Keresés ebben a blogban

2010. február 8., hétfő

Életrajzok - Dr. Debreczeni Attila

Dr. Debreczeni Attila
habilitált egyetemi tanár
intézetigazgató
tudományos rektorhelyettes
D.Sc.
Szakmai önéletrajz
Ph.D-témavezetés
Konferencia-szereplés
Publikációs lista


Fokozatok, címek (fokozatszerzés éve):
Dr. Univ. (1987)
CSc (1992)
MTA doktora (2004)
Habilitáció:
habilitált (1999)
Beosztások:
egyetemi tanársegéd (1984-1990)
egyetemi adjunktus (1990-1993)
egyetemi docens (1993-2004)
egyetemi tanár (2004-)
Kutatási területek:
a felvilágosodás és romantika korának magyar irodalma
Diploma:
magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
Nyelvtudás:
francia, angol
Közéleti tevékenység:
MTA Textológiai Munkabizottság tagja (1992-2000), elnöke (2000-)
Egyetemi közéleti tevékenység:
stratégiai dékánhelyettes (2004-2006)
tudományos rektorhelyettes (2007-)
Intézeti közéleti tevékenység:
intézeti titkár (1991-1995)
intézetigazgató-helyettes (1995-2003)
intézetigazgató (2003-)
Munkahelyek:
KLTE majd DE BTK Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet (1984-)
Kitüntetések, díjak:
Juhász Géza-díj (1983)
Művészeti Alap egyéve Művészeti Alap egyéves kritikusi ösztöndíj (1988)
ISECS III. Nemzetközi Kelet-Nyugat Szeminárium, Oxford (1991. július–augusztus)
Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1997–2000)
Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (1998)
Oltványi Ambrus-díj (2000)
Széchenyi István Ösztöndíj (2001–2004)
Pályázatok:
MKM K+F Támogatási Alap, 810 eFt., 1994–1995), közreműködő
MTA TKI (évi 700 eFt., 1996–1998, 1999–2001), közreműködő
MKM FKFP (évi 1000 eFt., 1997–2000), közreműködő
OTKA (évi 300 eFt., 1997–1999), közreműködő
OTKA (évi 1000 eFt, 2001–2004), témavezető
Széchenyi-NKFP (50 MFt., 2002–2004), témavezető
Elérhetőség:
főépület, 302. szoba
tel.: 52/512-900/22498
fax: 52/512-934
e-mail: atilla@puma.unideb.hu
Fogadóórák:
hétfő 13.00–14.00 302
kedd 13.00–14.00 302


DR. DEBRECZENI ATTILA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA


Munkahely 1984– KLTE, majd DE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék

Egyetemi oktató tanársegéd (1984–1990), adjunktus (1990–1993), docens (1993–2004)
egyetemi tanár (2004–)

Tudományos fokozat egyetemi doktor (1987), az irodalomtudomány kandidátusa (1992), habilitáció (1999), az MTA doktora (2004)

Publikációk 1 monográfia, 11 (kritikai) szövegkiadás, 56 tanulmány, mintegy 130
hivatkozás

Egyetemi tisztségek intézeti titkár (1991–1995), intézetigazgató-helyettes (1995–2003)
intézetigazgató (2003–), dékánhelyettes (2004–2006), tudományos rektorhelyettes (2007-)

Sorozatszerkesztés Csokonai Vitáz Mihály összes művei
Csokonai Könyvtár. Források,
Régi Magyar Költők Tára. 18. század
Kazinczy Ferenc művei

Pályázatok MKM K+F Támogatási Alap, 810 eFt., 1994–1995), közreműködő
MTA TKI (évi 700 eFt., 1996–1998, 1999–2001), közreműködő
MKM FKFP (évi 1000 eFt., 1997–2000), közreműködő
OTKA (évi 300 eFt., 1997–1999), közreműködő
OTKA (évi 1000 eFt, 2001–2004), témavezető
Széchényi-NKFP (50 MFt., 2002–2004), témavezető
OTKA (évi 1300 eFt, 2005–2008), témavezető

Konferenciák Bristol, Oxford, 1991. július–augusztus
Róma, 1996. szeptember
Kolozsvár, 1999. december
Jyväskylä, 2001. augusztus 6–10.
Clermont-Ferrand, 2001. szeptember 27–29.
valamint számos hazai konferencia
szervezés: 1995. március 23–25. Debrecen, Felvilágosodás-konferencia
és 2005. január 26–28. „Et in Arcadia ego”-konferencia

