Keresés ebben a blogban

2010. február 8., hétfő

Életrajzok - DR. TAXNER-TÓTH ERNŐ

DR. TAXNER-TÓTH ERNŐ
professor emeritus
D.Sc.
Szakmai önéletrajz
Konferencia-szereplés
Témavezetés
Publikációs lista


Fokozatok (fokozatszerzés éve):
Dr. Univ. (1973)
CSc (1976)
MTA doktora (1991)
Beosztások:
egyetemi tanár (1992-2005)
professor emeritus (2005-)
Kutatási területek:
19. századi magyar irodalom
Diploma:
magyar nyelv és irodalom - történelem szakos középiskolai tanár (ELTE BTK- Budapest, 1967)
Nyelvtudás:
angol, német
Közéleti tevékenység:
1996-1998. az Országos Doktori tanács elnökhelyettese
1997-2003. MAB tagja
2001 – OTKA Társadalomtudományi Kollégium elnöke
Egyetemi közéleti tevékenység:
1995-1998. rektorhelyettes
Munkahelyek:
1953-1967 - Kispesti Textilgyár
1967 –1970 – Pamutnyomóipari Vállalat Iparitanuló Iskolája
1970 – 1991 – Petőfi Irodalmi Múzeum
1991 – 1994 – Művelődési és Közoktatási Minisztérium
1992-2005 – KLTE – Debreceni Egyetem
Kitüntetések, díjak:
Széchenyi-Díj – 2002
Elérhetőség:
főépület, 302. szoba
tel.: 52/512-900/22498; fax: 52/512-934
e-mail: h12189tax@ella.hu
Fogadóórák:


DR. TAXNER-TÓTH ERNŐ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

Taxner Ernő (Anyja: Hérics-Tóth Vilma)
Budapest, 1935. Július 22.
Munkahelyek:
Egyetemi tanár a Debreceni Egyetem BTK Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetében: 1991-
(KLTE Tudományos rektorhelyettese: 1995-1998)
Főosztályvezető, majd helyettes államtitkár a Művelődési és Közoktatási Minisztériumban: 1991- 1994.
Főigazgató-helyettes, osztályvezető, főmunkatárs a Petőfi Irodalmi Múzeumban: 1970-1991.
Iparitanuló-iskolai tanár: 1968-1970.
Segédmunkás a Kispesti Textilgyárban: 1953-1968.

Szakmai szervezetek:
MAB tagság: 1998-
Országos Doktori Tanács alelnöke 1996-1998.
A Múzeumok Nemzetközi Tanácsa elnökségi tag: 1983-1992.
A Magyar Nemzeti Bizottság elnöke: 1986-1992.
Az Irodalmi Múzeumok Nemzetközi Bizottsága elnöke: 1983-1989.

Végzetségek:
Az irodalomtudomány doktora: 1991.
Az irodalomtudomány kandidátusa: 1978.
Az ELTE doktora: 1972.
ELTE BTK magyar-történelem szakos tanár: 1868.

Önálló művek: Dickens világa (1972), Tamási Áron (1972), Thackeray világa (1978), A Bronte-nővérek világa (1984), Kazinczy és kora (1997), Ábrándok és tettek kora (1988), Kölcsey és a magyar világ (1992), Rend, kételyek, nyugtalanság (A Csongor és Tünde kérdései) (1993), Kölcsey és Vörösmarty kora és szelleme (1996).

Újabb tanulmányok: Nemzeti hagyományok. In: Hitel, 1995. május 29-36. - Mi a kultúra? In: Hitel, 1995. Augusztus 20-26. - Nyomdaipar, újságok és könyvek a felvilágosodás kibontakozásában. In: Folytonosság vagy fordulat? Debrecen, 1996. 69-80. -„S a sírt hol nemzet…” In: Magyar Szemle. 1996. VII-VIII. 692-704. - Az egyetemi doktorképzés tapasztalatai. In: Magyar Tudomány, 1997. 1358-1363. - Bűntudat és bűnbánat. In: Válogatás a XX. századi Hymnus értelmezésekből. Fehérgyarmat, 1997, 133-133. - Debrecen, Nagyállomás, In: Lyukasóra, 1997. I. sz. 6-7. - Levonom vitorlám. In: Lyukasóra, 1997. III.. 3-5. - Debrecen, Nagyállomás. In: Lyukasóra, 1998. VIII. sz. 26-27. - A karthausi keletkezéstörténetéhez. In: Irodalomtörténet, 1999. 512-529. – „Jelennek ír, ki jelennek él”. In. Lyukasóra, 1999. III. sz. 24-26. - Média és műveltség. In. Médiakönyv 1999. Bp. 2000. 55-64. - Közelítések – Eötvös kedvéért – a regényhez. In: In honorem Tamás Attila, Debrecen, 2000. 117-131. - Egyetem és Akadémia. In: Ökotáj. 2000. 23-24. Sz. 9-18. - Lépcsők a földgömbön. In: Magyarország 2000, Bp. 2000, 116-121. - Szatmárcseke üzenete a máskeblű népről, Lyukasóra, 2000. július 11-12. - A nyelvteremtő emlékezete és reményei. In: Magyar Szemle, 2001. I-II. sz. 15-34.
Szerkesztések: A Csongor és Tünde kritikai kiadása (Vörösmarty Mihály összes művei, 9. K.), A Kézirattár sorozat 15 kötete, Remény s emlékezet (1990), „A mag kikél” (1990).

DR. TAXNER-TÓTH ERNŐ KONFERENCIA-SZEREPLÉSEI
A konferencia címe A konferencia helye A konferencia éve Az előadás címe

DR. TAXNER-TÓTH ERNŐ PUBLIKÁCIÓI
I. ÖNÁLLÓ MŰVEK

1. Dickens világa / Taxner-Tóth Ernő. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1972. - (Írók világa)
Tartalom:
I. Gyermekkor: 1812-1822. - p. 5-27.
Hajók, tenger és egy kis történelem. - p. 5-8.
A nagyszülők. - p. 9-13.
Nagy változások kora. - p. 13-21.
Mesék és a maszk. - p. 21-27.
II. Ifjúság: 1822-1836. - p. 28-64.
London. - p. 28-34.
Szegénység, börtön és könnyelműség. - p. 34-43.
A Törvényszék és a Parlament. - p. 43-53.
Szerelmek. - p. 54-59.
Újságírás. - p. 59-64.
III. Művek születése: 1836-1843. - p. 65-125.
Boz vázlatai: a kezdet. - p. 65-69.
A Pickwick Klub: a fény és a derű. - p. 69-77.
Twist Olivér: árnyak. - p. 78-89.
Nicholas Nickleby: a kalandok útján. - p. 89-95.
Ódon ritkaságok boltja: szív és érzelmesség. - p. 96-102.
Barnaby Rudge: terv és megvalósítás. - p. 103-107.
Közjáték Amerikában. - p. 107-113.
Martin Chuzzlewit: kalandok és kísérletek. - p. 113-118.
Dickens humora. - p. 119-125.
IV. Nagy regények kora: 1844-1859. - p. 126-185.
A karácsonyi „énekek” és a jó öreg Dickens. - p. 126-130.
Nyugtalan évek. - p. 130-140.
Dombey és Fia: társadalmi problémák és a tenger. - p. 140-148.
Copperfield Dávid: régi élmények, régi álmok újrateremtése. - p. 148-155.
Örökösök: ember és a hivatal. - p. 155-165.
Nehéz idők: politikus szándék, művészi ellentmondás. - p. 165-169.
Kis Dorrit: a világ börtön. - p. 169-182.
Dickens, a szerkesztő. - p. 182-185.
V. Utolsó rohanás: 1858-1870. - p. 186-236.
Fordulat magánéletében. - p. 186-196.
A Két város: történelem és politika. - p. 197-201.
Szép remények: a kiábrándultság mesterműve. - p. 201-210.
Rohanás a tragédia felé. - p. 211-230.
Összefoglalás helyett: az olvasó vallomása. - p. 230-236.
Dickens életrajzának fontosabb eseményei. - p. 237-240.
Dickens műveinek első magyar kiadásai. - p. 241-242.
Legújabb kiadások. - p. 242.
Irodalom. - p. 243-244.
Ismert.: Melyik Dickens? / Cserháti László
In: Élet és irodalom. - 16. évf. 50. sz. (1972), p. 10.
Dévényi Iván
In: Jelenkor. - 16. évf. 6. sz. (1973), p. 573-574.
Egy magyar Dickens-életrajz / Bátki Mihály
In: Nagyvilág. - 18. évf. 11. sz. (1973), p. 1754.
Az író és valósága / Fenyő István
In: Napjaink. - 12. évf. 4. sz. (1973), p. 10.

2. Tamási Áron / Taxner-Tóth Ernő. - Budapest : Gondolat, 1973. - 165 p.
Tartalom:
I. Szólamok és amiről nem beszéltek. - p. 5-8.
II. Farkaslakától - irodalmi kísérletekig. - p. 9-17.
III. Első sikerek: lázadó indulatok robbanása. - p. 18-33.
IV. Tovább a megkezdett úton. - p. 34-54.
V. A valóság vállalása. - p. 55-67.
VI. Sikerek és félsikerek. - p. 68-107.
VII. Rügyek és veszedelmek. - p. 108-129.
VIII. Új körülmények között. - p. 130-152.
IX. Új utat nyitott? - p. 153-157.
Tamási Áron életének főbb eseményei. - p. 158-159.
Tamási Áron művei. - p. 160-161.
Fontosabb kritikák Tamási Áronról. - p. 162-164.
Ismert.: Csendes feltámadás? / Rácz-Székely Győző
In: Élet és irodalom. - 17. évf. 31. sz. (1973), p. 10.
Két kitűnő kismonográfia / Szalay Károly
In: Magyar hírlap. - 6. évf. (1973. júl. 21.), p. [mell.] 4.
Vasy Géza
In: Népszava. - 101. évf. (1973. aug. 11.), p. 8.
Ablonczy László
In: Tiszatáj. - 27. évf. 5. sz. (1973), p. 78-80.
Réti Tamás
In: Irodalomtörténeti közlemények. - 77. évf. 2. sz. (1974), p. 269-270.

3. Thackeray világa / Taxner-Tóth Ernő. - Budapest : Európa, 1978. - 292 p. - (Írók világa)
Tartalom:
I. A nők világában. - p. 5-26.
Fürdőhelyi bál. - p. 5-12.
A dédnagymama házában. - p. 12-24.
A mama otthona. - p. 24-26.
II. Férfiak között. - p. 27-78.
Cambridge. - p. 27-41.
Az első nagy utazások. - p. 41-57.
Viharos vizeken. - p. 57-63.
Szerelem, házasság, újabb gondok. - p. 64-69.
A sajtó rabszolgája. - p. 69-78.
III. Szemben az árral. - p. 79-127.
Bűnözők és bűbösök. - p. 79-86.
Drámai évek. - p. 86-101.
Egy szomorú fiatalember története. - p. 102-109.
A nagy kalandor töprengése. - p. 109-118.
A Punch. - p. 118-127.
IV. Hiúság vására. - p. 128-176.
Kensingtonban. - p. 128-144.
A rendező műhelye. - p. 144-155.
Színház: bábokkal és szerepekkel. - p. 155-168.
Mindennapi viszonyok. - p. 169-176.
V. Fiatalság: az élet iskolája. - p. 177-216.
Egy fiatalember kísértései. - p. 177-187.
Érzelem és józanság. - p. 188-195.
Az élet sodrában. - p. 195-201.
A Nagy Regény terve. - p. 201-205.
Öregember a fiatalságról. - p. 205-211.
A nőkről. - p. 212-216.
VI. A megújulás kísérlete. - p. 217-257.
Az újvilágban. - p. 217-224.
Újabb nekirugaszkodás. - p. 225-231.
Tájkép - urakkal és hölgyekkel. - p. 231-239.
Új út. - p. 239-247.
Visszatérés az Esmondokhoz. - p. 247-251.
Regény - kettős tükörben. - p. 251-257.
VII. Epilógus. - p. 258-287.
A munka lázában. - p. 258-273.
Ház Kensingtonban - Anna királynő stílusában. - p. 273-283.
De Finibus. - p. 283-287.
Bibliográfiák. - p. 288-292.
Thackeray életének fontosabb eseményei. - p. 288-290.
Thackeray műveinek magyar kiadásai. - p. 290-291.
Irodalom. - p. 291-292.
Ismert.:Ketten az aranykorból / Budai Katalin
In: Élet és irodalom. - 23. évf. 19. sz. (1979), p. 10.
Egy sorozatról Thackeray ürügyén / Szabolcsi Gábor
In: Magyar hírlap. - 11. évf. 226. sz. (1978. szept. 24.), p. 10.

4. A Nemzeti Színház 140 éve / [írták] Kerényi Ferenc, Taxner-Tóth Ernő. - Budapest, 1980

5. A Brontë nővérek világa/ Taxner-Tóth Ernő. - Budapest : Európa, 1984. - 269 p. - (Írók világa)
Tartalom:
I. Az otthon. - p. 5-67.
Haworth. - p. 5-12.
A Papa. - p. 13-21.
Anyahelyettesek. - p. 22-25.
Iskolában. - p. 25-34.
Gyermekvilág otthon. - p. 35-37.
Újra iskolában. - p. 38-44.
Charlotte tanító néni. - p. 44-54.
Tanítók és tanulók. - p. 55-63.
Írói kísérletek. - p. 63-67.
II. Küzdelmek. - p. 68-144.
Nevelőnők. - p. 68-72.
Branwell. - p. 72-77.
A lányok gondjai. - p. 77-82.
Irány - Brüsszel. - p. 82-91.
A fordulat. - p. 92-101.
Családi hétköznapok. - p. 101-107.
Branwell bukása. - p. 107-112.
A nővérek első lépése a siker útján. - p. 113-116.
Az áttörés. - p. 116-129.
Önleleplezés Londonban. - p. 129-134.
Három temetés. - p. 134-144.
III. A fenyér és a lelkészlak üzenetei. - p. 145-187.
Emily magánvilága. - p. 145-150.
A költő műhelyében. - p. 150-159.
Az Üvöltő szelek fölépítése. - p. 159-168.
Tölgyfák és virágcserepek. - p. 168-172.
Álmok, tündérek, boszorkányok. - p. 172-181.
A kis csillag. - p. 181-187.
IV. Charlotte küzdelme a valós élményekkel és a képzelet vonzásával. - p. 188-224.
A siker előtt. - p. 188-194.
A siker összetevői. - p. 194-204.
Készülődés az újabb bizonyításra. - p. 204-210.
Igazság és Művészet. - p. 210-216.
Ember és világ. - p. 216-224.
V. A megvalósult hazatérés. - p. 225-261.
London és irodalmi élete. - p. 225-236.
Új élmények és barátságok. - p. 237-242.
A boldog házasság révében. - p. 242-252.
Harag, lázadás, vágyakozás, érzelmek, csalódások. - p* 252-261.
A Brontë nővérek életének fontosabb eseményei. - p. 263-266.
Irodalom. - p. 267-268.
A Brontë nővérek művei magyarul. - p. 269.
Ismert.: ...dedikálom... / Taxner-Tóth Ernő
In: Könyvvilág. - 30. évf. 6. sz. (1985), p. 6.
Monográfia a Brontë-nővérekről / Kocztur Gizella
In: Nagyvilág. - 30. évf. 7. sz. (1985), p. 1096-1097.
Tarján Tamás
In: Népszabadság. - 43. évf. (1985. május 21.), p. 7.

