Keresés ebben a blogban

2010. február 24., szerda

Életrajzok - Dr. Bitskey István

Bitskey István

Bitskey István
Született: Eger, 1941.03.26.

Levelező tag: 2004

Szakterület:
magyar irodalomtörténet

Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Foglalkozás
Tanszékvezető egyetemi tanár, kutatócsoport-vezető

Publikációk:
Bitskey István publikációs listája

Szervezeti tagságok:

 • MTA Debreceni Területi Bizottsága (elnök)
  Tudományetikai Bizottság
  Irodalomtudományi Bizottság
  Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Vegyesbizottság
  Művelődéstörténeti Bizottság
 • Magyarságtudományi Társaság (választmányi tag).

Díjak:

Apáczai Csere János-díj (1999)
Csokonai-díj (2006)

Elérhetőségek:

 • Debreceni Egyetem
  Bölcsészettudományi Kar
  Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet
  Régi Magyar Irodalmi Tanszék
  MTA-DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport
  4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
  4010 Debrecen, Pf. 52
  Tel.: (52) 512 900/22498, 23074
  Fax: (52) 512 934

  Bitskey István publikációs listája

  A szerző még nem írta be, milyen dátumig vannak az adatai feltöltve.

  2006

  1.

  Bitskey István

  Végvár és kultúra.

  In: Petercsák T, Berecz M (szerk.)
  Magyarország védelme - Európa védelme Balassi Bálint és Bocskai István korában.

  Eger: Heves Megyei Múzeumi Szervezet, 2006. pp. 185-197..
  (Studia Agriensia; 24.)

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  2.

  Bitskey István

  Szellemi élet a kora újkorban.

  In: Kósa László (szerk.)
  Magyar művelődéstörténet.

  Budapest: Osiris Kiadó, 2006. pp. 204-257..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos


  3., bőv. kiad.
  3.

  Bitskey István

  Studenten aus den Laendern der Stephanskrone.

  In: von Márta Fanta, Gyula Kurucz, Anton Schindling (szerk.)
  Peregrinatio Hungarica: Studenten aus Ungarn an deutschen und österreichischen Hochschulen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert.

  Stuttgart: [s. n.], 2006. pp. 115-134..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  4.

  Bitskey István

  Mars és Pallas között.: Múltszemlélet és sorsértelmezés a régi magyarországi irodalomban.

  Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2006. 270 p.
  (Csokonai Universitas Könyvtár; 37.)

  Könyv/Szakkönyv/Tudományos

  5.

  Bitskey István

  Lépes Bálint.

  In: Tamás Zsuzsanna (szerk.)
  Magyar művelődéstörténeti lexikon.

  Budapest: Balassi Kiadó, 2006. pp. 488-489..

  Könyvfejezet/Szócikk/Tudományos

  6.

  Bitskey István

  Közbeszéd, tudománytörténet, értékőrzés.: Benkő Samu tanulmánykötetéről.

  HITEL 19. évf.:(4. sz.) pp. pp. 114-116.. (2006)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  7.

  Bitskey István

  Joachim Bahlcke: A magyar püspöki kar és a Habsburg-Monarchia.

  KLIÓ 15. évf.:(1. sz.) pp. pp. 127-130.. (2006)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  8.

  Bitskey István

  Historie und Politik.: Gedichtband von Leonardus Unicius über die ungarische Geschichte.

  CAMOENAE HUNGARICAE 3. évf.: pp. pp. 89-104.. (2006)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  9.

  Bitskey István

  A német nyelvterület jezsuita egyetemei és Magyarország a kora újkorban.

  In: Szilágyi Csaba (szerk.)
  A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig.

  Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2006. pp. 481-496..
  (Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti Konferenciák; 2..)
  (ISBN:9639206210)

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  10.

  Bitskey István

  A Bocskai-Apológia előtörténete.

  In: Papp Klára, Jeney-Tóth Annamária (szerk.)
  Frigy és békesség legyen: A bécsi és a zsitvatoroki béke.

  Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2006. pp. 177-182..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  2005

  11.

  Bitskey István

  Virtus és poézis.: Az önszemlélet és nemzettudat toposzai Zrínyi műveiben.

  In: Bényei Péter, Gönczy Monika (szerk.)
  Nemzet – identitás – irodalom.

  Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2005. pp. 34-65..
  (Csokonai Universitas könyvtár; 35.)

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos


  Az Értékek akadémiája című előadássorozat keretében 2003. december 10-én, a Debreceni Akadémiai Bizottság székházában megtartott előadások szerkesztett változata
  12.

  Bitskey István

  Reprezentáció és mecenatúra Pázmány Péter udvarában.

  In: G Etényi, Horn I (szerk.)
  Idővel paloták...: Magyar udvari kultúra a 16 b- 17. században.

  Budapest: Balassi Kiadó, 2005. pp. 361-374.
  (ISBN:963 506 647 3)

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  13.

  Bitskey István

  Militia et littera.: Volkscharakterologische Ungarn-Topoi in der frühen Neuzeit.

  In: Breuer D, Tüskés G, Csörsz R I, Hegedüs B (szerk.)
  Das Ungarnbild in der deutschen Literatur der frühen Neuzeit: Der Ungarische oder Dacianische Simplicissimus im Kontext barocker Reiseerzählungen und Simpliziaden.

  Bern ; Berlin ; Bruxelles: Peter Lang Verlag, 2005. pp. 111-124..
  (Beihefte zu Simpliciana; Vol. 1..)
  (ISBN:3-03910-428-4)

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  14.

  Bitskey István

  Képtisztelet vagy bálványozás?: Pázmány Péter hitvitái a szentek ábrázolásáról.

  In: Heltai János, Tasi Réka (szerk.)
  "Tenger az igaz hitrűl való egyenetlenségek eláradott özöne": Tanulmányok a 16-19. századi hitvitáinkról.

  Miskolc:2005. pp. 67-78..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos


  Kiadó: Miskolci Egyetem BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
  15.

  Bitskey István

  Katolische Reform und Gegenreformation is Ungarn.: Ein Bericht über neuere Forschungen.

  HISTORISCHES JAHRBUCH 125: pp. 395-412. (2005)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  16.

  Bitskey István

  Galla Ferenc: Ferences misszionáriusok.

  EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 6. évf.:(2. sz.) pp. pp. 176-181.. (2005)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  17.

  Bitskey István

  Bél, Matthias.

  In: * (szerk.)
  Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon.

  [s. n.], 2005. p. 26..
  Bd. 25..

  Könyvfejezet/Szócikk/Tudományos


  Kiadás helye: Herzberg
  18.

  Bitskey István

  Az interdiszciplináris komparatisztika úttörője: Hugó Meltzl.

  KLIÓ 14. évf.:(3. sz.) pp. pp. 3-6.. (2005)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  19.

  Bitskey István

  A nádor és az érsek vitája.: Esterházy Miklós vitája Pázmány Péterrel.

  In: Angi János, ifj Barta János (szerk.)
  Emlékkönyv Orosz István 70. születésnapjára.

  Debrecen: Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2005. pp. 55-62..
  (ISBN:963 218 640 0)

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  20.

  Bitskey István

  "Nem úgy bátya!".: Marginálisok Pázmány Kalauzában.

  In: Jankovics József, Szabó G Zoltán (szerk.)
  "Nem sűlyedaz emberiség": Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára.

  Budapest: MTA Irodalomtudományi Intézet, 2005. pp. 1-6..
  (CD; Nr. 42.)

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  21.

  Bitskey István

  "Nem lehet az irodalmat szárazon előadni".: Bán Imre emlékezete.

  ALFÖLD - IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 56. évf.:(12. sz.) pp. pp. 49-58.. (2005)

  Folyóiratcikk/Jubileumi megemlékezés/Tudományos

  22.

  Bitskey István

  "Festés, faragás nálunk" (Jávor Anna: Johann Lucas Kracker).

  HITEL 18. évf.:(12. sz.) pp. pp. 123-125.. (2005)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  23.

  Bitskey István

  "Csudájok vagy magyar poétáknak" (Sárközy Péter Faludi-monográfiájáról).

  HITEL 18. évf.:(9. sz.) pp. pp. 117-120.. (2005)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  24.

  Bitskey I

  From the History of Mission to the History of Culture.: In memoriam Tóth István.

  COLLOQUIA JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN HISTORY 12:(1-2) pp. 291-293. (2005)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  2004

  25.

  Bitskey István

  Multikulturalitás Felső-Magyarországon a XVII. században.

  In: Fórián Éva (szerk.)
  Multikulturalitás, nemzeti identitás, kisebbségek Magyarországon és Lengyelországban = Wielokulturowosc, tozsamosc narodowa, miniejszosci na wegrzech i w Polsce: Nyelv - irodalom - kultúra = Jezyk - literatura - kultura.

  Debrecen: Debreceni Egyetem, 2004. pp. 321-332.
  (ISBN:963 472 852 9)

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  uez lengyelül, uo. 11-17.

  26.

  Bitskey István

  Litterae missionariorum I-II.

  EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 5. évf.:(2. sz.) pp. pp. 154-162.. (2004)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  27.

  Bitskey István

  Litterae missionariorum.

  EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 5. évf.:(2. sz.) pp. pp. 154-162.. (2004)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  28.

  Bitskey István

  Krakkói humanista verseskötet a magyar történelemről.

  In: Amadeo di FRANCESCO, NAGY László Kálmán (szerk.)
  Lengyelek és magyarok a XVI. századi Európában: Balassi Bálint és Báthory István kora : tanulmányok a 2004. április 27-28-án Krakkóban megrendezett nemzetközi konferencia anyagából.

  Krakow:2004. pp. 43-60..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos


  & = Wyd. Uniwersytetu Jagiellonskiego; lengyel és magyar nyelvű
  29.

  Bitskey István

  Hungáriából Európába.: Utazó magyarok a kora újkorban.

  DEBRECENI DISPUTA 2. évf.:(5. sz.) pp. pp. 4.-11.. (2004)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  30.

  Bitskey István

  Dukkon Ágnes: Régi magyarországi kalendáriumok európai háttérben.

  IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 108. évf.:(5-6. sz.) pp. pp. 763-767.. (2004)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  31.

  Bitskey István

  Bocskai István alakja a magyar iodalomban.

  KISEBBSÉGKUTATÁS 13. évf.:(3. sz.) pp. pp. 357-364.. (2004)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  valamint Hajdúböszörményi Honismereti Kézikönyv, 2004, 68-76.

  32.

  Bitskey István

  Bálint Balassi, der erste grosse Dichter der ungarischen Sprache.

  Bd. 4.: pp. pp. 150-159.. (2004)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  &= in Miteinander (Schriftenreihe des Ungarischen Kulturinstituts), Stuttgart

  33.

  Bitskey István

  Autori antichi nelle prediche di Péter Pázmány.

  In: Sárközy P, Martone V (szerk.)
  L'ereditá classica in Italia e in Ungheria dal Rinascimento al Neoclassicismo.

  Budapest: Universitas, 2004. pp. 301-310.

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  34.

  Bitskey István

  A nemzetsors toposzai a 17. századi magyar irodalomban.

  HITEL 17. évf.:(11. sz.) pp. pp. 102-112.. (2004)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  35.

  Bitskey István

  A német irodalom magyarságképe.

  HITEL 17. évf.:(5. sz.) pp. pp. 121-123.. (2004)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  36.

  Bitskey István

  A német irodalom magyarságképe.

  HITEL 17. évf.:(5. sz.) pp. pp. 121-123.. (2004)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  37.

  Bitskey István

  1848. márc. 15. üzenete.

  REFORMÁTUS TISZÁNTÚL 12. évf.:(1. sz.) pp. pp. 4-5.. (2004)

  Folyóiratcikk/Jubileumi megemlékezés/Tudományos

  2003

  38.

  Bitskey István (szerk.)

  Retorikák a barokk korban.

  Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2003. 328 p.
  (Csokonai Könyvtár, Források; 10.)

  Könyv/Szerkesztett mű/Tudományos

  39.

  Bitskey István, et al.

  Bitskey István (szerk.)

  Retorika, interpretáció, szövegértés a régi magyar irodalomban.

  Debrecen: Debreceni Egyetem, 2003. 178 p.
  (Studia Litteraria)

  Könyv/Szerkesztett mű/Tudományos

  40.

  Bitskey István

  Pázmány Péter Krakkóban.

  In: Kovács István, Petneki Áron (szerk.)
  Bámulám a Visztulát ...: Krakkó a magyar művelődés történetében.

  Budapest: Balassi Kiadó, 2003. pp. 172-182.
  (ISBN:963-506-488-8)

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  41.

  Bitskey István

  Multiconfessionalité et multiculturalité en Haute-Hongrie au XVII. siécle.

  In: Fray, Jean-Luc, Gorilovics Tivadar (szerk.)
  Regards croisés: Recherches en Lettres et en Histoire, France et Hongrie.

  Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2003. pp. 101-114..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos


  [Clermont-Ferrand] : Presses Universitaires Blaise Pascal,
  42.

