Keresés ebben a blogban

2010. február 10., szerda

Életrajzok - Dr. Fröchlich Ida

Fröhlich Ida
a nyelvtudomány doktora
I. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
SZEMÉLYES ADATOK
Jelenlegi munkahely: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészettudományi Kar
beosztás: egyetemi tanár
Munkahely címe: Piliscsaba, Egyetem u. 1. Pf. 2.
H-2081

Születési dátum: 1947. szeptember 1.
Családi állapot: férjezett, két gyermek
TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK:
2002 a MTA doktora (DSc)
1995 Dr. habil. (ókortudomány), ELTE BTK
1979-84 kandidátus (történettudomány), SZUTA Leningrádi Keletkutató Intézet, Leningrád (Szent-Pétervár)
1973 egyetemi doktor, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
1967-72 történelem-francia-ókori keleti történelem szakos diploma, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
MUNKAHELYEK:
2000-2006 dékán 2000. július 1 – 2006. június 30.
1995-től Pázmány P. Katolikus Egyetem, egyetemi tanár
1994-95 Pázmány P. Katolikus Egyetem, egyetemi docens
1987-94 Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi docens
1981-8 Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi adjunktus
1973-81 Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanársegéd
1972-73 Magyar Nemzeti Bank, tudományos munkatárs
NYELVISMERET:
Francia: felsőfokú nyelvvizsga
Angol: középfokú nyelvvizsga
Német
Orosz: kandidátusi nyelvvizsga orosz nyelvű védéshez
Klasszikus héber, arámi, ógörög, szír, latin
ÖSZTÖNDÍJAK, TANULMÁNYUTAK:
1998 november University College London; Wolfson College Oxford, előadások
1996-97 3 hónap, Jeruzsálem, Izrael, Albright Institute for Archaeological Research
1994 1 hónap, Louvain-la-Neuve, Belgium, Université Catholique de Louvain
1992-93 10 hónap, Annenberg Research Institute, Philadelphia (Dead Sea Scrolls team)
1990 2 hónap, Bécs, Universität Wien
1988 1 hét, Heidelberg, Universität Heidelberg
1987 1 hét, Jena, Universität Jena
1985 1 hónap, Szíria
1979-84 levelező aspiráns, SZUTA Leningrádi Keletkutató Intézet (témavezető I.D. Amuszin)
1977 1 hónap, Irak
1976 3 hónap, Leningrád, SZUTA Keletkutató Intézet
RÉSZVÉTEL NEMZETKÖZI KONFERENCIÁKON:
2006. június, Edinburgh, SBL International Meeting
Ea.: The Temple as a Theme in Tobit
2006. augusztus 2-6, Piliscsaba, EABS International Conference (a konferencia magyar
szervezője)
Ea.: Biblical Historiography
Ea.: Qumran Anthropology
2006. május 26-28, Debrecen, MTA Ókortudományi Társaság Országos Konferenciája
Ea.: Embriológia és orvoslás a Genesis Apocryphonban
2005. november 2, Budapest, Hebraisztikai Társaság, Régészeti kutatások az ókori Izraelben
Ea.: A római kori Palesztina kutatása (1990-2005)
2005. június, Camaldoli (Olaszo.), International Enoch Seminar organized by the Michigan University, G. Boccaccini): The Book of Parables in 1Enoch (chs. 37-71)
Ea.: The Book of Parables and Qumran Literature. A Response to G. Boccaccini
2004. aug. 31-szept. 3, Szeged, Szegedi Biblikus Napok: Exegetikai módszerek
Ea.: A peser
2004. júli. 23-25, Groningen: Congress of the International Organization of Qumran Studies,
Defining Identities: Who is the Other? We, you, and the others in the Dead Sea Scrolls
Ea.: Defining by Nicknames
2004. május 18-19, Pápa, Pápai Református Teológiai Akadémia: The Book of Tobit