6. A fiatal Vörösmarty barátainak levelezéséből / Taxner-Tóth Ernő. - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, 1987. - 186 p., [6] t. - (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat)
Tartalom:
Bevezető. - p. 5-26.
Deák Ferenc és Fábián Gábor. - p. 9-12. ; Stettner - Fenyéri - Zádor. - p. 12-19. ; Az olvasott és olvasó Fenyéri Gyula. - p. 19-24. ; Stettner-Zádor Pápán és Bécsben. - p. 24-26.
Levelek. - p. 27-139.
A szövegközlés módjáról. 140-141.
Rövidítések. - p. 141.
Jegyzetek. - p. 143-172.
Névmutató. - p. 173-183.
Képek. - p. 185-193.
Ismert.: Tóth András
In: Könyvtáros. - 38. évf. 4. sz. (1988), p. 239-240.
Kokas Károly
In: Irodalomtörténeti közlemények. - 93. évf. 1-2. sz. (1989), p. 163-165.
Szabó G. Zoltán
In: Hungarológiai értesítő. - 11. évf. 3-4. sz. (1989), p. 473.

7. Ábrándok és tettek kora, 1817-1842 / Taxner-Tóth Ernő. - Budapest : Petőfi Irodalmi Múzeum, 1988. - 79 p., [16] t. - (Képes bevezető a magyar irodalom világába)
Német nyelvű kivonat
Ismert.: Bukta Zsuzsa
In: Élet és irodalom. - 32. évf. 51. sz. (1988), p. 8.
Szabó Z. Levente
In: Népszava. - 116. évf. 296. sz. (1988. dec. 13.), p. 6.

8. Kölcsey és a magyar világ / Taxner-Tóth Ernő. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1992. - 341 p.
Bevezető. - p. 9-16.
A családi háttér. - p. 17-29.
Debrecenben. - p. 30-40.
Kazinczy „iskolájában”. - p. 41-73.
Szemere szerető karjai között. - p. 74-101.
Cseke. - p. 102-124.
Pest: a nagy tanulság. - p. 125-148.
Fény és homály. - p. 149-198.
A megyei közélet színpadán. - p. 199-240.
Az országgyűlésen. - p. 241-289.
Kölcsey utolsó éneke. - p. 290-325.
Tartózkodási helyek és évszámok Kölcsey Ferenc életrajzában. - p. 3236-331.
Névmutató. - p. 333-341.

9. Rend, kételyek, nyugtalanság : a Csongor és Tünde kérdései / Taxner-Tóth Ernő. - Budapest : Argumentum, 1993. - 208 p. - (Irodalomtörténeti füzetek)
Tartalom:
A Csongor és Tünde kérdései. - p. 5-101
Bevezető. - p. 5-7.
A fiatal Vörösmarty. - p. 8-54.
Vörösmarty pesti tanulóévei. - p. 8-19.
Vörösmarty Tolnában. - p. 19-24.
Újra Pesten. - p. 24-32.
Szerelem. - p. 32-40.
Barátság és szerelem. - p. 40-54.
„Aki a sík mezőket bömbölő bikaként kedvetlenül járja”. - p. 55-101.
Égi és földi szerelem. - p. 55-62.
A Csongor és Tünde keletkezéstörténete. - p. 62-76.
A Csongor és Tünde felé vezető motívumok. - p. 76-84.
A lehetséges források, minták, irodalmi hatások. - p. 84-97.
Szövegváltozatok. - p. 97-101.
A Csongor és Tünde útvesztői. - p. 102-183.
Rejtelmes egység. - p. 102-106.
Hármas utak. - p. 106-113.
Az emberlét titkai. - p. 113-120.
A vándorút. - p. 120-130.
„S boldog alkotójuk - én”. - p. 130-136.
Ellentétek - ellentmondások. - p. 136-142.
A Csongor és Tünde filozófiája. - p. 142-155.
A Csongor és Tünde első Nemzeti Színház-i bemutatója. - p. 155-159.
Alkalmazkodás a kor igényeihez: A fátyol titkai. - p. 159-183.
Jegyzetek. - p. 185-201.
Ismert.: „Boldogságtudomány” és nemzeti horizont Csokonaitól Adyig / Imre László
In: Hitel, 10 (1994), p. 105-108.
Borbély Szilárd
In: Irodalomtörténeti közlemények. - (1994), p. 4-5.

10. Kölcsey és Vörösmarty kora és szelleme / Taxner-Tóth Ernő. - Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1996. - 166 p.
Bevezető. - p. 3-4.
A romantika kora? - p. 3-4.
Művelődéstörténeti összefoglalás. - p. 5-40.
I. Európai változások. - p. 5-10.
A sokszorosítás (nyomtatás). - p. 5.
A sokszorosítás következményei. - p. 6.
A szépirodalom „születése”. - p. 6-7.
Európa világuralmi törekvése. - p. 7.
Az egyéniség és a köz. - p. 7-9.
Közjó, közboldogság és haszonelvűség. - p. 9.
Nyilvánosság. 9-10.
II. Hazai változások. - p. 10-17.
A magyar világ. - p. 10-11.
Hazai művelődés. - p. 11.
A magyar alkotmány. - p. 11-12.
Az 1790 utáni változások. - p. 12-13.
Tudás és újság. - p. 13-14.
Magyar nyelvű színjátszás. - p. 14-15.
Pest. - p. 15-16.
Színjátszás a XIX: század elején. - p. 17.
III. A reformkor kibontakozása. - p. 18-24.
Történelmi változások. - p. 18.
Folyóiratok, almanachok. - p. 20.
Magyar Tudós Társaság. - p. 20.
Az 1825-ös országgyűlés. - p. 20-21.
Széchenyitől Eötvösig. - p. 21-22.
Az érdekegyesítés eszméje az 1832-es országgyűlésen. - p. 22-24.
IV. Irodalmi változások. - p. 25-35.
Kazinczy szerepe. - p. 25-26.
Kazinczy műveltségeszménye. - p. 26-28.
Kisfaludy Károly „berobbanása”. - p. 28-29.
A Stibor vajda. - p. 29-30.
Az Irene. - p. 30-32.
Közönségsiker keresése - más eszközökkel. - p. 32-33.
Kisfaludy, a költő és kultusza. - p. 33-35.
V. Polgárosodás. - p. 35-40.
Ház és haza. - p. 35-36.
Ipar- és képzőművészet. - p. 36-37.
Zene, tánc. - p. 37-39.
Nemzeti Színház. - p. 39-40.
A szépirodalom jelentősége. - p. 40.
Kölcsey Ferenc (1790-1838). - p. 41-81.
I. Pályakezdése. - p. 41-48.
Család és iskola. - p. 41.
Kazinczy „iskolája”. - p. 42.
Pest. - p. 42-43.
Álmosd. - p. 43-44.
Mi a poézis? - p. 44-46.
Az andalgások. - p. 46.
Génius száll. - p. 46-47.
A jegyváltó. - p. 47.
Ábránd. - p. 47.
Érzelmi kielégítetlenség. - p. 48.
II. A péceli fordulat: az önkifejezés új formái. - p. 48-51.
Irány: Bécs. - p. 48.
Új hangok. - p. 48-49.
A Rákos Nymphájához és az Elfojtódás. - p. 49-50.
A reményhez. - p. 50-51.
Iskola és világ: - tanács vagy tanulmány? - p. 51.
III. A tudományos Gyűjtemény megjelenése. - p. 52-58.
Újból Pesten. - p. 52.
A Csokonai-kritika. - p. 52-53.
A Berzsenyi-kritika. - p. 54-55.
A Berzsenyi-kritika következményei. - p. 55-56.
Rákóczi, hajh… - p. 56-57.
Lasztóc. - p. 57-58.
IV. Élet és irodalom: újabb fordulat. - p. 58-72.
Versek 1823 előtt. - p. 58-59.
A Hymnus. - p. 60.
Vanitatum Vanitas. - p. 60-62.
Közjáték. - p. 62-63.
Kétség, nyugtalanság. - p. 63-64.
A Mohács. - p. 64-65.
Kritika és játékszín. - p. 66-67.
Nemzeti hagyományok: embersors. - p. 67-68.
Közbevetés: Töredékek a vallásról. - p. 68-69.
Nemzeti hagyományok: az ember és világ viszonya. - p. 69-70.
Nemzeti hagyományok: a költő lehetőségei. - p. 70-71.
Nemzeti hagyományok: a fejlődés kérdése. - p. 71.
Nemzeti hagyományok: erkölcsi kötelesség. - p. 72.
V. A politikus. - p. 72-75.
Föllépése Szatmár megyében. - p. 72-73.
Haza és haladás. - p. 73-74.
Az Országgyűlési napló. - p. 74-75.
VI. Pozsony után. - p. 75-81.
Új élmények hatásai. - p. 75-76.
Két emlékbeszéd. - p. 76.
A Parainesis. - p. 76-77.
Az utolsó dalok. - p. 77-78.
Zrínyi szerepében: először. - p. 78-79.
Zrínyi szerepében: másodszor. - p. 79.
Zrínyi dala: „A méreg ég…”. - p. 79-81. Kitekintés. - p. 81.
Vörösmarty Mihály (1800-1855). - p. 82-161.
I. Lírai pályakezdése. - p. 82-94.
Iskolái. - p. 82-83.
Költői tanulmányai. - p. 83-84.
Alkalmi költészet. - p. 84-85.
A völgyi lakos. - p. 85.
Helvilához. - p. 86-87.
Földi menny. - p. 87-88.
Helvila halálán. - p. 88.
Az első siker után. - p. 88-90.
Vágy. - p. 90-92.
A magány és erőszak. - p. 92-93.
Szép Ilonka. - p. 93-94.
II. Az epikus költő. - p. 94-99.
Műfajválasztása. - p. 94-95.
Zalán futása: történelmi téma. - p. 96.
Zalán futása: az emberi tényező. - p. 96-97.
Zalán futása: költészet. - p. 97-98.
Cserhalom, Eger. - p. 98.
Tündérvölgy, A Délsziget, Magyarvár, A rom, A két szomszédvár. - p. 99.
III. A drámaíró. - p. 99-104.
Az elbúsult deák. - p. 99-100.
A Salamon-dráma. - p. 100-101.
A bujdosók. - p. 102-104.
IV. A Csongor és Tünde. - p. 104-125.
Rejtelmes egység. - p. 104-106.
Hármas utak. - p. 107-110.
Az emberlét titkai. - p. 110-113.
A vándorút. - p. 113-117.
„S boldog alkotójuk - én”. - p. 117-120.
Ellentétek - ellentmondások. - p. 120-122.
A Csongor és Tünde filozófiája. - p. 122-123.
Író és közönség. - p. 123-124.
A színház szolgálatában. - p. 124-125.
V. Az érett lírikus. - p. 125-147.
Műfaji kérdések. - p. 125-126.
Népdalok hangján. - p. 126-128.
Alkalmak ösztönző hatása. - p. 128-129.
A nők közéleti szerepe. - p. 130. 131.
A Laurához írott versek. - p. 131-133.
A merengőhöz. - p. 133-134.
Keserű pohár. - p. 134-135.
A közönségteremtő. - p. 135-136.
Alkalmi versek. - p. 136-137.
Liszt Ferenchez. - p. 138-139.
A Fóti dal. - p. 139-141.
Rossz és jó bor. - p. 141-142.
Erősödő politikai küzdelmek sodrában. - p. 142-144.
Országháza. - p. 144-145.
Mi baj?, Jóslat, Harci dal. - p. 145-147.
V. Csúcsok. - p. 147-161.
A Szózat. - p. 147-148.
A Guttemberg-albumba. - p. 148-149.
Gondolatok a könyvtárban. - p. 149-152.
Az emberek és az Ember élete. - p. 152-155. Az Előszó. - p. 155-157.
A vén cigány. - p. 158-160.
Zárszó. - p. 160-161.
Tartalomjegyzék. - p. 163-166.

11. Millecentenárium és könyvtár = A 1000 years old country and the libraries / Taxner-Tóth Ernő. - Debrecen : Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1997. - p. 7-18. - (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának közleményei, 176.)
Klny.: a Könyv és könyvtár 19. kötetéből ; összefoglaló angolul

12. (Köz)véleményformálás Eötvös regényeiben / Taxner-Tóth Ernő. - Debrecen : Kossuth
Egyetemi Kiadó, 2005. - 526 p. (Csokonai könyvtár : Bibliotheca Studiorum Litterarium, 12 ; 33.)
Tartalom:
I. Maga mentsége. - p. 9-12.
Irodalom és nyilvánosság. - p. 13-54.
Tájékozódás a világban. - p. 13-22.
A nyelv közvetítő szerepe. - p. 23-31.
A nyilvánosság kialakulása. - p. 32-41.
Olvasás. - p. 41-49.
Iskola-nevelés. - p. 50-54.
II. A regény lehetőségei. - p. 55-152.
A világ változó képe. - p. 55-63.
„Valóság és költészet”. - p. 64-81.
A regény. - p. 82-94.
Goethe: „én” és a „másik”, „én” és a szerep. - 95-110.
A tudós és hitelessége. - p. 111-125.
A magyar regény Eötvös előtt. - p. 126-146.
Magyar regényfölfogások. - p. 147-152.
III. Eötvös József és az irodalom. - 153-218.
Olvasás és olvasóközönség Magyarországon. - p. 153-162.
Eötvös József és a sajtó. - p. 163-172.
Gondolkodásának történeti háttere. - p. 173-180.
A centralizmus és politikai környezete. - p. 181-193.
Az irodalom útján. - p. 194-206.
Olvasmányélmények. - p. 207-211.
Az első regény írása. - p. 212-218.
IV. A karthausi. - p. 219-302.
Vándor, de nem az útszéli fogadóban. - p. 219-223.
Ágoston. - p. 224-229.
Vallomás. - p. 230-234.
A művészi példa keresése. - p. 235-242.
Romlás. - p. 243-251.
Nőni vagy emeltetni? - p. 252-261.
Út a templomba. - p. 262-265.
Fény és Természet. - p. 266-270.
Kolostor a hegyen. - p. 271-277.
Vándorutak. - p. 278-283.
Anya. - p. 284-289.
Vallomás és napló. - p. 290-302.
V. A falu jegyzője. - p. 303-328.
Irányregény? - p. 303-321.
Beszélő és beszédmód. - p. 322-328.
A Tisza-mítosz. - p. 329-337.
A táblabíró-mítosz. - p. 338-342.
A táj képe. - p. 343-348.
Vándorok. - p. 349-354.
Az igazság eszménye és a jog rendje. - p. 355-366.
Választások. - p. 367-371.
A börtön metaforája. - p. 372-376.
Szerkezet- szerkesztés. - p. 377-384.
VI. Magyarország 1514-ben. - p. 385-462.
A történelem üzenetei. - p. 385-392.
Hazai jellegzetességek és hagyományok. - 393-398.
Mátyás király és az „erénytan”. - p. 399-406.
Mátyás után. - p. 407-417.
Dózsa. - p. 418-423.
Ki a főhős?. - p. 424-428.
Fölemelkedés a népből. - p. 429-439.
A szenvedély hatalma. - p. 440-445.
A Bárány vére. - p. 450-453.
„Jaj a hazának”. - p. 454-462.
VII. A nővérek. - p. 463-518.
Önéletrajz?. - p. 463-474.
Az idilltől a feszültségekig. - p. 475-481.
Vétek: a lázadás. - p. 482-486.
Más vétkek - és vezeklések. - p. 487-495.
Fürdő és malom. - p. 496-505.
Rejtély. - p. 506-511.
Szerkezet. - p. 512-518.
VIII. A regényíró Eötvös vallomása: „visszatérek kedvenc foglalatosságomhoz, a politikához”. - p. 519-626.