  Bitskey István

  Mesterségdicsérő énekek a kora újkori Magyarországon.

  In: Viga Gyula, Holló Szilvia Andrea, Cs Schwalm Edit (szerk.)
  Vándorutak - múzeumi örökség: Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére 60. születésnapjára.

  Budapest: Archaeolingua, 2003. pp. 151-158..
  (ISBN:963 8046 50 3)

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  43.

  Bitskey István

  Knapp Éva: Irodalmi emblematika Magyarországon a 16-17. században.

  KÖNYV ÉS KÖNYVTÁR 25. évf.: pp. pp. 501-506.. (2003)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  44.

  Bitskey István

  Fata Márta: Ungarn im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung.

  DEBRECENI SZEMLE 11. (új évf.):(2. sz.) p. &. (2003)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  45.

  Bitskey István

  Fata Márta: Ungarn im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung.

  DEBRECENI SZEMLE 11. évf.:(2. sz.) pp. pp. 299-301.. (2003)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  46.

  Bitskey István

  Ekklesiologie und gattungspezifische Rhetorik in den Schriften des Erzbischofs Peter Pázmány.

  In: Kovács Kálmán (szerk.)
  Textualität und Rhetorizität.

  Frankfurt am Main:2003. pp. 25-41..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos


  & = P. Lank
  47.

  Bitskey István

  Egy archaikus népi ima szövegváltozata Egerből.

  In: Czövek Judit (szerk.)
  Imádságos asszony: Erdélyi Zsuzsa köszöntése.

  Budapest: Gondolat Könyvkiadó - Európai Folklór Intézet, 2003. pp. 105-112..
  (Örökség)
  (ISBN:963 9450 01 4)

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  48.

  Bitskey István

  Die Rezeption byzantinischer Geschichtschreiber in den Werken von Péter Pázmány.

  POSZTBIZÁNCI KÖZLEMÉNYEK VI.: pp. pp. 1-9.. (2003)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  49.

  Bitskey István

  Die Konstruktion der Vergangenheit.

  DEBRECENI SZEMLE 11. (új) é:(1. sz.) pp. pp. 136-139.. (2003)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  50.

  Bitskey István

  Die Konstruktion der Vergangenheit.

  DEBRECENI SZEMLE 11. évf.:(1. sz.) pp. pp. 136-139.. (2003)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  51.

  Bitskey István

  Binder, Thomas et al. Bausteine zu einer Geschichte der Philosophie.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 49. évf.:(4. sz.) pp. pp. 476-478.. (2003)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  52.

  Bitskey István

  Bán Imre életműve és szellemi öröksége.

  In: Bán Imre
  Apáczai Csere János.

  Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003. pp. 701-711..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos


  2. kiadás
  53.

  Bán Imre

  Apáczai Csere János.

  Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003.

  Könyv/Szakkönyv/Tudományos

  2. kiadás

  2002

  54.

  Bitskey István

  Un panegirico sconoscuto in lingua latina su P. Pázmány nominate cardinale.

  In: Poli Diego (szerk.)
  Una pastorale della comunicazione: Italia, Ungheria, America e Cina: l'azione dei gesuiti dalla fondazione allo scioglimento dell'ordine : atti del convegno di studi, Roma-Macerata, 24-26 ottobre 1996.

  Roma: Il Calamo, 2002. pp. 443-450..
  (Quaderni linguistici e filologici; vol. 13.)
  (ISBN:8888039368 ; 9788888039367)

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  55.

  Bitskey István

  Retorica ed etica nella raccolta di prediche di una gesuita ungherese: Péter Pázmány.

  In: Poli Diego (szerk.)
  Una pastorale della comunicazione: Italia, Ungheria, America e Cina: l'azione dei gesuiti dalla fondazione allo scioglimento dell'ordine : atti del convegno di studi, Roma-Macerata, 24-26 ottobre 1996.

  Roma: Il Calamo, 2002. pp. 273-282.
  (Quaderni linguistici e filologici; vol. 13.)
  (ISBN:8888039368 ; 9788888039367)

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  56.

  Bitskey István

  Pázmány Péter.

  In: Beke Margit (szerk.)
  Esztergomi érsekek.

  Budapest: Szent István Társulat, 2002. pp. 284-291..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  57.

  Bitskey István

  Militia et littera. Egy népkarakterológiai toposz változatai a XVI. század végén.

  In: Ablonczy Balázs, ifj. Bertényi Iván, Hatos Pál, Kiss Réka (szerk.)
  Hagyomány, közösség, művelődés: Tanulmányok a hatvanéves Kósa László tiszteletére.

  Budapest: BIP Kiadó, 2002. pp. 109-113..
  (ISBN:963-9450-11-1)

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  58.

  Bitskey István

  Knapp Éva: "Gyönyörű volt szál alakja". Szent István ikonográfiája.

  IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 106. évf.:(5-6. sz.) pp. pp. 705-709.. (2002)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  59.

  Bitskey István

  Katholische Erneuerung im europäischen Kontext: Der Fall Oberungarns im 17. Jahrhundert.

  In: Klára Papp, János Barta, Attila Bárány, Attila Györkös (szerk.)
  The First Millennium of Hungary in Europe.

  Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press, 2002. pp. 349-364..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  60.

  Bitskey István

  Emlékezés Klaniczay Tiborra.

  MAGYAR TUDOMÁNY 109.:(11. sz.) pp. pp. 1474-1481.. (2002)

  Folyóiratcikk/Jubileumi megemlékezés/Tudományos

  kötetszám: = új évf. 47.

  61.

  Bitskey István

  Bizánci történetírók egy Pázmány-vitairatban.

  POSZTBIZÁNCI KÖZLEMÉNYEK V.: pp. pp. 1-8.. (2002)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  megjelenés helye: Debrecen

  62.

  Bitskey István

  Az egri vár diadala a XVI-XVII. századi irodalomban.

  AGRIA-AZ EGRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE XXXVIII: pp. pp. 189-201.. (2002)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  2001

  63.

  Hargittay Emil (szerk.)

  Pázmány Péter és kora.

  Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2001. 436 p.
  (Pázmány Irodalmi Műhely; 2.)

  Könyv/Konferenciakiadvány/Tudományos

  64.

  Cséfalvay Pál, De Angelis, Maria Antonietta (szerk.)

  A magyar kereszténység ezer éve.: Hungariae Christianae Millennium.

  Budapest: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, 2001. 410 p.

  Könyv/Konferenciakiadvány/Tudományos

  visszaállítva 2009.07.03.

  65.

  Bitskey István

  Utazások szervezése a barokk kori Magyarországon.

  AGRIA-AZ EGRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE XXXVII: pp. 207-220.. (2001)

  Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

  Eger, Dobó I. Vármúzeum Évkönyve

  66.

  Bitskey István

  Timon Sámuel: Tibisci Ungariae fluvii notio.

  ETHNICA 3. évf.:(1. sz.) p. p. 35.. (2001)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  67.

  Bitskey István

  Szellemi műhelyek a kora újkori Magyarországon.

  HITEL 14. évf.:(5. sz.) pp. pp. 57-79.. (2001)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  Független idéző: 1 Összesen: 1

  68.

  Bitskey István

  Szalárdi János: Siralmas magyar krónika.

  In: Kollega Tarsoly István (szerk.)
  Magyar könyvek - magyar századok.

  Budapest: Tarsoly Kiadó, 2001. pp. 104-107..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  69.

  Bitskey István

  Römische Priesterausbildung ungarischer Alumnen in der frühen Neuzeit.

  In: Font Márta, Szögi László (szerk.)
  Die ungarische Universitätsbildung und Europa.

  Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2001. pp. 119-131..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos


  PTE & MTA Pécsi Területi Bizottság
  70.

  Bitskey István

  Römische Priesterausbildung ungarischer Alumnen in der frühen Neuzeit.

  In: Font M, Szögi L (szerk.)
  Die ungarische Universitätsbildung und Europa.

  Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2001. pp. 119-131..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos


  visszaállítva 2009.07.03.
  71.

  Bitskey István

  Pietas, ars, scientia. Il mecenatismo all' italiana di Károly Eszterházy, vescovo di Eger.

  In: Studi Finno-Ugrici: Annali Universitá degli Studi di Napoli.

  Nápoly: &, 2001. pp. 93-106..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos


  visszaállítva 2009.07.03.
  72.

  Bitskey István

  Pázmány Péter: Kalauz.

  In: Kollega Tarsoly István (szerk.)
  Magyar könyvek - magyar századok.

  Budapest: Tarsoly Kiadó, 2001. pp. 82-86..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  73.

  Bitskey István

  Pázmány Péter felső-magyarországi missziója.

  In: Hargittay Emil (szerk.)
  Pázmány Péter és kora.

  Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2001. pp. 71-80..
  (Pázmány Irodalmi Műhely; 2..)

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  74.

  Bitskey István

  Pázmány Péter.

  In: Cséfalvay Pál, De Angelis, Maria Antonietta (szerk.)
  A magyar kereszténység ezer éve: Hungariae Christianae Millennium.

  Budapest: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, 2001. p. 110..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos


  visszaállítva 2009.07.03.
  75.

  Bitskey István

  Neukirchen, Thomas: Inscriptio. Rhetorik und Poetik der Scharfsinnigen Inschrift im Zeitalter des Barock.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 47. évf.:(1. sz.) pp. pp. 111-112.. (2001)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  76.

  Bitskey István

  Magyar katolikus művelődéstörténet a XVI-XVIII. században.

  In: Cséfalvay Pál, De Angelis, Maria Antonietta (szerk.)
  A magyar kereszténység ezer éve: Hungariae Christianae Millennium.

  Budapest: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, 2001. pp. 101-102..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos


  visszaállítva 2009.07.03.
  77.

  Bitskey István

  Levél, író, irodalom. A levélirodalom történetéről és elméletéről.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 47. évf.:(1. sz.) pp. pp. 117-118.. (2001)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  78.

  Bitskey István

  Katolicka vzdelanost na územi Slovenska v 17. storici.

  In: Eieaj, Viliam (szerk.)
  Rozpravy k slovenskym dejinám.

  Bratislava: Slovak Academic Press, 2001. pp. 17-36..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  79.

  Bitskey István

  II. Rákóczi Ferenc.

  In: Cséfalvay Pál, De Angelis, Maria Antonietta (szerk.)
  A magyar kereszténység ezer éve: Hungariae Christianae Millennium.

  Budapest: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, 2001. pp. 240-248..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos


  visszaállítva 2009.07.03.
  80.

  Bitskey István

  Europa und die Türken in der Renaissance.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 47. évf.:(4. sz.) pp. pp. 564-566.. (2001)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  81.

  Bitskey István

  Egyház és művelődés. Fejezetek a reformátusság és a művelődés XVI-XIX. századi történetéből.

  PROTESTÁNS SZEMLE 63. évf.:(1. sz.) pp. pp. 51-55.. (2001)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  82.

  Bitskey István

  Egyház és művelődés. Fejezetek a reformátusság és a művelődés XVI-XIX. századi történetéből.

  PROTESTÁNS SZEMLE 63. évf.:(1. sz.) pp. pp. 51-55.. (2001)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  83.

  Bitskey István

  Debreceni festett pergamenkötések.

  KÖNYV ÉS KÖNYVTÁR 22/23.: pp. pp 189-192.. (2001)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  megjelenés éve: 2000-2001.

  84.

  Bitskey István

  Das Bild vom Anderen.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 47. évf.:(1. sz.) pp. pp. 113-114.. (2001)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  85.

  Bitskey István

  A Warszewicki-testvérek és Magyarország.

  In: Nagy László Kálmán (szerk.)
  Lengyelek és magyarok Európában: Tanulmányok D. Molnár István professzor tiszteletére.

  Debrecen: Debreceni Egyetem, 2001. pp. 116-122..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  86.

  Bitskey István

  A Magyar Tudomány Napja a millennium évében.

  DEBRECENI SZEMLE 9. (új) év:(1.) pp. 142-143.. (2001)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  2000

  87.

  Bitskey István

  Virtus, religio, natio.: Nemzettudat a kora újkori magyar irodalomban.

  HITEL 13. évf.:(12. sz.) pp. pp. 59-66.. (2000)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  88.

  Bitskey István

  Szörényi László: Studia Hungarolatina.

  IRODALOMTÖRTÉNET 81. évf.:(4. sz.) pp. pp. 592-596.. (2000)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  89.

  Bitskey István

  Porkoláb Tibor: Irodalmi emlékhelyek Abaújban, Borsodban, Gömörben és Zemplénben.

  IRODALOMTÖRTÉNET 81. évf.:(2. sz.) pp. pp. 319-321.. (2000)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  90.

  Bitskey István

  Pietas, ars, scientia.: Eszterházy Károly mecénási tevékenysége.

  LIMES 13. évf.:(4. sz.) pp. pp. 81-88.. (2000)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  91.

  Bitskey István, Gábor Csilla

  Pápai Páriz Ferenc kiadatlan verse Zrínyi Miklósról.

  IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 104. évf.:(5-6. sz.) pp. 755-758.. (2000)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  92.

  Bitskey István

  Le renouveau catholique et la Contre-Réforme.

  In: Klaniczay Tibor, Kushner Eva, Chavy Paul (szerk.)
  L'Epoque de la Renaissance, tome IV: Crise et essors nouveaux (1560-1610).

  Amsterdam ; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2000. pp. 15-26..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  93.

  Bitskey István

  Karrier és mecenatúra. Nádasdy Tamás és sárvári udvartartása.

  In: Czoma László (szerk.)
  Arisztokrácia, művészetek, mecenatúra.

  Keszthely: Helikon Kastélymúzeum, 2000. pp. 33-43..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  94.

  Bitskey István

  Höfische Repräsentation in Ungarn während der Herrschaft von Sigismund und Matthias Corvinus.

  In: Schmidt, Tillmann, Gunst Péter (szerk.)
  Das Zeitalter König Sigmunds.

  Debrecen: Debrecen University Press, 2000. pp. 191-208.

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  95.

  Bitskey István

  Historisches Wörterbuch der Rhetorik I-IV.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 46. évf.: pp. pp. 241-242.. (2000)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  96.

  Bitskey István

  Emlékezés Barla Gyulára.

  In: Ungvári János (szerk.)
  Emlékezés Barla Gyulára.

  Debrecen: Déri Múzeum, 2000. pp. 50-52..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  97.

  Bitskey István

  Élet a jég alatt. Önmentési kísérletek a három részre szakadt országban.

  HITEL 13. évf.:(5. sz.) pp. pp. 29-45.. (2000)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  Uez in Romlás és reménység. Szerk. KURUCZ Gyula, Bp., 2000, 71-87.

  98.

  Bitskey István

  Ekkleziológia és retorika Pázmány Péter műveiben.

  IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 104. évf.:(3-4. sz.) pp. pp. 294-310.. (2000)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  uez in Studia Universitatis Babes-Bolyai, Teologia Catolica Latina, I, 2000, 119-134.

  99.

  Bitskey István

  Bohemia et Hungaria.: Tanulmányok a cseh-magyar irodalmi kapcsolatok köréből.

  DEBRECENI SZEMLE 8. (új) év:(1. sz.) pp. pp. 154-155.. (2000)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  100.

  Bitskey István

  A "honi öröklét" versfüzére.: Illyés Gyula: Kormos képek...

  In: Görömbei András (szerk.)
  In honorem Tamás Attila.

  Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000. pp. 282-290..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  101.

  Bitskey István

  "Az okosság mestere a jó életnek". Pázmány Péter prudenciafogalmáról.

  MŰHELY-GYŐR 23. évf.:(5. sz.) pp. pp. 64-67.. (2000)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  1999

  102.

  Bitskey István

  Vizuális költészet Magyarországon, I-II.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 45. évf.:(3. sz.) pp. pp. 466-467.. (1999)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  103.

  Bitskey István

  Virtus és religió.: Tanulmányok a kora újkori magyar irodalmi műveltségről.

  Miskolc: Felsőmagyarországi Kiadó, 1999. 276 p.

  Könyv/Szakkönyv/Tudományos

  Független idéző: 4 Összesen: 4

  104.

  Bitskey István

  V. Ecsedy Judit: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában.

  KÖNYV ÉS KÖNYVTÁR 21.: pp. pp. 343-347.. (1999)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  105.

  Bitskey István

  Tüskés Gábor: A XVII. századi elbeszélő egyházi irodalom európai kapcsolatai.

  IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 103. évf.: pp. pp. 521-526.. (1999)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  106.

  Bitskey István

  Spiritual life in the Early Modern Age.

  In: Kósa László (szerk.)
  A cultural history of Hungary.

  Budapest: Corvina Kiadó, 1999. pp. 229-288..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  107.

  Bitskey István

  Pázmány vitairatai a keresztény egységről és az iszlámról.

  VIGILIA 64. évf.:(7. sz.) pp. pp. 514-520.. (1999)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  108.

  Bitskey István

  Pázmány Péter.

  In: Rácz Árpád (szerk.)
  Nagy képes millenniumi arcképcsarnok: 100 portré a magyar történelemből.

  Budapest ; Debrecen: Rubicon - Aquila, 1999. pp. 92-95..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  109.

  Bitskey István

  Minnesang. A középkori német világi líra gyöngyszemei.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 45. évf.:(4. sz.) pp. pp. 631-632.. (1999)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  110.

  Bitskey István

  Melius Juhász Péter.

  In: Rácz Árpád (szerk.)
  Nagy képes milleniumi arcképcsarnok: 100 portré a magyar történelemből.

  Budapest: Rubicon - Aquila, 1999. pp. 72-74..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  111.

  Bitskey István

  La culture de l'Eglise Catholique en Hongrie au début de l'age modern.

  In: Basics B, Beke J (szerk.)
  Hungaria regia (1000-1800).

  Turnhout: Brepols Publishers, 1999. pp. 70-79..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  Flamandul: De culture van de katholieke kerk in Hongarije in het begin van de moderne tijd, ibidem


  Flamandul: De culture van de katholieke kerk in Hongarije in het begin van de moderne tijd, ibidem.)
  112.

  Bitskey István

  Konfessionen und literarische Gattungen der frühen Neuzeit in Ungarn.: Beiträge zur mitteleuropäischen vergleichenden Kulturgeschichte.

  Frankfurt am Main ; Berlin ; Bern ; New York ; Paris ; Wien: Peter Lang Verlag, 1999. 210 p.

  Könyv/Szakkönyv/Tudományos

  Független idéző: 6 Összesen: 6

  113.

  Bitskey István

  Királyi reprezentáció és udvari kultúra a Zsigmond-kori Budán.

  In: Kovács Á (szerk.)
  Emlékkönyv Rácz István 70. születésnapjára.

  Debrecen: KLTE Történeti Intézet, 1999. pp. 57-68..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  114.

  Bitskey István

  Kecskeméti Gábor: Prédikáció, retorika, irodalomtörténet.

  IRODALOMTÖRTÉNET 80. évf.:(3. sz.) pp. pp. 485-490.. (1999)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  115.

  Bitskey István

  Katona Gábor: Vallás, szerelem, diplomácia. Sir Philip Sidney élete és művészete.

  DEBRECENI SZEMLE 7. (új) év:(1. sz.) pp. pp. 131-132.. (1999)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  116.

  Bitskey István

  Balassi Bálint.

  In: Grendler Paul F (szerk.)
  Encyclopedia of the Renaissance.

  New York: Charles Scribners Sons, 1999. pp. 167-168.

  Könyvfejezet/Szócikk/Tudományos

  117.

  Bitskey István

  Az egri egyházmegye szerepe a régió művelődésében (1687-1848).

  MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK &:(1-2. sz.) pp. pp. 65-74.. (1999)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  118.

  Bitskey István

  A zsoltárhagyomány Kányádi Sándor költészetében.

  In: Görömbei András, Kenyeres Zoltán (szerk.)
  In honorem Czine Mihály.

  Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 1999. pp. 196-206..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  119.

  Bitskey István

  "Püspökünk, példánk és tükörünk volt". Eszterházy Károly életpályája és egyénisége.

  In: Kovács Béla (szerk.)
  Eszterházy Károly Emlékkönyv.

  Eger: Heves Megyei Múzeumi Szervezet, 1999. pp. 7-22..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  120.

  Bitskey István

  "Csikorgó előidőkből létünk talpa lesz". (Németh László esszéi a régi magyar irodalomról).

  In: Görömbei András (szerk.)
  Németh László irodalomszemlélete.

  Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 1999. pp. 7-25.
  (Csokonai Könyvtár; 17..)

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  121.

  Arany Lajos

  Külhonba is közvetti irodalmunk értékeit.: Az Apáczai-díjas Bitskey István.

  HAJDÚ BIHARI NAPLÓ &:(febr. 3.) p. &. (1999)

  Folyóiratcikk/Tájékoztató/Tudományos

  1998

  122.

  Cs Nagy Ibolya, Bitskey István

  Iskola, nyomda, templom.: A reformáció és a magyar művelődés kapcsolatáról.

  REFORMÁTUSOK LAPJA &:(nov. 1.) p. &. (1998)

  Folyóiratcikk/Interjú/Tudományos

  123.

  Bitskey István

  Retorika és etika Pázmány Péter prédikációiban.

  IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 102. évf.:(5-6. sz.) pp. pp. 687-695.. (1998)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  uez in Visszapillantó tükör. Tanulmányok Lukácsy Sándor 75. születésnapján, Bp., 2000, 25-33.

  124.

  Bitskey István

  Pázmány és Zrínyi.

  In: Tusor Péter (szerk.)
  R. Várkonyi Ágnes-Emlékkönyv.

  Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1998. pp. 320-332..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  125.

  Bitskey István

  Ókeresztény szerzők Pázmány Kalauzában.

  In: Jankovics József, Monok István, Nyerges Judit (szerk.)
  A magyar művelődés és a kereszténység: A IV.Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai. Róma; Nápoly, Olaszország, 1996.09.09-1996.09.14.

  Budapest ; Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság - Scriptum, pp. 710-716..
  (I-III.)(ISBN:963-8335-55-6)

  Konferenciacikk/Tudományos

  126.

  Bitskey István

  Műveltség és tudomány a barokk kori Egerben.

  ÚJ HEVESI NAPLÓ 8. évf.:(6. sz.) pp. pp. 24-28.. (1998)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  127.

  Bitskey István

  Könyvkiadás Felső-Magyarországon a 16-17. században.

  KÖNYV ÉS KÖNYVTÁR 20.: pp. pp. 5-22.. (1998)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  128.

  Bitskey István

  Jakó Zsigmond Emlékkönyv; Jezsuita iskoladrámák.

  DEBRECENI SZEMLE 6. (új) év:(2. sz.) pp. pp. 302-305.. (1998)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  129.

  Bitskey István

  Hitvita és hitújítás Luther életművében.

  Budapest: Magyarországi Luther Szövetség, 1998. 51 p.
  (Magyar Luther Füzetek; 7.)

  Könyv/Szakkönyv/Tudományos

  Független idéző: 1 Összesen: 1

  130.

  Bitskey István

  Hagyomány és megújulás az ezredforduló kulturális értékrendjében.

  HITEL 11. évf.:(9. sz,) pp. pp. 37-45.. (1998)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  131.

  Bitskey István

  Erazmisták; Hajnal Mátyás; hitvita; hitvitázó dráma.

  In: Diós István (szerk.)
  Katolikus Lexikon I-IV.

  Budapest: Szent István Társulat, 1998. p. -.

  Könyvfejezet/Szócikk/Tudományos


  megj.: 1995-1998
  132.

  Bitskey István

  Egyetemszervezési kísérlet Kolozsvárott a 16. században.

  DEBRECENI SZEMLE 6. (új) év:(4. sz.) pp. pp. 665-669.. (1998)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  Kissé bővített változata: Korunk, 2000/9, 107-111.

  133.

  Bitskey István

  Deé Nagy Anikó: A könyvtáralapító Teleki Sámuel.

  KÖNYV ÉS KÖNYVTÁR 20.: pp. pp. 315-318.. (1998)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  134.

  Bitskey István

  Bálint Lépes e il secentismo italiano.

  In: STUDI FINNO-UGRICI. (ANNALI DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI).

  Napoli:1998. pp. 167-184..
  II.

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos


  megjelenlés: 1996-1998
  135.

  Bitskey István

  A nemzeti sors toposzai Tinódi históriás énekeiben.

  STUDIA LITTERARIA tomus 36.: pp. pp. 5-15.. (1998)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  1997

  136.

  Bitskey István

  Vallás, közösség, régi magyar irodalom.

  HITEL 10. évf.:(8. sz.) pp. pp. 85-94.. (1997)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  137.

  Bitskey István

  Petercsák Tivadar (szerk.)

  Püspökök, írók, könyvtárak.: Egri főpapok irodalmi mecenatúrája a barokk korban.

  Eger: Heves Megyei Múzeumi Szervezet, 1997. 152 p.
  (Studia Agriensia; 16.)

  Könyv/Szakkönyv/Tudományos

  fotó: Lónyainé Nagy Éva

  Független idéző: 9 Összesen: 9

  138.

  Bitskey István

  Pragmatikus alakzatok egy Pázmány-vitairatban.

  In: Péntek János (szerk.)
  Szöveg és stílus. (Szabó Zoltán köszöntése).

  Kolozsvár: Babes-Bolyai Tudomány Egyetem, 1997. pp. 92-97..
  (ISBN:973-9261-41-8)

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  139.

  Bitskey István

  Odmiany idealu rycerskości w literaturze węgierskiej przelomu XVI i XVII wieku.

  In: Wozniakiewicz-Dziadosz M (szerk.)
  Tematy węgierskie.

  Lublin: Widawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1997. pp. 117-128.
  (ISBN:83-227-0958-7)

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  140.

