der euripideischen Tragödie. Untersuchungen zur antiken Literatur und geschichte Band 20. Berlin – New York, 1984. – In: Helikon. 31 (1985) 370–371

32. 1985. – Libanios. Hrg. von G. Fatouros – T. Krischer. Wege der Forschung Band 621. Darmstadt, 1983. – In: Helikon. 31 (1985) 107

33. 1985. – P. Friedländer: Studien zur antiken Literatur und Kunst. Berlin, 1969. – In: Helikon. 31 (1985) 369–370

34. 1985. – W. Nestle: Geschichte der griechischen Literatur I-II. Sammlung Göschen Band 70 und 557. Dritte Auflage, bearb. von W. Liebich. Berlin, 1961–1963. – In: Helikon. 31 (1985) 364–365

35. 1987. – Firmicus Maternus: Asztrológia – A pogány vallások tévelygéséről. Válogatta, ford. Bollók J. Prométheus-könyvek I.) Helikon Kiadó, 1984. – In: Antik tanulmányok. 33 (1987–1988) 274–277

36. 1987. – Vergil: Werke in einem Band. Übertr. von D. Ebener. Berlin – Weimar, 1984. – In: Antik tanulmányok. 33 (1987–1988) 200–202

37. 1988. – Polybios. Hrg. von K. Stive – N. Holzberg. Wege der Forschung Band 347. Darmstadt, 1982. – In: Helikon. 34 (1988) 575–576

38. 1989. – G. Anderson: Philostratos. Biography and Belles Lettres in the Third Century A. C. London – Sidney – Dover, New Hampshire, 1985. – In: Helikon. 35 (1989) 165–166

39. 1989. – Rosemarie M. Harriott: Aristophanes. Poet and Dramatist. London – Sidney, 1986. – In: Helikon. 35 (1989) 163–164

40. 1990. – G. Zanker: Realism in Alexandrian Poetry. A Literature and Its Audience. London – Sidney – Wolfebore, New Hampshire, 1986. – In: Helikon. 36 (1990) 369–370

41. 1995. – B. MacLachlan: The age of Grace. Charis in early Greek poetry. Princeton, New Jersey, 1993. – In: Helikon. 41 (1995) 386–387

42. 1995. – D. Tarn Steiner: The tyrant's writ. Myths and images of writing in Ancient Greece. Princeton, 1994. – In: Helikon. 41 (1995) 522–523

43. 1995. – K. Stanley: The shield of Homer. Narrative structure in the Iliad. Princeton, New Jersey, 1993. – In: Helikon. 41 (1995) 177–178

44. 1997. – The fragments, introduction, text, translation. Ed. by S. A. Stephens – J. J. Winkler. Princeton – New Jersey, 1995. – In: Helikon. 43 (1997) 130–132

45. 1997. – Reading the Odyssey. Selected interpretive essays. Ed. with an introduction by Seth L. Schein. Priceton – New Jersey, 1996. – In: Helikon. 43 (1997) 132–133

46. 2000. – Adamik Tamás: Antik stíluselméletek Gorgiastól Augustinusig. Stílus – Kritika – Értelmezés. Seneca Könyvek Sorozat, Kéri Piroska és Sárközy Halász Péter kiadása. Bp., 2000. – In: Antik tanulmányok. 44 (2000) 242–243

47. 2000. – Ancient Greek Novels. The Fragments. Introduction, text, translation, and commentary. Ed. by S. A. Stephens and J. J. Winkler. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1995. – In: Antik tanulmányok. 44 (2000) 245–247

48. 2000. – Eine Handvoll. Ausgewählte kleine Schriften von István Borzsák. Akadémiai Kiadó, Bp., 1999. – In: Antik tanulmányok. 44 (2000) 239–240

Fordítások

1. 1955. – Fazekas Mihály összes művei. 1–2. – Budapest : Akad. K., 1955. – 327, 387 p. – Fordítások: 2. köt. pp. 350–354.

