Keresés ebben a blogban

2010. február 8., hétfő

Életrajzok - Dr. Kiczenkó Judit

Kiczenko JuditNév:
Kiczenko Judit
Születési év:
1945
Végzettség (oklevél szerinti):
egyetemi diploma
Szakképzettség (oklevél szerinti):
magyar nyelv és irodalom–orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
Jelenlegi munkahely:
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalomtudományi Intézet, egyetemi docens
Tudományos fokozat:
PhD irodalomtudományok
Az érzelmes regény újjászületése – Az 1870-es évek regénye
Eddigi oktatói tevékenység:
Egyetemi oktatásban töltött idő: 40 év. ELTE BTK: 1970-1994, PPKE BTK: 1994-.
Oktatott tárgyak:
- A XIX. század második felének magyar irodalma
- Mai magyar irodalom
- Összehasonlító irodalom
Tudományos/ szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása:
A PPKE BTK által kiadott Kötelező ritkaságok című sorozat szerkesztése (eddig 6 kötet jelent meg) 2002-től.

Kiczenko Judit

Szakmai élterajz

Monográfia

Szekesztett kötet

Sorozatszerkesztés

Tanulmányok kötetben

Tanulmányok periodikumban

Recenzió, kritika, ismertetés

Egyéb

Köszöntő kötet

Monográfia (szövegkiadás)

 1. 1990. – Recsk, 1950–1953 / Böszörményi Géza ; [szerk. Bakonyi Péter, Gróh Gáspár, Kiczenko Judit ; a szöveget gond. és sajtó alá rend. Kiczenko Judit]. – Budapest : Interart, 1990. – 351 p.
 2. 2002. – Asbóth János válogatott művei / a szöveget válogatta, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Kiczenko Judit, a szöveg gondozásában közreműködött Maczák Ibolya, Bogár Judit [et al.]. – Piliscsaba : PPKE BTK, 2002. – 305 p. – (Kötelező ritkaságok, ISSN 1589–2794 ; 3.)
 3. 2002. – Toldy István válogatott művei / a szöveget válogatta, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Kiczenko Judit, a szöveg gondozásában közreműködött Bogár Judit, […] Maczák Ibolya [et al.]. – Piliscsaba : PPKE BTK, 2002. – 303 p. – (Kötelező ritkaságok, ISSN 1589–2794 ; 4.)
 4. 2006. – Recsk, 1950–1953 : egy titkos kényszermunkatábor története / Böszörményi Géza ; [szerk. Kiczenko Judit]. – 2. bőv. kiad. – Budapest : Széphalom Könyvműhely, 2006. – 502 p. – (Rejtett kulturális forrásaink, 1589–9268 ; 8.). – Szerkesztés, szöveggondozás, előszó

 5. 2006. – Recsk, 1950–1953 : egy titkos kényszermunkatábor története / Böszörményi Géza ; [szerk. Kiczenko Judit]. – 3. bőv. kiad. – Budapest : Széphalom Könyvműhely, 2006. – 502 p. – (Rejtett kulturális forrásaink, 1589–9268 ; 8.). – Szerkesztés, szöveggondozás, előszó

Szerkesztett kötet

 1. 2000. – Levél, író, irodalom : a levélirodalom történetéről és elméletéről / [szerk. Kiczenko Judit, Thimár Attila]. – Piliscsaba : PPKE BTK, 2000. – 357 p. – (Pázmány irodalmi műhely. Tanulmányok, ISSN 1586–3409 ; 1)

 2. 2001. – A XIX. század vonzásában : tanulmányok T. Erdélyi Ilona tiszteletére / szerk. Kiczenko Judit, Thimár Attila. – Piliscsaba : PPKE BTK, 2001. – 340 p. – (Pázmány irodalmi műhely. Tanulmányok, ISSN 1586–3409 ; 3)

 3. 2008. – "Pályák és pálmák" : T. Erdélyi Ilona válogatott tanulmányai / [szerk. Kiczenko Judit]. – Piliscsaba : PPKE BTK, 2008. – 419 p.