  Bitskey István

  Koós Judith: Ráday Gedeon könyv- és műgyűjteménye a XVIII. században.

  KÖNYV ÉS KÖNYVTÁR 19.: pp. pp. 161-163.. (1997)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  141.

  Bitskey István

  Ismeretlen latin köszöntővers Pázmány Péter bíborosi kinevezése alkalmából.

  IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 101. évf.:(1-2. sz.) pp. pp. 159-165.. (1997)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  142.

  Bitskey István

  Dülmen, Richard van: Kultur und Alltag in der frühen Neuzeit.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 43. évf.: pp. pp. 553-555.. (1997)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  143.

  Bitskey István

  Bán Imre életműve és szellemi öröksége.

  DEBRECENI SZEMLE 5. (új) év:(3-4. sz.) pp. pp. 447-454.. (1997)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  144.

  Bitskey István

  Balassi Bálint egri éveiről.

  AGRIA-AZ EGRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE XXXIII: pp. pp. 627-635.. (1997)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  Eger

  145.

  Bitskey István

  Az európai kultúra bölcsőjénél.: Jegyzet Borzsák István könyvéről.

  ALFÖLD - IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 48. évf.:(11. sz.) pp. pp. 91-95.. (1997)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  146.

  Bitskey István

  Az emlékírás.

  In: Sípos Lajos (szerk.)
  Pannon Enciklopédia - Magyar nyelv és irodalom.

  Budapest: Dunakanyar 2000, 1997. pp. 242-243..
  (ISBN:963-8297-70-0)

  Könyvfejezet/Szócikk/Tudományos

  147.

  Bitskey István

  A vitézség eszményének változatai a 16-17. század fordulójának magyar irodalmában.

  In: Petercsák Tivadar (szerk.)
  Hagyomány és korszerűség a XVI-XVII. században: végvári konferencia előadásai, Noszvaj, 1995. október 12-13..

  Eger: Heves Megyei Múzeumi Szervezet, 1997. pp. 203-215..
  (Studia Agriensia; 17..)
  (ISBN:963-7223-32-0)

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  148.

  Bitskey István

  A barokk.

  In: Sípos Lajos (szerk.)
  Pannon Enciklopédia - Magyar nyelv és irodalom.

  Budapest: Dunakanyar 2000, 1997. pp. 230-231.
  (ISBN:963-8297-70-0)

  Könyvfejezet/Szócikk/Tudományos

  1996

  149.

  Pogány Emese, Bitskey István

  "Végre a tudományról beszélhetek".

  EGYETEMI ÉLET (DEBRECEN) &:(június) p. &. (1996)

  Folyóiratcikk/Interjú/Tudományos

  150.

  Bitskey István

  Róma a felvilágosodás korában.: Jegyzet Hanns Gross könyvéről.

  ITALIANISTICA DEBRECENIENSIS III.: pp. pp. 59-63.. (1996)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  151.

  Bitskey István

  Rimay.

  In: Polet, Jean-Claude (szerk.)
  Patrimoine litteraire europeen.

  Bruxelles: De Boeck Université, 1996. pp. 161-164..
  vol. 8.., A vénements de l'équilibre européen

  Könyvfejezet/Szövegkiadás/Tudományos

  152.

  Bitskey István

  Pázmány.

  In: Polet, Jean-Claude (szerk.)
  Patrimoine litteraire europeen.

  Bruxelles: De Boeck Université, 1996. pp. 208-217..
  vol. 8.., A vénements de l'équilibre européen

  Könyvfejezet/Szövegkiadás/Tudományos

  153.

  Bitskey István

  Mittelalterliche Denk- und Schreibmodelle in der deutschen Literatur.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 42. évf.: pp. pp. 169-170.. (1996)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  154.

  Bitskey István

  Janus Pannonius.

  In: Aubert R (szerk.)
  Dictionnaire d'histoire et de geographie ecclesiastique.

  Paris: Editions du Seuil, 1996. pp. 977-979..

  Könyvfejezet/Szócikk/Tudományos


  Fasc. 152-153.
  155.

  Bitskey István

  Il Collegio Germanico-Ungarico di Roma. Contributo alla storia della cultura ungherese in etá barocca.

  Roma: Viella, 1996. 256 p.
  (Studi e Fonti per la storia dell'Universitá di Roma; Nuova Serie 3.)

  Könyv/Szakkönyv/Tudományos

  Független idéző: 9 Összesen: 9

  156.

  Bitskey István

  Hungariából Rómába.: A római Collegium Germanicum Hungaricum és a magyarországi barokk művelődés.

  Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996. 268 p.
  (Italianistica Debreceniensis, Monográfiák; 2.)

  Könyv/Szakkönyv/Tudományos

  Független idéző: 3 Összesen: 3

  157.

  Bitskey István

  Holtz, Sabine: Theologie und Alltag.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 42. évf.: p. p. 174.. (1996)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  158.

  Bitskey István

  Eszmék, művek, hagyományok.: Tanulmányok a magyar reneszánsz és barokk irodalomról.

  Debrecen: KLTE, 1996. 340 p.
  (Universitas Csokonai Könyvtár; 7.)

  Könyv/Szakkönyv/Tudományos

  Független idéző: 11 Összesen: 11

  159.

  Bitskey István

  Esterházy Miklós, a hitvitázó nádor.

  In: Kecskeméti Gábor (szerk.)
  Tarnai Andor-Emlékkönyv.

  Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1996. pp. 31-42..
  (Historia Litteraria; 2.)

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  160.

  Bitskey István

  Deák Ernő előadása a DAB-ban.

  DEBRECENI SZEMLE 4. évf.:(3. sz.) pp. pp. 459-460.. (1996)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  161.

  Bitskey István

  Das Collegium Germanicum Hungaricum in Rom zwischen Spätbarock und Aufklärung.

  In: Garber K, Wismann H (szerk.)
  Europäische Sozietätsbewegung und demokratische Tradition, Bd. II: die europäischen Akademien der frühen Neuzeit zwischen Frührenaissance und Spätaufklärung.

  Tübingen: Niemeyer Verlag, 1996. pp. 1057-1066.
  (ISBN:3-484-36526-9)

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  162.

  Bitskey István

  Conosenza dell'umanesimo italiano nella cultura ecclesiastica magiara.

  ITALIANISTICA DEBRECENIENSIS III.: pp. pp. 36-40.. (1996)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  163.

  Bitskey István

  Bethlen.

  In: Polet, Jean-Claude (szerk.)
  Patrimoine litteraire europeen.

  Bruxelles: De Boeck Université, 1996. pp. 1012-1019..
  vol. 8.., A vénements de l'équilibre européen

  Könyvfejezet/Szövegkiadás/Tudományos

  164.

  Bitskey István

  "Az magyari nyelvnek dicsősége", (Balassi-értelmezések, 1899-1994).

  ISKOLAKULTÚRA 6. évf.:(9. sz.) pp. pp. 38-48.. (1996)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  A korábbi hasonló című tanulmány bővített változata.

  1995

  165.

  Bitskey István

  Trunz, Erich: Weltbild und Dichtung im deutschen Barock.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 41. évf.: pp. pp. 189-190.. (1995)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  166.

  Bitskey István

  Tradíció és reprezentáció.: (Humanista szerzők Mátyás király udvari ünnepségeiről)

  IRODALOMTÖRTÉNET 76. évf.:(2-3. sz.) pp. pp. 326-336.. (1995)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  167.

  Bitskey István

  Studenti ungheresi in Roma nell'alto Medioevo e nel Rinascimento.

  ITALIANISTICA DEBRECENIENSIS II.: pp. pp. 102-108.. (1995)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  168.

  Bitskey István

  Mátyás-Emlékkönyv; A kecskeméti piaristák könyve; Adattár 10., 15., 17., 26., 29. sz. kötetei.

  HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ &: p. &. (1995)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  169.

  Bitskey István

  Matthias Corvinus and the Humanisme.

  IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 99. évf.: pp. pp. 641-644.. (1995)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  170.

  Bitskey István

  Mallek, Janusz: Preussen und Polen.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 41. évf.: p. p. 527.. (1995)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  171.

  Bitskey István

  Kósa László: Egyház, társadalom, hagyomány.

  ALFÖLD - IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 46. évf.:(8. sz.) pp. pp. 94-96.. (1995)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  172.

  Bitskey István

  Katolikus egyházi énekek. (RMKT XVII. sz. 15. k.).

  IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 99. évf.: pp. pp. 252-256.. (1995)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  173.

  Bitskey István

  Janus Pannonius két epigrammája a békéről.

  In: Damjanov Jadranka (szerk.)
  Hrvatska-Madarska (kétnyelvű kötet).

  Zágráb:1995. pp. 79-84.

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  MAGYARUL: pp. 343-348.


  (magyarul) 343-348.
  174.

  Bitskey István

  Huszár Gál perbefogása és kiközösítése.

  RUBICON 6. évf.:(6-7. sz.) pp. pp. 12-13. (1995)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  175.

  Bitskey István

  Hitújítás, hitvita, egyházszakadás.

  RUBICON 6. évf.:(10. sz.) pp. III-IV.. (1995)

  Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

  melléklet

  176.

  Bitskey István

  Gentry, F. G.: Bibliographie zur frühmittelhochdeutschen geistlichen Dichtung.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 41. évf.: p. p. 186.. (1995)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  177.

  Bitskey István

  Garstein, Oskar: Rome and the Counter-Reformation in Scandinavia.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 41. évf.: pp. pp. 389-390.. (1995)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  178.

  Bitskey István

  Eybl, Franz: Abraham a Sancta Clara.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 41. évf.: p. p. 192.. (1995)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  179.

  Bitskey István

  Csokonai Könyvtár. (Egy monográfiasorozat története).

  MAGYAR FELSŐOKTATÁS 5. évf.:(1-2. sz.) p. p. 13.. (1995)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  180.

  Bitskey István

  Bellarmino-Rezeption und Antibellarminismus in Ungarn 1590-1625.

  In: Breuer Dieter (szerk.)
  Religion und Religiosität im Zeitalter des Barock, Bd. II.

  Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 1995. pp. 809-816..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  181.

  Bitskey István

  Adel im Wandel (Niederösterreichische Landesausstellung 1990).

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 41. évf.: pp. pp. 390-391.. (1995)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  1994

  182.

  Hargittay Emil

  Bitskey István.

  In: Péter László (szerk.)
  Új Magyar Irodalmi Lexikon I-III.

  Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994. p. 238..
  (ISBN:963-05-6804-7)

  Könyvfejezet/Szócikk/Tudományos

  második kiadás: 2000, 1. köt. 260.

  183.

  Bitskey István

  Verselemzések. (Ómagyar Mária-siralom; Janus Pannonius: Búcsú Váradtól, Egy dunántúli mandulafáról; Bornemisza Péter: Siralmas énnékem).

  In: Aczél Géza et al
  99 híres magyar vers és értelmezése.

  Budapest: Móra Könyvkiadó, 1994. pp. 5-27..
  (ISBN:963-11-7138-8)

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  184.

  Bitskey István

  Székely László: Bétsi utazásomról.

  HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ 16. évf.:(3-4. sz.) pp. pp. 120-121.. (1994)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  185.

  Bitskey István

  Szabó Ferenc: Szomjúság-forrás.

  HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ 16. évf.:(3-4. sz.) p. p. 115.. (1994)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  186.

  Bitskey István

  Sylvester János: Grammatica Hungarolatina.

  HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ 16. évf.:(3-4. sz.) pp. pp. 79-80.. (1994)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  187.

  Bitskey István

  Magyarországi pálosok tanulmányai a római Collegium Germanicum Hungaricumban.

  In: Sarbak Gábor (szerk.)
  Pálos rendtörténeti tanulmányok.

  Csorna:1994. pp. 6-15..
  (Varia Paulina; 1..)

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  188.

  Bitskey István

  Madarász Imre: A megírt élet.

  DEBRECENI SZEMLE 2. (új) év: pp. pp. 333-334.. (1994)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  189.

  Bitskey István

  Lukács László: A jezsuita rendtartomány.

  HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ 16. évf.:(3-4. sz.) p. p. 16.. (1994)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  190.

  Bitskey István

  Lépes Bálint és az olasz seicento stílus.

  In: Jankovics József (szerk.)
  Klaniczay-Emlékkönyv.

  Budapest: Balassi - MTA Irodalomtudományi Intézet, 1994. pp. 334-343..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  191.

  Bitskey István

  Feldt, Michael: Lyrik als Erlebnislyrik; Cersowsky, Peter: Magie und Dichtung.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 40. évf.: pp. pp. 237-239.. (1994)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  192.

  Bitskey István

  Ambrosovszky Mihály, Androvics Miklós könyvtára, Angyal Endre, Barkóczy Ferenc, Bán Imre, Bánffy Gergely, Bornemisza Tamás, Bors János, Borsos Tamás, Comenius Amos, Conrad Michael, Csíki székely krónika, Czegei Vass György, Czegei Vass László, Dévay Andr.: A 2. kiadásban: Abádi Nagy Zoltán, Debreczeni Attila, Dobos István, Győri L. János, Határ, Szirák Péter.

