Keresés ebben a blogban

2010. február 8., hétfő

Életrajzok - Dr. Dobos István

Dr. Dobos István
habilitált egyetemi tanár
D.Sc.
Szakmai önéletrajz
Konferencia-szereplés
Témavezetés
Publikációs lista


Fokozatok, címek (fokozatszerzés éve):
Dr. Univ. (1988)
CSc (1994)
MTA doktora (2004)
Habilitáció:
habilitált (2001)
Beosztások:
aspiráns (1985-1988)
tanársegéd (1989-1990)
adjunktus (1990-1995)
docens (1995-)
egyetemi tanár (2007-)
Kutatási területek:
XIX. század végi, XX. századi magyar irodalom, irodalomelmélet
Diploma:
Magyar nyelv és irodalom - történelem szakos középiskolai tanár (KLTE BTK - Debrecen, 1985)
Nyelvtudás:
francia, angol, német, finn, orosz
Közéleti tevékenység:
1., Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Bizottság, tag (1999-2002; 2002-2005, 2005- )
2., Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Akadémiai Bizottság, Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság, elnök(2002-2005, 2005-)
3., Magyar Irodalomtörténeti Társaság Hajdú-Bihar megyei Tagozat, elnök (998-2002; 2002-)
4. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Választmányának tagja 2002-
Intézeti közéleti tevékenység:
egyetemi tanácstag (1994-1998)
TDK vezető tanár (1985-2005)
Munkahelyek:
KLTE majd DE BTK Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet (1985-)
Kitüntetések, díjak:
Miniszteri dicséret, 1995.
Alföld Nívódíj, 1996.
Vendégoktatás:
ME BTK, Magyar Intézet 1994-1997. Graduális képzés
ELTE BTK, Filozófiai Intézet, 1996-1997. II. félév, Ph.D képzés
ELTE BTK, ÖH 1999., 2001., 2005. Ph.D képzés
1., University of Jyväskylä, Jyväskylä:
1997.szeptember-december
2., University of Jyväskylä, Jyväskylä:1998. Február-május
3., University of Jyväskylä, Jyväskylä:1999. Szeptember-november
4., University of Jyväskylä, Jyväskylä:2000.október-december
5., University of Jyväskylä, Jyväskylä:2003. Október
6., Institut für europäische und vergleichende sprach- und literaturwissenschaft. Universität Wien, 2002 május
7., University of Jyväskylä, Jyväskylä:2004. Október
8., Montclair State University,
Upper Montclair, New Jersey, 2004. Április,
9., Institut für europäische und vergleichende sprach- und literaturwissenschaft. Universität Wien,, 2005. október
Elérhetőség:
főépület, 331/2. szoba
tel.: 52/512-900/22291;
fax: 52/512-934
e-mail:idobos@puma.unideb.hu
Fogadóórák:
szerda 09.00–10.00 331/2
csütörtök 12.00–13.00 331/2


DR. DOBOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA
Név, egyetemi beosztás, tudományos fokozatok:

Dr. Dobos István hab. egyetemi docens (1957. X. 16. Székesfehérvár)
Magyar nyelv- és irodalom - történelem szak (1985), KLTE BTK, okl.sz.:4493/1985.B.,
(egyetemi)Doktor 1988.
Kandidátus: (1994.Száma:15184.)
Habilitáció (DE, 2001.október)
Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1997-, 2001-)
MTA doktor (2004. Száma: 4346)
Egyetemi docens (1995-)
Oktatás
Oktatott tárgyak
Évfolyam előadások, főkollégiumok:
1., XIX. századi magyar irodalom / szem./
2., Világirodalom /szem./
3.,Kortárs magyar irodalom /ea., szem./
4.,Irodalomelmélet /ea., szem./
5.,Esztétika /ea./
6.,Verstan, filológia /szem./
7.,Régi magyar irodalom /szem., demonstrátorként/
8., XX. századi magyar irodalom /ea., szem./
Külföldi kurzusok idegen nyelven:
1., A magyar irodalomtudomány terminológiája
2., Önéletrajz a 20. századi magyar irodalomban
3., 20.századi magyar próza
4., A modern magyar irodalom története
5., Esterházy Péter
Országos tudományos testületi tagság, tisztség
1., Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Bizottság, tag (1999-2002; 2002-2005, 2005- )
2., Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Akadémiai Bizottság, Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság, elnök(2002-2005, 2005-)
3., Magyar Irodalomtörténeti Társaság Hajdú-Bihar megyei Tagozat, elnök (998-2002; 2002-)
4. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Választmányának tagja 2002-
Egyetemi vezető tisztségek
1., A KLTE Egyetemi Tanácsának tagja a debreceni egyetemek integrációjáig: 1994-1998
2., A Miskolci Egyetem BTK intézetvezető helyettese 1994-1997.
Tudományos együttműködés
hazai és külföldi intézményekkel
Személyes kutatói együttműködésem a következő egyetemekkel volt az elmúlt öt évben:
1., Jyväskylä-i Egyetem
2., Helsinki Egyetem
3., New York-i Városi Egyetem
4., Firenzei Egyetem
5.,Nápolyi Egyetem
6.,Bécsi Egyetem
7.,ELTE PhD program
8.,Miskolci Egyetem PhD program
9., JPTE PhD program
10., New Jersey, Montclair U.
11., New York, Columbia U.
Tudományszervező tevékenység
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Hajdú-Bihar megyei Tagozatának elnökeként konferenciákat szerveztem:
1., Kölcsey-kollokvium, 1998. december
2., Gulyás Pál centenárium, (társszervező: konferencia, városi ünnepség) 1999. október
3., Támogatója voltam a Reneszánsz és Barokk Kutatócsoport országos konferenciájának. (2002.május, Debrecen, DAB)
Az MTA Debreceni Akadémiai Bizottság, Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottságának elnökeként konferenciákat szerveztem a DAB-ban.
4., 2001. május, Németh László konferencia,
5., 2001. szeptember, Barta János konferencia
6., 2002. szeptember, Illyés Gyula konferencia
7., 2002. december Fiatal Tudósok Fóruma
8., 2003. március Alfieri konferencia (támogató)
9., 2003. december Fiatal Tudósok Fóruma
10., 2004. november Az epikus Németh László (társrendező)
11., 2004. december Fiatal Tudósok Fóruma
12., 2005. Nemzetközi PhD Kongresszus , Budapest
13., 2005. november, Fiatal Tudósok Fóruma
Tudományos elismerések
1., Alföld nívódíj, 1996.
Egyéb tudományos
tevékenységek
1., A Pázmány Péter Katolikus Egyetem akkreditációs látogató bizottságának tagjaként részt vettem az egyetem akkreditációjában 1998 őszén.1999. őszén a Károli Gáspár Református Egyetem akkreditációs látogató bizottságának tagjaként részt vettem az egyetem akkreditációjában.
2.,Részt vettem(veszek) a DE BTK Tanulmányi- és Vizsgabizottságának munkájában.
3.,Részt vettem a Miskolci Egyetem BTK kredit rendszerének kidolgozásában
5., A DE Nyári Egyetemén rendszeresen tanítok.
6., Több alkalommal részt vettem az évenként megrendezésre kerülő Csíkszeredai Bolyai Nyári Akadémián, a kisebbségi magyartanárok továbbképző fórumán szervezőként és oktatóként.
7.,Az intézeti TDK tanár-elnöke voltam 20 éven át. Szervezőként, zsűritagként és témavezetőként rendszeresen részt veszek az OTDK munkájában.
8., A Miskolci Egyetem Irodalomelméleti és XX. századi Irodalomtörténeti PhD. Programját jómagam dolgoztam ki Kabdebó Lóránttal, Odorics Ferenccel és Szili Józseffel együtt. (1996-1997)
9., MTA doktori, kandidátusi és PhD disszertációk bírálata 26 alkalommal.
10., PhD témavezető.
Megvédett PhD dolgozat témavezetője: 2002. Pasztercsák Ágnes
11., NKFP pályázatok bírálója vagyok az OM felkérésére.
12.,Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Nemzeti Kulturális Alap, Szépirodalmi Kollégium, 2002-2005.tag
Főbb kutatási projektek az utóbbi öt évben