Sorozatszerkesztés

  2002-. – Kötelező ritkaságok, ISSN 1589–2794 / sorozatszerk. Kiczenko Judit. – Piliscsaba : PPKE BTK

   Sorozati kötetek:

   1. 2002. – A Bélteky-ház / Fáy András ; a jegyzeteket és az utószót írta T. Erdélyi Ilona ; sajtó alá rend. Horváth Zsuzsa. – 393 p. – 2. jav. kiad. 2005.
   2. 2002. – XIX. századi magyar fantasztikus regények / vál., a jegyzeteket és az utószót írta Tarjányi Eszter. – 455 p.
   3. 2002. – Asbóth János válogatott művei / a szöveget válogatta, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Kiczenko Judit, a szöveg gondozásában közreműködött Maczák Ibolya, Bogár Judit [et al.]. – 305 p.
   4. 2002. – Toldy István válogatott művei / a szöveget válogatta, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Kiczenko Judit, a szöveg gondozásában közreműködött Bogár Judit, […] Maczák Ibolya [et al.]. – 303 p.
   5. 2006. – Erdélyi János színművei / sajtó alá rend. és a jegyzeteket kész. Váradi Eszter ; az utószót írta T. Erdélyi Ilona és Váradi Eszter. – Piliscsaba : PPKE BTK, 2006. – 423 p.
   6. 2007. – Erdélyi János összes költeményei / sajtó alá rend. T. Erdélyi Ilona, Ivancsics Evelin és Váradi Eszter ; az utószót írta T. Erdélyi Ilona. – 632 p.

  Tanulmányok kötetben

  1. 1979. – Az elnyomatás költészete, 1850. – In: Vázlatok Arany Jánosról / [írta Mezei József [et al.]. – Budapest : ELTE, 1979. – (Irodalomtörténeti tanulmányok, ISSN 0139–2379), 77–94
  2. 1983. – Peteleit lapozgatva. – In: Tanulmányok a XIX. század magyar irodalmából. – [Budapest] : ELTE, cop. 1983. – (Irodalomtörténeti tanulmányok, ISSN 0139–2379 ; 2.), 114–121
  3. 1993. – Légy jó mindhalálig. – In: A magvető nyomában : Móricz Zsigmondról /… szerk. Szabó B. István. – Budapest : Anonymus, 1993, 53–71
  4. 1998. – A lefokozás, a kifordítás, az egybejátszás regénye : Toldy István: Anatole. – In: A kánon peremén : az irodalmi modernség alakváltozatai a XIX-XX. század fordulójának magyar prózájában / szerk. Eisemann György. – Budapest : ELTE XVIII-XIX. sz. M. Irodtört. Tansz., 1998, 98–114
  5. 2000. – Az irodalmi levél mint forrás és dokumentum. – In: Levél, író, irodalom : a levélirodalom történetéről és elméletéről / [szerk. Kiczenko Judit, Thimár Attila]. – Piliscsaba : PPKE BTK, 2000. – (Pázmány irodalmi műhely. Tanulmányok, ISSN 1586–3409 ; 1.), 152–181
  6. 2001. – "Sötét vizek partján" : egy bibliai motivum története. – In: A forradalom után : vereség vagy győzelem? / szerk. Cséve Anna. – Budapest : PIM, 2001. – (A Petőfi Irodalmi Múzeum könyvei, ISSN 1218–1730 ; 10.), 193–217
  7. 2001. – A mítosz ironikus vigasza : Ambrus Zoltán Ninive pusztulása című novellájáról. – In: A XIX. század vonzásában : tanulmányok T. Erdélyi Ilona tiszteletére / szerk. Kiczenko Judit, Thimár Attila. – Piliscsaba : PPKE BTK, 2001. – (Pázmány irodalmi műhely. Tanulmányok, ISSN 1586–3409 ; 3.), 115–136
  8. 2002. – Asbóth Jánosról. – In: Asbóth János válogatott művei / a szöveget válogatta, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Kiczenko Judit, a szöveg gondozásában közreműködött. – Piliscsaba : PPKE BTK, 2002. – 305 p. – (Kötelező ritkaságok, ISSN 1589–2794 ; 3.), 265–288
  9. 2002. – Egy arcél a "szárazra vetett albatroszok regényéből" : Toldy István. – In: Toldy István válogatott művei / a szöveget válogatta, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Kiczenko Judit. – Piliscsaba : PPKE BTK, 2002. – 303 p. – (Kötelező ritkaságok, ISSN 1589–2794 ; 4.), 271–294