  In: Péter László (szerk.)
  Új Magyar Irodalmi Lexikon I-III.

  Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994. p. -.
  (ISBN:963-05-6804-7)

  Könyvfejezet/Szócikk/Tudományos

  193.

  Bitskey István

  Alvinczi Péter válogatott művei.

  HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ 16. évf.:(3-4. sz.) pp. pp. 12-13.. (1994)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  194.

  Bitskey István

  A "sacro poema" debreceni tudósa, Bán Imre.

  ITALIANISTICA DEBRECENIENSIS I.: pp. pp. 181-183.. (1994)

  Folyóiratcikk/Jubileumi megemlékezés/Tudományos

  Ugyanez olaszul: Imre Bán, studioso dell'italianistica
  In: Italia ed Ungheria dagli anni trenta agli anni ottanta. Ed. Peter SÁRKÖZY, Bp., 1998, 133-136.

  195.

  Bitskey István

  "Az magyari nyelvnek dicsősége". (Balassi-értelmezések, 1899-1994).

  HITEL 7. évf.:(6. sz.) pp. pp. 5-14.. (1994)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  1993

  196.

  Bitskey István

  Weltzig, Werner: Lobrede.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 39. évf.: pp. pp. 413-414.. (1993)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  197.

  Bitskey István

  Ungarische Drucke und Hungarica 1480-1720.

  IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 97. évf.: pp. pp. 716-717.. (1993)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  198.

  Bitskey István

  Text und Bild, hrsg. von W. Harms.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 39. évf.: p. p. 417.. (1993)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  199.

  Bitskey István

  Szörényi László: Hunok és jezsuiták.

  ALFÖLD - IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 44. évf.:(11. sz.) pp. pp. 67-69.. (1993)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  200.

  Bitskey István

  Szántó István: Confutatio Alcorani.

  IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 97. évf.: pp. pp. 728-729.. (1993)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  201.

  Bitskey István

  Római hatások a barokk kori magyarországi főpapi könyvgyűjtésben.

  In: Antalóczy Lajos (szerk.)
  Kétszáz éves az egri Főegyházmegyei Könyvtár.

  Eger: Heves Megyei Múzeumi Szervezet, 1993. pp. 83-91.

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  202.

  Bitskey István

  Pázmány, a nemzetnevelő.

  RUBICON 4. évf.:(6. sz.) pp. pp. 30-33.. (1993)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  203.

  Bitskey István

  Opitz und seine Welt, Festschrift für G. C. Schulz-G. Behrend.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 39. évf.: pp. pp. 575-576.. (1993)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  204.

  Bitskey István

  Magyarországi diákok Rómában a középkor végén.

  In: Békési Imre, Jankovics József, Kósa László, Nyerges Judit (szerk.)
  Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon, 1. köt.: A III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson elhangzott előadások, 1991. aug. 12-16..

  Budapest ; Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság - Scriptum, 1993. pp. 501-507.
  1., A peregrináció a magyar irodalom- és művelődéstörténet különböző periódusaiban

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  205.

  Bitskey István

  La litterature hongroise.

  In: Polet, Jean Claude (szerk.)
  Patrimoine litteraire europeen (anthologie en langue française).

  Bruxelles: De Boeck Université, 1993. pp. 743-754..
  (4a.)
  Le Moyen Age de l'Oural á l'Atlantique

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  206.

  Bitskey István

  Katolikus megújulás és barokk műveltség.

  In: Löffler Erzsébet (szerk.)
  Az egyház és a barokk kor.

  Eger: Heves Megyei Múzeumi Szervezet, 1993. pp. 29-46..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  207.

  Bitskey István

  Fontes rerum scholasticarum I-III.

  IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 97. évf.: pp. pp. 280-284.. (1993)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  208.

  Bitskey István

  Eszterházy Károly római tanulmányai és az egri barokk.

  AZ EGRI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI XXI.: pp. pp. 43-54.. (1993)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  209.

  Bitskey István, Görömbei András (szerk.)

  Csokonai Könyvtár (Bibliotheca Studiorum Litterarium).

  Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 1993.

  Könyv/(i) Sorozatszerkesztés/Tudományos

  22 kötet 2000 végéig.

  210.

  Bitskey István

  Cristina di Svezia; Opitz und seine Welt, Festschrift für G. C. Schulz-G. Behrend.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 39. évf.: pp. pp. 575-576.. (1993)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  211.

  Bitskey István

  Barocke Sammellust.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 39. évf.: pp. pp. 122-124.. (1993)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  212.

  Bitskey István

  A restek eledele.

  RUBICON 4. évf.:(1-2. sz.) pp. pp. 20-22.. (1993)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  213.

  Bitskey István

  A magyarországi katolikus tanintézetek színjátszásának forrásai.

  IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 97. évf.: pp. pp. 447-449.. (1993)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  214.

  Bitskey István

  "Szép magyarság eleven lángja".: Komlovszki Tibor Balassi-könyvéről.

  HITEL 2.(új) évf:(5. sz.) pp. pp. 100-102.. (1993)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  1992

  215.

  Bitskey István

  Szabó Gyula: Ostorod volt-e Rodostó?

  ALFÖLD - IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 43. évf.:(6. sz.) pp. pp. 82-84.. (1992)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  216.

  Bitskey István

  Sigal, Pierre A.: L'homme et le miracle.

  MAGYAR KÖNYVSZEMLE 108. évf.: p. p. 190.. (1992)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  217.

  Bitskey István

  R. E. Brown-J. P. Meier: Antioche et Rome.

  MAGYAR KÖNYVSZEMLE 108. évf.: pp. pp. 296-297.. (1992)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  218.

  Bitskey István

  Pázmány Péter ismeretlen levele Roberto Bellarminóhoz.

  IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 96. évf.: pp. pp. 81-83.. (1992)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  219.

  Bitskey István

  Mikes Kelemen és a magyar emlékírók.

  In: Hopp Lajos, Pintér Márta Zsuzsanna, Tüskés Gábor (szerk.)
  Irodalom, történelem, folklór: Mikes Kelemen születésének 300. évfordulójára. A budapesti Mikes-konferencián elhangzott előadások.

  Debrecen: Ethnica, 1992. pp. 67-70..
  (ISBN:963-471-791-8 )

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos


  [kiad. a Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke és a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete]
  220.

  Bitskey István

  Le Baroque autrichien au XVI-XVII. siècle.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 38. évf.: p. p. 572.. (1992)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  221.

  Bitskey István

  Gyenis Vilmos: Hermányi Dienes József.

  MAGYAR TUDOMÁNY 99.: pp. pp. 1015-1016. (1992)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  222.

  Bitskey István

  Énekek és versek (1686-1700) RMKT XVII. sz. 14. k.

  IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 96. évf.: pp. pp. 704-706.. (1992)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  223.

  Bitskey István

  Botta István: Huszár Gál.

  MAGYAR TUDOMÁNY 99.: pp. pp. 1149-1151.. (1992)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  224.

  Bitskey István

  Beiträge zur Aufnahme der italienischen und spanischen Literatur in Deutschland.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 38. évf.: pp. pp. 307-308.. (1992)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  225.

  Bitskey István

  A dramatic play or a combat of animals?

  ETHNOGRAPHICA ET FOLKLORISTICA CARPATHICA VII.:(1.) pp. pp. 87-98.. (1992)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  226.

  Arany Lajos

  Az irodalmár, akit a nehézség is ösztönöz.: Tollrajz Bitskey Istvánról.

  HAJDÚ BIHARI NAPLÓ &:(nov. 2.) p. &. (1992)

  Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

  1991

  227.

  Bitskey István

  Wesselényi István: Az eljegyzett személyeknek paradicsomkertje.

  IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 95. évf.: pp. pp. 427-428.. (1991)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  228.

  Bitskey István

  The role of Churches in the Development of Hungarian Baroque Literature.

  SYNTHESIS-BUCURESTI &: pp. 33-42. (1991)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  229.

  Bitskey István

  The Collegium Germanicum Hungaricum in Rome and the Beginning of Counter-Reformation in Hungary.

  In: Evans R J W, Thomas T V (szerk.)
  Crown, Church and Estates. Central European Politics in the Sixtieenth and Seventeenth Centuries.

  London: Macmillan Publishers, 1991. pp. 110-122..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  230.

  Bitskey István

  Neddermeyer, Uwe: Das Mittelalter in der deutschen Historiographie; Geschichtsbewußtsein und Geschichtsschreibung in der Renaissance, hrsg. August Buck etc.; Caspari, Fritz: Humanismus und Gesellschaftsordnung im England der Tudors.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 37. évf.: pp. pp. 438-442.. (1991)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  231.

  Bitskey István

  Minorita iskoladrámák.

  IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 95. évf.: pp. pp. 221-223.. (1991)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  232.

  Bitskey István

  Háromszéki iskoladrámák.

  KELET NYUGAT &:(febr. 21.) p. &. (1991)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  233.

  Bitskey István

  Erdei Klára: Auf dem Wege zu sich selbst.

  IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 95. évf.: pp. pp. 95-97.. (1991)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  234.

  Bitskey István

  Deutsche Dichter, Bd. 2; Aristotelismus und Renaissance, In memoriam Ch. B. Schmitt; Athanasius Kircher und seine Zeit.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 37. évf.: pp. pp. 290-292.. (1991)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  235.

  Bitskey István

  Az egyházak szerepe 16-18. századi irodalmunk fejlődésében.

  In: Bárdos István, Beke Margit (szerk.)
  Egyházak a változó világban: A Nemzetközi Egyháztörténeti Konferencia előadásai : Esztergom, 1991. május 29-31..

  Tatabánya: Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata - József Attila Megyei Könyvtár, 1991. pp. 41-46..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  236.

  Bitskey István

  Állatmesék, beszédek, csókok.: Csokonai szépprózája.

  HAJDÚ BIHARI NAPLÓ &:(jan. 15.) p. &. (1991)

  Folyóiratcikk/Publicisztika/Tudományos

  237.

  Bitskey István

  "Levelet írok, nem könyvet". (Mikes Kelemen és az emlékírás).

  SZABOLCS SZATMÁRI SZEMLE 26. évf.:(1. sz.) pp. pp. 85-89.. (1991)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  238.

  Bitskey István

  "Cifra az mente, gyolcs az rokolya".

  ERDÉLYI TÜKÖR 3. évf.:(1. sz.) pp. pp. 24-25.. (1991)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  1990

  239.

  Bitskey István

  Szabó Ferenc: A teológus Pázmány.

  VIGILIA 55. évf.:(10. sz.) pp. pp. 793-794.. (1990)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  240.

  Bitskey István

  Régi magyar költők tára XVII. sz. 13. k.

  IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 94. évf.: pp. pp. 135-139.. (1990)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  241.

  Bitskey István

  Pázmány, Szántó, Bellarmino.

  STUDIA LITTERARIA tomus 28.: pp. pp. 61-67.. (1990)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  242.

  Bitskey István

  Pálmai Kálmán: Kerecsényi Dezső.

  IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 94. évf.: pp. pp. 559-560.. (1990)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  243.

  Bitskey István

  Mikes Kelemen: Az idő jól eltöltésének módja.

  HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ 12. évf.:(3-4. sz.) pp. pp. 98-99.. (1990)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  244.

  Bitskey István

  Kapocs a magyarság és Európa között.

  KELET NYUGAT &:(nov. 2.) p. &. (1990)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  megjelenés helye: Nagyvárad

  245.

  Bitskey István

  In memoriam Bán Imre.

  ALFÖLD - IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 41. évf.:(5. sz.) pp. pp. 90-91.. (1990)

  Folyóiratcikk/Personalia/Tudományos

  246.

  Bitskey István

  Horváth János: A magyar irodalmi műveltség kezdetei.

  IRODALOMTÖRTÉNET 71. évf.: pp. pp. 499-502.. (1990)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  247.

  Bitskey István

  Gömöri György: Nyugatról nézve.

  KRITIKA 28. évf.:(12. sz.) p. p. 40.. (1990)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  248.

  Bitskey István

  Europäische Städte im Zeitalter des Barock.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 36. évf.: pp. pp. 514-515.. (1990)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  249.

  Bitskey István

  Búcsú Bán Imre professzortól.

  HAJDÚ BIHARI NAPLÓ &:(márc. 28.) p. &. (1990)

  Folyóiratcikk/Personalia/Tudományos

  250.

  Bitskey István

  Bán Imre (1905-1990).

  HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ 10. évf.:(3-4. sz.) pp. pp. 313-315.. (1990)

  Folyóiratcikk/Personalia/Tudományos

  1988-as kötet!

  251.

  Bitskey István

  "Az ország meg annak lakosai hasznára". Mátyás király emlékezete.

  HAJDÚ BIHARI NAPLÓ &:(ápr. 26.) p. &. (1990)

  Folyóiratcikk/Publicisztika/Tudományos

  1989

  252.