2. 1957. – Euripides: Hippolytos-részlet ; Alkéstis-részlet. – In: Erós és Amor : görög és római költők a szerelemről / szerk. és a jegyzeteket összeáll. Falus R. – Budapest : Magyar Helikon, 1957, 54–55

3. 1958. – Euripides: Théseus vádol. – In: Antik tanulmányok. 5 (1958) 263–264 – Hippolytos 936–980

4. 1958. – Xenophón – részlet. – In: Világirodalmi antológia a középiskolák számára. 1. Budapest : Tankvk., Bp., 1958, 116–117

5. 1959. – Theognis ; Bión ; Lukianos ; Agathias Scholastikos. – In: Görög költők antológiája / vál., szerk., az előszót és a jegyzeteket írta Falus R. – Budapest : Európa, 1959, 130–131, (Theognis), 133–135 (3 Theognis), 475–478 (Bión), 479 (Bión), 556–558 (7 Lukianos), 559–565 (Lukianos), 634 (Agathias Scholastikos)

6. 1960. – Theophrastos ; Isokratés. – In: A demokrácia bölcsője / összeáll., az előszót, magyarázatokat és jegyzeteket írta Sarkady J. – Budapest : Gondolat, 1960, 201–202 (Theophrastos), 207–209 (Isokratés)

7. 1960. – Xenophón ; Arrhianos. – In: Ókori történeti chrestomathia / szerk. Maróth Károly. 2., Görög történeti chrestomathia / szerk. Borzsák I. – Budapest : Tankvk., 1960, 142–148 (5 Xenophón), 154–155 (Xenophón), 274–282 (4 Arrhianos), 286–287 (Arrhianos)

8. 1960. – Xenophón ; Lysias ; Theophrastos. – In: Régi görög hétköznapok : szemelvények a görög művelődés forrásaiból / összeáll., az előszót, magyarázatokat és jegyzeteket írta Ritoók Zs. – Budapest : Gondolat, 1960, 25–37 (Xenophón), 90–108 (Xenophón), 139–156 (Xenophón), 157–162 (Lysias), 207–239 (Theophrastos)

9. 1961. – Agathias Scholastikos. – In: Színek költői – költők színei / Földes A. és Mihályi G. válogatása. Budpaest : Képzőművészeti Alap, 1961, 36

10. 1961. – Xenophón. – In: Történelmi olvasókönyv : forrásszemelvények. 1. / szerk. Hahn I. – Budapest : Tankvk., 1961, 116–117

11. 1962. – Comenius. – In: Comenius Magyarországon. – Budapest : Tankvk., 1962, 236–245

12. 1962. – Quintilianus ; Seneca ; Martialis ; Suetonius. – In: Irodalmi élet a régi Rómában / összeáll., az előszót, magyarázatokat és jegyzeteket írta Horváth I. K. – Budapest :Gondolat, 1962, 17–28 (Quintilianus), 146–147 (Seneca), 171 (Martialis), 208–212 (3 Suetonius)

13. 1963. – Xenophón ; Arrhianos. – In: Ókori történeti chrestomathia / szerk. Maróth Károly. 2., Görög történeti chrestomathia / szerk. Borzsák I. – 2. kiad. – Budapest : Tankvk., 1963, 142–148 (5 Xenophón), 154–155 (Xenophón), 274–282 (4 Arrhianos), 286–287 (Arrhianos)

14. 1964. – Caesar, Caius Julius:: A gall háború / Julius Caesar ; ford. Szepessy Tibor. – Budapest : Európa, 1964. – 255 p.

15. 1964. – 'Eliodoros: Sorsüldözött szerelmesek : etiópiai történet / Héliodórosz ; ford. és az utószót írta Szepessy Tibor. – Budapest : Magyar Helikon, 1964. – 379 p.

16. 1964. – Lukianos. – In: Lakoma : a görög-latin próza mesterei / vál. és jegyz. Simon Róbert. – Budapest : Európa, 1964, 181–213

17. 1964. – Xenofon: Xenophón. – In: Történelmi olvasókönyv : forrásszemelvények. 1. / szerk. Hahn I. – 2. kiad. – Budapest : Tankvk., 1964

18. 1965. – Platón. – In: A világirodalom ars poeticái / összeáll., jegyz. és utószó Lengyel Béla, Vincze Flóra. – Budapest : Gondolat, 1965, 25–27

19. 1966. – Bión. – In: A világirodalom legszebb versei : az ókortól a XIX. századig / vál. Lator László. – Budapest : Európa, 1966, 28