II. SZÖVEGGONDOZÁS, SZERKESZTŐI MUNKA

13. Kassák emlékkiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban / írta: Kassák Lajos ; Nemes Nagy Ágnes ; [szerk. Illés Ilona, Taxner Ernő] ;[készült a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Magyar Munkásmozgalmi Múzeum közös Kassák kiállítása alkalmából]. - [Budapest] : PIM, 1973. - [20] p.

14. Petőfi Sándor : a Petőfi Irodalmi Múzeum kiállítása / [vezető] szerk. Taxner-Tóth Ernő. - Budapest : Petőfi Irodalmi Múzeum, 1974. - 36 p.

15. Kortársak Kassák Lajosról / szerk. és sajtó alá rend. Illés Ilona, Taxner-Tóth Ernő ; [ill. Kassák Lajos]. - Budapest : Petőfi Irodalmi Múzeum : Népművelési Propaganda Iroda, [1975]. - 255 p., [4] t. - (Irodalmi múzeum)

16. Kölcsey Ferenc levelezése Kende Zsigmonddal / [sajtó alá rend., a bev. és jegyzeteket írta Taxner-Tóth Ernő] ; [a Kende Zsigmondot bemutató tanulmány szerzője Takács Péter] ; [kiad.] Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest : Petőfi Irodalmi Múzeum, 1983. - 222 p.
Ismert.: Kerényi Ferenc
In: Irodalomtörténet. - 67. (17.) évf. 4. sz. (1985), p. 1009-1012.

17. Documentations systems and their tasks in the literary museums : : Minutes of the VII. Annual Meeting [of the] International Committee for Literary Museums [of the] ICOM, [Petőfi Literary Museum], Budapest, 8-12 October 1984 = Communications de la VII. Assamblées Générale [du] Comité International des Musées Littéraires / ed. by Csilla E. Csorba and Ernő Taxner. - Budapest : [ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága ; Petőfi Irodalmi Muzeum], 1984. - 132 p.

18. Irodalmi muzeológia : kérdések, célok, eredmények / [szerk. Taxner-Tóth, Ernő] / [közread. a] ... Petőfi Irodalmi Múzeum. - Budapest : Múzsák : Petőfi Irodalmi Múzeum, 1988 [!1989]. - 186 p., [32] t.

19. Vörösmarty Mihály összes művei / Szerk. Horváth Károly, Tóth Dezső. - 9. (köt.)
Drámák. 4. [köt.]. - Csongor és Tünde. (Színjáték öt felvonásban). - Kincskeresők. (Szomorújáték négy felvonásban). - Vérnász. (Szomorújáték öt felvonásban). /
Sajtó alá rend. Fehér Géza, Staud Géza, Taxner-Tóth Ernő. - Budapest : Akadémiai K, 1989. - 1076 p. 10 t.

20. „A mag kikél” : előadások Kölcsey Ferencről / Taxner-Tóth Ernő. - Fehérgyarmat : Kölcsey Társaság. - 1990. - 161 p.

21. Remény s emlékezet : tanulmányok Kölcsey Ferencről / szerk. Taxner-Tóth Ernő és G. Merva Mária ; [kiad. ... a Kölcsey Társaság]. - Budapest [etc.] : Kölcsey Társ., 1990. - (Budapest : Gutenberg : Franklin). - 155 p.

22. Parainesis Kölcsey Kálmánhoz / Kölcsey Ferenc ; [az előszót írta Taxner-Tóth Ernő]. - Fehérgyarmat : Kölcsey Társaság, 1995. - 73 p.

23. International handbook of literary museums and memorials : a draft / [ed.... by Ernő Taxner, Wolfgang Barthel] ; [publ.] International Committee for Literatures Museums. - Budapest : Központi Múzeumi Igazgatóság. - 21cm
III. TANULMÁNYOK, CIKKEK

24. Heinrich von Kleist
In: Vigília. - 26. évf. (1961), p. 699-701.

25. Shakespeare
In: Vigília. - 27. évf. (1962), p. 124-125.

26. A modern színpadképről
In: Jelenkor. - 6. évf. 12. sz. (1963), p. 1156-1158.

27. Az elfelejtett Telegdi Miklós
In: Vigília. - 27. évf. (1962), p. 766-767.

28. Szemlér Ferenc, a regényíró
In: Kritika. - 2. évf. 6. sz. (1964), p. 54-57.

29. Shakespeare, 1964
In: Kritika. - 2. évf. 12. sz. (1964), p. 22-32.

30. Dürrenmatt
In: Vigília. - 29. évf. 2. sz. (1964), p. 83-94.
31. Szakonyi Károly
In: Jelenkor. - 8. évf. 4. sz. (1965), p. 387-392.

32. Keresztury Dezső költészete
In: Jelenkor. - 8. évf. 10. sz. (1965), p. 954-958.

33. Somogyi Tóth Sándor
In: Jelenkor. - 8. évf. 11. sz. (1965), p. 1057-1061.

34. Szemlér Ferenc új verseiről
In: Új írás. - 6. évf. 5. sz. (1966), p. 123-125.

35. Áprily Lajos
In: Tiszatáj. - 21. évf. 10. sz. (1967), p. 981-982.

36. Utószó
In: A ketrec szabadsága : [regény]. / David Lytton ; (ford. Sz. Kiss Csaba) ; (utószó: Taxner-Tóth Ernő). - [Budapest : Európa, 1968]. - p. -208. (Modern Könyvtár. 145.)

37. Utószó
In: Luxusvilág / Joyce Carol Oates ; [ford. Sz. Kiss Csaba] ; [az utószót írta Taxner-Tóth Ernő]. - Budapest : Európa Könyvkiadó; 1968. - p. -316. - (Modern könyvtár ; 235.)

38. Előszó
In: Szentély / William Faulkner ; [fordította Déry György] ; [az előszót Taxner-Tóth Ernő írta]. - Budapest : Magvető, 1968. - p. 5-19. - (Világkönyvtár)

39. Teslér Lászlóról
In: Irodalomtörténeti közlemények. - 72. évf. 1. sz. (1968), p. 74-76.
Tischler László [anyakönyvi bejegyzés szerint]

40. Szabó Magda
In: Jelenkor. - 11. évf. 4. sz. (1968), p. 362-369.

41. Jegyzetek Nemes Nagy Ágnes költészetéről
In: Jelenkor. - 11. évf. 11. sz. (1968), p. 1057-1062.

42. Utószó
In: A segéd / Bernard Malamud ; [ford. Balassa Klára ; az utószót Taxner-Tóth Ernő írta]. - [Budapest] : Európa, 1969. - (Modern könyvtár ; 156.)

43. Elmélkedés a műveltségről
In: Jelenkor. - 12. évf. 2. sz. (1969), p. 158-165.

44. Kós Károly
In: Kortárs. - 14. évf. 1. sz. (1969), p. 88-96.

45. Utószó
In: A láthatatlan / Ralph Ellison ; [ford. Bartos Tibor ; utószó Taxner-Tóth Ernő]. - Budapest : Európa, 1970. - p. 525-534.

46. John Galsworthy
In: Az angol irodalom a huszadik században /. - [szerk. Báti László és Kristó-Nagy István];[a bevezetőt írta Báti László] [Budapest] : Gondolat Kiadó, 1970. - p. 1. köt. 139-156.

47. Előszó
In: Az unokaöcs / James Purdy ; [ford. Déry György] ; [bev. Taxner-Tóth Ernő]. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1970. - (Világkönyvtár)

48. Utószó
In: Az út vége / John Barth ; [ford. Tellér Gyula ; az utószót írta Taxner-Tóth Ernő]. - Budapest : Európa, 1970. - p. - 281. - (Moden könyvtár ; 190.)

49. Szerelmek és viták
In: Nagyvilág. - 15. évf. 1. sz. (1970), p. 127-128.
Alan Sillitoe (1928-)

50. William Styron
In: Nagyvilág. - 15. évf. 2. sz. (1970), p. 270-276.

51. Áprily Lajos
In: Jelenkor. - 14. évf. 1. sz. (1971), p. 81-85.

52. A modern amerikai regény
In: Futószalag és kultúra : esszék a mai amerikai kulturális életről / [szerk. Bart István, Hernádi Miklós]. - [Budapest] : Gondolat, 1972. - p. 119-148.

53. A törvénykereső : Illyés Gyula, a drámaíró
In: Illyés Gyula : tanulmányok a költőről / szerk. Illés László. - Budapest : Népművelési Propaganda Iroda, 1972. - p. 442-447.
ua. Petőfi Irodalmi Múzeum évkönyve. - 9 (1972), p. 69-91.

54. A fiatal Vörösmarty és a dráma
In: Mesterség és alkotás : tanulmányok a felvilágosodás és a reformkor magyar irodalmáról / szerk. Mezei Márta. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1972. - p. 366-392.

55. Szabó Dezső kéziratos könyvtár-„lajstorma”
In: Irodalomtörténet. - 54. (4.) évf. 3. sz. (1972), p. 724-733.
Bibliotheca Desideriam vagyis eladó könyvtárának kisded lajstroma

56. John Updike
In: Nagyvilág. - 17. évf. 12. sz. (1972) p. 1247-1249.

57. Joyce Carol Oates
In: Nagyvilág. - 18. évf. 8. sz. (1973), p. 1261-1264.

58. Hármas utak a Csongor és Tündében
In: Jelenkor. - 17. évf. 11. sz. (1974), p. 1025-1056.
ua. „Ragyognak tettei” : tanulmányok Vörösmartyról / [szerk. Horváth Károly, Lukácsy Sándor és Szörényi László ; sajtó alá rendezés munkájában részt vett Róbert Zsófia] Székesfehérvár : [Fejér Megye Tanácsa], 1975. - p. 187-215.

59. Afrikai kérdések - afrikai szemmel
In: Nagyvilág. - 19. évf. 3. sz. (1974), p. 469-470.

60. A műfordító Szemlér másik arca
In: Napjaink. - 13. évf. 12. sz. (1974), p. 10.

61. A múzeum nemzetközi kapcsolatairól
In: Petőfi Irodalmi Múzeum évkönyve : Irodalom és múzeum : tanulmányok az irodalmi muzeológiáról. - 11 (1974), p. 253-257.

62. Literarische Nachlässe und die Literaturwissenschaft
In: Matica slovenská : Literárnoarchívne problémy zborník zo sympozia o literárnom archívnictve : Martin. 24-26. septembre 1973. - Martin (1975), p. 245-257. - (Výskum literárneho o Rudobného archívnictva ; 1.)

63. A Vörösmarty-Bajza-Toldy „triász” negyedik tagja
In: Irodalomtörténet. - (57) 7. évf. 3. sz. (1975), p. 692-709.

64. Schedius Lajos hatása a Csongor és Tünde filozófiájára
In: Irodalomtörténet. - 57. (7.) évf. 4. sz. (1975), p. 889-916.
ua. Látóhatár. - 4. sz. (1976), p. 178-180. [részlet]

65. Vörösmarty küzdelme a Salamon-témával
In: Irodalomtörténeti közlemények. - 79. évf. 5-6. sz. (1975), p. 554-571.

66. Mi dolgunk a világon?
In: Napjaink. - 14. évf. 3. sz. (1975), p. 3-4.

67. Vörösmarty „A szép leány” című verséről
In: Napjaink. - 14. évf. 12. sz. (1975), p. 4.

68. Utószó
In: A Pickwick klub / Charles Dickens ; [ford. Hevesi Sándor] ; [A fordítást átdolgozta Ottlik Géza] ; [Az utószót írta Taxner-Tóth Ernő]. - 4. kiad. - [Budapest] : Európa, 1976. - 2. köt.

69. Babits Vörösmarty-tanulmányairól
In: Irodalomtörténeti közlemények. - 81. évf. 3. sz. (1977), p. 383-388.

70. Vörösmarty színházszemlélete
In: Irodalomtörténet. - 61. (11.) évf. 1. sz. (1979), p. 18-40.

71. A szerelmi téma Vörösmarty fiatalkori költészetében
In: Irodalomtörténeti közlemények. - 84. évf. 2. sz. (1980), p. 149-163.

72. Vörösmarty útja a Nemzeti Színházhoz
In: Színháztudományi szemle. - 4. évf. 7. sz. (1980), p. 35-74.

73. David Copperfield
In: David Copperfield / Charles Dickens ; [ford. Szinnai Tivadar ; [az utószót Taxner-Tóth Ernő írta]. - 2. kiad. - Budapest : Európa, 1981. - p. 383-385. - (A világirodalom remekei ; 8.)

74. A Csongor és Tünde keletkezéstörténetéhez
In: Irodalomtörténet. - 63. (13.) évf. 1. sz. (1981), p. 64-89.

75. A fátyol titkai
In: Irodalomtörténeti közlemények. - 85. évf. 3. sz. (1981), p. 316-328.

76. Kazinczy tragikus öregkora
In: Kortárs. - 25. évf. 9. sz. (1981), p. 1469-1477.

77. A forrástól a szövegig : a Csongor és Tünde kritikai kiadásának a hozadékából
In: Magyar tudomány. - 88. (26) évf. 11-12. sz. (1981), p. 922-931.

78. Utószó
In: Hiúság vására / William Makepeace Thackeray ; [ford. Vas István] ; [az utószót Taxner-Tóth Ernő, a jegyzeteket Ruttkay Kálmán írta]. - Budapest : Európa, 1982, cop. 1950. - p. 937-953. - (A világirodalom klasszikusai)

79. Kölcsey és a fiatal Vörösmarty
In: Irodalomtörténet. - 64. (14.) évf. 2. sz. (1982), p. 284-298.

80. Oldás és kötés az érzelmek világában
In: Nagyvilág. - 27. évf. 11. sz. (1982), p. 1735-1736.
Purdy, James (1923-)

81. „Költő szemeddel többet lelsz te...” : Babits esszéi magyar költőelődeiről
In: Mint különös hírmondó : tanulmányok, dokumentumok Babits Mihály születésének 100. évfordulójára / [szerk. Kelevéz Ágnes] ; [írta Rába György et al.]. - Budapest : Petőfi Irodalmi Múzeum : Népművelési Propaganda Iroda, 1983. - p. 97-115.