  Bitskey István

  Válságkép és reformprogram egy Comenius-műben.

  KÖRÖSÖK VIDÉKE 1.: pp. pp. 19-24.. (1989)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  kiadás helye: Gyula

  253.

  Bitskey István

  Pázmány Péter prédikációi.

  IRODALOMTÖRTÉNET 70. évf.: pp. pp. 390-393.. (1989)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  254.

  Bitskey István

  Magyar szak a bécsi egyetemen.

  ÚJ FORRÁS 21. évf.:(4. sz.) pp. pp. 76-80.. (1989)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  255.

  Bitskey István

  Johann Ladislaus Pyrker und die europäische Literatur.

  In: Csáky Moritz, Horst Haselsteiner, Klaniczay Tibor, Rédei Károly (szerk.)
  A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. (A II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson elhangzott előadások, Bécs, 1986. szept. 1-5.) 1. kötet.

  Budapest ; Wien: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, 1989. pp. 150-154..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  256.

  Bitskey István

  Iskolai színjátszás a római Collegium Germanicum Hungaricumban.

  In: Pintér Márta Zsuzsanna, Kilián István (szerk.)
  Iskoladráma és folklór.

  Debrecen: Déri Múzeum, 1989. pp. 27-33..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  257.

  Bitskey István

  Irodalmunk Szent István-ábrázolásai.

  JEL 1. évf.:(1. sz.) pp. pp. 39-41.. (1989)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  258.

  Bitskey István

  Három új kötet a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozatban.

  IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 93. évf.: pp. pp. 717-720.. (1989)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  259.

  Bitskey István

  Adalékok 16-20. századi művelődéstörténetünkhöz.

  HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ 11. évf.:(3-4. sz.) pp. pp. 307-308.. (1989)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  260.

  Bitskey István

  A gyulafehérvári Batthyány-könyvtár kincsei.

  ERDÉLYI TÜKÖR 1. évf.:(1. sz.) pp. pp. 7-8.. (1989)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  261.

  Bitskey István

  "Állottam vizének mélységei felett".: Jegyzet Bán Imre Dante-könyvéről.

  ALFÖLD - IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 40. évf.:(5. sz.) pp. pp. 80-83.. (1989)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  1988

  262.

  Bitskey István

  Tóth Béla köszöntése.

  ALFÖLD - IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 39. évf.:(11. sz.) pp. pp. 93-95.. (1988)

  Folyóiratcikk/Personalia/Tudományos

  uez in Debrecen ó-kikötő, 1988, 11-15.

  263.

  Bitskey István

  Reneszánsz és barokk művelődés Erdély történetében.

  In: Rácz István (szerk.)
  Tanulmányok Erdély történetéről.Szakmai konferencia Debrecenben, 1987. október 9-10..

  Debrecen: Csokonai Kiadó, 1988. pp. 92-98..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  264.

  Bitskey István

  Péter Pázmány: Cardinal, Statesman, Master of Hungarian Prose.

  THE NEW HUNGARIAN QUARTERLY vol. XXIX: pp. pp. 64-71.. (1988)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  265.

  Bitskey István

  Miklós Zrínyi e la cultura del suo tempo (Convegno di Debrecen).

  RIVISTA DI STUDI UNGHERESI III.: pp. pp. 167-168.. (1988)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  kiadás helye: Róma

  266.

  Bitskey István

  A római Collegium Germanicum Hungaricum magyar alumnusai a 17. század közepén.

  In: Zombori István (szerk.)
  Az értelmiség Magyarországon a 16-17. században.

  Szeged: JATE, 1988. pp. 95-102..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  267.

  Bitskey István

  "Der ungarische Cicero-Kardinal".

  BÜCHER AUS UNGARN &:(2. sz.) pp. pp. 9-11.. (1988)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  1987

  268.

  Bitskey István

  R. Várkonyi Ágnes: A rejtőzködő murányi Venus.

  IRODALOMTÖRTÉNET 69. évf.: pp. pp. 714-716.. (1987)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  269.

  Bitskey István

  Pyrker János László és a világirodalom.

  In: Hölvényi György (szerk.)
  Pyrker-Emlékkönyv.

  Eger: Heves Megyei Múzeumi Szervezet, 1987. pp. 195-204..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  270.

  Bitskey István

  Pázmány Péter udvartartása.

  In: R Várkonyi Ágnes (szerk.)
  Magyar reneszánsz udvari kultúra.

  Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1987. pp. 166-175..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  271.

  Bitskey István

  Pázmány Péter halálának 350. évfordulóján.

  VIGILIA 52. évf.:(4. sz.) pp. pp. 258-262.. (1987)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  272.

  Bitskey István

  Megjegyzések Pázmány gráci vitairatairól.

  In: Lukács László, Szabó Ferenc (szerk.)
  Pázmány Péter emlékezete: halálának 350. évfordulójára.

  Roma: [s. n.], 1987. pp. 181-196..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  273.

  Bitskey István

  História, emlékirat, önvallomás.

  In: Varjas Béla (szerk.)
  Irodalom és ideológia a 16-17. században.

  Budapest: Akadémiai Kiadó, 1987. pp. 61-90..
  (Memoria Saeculorum Hungariae; 5..)

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  274.

  Bitskey István

  A nő az irodalomban.

  IRODALOMTÖRTÉNET 69. évf.: pp. pp. 368-371.. (1987)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  275.

  Bitskey István

  A nantes-i ediktum visszavonásáról.: Queniart, Labrousse, Bauberat könyveiről.

  MÉRLEG 23. évf.:(3. sz.) pp. pp. 288-290.. (1987)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  276.

  Bitskey István

  "Bacchus tükrös templomában".: Könyv a rokokóról.

  ALFÖLD - IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 38. évf.:(5. sz.) pp. pp. 91-93.. (1987)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  277.

  Arany Lajos

  Bitskey István az irodalmi múlt értékeit őrzi.

  HAJDÚ BIHARI NAPLÓ &:(máj. 5.) p. &. (1987)

  Folyóiratcikk/Personalia/Tudományos

  1986

  278.

  Bitskey István

  Pázmány Péter.

  Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1986. 226 p.
  (Magyar História Életrajzok)

  Könyv/Szakkönyv/Tudományos

  Független idéző: 8 Összesen: 8

  279.

  Bitskey István

  Egyháztörténeti konferencia Pázmány Péter emlékezetére.

  HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ 8. évf.:(3-4. sz.) pp. pp. 272-273.. (1986)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  1985

  280.

  Szulovszky János, Bitskey István

  Magyar szak Bécsben.

  EGYETEMI ÉLET (DEBRECEN) &:(ápr. 10.) p. &. (1985)

  Folyóiratcikk/Interjú/Tudományos

  281.

  Bitskey István

  Pázmány Péter művei.

  IRODALOMTÖRTÉNET 67. évf.: pp. pp. 513-516.. (1985)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  282.

  Bitskey István

  Pázmány Péter és a római Collegium Germanicum Hungaricum.

  STUDIA LITTERARIA tomus 23.: pp. pp. 29-40.. (1985)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  283.

  Bitskey István

  Pázmány Péter a pszichografológus szemével.

  In: RÁKOSNÉ ÁCS Klára (szerk.)
  Vallanak a betűk: Személyiségek és életutak pszichografológiai megközelítése.

  Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1985. pp. 83-87..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  284.

  Bitskey István

  Magyar költők, 18. század.

  IRODALOMTÖRTÉNET 67. évf.: pp. pp. 683-685.. (1985)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  285.

  Bitskey István

  Kókay György: Könyv, sajtó és irodalom a felvilágosodás korában.

  HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ 7. évf.: pp. pp. 97-98.. (1985)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  286.

  Bitskey István

  Interjú Bán Imrével.

  ALFÖLD - IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 36. évf.:(12. sz.) pp. pp. 42-49.. (1985)

  Folyóiratcikk/Interjú/Tudományos

  287.

  Bitskey István

  Il Collegio Germanico-Ungarico di Roma e la formazione della Controriforma ungherese.

  In: Roma e l'Italia nel contesto della storia delle universitá ungheresi.

  Roma: Edizioni dell'Ateneo, 1985. pp. 115-126..
  (Studi e Fonti per la storia dell'Universitá di Roma; 5.)

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  288.

  Bitskey István

  Így élt Bethlen Gábor.

  Budapest: Móra Könyvkiadó, 1985. 202 p.

  Könyv/Szakkönyv/Tudományos

  Független idéző: 3 Összesen: 3

  289.

  Bitskey István

  Egy kritika kritikája, avagy: magyar irodalomtörténet angolul.

  ALFÖLD - IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 36. évf.:(10. sz.) pp. pp. 93-95.. (1985)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  290.

  Bitskey István

  Bessenyei György: A Holmi.

  HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ 7. évf.: pp. pp. 32-33.. (1985)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  291.

  Bitskey István

  A Thököly-felkelés és kora.

  IRODALOMTÖRTÉNET 67. évf.: pp. pp. 193-197.. (1985)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  292.

  Bitskey István

  A Mentség műfaja.

  In: Gomba Szabolcsné, Haiman György (szerk.)
  Tótfalusi Kis Miklós-előadások.

  Debrecen: Déri Múzeum, 1985. pp. 26-30..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  1984

  293.

  Bitskey István

  Újabb kutatások a pápai és sárospataki református kollégium történetéről.

  A RÁDAY GYŰJTEMÉNY ÉVKÖNYVE III.: pp. pp. 317-320.. (1984)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  294.

  Bitskey István

  Tóth-Máthé Miklós: Nábót szőlője.

  ALFÖLD - IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 35. évf.:(11. sz.) pp. pp. 87-88.. (1984)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  295.

  Bitskey István

  Spätrenaissance, Manierismus und Barock: Wege und Wandlungen in der ungarischen Literatur des frühen 17-ten Jahrhunderts.

  ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 26. évf.: pp. pp. 21-32.. (1984)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  296.

  Bitskey István

  Keresztúry Dezső: Híres magyar könyvtárak.

  HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ 6. évf.: pp. pp. 86-87.. (1984)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  297.

  Bitskey István

  A magyarországi reformáció kialakulása és fejlődési tendenciái.

  VILÁGOSSÁG 25. évf.: pp. pp. 34-40.. (1984)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  298.

  Bitskey István

  "Adria tengernek fönnforgó habjai".: Király E. és Kovács S. I. újabb Zrínyi-tanulmányairól.

  KORTÁRS 28. évf.: pp. pp. 1500-1501.. (1984)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  1983

  299.

  Bitskey István

  Szilágyi Ferenc: Csokonai művei nyomában.

  KORTÁRS 27. évf.: pp. pp. 145-147.. (1983)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  300.

  Bitskey István (szerk.)

  Studia Litteraria.

  Debrecen: KLTE, 1983.

  Könyv/(i) Sorozatszerkesztés/Tudományos

  szerk. 1983-1997 között Tamás Attilával, 1998-tól Imre Lászlóval

  301.

  Bitskey István

  Posthumus második kiadás.: Julow Viktor Fazekas-monográfiájáról.

  NAPJAINK (MISKOLC) 22. évf.:(3. sz.) pp. pp. 32-33.. (1983)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  302.

  Bitskey István

  Mészáros István két iskolatörténeti könyve.

  IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 87. évf.: pp. pp. 425-428.. (1983)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  303.

  Bitskey István

  Memoria rerum.

  HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ 5. évf.: p. p. 23.. (1983)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  304.

  Bitskey István

  Magyar drámaírók, 16-18. század.

  HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ 5. évf.: pp. pp. 109-110.. (1983)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  305.

  Bitskey István

  Luther és a magyar művelődés.

  NAPJAINK (MISKOLC) 22. évf.:(12. sz.) pp. pp. 36-38.. (1983)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  306.

  Bitskey István

  Köpeczi Béla: Döntés előtt.

  MAGYAR KÖNYVSZEMLE 99. évf.:(3. sz.) pp. pp. 309-310.. (1983)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  307.

  Bitskey István

  In memoriam Kovács Kálmán.

  KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM ÉVKÖNYVE 1982/1983: pp. pp. 78-79.. (1983)

  Folyóiratcikk/Personalia/Tudományos

  308.

  Bitskey István

  Faludi Ferenc retorikai műveltsége és prózastílusa.

  IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 87. évf.: pp. pp. 508-514.. (1983)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  309.

  Bitskey István

  Esterházy Miklós és a protestáns vallásszabadság.

  THEOLÓGIAI SZEMLE 26. évf.: pp. pp. 78-81.. (1983)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  310.

  Bitskey István

  Egy modern Pázmány-kép elé.

  VIGILIA 48. évf.: pp. pp. 483-487.. (1983)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  311.

  Bitskey István

  Die Ausstrahlungen der deutschen Literatur auf Ungarn in der Barockzeit.

  ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 25: pp. pp. 421-427.. (1983)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  312.

  Bitskey István

  Bethlen Mihály útinaplója.

  HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ 5. évf.: p. p. 122.. (1983)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  313.

  Bitskey István

  A Thököly-felkelés és kora.