20. 1966. – Plinius. – In: Levelek / Ifjabb Plinius ; ford. Borzsák István et al. ; az utószót Szepessy Tibor írta. – Budapest : Magyar Helikon, 1966. – Fordítások: 9–19, 24–25, 28–29, 39–40, 49, 54, 56–60, 71–72, 99–102, 113–117, 135, 148–150, 156–157, 161–163, 170–174, 183–184, 194–195, 211, 212, 229–231, 234–236, 257, 278–279, 289–290, 314–315, 327, 337–338, 340–341, 346–350, 351, 367–373, 376–377, 391–392, 412, 415–416, 421, 432, 446–447, 451–452, 456–458, 460, 461–462, 521–524. – Utószó: 551–568

21. 1966. – Xenophón. – In: Történelmi olvasókönyv : forrásszemelvények. 1. / szerk. Hahn I. – 3. kiad. – Budapest : Tankvk., 1966

22. 1967. – Xenophón ; Arrhianos. – In: Ókori történeti chrestomathia / szerk. Maróth Károly. 2., Görög történeti chrestomathia / szerk. Borzsák I. – 3. kiad. – Budapest : Tankvk., 1967, 142–148 (5 Xenophón), 154–155 (Xenophón), 274–282 (4 Arrhianos), 286–287 (Arrhianos)

23. 1968. – A régi Róma napjai / összeáll., az előszót, a jegyzeteket és a magyarázatokat írta Szepessy Tibor. – Budapest : Gondolat, 1968. – 261 p. – Bevezetők: 5–13, 69–75, 123–131, 185–193. – Jegyzetek: 247–260. – Fordítások: 50–51: Digesta; 57–58: 11 CIL; 62–63: Plinius; 105–106: Macrobius; 108: Plinius; 113–114: Plinius; 131–133: Plinius; 147–148: Lukianos; 162–164: Lukianos; 178: Plinius; 200–201: Acta Ioannis; 204–205: Galénos; 206–207: Lukianos; 220–222: Plutarchos; 233–234: Plinius

24. 1969. – Plutarchos ; Seneca ; Strabón ; Diodóros. – In: Rabszolgák a régi Rómában / összeáll., az előszót, magyarázatokat és jegyzeteket írta Maróti E. – Budapest : Gondolat, 1969, 39–40 (Plutarchos), 91–92 (2 Seneca, Plutarchos), 145–146 (Strabón, 2 Diodóros), 174–175 (Diodóros)

25. 1970. – Theognis ; Xenophón. – In: Gazdasági élet az ókori Görögországban / összeáll., az előszót, magyarázatokat és jegyzeteket írta Sarkady J. – Budapest : Gondolat, 1970, 90–91, 133–134

26. 1970. – Xenophón. – In: Történelmi olvasókönyv : forrásszemelvények. 1. / szerk. Hahn I. – 4. kiad. – Budapest : Tankvk., 1970

27. 1971. – Bión. – In: A világirodalom legszebb versei : az ókortól a XIX. századig. 1. / vál. Lator László. – Budapest : Európa, 1971, 26

28. 1971. – Magyar humanisták levelei : XV-XVI. század / közread. V. Kovács Sándor ; ford… Szepessy Tibor et al.. – Budapest : Gondolat, 1971. – 711 p. – Fordítások: 415–416, 419, 449–454, 472–476, 514, 518–526, 533–538

29. 1973. – Bión. – In: A világirodalom legszebb versei : az ókortól a XIX. századig. 1. / vál. Lator László. – Budapest : Európa, 1973, 26

30. 1974. – Agathias Scholastikos. – In: A bizánci irodalom kistükre / vál., bev.,… Dimitriosz Hadzisz. – Budapest : Európa, 1974, 344

31. 1974. – Caesar, Caius Julius: A gall háború / Julius Caesar ; ford. Szepessy Tibor. – Budapest : Európa, 1974. – 240 p.

32. 1974. – Cicero. – In: Marcus Tullius Cicero válogatott művei / vál. és az utószót írta Havas László. – Budapest : Európa, 1974, 398–402, 407, 438–442

33. 1974. – Lukianos. – In: Lakoma : a görög-latin próza mesterei / vál. és jegyz. Simon Róbert. 2. kiad. – Budapest : Európa, 1974, 181–213

34. 1974. – Lukianosz. – In: Lukianosz összes művei. 1–2. köt. – Budapest : Magyar Helikon, 1974. – 1. köt.: 705–735, 2. köt.: 60–103, 691–700, 702, 705, 706, 708

