Keresés ebben a blogban

2010. február 21., vasárnap

Életrajzok - Dr. Katona Gábor

DR. KATONA GÁBOR
egyetemi docens
C.Sc.
Szakmai önéletrajz
Konferencia-szereplés
Publikációs lista


Fokozatok (fokozatszerzés éve):
Dr. Univ. (1989)
CSc (1998)
Beosztások:
aspiráns (1985-1988)
tanársegéd (1988-1995)
adjunktus (1995-2000)
docens (2000-)
Kutatási területek:
angol és olasz reneszánsz irodalom
Diploma:
magyar nyelv és irodalom - angol szakos középiskolai tanár
Nyelvtudás:
angol, német, orosz (olvasás szintjén: olasz, latin, francia, spanyol, román)
Munkahelyek:
TMB ösztöndíjas (1985-1988)
KLTE, Angol Tanszék (1988-90)
KLTE majd DE BTK Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet (1990-)
Kitüntetések, díjak:
Vendégoktatás:
Miskolci Egyetem (1991-1994)
Szöul, Dél-Korea, Hankook University of Foreign Studies (1999-2000)
Elérhetőség:
főépület, 342/A
tel.: 52/512-900/22117; fax: 52/512-934
e-mail: gabko@puma.unideb.hu
Fogadóórák:


SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

Vezetéknév: Katona
Keresztnév: Gábor
Születési idő: 1961. május 29.
Családi állapot: nős, 9 éves kisfiú édesapja
Otthoni cím: 4032. Debrecen, Kürtgyarmat u. 38.
Munkahely: Debreceni Egyetem, BTK, Magyar és Összehasonlító Irodalmi Intézet
Munkahely címe: 4010. Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 512-900/2220
Szakmai előmenetel: 2000. december 15. óta egyetemi docens
1999-2000. a szöuli Hankuk Egyetem vendégoktatója
1997. december 15 óta az irodalomtudomány kandidátusa
1995. óta adjunktus
1992-95. a Miskolci Egyetem vendégoktatója
1990. óta a Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet oktatója
1988-90. tanársegéd a KLTE Angol Tanszékén
1989. kisdoktor
1985-88. TMB ösztöndíjas a KLTE Angol Tanszékén
1980-85. magyar-angol szakos egyetemi hallgató a KLTE Bölcsészkarán
Szakterülete: reneszánsz irodalom
Egyéb oktatott témák: filológia és verstan, 19. századi francia szimbolista költészet, 20.
századi kispróza, amerikai regény
Külföldi ösztöndíj, vendégoktatás:
1999-2000. vendégoktatás a szöuli Hankuk Egyetemen
1987-88. 5 hónapos ösztöndíj (Queen Mary C., London)
Nyelvtudás: angol: felsőfok
német: középfok
orosz: alapfok