1., NKFP Globalitás és regionalitás összefüggései a huszadik századi magyar irodalomban. -
(közreműködő) tanulmányok írása.
(Projektvezető: Görömbei András)
2., NKFP A kultúrakutatás horizontjai az ezredfordulón - (közreműködő) tanulmányok írása. (Projektvezető:Kulcsár Szabó Ernő)
3., NKFP Új magyar irodalomtörténet - (közreműködő) tanulmányok írása.
(Projektvezető: Szegedy-Maszák Mihály)
4., A Finn Tudományos Akadémia és a Jyväskylä-i Egyetem több közös projektjében: a szerzőség, kulturális identitás-narrativitás, (közreműködő)
Külföldi vendégtanárság
Külföldi egyéb tudományos tevékenység
A Finn Tudományos Akadémia támogatásával a Jyväskylä-i Egyetemen négy alkalommal:

1., 1997.szeptember-december
2., 1998. február-május
3., 1999. szeptember-november
4., 2000.október-december
5., Bécsi Egyetem Finnugor Intézet, 2002 május,
6., Jyväskylä-i Egyetem, Hungarologie 2004. október
7., Bécsi Egyetem, 2005. október
1.,Tagja voltam a Finnországban 2001-ben megrendezett V.
Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus nemzetközi előkészítő
bizottságának.
2., Phd képzés: résztvevője vagyok a Jyväskylä-i
Hungarológia Phd programjának.
3., Tudományos minősítő eljárásban több alkalommal részt vettem. (opponens, elnök, titkár, bizottsági tag)
Jyväskylä-i Hungarológia
4., Nemzetközi Phd konferencia szervezés. A magyarságtudomány műhelyei.2005. augusztus 25-26.
Budapest, Balassi Intézet
5., Nemzetközi konferencia szervezés:
"Cultural identity, narrativity, and visuality"
Rendező: Research Centre for Contemporary Culture. The language of the conference is English.
Hely: Finnország, 2004. szeptember
Nyelvtudás
Francia: középfokú Állami Nyelvvizsga Bizonyítvány, sorszám:Á N 104990
Angol: középfokú Állami Nyelvvizsga Bizonyítvány Anyakönyvi szám: A 020730 Bizonyítványszám:015790
Német(középfok), finn, spanyol (alapfok)
Öt legfontosabb publikáció:
1., Beszédhelyzetben. Irodalomelméletek között. Bp., Széphalom Könyvkiadó, 1993. /Odorics Ferenccel közösen/ 200 pp.

2., Alaktan és értelmezéstörténet. Novellatípusok a századforduló magyar irodalmában. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1995. 233 pp.

3., Az irodalomértés formái. Debrecen, Csokonai Kiadó, 2002. Alföld Könyvek 10. Kötet 207 pp.

4., Epävarmat Sanat. Unkarilaisen kirjallisuudentutkimuksen terminologiaa. Jyväskylän yliopisto, 2002. 249.pp.(Bizonytalan szavak. A magyar irodalomtudomány terminológiai szótára. Finn nyelvű)

5., Az én színrevitele. Önéletírás a XX. századi magyar irodalomban. Bp., Balassi Kiadó, 2005. 279.pp.
Öt fontos publikáció az utóbbi öt évben:
1., Dictionary of Literary Biography. Volume 215:Twentieth-Century Eastern European Writers. First Series. 479 p. Detroit-San Francisco-London-Boston-Woodbridge, Conn.1999.

Associate Editors: István Dobos

2., Dictionary of Literary Biography. Volume 232. Twentieth-Century Eastern European Writers. Third Series . Detroit-San Francisco-London-Boston-Woodbridge, Conn.2001.

Associate Editors: István Dobos

3., Umbrüche in der Literaturwissenschaft und –kritik. In. Amant alterna Camenae. Studi linguistici e letterari offerti a Andrea Csillaghy in occasione del suo 60º compleanno a cura di Augusto Carli, Beatrice Töttössy, Nicoletta Vasta, Firenze, Edizione dell'Orso Alessandria 2000. 309-339.
4., The Concept-of-Subject Implications of Reading Rewritten Poetic Images at the End of the 1920s. Hungarian Studies Volume 15. Number 2.
5., Kánon és kanonizáció. Tanulmánykötet. Szerk. Dobos István – Szegedy-Maszák Mihály Csokonai Kiadó, 2003.

Dátum: 2006-01-26-án
TÉMAVEZETÉS (DR. DOBOS ISTVÁN)

Doktorandusz neve
Képzés formája
Képzés ideje
Abszolutórium szerzésének éve
Fokozatszerzés éve
Disszertáció címe
Pócsik Anett levelező 2006-2009
Dióssi Adrienn nappali 2003-2006 2006
Dorner Eszter nappali 2002-2003 (2004-ben kilépett a programból)
Jászberényi-Kamrás Orsolya levelező 1999-2003 2003
Pasztercsák Ágnes nappali 1998-2001 2001 2003 A népábrázolás hagyományainak módosulása a XX. század első felének finn irodalmában