82. A Mózes dráma színpadi élete
In: Nógrád megyei múzeum évkönyve. - 9.[köt.] (1983), p. 121-138.

83. Széphalom és Pest : Kazinczy és az induló Tudományos Gyűjtemény
In: Irodalomtörténeti közlemények. - 88. évf. 4. sz. (1984), p. 427-439.

84. A Csongor és Tünde lehetséges forrásai, mintái, irodalmi hatások
In: Irodalomtörténet. - 67. (17.) évf. 2. sz. (1985), p. 463-481.

85. A kritikákat író fiatal Kölcseyről : Csetri Lajos észrevételeihez
In: Irodalomtörténeti közlemények. - 89. évf. 3. sz. (1985), p. 323-329.

86. Nyitott kérdések Kölcsey életrajzában
In: Kölcsey és Szatmár : [a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1988. szeptember 23-án Fehérgyarmaton tartott vándorgyűlésének előadásai]. - Fehérgyarmat : Kölcsey Társaság, 1988. - p. 13-21. - (Kölcsey Társaság füzetei ; 1.)

87. A Mózes-dráma a hatvanas évek színpadán
In: Palócföld. - 22. évf. 1. sz. (1988), p. 72-80.
Elhangzott Csesztvén, a Madách Irodalmi Napokon 1986 októberében

88. Irodalomtudományunk műhelyei
In: Irodalmi múzeológia : kérdések, célok, eredmények / [szerk. Taxner-Tóth Ernő]. - Budapest : Múzsák:Petőfi Irodalmi Múzeum, 1988 [!1989] p. 19-34.

89. A világ változásai a Hazai 's Külföldi Tudósításokban
In: Irodalomtörténeti közlemények. - 93. évf. 4. sz. (1989), p. 370-389.

90. Kölcsey és Szemere barátságának kezdete
In: „A mag kikél” : előadások Kölcsey Ferencről / Taxner-Tóth Ernő. - Fehérgyarmat : Kölcsey Társaság, 1990. - p. 30-48.

91. A lélek és az élet : Kölcsey lelkiállapotának változásairól
In: Irodalomtörténet. - 71. (21.) évf. 2-4. sz. (1990), p. 304-327.

92. Kölcsey Kazinczy iskolájában
In: Irodalomtörténeti közlemények. - 94. évf. 2. sz.(1990), p. 147-167.

93. Kölcsey Ferenc és Vécsey Miklós kapcsolata : egy levél ürügyén
In: Remény s emlékezet : tanulmányok Kölcsey Ferencről / szerk. Taxner-Tóth Ernő és G. Merva Mária ; [kiad. ... a Kölcsey Társaság]. - Budapest : Műgyűjtők Galériája Aukciós Ház, 1992. - p. 87-97.

94. Kölcsey utolsó évei
In: Irodalomtörténet. - 73. (23.) évf. 3. sz. (1992), p. 399-444.

95. Hit - tudás - erkölcs
In: Kereszténység az új Közép-Európában : Hagyományok - etika - művészet : A Magyar Művészeti Akadémia 1994. április 9.-i nemzetközi konferenciájának rövidített jegyzőkönyve. - Budapest : Magyar Művészeti Akadémia, 1994. - p. 29-31.

96. Nemzeti hagyományok : töprengés Kölcsey üzenetéről
In: Hitel. - 8. évf. 5. sz. (1995), p. 29-36.

97. Mi a kultúra?
In: Hitel. - 8. évf. 8. sz. (1995), p. 20-26.

98. Nyomdaipar, újságok és könyvek a felvilágosodás kibontakozásában
In: Folytonosság vagy fordulat? : a felvilágosodás kutatásának időszerű kérdései / szerk. Debreczeni Attila. - Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1996. - p. 69-80.

99. Jane Austen feltámadása
In: Lyukasóra. - 5. évf. 7. sz. (1996), p. 12-13.

100. „S a sírt hol nemzet…”
In: Magyar szemle. - 5. évf. 7-8. sz. (1996), p. 692-704.

101. Szellemidézés vagy Új Szellemi Front?
In: Vesszen a magyar? : szellemidéző / Földváry Györgyi összeállítása ; Eigel István rajzaival ; [kiadó: Globe Film]. - Budapest : Globe Film, 1997. - p. 18-21.

102. Bűnbánat és bűntudat
In: Válogatás a XX. század Hymnus - értelmezéseiből. - Fehérgyarmat : Kölcsey Társaság, 1997. - p. 132-144. - (A Kölcsey Társaság füzetei ; 9.)

103. Debrecen, Nagyállomás
In: Lyukasóra. - 6. évf. 1. sz. (1997), p. 6-7.

104. „Kemény szél fúj, lángra kap a szikra”
In: Lyukasóra. -7. évf. 3. sz. (1998), p. 22-23.

105. Regények és bálok
In: Lyukasóra. - 7. évf. 11. sz. (1998) p. 28-29.

106. Média és műveltség
In: Magyarország médiakönyve : 1999 / [... szerzői Agárdi Péter et al.] ; [szerk. Cseh Gabriella, Enyedi Nagy Mihály, Solténszky Tibor]. - [Budapest] : ENAMIKÉ, 1999. - p. 55-64.

107. A karthausi keletkezéstörténetéhez
In: Irodalomtörténet. - 30. évf. 4. sz. (1999), p. 512-529.

108. „Jelennek ír, ki a jelennek él”
In: Lyukasóra. - 8. évf. 3. sz. (1999), p. 24-26.

108. Különös szellemidézés : (Kazinczy)
In: Lyukasóra. - 8. évf. 3. sz. (1999), p. 30-31.

109. Töredékek : A karthausi újraolvasási kísérletéből
In: Értékek kontextusa és kontextusok értéke a 19. századi irodalmunkban / [redigunt I[stván] Bitskey et A[ttila] Tamás]; [összeállította Imre László, Gönczy Monika]. - Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000. - p. 22-39. - (Studia litteraria ; 38)

110. Közelítések - Eötvös kedvéért - a regényhez
In: In honorem Tamás Attila / [szerkesztette Görömbei András]. - Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000. - p. 117-131.

111. Szatmárcseke üzenete a máskeblű népről
In: Lyukasóra. - 9. évf. 7. sz. (2000), p. 11-12.

112. Magyarország 1514-ben Eötvös és a történelem
In: Hitel. - 14. évf. 9. sz. (2001), p. 86-97.

113. A mitikus folyó regénybeli iránya : szempontok A falu jegyzője értelmezéséhez
In: Irodalomtörténet. - 32. évf. 4. sz. (2001), p. 505-529.

114. A nyelvteremtő emlékezete és reményei
In: Magyar szemle. - 10. évf. 1-2. sz. (2001), p. 15-34.

115. Nyelv, megértés, hagyomány
In: Magyar szemle. - 10. évf. 9-10. sz. (2001), p. 116-127.

116. Egy emlékirat időszerű tanulságai
In: Magyar szemle. -11. évf. 8. sz. (2002), p. 23-66.

117. Goethe - aus der möglichen Perspektive von József Eötvös
In: Német filológiai tanulmányok. - 25 (2002), p. 97-108.

118. Alkalmi bevezetés a libertinus eszmék világába
In: Magyar szemle. - 12. évf. 4. sz. (2003), p. 49-69.

A valóságígéret valótlansága
In: Hitel, 2007. november 53-62.


IV. KISEBB TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

119. Hiteles portrét Kassákról
In: Népszabadság. - 26. évf. 11. sz. (1968. jan. 14.), p. 10.
Hozzászólás: Rejtély vagy tudatlanság / Pašiková, Jaroslava
In: Irodalmi szemle. - 11. évf. 6. sz. (1968), p. 556-558.

120. Krúdy - kérdésekkel
In: Könyvvilág. - 21. évf. 3. sz. (1976), p. 8.

121. Vörösmarty Füreden
In: Magyar nemzet. - 34. évf. 172. sz. (1978. júl. 23.), p. 9.

122. Magyar polgár 1918-ban részletek Lengyel Menyhért kiadatlan naplójából
In: Magyar nemzet. - 34. évf. (1978. okt. 29.), p. 9.

123. 1919 - az USA-ban : széljegyzetek John Dos Passos regénytrilógiájához
In: Magyar nemzet. - 35. évf. 71. sz. (1979. márc. 25.), p. 8.

124. Goethe nyomában : Weimartól a türingiai erdőig / Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 35. évf. 236. sz. (1979. okt. 9.), p. 4.

125. Goethe és Schiller nyomában : irodalmi múzeumok az NSZK-ban / Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 35. évf. 241. sz. (1979. okt. 14.), p. 11.

126. Füst Milán és Reményik Sándor hagyatéka / Taxner-Tóth Ernő, Petrányi Ilona, Acél Zsuzsanna
In: Irodalomtörténet. - 85. évf. 4. sz. (1981), p. 506-509.

127. Defoe, Poe és leszármazottaik
In: Könyvvilág. - 26. évf. 7. sz. (1981), p. 10.

128. A modern próza kulcsjelensége : száz éve született Virginia Woolf
In: Magyar hírlap. - 15. évf. 21. sz. (1982. jan. 26.), p. 8.

129. Érdekességek a „Kézirattár” sorozatban
In: Magyar tanítás. - 25. évf. 4. sz. (1982), p. 186-190.

130. Kölcsey hazatérő levelei
In: Magyar nemzet. - 46. évf. 202. sz. (1983. aug. 27.), p. 11.

131. Kölcsey öt ismeretlen levele
In: Magyar nemzet. - 39. évf. 208. sz. (1983. szept. 3.), p. 13.
Kende Zsigmondnak ; 1828-1833.

132. „Régi kor árnya felett visszamerengni mit ér?” : [a hazai irodalomtörténeti kutatásokról]
In: Magyar nemzet. - 46. évf. 24. sz. (1983. jan. 29.), p. 14.
Hozzászólás: Az irodalom felelőssége / Ungvári Tamás
In: Magyar nemzet. - 46. évf. 36. sz. (1983. febr. 12.), p. 14.

133. Hazatért levelek
In: Múzsák 14. évf. 4. sz. (1984), p. 38-39.
ua. Könyvvilág. - 29. évf. 1. sz. (1984), p. 14.
Kölcsey Ferenc (1790-1838) ; Kende Zsigmond

134. Kulturális Fórum : Budapest, 1985
In: Magyar nemzet. - 48. évf. 280. sz. (1985. nov. 29.), p. 4.

135. A Tudományos Gyűjtemény : Pest szellemi életének pezsdítője
In: Budapest. - 25. évf. 4. sz. (1987), p. 37-38.

136. Az az 1837-es esztendő
In: Magyar nemzet. - 50. évf. 308. sz. (1987. dec. 31.), p. 8.

137. Homályban az ellenség
In: Nagyvilág. - 30. évf. 4. sz. (1989), p. 613-615.
Graham Greene (1904-1991)

138. Sors, virtus, nagyság, tudomány és poézis
In: Magyar nemzet. - 53. évf. 185. sz. (1990. aug. 8.), p. 4.

139. Kő Pál bronzszobra Kölcsey Ferenc szülőfalujában
In: Kölcsey Társaság értesítő, (1994), p. 13-14.

140. Kölcseytől Babitsig és tovább
In: Magyar nemzet. - 58. évf. 18. sz. (1995. jan. 21.), p. 19.

141. Az egyetemi doktorképzés tapasztalatai
In: Magyar tudomány. - 42. évf. 11. sz. (1997), p. 1358-1363.

142. Kölcsey Ferenc
In: Szatmárcseke, műemlékek / [Márkus Zoltánné]. - [Budapest] : TKM Egyes., 1990 (Veszprém : Pannon). - [p. 5-11]. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 377.)
2. kiad.: 1996. ; 3. jav. kiad. 1998.

143. Hiányos válasz tíz kérdésre
In: Magyar felsőoktatás. - 10. évf. 4. sz. (2000), p. 13-14.

144. Egyetem és akadémia
In: Ökotáj : egyetem és társadalom. - 9. évf. 23-24. sz. (2000), p. 9-18.


V. KRITIKÁK, RECENZIÓK, KÖNYVISMERTETÉSEK

145. Augusztustól augusztusig : trilógia / Szemlér Ferenc. - Bukarest : Irodalmi Kvk., 1963. - 1., Arkangyalok bukása. - 369 p. - 2., Napforduló. - 538 p. - 3., Földön, égen. - 424 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Kritika. - 1. évf. 6. sz. (1963), p. 54-57.

146. Hideg napok / Cseres Tibor. - Budapest : Magvető, 1964. - 384 p.
Ismert.: Cseres Tibor útja / Taxner-Tóth Ernő
In: Kritika. - 2. évf. 10. sz. (1964), p. 48-52.

147. Gondos atyafiság : regény / Szabó Gyula. - 2. kiad. Bukarest : Irodalmi Kvk., 1964. - 633 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Kritika. - 3. évf. 2. sz. (1965), p. 48-50.

148. Lázadás reggelig / Simonffy András. - Budapest : Magvető 1965. - 107, [1] p. - (Új termés)
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 9. évf. 8. sz. (1966), p. 766-767.

149. Minden halhatatlan : versek / Szemlér Ferenc ; [rajzok ... Erdős I. Pál]. - Bukarest : Ifjúsági Kvk., 1965. - 77 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Új írás. - 6. évf. 5. sz. (1966), p. 123-125.

150. Jeruzsálem hercegnője ; Macskajáték / Örkény István. - Budapest : Szépirodalmi, 1966. - 469 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Alföld. - 18. évf. 2. sz. (1967), p. 90-91.

151. Séta a ház körül / Mándy Iván. - Budapest : Magvető, 1966. - 329 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Alföld. - 18. évf. 2. sz. (1967), p. 90-91.

152. A magyar széppróza születése : tanulmány / Nemeskürty István. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1963. - 305 p. ; 19 cm.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 7. évf. sz. (1967), p. 383-385.

153. Háló / Nemes György. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1967. - 188 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Kritika. - 5. évf. 11. sz. (1967), p. 81-83.

154. Nehéz szerelem : a líra regénye / Vas István. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1967. - 430 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Népszabadság. - 25. évf. sz. (1967. július 23.), p. 13.

155. A Sugár úti palota : Erkel életregénye / Zsigray Julianna. - 5. kiad. Budapest : Zeneműkiadó Vállalat, 1967. - 723 p.
Ismert.. Taxner-Tóth Ernő
In: Népszabadság. - 25. évf. sz. (1967. nov. 11), p. 8.

156. Színhelyek : versek / Lászlóffy Aladár. - Bukarest : Irodalmi Kvk., 1965. - 148 p.
Ismert.: Két fiatal romániai magyar költőről / Taxner-Tóth Ernő
In: Új írás. - 7. évf. 8. sz. (1967), p. 127-128.

157. Földre szállt ember : kisregény / Papp Ferenc. - Bukarest : Irodalmi Kvk., 1966. - 167 p. Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Alföld. - 19. évf. 7. sz. (1968), p. 85-87.