35. 1974. – Polybios. – In: A római művészet világa az ősidőktől Augustusig / összeáll., bev., magy. és jegyz. Castiglione László. – Budapest : Gondolat, 1974. – (Európai antológia. Róma), 81–82

36. 1974. – Theophrastos. – In: Görög vallás, görög istenek / összeáll., az előszót, magy., jegyz. írta Sarkady János. – Budapest : Gondolat, 1974. – (Európai antológia. Görögország), 214–215

37. 1974. – Xenophón. – In: Történelmi olvasókönyv : forrásszemelvények. 1. / szerk. Hahn I. – 5. kiad. – Budapest : Tankvk., 1974

38. 1975. – Bión. – In: Rakéta regényújság. (1975. január 21.)2/3 13

39. 1975. – Milton. – In: Milton, az angol forradalom tükre : válogatás prózai írásaiból / összeáll., bev. Szenczi Miklós. – Budapest : Gondolat, 1975. – (Európai antológia. Angol reneszánsz és polgári forradalom, ISSN), 102–107, 107–110, 112–121, 122- 129, 129–131

1. 1976. – 'Eliodoros: Sorsüldözött szerelmesek : etiópiai történet / Héliodórosz ; ford. és az utószót írta Szepessy Tibor. – Budapest : Szépirod. Kvk., 1976. – 351 p.

2. 1978. – Bión. – In: A világirodalom legszebb versei : az ókortól a XIX. századig. 1. / vál. Lator László. – Budapest : Európa, 1978, 23

3. 1979. – Lukianos. – In: Antik portrék / vál., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Szabó György. – Bukarest : Kriterion, 1979. – (Téka), 111–112

4. 1979. – Xenophón ; Arrhianos. – In: Ókori történeti chrestomathia / szerk. Maróth Károly. 2., Görög történeti chrestomathia / szerk. Borzsák I. – 4. kiad. – Budapest : Tankvk., 1979, 142–148 (5 Xenophón), 154–155 (Xenophón), 274–282 (4 Arrhianos), 286–287 (Arrhianos)

5. 1981. – Plinius. – In: Levelek / Ifjabb Plinius ; ford. Borzsák István et al. ; az utószót Szepessy Tibor írta. – Budapest : Magyar Helikon, 1981. – Az 1966-ban megjelent kiadás javított, új kiadása

6. 1981. – Régen volt, hogy is volt : történelmi olvasókönyv az ált. isk. oszt. számára / szerk. Győri Anna. – Budapest : Tankvk., 1981. – 243 p. – Feldolgozások A régi Róma napjai alapján. – Fordítások: 111–112 (Xenophón), 119 (Xenophón), 129–130 (Xenophón), 185 (Digesta), 176–178

7. 1982. – 'Eliodoros: Sorsüldözött szerelmesek : etiópiai történet / Héliodórosz ; ford. és az utószót írta Szepessy Tibor. – Budapest ; Bukarest : Európa ; Kriterion, 1982. – 317 p.

8. 1982. – Jacobus Piso ; Johannes Antoninus Cassoviensis ; Johannes Henckel ; Andreas Dudith. – In: Janus Pannonius – Magyarországi humanisták / a vál., szöveggond. és a jegyz. Klaniczay Tibor. – Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1982. – (Magyar remekírók, ISSN 0133–1035), 656–657, 658–661; 668–670, 670–672; 673–675, 675–679; 913–922; 922–934, 934–941

9. 1982. – Theofrastos: Jellemrajzok / Theophrasztosz ; ford. és a jegyzeteket írta Szepessy Tibor. – Budapest : Európa, 1982. – 140 p.

10. 1982. – Theognis ; Bión ; Lukillios ; Lukianos ; Agathias Scholastikos. – In: Görög költők antológiája / vál. Szepessy Tibor ; szerk. és az utószót írta Szepessy Tibor. – Budapest :Európa, 1982, 71 (Theognis), 490–493 (Bión), 637 (Lukillios), 648 (3 Lukianos), 649 (3 Lukianos), 782 (Agathias Scholastikos); utószó: 785–797

11. 1987. – Cicero. – In: Cicero válogatott művei / vál. és az utószót írta Havas László. – Budapest : Európa, 1987, 446–450, 456–457, 491–492, 492–495, 496

12. 19870. – Xenophón. – In: Ókori görögök, mai gyerekek / Trencsényi László, Váradi István. – Budapest : Tankvk., 1987, 199–200