Ea.: Tobit against Qumran background
2003. nov. 23, Budapest, Ókortudományi Társaság
Ea.: Perzsa novellák Qumránban
2003. nov. 6-8, Párizs (Institut Catholique), Transeuphratène
Ea.: Mamzer in Qumran texts – the problem of mixed marriages from Ezra’s time. Law, literature, and practice
2003. szept. 19-21, Piliscsaba (PPKE BTK), Irano-Judaica, International Conference
Ea.: Persian novels in Qumran (4Q550)
2003. szept 12, Piliscsaba (PPKE BTK): Újraírt szövegek. Szimpozium az „Ószövetségi apokrifek” c. OTKA-pályázat (témavezető Fröhlich Ida) keretében: Újraírt szövegek – Gen 6:1-4 és a Henok-hagyomány
2003. júli 5-7, Velence, International Enoch-Conference (University of Michigan)
Ea.: Enoch and Jubilees
2003. május 19-20, Pápa, Pápai Református Teológiai Akadémia, Apokrifek: Történetírás és történeti legendák a Hasmóneus-korban (1-2 Makkabeusok, Judit)
2002. aug. 28- szept. 1, Szeged, Szegedi Biblikus Napok
Ea.: Makkabeus-felkelés, hasmóneusok és esszénusok
2002. júli. 21-25, Amsterdam, 7th International Conference of the European Association of Jewish Studies, Amsterdam Freie Universiteit
Ea.: Halakha and Agada in Qumran Literature
2001. júli. 27- aug. 2, Basel, IOQS
Ea.: From Pseudepigraphic to Sectarian
2000. nov. 9-11, Berlin, Ritualisierte Tabuverletzungen, Lachkultur und das Karnavaleske. Finnisch-Ungarisches Kultursemiotisches Symposium
Ea.: Qumran – a taboo-community
2000. szept. 3-7, Milano-Róma, „All’eterno dal tempo”. Papal Jubilee Conference, Session „Memoria biblica e letteratura”
Ea.: Purity and Holiness in the Old Testament and Qumran
1999. nov. 29, Budapest, Oriental Collection of the Library of Hungarian Academy of Sciences, David Kaufmann Memorial Conference
Ea.: The Dead Sea Scrolls and Genizah Studies
1999. január 31, Jeruzsálem, Orion Center of the Hebrew University of Jerusalem, Historical Perspectives and the Dead Sea Scrolls
Ea.: Historical Allusions in the pesharim of Qumran
1998. nov. 3, Oxford, Wolfson College
Ea.: The Problem of Purity in Qumran Literature
1998. nov. 2, London, University College London
Ea.: Pseudepigraphic Literature and Qumran Sectarian Works
1998. szept. 2-4, Piliscsaba, Interpretation of Texts – Sacred and Secular
Ea.: Exegetical Principles in Qumran Narrative Works
1998. július, Krakkó, SBL International Meeting
Ea.: 4Q510-11 (Songs of the Sage) and Qumran demonology
1997. júli. 20-25, Jerusalem, The Dead Sea Scrolls - Fifty Years After Their Discovery
Ea.: The Theme of the Land in Qumran
1996 július, Provo, Utah (USA) The Dead Sea Scrolls Conference
Ea.: Qumran Names
1996. május, Jeruzsálem, Conference of the Orion Center of the Hebrew University of Jerusalem
Ea.: Narrative Exegesis in Qumran
1995. szeptember 1, Szeged, Szegedi Biblikus Napok
Ea.: Izajás Qumránban
1995. július, Budapest, SBL International Meeting
Ea.: The “Laws of the Land” and Qumran Exegesis
1993. július, Münster, SBL International Meeting
Ea.: Biblical Legends in Qumran Exegetical Narratives
1993. május 3, Philadelphia, Conference of the Annenberg Institute
Ea.: Themes, Structure and Genre of Pesher Genesis
1993, április, Washington, Library of Congress, Symposium on the Dead Sea Scrolls
1992. december, New York, Dead Sea Scrolls Conference of the Chicago University