DR. DOBOS ISTVÁN FONTOSABB KONFERENCIA-SZEREPLÉSEI
A konferencia címe A konferencia helye A konferencia éve Az előadás címe
Újraolvasó. József Attila
Miskolc
2000. április
Az átírt költői kép poétikája
Balassi Bálint függőségei - S 6 szimpózium, Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus
Jyväskylä, Finnország
2001.augusztus 6-10.
A retorikai olvasás lehetőségei Balassinál.
S 40 szimpózium, Szegedy-Maszák Mihály-Dobos István: Kanonizáció és rekanonizáció Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus
Jyväskylä, Finnország,
2001.augusztus 6-10.
Kánon és újhistorizmus
Barta János emlékülés
Debrecen, MTA DAB
2001. október 3.
Barta János és a Kosztolányi kérdés
Debreceni Irodalmi Napok
Debrecen
2001. november 17.
A hanglétesítés alakzatai. (Szempontok XX. Századi magyar szépírói esszék megközelítéséhez.)
Konferencia Esterházy Péter munkásságáról
MTA Irodalomtudományi Intézet – Újvidéki Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Budapest
2001.december 11-12.
Bevezetés az önéletírásba.(Bevezetés és önértelmezés. Fogalmak lerombolása és újraalkotása.)
Kosztolányi Napok
Szabadka
2002. március 28-29.
A "jó író" és a "jó írás". Kosztolányi és Esterházy
NKFP pályázat, szakirodalmak megbeszélése
Debrecen
2002. március 22-23.
Medialitás és újhistorizmus
Konferencia Illyés Gyula születésének 100. évfordulója alkalmából
DAB, Debrecen
2002. szeptember 27-én
Az idegenség retorikája
Irodalom és antropológia
MAB, Miskolc
2002. október 9-11.
Az idegenség retorikája önéletrajzokban
A prózaíró Németh László
DAB-Németh László Társaság-DE
Debrecen
2004. november 5.
Németh László önéletírásai.
A kortárs magyar önéletírás, Debreceni Irodalmi Napok
Debrecen
2005. november 16-19.
Önmagunk megalkotása önéletrajzi fikciókban (nyitó előadás)
Dictionary of Hungarian literary terms
University of Jyväskylä
2000. szeptember 10-11.
The Concept-of-Subject Implications of Reading Rewritten Poetic Images at the End of the 1920s. Conference
ELTE
10-11. 04. 2001.
American Hugarian Educators’ Association 29th Annual Conference
New York
2004. április 22-25.
The self forming in a text of recollection
Narrativity and Cultural Identity, International Conference,
University of Jyväskylä
2004. Szeptember 4-8
Memory and Identity
AILC, ICLA, East-European Images of the Self and the Other: Ethnic, National and Gender Stereotypes in Literature and Literary Studies of Eastern Europe
Budapest
4–5 November, 2004.
Stereotypes in Autobiographical reading.
Helsinki
2005. Április 8-9-10.
The Poetry of Attila József
The Academy of
Finland
1-3. 9. 2005.
Dimension of Authorship
University of Wienna
20.10.2005.
The Role of Sexuality in Esterházy Péter’s
Novels
Conference-débat avec Philippe Lejeune
Pécs
1-2-3. 12. 2005.
Les formes de fiction et l'autobiographiem

DR. DOBOS ISTVÁN PUBLIKÁCIÓI
Tudományos közlemények (összefoglaló adatok):

Könyv, monográfia (5 önálló, 5 szerkesztett): 10
-ebből idegen nyelven (félkövérrel szedve):5

Könyvrészlet, könyvfejezet: 34
-ebből idegen nyelven (félkövérrel szedve): 5

Tankönyv, jegyzet: 2

Tanulmány: 53
-ebből idegen nyelven (félkövérrel szedve): 24

Nemzetközi konferencia kiadványban megjelent tanulmány: 11
-ebből idegen nyelven: 8

Idézettség (önidézés nélkül): 103
-ebből idegen nyelven (félkövérrel szedve): 8


Könyv, monográfia


1., Beszédhelyzetben. Irodalomelméletek között. Bp., Széphalom Könyvkiadó, 1993. /Odorics Ferenccel közösen/ 200 p.
2., Alaktan és értelmezéstörténet. Novellatípusok a századforduló magyar irodalmában. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1995. 233 p.
3., Az irodalomértés formái. Debrecen, Csokonai Kiadó, 2002. Alföld Könyvek 10. kötet 207 pp.
4., István Dobos/ Tuomo Lahdelma: Epävarmat Sanat. Unkarilaisen kirjallisuudentutkimuksen terminologiaa. Jyväskylän yliopisto, 2002. 249.pp.(Bizonytalan szavak. A magyar irodalomtudomány terminológiai szótára. Finn nyelvű)
5., Az én színrevitele. Önéletírás a 20. századi magyar irodalomban. Bp., Balassi Kiadó, 2005. 278.pp
Könyvek szerkesztése
6., Dictionary of Literary Biography. Volume 215:Twentieth-Century Eastern European Writers. First Series. 479 p. Detroit-San Francisco-London-Boston-Woodbridge, Conn.1999.
Associate Editors:István Dobos
7., Dictionary of Literary Biography. Volume 232. Twentieth-Century Eastern European Writers. Third Series . Detroit-San Francisco-London-Boston-Woodbridge, Conn.2001.
Associate Editors:István Dobos
8., Unkarilainen Omakuva. 337.p. Atena, Jyväskylä , 2001. Szerk. Dobos István, Magyar önismereti esszé-válogatás kísérő tanulmánnyal, finn nyelven.
9., – Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum Debrecen 27.VIII.–2.IX.1990. Sessiones Sectionum. Dissertationes. Litteraria. Redigunt István Dobos. Debrecen 1990.
10., Kánon és kanonizáció. Tanulmánykötet. Szerk. Bev. Dobos István - Szegedy-Maszák Mihály Csokonai Kiadó, 2003.