Ösztöndíjak Művészeti Alap egyéves kritikusi ösztöndíj (1988)
ISECS III. Nemzetközi Kelet-Nyugat Szeminárium, Oxford (1991. július–augusztus)
Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1997–2000)
Széchenyi István Ösztöndíj (2001–2004)

Kitüntetések Juhász Géza-díj (1983)
Miniszteri dicséret (1990)
Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (1998)
Oltványi Ambrus-díj (2000)

Bizottságok MTA Textológiai Munkabizottság tagja (1992–2000), elnöke (2000–)
MTA Irodalomtudományi Szakbizottság tagja (2002–)

SZAKMAI KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG


1. Bírálói tevékenység (minősítési, habilitációs eljárás) országos

– opponensként
kandidátusi
Ratzky Rita (1995)
Szabó G. Zoltán (1995)
Egyed Emese (Kolozsvár, 1996) nemzetközi
Thimár Attila (1997)
Szilágyi Márton (1997)
Tóth Réka (1998)
habilitáció
Bécsy Ágnes (2002)

– bizottsági tagként
kandidátusi
Halász Katalin (1994)
habilitáció
Halász Katalin (2001)
Papp Imre (2002)


2. Bizottságok, társaságok országos

– MTA Textológiai Munkabizottsága
1992-től tag
2000-től elnök
– MTA Irodalomtudományi Bizottság
2002-től tag
– társasági tagság
Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság
Irodalomtörténeti Társaság
Kölcsey Társaság
XVIII. Század-kutató Magyar Társaság
Société Internationale d’Étude du Dix-huitième Siècle nemzetközi

3. Kritikai kiadások sorozatszerkesztése országos

– Csokonai Vitéz Mihály összes művei
– Régi Magyar Költők Tára 18. század (Bíró Ferenccel)
– Csokonai Könyvtár. Források (Imre Mihállyal és Varga Pállal)
– Kazinczy Ferenc művei (Borbély Szilárddal)

4. Vezetői feladatok: intézményen belüli

KLTE, majd DE
Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézete
1991-től intézeti titkár
1995-től intézetigazgató-helyettes
2003-tól igazgató
2004-től dékánhelyettes


5. Pályázatok országos

– résztvevő
MKM K+F Támogatási Alap, 810 eFt., 1994–1995)
MTA TKI (évi 700 eFt.: 1996–1998, 1999–2002; évi 1200 eFt: 2003–206)
MKM FKFP (évi 1000 eFt., 1997–2000)
OTKA (évi 300 eFt., 1997–1999)
NKFP (35MFt., 2001–2003)

– témavezető
OTKA (évi 1000 eFt, 2001–2004)
NKFP (50 MFt., 2002–2004)
OTKA (évi 1300 eFt, 2005–2008),

– önálló (nem kiadó által beadott) publikációs pályázatok
OKTK (900 eFt., 2001)
OTKA (2 MFt., 2002)

– az FKFP Tankönyvtámogatási pályázatának szakértőjeként dolgozom


5. Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak országos

– Juhász Géza-díj (1983)
– Oltványi Ambrus-díj (2000)

– Miniszteri dicséret (1990)
– Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (1998)

– Művészeti Alap egyéves kritikusi ösztöndíj (1988)
– ISECS III. Nemzetközi Kelet-Nyugat Szeminárium, Oxford (1991. július–augusztus)
– Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1997–2000)
– Széchenyi István Ösztöndíj (2001–2004)

6. Konferenciaszervezés országos

– 1995. március 23–25. Debrecen, Felvilágosodás-konferencia
– 2005. január 26–28. „Et in Arcadia ego”-konferencia
TÉMAVEZETÉS (DR. DEBRECZENI ATTILA)