1992. november, San Francisco, Congress of the Society of Biblical Literature & American Academy of Religions
1992. július, Paris, XIVth IOSOT Congress
1992. május 20-22, Jeruzsálem, Israel Society for the Promotion of Classical Studies
Ea.: Classical Motifs in Jewish Aggadic Works
1991. márc. 18-21, Madrid, Dead Sea Scrolls Conference (Manuscritos del Mar Muerto)
Ea.: Pesher, Apocalyptic and Qumran
1990. augusztus 13-15, Bécs, SBL International Meeting
Ea.: Fallen Angels
1990. május 18, Budapest, az Adalbertinum (Keresztény Kultúra Társasága) ülése
Ea.: Qumrán – egy közösség születése
1989. okt. 24, Budapest, az Ókortudományi Társaság ülése
Ea.: A peser-hagyomány és a zsidó apokaliptika
1989. aug. 20-23, Groningen, The Texs of Qumran and the History of the Community
Ea.: The Symbolic Language of the Dream Visions of Enoch
1989. júni. 10-17, Budapest, 9th Congress of the International Society for Folk-Narrative Research
Ea.: Narratifs populaires comme moyens de la propagande asmonéenne à la fin du 2e siècle av. J.-C
1988. ápr. 11, Budapest, a Magyar Ókortudományi Társaság ülése
Ea.: A rossz eredete a Henok-hagyományban
1987. júmi. 1-2, Krakkó, Dead Sea Scrolls Conference
Ea.: Recherches sur Qumrân en Hongrie
1986. aug. 21 – szept. 2, Jeruzsálem, XIIIth Congress of the IOSOT (International Organization for the Study of the Old Testament)
Ea.: Caractères formels des pesharim de Qumrân et l’apocalyptique
1985. ápr. 17, Budapest, a Magyar Ókortudományi Társaság ülése
Ea.: Peser: egy műfaj eredete
1984. júli. 9-13, Leningrád (Szentpétervár), XXXe Rencontre Assyriologique Internationale
Ea.: Le Livre de Daniel et l’idée du “translatio imperii”
1984. márc. 19, Budapest, a Magyar Ókortudományi Társaság ülése
Ea.: Dániel könyve és a “translatio imperii”
1981. márc. 17, Budapest, A Magyar Ókortudományi Társaság és a Magyar Néprajzi Társaság Konferenciája
Ea.: A mese az Ószövetségben
1976. ápr. 20-25, Jereván, EIRÉNÉ Konferencia
Ea.: La forme littéraire et la pensée sociale du Livre de Ben Sira
1975. szeptember 19, Budapest, Magyar Ókortudományi Társaság ülése
Ea.: A hős születése
DÍJAK, KITÜNTETÉSEK
2002 Scheiber Sándor-díj
2002 A Szent István Akadémia választott tagja
1998-2002 Széchenyi Professzori Ösztöndíj
1999 Pázmány-emlékérem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
1973 A Magyar Ókortudományi Társaság Révay József-díja a Bibliai legendák a hellénisztikus zsidó történetírásban. Pseudo-Philón Liber Antiquitatum Biblicarum-a, Budapest 1973 c. könyvért
PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK
2006-2009 OTKA Tudományos Iskolák, Ószövetségi apokif és pszeudepigráfikus irodalom, 41M Ft
2006-2007 OKM Kis szakok támogatása, 1,8M Ft
2000-2004 OTKA, Ószövetségi apokrifák fordítása (5M Ft)
2003 Tankönyvkiadási pályázat, J.M. Miller – J.J. Hayes, A History of Ancient Israel and Judah, 1986 c. könyvének fordítására(fordító Erdős Ágnes)
2000-03 FKFP-236, Emberkép az ókori zsidó kultúrában (bibliai és posztbiblikus irodalom)
1999-2002 FEPP (Felsőoktatási Együttműködési és Programfinanszírozási Pályázat), Vallások a Római Birodalomban. Az ELTE és a Zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Tanítóképzővel közös pályázat
1997 AMFK 408/96 Számítógép a forrásfeldolgozásban (200e Ft)