13. 1992. – Csokonai Vitéz Mihály. – In: Csokonai Vitéz Mihály összes művei. 3. – Budapest : Akad. K., 1992, 343–347, 612, 679–680, 742, 748

14. 1994. – Acta Petri. – In: Az apostolok csodálatos cselekedetei / szerk. Dörömbözi János. – Budapest : Telosz, 1996. – (Apokrif iratok, ISSN 1419–8339), fordítás: 41–78 ; jegyzetek: 214–217

15. 1995. – Theofrastos: Görög gondolkodók. 5., Az érzékekről ; Jellemrajzok / Theophrasztosz ; …szerk. Hitseker Mária ; ford., az előszót és a jegyzetetket írta Steiger Kornél ; ford. és a jegyzeteket írta Szepessy Tibor. – Budapest : Kossuth, 1995. 83–146

16. 1996. – Jakab prótoevangéliuma. – In: Az apostolok csodálatos cselekedetei / szerk. Dörömbözi János. – Budapest : Telosz, 1996. – (Apokrif iratok, ISSN 1419–8339), fordítás: 5–17 ;jegyzetek: 141–145

17. 1997. – Iulius Caesar: De bello Gallico 1, 1–14; 6, 11–28 ; Plinius: Epistulae 2, 20, 1–11. – In: Római történetírók / vál., a bev. és a jegyz. írta Szabó György. – Kolozsvár : Polis, 1997. – (Remekírók diákkönyvtára), 32–40 ; 40–49 ; 247–248

18. 1997. – Isten szószólója, Szent János beszámolója a szentséges Istenanya elszenderüléséről. – In: Apokalipszisek / szerk. Dörömbözi János. – Budapest : Telosz, 1997. – (Apokrif iratok, ISSN 1419–8339), fordítás: 123–133 ; jegyzetek: 175–177

19. 1998. – Isten szószólója, Szent János beszámolója a szentséges Istenanya elszenderüléséről. – In: Saxa loquuntur : műhely és szentély – nem középiskolás fokon – a Lágymányoson, 1912–1997 : emlékezés és emlékeztetés a… budai Szent Imre Gimnázium, és a… József Attila Gimnázium történetére és legendájára. 2. köt / összegyűjt. Vasbányai Ferenc. – Budapest : Szt. Imre Gimn. : József A. Gimn., 1998, 221–230

20. 1998. – Jacobus Piso. – In: Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény. 1., Humanizmus / szerk. Ács Pál, Jankovics József, Kőszeghy Péter. – Budapest : Balassi, 1998, 453–455 és 455–459

21. 1999. – Pilátus levelezéséből. – In: Apokrif levelek / szerk. Dörömbözi János. – Budapest : Telosz, 1999. – (Apokrif iratok, ISSN 1419–8339), fordítás: 126–132 ; jegyzetek: 182–186

22. 1999. – Xenophón ; Lysias ; Theophrastos. – In: Régi görög hétköznapok : szemelvények a görög művelődés forrásaiból / összeáll., az előszót, magyarázatokat és jegyzeteket írta Ritoók Zs. – 2., jav. kiad. – Budapest : Balassi, 1999, 25–37 (Xenophón), 90–108 (Xenophón), 139–156 (Xenophón), 157–162 (Lysias), 207–239 (Theophrastos)

23. 2000. – Lukianos. – In: A bor dícsérete : versek a borról / összeáll. Tarbay Ede. – Budapest : Fekete Sas, 2000, 100

24. 2000. – Plinius. – In: Levelek / Ifjabb Plinius ; ford. Borzsák István et al. ; az utószót írta Szepessy Tibor. – Budapest : Magyar Könyvklub, 2000. – Az 1981-ben megjelent kiadás javított, új kiadása

25. 2000. – Theognis ; Bión ; Lukillios ; Lukianos ; Agathias Scholastikos. – In: Görög költők antológiája / vál., szerk. és utószót írta Szepessy Tibor. – Budapest : Typotex, 2000, 66–67 (Theognis) ; 447–450 (Bión) ; 572 (Lukillios) ; 580–581 (Lukianos) ; 696 (Agathias Scholastikos)

26. 2001. – Martialis. – In: Válogatott epigrammák / Martialis ; vál., szerk., a jegyzeteket és az utószót írta Adamik Tamás. – Budapest : Magyar Könyvklub, 2001, 39