158. Volt egyszer egy család / Goda Gábor ; [ill. Gross Arnold]. - Budapest : Magvető Kvk., 1967. - 399 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Kritika. - 6. évf. 2. sz. (1968), p. 56-57.

159. Ki vagy te? - Ábel! / Gerelyes Endre. - Budapest : Szépirodalmi, 1967. - 280 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Kritika. - 6. évf. 9. sz. (1968), p. 60-61.

160. Arcok napfényben / Kolozsvári Grandpierre Emil. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1967. - 549 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Népszabadság. - 26. évf. (1968. jan. 9.), p. 7.

161. Kassák irodalma és festészete / Bori Imre, Körner Éva. - Budapest : Magvető, 1967. - 234 p., 4 t.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Népszabadság. - 26. évf. (1968. jan. 14.), p. 10.

162. Az óriáscsecsemő / Déry Tibor. - Budapest : Magvető Kvk., 1967. - 511 p.
Tartalom: 1., Az óriáscsecsemő ; 2., A tanúk ; 3., Tükör ; 4., Itthon ; 5., A talpsimogató ; 6., Vendéglátás ; 7., Bécs, 1934
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Tiszatáj. - 22. évf. 3. sz. (1968), p. 282-284.

163. Szerelmek tánca : versek / Szilágyi Domokos. - Bukarest : Irodalmi Kvk., 1965. - 21 cm
Ismert.: Két fiatal romániai magyar költőről / Taxner-Tóth Ernő
In: Új írás. - 8. évf. 8. sz. (1968), p. 122-128.

164. Aréna / Méliusz József. - Bukarest : Irodalmi Kvk., 1967. - 244 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Kritika. - 7. évf. 2. sz. (1969), p. 51-52.

165. Akarsz-e fényt? : versek / Áprily Lajos ; [az utószót Jékely Zoltán írta]. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1969. - 235 p.
Tartalom: 1. Őszi tükör. - 2. Napfogyatkozás. - 3. A bíboros : dráma
Ismert.: Áprily verseit olvasva / Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 13. évf. 1. sz. (1970), p. 81-84.

166. Naponta más : fiatal prózaírók antológiája / [szerk. Gáll István]. - Budapest : Magvető, 1969. - 383, [1] p. - (Új termés)
Ismert.: Fiatal prózaírók / Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 13. évf. 4. sz. (1970), p. 401-405.

167. Kipárnázott kaloda / Szilvási Lajos. - Budapest : Kossuth Kvk., 1969. - 490, [5] p. Ismert.: Kipárnázott olvasmány / Taxner-Tóth Ernő
In: Kritika. - 8. évf. 7. sz. (1970), p. 33-35.

168. Xántus János / Sándor István. - Budapest : Magvető Kvk., 1970. - 403, [5] p.
Ismert.: Taxnert-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 14. évf. 10. sz. (1971), p. 955-956.

169. Kassák Lajos alkotásai és vallomásai tükrében / Rónay György. - Budapest : Szépirodalmi K., 1971. - 282, [4] p. - (Arcok és vallomások)
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Napjaink. - 10. évf. 11. sz. (1971), p. 11.

170. Ilyen boldog se voltam : elbeszélések / John Updike ; [vál. Geher István] ; [ford. Bart István et al.]. - Budapest : Európa Kvk., 1971. - 386, [2] p. - (Európa zsebkönyvek ; 73.)
Ismert.: A siker és a kudarc példázata / Taxner-Tóth Ernő
In: Napjaink. - 10. évf. 12. sz. (1971), p. 11.

171. A mesterember / Bernard Malamud ; [ford. Réz Ádám]. - Budapest : Európa, 1970. - 338 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Kritika. - 9. évf. 1. sz. (1971), p. 53-55.

172. Feküdj le sötétben : Regény / William Styron ; [ford. Göncz Árpád]. - Budapest : Európa, 1971. - 472 p. - (Európa zsebkönyvek ; 74.)
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Kritika. - 9. évf. 11-12. sz. (1971), p. 118-120.

173. Tiszták / Illyés Gyula ; [a fényképeket kész. Keleti Éva, Kocsis Lajos]. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1971. - 154, [1] p., [32] t. - (Műhely). - (Illyés Gyula műhelyében)
Ismert.: Taxner Ernő
In: Kortárs. - 16. évf. 5. sz. (1972), 814-816.

174. Regények, drámák, remények : pillantás az élő világirodalomra / Kristó-Nagy István. - Budapest : Magvető, 1971. - 513 p. - (Elvek és utak)
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Nagyvilág. - 17. évf. 3. sz. (1972), p. 457-458.

175. Egy agglegény emlékezései : regény / Deák Tamás. - Bukarest : Kriterion Kvk., 1971. - 356, [3] p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Napjaink. - 11. évf. 2. sz. (1972), p. 10.

176. A kimondhatatlan : válogatott versek / Vas István. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1972. - 290 p., [1] t.fol.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Napjaink. - 11. évf. 9. sz. (1972), p. 11.

177. Nehéz szerelem / Vas István. - 2. kiad Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1972. - 974, [2] p. ; 1 t.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Napjaink. - 11. évf. 9. sz. (1972), p. 11.

178. Író, írás, irodalom / Kardos László. - Budapest : Magvető Kvk., 1973. - 473 p. - Függ.: Levelek Kardos Lászlóhoz
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Napjaink. - 12. évf. 10. sz. (1973), p. 9.

179. Az esküvői vendég : regény / Carson McCullers ; [ford. Osztovits Levente]. - Budapest : Európa Kvk., 1973. - 149 p. - (Európa zsebkönyvek ; 110.)
Ismert.: Életmű - négy vékony kötetben / Taxner-Tóth Ernő
In: Nagyvilág. - 19. évf. 4. sz. (1974), p. 620-622.

180. Vörösmarty Mihály / Tóth Dezső. - 2., módosított kiad. Budapest : Akadémiai K., 1974. - 577 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Könyvvilág. - 20. évf. 1. sz. (1975), p. 9.

181. Vörösmarty Mihály válogatott művei / [sajtó alá rend., jegyz. és utószó Martinkó András]. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1974. - (Magyar remekírók). - 1., Költői művek 1299 p. - 2., Drámák 778, [2] p. - 3., Drámák, elbeszélések, bírálatok 874, [4] p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Könyvvilág. - 20. évf. 1. sz.(1975), p. 9.

182. Nero, a véres költő ; Pacsirta ; Aranysárkány ; Édes Anna / Kosztolányi Dezső ; [a szöveggondozás és a jegyzetek Ács Margit munkája]. - Budapest : Szépirodalmi Kk., 1975. - 915 p. - (Magyar remekírók)
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Könyvvilág. - 20. évf. 6. sz. (1975), p. 8.

183. A négerség és az amerikai irodalom / Virágos Zsolt. - Budapest : Akadémiai K., 1975. - 391,1 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Nagyvilág. - 21. évf. 9. sz. (1976), p. 1419-1420.

184. Személyes ügy : vallomások, emlékek / Szemlér Ferenc. - Bukarest : Kriterion Kvk., 1975. - 213, [2] p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Napjaink. - 15. évf. 6. sz. (1976), p. 9.

185. Hemingway világa / Sükösd Mihály. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Európa, 1977. - 208 p. - (Írók világa)
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Könyvvilág. - 22. évf. 11. sz. (1977), p. 12.

186. Publicisztikai írások / Vörösmarty Mihály ; sajtó alá rend. Solt Andor és Fehér Géza. Akadémiai és Kisfaludy-Társasági iratok / sajtó alá rend. Gergely Pál ; [kész. a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében]. - Kritikai kiad. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1977. - 819 p., [8] t. - (Vörösmarty Mihály összes művei ; 16.)
In: Magyar nemzet. - 33. évf. 285. sz. (1977. dec. 4.), p. 13.

187. A ménesgazda : regény / Gáll István. - [Budapest] : Szépirodalmi Kvk., 1976. - 302 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Napjaink. - 16. évf. 2. sz. (1977), p. 9.

188. Szabó Magda alkotásai és vallomásai tükrében / Kónya Judit. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1977. - 275, 3 p. - (Arcok és vallomások)
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 21. évf. 5. sz. (1978), p. 465-466.

189. Régimódi történet : regény / Szabó Magda. - Budapest : Szépirodalmi Kiadó, 1977. - 412 p.
Ismert.: Régimódi-újmódi / Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 21. évf. 5. sz. (1978), p. 466-468.

190. Négy csend között a hallgatás : regény / Kurucz Gyula. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1977. - 277 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 34. évf. 41. sz. (1978. febr. 17.), p. 4.

191. Magyarhon négy korszaka / Kászonyi Dániel ; [ford. Kosáry Domokos] ; [a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket Márkus László írta]. - Budapest : Szépirod. Kvk., 1977. - 597 p., 16 t. - (Magyar századok)
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 34. évf. 47. sz. (1978. febr. 24.), p. 4.

192. Csokonai-tanulmányok / Juhász Géza ; s. a. r., a bevezetést és a jegyzeteket írta Juhász Izabella. - Budapest : Akad. K., 1977. - 413 p., 3 t.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 34. évf. 83. sz. (1978. ápr. 9.), p. 13.

193. Egy néprajztudós műhelyéből / Berze Nagy János levélhagyatéka ; szerk. Banó István és Fülöp Lajos ; [... ford. Székács Sámuel] ; Baranya megye Tanácsának kiadása. - Pécs : Baranya M. Tanács, 1977. - 313 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 34. évf. 93. sz. (1978. ápr. 21), p. 4.

194. Ősz Itáliában / Talpassy Tibor. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1977. - 319 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 34. évf. 101. sz. (1978. ápr. 30.), p. 13.

195. Hajóharang a Hold utcában / Majtényi Erik. - Budapest : Magvető, 1977. - 401 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 34. évf. 130. sz. (1978. jún. 4.), p. 13.

196. Az európai irodalom olvasókönyve : töredék és vázlat / Babits Mihály ; [közreadja és az előszót írta Gál István] ; a függelékben Halász Gábor levelei. - Budapest : Magvető, 1978. - 237 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 34. évf. 142. sz. (1978. jún. 18.), p. 13.

197. Gyulai és kortársai : fejezetek egy negyedszázad irodalomtörténetéből / (s. a. r. Szörényi László). - Budapest : Akadémiai K, [1977]. - 541 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 34. évf. 154. sz. (1978. júl. 2.), p. 13.

198. Ívnak a csukák / Duba Gyula. - Bratislava : Madách Könyv- és Lapkiadó ; [Budapest] : Szépirodalmi Kvk., 1977. - 467 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 34. évf. 172. sz. (1978. júl. 23.), p. 13.

199. Kamanci Balázs : történelmi regény / Burány Nándor. - Újvidék : Forum Kvk., 1977. - 484, [3] p. - (Jugoszláviai magyar regények)
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 34. évf. 218. sz. (1978. szept. 15.), p. 4.

200. Móricz Zsigmond összegyűjtött művei. Regények. 6. [köt.] / Móricz Zsigmond. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1978. - 1021 p. 4 t.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 34. évf. 232. sz. (1978. okt. 1.), p. 13.

201. A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig / Horváth János. - 2. kiad. Budapest : Akadémiai K., 1978. - 400 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 34. évf. 244. sz. (1978. okt. 15.), p. 13.

202. Marich Géza utolsó kalandja : [Elbeszélések, úti jegyzetek] / Karinthy Ferenc. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1978. - 294 p. 1 t.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 34. évf. 263. sz. (1978. nov. 6.), p. 13.

203. A magyar ponyva tüköre / Pogány Péter. - [Budapest] : M. Helikon, 1978. - 410 p., [16] t. - (Magyar tipográfia)
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 34. évf. 307. sz. (1978. dec. 31.), p. 13.

204. Esszék, tanulmányok / Babits Mihály ; [gyűjt., s. a. r., utószó és jegyz. Belia György] ; [ill. Borsos Miklós]. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1978. - (Babits Mihály művei). - 1. köt. 842, [2] p. - 2. köt. 742, [2] p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 22. évf. 6. sz. (1979), p. 560-564.

205. Vitkovics Mihály magyar és szerb írásai / gond., (vál., utószó, jegyz.) Vujicsics D. Sztoján. (ford. Fodor András, Vujicsics D. Sztoján). - Budapest : - Novi Sad Európa - Matica Srpska, 1978. - 330 p.12 t.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Könyvvilág. - 24. évf. 1. sz. (1979), p. 8.

206. Berzsenyi Dániel költői művei / sajtó alá rendezte Merényi Oszkár. - [Kritikai kiadás]. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1979. - 923 p., 6 t. - (Berzsenyi Dániel összes művei, 1.)
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Könyvvilág. - 24. évf. 3. sz. (1979), p. 7.

207. Don Juan : regény / Deák Tamás. - Bukarest : Kriterion, 1979. - 161 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Könyvvilág. - 24. évf. 7. sz. (1979), p. 5.

208. Mestereim, barátaim, szerelmeim / Illés Endre. - Budapest : Magvető Kvk., 1979. - [1.] 599 p. - [2.] 571, [4] p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Könyvvilág. - 24. évf. 11. sz. (1979), p. 1.

209. Írók két háború közt / vál. és bev. Illés Endre ; ill. Gyulai Líviusz. - Budapest : Magyar Helikon : Szépirodalmi Kvk., 1979. - 358 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Könyvvilág. - 24. évf. 11. sz. (1979), p. 1.

210. Így láttam a trapézról : regényes botladozások több emberöltőn keresztül / Huszár Sándor. - Bukarest : Kriterion Kvk., 1979. - 278, [2] p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 36. évf. 4. sz. (1979. jan. 6.), p. 13.

211. Emlékezés egy süvölvényre / Szemlér Ferenc. - Bukarest : Kriterion Kvk., 1978. - 322, [5] p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 35. évf. 17. sz. (1979. jan. 21.), p. 13.

212. A sötét láng prófétája : a regényíró D. H. Lawrence / Kéry László. - Budapest : Gondolat, 1978. - 420 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 35. évf. 23. sz. (1979. jan. 28.), p. 13.

213. Szerettem a sötétet és szélzúgást : Kemény Zsigmond élete és műve / Veress Dániel. - Kolozsvár : Dacia, 1978. - 205 p. - (Kismonográfiák)
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 35. évf. 51. sz. (1979. márc. 2.), p. 4.

214. A visszatekintő : regény / Györffi Kálmán. - Bukarest : Kriterion, 1978. - 223 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 35. évf. 88. sz. (1979. ápr. 15.), p. 13.

215. A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban / Fülöp Géza. - Budapest : Akadémiai K., 1978. - 290 p. - (Irodalomtörténeti könyvtár ; 33.)
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 35. évf. 93. sz. (1979. ápr. 22.), p. 13.

216. A falutól a városig / Gyergyai Albert. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1978. - 427,[3] p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 35. évf. 102. sz. (1979. máj. 4.), p. 4.

217. Magányos pavilon. (3. kiad.) - Sötét angyal. (4. kiad.) - (Utolsó esténk Szodomában). - Akar velem beszélgetni? (3. kiad.) [Regények] / Moldova György. - Budapest : Magvető, 1979. - 583 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 35. évf. 130. sz. (1979. jún. 6.), p. 4.