Doktorandusz neve
Képzés formája
Képzés ideje
Abszolutórium szerzésének éve
Fokozatszerzés éve
Disszertáció címe
Bodrogi Ferenc Máté nappali tagozatos 2006-2009
Hovánszki Mária
nappali tagozatos
2003-2006
2006. aug. 31.
Borbélyné Mészáros Ágnes
levelező tagozatos
2001-2006
--
Bódi Katalin
nappali tagozatos
2000-2003
2003. aug. 31.
2005
Egy műfaj apológiája. A XVIII. századi magyar levélregény és kontextusai
Jászberényi József
nappali tagozatos
1996-1999
1999. aug. 31.
2001
„A Sz. Sophia Templomában látom felszentelve nagysádat”
Egy narratíva a felvilágosodás korának magyar irodalma és a szabadkőművesség kapcsolatairól
Orosz Beáta
nappali tagozatos
1996-1999
1999. aug. 31.
Onder Csaba
nappali tagozatos
1994-1997
1997. aug. 31.
2000
Anthologíák a 18-19. század fordulójának magyar irodalmában
Szép Beáta Tímea
nappali tagozatos
1994-1998
1998. aug. 31.

DR. DEBRECZENI ATTILA FONTOSABB KONFERENCIA-SZEREPLÉSEI
A konferencia címe A konferencia helye A konferencia éve Az előadás címe
Bristol, Oxford, 1991. július–augusztus
Felvilágosodás-konferencia Debrecen 1995. március 23–25.
Róma 1996. szeptember
Kolozsvár 1999. december
Jyväskylä 2001. augusztus 6–10.
Clermont-Ferrand 2001. szeptember 27–29.
„Et in Arcadia ego”-konferencia Debrecen 2005. január 26–28.
DR. DEBRECZENI ATTILA PUBLIKÁCIÓI
Könyvek
Monográfia
1. Csokonai, az újrakezdések költője (A felvilágosult szemlélet mód fordulata az életműben), (Csokonai Könyvtár 1.),
Csokonai Kiadó, Debrecen 1993., 272.;
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 1997., (Második, bővített kiadás), 327.;
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 1998., (Harmadik, változatlan kiadás), 327.
Kritikai kiadás
2. Csokonai Vitéz Mihály összes művei, Szépprózai művek, Akadémiai Kiadó, Bp. 1990., 480.
3. Csokonai Vitéz Mihály összes művei, Levelezés, Akadémiai Kiadó, Bp. 1999., 998.
4. Szentjóbi Szabó László összes költeményei, Balassi Kiadó, Bp. 2001., 208.
5. Csokonai Vitéz Mihály összes művei, Tanulmányok, sajtó alá rendezte Borbély Szilárd, Debreczeni Attila, Orosz Beáta, Akadémiai Kiadó, Bp. 2002., 350.
6. Csokonai Vitéz Mihály összes művei, Feljegyzések, sajtó alá rendezte Borbély Szilárd, Debreczeni Attila, Orosz Beáta, Szép Beáta, Akadémiai Kiadó, Bp. 2002., 850.
Kritikai igényű szövegkiadás
(jegyzetelt, gondozott szöveg)
7. Szentjóbi Szabó László összes művei, (Felfedezett klasszikusok), Nemzeti Tankönyvkiadó, 3Bp. 1995., 349.
8. Csokonai Vitéz Mihály: Lilla, (Matúra klasszikusok), Ikon Kiadó, Bp. 1996., 128.
9. Kisfaludy Sándor: Szépprózai művek, (Csokonai Könyvtár. Források 1.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 1997., 258.
10. Első folyóirataink: Orpheus, (Csokonai Könyvtár. Források 7.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 2001., 572.
11. Csokonai Vitéz Mihály összes művei, (Osiris Klasszikusok), Osiris Kiadó, 2003., I. Költemények, 1184.; II. Prózai művek 932.
12. Első folyóirataink: Magyar Museum, (Csokonai Könyvtár. Források 7.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 2004., I. Szöveg, 514; II. Kommentár, 242.
Szerkesztés
1. Folytonosság vagy fordulat? (A felvilágosodás kutatásának időszerű kérdései), (Csokonai Könyvtár 8.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 1996., 423.
2. Csokonai Vitéz Mihály összes művei, Levelezés, Akadémiai Kiadó, Bp. 1999., 998. (sorozatszerkesztés, Szuromi Lajossal közösen)