27. 2003. – Hegyi Dolores: Görög vallástörténeti chrestomathia. – Budapest : Osiris, 2003. – 191 p. – Fordítások: 123 (Bión)

28. 2003. – Lysias beszédei / szerk. Bolonyai Gábor. – Balassi : Budapest, 2003. – 559 p. – Fordítások: 58–62 (or. 1, 5–28) ; 385–388 (or. 23)

Egyéb

1. 1959. – Die Aithiopika des Heliodoros und der griechische sophistische Liebesroman. – In: Bibliotheca classica orientalis. 4 (1959)5 300. – Autoreferátum

2. 1959. – Iambulos und seine Utopie. – In: Bibliotheca classica orientalis. 4 (1959)6 343. – Autoreferátum

3. 1959. – Der klassische Altertum und der historische Roman. Móras Aranykoporsó. – In: Bibliotheca classica orientalis. 4 (1959)2 118–119. – Autoreferátum

4. 1961. – Jegyzetek. – In: Euripidész válogatott drámái / vál. és utószó Falus Róbert ; ford. Devecseri Gábor et al. ; jegyz.: Szepessy Tibor. – Budapest : Magyar Helikon, 1961, 499–516

5. 1961. – Jegyzetek. – In: Quintus Horatius Flaccus összes versei / szerk. Borzsák I. és Devecsei G. – Budapest : Corvina, 1961, 679–735, 759–782

6. 1961. – Die Aithiopika des Heliodoros und der griechische sophistische Liebesroman. – In: Bibliotheca classica orientalis. 6 (1961)5 298–299. – Autoreferátum

7. 1962. – Jegyzetek. – In: Anakreón versei ; Anakreóni dalok ; Töredékek / ford. Devecsei Gábor ; jegyz.: Szepessy Tibor. – Budapest : Magyar Helikon, 1962, 119–123

8. 1964. – Jegyzetek. – In: Átváltozások = Metamorphoses / Publius Ovidius Naso ; ford. Devecseri Gábor ; ill. Pablo Picasso ; a jegyzetszótárt összeáll. Szepessy Tibor. – Budapest :Magyar Helikon, 1964, 499–525

9. 1964. – Jegyzetek. – In: Tíz tragédia / Euripidész ; ford. Devecseri Gábor et al. ; bev. Trencsényi-Waldapfel Imre ; jegyz. Szepessy Tibor. – Budapest : Európa, 1964, 563–582

10. 1970. – Aisópos-regény ; Achilleus Tatios ; Alexandros Polyistór ; Antikleidés ; Antónios Diogenés ; Apollodori Bibliotheca ; Apokekleimené ; apomnémoneumata ; apophthegma ; Aristainetos ; Aristeidés ; Atanáz, Nagy Szent. – In: Világirodalmi lexikon. 1. köt. – Budapest : Akad. K., 1970, 118, 126–127, 181, 350 , 365–366, 379, 379, 390, 391, 455, 457, 536. – Szócikkek

11. 1972. – Deipnon ; Démosthenés ; deus ex machina ; Dictys ; Dionysios Skytobrachión ; enthronismos ; Eupolis ; Euripidés. – In: Világirodalmi lexikon. 2. köt. – Budapest : Akad. K., 1972, 614, 645–647, 677–67, 740, 75, 1138, 1300, 1300–1305. – Szócikkek

12. 1974. – Tudományos kaleidoszkóp : válogatás a Rádiólexikon című műsor adásaiból. – Budapest : Minerva ; MRT, 1974. – 271–272, 282–284. – Szócikk

13. 1975. – Jegyzetek. – In: Átváltozások = Metamorphoses / Publius Ovidius Naso ; ford. Devecseri Gábor ; ill. Pablo Picasso ; a jegyzetszótárt összeáll. Szepessy Tibor. – 2. kiad. –Budapest : Magyar Helikon, 1975, 499–525

14. 1975. – Favorinus ; Gaetulicus. – In: Világirodalmi lexikon. 3. köt. – Budapest : Akad. K., 1975, 56–57, 406–407. – Szócikkek

15. 1975. – halottak párbeszédei ; Hégésandros ; Héliodóros ; Hermippos ; Hérodóros ; hét bölcs ; hypomnémata ; Iamblichos. – In: Világirodalmi lexikon. 4. köt. – Budapest : Akad. K.,1975, 182, 332, 352, 405, 412, 434, 674, 695. – Szócikkek