218. [Móra Ferenc művei] : Aranykoporsó / Móra Ferenc ; [szöveggond. Vészits Ferencné]. - [Budapest] : Szépirodalmi Kvk., 1979. - 509 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 35. évf. 140. sz. (1979. jún. 17.), p. 13.

219. Kétszer harangoztak / Mács József. - Bratislava : Madách Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1978. - 244 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 35. évf. 152. sz. (1979. júl. 1.), p. 13.

220. A' tudós palótz avagy Furkáts Tamásnak Mónosbélbe lakó sógor-urához írtt levelei 1-6. köt. / Zoltán József. - Budapest : Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye, 1975. - Ism. lapsz. [376] p., 62 t.
Ismert.: Népi szórakozások a reformkori Pest-Budán / Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 35. évf. 162. sz. (1979. júl. 13.), p. 4.

221. Mérlegpróba / Zalabai Zsigmond. - Budapest : Európa Kvk., 1978. - 183 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 35. évf. 164. sz. (1979. júl. 15.), p. 13.

222. Közvetítés : írások az angol és az amerikai irodalomról / Osztovits Levente. - Budapest : Magvető, 1979. - 334 p. - (Elvek és utak)
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 35. évf. 182. sz. (1979. aug. 5.), p. 13.


223. Hallgatás / [Varga Zoltán]. - [Szabadka] : Forum Kvk., 1978. - 247, [4] p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 35. évf. 229. sz. (1979. szept. 30.), p. 13.

224. Orr-ügy / Kampis Péter. - [Budapest] : Szépirodalmi Kvk., 1979. - p. 188 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 35. évf. 247. sz. (1979. okt. 21.), p. 13.

225. Kó-fic-kó / Kiss Dénes. - Budapest : Móra, 1979. - 37 l.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 35. évf. 270. sz. (1979. nov. 18.), p.13.

226. Humanista erudíció és barokk világkép. Pázmány Péter prédikációi / Bitskey István ; kiad. a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete Reneszánsz-Kutató Csoport. - Budapest : Akad. K., 1979. - 206 p. - (Humanizmus és reformáció ; 8.)
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 35. évf. 276. sz. (1979. nov. 23.), p. 4.

227. A régi magyar vers / [írta Vekerdi József ... et al.] ; szerk. Komlovszki Tibor. - Budapest : Akadémiai K., 1979. - 455, [1] p. (Memoria saeculorum Hungariae ; 3.)
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet.- 35. évf. 305. sz. (1979. dec. 31.), p. 13.

228. Periszkóp, 1925-1926 : antológia / [összeáll., jegyzetekkel ellátta és a bev. tanulmányt írta Kovács János]. - Bukarest : Kriterion, 1980. - 524 p., 16 t.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 36. évf. 45. sz. (1980. febr. 24.), p. 13.

229. Vitkovics Mihály válogatott művei / (vál., sajtó alá rend., bev. tanulm., jegyz. Lőkös István). - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1980. - 571 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 36. évf. 98. sz. (1980. ápr. 27.), p. 13.

230. Korváltás : Kritikák, tanulmányok / Kántor Lajos. - Bukarest : Kriterion Kvk., 1979. - 366 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 36. évf. 133. sz. (1980. jún. 8.), p. 13.

231. A szent tehén : riport a textiliparról / Moldova György. - Budapest : Magvető, 1980. - 681 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 36. évf. 151. sz. (1980. jún. 29.), p. 13.

232. A sátán labdái : történelmi tudósítás / Szabó Gyula. - Bukarest : Kriterion Kvk., 1978-2002. - 1., Függőleges veszedelmek. - 1978. - 427, [4] p. - 2., A romlás útjain. - 1979. - 416, [3] p. - 3., Órás fejedelem. - 1980. - 429, [2] p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 36. évf. 163. sz. (1980. júl. 13.), p. 13.

233. Enyém ez a történelem : Válogatott művek / Szabédi László ; [vál. és bev. Kántor Lajos] ; [ill. Nagy Imre]. - Budapest : Magvető Kvk., 1979. - 861, [2] p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 36. évf. 210. sz. (1980. szept. 7.), p. 13.

234. Az alkoholista halála : regény / Kolozsvári Papp László. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1980. - 309 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 36. évf. 275. sz. (1980. nov. 23.), p. 13.

235. Prométheusz felmentése : Válogatott novellák / Panek Zoltán. - Budapest : Magvető, 1980. - 365 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 36. évf. 286. sz. (1980. dec. 7.), p. 13.

236. Kassák Lajos Bartók-verse : [a hasonmásban mellékelt vers szövege] / bemutatja Csaplár Ferenc. - Budapest : Magyar Helikon, 1981. - 85 p. - (Kézirattár)
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Könyvvilág. - 26. évf. 5. sz. (1981), p. 2.

237. Az árnyból szőtt lélek : [a hasonmásban mellékelt kézirat szövege] / Tóth Árpád ; bemutatja Tóth Eszter és Petrányi Ilona. - Budapest : Magyar Helikon, 1981. - 92 p. - (Kézirattár)
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Könyvvilág. - 26. évf. 5. sz. (1981), p. 2.

238. Eljön kegyelmed Szodomába? / Köntös-Szabó Zoltán. - Budapest : Magvető, 1980. - 467 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 37. évf. 57. sz. (1981. márc. 8.), p. 13.

239. A fejedelem sírja felett / Bertha Bulcsu. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1980. - 390 p. Ismert.: Bertha Bulcsu két kötete / Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 37. évf. 80. sz. (1981. ápr. 4.), p. 13.

240. Ilyen az egész életed / Bertha Bulcsu. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1980. - 471, [7] p.
Ismert.: Bertha Bulcsu két kötete / Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 37. évf. 80. sz. (1981. ápr. 4. ), p. 13.

241. A Bárány Vére / Jékely Zoltán. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1981. - 430 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 37. évf. 120. sz. (1981. máj. 24.), p. 13.

242. Írószemmel - 1980 / [vál. Pelle János]. - Budapest : Kossuth, 1981. - 361 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 37. évf. 126. sz. (1981. máj. 31.), p. 13.

243. Álom egy könyvtárról / Áprily Lajos ; [összegyűjtötte, a szöveget gondozta és a jegyzeteket írta Ugrin Aranka]. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1981. - 382 p., [1] t. fol.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 37. évf. 150. sz. (1981. jún. 28.), p. 13.

244. Régi magyar levelestár : XVI-XVII század / [Tolnai Gábor irányításával vál., s. a. r., bev. és a jegyzeteket összeáll. Hargittay Emil] ; [ford. Heltai János et al.]. - Budapest : Magvető, 1981. - (Magyar hírmondó)
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar hírlap. - 14. évf. sz. (1981. júl. 5.), p. 10.

245. Sárga vihar : regény / Makkai Sándor. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1980. - 561 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 7. évf. 162. sz. (1981. júl. 12.), p. 13.

246. Aradi napló : regény / Gerencsér Miklós. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1981 . - 536 p. Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 37. évf. 186. sz. (1981. aug. 9.), p. 13.

247. Álombeli lakomák / Rab Zsuzsa. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1981. - 406 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 37. évf. 274. sz. (1981. nov. 22.), p. 13.

248. A földi gyönyörök kertje : regény / Joyce Carol Oates ; [ford. Széky Annamária]. - Budapest : Európa Kvk., 1980. - 680, [3] p.
Ismert.: Keresztutak / Taxner-Tóth Ernő
In: Nagyvilág. - 26. évf. 4. sz. (1981), p. 615.

249. Norman és a gyilkos : válogatott elbeszélések / Joyce Carol Oates ; [vál. Sz. Kiss Csaba ; ford. Bart István et al.]. - 2. kiad. Budapest : Európa, 1980. - 467 p. - (Európa zsebkönyvek ; 208.)
Ismert.: Keresztutak / Taxner-Tóth Ernő
In: Nagyvilág. - 26. évf. 4. sz. (1981), p. 615.

250. Figyelő szemmel / Fenyő István. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1976. - 542 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Napjaink. - 20. évf. 6. sz. (1981), p. 28-29.

251. Fazekas Mihály / Julow Viktor. - [2. átd., bőv. kiad.]. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1982. - 514 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Könyvvilág. - 27. évf. 7. sz. (1982), p. 14.

252. A céhes élet Erdélyben / vál., bev. és jegyz. ellátta Kovách Géza és Binder Pál. - Bukarest : Kriterion [Budapest] : [Európa], 1981. - 316 p. - (Téka)
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar hírlap. - 15. évf. 25. sz. (1982. jan. 30.), p. 8.

253. A régi magyar színpadon : 1790-1849 / Kerényi Ferenc. - Budapest : Magvető, 1981. - 564 p. - (Elvek és utak)
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 8. évf. 50. sz. (1982. febr. 28.), p. 8.
Hozzászólások: Molnár Gál Péter
In: Élet és irodalom. - 26. évf. 6. sz. (1982), p. 5.
Hubay Miklós
In: Élet és irodalom. - 26. évf. 9. sz. (1982), p. 5.
Páskándi Géza
In: Élet és irodalom. - 26. évf. 10. sz. (1982), p. 3.

254. Festői utazás a Vág folyón, Magyarországon, 1825 / Mednyánszky Alajos ; fordította Soltész Gáspár ; [...szerkesztette Katona Tamás] ; [Joseph Fischer metszeteivel]. - Budapest : Európa Bratislava : Tatran, 1981. - 121 p. - (Bibliotheca saeculorum ; 81)
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 38. évf. 62. sz. (1982. márc. 14.), p. 8.

255. A halál tanítványa : regény / Szenczei László. - Bukarest : Kriterion, 1981. - 278 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 38. évf. 96. sz. (1982. ápr. 25.), p. 8.

256. A nyugati hadtest / Székely János. - Budapest : Magvető, 1982. - 243 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 38. évf. 119. sz. (1982. máj. 23.), p. 8.

257. Latroknak is játszott : [két regény : Virágos Katona ; Rózsaméz] / Gion Nándor. - Budapest : Magvető, [1982]. - 549 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 38. évf. 125. sz. (1982. máj. 30.), p. 8.

258. Gellért : történelmi regény / Szentmihályi Szabó Péter. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1982. - 247 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 38. évf. 173. sz. (1982. júl. 25.), p. 8.

259. A magyar irodalom története : 1945-1975 : 4. [köt] A határon túli magyar irodalom / szerk. Béládi Miklós. - Budapest : Akadémiai K., 1982. - 463 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 38. évf. 221. sz. (1982. szept. 21.), p. 4.

260. Janus Pannonius ; magyarországi humanisták / [a vál., a szöveggondozás és a jegyzetek Klaniczay Tibor munkája] ; [ford. Kardos Tibor et al.]. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1982. - 1412 p. - (Magyar remekírók
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 38. évf. 250. sz. (1982. okt. 24.), p. 8.

261. A Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája : 1924-1944 / közzéteszi Marosi Ildikó. - Bukarest : Kriterion Kvk., 1980. - 1. köt. 438, [2] p. - 2. köt. 490, [3] p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Napjaink. - 21. évf. 6. sz. (1982), p. 34-35.

262. Magyar századok / Virág Benedek ; [vál., s. a. r. és az utószót írta Mezei Márta] ; [a jegyz. kész. és a latin szöveget ford. Wimmer Éva]. - Budapest : Magvető, 1983. - 466 p., [1] t. fol. - (Magyar hírmondó)
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Kritika. - 21. évf. 9. sz. (1983), p. 29.

263. Megszámláltattál... / Bánffy Miklós ; a bev. tanulmányt Illés Endre írta. - [Budapest] : Helikon, 1982. - 553 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Könyvvilág. - 28. évf. 4. sz. (1983), p. 12.

264. Beszélgetés a ferdetoronnyal ; Túl a palánkon / Móra Ferenc. - [Budapest] : Szépirodalmi Kvk., 1983. - 438, [2] p. - (Móra Ferenc művei)
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Könyvvilág. - 28. évf. 5. sz. (1983), p. 20.

265. Az országépítő / Kós Károly. - [Budapest] : Helikon, 1983. - 350 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 39. évf. 298. sz. (1983. dec. 18.), p. 8.

266. Visszaemlékezéseim ; [Napló és emlékezések] / Degré Alajos ; [összeáll., szerk., a bevezetést és a jegyzeteket írta Ugrin Aranka]. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1983. - 544 p. - (Magyar századok)
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Könyvvilág. - 28. évf. 7. sz. (1983), p. 2.

267. Magyar emlékiratírók, 16-18. század / [a válogatás, a szöveggondozás és a jegyzetek Bitskey István munkája]. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1982. - 1000 p. - (Magyar remekírók)
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 39. évf. 31. sz. (1983. febr. 6.), p. 8.

268. Közel s távol : összegyűjtött elbeszélések 1948-1981 / Cs. Szabó László. - Budapest : Magvető, 1983. - 595 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 47. évf. 141. sz. (1984. jún. 17.), p. 6.

269. Madách és Nógrád a reformkorban : tanulmányok / Praznovszky Mihály. - Salgótarján : Nógrád m. Tcs., 1984. - 203 p. (Palócföld könyvek)
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 48. évf. 120. sz. (1985. máj. 24.), p. 8.

270. Áttüntetések : regény / Végel László. - Újvidék : Forum, 1984. - 139 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 48. évf. 227. sz. (1985. szept. 27.), p. 7.

271. Kalandozások / Nagy Péter. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1985. - 249 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Nagyvilág. - 30. évf. 12. sz. (1985), p. 1890-1892.

272. Napló : (1836-1842) / Tóth Péter ; [a szöveget gondozta, a jegyzeteket és az utószót írta Szegedy-Maszák Mihály]. - Budapest : Magvető Kvk., 1984. - 597 p. - (Magyar hírmondó)
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Irodalomtörténet. - 68. (18.) évf. 4. sz. (1986), p. 972-976.

273. George Sand világa / Dániel Anna. - Budapest : Európa, 1985. - 327 p. - (Írók világa)
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Könyvvilág. - 31. évf. 2. sz. (1986), p. 8.

274. Katherine Mansfield világa / Mohay Béla. - Budapest : Európa, 1985. - 332 p. - (Írók világa), p. 323-332.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Könyvvilág. - 31. évf. 2. sz. (1986), p. 8.
ua. Nagyvilág. - 33. évf. 1. sz. (1988), p. 130-132.

275. Utazás külföldön : válogatás Szemere Bertalan nyugat-európai útinaplójából / [vál., szerk., s. a. r., a jegyzeteket és a szerkesztői utószót írta Steinert Ágota ; a tanulmány Sőtér István munkája]. - [Budapest] : Helikon, 1983. - 488, 3 p., 10 t.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 49. évf. 180. sz. (1986. aug. 1.), p. 4.

276. Múzeumok az emberiség örökségéért / Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 49. évf. 294. sz. (1986. dec. 15.), p. 4.
Az ICOM 14. közgyűléséről


277. Képnovellák / Szakonyi Károly ; [Eigel István képeivel]. - Budapest : Magvető, 1987. - 229 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Könyvvilág. - 32. évf. 12. sz. (1987), p. 11.