3. Kisfaludy Sándor: Szépprózai művek, (Csokonai Könyvtár. Források 1.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 1997., 258. (sorozatszerkesztés, Imre Mihállyal és Varga Pállal közösen)
4. Kemény Zsigmond: Kisregények és elbeszélések,kiad. Bényei Péter, (Csokonai Könyvtár. Források 2.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 1997., 314. (sorozatszerkesztés, Imre Mihállyal és Varga Pállal közösen)
5. Bolyai Farkas: Drámák, kiad. Borbély Szilárd, (Csokonai Könyvtár. Források 3.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 1998., 344. (sorozatszerkesztés, Imre Mihállyal és Varga Pállal közösen)
6. Arany János: Tanulmányok és kritikák, kiad. Varga Pál, (Csokonai Könyvtár. Források 4.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 1998., 601. (sorozatszerkesztés, Imre Mihállyal és Varga Pállal közösen)
7. Retorikák a reformáció korából, kiad. Imre Mihály, (Csokonai Könyvtár. Források 5.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 2000., 533. (sorozatszerkesztés, Imre Mihállyal és Varga Pállal közösen)
8. Első folyóirataink: Uránia, kiad. Szilágyi Márton, (Csokonai Könyvtár. Források 6.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 1999., 370. (sorozatszerkesztés, Imre Mihállyal és Varga Pállal közösen)
9. Első folyóirataink: Orpheus, (Csokonai Könyvtár. Források 7.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 2001., 572. (sorozatszerkesztés, Imre Mihállyal és Varga Pállal közösen)
10. Szentjóbi Szabó László összes költeményei, (Régi Magyar Költők Tára, 18. század), Balassi Kiadó, Bp. 2001., 208. (sorozatszerkesztés Bíró Ferenccel közösen)
11. Dugonics András: Etelka, kiad. Penke Olga, (Csokonai Könyvtár. Források 8.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 2002., 508. (sorozatszerkesztés, Imre Mihállyal és Varga Pállal közösen)
12. Nagyari József tábori prédikációi, kiad. Győri L. János, (Csokonai Könyvtár. Források 9.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 2002., 270. (sorozatszerkesztés, Imre Mihállyal és Varga Pállal közösen)
13. Csokonai Vitéz Mihály összes művei, Tanulmányok, sajtó alá rendezte Borbély Szilárd, Debreczeni Attila, Orosz Beáta, Akadémiai Kiadó, Bp. 2002., 350.
14. Csokonai Vitéz Mihály összes művei, Feljegyzések, sajtó alá rendezte Borbély Szilárd, Debreczeni Attila, Orosz Beáta, Szép Beáta, Akadémiai Kiadó, Bp. 2002., 850.
15. Retorikák a barokk korából, kiad. Bitskey István, (Csokonai Könyvtár. Források 10.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 2003., 328. (sorozatszerkesztés, Imre Mihállyal és Varga Pállal közösen)
16. Amadé László versei, kiad. Schiller Erzsébet, Ajkai Alinka, (Régi Magyar Költők Tára 18. század), Balassi Kiadó, Bp. 2004., 480. (sorozatszerkesztés Bíró Ferenccel közösen)
17. Első folyóirataink: Magyar Museum, (Csokonai Könyvtár. Források 11.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 2004., I. Szöveg, 514; II. Kommentár, 242. (sorozatszerkesztés, Imre Mihállyal és Varga Pállal közösen)
18. „Et in Arcadia ego” (A klasszikus magyar irodalom feltárása és értelmezése), szerk. Debreczeni Attila, Gönczy Monika, Debrecen 2005.
19. Schédius Lajos János széptani írásai, kiad. Balogh Piroska, (Csokonai Könyvtár. Források 12.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 2005., 437. (sorozatszerkesztés, Imre Mihállyal és Varga Pállal közösen)
20. Közköltészet 2., kiad. Küllős Imola, Csörsz Rumen István, (Régi Magyar Költők Tára 18. század), Universitas Kiadó, Bp. 2006., 746. (sorozatszerkesztés Bíró Ferenccel közösen)