16. 1976. – Basileios ; Eusebios ; Grégorios Nazianzénos ; Ióannés Chrysostomos ; Synesios ; római irodalom. – In: Világirodalmi kisenciklopédia. 1–2. köt. – Budapest : Gondolat, 1976, 1. köt.: 107, 332, 428, 520. 2. köt.: 401, 664–671. – Szócikkek

17. 1977. – Jegyzetek. – In: Trimalchio lakomája = Cena Trimalchionis / Petronius ; ford. Révay József. – Budapest : Európa, 1977, 133–135

18. 1977. – János, Aranyszájú Szent. – In: Világirodalmi lexikon. 5. köt. – Budapest : Akad. K., 1977, 536–537. – Szócikk

19. 1979. – Charitón ; Chioné-regény ; chreia ; kykos. – In: Világirodalmi lexikon. 6. köt. – Budapest : Akad. K., 1979, 233, 235, 241, 757. – Szócikkek

20. 1981. – Jegyzetek. – In: Átváltozások = Metamorphoses / Publius Ovidius Naso ; ford. Devecseri Gábor ; ill. Pablo Picasso ; a jegyzetszótárt összeáll. Szepessy Tibor. – Budapest :Európa, 1981

21. 1981. – Heliodoros und der griechische Liebesroman. (Diss. zur Erlangung der Kandidatwürde.). – In: Homonoia. 3 (1981) 203–207. – Autoreferátum

22. 1982. – Lollianos ; Lollianos, Publios Hordeónios ; Longinos ; Longos ; Lukianos. – In: Világirodalmi lexikon. 7. köt. – Budapest : Akad. K., 1982, 378, 378, 388–389, 390, 454–457. – Szócikkek

23. 1982. – mártirakták ; Menippos ; Métiochos Parthenopé regény ; mimikus levél ; Moschos ; Musaios. – In: Világirodalmi lexikon. 8. köt. – Budapest : Akad. K., 1982, 81, 250–251, 342, 413, 625, 752. – Szócikkek

24. 1984. – Basileios ; Eusebios ; Grégorios Nazianzénos ; Ióannés Chrysostomos ; Synesios ; római irodalom. – In: Világirodalmi kisenciklopédia. 1–2. köt. – 3., bőv. kiad. – Budapest :Gondolat, 1984. – Szócikkek

25. 1984. – Ninos-regény. – In: Világirodalmi lexikon. 9. köt. – Budapest : Akad. K., 1984, 346. – Szócikk

26. 1985. – Műfordítások az Antik Tanulmányokban : bevezetés. – In: Antik tanulmányok. 32 (1985–1986) 236

27. 1986. – Paulinus Nolanus ; paroimion. – In: Világirodalmi lexikon. 10. köt. – Budapest : Akad. K., 1986, 71–72, 220. – Szócikkek

28. 1987. – Az 1985. évi Ábel Jenő emlékérem. 1. – In: Antik tanulmányok. 33 (1987–1988) 75–76. – Szádeczky-Kardoss Samu méltatása

29. 1989. – Pseudoclementina ; antik és korai keresztény regény. – In: Világirodalmi lexikon. 11. köt. – Budapest : Akad. K., 1989, 187, 510–516. – Szócikkek

30. 1991. – Sándor-regény. – In: Világirodalmi lexikon. 12. köt. – Budapest : Akad. K., 1991, 482–483. – Szócikk

31. 1992. – Simónidés ; skolion ; Stésichoros. – In: Világirodalmi lexikon. 14. köt. – Budapest : Akad. K., 1992, 401–402, 497, 768–769. – Szócikkek

32. 1993. – techné ; Tertullianus ; Theokritos. – In: Világirodalmi lexikon. 15. köt. – Budapest : Akad. K., 1993, 277, 353–354, 415–418. – Szócikkek

33. 1999. – Búcsú Kapitánffy Istvántól. – In: Antik tanulmányok. 43 (1999) 294–295. – Nekrológ

34. 1999. – Magántörténelmi vallomás(ok). – In: Polisz : írók, színészek, képzőművészek kalendáriuma 1999. 1998. december, 44. megjelenés, 12–13

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kérlek, hogy csak etikusan és nyomdafestéket tűrően írj a bejegyzésekhez megjegyzést!