  10. 2007. – Lábjegyzetek egy Ambrus-levélhez. – In: Summa : tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére / szerk. Maczák Ibolya. – Piliscsaba : PPKE BTK, 2007. – (Pázmány irodalmi műhely. Tanulmányok, ISSN 1586–3409 ; 7.), 150–153
  11. 2007. – Adalékok az 1849-es magyarországi hadjáratban részt vett orosz tisztek magyarságképéhez. – In: "Nem sűlyed az emberiség!" : Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára / főszerk. Jankovics József; felelős szerk. Császtvay Tünde; szerk. Csörsz Rumen István, Szabó G. Zoltán. – Budapest : MTA Irodalomtudományi Intézet, 2007. – 1071–1094. – Internetes kiadvány. – Nyitólap: http://www.iti.mta.hu/szorenyi60.html – Tanulmány: http://www.iti.mta.hu/Szorenyi60/Kiczenko.pdf
  12. 2008. – Alain-Fournier és Ottlik. – In: "de sosem mondta: most már elég" : ünnepi kötet Vasy Géza 65. születésnapjára / szerk. Hanti Krisztina és Pécsi Györgyi. – Budapest : Ráció, 2008, 93–102. – Bővített változata: Műhely. (2008)2 62–66

  Tanulmányok periodikumban

  1. 1974. – A rokonvesztéstől a rokonkeresésig : Cseres Tibor novellisztikájáról. – In: Kortárs. (1974) 293–296
  2. 1983. – Honnan és hová? – In: Acta Musei de János Arany Nominati. 3 (1983) 19–28
  3. 1985. – Egy figyelem önarcképe : Pilinszky publicisztikájáról. – In: Vigilia. (1985) 793–799
  4. 2008. – Útban a Szondi két apródjához : a Szondi töredékek és más munkák. – In: Életünk. (2008)11–12 144–157

  Recenzió, kritika, ismertetés

  1. 1972. – Kozma Dezső: Egy erdélyi novellista – Petelei István. – In: Irodalomtörténet. (1972)2 513–517
  2. 1974. – Küzdelem az időért : Sőtér István: Az elveszett bárány. – In: Magyar hírlap. (1974. július 20.)Irodalmi melléklet IV
  3. 1974. – A legyőzött fehér bárány : Juhász Ferenc: A megváltó aranykard. – In: Magyar hírlap. (1974. február 16.) Irodalmi melléklet IV
  4. 1986. – "Az ember nem esélytelen" : Fodor Andrásról. – In: Napjaink. (1986) 25–27

  Egyéb

1994. – Szócikkek, szócikkek-lektorálása, korszak-lektor. – In: Új magyar irodalmi lexikon. 1–3. / szerk. Péter László. – Budapest : Akadémiai K., 1994

Köszöntő kötet

"Ember lenni mindég, minden körülményben" : tanulmányok Kiczenko Judit születésnapja alkamából / szerk. Radvánszky Anikó. – Piliscsaba : PPKE BTK, 2008. – 532 p. – (Pázmány irodalmi műhely. Tanulmányok, ISSN 1586–3409)
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kérlek, hogy csak etikusan és nyomdafestéket tűrően írj a bejegyzésekhez megjegyzést!