Tanulmányok

1. Csokonai szépprózájának néhány kérdéséről, in Studia Litteraria, XXIV (1986), 49–65.
2. Csokonai és az Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaság, in Erdélyi Tükör, I (1989), 16–18.
3. „Sem több, sem kevesebb, csak ember lehetek” (Pope Essay on Man-je Csokonai világkép-szintézisében), in It LXXI (1990), 279–303.
4. Csokonai, a „bölcs poéta” (Irodalmi szereptudat, egzisz tencia és modus vivendi a XIX. század elején), in Studia Litteraria, XXIX (1991), 7–19.
5. Csokonai fordulata a „nationalis poézis” felé, in ItK XCV (1991), 138–160.
6. A Marosvásárhelyi gondolatok helye Csokonai életművében, in It LXXII (1992), 191–212.
7. A „természeti ember” fogalma Csokonai világképében, in Régi és új peregrináció (szerk. Békési Imre, Jankovics József, Kósa László, Nyerges Judit), Budapest–Szeged, 1993, 1106–1110.
3
8. „Naturalisme” in the late 18th Century Hungarian Litera ture, (A természetelvű világmagyarázat a 18. század végének magyar irodalmában), előadás a III. Nemzetközi Kelet-Nyugat Szemináriumra, Oxford, 1991. július 27–31.; megjelent: Acta Litteraria 1991. XXXIII. 317–334. (1994).
9. Batsányi János, in Batsányi János összes költeményei, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1993. 7–22.
10. Kísérlet egy Csokonai-szöveg genetikus kiadására, in ItK XCVIII (1994) 77–87.
11. Változatok az érzékenységre: Ányos és Dayka, in „Vár ucca tizenhét”, 1994/2 198–202.
12. Remény nélküli boldogság (Petőfi koltói versei), in Studia Litteraria, XXXIII. (1995), 19–32.
13. Szentjóbi Szabó László és Kazinczy kapcsolatáról, in Magyar Könyvszemle, 1995. 178–183.
14. A mulandóság „megszelídítése” (Csokonai, Háfíz és a sírhalom-motívum), Tiszatáj 1995. december, 1–18. (Diákmelléklet).;
újra: in Orpheus panasza, szerk. Olasz Sándor, Helikon Kiadó–Tiszatáj, Bp. 1997., 25–38.
15. A Csokonai-életmű és felvilágosodás kori irodalmunk kutatásának újabb eredményei, in Irodalomismeret 1995. 4. szám 4–11.
16. Az érzékenység eszmetörténeti vonatkozásai a XVIII. század végének magyar irodalmában, in Folytonosság vagy fordulat? (A felvilágosodás kutatásának időszerű kérdései), szerk. Debreczeni Attila, (Csokonai Könyvtár 8.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 1996. 55–65.
17. Az „őstörténész” Csokonai, in Magyar Könyvszemle 1996/4. 523–532.
18. Horváth Ádám kiadatlan verstani tárgyú levele, in ItK 1997., 166–176.
19. Csokonai és Kazinczy kapcsolata, in Könyv és Könyvtár XIX., 1997., 67–97.
20. Bessenyei és az irodalmi hagyományok, in Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 1997/4., 413–417.; újra: in A szétszórt rendszer (Tanulmányok Bessenyei György életművéről) szerk. Csorba Sándor, Margócsy Klára, Nyíregyháza 1998., 187–192.
21. Verseghy és az irodalmi megújulás, in In memoriam Verseghy Ferenc 5., (szerk. Szurmay E3rnő), Szolnok 1998., 5–9.
22. Felvilágosult szemlélet és felekezetiség?, in A magyar művelődés és a kereszténység, (szerk. Jankovics József, Monok István, Nyerges Judit, Sárközy Péter), Budapest–Szeged, 1998., II. 867–872.
23. A „kötött” ihletek költője (Fazekas Mihály: Cs. et F.) in Tiszatáj 1998. december, 1–16. (Diákmelléklet)
24. Mihály Csokonai Vitéz, Dániel Berzsenyi, Ferenc Kazinczy, József Katona, Ferenc Kölcsey, bevezető tanulmányok és válogatás a Patrimoine littétaire européen 10. (Gestation du Romantisme 1778–1832) című európai irodalmi antológia nevezett magyar szerzőihez, Brüsszel 1998., 232–238., 665–669., 694–698., 784–789., 815–824.
25. Dayka Gábor kéziratos hagyatéka, in Könyv és Könyvtár XX., 1998., 165–199. (társszerző: Suba Zita)