278. Egy nemzetet az emberiségnek : tanulmányok a magyar reformkorról és 1848-ról / Gergely András. - Budapest : Magvető, 1987. - 500 p. - (Elvek és utak)
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 51. évf. 115. sz. (1988. máj. 16.), p. 6.

279. Maugham világa / Budai Katalin. - [Budapest] : Európa Könyvkiadó, 1986. - 264 p. - (Írók világa)
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Nagyvilág. - 33. évf. 1. sz. (1988), p. 130-132.

280. Bécs és Pest-Buda a régi századvégen : 1765-1800 / H. Balázs Éva. - Budapest : Magvető, 1987. - 341, [1] p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Népszabadság. - 46. évf. sz. (1988. márc. 24.), p. 7.

281. Kölcsey Ferenc összes versei / [sajtó alá rend. Kulin Ferenc]. - Bratislava : Madách Budapest : Szépirod. Kvk., 1990. - 172 p.
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Könyvvilág.- 35. évf. 10. sz. (1990), p. 3.

282. Emlékirataim / Horthy Miklós ; szerk. Antal László ; jegyz. Sipos Péter. - 3. kiad. Budapest : Európa ; História, 1990. - 417 p. 4 t. - (Extra Hungariam)
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Könyvvilág. - 35. évf. 12. sz. (1990, p. 14.

283. A Lemprière-lexikon / Lawrence Norfolk ; [ford. és az utószót írta Gy. Horváth László] ; [a jegyzeteket Gy. Horváth László és Zsolt Angéla állította össze]. - Budapest : Európa ; 1994. - 733, [1] p.
Ismert.: Világsiker vagy több annál? / Taxner-Tóth Ernő
In: Magyar nemzet. - 58. évf. 13. sz. (1995. jan. 16.), p. 14.

284. Megalkuvás és erőszak : Az Egyesült Államok és a szovjet térhódítás Magyarországon, 1944-1949 / Borhi László. - Debrecen : Kossuth Egyetemi K. ; [Budapest] : Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet, 1997. - 187 p.
Ismert.: Szabadrablás a vasfüggöny mögött / Taxner-Tóth Ernő
In: Lyukasóra. - 7. évf. 5. sz. (1998), p. 24.

285. Napló / Karinthy Ferenc ; [s. a. r. Jovánovics Miklós]. - Budapest : Littoria, 1993. -
[1. köt.], 1967-1969 502 p.
[2. köt.], 1970-1973 475 p.
[3. köt.], 1974-1991 462 p.
Ismert.: Debrecen, Nagyállomás : húsvét lázzal és Karinthy Cinivel
In: Lyukasóra. - 7. évf. 8. sz. (1998), p. 26-27.


286. Hollóidő / Szilágyi István. - Budapest : Magvető, 2001. - 544 p.
Ismert.: És szól a holló: soha, soha már /Taxner-Tóth Ernő
In: Lyukasóra. - 11. évf. 5. sz. (2002), p. 26-28.


VI. SZÍNIKRITIKÁK287. Szörnyeteg / Németh László
Dráma. Előadás a Színházban, 1966
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 10. évf. 2. sz. (1967), p. 172-176.

288. Mocorgó / Fejes Endre
Dráma. Előadás a Thália Színházban, 1966
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 10. évf. 5. sz. (1967), p. 455-460.

289. Kiáltás / H. Barta Lajos
Színmű. Előadás a Katona József Színházban, 1967
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 10. évf. 5. sz. (1967), p. 455-460.

290. Az áruló / Németh László
Történeti dráma. Előadás a Madách Színházban, 1966
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 10. évf. 5. sz. (1967), p. 455-460.

291. Az ördög ügyvédje / Thurzó Gábor
Színmű. Előadás a Vígszínházban, 1966
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 10. évf. 5. sz. (1967), p. 455-460.

292. Négykezes : Bösendorf ; Dunakanyar / Karinthy Ferenc
Két egyfelvonásos. Előadás a Madách Kamaraszínházban, 1966
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 10. évf. 5. sz. (1967), p. 455-460.

293. Egy nő, akinek lelke van / Gyárfás Miklós
Vígjáték. Előadás a József Attila Színházban, 1976
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 10. évf. 12. sz. (1967), p. 1157-1161.

294. Tóték / Örkény István
Tragikomédia. Előadás a Thália Színházban, 1967
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 10. évf. 5. sz. (1967), p. 455-460.

295. Mózes / Madách Imre ; [Színpadra alkalmazta Keresztury Dezső]
Drámai költemény. Előadás a Nemzeti Színházban, 1967
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Népszabadság. - 25. évf. (1967. nov. 18.), p. 7.

296. Férfikor / Mesterházi Lajos
Játék. Előadás József Attila Színházban, 1967
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Népszabadság. - 25. évf. sz. (1967. dec. 28.), p. 6.

297. Zrínyi / Darvas József ; [zene: Blum Tamás]
Dráma. Előadás a Thália Színházban, 1967
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Népszabadság. - 25. évf. sz. (1967. dec. 28.), p. 7.

298. Szerencse vagy halál / Somogyi Tóth Sándor
Dráma. Előadás a Thália Színházban, 1967
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Népszabadság. - 25. évf. 259. sz. (1967. nov. 2.), p. 7.
ua. Jelenkor. - 11. évf. 3. sz. (1968), p. 276-280.

299. Fáklyaláng / Illyés Gyula
Dráma. Előadás a Katona József Színházban, 1968
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 11. évf. 3. sz. (1968), p. 276-280.

300. Túlélők / Boldizsár Iván
Dráma. Előadás a Katona József Színházban, 1967
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 11. évf. 3. sz. (1968), p. 276-280.


301. Sírkő és kakaó / Eörsi István
Tragikomédia. Előadás a Thália Színházban, 1968
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 11. évf. 3. sz. (1968), p. 276-280.

302. Egyszál magam / Raffai Sarolta
Színmű. Előadás a kecskeméti Katona József Színházban, 1967
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 11. évf. 3. sz. (1968), p. 276-280.

303. Catullus / Füst Milán
Dráma. Előadás a Madách Színházban, 1968
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 11. évf. 6. sz. (1968), p. 548-553.

304. Lila ákác / Szép Ernő
Színmű. Előadás a Madách Kamaraszínházban, 1968
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 11. évf. sz. (1968), p. 548-553.

305. Szerelmem, Elektra / Gyurkó László
Tragédia. Előadás a Nemzeti Színházban, 1968
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 11. évf. 6. sz. (1968), p. 548-553.

306. Éjszaka / Sánta Ferenc
Dráma. Előadás a Katona József Színházban, 1968
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 11. évf. 6. sz. (1968), p. 548-553.

307. Csibe / Móricz Zsigmond
Színmű. Előadás a Thália Színházban, 1968
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 11. évf. 7-8. sz. (1968), p. 729-735.

308. Komámasszony, hol a stukker? / Görgey Gábor
Komédia. Előadás a Thália Színház Stúdiószínpadán, 1968
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 11. évf. 7-8. sz. (1968), p. 729-735.

309. Ördöghegy / Szakonyi Károly
Dráma. Előadás a Madách Kamaraszínházban, 1968
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 11. évf. 12. sz. (1968), p. 1115-1118.

310. Thomson kapitány / Berkesi András
Színmű. Előadás a József Attila Színházban, 1968
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 11. évf. 12. sz. (1968), p. 1115-1118.

311. Hordók / Eörsi István
Színmű. Előadás a Pesti Színházban, 1968
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 11. évf. 12. sz. (1968), p. 1115-1118.

312. Mózes, a szabadító / Pap Károly
Dráma. Előadás a kecskeméti Katona József Színházban, 1968
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Népszabadság. - 26. évf. sz. (1968. jan. 31.), p. 7.

313. A vezérkari főnök / Száraz György
Dráma. Előadás a Nemzeti Színházban, 1969
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 13. évf. 5. sz. (1969), p. 474-479.

314. Törtetők / Illés Endre
Vígjáték. Előadás a Madách Kamaraszínházban, 1969
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 12. évf. 5. sz. (1969), p. 474-479.

315. Üvegcsapda / Vészi Endre
Groteszk. Előadás a Katona József Színházban, 1969
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 12. évf. 5. sz. (1969), p. 474-479.

316. A kívülálló / Sükösd Mihály
Dráma. Előadás a Vígszínházban, 1969
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 12. évf. 5. sz. (1969), p. 474-479.

317. Széchenyi / Németh László
Történelmi dráma. Előadás a Katona József Színházban
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 12. évf. 5. sz. (1969), p. 477-479.

318. Szekrénybe zárt szerelem / Szabó György
Dráma. Előadás a Pesti Színházban, 1969
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 12. évf. 7-8. sz. (1969), p. 755-759.

319. A planétás ember / Goda Gábor
Színmű. Előadás a Thália Színházban, 1969
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 12. évf. 12. sz. (1969), p. 1112-1116.

320. Kvartett / Sándor Iván
Dráma. Előadás a Thália Színház Stúdió Színpadán, 1969
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 13. évf. 3. sz. (1970), p. 261-265.

321. Ki lesz a bálanya? / Csurka István
Szatíra. Előadás a Thália Színház Stúdió Színpadán, 1969
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 13. évf. 3. sz. (1970), p. 261-265.

322. Vonó Ignác / Fejes Endre
Komédia. Előadás a Madách Kamaraszínházban, 1969
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 13. évf. 3. sz. (1970), p. 261-265.

323. Szerelmesek a város felett / Boldizsár Miklós
Színmű. Előadás a Thália Színház Stúdió Színpadán, 1969
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 13. évf. 3. sz. (1970), p. 261-265.

324. Adáshiba / Szakonyi Károly
Dráma. Előadás a Pesti Színházban, 1970
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 13. évf. 7-8. sz. (1970), p. 733-738.

325. Napóleon és Napóleon / Szabó György
Színmű. Előadás a Vígszínházban, 1970
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 13. évf. 7-8. sz. (1970), p. 733-738.

326. Gellérthegyi álmok / Karinthy Ferenc
Színmű. Előadás a Madách Kamaraszínházban, 1970
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 13. évf. 7-8. sz. (1970), p. 733-738.

327. Sötét galamb / Örkény István
Dráma. Előadás a Nemzeti Színházban, 1970
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 13. évf. 12. sz. (1970), p. 1121-1125.

328. Tiszták / Illyés Gyula
Dráma. Előadás a Vígszínházban, 1970
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 13. évf. 12. sz. (1970), p. 1121-1125.

329. Gyász / Németh László
Dráma. Előadás a Huszonötödik Színházban, 1970
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 13. évf. 12. sz. (1970), p. 1121-1125

330. Az Öreg / Gyurkovics Tibor
Színmű. Előadás a Pesti Színházban, 1971
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 14. évf. 4. sz. (1971), p. 350.

331. Utolsó tét / Raffai Sarolta
Dráma. Előadás a Katona József Színházban, 1971
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 14. évf. 4. sz. (1971), p. 351-352.

332. Bodnárné / Németh László
Színmű. Előadás a Madách Színházban, 1971
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 14. évf. 4. sz. (1971), p. 352-353.

333. Döglött aknák / Csukás István
Vígjáték. Előadás a Katona József Színházban, 1971
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 14. évf. 7-8. sz. (1971), p. 699-700.

334. A holdbéli csónakos / Weöres Sándor
Költői játék. Előadás a Thália Színházban, 1971
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 14. évf. 7-8. sz. (1971), p. 700-701.

335. Macskajáték / Örkény István
Tragikomédia. Előadás a Pesti Színházban, 1971
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 14. évf. 7-8. sz. (1971), p. 702-703.

336. A térképen nem található / Darvas József
Dráma. Előadás a Madách Színházban, 1971
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. 14. évf. 7-8. sz. (1971), p. 703-705.

337. Bölcsek a fán / Illyés Gyula
Színmű. Előadás a Katona József Színházban, 1972
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 15. évf. 1. sz. (1972), p. 55-56.

338. Ház a város mellett / Sarkadi Imre
Színmű. Előadás a Pesti Színházban, 1971
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 15. évf. 1. sz. (1972), p. 57-59.

339. Vendégség / Páskándi Géza
Történelmi dráma. Előadás a Pesti Színházban, 1971
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 15. évf. 3. sz. (1972), p. 203-207.

340. Énekes madár / Tamási Áron
Székely népi játék. Előadás az Ódry Színpadon, 1971
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 15. évf. 5. sz. (1972), p. 442-443.

341. Bál a pusztán / Illyés Gyula
„Hősi komédia”. Előadás a Thália Színházban, 1972
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 15. évf. 5. sz. (1972), p. 443-444.

342. Fegyverletétel / Galambos Lajos
Dráma. Előadás a Vígszínházban, 1972
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 15. évf. 5. sz. (1972), p. 446-447.

343. Szék, ágy, szauna / Csukás István
Vígjáték. Előadás a Thália Színházban, 1972
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 15. évf. 7-8. sz. (1972), p. 698.

344. A hosszú előszoba / Vészi Endre
Dráma. Előadás a Madách Színházban, 1972
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 15. évf. 7-8. sz. (1972), p. 698-699.

345. Nagyvizit / Gyurkovics Tibor
Tragikomédia. Előadás a Pesti Színházban, 1972
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 15. évf. 7-8. sz. (1972), p. 699-701.

346. Liliom / Molnár Ferenc
Színmű. Előadás a Vígszínházban, 1971
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 16. évf. 4. sz. (1973), p. 347.

347. Szellemidézés / Karinthy Ferenc
Színmű. Előadás a Madách Kamaraszínházban, 1972
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 16. évf. 4. sz. (1973), p. 348-349.

348. II. Lajos király / Szomory Dezső
Dráma. Előadás a Madách Színházban, 1973
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 16. évf. 4. sz. (1973), p. 349-351.

349. Énekes madár / Tamási Áron
Székely népi játék. Előadás a Madách Színházban, 1973
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 16. évf. 4. sz. (1973), p. 351-352.

350. Viszontlátásra, drága / Tersánszky Józsi Jenő ; [színpadra alkalmazta Maár Gyula]
Színmű. Előadás a Pesti Színházban, 1972
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 16. évf. 7-8. sz. (1973), p. 696-698.

351. Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról / Déry Tibor
Musical. Előadás a Vígszínházban, 1973
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 16. évf. 7-8. sz. (1973), p. 703-704.

352. Testvérek / Illyés Gyula
Tragédia. Előadás a Nemzeti Színházban, 1973
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 16. évf. 7-8. sz. (1973), p. 704-705.

353. A búsképű lovag Don Quijote de la Mancha szörnyűséges kalandjai és gyönyörűséges halála / Gyurkó László
Színmű. Előadás a Huszonötödik Színházban, 1973
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 16. évf. 7-8. sz. (1973), p. 705-706.

354. Utópia : Falanszter ; Antikrisztus / Hernádi Gyula
Két egyfelvonásos. Előadás a Huszonötödik Színházban, 1973
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 16. évf. 7-8. sz. (1973), p. 706-707.