Könyvrészlet, fejezet

1., Mészöly Miklós novellái. In. Küszöbök. Debrecen, 1986.163-183.p.
2., A novellaíró Csáth. Csáth Géza emlékkönyv. Szabadka, 1987. 125-146.p.
3., Valaki figyel. Nádas Péter: Emlékiratok könyve című regényének világképéről és formaszerkezetéről. in. Diptychon.Bp., 1988. JAK-füzetek, Szerk. Balassa Péter 180-196.
4., Anekdotikus novellahagyomány és epikai korszerűség. A századforduló öröksége. in. Szintézis nélküli évek. Nyelv, elbeszélés és világkép a harmincas évek epikájában. Szerk. Kabdebó Lóránt-Kulcsár Szabó Ernő, Pécs, 1994. 264-285. pp.
5., A "Forrás". in. Hankiss János Redidivus. Szerk. Gorilovics Tivadar, Debrecen, 1995. 60-65.pp.
6., Az elmélet szerepének megítélése a kortárs magyar irodalomkritika reflexiójában. in. A magyar irodalomértés horizontjai. Szerk. Kabdebó Lóránt-Kulcsár Szabó Ernő, Pécs, 1995.160-172.pp.
7., Der religiöse Horizont in den Romanen Péter Esterházys. In.Epoche-Text-Modalitä t. Diskurs der Moderne in der ungarischen Literaturwissenschaft. Niemeyer. 1999.283-291.p.
8., Umbrüche in der Literaturwissenschaft und -kritik. in.Im Sog der Sprache. Literatur und Literaturkritik der 90er Jahre. Ungarn, 51. Frakfurter Buchmesse, 1999. 91-120.p
9., Az elbeszélés elméleti kérdései. Narratológiai vázlat. in. Prózai művek elemzése és a verstan tanítása a középiskolában. Deberecen, 1997.p. 8-28.pp.
10., Unkarilaisen kirjallisuuden tutkimuksen terminologiaa-suomeksi. Hungarologische Beiträ ge. 1998.11.szám, 1-13.p.
11., Olvasás és intertextualitás. in. A fordítás és intertextualitás alakzatai. Szerk. Kabdebó Lóránt-Kulcsár Szabó Ernő-Kulcsár-Szabó Zoltán-Menyhért Anna. Anonymus, Bp., 1998. 358-366.p
12., Bevezető. (Hungarologische Beiträge 11 (1998). Toim. István Dobos, Tuomo Lahdelma & Sándor Maticsák)
13., Az újraírt költői kép poétikája. In. Újraolvasó. Tanulmányok József Attiláról. Szerk. Kabdebó Lóránt-Kulcsár Szabó Ernő-Kulcsár Szabó Zoltán-Menyhért Anna. Anonymus. 2001.180-186.pp.
14., Mikszáth. in. Patrimoine Litteraire Europeen, 12. Mondialisation de L'Europe 1885-1922. De Boeck Université, Bruxelles,2000. 376-390.p.
15., Krúdy. in. Patrimoine Litteraire Europeen, 13. De Boeck Université, Bruxelles,megjelenés alatt
16., A vallásos horizont Esterházy Péter regényeiben. in. A magyar müvelődés és a kereszténység. La civiltá ungherese e il cristianeso.I-III. A magyar müvelődés és a kereszténység. A IV. Római Hungarológiai Kongresszus előadásai Róma-Nápoly, 1966.szeptember 9-14. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság-Scriptum Rt. Budapest-Szeged. 1998. 1608-1615.pp.
17., Umbrüche in der Literaturwissenschaft und -kritik. In. Amant alterna Camenae. Studi linguistici e letterari offerti a Andrea Csillaghy in occasione del suo 60º compleanno a cura di Augusto Carli, Beatrice Töttössy, Nicoletta Vasta, Firenze, Edizione dell'Orso Alessandria 2000. 309-339.
18. Az Esti Kornél önértelmező alakzatairól. Metafiktív olvasás és intertextualitás. in. Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai. Szerk.Bednanics Gábor-Bengi László-Kulcsár Szabó Ernő-Szegedy Maszák Mihály, Osoris, Bp., 2000.113-138.p.
19., A kortárs magyar irodalomtudomány és kritika hatástörténeti távlatból. in.In honorem Tamás Attila. Debrecen, 2000.430-453.p.
20., Az újraírt költői kép poétikája. In. Újraolvasó. Tanulmányok József Attiláról. Szerk. Kabdebó Lóránt-Kulcsár Szabó Ernő-Kulcsár Szabó Zoltán-Menyhért Anna. Anonymus. 2001.180-186.pp.
22., A retorikai olvasás lehetőségei Balassinál.(tanulmány, angol rezümével) in. Tanulmánykötet a Balassi Bálint függőségei című, S 6-os szimpóziumon elhangzott előadások anyagából, Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Jyväskylä, Finnország, 2001.augusztus 6-10., University of Jyväskylä, 2003.
23., Kánon és újhistorizmus. in. Kánon és kanonizáció. Tanulmánykötet. Szerk. Dobos István - Szegedy-Maszák Mihály Csokonai Kiadó, 2003. 51-61. Tanulmánykötet az S 40-es szimpóziumon elhangzott előadások anyagából, Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Jyväskylä, Finnország, 2001. augusztus 6-10.
24., Hagyomány és értelmezés. in. Rend és kaland. Az 50 éves Alföld antológiája. Szer. Aczél Géza, Debrecen, 2003. 295-298.
25., Az idegenség retorikája önéletrajzokban. in. Irodalom és antropológia. Csokonai Kiadó, Debrecen, 2003. 124-139.p.
26., Az átírt költői kép szubjektumszemléleti implikációi. In. Hang és szöveg. Szer. Bednanics Gábor-Bengi László-Kulcsár Szabó Ernő-Szegedy-Maszák Mihály. 2003. 309-317.p.
27., Az idegenség retorikája. A Puszták népe újraolvasása. In. Csak az igazat. Tanulmányok Illyés Gyula születésének centenáriumán. Szerk. Görömbei András. Kortárs Kiadó, Bp., 2003.150-162. p.
28., Barta János és a Kosztolányi-kérdés. In. Emlékezés a száz éve született Barta Jánosra. Szerk. Imre László. Gönczy Mónika. Szenci Molnár Társaság, Bp., 2003.
29., Az emlékezés színrevitele. In. Látókörök metszése. A 60 éves Szegedy-Maszák Mihály köszöntése. Szerk. Bónus Tibor- Józan Ildikó – Kulcsár Szabó Ernő. Bp., 2003.
30., Az önéletrajzi olvasás lehetőségei. In. Az elbeszélő diszkurzus (elmélet, történet, műfaj). Bp., 2004. (megjelenés alatt)

31., Példázat és emlékezés. „egy csonk maradhat”. Tanulmányok az 1920-as évek magyar irodalmáról. Szerk. Hansági Ágnes, Hermann Zoltán, Horváth Csaba, Szitár Katalin és Török Lajos. Ráció Kiadó Bp., 2004. 202-234.
32., Az értelmezés lezárhatatlansága. Mediális játékterek az önéletírásban. (Esterházy Péter: Javított kiadás. In. Identitás és kulturális idegenség. Szerk. Bednanics Gábor-Kékesi Zoltán-Kulcsár Szabó Ernő. Osiris Kiadó, Bp., 2003. 389-402.p.
33., Az önéletírás szöveg közötti alakzata. In. A prózaíró Németh László. Szerk. Görömbei András,Debrecen, Csokonai Universitas Könyvtár, 2005. 23-72.
34., in. Az önéletrajzi olvasás lehetőségei. A regény nyelvei. Diszkurzívák. Szerk. Kovács Árpád, Bp., 2005.45-57.

Tankönyv, jegyzet

1., Bevezetés az irodalomelméletbe. Szerk., bev.:Dobos István 308.p. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1995.,2. kiadás1999.

2., Olvasáselméletek. Bevezetés az irodalom elméleteibe. I. Szerk.utószó Dobos István. Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001.