1995-99 OTKA T0190419 Bibliai exegézis a qumráni közösségben (610e Ft)
1995 Fővárosi Önkormányzat Kulturális Bizottsága, az 1995-ös budapesti nemzetközi SBL-konferencia szervezéséhez, 150e Ft
1994-95 AMFK 602/94 A Közel-Kelet és Európa. Hagyományok és találkozások (400e Ft)
1995 HESP-Soros 039-0261, Hebraisztika szak oktatása a PPKE BTK-n (350e Ft)
1987-88 A Soros Alapítvány támogatása a “Történeti hagyományteremtés a perzsa és hellénisztikus kori zsidó irodalomban” c. könyv elkészítéséhez
IRÁNYÍTÓ TESTÜLETEKBEN ÉS BIZOTTSÁGOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL:
Henoch. Historical and Philological Studies on Judaism c. nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja (német szekció, 2006 óta)
Scheiber Sándor díj, kuratóriumi tag (2003 óta)
MTA Elnöki Vallástudományi Bizottság, tag 2006-
MTA Ókortudományi Bizottság, tag 2004-
MTA Orientalisztikai Bizottság, tag 1999-2005
MTA Orientalisztikai Bizottság Munkabizottsága (a Közel- és Közép-Kelet), 1990-93 választott tag.
MTA Bolyai Ösztöndíj (2003-2006)
Magyar Akkreditációs Bizottság, Történelem, régészet, művészettörténet, néprajz szakbizottság, tag (2001-2006)
TAGSÁGOK:
Jewish and Biblical Studies in Central Europe, elnök (2007)
European Association for Biblical Studies (2006-)
Magyar Hebraisztikai Társaság (2004, alapító tag)
Society for Biblical Literature, USA (1992-)
Magyar Ókortudományi Társaság (1972-)
OKTATÁS (1994 óta)
Előadások
Az Ószövetség mint irodalom, közismereti tárgy, 1 félév, heti 2 óra, 1994-2002
Az ókori Izrael története, történelem szak, hebraisztika szak, heti 2 óra, 2 félév, 1996 óta
Az ókori Kelet története: Szíria és Izrael, történelem szak, heti 2 óra, 1 félév, 1994 óta
Ókori zsidó vallástörténet, hebraisztika szak, heti 2 óra, 2 félév, 1996 óta
Hellénisztikus zsidó irodalom, hebraisztika szak, heti 2 óra, 1 félév, 1998-2003
Szemináriumok, szövegolvasások:
Az ókori Kelet története (változó tematika), történelem szak, heti 2 óra, 2 félév, 1994 óta
Qumráni kéziratos szövegek olvasása, hebraisztika szak, heti 2 óra, 1 félév, 1996 óta
A qumráni közösség könyvtára, hebraisztika, heti 2 óra, 1 félév
Szakszemináriumok:
Keleti vallások a római birodalomban
Mindenapi élet az ókori Izraelben
A qumráni közösség irodalma
Doktori órák (Történettudományi Doktori Iskola)
Ókori történetírás, előadás, heti 2 óra, 1 félév, 2001 óta
Ókori vallások antropológiája, kutatószeminárium, heti 2 óra, 1 félév
Prófécia és történetírás, kutatószeminárium, heti 2 óra, 1 félév
’Narratív exegézis’Qumránban, kutatószeminárium, heti 2 óra, 1 félév
Ragadványnevek (sobriquest) a qumráni szövegekben, kutatószeminárium, heti 2 óra, 1 félév
Mágia és démonhit a hellénisztikus Keleten, kutatószeminárium, heti 2 óra, 1 félév
Speciális program:
Vallások a Római Birodalomban Az ELTE BTK, PPKE BTK és a Zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Tanítóképző 3 éves közös programja a Soros Alapítvány Felsőoktatási Programfinanszírozási Pályázata (FEPP) keretében. Témavezető Luft Ulrich professzor, ELTE BTK Egyiptológia Tanszék
Előadások:
Zsidó vallástörténet a hellénisztikus és római korban, heti 2 óra, 2 félév, 1999/2000
Szemináriumok 1999-2002: Az istenek világa, Az emberi szféra; Áldozatok; Mítoszok, Ünnepek, Eszkhatológia
12 szakdolgozat és 3 doktorandusz-hallgató témavezetője.
