Keresés ebben a blogban

2010. február 28., vasárnap

Életrajzok - Dr. Nemes Zoltán (részleges)


Dr. Nemes Zoltán
egyetemi docens, a történelemtudomány kandidátusa
Cím: Debreceni Egyetem
ÓkortörténetiTanszékPUBLIKÁCIÓS LISTA

A) lektorált/referált tudományos közlemények (a MAB-nak a törzstagságra vonatkozó szempontrendszere alapján, lásd a függeléket)

I. Szakkönyv, monográfia

4. Magyarországon magyarul

Antik álmok álmodója - Sarkady János. Debrecen, DEENK Kossuth Egyetemi Kiadó, 2009. ISBN 978 963 473 263 1 /A Debreceni Egyetem Tudós professzorai I./ ISSN 2060-8993, 218 p.

III. Könyvfejezet

2. Magyarországon idegen nyelven

Some Remarks on IG II2 1174. In: HEORTE Studia in Honorem Johannis Sarkady Septuagenarii (Szerkesztette – – és Németh György) Debrecen 1997. 73-88.

Die literarische Tätigkeit von János Sarkady. In: HEORTE Studia in Honorem Johannis Sarkady Septuagenarii (Szerkesztette – – és Németh György) Debrecen 1997. 223-232.

4. Magyarországon magyarul

Sarkady János, a pedagógus és az ember. In: Orpheus búcsúzik. Tanulmányok Sarkady János emlékére. Szerk. Fehér Bence és Könczöl Miklós, Budapest, Károli Egyetemi Kiadó, 2007. 11-15.

Sarkady János szakirodalmi munkássága., In: Orpheus búcsúzik. Tanulmányok Sarkady János emlékére. Szerk. Fehér Bence és Könczöl Miklós, Budapest, Károli Egyetemi Kiadó, 2007. 345-376.ISBN 978 963 8392 98 5, pp. 345-376
Epigráfia és társadalomtörténet (A démoskutatás néhány módszertani problémája) In: Közösség és közösségszervező erők az antikvitásban(Szerkesztette Sarkady János és – –) Debrecen, 1991. 53-61.

Az attikai démosok köztulajdonához. In: Az antik társadalomtörténet problémái (Szerk. Sarkady János) Debrecen, 1982. 85-103.

IV. Szakfolyóiratban megjelent tanulmány

2. Magyarországon idegen nyelven

– On the EM 7722 (IG II2 1211) (A never completed Attic inscription and its fate)

Acta Classica Debreceniensis XXVII (1991) 15-21.

– (Havas Lászlóval közösen) A Disputed Place in Florus and the Text Tradition.

Acta Classica Debreceniensis XXVI (1990) 79-86.

On the Historical Values of Deme-Inscriptions. Acta Classica Debreceniensis XXV (1989) 49-54.

Die literarische Tätigkeit von János Sarkady. Acta Classica Debreceniensis XXIII (1987) 95-101.

On the EM 7748 (IG II 1206) Acta Classica Debreceniensis XXIII (1987) 19-25.

Some Problems on the publications of the Attic Deme-Inscriptions. Acta Classica Debreceniensis XX (1984) 3-10.

The public property of Demes in Attica, Acta Classica Debreceniensis XVI (1980) 3-8.

On Socrates public and political attitude. Acta Classica Debreceniensis XIV (1978) 19-23.

4. Magyarországon magyarul

Adalékok az attikai démosközösségek társadalomtörténetéhez, Történeti Tanulmányok XIV (A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa - Acta Univ. Debreceniensis LVIII.) Szerk. Velkey Ferenc, Debrecen, 2006, 7-16. ISSN 1217-4602, pp. 7-16.

Számítógép és az ókortörténet. Magyar Tudomány 2000/10.1239–1240.

Közélet és közéletiség az attikai démosok felirataiban. In: Ókortudományi Értesítő V. sz. Debrecen, 2000., 11-15.

V. Gyűjteményes kötetben, konferenciakiadványban megjelent tanulmány

4. Magyarországon magyarul

– Számítógép és az ókortörténet., A tudománytan egésze. A magyar tudomány tudománypedagógia szemléje. (Válogatta és összeállította Zsolnai József) Nemzeti Tankönyvkiadó–Arcanum, 2005 (PC CD-ROM)

Amiről a kövek mesélnek. (A klasszikus kori démosfelirat mint történeti forrás), Források és történetírás. Studia Miskolcinensia 4. Miskolc, 2003, 37–56. ISBN 963 661 582 9, pp. 37-56.

B) egyéb tudományos közlemények

VI. Szerkesztett kötet

2. Magyarországon idegen nyelven

– Nemes Zoltán - Németh György (Szerk.): HEORTE Studia in Honorem Johannis Sarkady Septuagenarii. Debrecen, 1997. 232 p., Debrecen

4. Magyarországon magyarul

Szemelvények a római levélirodalomból (Válogatta Szekeres Csilla) (Szerkesztette Nemes Zoltán) Debrecen, 1995. 155 p. (Auctores Latini XXIV)

Közösség és közösségszervező erők az antikvitásban (Szerkesztette Sarkady János és Nemes Zoltán) Debrecen, 1991. 154 p.

VIII. Ismertetés, recenzió

2. Magyarországon idegen nyelven

Philip of Macedon. Eds. M.B. Hatzopoulos-L.D. Loukopoulos, London, 1981. 254 p. Acta Archaeologica, Tom. XXXVII (1985) 572-573.

4. Magyarországon magyarul

– Amit a görög istenekről tudni kell – a THEOI-projekt és honlapja., Klio, 2006/2, 78-82. ISSN 1216-2965, pp. 78-82

A Suda online (SOL) program és honlapja. GESTA VI (2006), 1. szám, 100-103.

AGATHE: az Agora-projekt és honlapja. GESTA VI (2006), 2. szám, 94-97.

Mysteries of Eleusis. Images of Inscriptions. OKÉ XVI (2006) 26-27.

– Város és vidék az athéni demokráciában. (Jones, N.F., Rural Athens under the Democracy. Phila-delphia, Univ. of Phil. Press, 2004. 330 p.), Klio, 2005/3, 69-73. ISSN 1216-2965, pp. 69-73

Tulajdon és gazdagság a klasszikus kori Spártában. (Stephen Hodkinson, Property and Wealth in Classical Sparta. London: Duckworth and the Classical Press of Wales, 2000. XIII + 498 p.) Klio, 2004/1, 51-56.

A STOA az ókortudományban. Klio, 2000/1. sz. 29-33.

Az Ancient World Mapping Center (AWMC) projekt és honlapja. In: Ókortudományi Értesítő VII. sz. Debrecen, 2001., 21-22.

IX. Egyéb publikációk

Adalékok Sókratés közéleti-politikai állásfoglalásának kialakulásához. Studium IX (1978) 3-10.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kérlek, hogy csak etikusan és nyomdafestéket tűrően írj a bejegyzésekhez megjegyzést!