Tudományos közlemények lektorált folyóiratban

1., Mándy Iván: Átkelés.Alföld, 1985./1. 74-76.p
2., A zavarbaejtő elbeszélés. Alföld, 1985/7, 80-82.p.
3., Racionalitás és misztikum. Üzenet, 1987/1-2.71-89.p
4.,Valaki figyel. Nádas Péter: Emlékiratok könyve című regényének világképéről és formaszerkezetéről. Alföld, 1987/5. 63-73.p.
5., A kisformák mestere. Temesi Ferenc: Por című regényéről. Alföld, 1987/9. 64-70.p
6., A megértés archaikus szenvedélye. Balassa Péter: A látvány és a szavak.Alföld 1988/6. 72-74.p.
7., A legenda fénykörében. Fráter Zoltán: Osvát Ernő élete és halála című könyvéről. Jelenkor 1988/9. 859-862.p.
8., On the world-concept and form-sructure of Péter Nádas’s novel A Book of Memories. Acta Litteraria Acad.Sci.Hung.1988/3-4. 323-340.p.
9., Juhász Géza levelesládája. Irodalomtörténet. 1989/3. 125-131.p.
10., Az anekdotikus novella a magyar századfordulón.Studia Litteraria.1989. 7-31.p.
11., Az elméleti kritika esélyei és távlatai. Kulcsár Szabó Ernő: Műalkotás-Szöveg-Hatás című könyvéről. Alföld, 1990/3. 90-96.pp.
12., A sugalmazás grammatikája. Thomka Beátáról. Alföld, 1990/5. 54-61.pp.
13., A magyar századforduló néhány prózapoétikai problémájáról. Studia Litteraria, 1991. 118-132.pp.
14., Anekdotikus novellahagyomány és epikai korszerűség. Alföld, 1992/7. 38-48.pp.
15., Tárgyias lélekrajzi novella a századfordulón. Literatura, 1992/4. 351-369.pp.
17., Elméletek közötti térben. A strukturalizmus után. Akadémiai, Szerk.Szili József , Alföld, 1993/5. 62-79.pp.
18., Az elmélet szerepének megítélése a kortárs magyar irodalomkritika reflexiójában. Irodalomtörténet, 1995/1. 157-166.pp.
19., Hagyománytudat és megértés.Alföld, 1995/12. 73-85.p.
20., Hagyomány és értelmezés. Alföld, 1996/2. 81-92.pp.
21., A vallásos horizont Esterházy Péter regényeiben. Studia Litteraria.1997.95-103.pp.
22., Az Esti Kornél önértelmező alakzatairól. Metafiktív olvasás és intertextualitás. Alföld, 1999. 6. sz. 55-79.p.
23., Alföld Könyvek. Alföld, 1999. 8. sz. 82-88.p.
24., Der religiöse Horizont in den Romanen Péter Esterházys. Hungarian Studies, volume13, 1998/99. number 2. 253-263.p.
25., A szöveg történetisége - a történelem textualitása. Az újhistorizmus. Irodalomtörténet, 2001/4. 594-611.pp.Első rész.
26., The Concept-of-Subject Implications of Reading Rewritten Poetic Images at the End of the 1920s. Hungarian Studies Volume 15. Number 2. 273-281.pp.
27., A hanglétesítés alakzatai.(Szempontok XX. Századi magyar szépírói esszék m egközelítéséhez. Alföld, 2002/2. 91-96.pp.
28., A szöveg történetisége - a történelem textualitása. Az újhistorizmus. 2.rész Irodalomtörténet, 2002/1.78-98.pp.
29., Bevezetés az önéletírásba. (Bevezetés és önértelmezés. Fogalmak lerombolása és újraalkotása.) Alföld, 2002/6. 79-86.pp.
30., A "jó író" és a" jó írás". Kosztolányi és Esterházy. www.zetna.org.yu/zek/ folyóiratok/65/ dobos html ,
31., A "jó író" és a" jó írás". Kosztolányi és Esterházy. Üzenet, 2002. Tél
32., Az idegenség retorikája. - A Puszták népe újraolvasása. Studia Litteraria, Tomus XL. Debrecen, 2002. 35-45.pp.
33., Az emlékezés színrevitele. Márai Sándor: Egy polgár vallomásai. Irodalomtörténet 2003/1. 131–146.
34., ,Az önéletírás, mint cselekvés. – Veres Péter párhuzamos életrajzai. Bárka, 2003/3. 101-113.p.
35., Az értelmezés lezárhatatlansága. (Esterházy Péter: Javított kiadás) Alföld, 2003/3. 83-91.p.
36., A test és a szellem emlékezete. – A személyiség fogalmának átértékelése – (Kassák Lajos: Egy ember élete) Literatura 2004/1.65-98.
37., Az önéletírás szétáradása. – Az én fölmagasztalása – (Szabó Dezső: Életeim) Alföld
2004/7.
38., Példázat és emlékezés – A családtörténet újraírása – (Móricz Zsigmond: Életem regénye) Tiszatáj 2003. 9. 74-95.
39., Az önéletírás szöveg közötti alakzata (Németh László: Homályból homályba) Alföld 2003/12. 45-76.
41., Feszült mélabú.(Kukorelly Endre: Tündérvölgy) Alföld 2003/8. 81-89. p.
42., Megőrzés és felejtés. Az értelemkereső önéletírás. (Déry Tibor: Ítélet nincs) Tiszatáj, 2004/2. 54-67.
43., Az idegenség retorikája. Literatura 2003/4. 441-451.
44., Autobiography in the 20th century Hungarian literature. INSTITUT FÜR FINNO-UGRISTIK DER UNIVERSITÄT WIEN, honlap
45., Stereotypes in Autobiographical Reading. AHEA honlap, New York
46., Szó-elbeszélés-metafora. It 2004/2.307-311.
47., http://www.inaplo.hu/a/mut/szerz017. Példázat és emlékezés. A családtörténet újraírása Móricz Zsigmond Életem regényében. [Tanulmány.]
Tiszatáj, LVII. évfolyam, 9. szám, 2003. szeptember
48., Stereotypes in Autobiographical Reading. Neohelicon, 2005.
49., The Religious Horizons in Péter Esterházy’s Novels. Institut für europäische und vergleichende sprach- und literaturwissenschaft. Universität Wien
50., Language Use and the Concept of the Subject in Esterházy’s Works. Institut für europäische und vergleichende sprach- und literaturwissenschaft. Universität Wien, honlap
51., Sexuality and the Presentation of Gender Roles in She loves me, a Novel by Péter Esterházy. Institut für europäische und vergleichende sprach- und literaturwissenschaft. Universität Wien, honlap
52., Postmodern Features in Esterházy’s Novels. Institut für europäische und vergleichende sprach- und literaturwissenschaft. Universität Wien, honlap
53., The Inconclusiveness of Interpretation. Medial Playgrounds in Autobiographical Writing.
Institut für europäische und vergleichende sprach- und literaturwissenschaft. Universität Wien, honlap