Bizottsági tag 3 habilitációs bizottságban és 2 akadémiai doktori bizottságban
II. FRÖHLICH IDA PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE
KÖNYVEK
Bibliai legendák a hellénisztikus zsidó történetírásban: Pseudo-Philón Liber Antiquitatum Biblicarum-a. Az ELTE Ókori Történeti Tanszékeinek Kiadványai 6, Budapest 1973, 160 p.
Az ókori Kelet nagyjai, A világtörténelem nagy alakjai, Budapest: Kossuth 1992, 70 o.
“Time and Times and Half a Time …” Historical Consciousness in the Jewish literature of the Persian and Hellenistic Eras. JSOT Supplement Series 19, Sheffield: Sheffield Academic Press 1996, 248 o.
A qumráni szövegek magyarul, Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar 1998, 478 o. 2., javított és bővített kiadás, Piliscsaba - Budapest: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar – Szent István Társulat 2000, 590 o.
A qumráni szövegek magyarul. 2., javított és bővített kiadás, Piliscsaba - Budapest: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar – Szent István Társulat 2000, 590 o.
SZERKESZTETT KÖNYVEK
Fröhlich I. (szerk), Az utókor hatalma. Újraírt szövegek. Kréné 4, Budapest: Új mandátum 2005
CIKKEK, TANULMÁNYOK
FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:
A “homály földjé”-től Dante Poklá-ig, Világosság 13 (1972) 400-406
A kinyilatkoztatás könyve. Egy irodalmi fikció változásai, Világosság 15 (1974) 753-757
A vízözön-mítosz a Biblia előtt és után, Világosság 15 (1974) 753-757
A patriarcha-történetek, Világosság 18 (1977) 739-745
A babilóni fogság korának prófétái, Világosság 19 (1978) 339-345
Eszter, Judit, Tóbit könyve, Világosság 19 (1978) 739-746
Le manuscript de Budapest d’une oeuvre historique hellénistique, Acta Antiqua 27 (1979) 149-186
A zsidó apokaliptika, Világosság 20 (1979) 374-382
A zsidó hellénizmus, Világosság 21 (1980) 739-745
A jeruzsálemi szentély, História 3 (1981) 30-33
Historiographie et aggada dans le Liber Antiquitatum Biblicarum du Pseudo-Philon, Acta Antiqua 28 (1983) 353-409
A. Scheiber, 1913-1985, Fabula. Zeitschrift für Märchenforschung 27 (1986) 320-321
Le genre littéraire des pesharim de Qumrân, Revue de Qumrân no.47 (1986) 383-398
Irányzatok a holt-tengeri tekercsek kutatásában, Világosság 28 (1987) 751-754
A patriarkhák könyve (Genesis Apocryphon), Új Irás 28 (1988) 90-100
Les Enseignements des Veilleurs dans la tradition de Qumrân, Revue de Qumrân nos. 49-52, tome 13 (Mémorial J. Carmignac) (1988) 177-187
Recherches sur Qumrân en Hongrie. Avec une Bibliographie des recherches hongroises sur les Manuscrits de la Mer Morte, Folia Orientalia 25 (1988) 75-85
The Symbolic Language of the Dream Visions of the First Book of Enoch (1 En. 85-90), Revue de Qumrân no.56, tome 14 (1990) 629-636
Qumrán - egy közösség születése, Vigilia 56 (1991) 432-439
A zarándokok Jeruzsáleme, Múlt és Jövő 3.2 (1992) 35-45
Felfedezések és botrányok a holt-tengeri tekercsek körül, Múlt és Jövő 4.1 (1993) 13-17.o.