  HAJDÚ BIHARI NAPLÓ &:(nov. 19.) p. &. (1983)

  Folyóiratcikk/Publicisztika/Tudományos

  314.

  Bitskey István

  A római Collegium Germanicum Hungaricum és a magyarországi ellenreformáció kezdetei.

  IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 87. évf.: pp. pp. 130-136.. (1983)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  1982

  315.

  Bitskey István

  Vitkovics M. válogatott művei.

  HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ 4. évf.: p. p. 196.. (1982)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  316.

  Bitskey István

  Melius Péter: Herbárium.

  ALFÖLD - IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 33. évf.:(4. sz.) pp. pp. 97-98.. (1982)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  317.

  Bitskey István

  Manierizmus és barokk határán.: Adalékok 17. századi prózánk stílustörténetéhez.

  STUDIA LITTERARIA tomus 20.: pp. pp. 29-46.. (1982)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  318.

  Bitskey István

  Magyar-olasz hungarológiai konferencia Rómában.

  HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ 4. évf.: pp. pp. 596-597.. (1982)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  319.

  Bitskey István (szerk.)

  Magyar emlékírók (16-18. század).

  Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1982. 1004 p.
  (Magyar Remekírók)

  Könyv/Szerkesztett mű/Tudományos

  320.

  Bitskey István

  Kisregények a reformáció koráról.

  ALFÖLD - IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 32. évf.:(1. sz.) pp. pp. 95-96.. (1982)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  321.

  Bitskey István

  Janzenizmus és ortodoxia.: Az egri püspöki könyvtár olasz anyaga a felvilágosodás korában.

  MAGYAR KÖNYVSZEMLE 98.: pp. pp. 60-67.. (1982)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  322.

  Bitskey István

  Heltai G. és Bornemisza P. válogatott művei; L. Szczucki: Két 16. századi eretnek gondolkodó.

  HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ 4. évf.: p. p. 218.. (1982)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  323.

  Bitskey István

  Gondolkodó magyarok.

  IRODALOMTÖRTÉNET 64. évf.: pp. pp. 693-697.. (1982)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  324.

  Bitskey István

  Giansenismo ed ortodossia.

  In: Köpeczi Béla, Sárközy Péter (szerk.)
  Venezia, Italia, Ungheria fra Arcadia e Illuminismo: Rapporti italo--ungheresi dalla presa di Buda alla rivoluzione francese : [Budapest, 23-26 ottobre 1979].

  Budapest: Akadémiai Kiadó, 1982. pp. 225-234.

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  325.

  Bitskey István

  Egy újjávarázsolt monográfiáról.: Julow Viktor: Fazekas Mihály.

  HAJDÚ BIHARI NAPLÓ &:(jún. 17.) p. &. (1982)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  326.

  Bitskey István

  Browning, Robert M.: Deutsche Lyrik des Barock (1618-1723).

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 28. évf.: pp. pp. 123-125.. (1982)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  327.

  Bitskey István

  Bocskai István alakja a magyar irodalomban.

  ALFÖLD - IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 33. évf.:(11. sz.) pp. pp. 80-86.. (1982)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  328.

  Bitskey István

  Bethlen Gábor korának költészete (RMKT XVII. sz. 8. k.).

  IRODALOMTÖRTÉNET 64. évf.: pp. pp. 951-956.. (1982)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  329.

  Bitskey István

  Bethlen G. krónikásai.

  HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ 4. évf.: pp. pp. 72-73.. (1982)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  330.

  Bitskey István

  Bethlen G. emlékezete.

  HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ 4. évf.: pp. pp. 30-31.. (1982)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  331.

  Bitskey István

  Balassi Bálint és a 16. század költői.

  IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 86. évf.: pp. pp. 512-513.. (1982)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  332.

  Bitskey István

  A Tóth Béla-bibliográfiáról.

  KÖNYV ÉS KÖNYVTÁR 13.: pp. pp. 203-204.. (1982)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  333.

  Bitskey István

  A régi magyar irodalom Kodály művészetében.

  ALFÖLD - IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 33. évf.: pp. pp. 21-25.. (1982)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  Ebből részlet: Látóhatár, 1983/4, 188.

  334.

  Bitskey István

  A Mátyás-graduale.

  HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ 4. évf.: pp. pp. 130-131.. (1982)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  335.

  (józsa)

  Pázmány Péter, az író és politikus.

  MAGYAR NEMZET &6.:(márc. 14.) p. p. 6.. (1982)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  1981

  336.

  Bitskey István

  Varga Gábor: A hatodik ostrom.

  ALFÖLD - IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 32. évf.:(9. sz.) p. p. 77.. (1981)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  337.

  Bitskey István

  Újabb kutatások a magyar barokkról és Zrínyiről.

  IRODALOMTÖRTÉNET 63. évf.: pp. pp. 987-1007.. (1981)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  338.

  Bitskey István

  Tanulságos emlékkönyv.: A túri alma mater.

  HAJDÚ BIHARI NAPLÓ &:(júl. 15.) p. &. (1981)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  339.

  Bitskey István

  Sumonyi Zoltán: Pázmány.

  ALFÖLD - IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 32. évf.:(1. sz.) pp. pp. 90-91.. (1981)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  340.

  Bitskey István

  Magyar gondolkodók, 17. század.

  FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 27. évf.: pp. pp. 481-484.. (1981)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  341.

  Bitskey István

  Gyöngyösi és a magyar költői hagyomány.

  STUDIA LITTERARIA tomus 19.: pp. pp. 21-34.. (1981)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  342.

  Bitskey István

  Bethlen, Pázmány és a Káldi-Biblia.

  SZÁZADOK 114. évf.: pp. pp. 737-743. (1981)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  1980

  343.

  Bitskey István

  Tarnóc Márton: Erdély művelődése Bethlen Gábor és a két Rákóczi György korában.

  HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ 2. évf.: pp. pp. 132-133.. (1980)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  344.

  Bitskey István, Cs Varga István

  Magyar irodalomtörténet németül.

  ALFÖLD - IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 31. évf.:(3. sz.) pp. pp. 91-93.. (1980)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  345.

  Bitskey István

  Litterature de la Renaissance.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 26. évf.: pp. pp. 169-171.. (1980)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  Ugyanez oroszul: Slavica, Debrecen, vol. XIX, 1982, 155-157.

  346.

  Bitskey István

  Kétnyelvű költő a felvilágosodás korában.: Vitkovics Mihály.

  HAJDÚ BIHARI NAPLÓ &:(márc. 29.) p. &. (1980)

  Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

  347.

  Bitskey István

  Irodalompolitika Bethlen Gábor és a két Rákóczi György udvarában.

  MAGYAR KÖNYVSZEMLE 96.: pp. pp. 1-14.. (1980)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  348.

  Bitskey István

  Bethlen Gábor és a magyar művelődés.

  ALFÖLD - IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 31. évf.:(11. sz.) pp. pp. 57-61.. (1980)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  349.

  Bitskey István

  Benkő Samu: Haladás és megmaradás.

  ALFÖLD - IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 31. évf.:(9. sz.) pp. pp. 68-70.. (1980)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  1979

  350.

  Bitskey István

  Tóth István: Múzsák fellegvára.

  ALFÖLD - IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 30. évf.:(11. sz.) pp. pp. 91-92.. (1979)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  351.

  Bitskey István

  Tótfalusi Kis Miklós Halotti Kártája.

  IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 83. évf.: pp. 111-112. (1979)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  352.

  Bitskey István

  Szentsei György Daloskönyve.

  IRODALOMTÖRTÉNET 61. évf.: pp. pp. 663-667.. (1979)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  353.

  Bitskey István

  Stalder, Xaver: Formen des barocken Stoizismus. Der Einfluß der Stoa auf die deutsche Barockdichtung.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 25. évf.: pp. pp. 437-438.. (1979)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  354.

  Bitskey István

  Régi könyvek, új felfedezések.

  CONFESSIO-A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ FIGYELŐJE 3. évf.:(3. sz.) pp. pp. 81-86.. (1979)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  355.

  Bitskey István

  Osztrák-magyar tudományos ülésszak Faludi Ferenc halálának 200. évfordulóján.

  IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 83. évf.: pp. 708-711. (1979)

  Folyóiratcikk/Jubileumi megemlékezés/Tudományos

  Ugyanez németül: Acta Litteraria, 1980/1-2, 200-205.

  356.

  Bitskey István

  Nemzetközi barokk-kutatás és magyar barokk irodalom.

  MTA I. NYELV ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI &: pp. pp. 243-258.. (1979)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  357.

  Bitskey István

  La predicazione, uno dei generi principali della letteratura barocca dell'Europa centrale.

  In: Branca Vittore (szerk.)
  Venezia e Ungheria nel contesto del barocco europeo: Atti del Convegno di studi (Venezia, 10-13 novembre 1976).

  Firenze: L.S. Olschki, 1979. pp. 287-303..
  (Civilta veneziana. Studi, n°33.)

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  358.

  Bitskey István

  Kálvin és Szervét.: Csillag a máglyán.

  BUDAPEST STUDIÓ FÜZETEI I.: pp. pp. 12-25.. (1979)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  MAFILM-MOKÉP kiadvány

  359.

  Bitskey István

  Humanista erudíció és barokk világkép.: Pázmány Péter prédikációi.

  Budapest: Akadémiai Kiadó, 1979. 207 p.
  (Humanizmus és reformáció; 8.)

  Könyv/Szakkönyv/Tudományos

  Független idéző: 17 Összesen: 17

  360.

  Bitskey István

  Egy Rimay-vers világa.

  STUDIA LITTERARIA tomus 17.: pp. pp. 25-34.. (1979)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  361.

  Bitskey István

  A német barokk irodalom magyarországi recepciójáról.

  MAGYAR KÖNYVSZEMLE 95.: pp. pp. 183-187.. (1979)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  362.

  Bitskey István

  A két Rákóczi György korának költészete (RMKT XVII. sz. 9. k.).

  IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 83. évf.: pp. 471-474. (1979)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  363.

  Bitskey István

  "Pöngését koboznak...".

  In: Komlovszki T (szerk.)
  A régi magyar vers.

  Budapest: Akadémiai Kiadó, 1979. pp. 225-234..
  (Memoria saeculorum Hungariae; 3.)

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  1978

  364.

  Bitskey István

  Venedig und Ungarn im europäischen Barock.

  WOLFENBÜTTELER BAROCK NACHRICHTEN &:(1.) pp. pp. 37-38.. (1978)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  365.

  Bitskey István

  Szarota, Elida Maria: Geschichte, Politik und Gesellschaft im Drama des 17. Jahrhunderts; Barock-Symposion 1974, hrsg. von Albrecht Schöne.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 24. évf.: pp. pp. 390-392.. (1978)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  366.

  Bitskey István

  Rezeption und Produktion zwischen 1570 und 1730, Festschrift für Günther Weydt.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 24. évf.: pp. pp. 245-246.. (1978)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  367.

  Bitskey István

  Plett, Heinrich: Rhetorik der Affekte.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 24. évf.: pp. pp. 240-241.. (1978)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  368.

  Bitskey István

  Hitviták tüzében.

  Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1978. 249 p.
  (Magyar História)

  Könyv/Szakkönyv/Tudományos

  Független idéző: 18 Összesen: 18

  369.

  Bitskey István

  Függetlenség és haladás.: Köpeczi Béla könyvéről.

  HAJDÚ BIHARI NAPLÓ &:(febr. 9.) p. &. (1978)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  370.

  Bitskey István, Gomba Szabolcsné, Varga Pál

  Bitskey István, Gomba Szabolcsné, Varga Pál (szerk.)

  Eszmei és stilisztikai kérdések a régi magyar prózában Debrecen.

  Debrecen: KLTE, 1978. 142 p.

  Könyv/Szerkesztett mű/Tudományos

  Egyetemközi tudományos diákköri vitaülés Debrecenben 1977. november 24-25.

  371.

  Bitskey István

  "Számadás és bizonyság".: Jakó Zsigmond könyvéről.

  ALFÖLD - IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 29. évf.:(5. sz.) pp. pp. 78-80.. (1978)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  1977

  372.

  Bitskey István

  Társadalomszemlélet Pázmány Péter beszédeiben.

  VILÁGOSSÁG 18. évf.: pp. pp. 411-418.. (1977)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  373.

  Bitskey István

  Pázmány Péter: Diatriba theologica.

  IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 81. évf.: p. p. 279.. (1977)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  374.

  Bitskey István

  Klaniczay Tibor: Hagyományok ébresztése.

  ALFÖLD - IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 28. évf.:(3. sz.) pp. pp. 83-84.. (1977)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  375.

  Bitskey István

  Barokk-kutatók nemzetközi konferenciája Wolfenbüttelben.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 23. évf.: p. p. 388.. (1977)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  1976

  376.

  Bitskey István

  Új arckép Janus Pannoniusról.

  HAJDÚ BIHARI NAPLÓ &:(febr. 11.) p. &. (1976)

  Folyóiratcikk/Publicisztika/Tudományos

  377.