Nemzetközi konferenciák kiadványai

1., A vallásos horizont Esterházy Péter regényeiben. in. A magyar müvelődés és a kereszténység. La civiltá ungherese e il cristianeso.I-III. A magyar müvelődés és a kereszténység. A IV. Római Hungarológiai Kongresszus előadásai Róma-Nápoly, 1966.szeptember 9-14. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság-Scriptum Rt. Budapest-Szeged. 1998. 1608-1615.pp.
2., Umbrüche in der Literaturwissenschaft und -kritik. In. Amant alterna Camenae. Studi linguistici e letterari offerti a Andrea Csillaghy in occasione del suo 60º compleanno a cura di Augusto Carli, Beatrice Töttössy, Nicoletta Vasta, Firenze, Edizione dell'Orso Alessandria 2000. 309-339.
3., A retorikai olvasás lehetőségei Balassinál.(tanulmány, angol rezümével) in. Tanulmánykötet a Balassi Bálint függőségei című, S 6-os szimpóziumon elhangzott előadások anyagából, Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Jyväskylä, Finnország, 2001.augusztus 6-10., University of Jyväskylä, 2003.
4., Kánon és újhistorizmus. in. Kánon és kanonizáció. Tanulmánykötet. Szerk. Dobos István - Szegedy-Maszák Mihály Csokonai Kiadó, 2003. Tanulmánykötet az S 40-es szimpóziumon elhangzott előadások anyagából, Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Jyväskylä, Finnország, 2001. augusztus 6-10.
5., Stereotypes as a tool for literature research. "The term 'stereotyope'." International Seminar, September 5-6.Jyvaskyla, 2004. (megjelenés alatt)
6., Péter Esterházy: Celestial Harmonies AHEA honlap, USA
7., Stereotypes in Autobiographical Reading. Neohelicon,
8., Memory and Identity. Narrativity and Cultural Identity, University of Jyväskylä, (megjelenés alatt)
9., From the „Death of the Author” to the Resurrection of the Author.
10., The Role of Sexuality in Esterházy Péter’s Novels. University of Wienna,20.10.05. (megjelenés alatt)
11., Les formes de fiction et l'autobiographie. Conference-débat avec Philippe Lejeune. 1-2-3. 12. 2005. Pécs (megjelenés alatt)