Cion sziklája egy qumráni szövegben: 4Q522, Múlt és Jövő 4.4 (1993), 5-12
Themes, Structure and Genre of Pesher Genesis, Jewish Quarterly Review 85 (1994) pp.81-90
Bukott angyalok, Protestáns Szemle LVI (III. új) (1994) 248-266
A Szentírás Qumránban, Egyház és Világ V/4 (1994) 5-8
Stories from the Persian King’s Court. 4Q550 (4prEsthar/a-f), Acta Antiqua 38 (1998) 103-114
A szent és a tisztátalan. Ószövetségi és hellénisztikus kori zsidó törvények, Iskolakultúra 12.1 (2002) 27-39
Tüpologikus nevek és ragadványnevek a qumráni közösség irodalmában, Névtani értesítő 25 (2003) 109-115.
From Pseudepigraphic to Sectarian, Revue de Qumrân No. 83, Tome 21 (2004), 395-406.
Mamzer in Qumran texts – the problem of mixed marriages from Ezra’s time. Law, literature and practice, Transeuphratène 29 (2005) 105-117.
KÖTETBEN MEGJELENT:
“Adam”, “Agada” (címszavak), in: K. Ranke (hrsg.), Enzyklopädie des Märchens, Bd.1, Berlin - New York 1975, 86-88; 161-169
A mesei ellenfél szemiotikája, in: Szerdahelyi I. (szerk.), Jel és közösség, Budapest 1975, 37-43
Ben Szíra társadalma, in: Scheiber S. (szerk.), Magyar Izraeliták Országos Képviselete Évkönyve, Budapest 1978, 152-158
Források és kompozíció Dániel könyvében, in: Scheiber S. (ed.), Magyar Izraeliták Országos Képviselete Évkönyve, Budapest 1984, 121-132
Sources et composition du ch.2 du Livre de Daniel, Annales Universitatis R. Eötvös, Sectio Classica, tomus IX-X, Budapest 1982-85, 33-40
Források és szakirodalmi tájékoztató, in: Ormos I. (ford.), A törzsek eredetéről avagy a Kincsesbarlang, Budapest 1985, 85-100, 133-137
Utószó a szerzőről (Komoróczy Gézával), in: I.D. Amuszin, A holt-tengeri tekercsek és a qumráni közösség, Budapest 1986, 402-407
Caractères formels des pesharim de Qumrân et la littérature apocalyptique, in: M. Augustin (hrsg.), Wünschet Jerusalem Frieden, Beiträge zur Erforschung des Alten Testaments und des antiken Judentums, Bd.13, Frankfurt-Bern 1988, 449-456
„B. Heller“ (címszó), in: R.W. Brednich (hrsg.), Enzyklopädie des Märchens, Bd.6, Lief.2/3, Göttingen 1989, 799-802
Két démonelhárító szöveg a Budapesti Zsidó Múzeumból, in: Kríza I. (szerk.), A hagyomány kötelékében. Tanulmányok a magyarországi zsidó folklór köréből, Budapest 1990, 131-135
Pesher, apocalyptical Literature and Qumran, in: J. Trebolle Barrera -L. Vegas Montaner (eds.), The Madrid Qumran Congress. Proceedings of the International Congress on the Dead Sea Scrolls, Madrid 18-21 March 1991, Leiden: Brill 1992, 295-306
Daniel 2 and Deutero-Isaiah, in: A.S. van der Woude (ed.), The Book of Daniel and Recent Research, Leuven 1993
Mítosz és logosz az ókori zsidó gondolkodásban, in: Lendvai L.F. (ed.), Társadalomtudomány és filozófia. Tanulmányok (Tények és Érvek), Budapest: Áron Kiadó 1994, 217-34
Two Apotropaic Texts from the Jewish Museum of Budapest, in: A. Fodor - A. Shivtiel (eds.), Proceedings of the Colloquium on Popular Customs and the Monotheistic Religions in the Middle East and North Africa. Budapest Studies in Arabic 9-10, Budapest 1995, 295-303
The Biblical Narratives in Qumran Exegetical Works (4Q252, 4Q180; The Damascus Document), in: H.-J. Fabry - A. Lange - H. Lichtenberger (Hg.), Qumranstudien. Vorträge und Beiträge der Teilnehmer des Qumranseminars auf den Internationalen Treffen der Society of Biblical Literature, Münster, 27-26. Juli 1993. Schriften des Institutum Judaicum Delitschianum, Band 4, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1996, 111-124