26. „Literátusság” és „popularitás” (Közelítés a felvilágosodás kori magyar irodalomhoz), in Studia Litteraria XXXVI. (1998), 128–146.
27. „Pásztori Múzsa” a XVIII–XIX. század fordulóján, in Mesterek, tanítványok (Ünnepi tanulmánykötet a hetvenéves Csetri Lajos tiszteletére), (szerk. Szajbély Mihály), Bp. 1999., 95–125.
28. „Érzékenység” és „érzékeny irodalom, It 1999., 12–29.
29. „Fenség” és „Grácia” (Ízléstörekvések a XVIII. század végének magyar irodalmában), in ItK 2000., 311–352.
30. Egy korszak kijelölése (Közelítés a XVIII. század végének magyar irodalmához), in In honorem Tamás Attila, szerk. Görömbei András, Debrecen 2000., 65–79.
31. A fenséges fogalma napjaink angol, francia és magyar irodalomkritikai gondolkodásában, in Debreceni Szemle 2000., 339–347.
32. Régi hírlapok értékeiből… (Dayka Gábor és Bárány Péter elfeledett írásai), in Magyar Könyvszemle, 2000., 210–214.
33. Profánusok (Az 1770-es évek irodalmáról), in Hitel 2000. július, 20–31.
34. Az irodalomfogalom változásai az 1780-as, 1790-es évek magyar irodalmában in It 2000., 391–413.
35. Hagyományszemlélet és felekezetiség az 1780-as, 1790-es évek magyar irodalmában, in Protestáns Szemle 2000., 152–165.
36. Nyilvánosság és társulás a 18. század végének magyar irodalmában, in Könyv és Könyvtár 2000–2001., 105–128.
37. „Tudós hazafiság” (Egy beszédmód a XVIII. század végének magyar irodalmában), in It 2001., 487–504.
38. Csokonai Vitéz Mihály, Kazinczy Ferenc, Berzsenyi Dániel, in Magyar Géniusz, szerk. Rácz Árpád, Bp. 2001., 29–31., 40–42., 46–47.
39. Nemzet és identitás a 18. század második felében, in ItK 2001., 513–552,
újra: Nemzet–identitás–irodalom, szerk. Bényei Péter, Gönczy Monika, Debrecen, 2005., 197–225., 260–292.
40. Remény és emlékezet: egy Vörösmarty-vers motivikus és mitikus hátteréről, in Álmodónk Vörösmarty, szerk. Egyed Emese, Kolozsvár 2001., 7–11.
41. Integráció és elkülönülés az 1780-as, 1790-es évek magyar irodalmában, in It 2002., 497–516.
42. Életminta és irodalom (Kármán József: A’ Nemzet’ Tsinosodása), in Hitel 2002. augusztus, 102–111.
43. Csokonai Vitéz Mihály, in A magyar irodalom kisenciklopédiája, szerk. Borbély Sándor, Bp. 2002., 113–121.
44. The notion of the „Sublime” in Contemporary English, French and Hungarian Literary Criticism, in Eger Journal of English Studies, 2002., 1–10.
45. Nemzet- és nacionalizmus diskurzusok, V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 2001. augusztus 6–10.), in Hatalom és kultúra, szerk. Jankovics József, Nyerges Judit, Bp. 2004., II. 1183–1193.
46. Holbach et Rousseau dans la littérature hongroise de la fin du XVIIIe sičcle: la tournure de la sensibilité, előadás a Colloque franco-hongrois: „Regards croisés” című konferencián, 2001. szeptember 27–29.; in Studia Romanica, Debrecen 2003., 169–178.
47. Az irodalom mint életminta a XVIII. század végének magyar irodalmában, in Könyv és Könyvtár 2003., 249–265.
48. A Csokonai-életmű legújabb kiadásairól (Kritikai kiadás után – digitális kiadás előtt), in Debreceni Szemle, 2004. 158–163.
49. Kazinczy Ferenc műveinek készülő kritikai kiadásáról, in Studia Litteraria 2004., 133–140.
50. Csokonai műjegyzékei és az életmű időrendi, kiadástörténeti kérdései, in Déri Múzeum Évkönyve, 2004., 285–296.
51. „Egy nádas házba szorult cosmopolita”, in Híd 2005., 54–58.
52. A filológia haszna (Újabb kérdések Csokonai életműve körül), in Lyukasóra, 2005. 10. szám, 8–10.