III., Idézettség, a publikációk kritikai fogadtatása

Hivatkozások
1., Károlyi Csaba: A tükör előtt öngyilkos mondat. Alföld, 1994/2. 87.p.
2., Az amerikai dekonstrukció. Helikon, 1994/1-2.201.p.
3., Vilcsek Béla: Az irodalomtudomány provokációja. Nemzeti Tankönyv Kiadó 1995. 240.p.
4., Bónus Tibor: A Nincs alvás! és a prózakritika. Jelenkor 1996/1. 74.p.
5., Szegedy-Maszák Mihály: Merre tart az irodalom(tudomány)? Alföld, 1996/2. 105.p.
6., H. Nagy Péter: Géczi János: Esszék.Alföld, 1996/12. 89.p.
7., Györke Ildikó: A századforduló magyar irodalmának novellatípusai./kandidátusi disszertáció/
A hivatkozas alapja: Dobos Istvan: Alaktan és értelmezéstörténet. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1995.
8., H. Nagy Péter: Kalligráfia és szignifikáció.Veszprém, 1997.95-107, 110.p.
9., Balassa Péter: Nádas Péter. Kalligram, 1997.278-282.p.
10., Török Lajos: Beszédmódok egymásra másolódása. - Imre László: Műfajok létformája a XIX. századi epikánkban- Literatura, 1998/2. 191.p.
A hivatkozas alapja: Dobos Istvan: Alaktan és értelmezéstörténet. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiado, 1995.
11., Czigány Ákos: Esszéktől északra (Balassa Péter: Nádas Péter). Jelenkor, 1998/6. 654.p.
12., Bónus Tibor: Temesi Ferencről. Alföld, 1997/9.
13., Szirák Péter: Novella és más müfajok a többirányú olvasás összjátékában. Alföld, 1998/2. A novellától a textusig. 97.p
A hivatkozas alapja: Dobos Istvan: Alaktan és értelmezéstörténet. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiado, 1995.
14., Hajdu Péter: Az anekdota és Mikszáth. Protestáns Szemle 51 (8.új), 1999. 183, 189, 190, 191.pp.
A hivatkozas alapja: Dobos Istvan: Alaktan és értelmezéstörténet. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiado, 1995.
15., Mesterházy Balázs: Műfaj és/vagy beszédmód. Protestáns Szemle 51 (8.új), 1999.194, 195. pp.
A hivatkozas alapja: Dobos Istvan: Alaktan és értelmezéstörténet. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiado, 1995.
16., Török Lajos: Hozzászólás Hajdu Péter: Az anekdota és Mikszáth című dolgozatához. Protestáns Szemle 51 (8.új), 1999.199.p.
A hivatkozas alapja: Dobos Istvan: Alaktan és értelmezéstörténet. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiado, 1995.
17., Dörgő Tibor: Hozzászólás Hajdu Péter: Az anekdota és Mikszáth című dolgozatához. Protestáns Szemle 51 (8.új), 1999. 207.p.
A hivatkozas alapja: Dobos Istvan: Alaktan és értelmezéstörténet. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiado, 1995.
18., Balogh Piroska: "A tudomány jegyében?" (Cholnoky Viktor és A Hét). In. A kánon peremén. Az irodalmi modernség alakváltozatai a XIX-XX. század fordulójának magyar prózájában.Szerk.Eisemann György, ELTE XVIII-XIX. századi magyar irodalomtörténeti tanszék, Bp., 1998. 5, 14,
A hivatkozas alapja: Dobos Istvan: Alaktan és értelmezéstörténet. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiado, 1995.
19., Hites Sándor: Szini Gyula-visszaírás . In. A kánon peremén. Az irodalmi modernség alakváltozatai a XIX-XX. század fordulójának magyar prózájában.Szerk.Eisemann György, ELTE XVIII-XIX. századi magyar irodalomtörténeti tanszék, Bp., 1998. 87, 94, 96, 97
A hivatkozas alapja: Dobos Istvan: Alaktan és értelmezéstörténet. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiado, 1995.
20., Rózsafalvi Zsuzsanna:Szövegköziség a Mikszáth-poétikában (Az aranykisasszony és Az eladó birtok). In. A kánon peremén. Az irodalmi modernség alakváltozatai a XIX-XX. század fordulójának magyar prózájában.Szerk.Eisemann György, ELTE XVIII-XIX. századi magyar irodalomtörténeti tanszék, Bp., 1998. 145,149
A hivatkozas alapja: Dobos Istvan: Alaktan és értelmezéstörténet. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiado, 1995.
21., Hites Sándor: Szini Gyula.(visszaírás).Irodalomtörténet, 1999/2. 240, 253, 254.p.
A hivatkozas alapja: Dobos Istvan: Alaktan és értelmezéstörténet. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiado, 1995.
22., Sturm László: Hagyományok metszéspontján. Anonymus, 2000. 15, 21, 142, 143, 148, 149, 154.p.
A hivatkozas alapja: Dobos Istvan: Alaktan és értelmezéstörténet. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiado, 1995.
23., Bengi László: Az elbeszélés kihívása. Bp., 2000. 23.p.
24., A századforduló magyar elbeszélői.Szerk. Balázs Imre József, Polis, Kolozsvár, 2000. 11, 12.p.
A hivatkozas alapja: Dobos Istvan: Alaktan és értelmezéstörténet. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiado, 1995.
25., Bordás Sándor: "...» árnyék« rajtunk és bennünk". A mesehagyomány szerepe Csáth Géza Prózájában.A Tiszatáj diákmelléklete. 2001/1. 1, 12, 18.p.
A hivatkozas alapja: Dobos Istvan: Alaktan és értelmezéstörténet. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiado, 1995.
26., Papp Endre: Dublőrök éjszakája. Hitel, 2001/1.102, 106.p.
27., Mesterházy Balázs:Az elsajátítás alakzatai(Emlékezés, álom és történet Krúdy Gyula Szindbádjában) Alföld 2001/3., 48-58.pp.52,56,57 p.
A hivatkozas alapja: Dobos Istvan: Alaktan és értelmezéstörténet. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiado, 1995.
28., Hima Gabriella: Az irodalomtudomány jelenkori irányzatai. Bp., 1999. 136 p.(3 különböző műre történik hivatkozás)
29., Az örök áfium. Megalkotható-e Csáth Géza Ópium című novellájának új olvasata? 645, 659.p.
A hivatkozas alapja: Dobos Istvan: Alaktan és értelmezéstörténet. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiado, 1995.
30., Mekis D. János: Az “esszéregényről”. Alföld 2002/2.51.p.
31., Angyalosi Gergely: Kritikus határmezsgyén. Alföld Könyvek 4. 1999. 75.p.
32., Interneten nagyon sok hivatkozás van az Alaktan és értelmezéstörténet Novellatípusok a századforduló magyar irodalmában. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1995. 233 p. c. könyvemre. Ez a monográfia szinte mindegyik magyar egyetem irodalom szakán kötelező olvasmány.
33., Laihonen, Petteri - Takács Miklós: A debreceni tudományos élet képviselői az V. Hungarológiai Kongresszuson (Jyväskylä, 2001. augusztus 6-10.) Debreceni Szemle, 2002.1. 152.p.
34., Gönczy Mónika: Illyés Gyula születésének centenáriuma. Debreceni Szemle, 2002. 4. 732.p.
35., Steven Tötösy de Zepetnek: Comparative Literature Theory, Method, Application Vol. 18 of Textxet: Studies in Comparative Literature Amsterdam and Atlanta, GA: Rodopi. ISBN 90-420-0534-3. 299 pages, Bibliography, Index.
36., BOOKS Books and Periodicals Received September 2000. Vol. XX, No. 3 Dictionary of Literary Biography, vol. 215. Twentieth-Century Eastern European Writers, First Series. Detroit. The Gale Group. 1999. 479 pages. Hardcover. Hungarian literature, edited by István Dobos
37., Reflections in the Hungarian Mirror: Collection of Essays on Hungarian Self-ImageUnkarilainen omakuva, edited by Tuomo Lahdelma, István Dobos and Veera Rautavuoma Atena kustannus, 2001. isbn 951-796-259-2 about 240 pages publication 8/2001 Mediatiedotteet 08.08.2001. Reflections in the Hungarian Mirror - Congress Publication. The 5th International Congress of Hungarian Studies. Congress Publication.
38., Fried István: Kalandregény – versben. (Faludy György: Vitorlán Kekovába)
39., Pomogáts Béla: Kongresszus Jyväskyläben. Európai Utas, 11.évf. 1.sz.
40., Halmai Tamás. Iskolakultúra, 2000.11. 116. p.
41., Kiss László:Lehetséges ars poetica. Kosztolányi Dezső Tengerszem című novellájáról. Bárka 2003/1. 81.p.; 82.; 83.
A hivatkozas alapja: Dobos Istvan: Alaktan és értelmezéstörténet. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiado, 1995.
42., Rácz I. Péter: A kánonok peremén.Iskolakultúra 2001/1. 107.p.
A hivatkozas alapja: Dobos Istvan: Alaktan és értelmezéstörténet. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiado, 1995.
43., Bezeczky Gabor: Metafora, narráció, szociolingvisztika. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2002. 17. p.
A hivatkozas alapja: Dobos Istvan: Alaktan és értelmezéstörténet. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiado, 1995.
44., www.litera.hu
A hivatkozas alapja: Dobos Istvan: Alaktan és értelmezéstörténet. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiado, 1995.
45., Tverdota György: A József Attila-kutatás dilemmái. Forrás 2003/12. 14.
A hivatkozas alapja: Az újraírt költői kép poétikája. In. Újraolvasó. Tanulmányok József Attiláról. Szerk. Kabdebó Lóránt-Kulcsár Szabó Ernő-Kulcsár Szabó Zoltán-Menyhért Anna. Anonymus. 2001.180-186.pp.
46., Horváth Kornélia: Metafora és költői nyelv. In. Szó-Elbeszélés-Metafora. Bp., Kijárat Kiadó, 2003. 52.
A hivatkozás alapja: Az irodalomértés formái. Debrecen, Csokonai Kiadó, 2002. Alföld Könyvek 10. Kötet
47., Kulcsár Szabó Ernő: A szöveg ártatlansága. A (nemzeti) kánon és a modernség emlékezete. In. Uő. Irodalom és hermeneutika. Bp., 2000. Akadémiai, 287-302.
A hivatkozás alapja: Beszédhelyzetben.
48., Pozsvai Györgyi: Az anekdotikus hagyományok önironikus felülírása
Petelei István Árva Lotti című novellájáról1 http://www.rkk.hu/forras/0302/pozsvai.html
49., Szegedy-Maszák Mihály: Összehasonlító olvasmányjegyzék. ELTE BTK
Irodalomtudományi Doktori Iskola.
50., http://www.dfmk.hu/nadas/dobos.htm
51., http://uralisztika.bdtf.hu/eliisapitkasalo.html
52., http://www.gimagine.com/gimagine/ahea/2004-Conference/Vasvari-Brunch/default.htm
53., Odorics Ferenc: http://www.jgytf.u-szeged.hu/tanszek/roman/cv239821.htm
54., Szilágyi Márton: http://www.btk.elte.hu/irolap/public_html/matt/szma/szmaszak.htm
55., Thomka Beáta: www.vein.hu/public_stuff/oik/ tematikak/tematikak/2003-04-1/MI3112M.html - 19k
56., Thomka Beáta: Narratív poétikahttp://www.vein.hu/public_stuff/oik/tematikak/tematikak/2003-04-2/MI4122n.html
57., Hermann Zoltán: Magyar irodalom a XIX. század második felében.
http://www.vein.hu/public_stuff/oik/tematikak/tematikak/2004-05-1/MI3112M.html
58., Kovács Árpád: Modern irodalomtudományi iskolák. http://www.vein.hu/public_stuff/oik/tematikak/tematikak/2004-05-1/MI2112A.html
59., Domokos Mátyás: www.dfmk.hu/nadas/domokos.htm
60., Szilágyi Zsófia: http://onagy.zoltan.terasz.hu/index.php?id=1602
61., Tverdota György: http://www.rkk.hu/forras/0312/tverdota.html
62., Kulcsár Szabó Ernő: http://epika.web.elte.hu/doktor/2004tavasz_altalanos.html
63., JÁNOSI ZOLTÁN: Csoóri Sándor hermeneutikai forradalma. www.jamk.hu/ujforras/030717.htm - 101k
64.,Kulcsár Szabó Ernő: http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/lit/kanon.htm
65., http://www.fphil.uniba.sk/~kmjl/Gren.szakirodalom.htm
66., www.kontextus.hu/kia/kia.php?ID=141&action=full - 18k
67.,Angyalosi Gergely: http://www.vagy.hu/cikk.php?id=2685
68., webfu.univie.ac.at/texte/dobos2.pdf
69., www.hhrf.org/europaiutas/20013/24.htm - 10k
70., Hannele Koivunen: http://www.minedu.fi/julkaisut/pdf/finnagora/portaaliinhu.doc
71., inaplo.hu inapló - irodalom, internet, napló
72., www.inaplo.hu/_mut/friss_tema_szerint005.html - 12k - Tárolt változat - Hasonló lapok
73., epa.oszk.hu/00000/00002/00082/dobos.htm - 42k - Tárolt változat - Hasonló lapok
74., www.felvi.hu/index.ofi?mfa_id=81&hir_id=5634 - 31k - Tárolt változat - Hasonló lapok
75., Magyar Rádió Online
www.radio.hu/index.php?cikk_id=159734 - 37k - Tárolt változat - Hasonló lapok
76., Debrecen Online
www.deol.hu/main.php?c=6183 - 20k - Tárolt változat - Hasonló lapok
77., Népszabadság Online: Könyöklök és hallgatok
www.nol.hu/kultura/cikk/384881/ - 112k - Tárolt változat - Hasonló lapok 44 - 49k - Tárolt változat - Hasonló lapok
78., Onagy.Zoltán
onagy.zoltan.terasz.hu/index.php?id=1602 - 80k - Tárolt változat - Hasonló lapok
79., Görömbei András
Szatmártól az egyetemességig – a Móricz-értelmezés új útjai www.hitelfolyoirat.hu/0407/nemzet.html - 128k - Tárolt változat - Hasonló lapok
80., www.deldunantul.com/index. - Tárolt változat - Hasonló lapok
81., Világosság
www.vilagossag.hu/hirek_details.php?id=527 - 5k - Tárolt változat - Hasonló lapok
82., THALASSA
www.mtapi.hu/thalassa/aktualis.htm - 15k - Tárolt változat - Hasonló lapok
83., | litera - az irodalmi portál
www.litera.hu/ - 110k - Tárolt változat - Hasonló lapok
84., Bényei Péter Studia Litteraria.