Hénok könyvének arámi töredékeiből, in: Tar I. - Szőnyi Gy. E. (szerk.) Ezoterikus látásmód és költői megismerés. Szöveggyűjtemény, Szeged: JATEPress 1995, 43-60
Izajás Qumránban, in: Benyik Gy. (ed.), A messiási kérdés. Szegedi Biblikus Konferencia 1995, Szeged: JATEPress 1997, 15-24
Magic, sorcery, and myth in Jewish Pseudepigraphic Literature (The Ethiopic Book of Enoch), in: Proceedings of the Colloquium on Logos, Ethos, Mythos in the Middle East & North Africa (LEM). Part two: Popular Religion, Popular Culture & History, ed. A. Fodor - A. Shivtiel. The Arabist. Budapest Studies in Arabic 18, Budapest 1997, 163-175
“Narrative exegesis” in the Dead Sea Scrolls, in: M.E. Stone E.G. Chazon (eds.), Biblical Pesrspectives: Early Use and Interpretation of the Bible in Light of the Dead Sea Scrolls. Proceedings of the First International Symposium of the Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and Associated Literature, 12-14 May 1996. Studies on the Texts of the Desert of Judah XXVIII, Leiden: Brill 1998, 81-99
Qumran Names, in: D.W. Parry - E. Ulrich (eds.), The Provo International Conference on the Dead Sea Scrolls. Technological Innovations, New Texts, and Reformulated Issues, Leiden - Boston - Köln: Brill 1999, 294-305
Pszeudepigrafikus irodalom és qumráni “szektás” irodalom, in: Zsengellér J. (szerk.), Hagyomány és előzmény. Intertestamentális tanulmányok, Pápa: Pápai Református Teológiai Akadémia 1999, 65-76
Démonok a kertben, in: Balázs G. et al. (szerk.), Folklorisztika 2000-ben: folklór, irodalom, szemiotika. Tanulmányok Voigt Vilmos 60. születésnapjára, Budapest: ELTE BTK 2000, 621-631.
Történelem - ahogyan Qumránból látták, in: Ivicz M., Schlett A. (szerk.), Tanulmánykötet Botos Katalin 60. születésnapjának tiszteletére, Budapest: Books in Print 2001, 116-126
Demons, Scribes and Exorcists in Qumran, in: Dévényi, K., Iványi, T. (eds.), Essays in Honor of Alexander Fodor On His Sixtieth Birthday. Studies in Arabic 23, Budapest: Eötvös Loránd
University Chair for Arabic Studies – Csoma de Kőrös Society Section of Islamic Studies 2001, 73-81
Tisztaság és szentség Qumránban, a narratív szövegek tükrében, in: Benyik Gy. (szerk.), Qumrán és az Újszövetség. Szegedi Biblikus Konferencia, Szeged 1999. augusztus 30 – szeptember 1, Szeged: JATEPress 2001, pp. 89-102
Idő és történelem az ókori Izraelben, in: Árva J., Gyarmati J. (szerk.), Közelítések az időhöz. Tanulmányok, Tabula könyvek 3, Budapest : Néprajzi Múzeum 2002, 34-45.
Efráim és Menase. Nevek a qumráni közösség hagyományában, in: Szécsi J. (szerk.), Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2002, Budapest: Keresztény-Zsidó Társaság 2002, 21-26
Igaz Tanító. Egy elnevezés metaforikus hátteréhez, in: Bazsányi S., Horkay Hörcher F. és mások (szerk.), Útjaidon. Ünnepi kötet Jelenits István 70. születésnapjára, Budapest: Magyar Piarista Rendtartomány – PPKE BTK – Új Ember Kiadó 2002, 40-44
The Dead Sea Scrolls and Genizah Studies, in: É. Apor (ed.), David Kaufmann Memorial Volume, Budapest: Akadémiai Kiadó 2002, 61-67.