53. Csokonai 1796 előtti műveinek időrendi kérdései, in Szövegkönyv (Tanulmányok Kerényi Ferenc hatvanadik születésnapjára), szerk. Szilágyi Márton és Völgyesi Orsolya, Bp. 2005., 19–25.
54. A Zöld Codex rejtélyei (Egy filológiai felfedezés továbbgondolása Csokonai zsengéire nézve), in „Et in Arcadia ego” (A klasszikus magyar irodalom feltárása és értelmezése), szerk. Debreczeni Attila, Gönczy Monika, Debrecen 2005., 51–78.
55. Irodalomszemléletek a Magyar Museumban, in Historia litteraria a XVIII. században, szerk. Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla, Tüskés Gábor, Bp., 2006., 309–320.
56. Csokonai Vitéz Mihály: A Magánossághoz, in Irodalomtanítás a harmadik évezredben, szerk. Fűzfa Balázs, Bp. 2006., 428–435.
57. Mintakövetés és nyelvtisztaság (A 18. század végi fordítás-vita összefüggéseihez), in Kolligátum. Tanulmányok a hetvenéves Bíró Ferenc tiszteletére, szerk. Devescovi Balázs, Szilágyi Márton és Vaderna Gábor, Bp. 2007., 98–108.
58. Ízléselv és nyelvi norma. Kazinczy és Földi vitája az Anakreón-fordításokról, in Széphalom, 2007., 17–24.
59. „Bacchánsok” és Proselyták” (Poétikai törekvések a Magyar Museum programjában), in It 2007., 373–397.
60. „Szelíd tudományok” (Az Uránia programja), in ItK 2007., 582–638.
Recenziók
1. Berkovits György, – mondta Gabes – magyarázta Gy. Bence, in Alföld, 1984/3 84–85.
2. Domokos József, Az ötödik ujj, in Alföld, 1984/7 70–71.
3. Czakó Gábor, Eufémia, in Alföld, 1985/2 80–82.
4. Asperján György, Végül is szenteltvíz, in Alföld, 1985/3 80–82.
5. Thiery Árpád, Mentsétek meg lelkeinket!, in Alföld, 1985/9 73–75.
6. Kiss Tamás, Kedv, remények, Lillák, in Alföld, 1986/12 73–74.
7. Molnár Géza, Az elpazarolt birodalom, in Alföld, 1986/10 74–75.
8. Vámos Miklós, Félnóta, in Alföld, 1987/3 89–90.
9. Hallama Erzsébet, A nyugalom napja, in Alföld 1987/7 73–74.
10. Kapás Dezső, Papírkosár, in Alföld, 1987/11 66–67.
11. Tóth-Máthé Miklós, A szabadság nótáriusa, in Napjaink, 1988/3 35.
12. Petőcz András, A jelentés nélküli hangsor, in Tiszatáj, 1988/10 84–88.
13. Balogh Ernő, Tündérálmok, in Alföld, 1989/7 79–80.
14. Bessenyei György válogatott művei, in It 1989/2 418–423.
15. Kosáry Domokos, A történelem veszedelmei, in It 1989/3 557–561.
16. Taxner-Tóth Ernő, Kölcsey és a magyar világ, in Hitel 1993/5 103–104.
17. Lisztes László, Katona József-bibliográfia, in Magyar Könyvszemle 1994., 235.
18. Jakab László – Bölcskei András, Csokonai-szókincstár I., in Magyar Könyvszemle 1994. 351–352.
19. Bíró Ferenc, A felvilágosodás korának magyar irodalma, in Buksz 1997., tavasz
20. Extending Horizons (Ferenc Bíró: Hungarian Literature in the Age of Enlightenment), in Books 1997. spring
21. Borbély Szilárd, A Vanitatum vanitas szövegvilágáról, in Debreceni Szemle 1997/3–4., 526–527.
22. Petőfi Sándor összes művei. Költemények 3., szerk. Kerényi Ferenc, in It 1998., 667–670.
23. Elemzések, tanulmányok Batsányi Jánosról, szerk. Kertész Károly, in ItK 1998., 273–275.
24. Richard Aczel, National Character and European Identity in Hungarian Literature 1772–1848, in Debreceni Szemle 1999., 146.
25. Szilágyi Márton: Kármán József és Pajor Gáspár Urániája, in It 1999., 150–153.
26. Szőnyi Benjámin és kora, szerk. Imre Mihály, in ItK 1999., 526–529.
27. Petőfi Sándor összes művei. Költemények 4., szerk. Kerényi Ferenc, in It 2003., 655–658.
28. Katona József Történelmi művei, szerk. Orosz László, in ItK 2007., 548–549.
Debrecen, 2008. január 2.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kérlek, hogy csak etikusan és nyomdafestéket tűrően írj a bejegyzésekhez megjegyzést!