Recenziók
1., Fried István: Milyen egy poszt(srukturalista)? Forrás, 1993/11. 91-95.p.
A recenzió tárgya: Dobos István: Beszédhelyzetben. Irodalomelméletek között. Bp., Széphalom Könyvkiadó, 1993. /Odorics Ferenccel közösen/ 200 p.
2., Hártó Gábor: A kritika mint beszédhelyzet. Tiszatáj 48. évf.6. sz.1994/6.91-94.p.
A recenzió tárgya: Dobos István: Beszédhelyzetben. Irodalomelméletek között. Bp., Széphalom Könyvkiadó, 1993. /Odorics Ferenccel közösen/ 200 p.
3., H. Nagy Péter: Beszédmódok között. Jelenkor, 37. évf. 9. sz. 1994/9. 820-827.p.
A recenzió tárgya: Dobos István: Beszédhelyzetben. Irodalomelméletek között. Bp., Széphalom Könyvkiadó, 1993. /Odorics Ferenccel közösen/ 200 p.
4., Rácz István György: "Az eleven benyomás absztrakt formulációja". H-B.Napló 1995.szept.5.
A recenzió tárgya: Dobos Istvan: Alaktan és értelmezéstörténet. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1995.
5., Török Lajos: A hagyományértés útján / Alaktan és értelmezéstörténet. Kortárs, 1996/8. 85-89.p.
A recenzió tárgya: Dobos Istvan: Alaktan és értelmezéstörténet. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1995.
6., Kulcsár Szabó Ernő: Alaktan és értelmezéstörténet. Kortárs, 1996/8. 119-120. p.
A recenzió tárgya: Dobos Istvan: Alaktan és értelmezéstörténet. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1995.
7., Barabás Kálmán: Előfutárok a horizonton. (Dobos István: Alaktan és értelmezéstörténet.) Korunk 2000. február
A recenzió tárgya: Dobos Istvan: Alaktan és értelmezéstörténet. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1995.
8., Takács Miklós: Elmélet és gyakorlat egysége. Hajdú-Bihar Megyei Napló június 2002. 6. 8.p.
A recenzió tárgya: Az irodalomértés formái. Debrecen, Csokonai Kiadó, 2002. Alföld Könyvek 10. kötet 207 pp.
9., Takács Miklós: Szüntelen dilalógusban. Dobos Istvánról. Könyv Piac 2002. XII. évf. július-augusztus. 28. p.
Pályakép.
10., Somogyi Gyula: Dictionary of Literary Biography. Volume 215:Twentieth-Century Eastern European Writers. First Series. 479 p. Detroit-San Francisco-London-Boston-Woodbridge, Conn.1999. Associate Editors:István Dobos - Dictionary of Literary Biography. Volume 232. Twentieth-Century Eastern European Writers. Third Series . Detroit-San Francisco-London-Boston-Woodbridge, Conn.2001. Associate Editors:István Dobos Irodalomtörténet, 2003.
11., Somogyi Gyula: Dictionary of Literary Biography. Volume 215:Twentieth-Century Eastern European Writers. First Series. 479 p. Detroit-San Francisco-London-Boston-Woodbridge, Conn.1999. Associate Editors:István Dobos - Dictionary of Literary Biography. Volume 232. Twentieth-Century Eastern European Writers. Third Series . Detroit-San Francisco-London-Boston-Woodbridge, Conn.2001. Associate Editors:István Dobos Hungarian Studies, 2003. Volume 17, Number 2. 314-318.
12., Ansi Halmesvirta: István Dobos/ Tuomo Lahdelma: Epävarmat Sanat. Unkarilaisen kirjallisuudentutkimuksen terminologiaa. Jyväskylän yliopisto, 2002. 249.pp. (Bizonytalan szavak. A magyar irodalomtudomány terminológiai szótára. Finn nyelvű) Hungarologische Beiträge 2003.
13., Sz. Molnár Szilvia, Bárka, 2004/2.112-116.
A recenzió tárgya: Az irodalomértés formái
14., Palkó Gábor: Iskolakultúra, 2003.
A recenzió tárgya: Az irodalomértés formái
15., Szirák Péter, ÉS, 2004. február 4.
A recenzió tárgya: Kánon és kanonizáció. Tanulmánykötet. Szerk. Bev. Dobos István - Szegedy-Maszák Mihály Csokonai Kiadó, 2003.
16., H. Nagy Péter: Szakszerű nyitottság. Alföld, 2005/1. 107-111.p.
A recenzió tárgya: Az irodalomértés formái
17., Gorilovics Tivadar: Széljegyzetek Dobos István: Az én színrevitele c. könyvéhez. Disputa, 2005. 05/11-12.94-99.pp.
18., Gorilovics Tivadar: Széljegyzetek Dobos István: Az én színrevitele c. könyvéhez. Disputa,
06/01. 76-80.pp.
19., Thomka Beáta: Ex Libris. ÉS, 2006. január 27., 50. évf. 4.sz.

Debrecen, 2006. február 7-én


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kérlek, hogy csak etikusan és nyomdafestéket tűrően írj a bejegyzésekhez megjegyzést!