A világi hatalom és vallási közösségek a Makkabeus-felkelés után, in: Benyik Gy. (szerk.), Világi közösség, vallási közösség: Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, Szeged, 2003. augusztus 31 – szeptember 3, Szeged: JATEPress 2004, 95-106.
Scheiber, Sándor (Alexander), in: R. Brednich (hrsg.), Enzyklopädie des Märchens, Band 11, Lieferung 3, Berlin – New York : W. de Gruyter 2005, 1306-1309
Újraírt szövegek, in: Fröhlich I. (szerk), Az utókor hatalma. Újraírt szövegek. Kréné 4, Budapest: Új mandátum 2005, 7-36.
Ábrahám bánata. Érzelmek és törvény egy ókori Genesis-kommentárban, in: “Akik az igazságra oktattak sokakat”: a 65 éves Rózsa Huba köszöntése, Budapest: Szent István Társulat 2005, 92-97.
Tobit against the Background of the Dead Sea Scrolls, in: G.G. Xeravits, J. Zsengellér (eds.), The Book of Tobit. Text, Tradition, Theology. Papers of the First International Conference on the Deuterocanonical Books, Pápa. Hungary, 20-21 May, 2004, Leiden – Boston: Brill 2005, 55-70.
Tóbit könyve – qumráni háttérben, in: Xeravits G., Zsengellér J. (szerk.), Tobit/Tóbiás könyve. Szöveg – hagyomány – teológia. Deuterocanonica 2, Pápa – Budapest: PRTA – L’Harmattan 2005, 77-100.
Purity and Holiness in Qumran, in: V. Placella (ed.), Memoria Biblica e Letteratura. Atti del Convegno Internazionale “All’eterno dal tempo”, Terza Sessione, Milano 5-7 settembre 2000, Napoli: Università degli Studi di Napoli 2005, 27-37.
Regény és közönsége az ókori Keleten, in: Ádám A. et al. (szerk.), Correspondances – Kapcsolatok: hommage à Martonyi Éva, Piliscsaba : PPKE BTK 2006
RECENZIÓK
W. Speyer, Bücherfunde in der Glaubenswerbung der Antike, Göttingen 1970, in: Helikon. Világirodalmi figyelő 30 (1974), 259-260
K.B. Sztarkova, Lityeraturnüe pamjatnyiki kumranskoj obscsinü, Palesztyinszkij Szbornyik 24, 1973, Világosság 16 (1975), 449-450
Scheiber S., Folklór és tárgytörténet, Budapest 1974, Antik Tanulmányok 23 (1976) 276-277
Les syncrétismes dans les religions grecque et romaine. Colloque de Strasbourg, 9-11 juin 1971, Paris 1971, Antik Tanulmányok 23 (1976), 156-157
Biblical Archaeology Today, 1990. Proceedings of the Second International Congress on Biblical Archaeology, Jerusalem, June-July 1990, Jerusalem: Israel Exploration Society - The Israel Academy of Sciences and Humanities 1993; Supplement Volume, in: Dead Sea Discoveries 3 (1996)
K. Frojimovits - G. Komoróczy - V. Pusztai - A. Strbik A., Jewish Budapest. Monuments, Rites, History, Budapest: Central European University Press 1999, 597 p., Journal of Semitic Studies XLVII (2002), 366-70
J.H. Charlesworth, The Pesharim and Qumran History: Chaos or Consensus? With Appendices by Lidija Novakovic, Grand Rapids, Michigan: Eerdmans 2002, xiv, 171 pp., Journal for the Sudy of Judaism XXXVII (2006) 98-101.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kérlek, hogy csak etikusan és nyomdafestéket tűrően írj a bejegyzésekhez megjegyzést!