  Bitskey István

  Magyarországi reneszánsz és barokk. Művészettörténeti tanulmányok.

  ALFÖLD - IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 27. évf.:(10. sz.) pp. pp. 80-81.. (1976)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  378.

  Bitskey István

  Le Baroque édifiant dans l'oeuvre d'un archeveque hongrois, Péter Pázmány.

  BAROQUE: REVUE INTERNATIONALE cahier 8.: pp. pp. 35-47.. (1976)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  Montauban

  379.

  Bitskey István

  Kovács Sándor Iván: Pannóniából Európába.

  ALFÖLD - IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 27. évf.:(6. sz.) pp. pp. 80-81.. (1976)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  380.

  Bitskey István

  Katolikus egyházi énekek. (RMKT XVII. sz. 7. k.).

  IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 80. évf.: pp. pp. 110-112.. (1976)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  381.

  Bitskey István

  Irodalomtörténet és korszerűség.

  HAJDÚ BIHARI NAPLÓ &:(máj. 16.) p. &. (1976)

  Folyóiratcikk/Publicisztika/Tudományos

  382.

  Bitskey István

  Bán Imre: Eszmék és stílusok.

  NAGYVILÁG 21. évf.: p. p. 1750.. (1976)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  1975

  383.

  Bitskey István

  XVIII. Colloque internationale d'etudes humanistes.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 21. évf.: pp. pp. 298-299.. (1975)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  384.

  Bitskey István

  Tinódi egri históriás énekei.

  ARCHÍVUM (EGER) 3. évf.: pp. pp. 117-118.. (1975)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  385.

  Bitskey István

  Renaissance und Barock, hrsg. August Buck, Neues Handbuch der Literaturwissenschaft.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 21. évf.: pp. pp. 275-276.. (1975)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  386.

  Bitskey István

  Patrisztikai források Pázmány beszédeiben.

  STUDIA LITTERARIA tomus 13.: pp. pp. 23-26.. (1975)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  387.

  Bitskey István

  Dán Róbert: Humanizmus, reformáció, antitrinitarizmus és a héber nyelv Magyarországon.

  MAGYAR KÖNYVSZEMLE 91.: pp. pp. 111-112.. (1975)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  388.

  Bitskey István

  Bogdán István: Régi magyar mesterségek.

  IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 79. évf.: pp. pp. 402-403.. (1975)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  389.

  Bitskey István

  Bibliographie internationale de l'Humanisme et de la Renaissance.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 21. évf.: pp. pp. 301-302.. (1975)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  390.

  Bitskey István

  Bán Imre 70 éves.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 21. évf.: pp. pp. 296-297.. (1975)

  Folyóiratcikk/Personalia/Tudományos

  391.

  Bitskey István, Kovács Béla

  A pozsonyi jezsuita kollégium 17. századi könyvtára és a Pázmány-hagyaték.

  MAGYAR KÖNYVSZEMLE 91.: pp. pp. 25-37.. (1975)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  392.

  Bitskey István

  A manierizmus.: Klaniczay Tibor könyvéről.

  NÉPSZAVA &:(júl. 25.) p. &. (1975)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  1974

  393.

  Bitskey István

  Trinkaus, Charles: "In Our Image and Likeniss"; Diaz, Orozco: Manierismo y Barocco.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 19. évf.: pp. pp. 109-112.. (1974)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  394.

  Bitskey István

  Szenci Molnár-ülésszak Sárospatakon.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 20. évf.: pp. pp. 279-280.. (1974)

  Folyóiratcikk/Jelentés/Tudományos

  395.

  Bitskey István

  Stílusváltás Nyéki Vörös Mátyás költészetében.

  IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 78. évf.: pp. pp. 330-338.. (1974)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  396.

  Bitskey István

  Hellgardt, Ernst: Zum Problem symbolbestimmter und formalästheischer Zahlenkomposition; J. Fennell-A. Stokes: Early Russian Literature; Gillespie, Gerald: German Baroque Poetry.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 20. évf.: pp. pp. 530-534.. (1974)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  397.

  Bitskey István

  Elfelejtett évtized.: Nemeskürty István könyvéről.

  HEVES MEGYEI NÉPÚJSÁG &:(jún. 23.) p. &. (1974)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  398.

  Bitskey István

  Contini, Gianfranco: Letteratura italiana delle origini.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 20. évf.: pp. pp. 265-266.. (1974)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  399.

  Bitskey István

  Bencze Lóránd: Pázmány és Kosztolányi prózastílusa.

  IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 78. évf.: pp. pp. 125-126.. (1974)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  400.

  Bitskey István

  Barokk erkölcstan Pázmány Péter prédikációiban.

  STUDIA LITTERARIA tomus 12.: pp. pp. 3-20.. (1974)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  401.

  Bitskey István

  Barkóczy Ferenc, az irodalmi mecénás.

  In: Szauder József, Tarnai Andor (szerk.)
  Irodalom és felvilágosodás.

  Budapest: Akadémiai Kiadó, 1974. pp. 333-367..

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  402.

  Bitskey István

  Az egri vár híradójáról.

  ARCHÍVUM (EGER) 2. évf.: pp. pp. 265-266.. (1974)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  403.

  Bitskey István

  Androvics Miklós egri könyvtára 1777-ben.

  MAGYAR KÖNYVSZEMLE 90.: pp. pp. 325-331.. (1974)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  1973

  404.

  Bitskey István

  Régi könyvek, régi nyomdák Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

  NAPJAINK (MISKOLC) 12. évf.:(1. sz.) p. p. 8.. (1973)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  405.

  Bitskey István

  Régi irodalmunk bibliográfiájáról.

  ALFÖLD - IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 24. évf.:(9. sz.) pp. pp. 76-77.. (1973)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  406.

  Bitskey István

  Raymond, Marcel: La poesie française et le manierisme.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 19. évf.: pp. pp. 195-196.. (1973)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  407.

  Bitskey István

  Ötszáz éves a magyarországi könyvnyomtatás.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 19. évf.: p. p. 468.. (1973)

  Folyóiratcikk/Jubileumi megemlékezés/Tudományos

  408.

  Bitskey István

  Mészáros István: Népoktatásunk 1553-1777 között.

  IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 77. évf.: pp. pp. 489-490.. (1973)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  409.

  Bitskey István

  Klaniczay Tibor: A múlt nagy korszakai.

  HEVESI SZEMLE 1. évf.:(4. sz.) p. p. 63.. (1973)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  410.

  Bitskey István

  Kismonográfia Remenyik Zsigmondról.

  HEVES MEGYEI NÉPÚJSÁG &:(dec. 21.) p. &. (1973)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  411.

  Bitskey István

  Hauser, Arnold: Methoden moderner Kunstbetrachtung.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 19. évf.: pp. pp. 182-183.. (1973)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  412.

  Bitskey István

  Eppelsheimer, Hanns: Geschichte der europäischen Weltliteratur; Walther von der Vogelweide, hrsg. von Siegfried Beyschlag; Wittschier, Heinz Willi: Die Lyrik der Pleiade.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 19. évf.: pp. pp. 609-611.. (1973)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  413.

  Bitskey István

  Egy soproni humanista író portréja.: Lackner Kristóf és kora.

  ÉLETÜNK 10. évf.: pp. pp. 475-476.. (1973)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  414.

  Bitskey István

  Csorba Zoltán: Kazinczy Gábor.

  NAPJAINK (MISKOLC) 12. évf.: p. p. 10.. (1973)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  415.

  Bitskey István

  Burger, Heinz Otto: Renaissance, Humanismus, Reformation.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 19. évf.: pp. pp. 189-190.. (1973)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  416.

  Bitskey István

  Barkóczy Ferenc püspököt köszöntő vers 1761-ből.

  ARCHÍVUM (EGER) 1.: pp. pp. 43-47.. (1973)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  417.

  Bitskey István

  Barkóczy Ferenc és egri nyomdája.

  HEVESI SZEMLE 1. évf.:(1. sz.) pp. pp. 39-40.. (1973)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  418.

  Bitskey István

  Balassi Egerben.

  In: közzéteszi Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Kutatócsoportja (szerk.)
  Régi magyar századok: Adatok a reneszánsz és barokk irodalom történetéhez.

  Budapest: Magyar Iparművészeti Főiskola, 1973. pp. 26-27..
  (Studium)

  Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

  419.

  Bitskey István

  Az Egri Levéltári Közlemények XVIII. századi száma.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 19. évf.: p. p. 629.. (1973)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  420.

  Bitskey István

  Acta Historiae Litterarum Hungaricorum X-XI.

  IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 77. évf.: pp. pp. 630-631.. (1973)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  421.

  Bitskey István

  A Kalevipoeg, az észtek nemzeti eposza.

  AZ EGRI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI vol. XI.: pp. pp. 213-225.. (1973)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  1972

  422.

  Bitskey István

  Windfuhr, Manfred: Die barocke Bildlichkeit und ihre Kritiker.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 18. évf.: pp. pp. 146-147.. (1972)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  423.

  Bitskey István

  Theorie und Technik des Romans im 17. und 18. Jahrhundert, hrsg. von Dieter Kimpel und Conrad Wiedemann.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 18. évf.: p. p. 254.. (1972)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  424.

  Bitskey István

  Schlauch, Margaret: English Medieval Literature.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 18. évf.: pp. pp. 141-142.. (1972)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  425.

  Bitskey István

  Rübakov, Borisz Alekszandrovics: "Ének Igor hadáról" és kortársai.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 18. évf.: pp. pp. 515-516.. (1972)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  426.

  Bitskey István

  Őry Miklós: Pázmány Péter tanulmányi évei.

  IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 76. évf.: pp. pp. 723-726.. (1972)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  427.

  Bitskey István

  Német irodalom magyar szemmel.: Halász Előd könyvéről.

  NÉPSZABADSÁG &:(szept. 14.) p. &. (1972)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  428.

  Bitskey István

  Manierista festmény Egerben.

  DOBÓ ISTVÁN MÚZEUM ÉVKÖNYVE 8-9.: pp. pp. 221-230.. (1972)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  429.

  Bitskey István

  Borsod és régi irodalmunk.

  NAPJAINK (MISKOLC) 11. évf.:(10. sz.) p. p. 10.. (1972)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  430.

  Bitskey István

  Bán Imre: Irodalomelméleti kézikönyvek Magyarországon a 16-18. században.

  IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 76. évf.: pp. pp. 387-389.. (1972)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  Ugyanez németül: Acta Litteraria, 1973/1-2, 259-261.

  1971

  431.

  Bitskey István

  Vathy Zsuzsa: Erőterek.

  ÉLETÜNK 8. évf.:(1. sz.) p. p. 56.. (1971)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  432.

  Bitskey István

  Laskai János válogatott műveinek kritikai kiadásához.

  NAPJAINK (MISKOLC) 10. évf.:(1. sz.) p. p. 11.. (1971)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  433.

  Bitskey István

  Lange, Klaus Peter: Theoretiker des literarischen Manierismus.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 17. évf.: pp. pp. 283-284.. (1971)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  434.

  Bitskey István

  Koltay-Kastner Jenő: Az olasz reneszánsz irodalomelmélete.

  ALFÖLD - IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 22. évf.:(7. sz.) pp. pp. 82-83.. (1971)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  435.

  Bitskey István

  Fülleborn, Ulrich: Die barocke Grundspannung.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 17. évf.: p. p. 93.. (1971)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  436.

  Bitskey István

  Eger és a barokk stílus.

  HEVES MEGYEI NÉPÚJSÁG &:(márc. 25.) p. &. (1971)

  Folyóiratcikk/Publicisztika/Tudományos

  437.

  Bitskey István

  Eger a régi magyarországi nyomtatványok tükrében.

  HEVES MEGYEI NÉPÚJSÁG &:(dec. 4.) p. &. (1971)

  Folyóiratcikk/Publicisztika/Tudományos

  438.

  Bitskey István

  Az irodalmi műelemzés új lehetőségei.: Hankiss Elemér könyvéről.

  NAPJAINK (MISKOLC) 10. évf.:(6. sz.) p. p. 11.. (1971)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  439.

  Bitskey István

  A manierizmus barokkba hajlása Nyéki Vörös Mátyás költészetében.

  STUDIUM 2.: pp. pp. 105-110.. (1971)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  1970

  440.

  Bitskey István

  Thordai János manierizmusa.

  IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 74. évf.: pp. pp. 527-530.. (1970)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  441.

  Bitskey István

  Kazinczy Gábor levelezése.

  IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 74. évf.: pp. pp. 228-245.. (1970)

  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

  442.

  Bitskey István

  Hauser, Arnold: Der Manierismus.

  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 16. évf.: pp. pp. 246-266.. (1970)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

  443.

  Bitskey István

  Hauser, Arnold: A művészet és irodalom társadalomtörténete.

  ALFÖLD - IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 21. évf.:(9. sz.) pp. pp. 84-86.. (1970)

  Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kérlek, hogy csak etikusan és nyomdafestéket tűrően írj a bejegyzésekhez megjegyzést!