KONFERENCIA-SZEREPLÉSEI
A konferencia címe A konferencia helye A konferencia éve Az előadás címe
Ikonológiai konferencia
Szeged 1998 Ariosto’s Hippogryphin
PUBLIKÁCIÓI
Könyvek, tanulmányok:
1. The Cultural Background of Sidney’s „The Defence of Poesy”. Hungarian Studies in English 22 (1991) 89-108.
2. Twentieth Century Critical Bias Concerning the Choice of a Dominant Philosophical Influence in Sidney’s Defence. Separatum Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, British and American Studies Nova Series 20 (1991) 99-109.
3. Sidney poétikájának művészetfilozófiai előzményei. Studia Litteraria 30 (1992) 47-61.
4. Mitológiai és irodalmi allúziók szimbólumrendszere Shakespeare Titus Andronicus című művében. Filológiai Közlöny 41 (1995) 209-29.
5. ’The Lover’s Education’ Psychic Development in Sidney’s Astrophel and Stella. Hungarian Journal of English and American Studies 2 (1995) 3-19.
6. Az első nap novelláinak összefüggése Boccaccio Dekameronjában. Italianistica Debreceniensis 4 (1996) 7-19.
7. A mesék sorrendje Chaucer Canterbury meséiben (kiadásra elfogadva, KLTE esszégyűjtemény)
8. Öt angol nyelvű középkori és reneszánsz tanulmány magyar fordításban. In: Komparatisztikai szöveggyűjtemény. Szerk.: Goretity József. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998.
9. A novellák motivikus összefüggései Boccaccio Dekameronjában. In: Motívumkutatás és mítoszkritika: Komparatisztikai tanulmányok. Szerk.: Goretity József, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 17-88.
10. Vallás, szerelem, diplomácia. Sir Philip Sidney élete és művészete. (Orbis Litterarum. Világirodalmi Sorozat) Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998. 236 l.
11. Dante griffmadara és Ariosto hippogriffje. Italianistica Debreceniensis 6 (1999) 24-29.
12. A szellemi test feltámadásának ígérete Dante Az új élet című művében. Studia Litteraria 49 (2001) 5-22.
13. C: P. Thiede és M. d’Ancona: Aki látta Jézust. 1-256. szakfordítás, Gold Book, 2004.
14. Reneszánsz mitográfia Angliában. Az irodalom visszavág 23-24. (2005), 173-177.l.
15. A tövis és a galagonya a középkor irodalmában. Az irodalom visszavág 25-26 (2006), 67-70.l.
16. Montaigne és A vihar. Az irodalom visszavág (kiadásra elfogadva)
17. Melanchton és a Tudor-kori Anglia. Az irodalom visszavág 25-26 (2006), 70-71.l.
18. Jupiter és Ganymedes. Homoszexualitás az angol reneszánszban. Debreceni Szemle, 4 (2005), 594-97.
19. Verba erotica: Marguerite de Navarre és a csend retorikája. (kiadásra elfogadva)
20. Beatricétől Laviniáig, Bp., Attraktor Kiadó, 2006., 196 o.
21. Thomas Carlyle: Egykor és most, szakfordítás, (kiadásra elfogadva)
22. D. H. Lawrence Szülők és szeretők című regényének pszichológiai és társadalmi
háttere (kiadásra elfogadva)
Recenziók:
1. Frances A. YATES: Collected Essays. Helikon 4 (1987) 499-501.
2. ERDEI Klára: Auf dem Wege zu sich selbst: Die Meditation im 16. Jahrhundert. Helikon 1 (1992)134-36.
3. Earl MINER: Comparative Poetics: An Intercultural Essay on Theories of Literature. Helikon 2 (1992) 298-99.
4. Language, Poetry and Poetics: The Generation of the 1890s, Jakobson, Trubetskoy, Majakovskij, Helikon 1 (1992) 128-30.
5. GÖMÖRI György: Erdélyiek és angolok. Erdélyi tükör 2 (1992) 32.
6. Jan AERTSEN: Nature and Creature: Thomas Acquinas’s Way of Thought. Helikon 3-4 (1992) 568.
7. Howard FELPERIN: The Uses of the Canon. Elisabethan Literature and Contemporary Theory. Helikon 3-4 (1992) 564-65.
8. Wesselényi István: Az eljegyzett személyeknek paradicsomkertje. Adattár szellemi mozgalmaink történetéhez. Hungarológiai Közlöny, 1992.
9. The New Historicism. (szerk. H. Aram Veeser) Helikon 1 (1993) 110-11.
10. The Emblem in Renaissance and Baroque Europe, Tradition and Variety (szerk. A. Adams, A. J. Harper) Helikon 3 (1993) 415-6.
11. Christopher McINTOSH: The Rose Cross and the Age of Reason Helikon 3 (1993) 412-3.
12. James HANKINS: Plato in the Renaissance. Helikon 1-2 (1996) 173-4.
13. Die Erfindung der Liebe (szerk. Claudia Schmölders) Helikon 4 (1997) 178-9.
14. SZŐNYI György Endre: Exaltatio és hatalom: Keresztény mágia és okkult szimbolizmus egy angol mágus műveiben. Debreceni Szemle 4 (2000) 630-2.
15. Wolfgang ISER: A fiktív és az imaginárius. Debreceni Szemle 4 (2001) 606-8.
16. SZŐNYI György Endre: Pictura et Scriptura. Hagyományalapú kulturális reprezentációk huszadik századi elméletei. Debreceni Szemle, 3 (2005) 456-459.
17. Stephen GREENBLATT: Géniusz földi pályán, Debreceni Szemle, 4 (2006), 572-74.
Citációs index:
SZABÓ T. Anna, „Festett lakoma”: A vizualitás Shakespeare költeményeiben = Szó és kép: A művészi kifejezés szemiotikája és ikonográfiája. Ikonológia és Műértelmezés 9., Szeged, JATEPress, 2003., 237-246.
ZEMPLÉNYI Ferenc, Műfajok reneszánsz és barokk között, Bp., Universitas Könyvkiadó, 2002., 20.
SZŐNYI György Endre, Sidneytől Balassiig, 1998. 12.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kérlek, hogy csak etikusan és nyomdafestéket tűrően írj a bejegyzésekhez megjegyzést!