355. Szerelmetes barátaim / Kende Sándor
Dráma. Előadás a Katona József Színházban, 1973
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 17. évf. 1. sz. (1974), p. 58.

356. Széchenyi és az árnyék / Eörsi István
Dráma. Előadás a Pesti Színházban, 1973
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 17. évf. 1. sz. (1974), p. 59-61.

357. Színház a Cethal hátán / Hubay Miklós
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 17. évf. 1. sz. (1974), p. 61-63.
Színmű. Előadás a Nemzeti Színházban, 1974

358. Liliom / Molnár Ferenc
Színmű. Előadás a Vígszínházban, 1972
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 16. évf. 4. sz. (1974), p. 347.

359. Névtelen levelek / Illés Endre
Színmű. Előadás a Madách Színházban, 1974
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 17. évf. 5. sz. (1974), p. 440-441.

360. Alattunk a város / Benedek Katalin
Színmű. Előadás a József Attila Színházban, 1973
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 17. évf. 1. sz. (1974), p. 59.

361. Hongkongi paróka / Szakonyi Károly
Komédia. Előadás a Katona Józsf Színházban, 1973
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 17. évf. 5. sz. (1974), p. 439-440.

362. Vőlegény / Szép Ernő
Vígjáték. Előadás a Madách Kamaraszínházban, 1974
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 17. évf. 5. sz. (1974), p. 441.

363. Csalóka szivárvány / Tamási Áron
Dráma. Előadás a Madách Kamaraszínházban, 1974
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 17. évf. 5. sz. (1974), p. 441-442.

364. Gandhi / Németh László
Dráma. Előadás a Thália Színházban, 1973
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 17. évf. 5. sz. (1974), p. 442-443.

365. Vérrokonok / Örkény István
Színmű. Előadás a Pesti Színházban, 1974
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 17. évf. 7-8. sz. (1974), p. 665-666.

366. Levelek Arisztophanészhez / Lengyel József ; [irodalmi munkatárs Köves István]
Komédia. Előadás a Thália Színházban, 1974
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 17. évf. 7-8. sz. (1974), p. 666-667.

367. Erzsébetváros / Zsolt Béla
Színmű. Előadás a Thália Színházban, 1974
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 17. évf. 7-8. sz. (1974), p. 667-668.

368. Egyszárnyú madarak / Illés Endre
Színmű. Előadás a Katona József Színházban, 1974
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 18. évf. 1. sz. (1975), p. 76-77.

369. A rab kocsija és a kocsi rabja / Páskándi Géza
Komédia. Előadás a József Attila Színházban, 1974
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 18. évf. 1. sz. (1975), p. 76-77.

370. A murányi kaland / Móricz Zsigmond ; [zene: Papp Zoltán]
Zenés vígjáték. [Átdolgozott, rövidített szöveg]. Előadás a Madách Színházban, 1974
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 18. évf. 1. sz. (1975), p. 77-78.

371. Történelem alulnézetben / László-Bencsik Sándor
Dráma. Előadás a Thália Színházban, 1975
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 18. évf. 6. sz. (1975), p. 552.

372. Bánk bán / Katona József
Tragédia. Előadás a Nemzeti Színházban, 1975
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 18. évf. 8. sz. (1975), p. 739-741.

373. Csillag a máglyán / Sütő András
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 19. évf. 2. sz. (1976), p. 151-156.
Színmű. Előadás a Madách Színházban, 1976

374. Rezeda Kázmér szép élete / Krúdy Gyula
Színmű. Előadás a Vígszínházban, 1976
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 19. évf. 5. sz. (1976), p. 449.

375. A hétfejű tündér / Lázár Ervin
Színmű. Előadás a Thália Színházban, 1976
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 19. évf. 5. sz. (1976), p. 449-450.

376. Colbert / Németh László
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
Színmű. Előadás a Madách Kamaraszínházban, 1976
In: Jelenkor. - 19. évf. 5. sz. (1976), p. 450-451.

377. Spanyol Izabella / Illés Béla
Színmű. Előadás a Madách Színházban, 1976
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 19. évf. 5. sz. (1976), p. 451-453.

378. Az a szép fényes nap / Szabó Magda
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
Színmű. Előadás a Nemzeti Színházban, 1976
In: Jelenkor. - 19. évf. 5. sz. (1976), p. 453-454.

379. VII. Gergely / Németh László
Dráma. Előadás a Nemzeti Színházban, 1975
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 18. évf. 6. sz. (1975), p. 548-550.

380. Elveszett Paradicsom / Németh László
Dráma. Előadás a Madách Színházban, 1975
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 18. évf. 6. sz. (1975), p. 550-552.

381. Csongor és Tünde / Vörösmarty Mihály
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
Színmű. Előadás a Nemzeti Színházban, 1976
In: Jelenkor. - 19. évf. 7-8. sz. (1976), p. 695-700.

382. Anyaföld / László-Bencsik Sándor
Színmű. Előadás a Thália Színházban, 1976
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 19. évf. 7-8. sz. (1976), p. 695-700.

383. Eredeti helyszín / Csurka István
Színmű. Előadás a Pesti Színházban, 1976
Ismert.: Taxner-Tóth Ernő
In: Jelenkor. - 19. évf. 7-8. sz. (1976), p. 695-700.


VII. MEGEMLÉKEZÉSEK, NEKROLÓGOK

384. Kós Károly nyolcvanéves
In: Magyar nemzet. - 19. évf. 294. sz. (1963. dec. 17.), p. 4.

385. Fábry Zoltán hetvenéves
In: Budapester Rundschau. - 1. évf. 26. sz. (1967), p. 10.

386. A 85 éves Kós Károly
In: Kortárs. - 13. évf. 2. sz. (1969), p. 187-190.

387. Illés Endre hetvenéves
In: Napjaink. - 11. évf. 6. sz. (1972), p. 10.

388. Rügyek és reménységek, virágok és veszedelmek : emlékezés Tamási Áronra
In: Napjaink. - 11. évf. 11. sz. (1972), p. 9.

389. Százötven éve született Henrik Ibsen
In: Magyar hírlap. - 11. évf. 67. sz. (1978. márc. 19.), p. 8.

390. „...a népeknek nincs féltettebb kincsük, mint a nyelvök…” : ma 175 éve született Bajza József In: Magyar nemzet. - 36. évf. 25. sz. (1979. jan. 31.), p. 4.

391. „Szép fa, kertem új lakója” : száz éve mutatták be a Csongor és Tündét
In: Magyar nemzet. - 35. évf. 282. sz. (1979. dec. 2.), p. 10.

392. Részletek a kiadatlan naplóból : száz éve született Lengyel Menyhért
In: Magyar nemzet. - 36. évf. 10. sz. (1980. jan. 13), p. 11.
Szövegközlés is.

393. „Kelenföldnek koszorús zengője” : Virág Benedek halálának 150. évfordulójára
In: Magyar nemzet. - 36. évf. 22. sz. (1980. jan. 27.), p. 11.

394. Egy elfelejtett síremlék
In: Magyar nemzet. - 36. évf. 73. sz. (1980. márc. 27.), p. 10.
Hozzászólások: [Péter László] P. L.
In: Magyar nemzet. - 36. évf. 87. sz. (1980. ápr. 15.), p. 9.
Móra Gábor
Magyar nemzet. - 36. évf. 101. sz. (1980. máj. 1.), p. 14.
Fischer Árpád
In: Magyar nemzet. - 36. évf. 87. sz. (1980. aug. 1.), p. 9.
Virág Benedek (1754-1830)

395. Miklós Róbert : 1917-1980
In: Magyar nemzet. - 36. évf. 96. sz. (1980. ápr. 25.), p. 4.

396. „Ésszel könnyíteni sorsodon” : százötven éve halt meg Kisfaludy Károly
In: Magyar nemzet. - 36. évf. 275. sz. (1980. nov. 23.), p. 11.

397. Szobotka Tibor : 1913-1982
In: Magyar nemzet. - 38. évf. 57. sz. (1982. márc. 9.), p. 5.

398. Hetvenöt éves a Petőfi Irodalmi Múzeum
In: Magyarország. - 21. évf. 40. sz. (1984), p. 23.

399. A „titokzatos” Ambrus Zoltˇn
In: Magyar nemzet. - 48. évf. 219. sz. (1985. szept. 18.), p. 7.
Ambrus Zoltán szobrának felavatása : Gödöllő, 1985.szeptember 14.

400. Korszakos jelentőségű tudóst veszítettünk el : nekrológ : In memoriam Tarnai Andor
In: Magyar Nemzet. - 57. évf. 221. sz. (1994. szept. 21.), p. 10.

401. Levonom vitorlám
In: Lyukasóra. - 6. évf. 3. sz.(1997), p. 35-36.
Bertha Bulcsu (1935-1997)

VIII. KÖZÉLETI ÍRÁSOK, RIPORTOK
(VÁLOGATÁS)

402. Töprengés a színházi közönségről
In: Magyar nemzet. - 38. évf. 25. sz. (1982. jan. 30.), p. 14.

403. Írók és árfolyamok / [riporter Valachi Anna]
In: Magyar hírlap. - 16. évf. 143. sz. (1983), p. [mell.] 16-17.

404. Egy hagyaték hazatért : Cs. Szabó László könyvtára és kézírásai ; [riporter] Murányi Gábor
In: Magyar nemzet. - 48. évf. 210. sz. (1985. szept. 7.), p. 9.

405. A Károlyi-palota
In: Budapest. - 25. évf. 1. sz. (1987), p. 35-38.

406. Taxner-Tóth Ernő közgyűlési beszéde
In: Kölcsey Társaság füzetei. - 2 (1990), p. 31-35.
Elhangzott a Kölcsey Társaság közgyűlésén Fehérgyarmaton 1990. szept. 8-án.

407. Százmillió - mire is? : az Osvát Ernő-alapítvány döntéseiről / [riporter] [Lőcsei Gabriella] (lőcsei)
In: Magyar nemzet. - 53. évf. 59. sz. (1990. márc. 10.), p. 10.
Egy zsűritag magánvéleménye : laptámogató
In: Magyar nemzet. - 54. évf. 58. sz. (1991. márc. 9.), p. 12.

408. Ki fizesse meg a számlát? : a történelem átfestése
In: Magyar nemzet. - 54. évf. 236. sz. (1991. okt. 8.), p. 6.
Vígh Károly Átfesthető-e a történelem? című cikkéhez

409. A beállványozott Akadémia
In: Magyar nemzet. - 54. évf. 272. sz. (1991. nov. 20.), p. 6.
Hozzászólás: Kevesebb pénz, kevesebb szabadság : az akadémiai törvény megváltoztathatja a keretrendszert / Harsányi László
In: Magyar nemzet. - 54. évf. 273. sz. (1991. nov. 21.), p. 11.

410. Át kell törni a politika iránti közöny falát : töprengés a pártelitekről és a szavazói bázisról két választás között
In: Magyar nemzet. - 63. évf. 253. sz. (2000), p. 6.

411. A Demszky-lufi és a világváros-építés árnyoldalai
In: Magyar nemzet. - 63. évf. 272. sz. (2000), p. 6.

412. Lépcsők a földgömbön
In: Magyarország 2000 : beszámoló a társadalom és a gazdaság főbb folyamatairól ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2001. - p. 116-121.

413. A köznevelés színvonalának emelése közérdek
In: Magyar nemzet. - 64. évf. 6. sz. (2001), p. 6.
Horkay Hörcher Ferenc „A képzelet vámszedői” c. cikkéhez

414. Mit jelent a „jóléti rendszerváltás” jelszava? A szocialista miniszterelnök-jelölt újra a marxizmus politikai gazdaságtanától az „osztályellenesség” jól fizetett képviseletéig
In: Magyar nemzet. - 64. évf. 145. sz. (2001), p. 6.

415. Kossuth Lajos azt üzente - mit is? A reformkor magyar liberálisai nem a mindent kirekesztő tagadásban, hanem az értékmegőrzésben, az építésben látták céljukat
In: Magyar nemzet. - 64. évf. 243. sz. (2001), p. 6.


NÉVMUTATÓ

Ablonczy László 2
Acél Zsuzsanna 127
Ács Margit 183
Ady Endre 9,
Agárdi Péter 106
Ambrus Zoltán 400
Antal László 283
Áprily Lajos 35, 51, 166, 244
Austen, Jane 99
Babits Mihály 69, 81, 141, 197, 205
Bajza József 63, 391
Balassa Klára 42
Balázs Éva, H. 281
Bánffy Miklós 264
Banó István 194
Bart István 52, 171, 250
Barta Lajos, H. 290
Barth, John 48
Barthel, Wolfgang 23
Bartos Tibor 45
Báti László 46
Bátki Mihály 1
Béládi Miklós 260
Belia György 205
Benedek Katalin 361
Berkesi András 311
Bertha Bulcsu 240, 241, 402
Berze Nagy János 194
Berzsenyi Dániel 10, 207
Binder Pál 253
Bitskey István 110, 227, 268
Blum Tamás 298
Boldizsár Iván 301
Boldizsár Miklós 324
Borbély Szilárd 9,
Borhi László 285
Bori Imre 162
Borsos Miklós 205
Brontë, Anne 5
Brontë, Charlotte 5
Brontë, Emily 5
Budai Katalin 3, 280
Bukta Zsuzsa 7,
Burány Nándor 200
Csaplár Ferenc 237
Cseh Gabriella 107
Cseres Tibor 147
Cserháti László 1
Csetri Lajos 85
Csokonai Vitéz Mihály 9, 193
Csorba Csilla, E. 17
Csukás István 334, 344
Csurka István 322, 384
Dániel Anna 274
Darvas József 298, 337
Deák Ferenc 6,
Deák Tamás 176, 208
Debreczeni Attila 98
Defoe, Defoe 127
Degré Alajos 267
Demszky Gábor 411
Déry György 38, 47
Déry Tibor 163, 352
Dévényi Iván 1
Dickens, Charles 1, 68, 73
Duba Gyula 199
Dürrenmatt, Friedrich 30
Eigel István 101, 278
Ellison, Ralph 45
Enyedi Nagy Mihály 106
Eörsi István 302, 312, 357
Eötvös József 10, 107, 110, 111, 113, 114, 118
Fábián Gábor 6,
Fábry Zoltán 386
Faludi Ferenc 202
Faulkner, William 38
Fazekas Mihály 252
Fehér Géza 187
Fejes Endre 289, 323
Fenyéri Gyula 6,
Fenyő István 1, 251
Fischer Árpád 395
Fischer, Joseph 255
Fodor András 206
Földváry Györgyi 101
Fülöp Lajos 194
Fülöp Géza 216
Füst Milán 127, 304
Gál István 197
Galambos Lajos 343
Gáll István 167, 188
Galsworthy, John 46
Geher István 171
Gerelyes Endre 160
Gerencsér Miklós 247
Gergely András 279
Gergely Pál 187
Gion Nándor 258
Goda Gábor 159, 320
Goethe, Johann Wolfgang von 12, 118, 125, 126
Göncz Árpád 173
Gönczy Monika 110
Görgey Gábor 309
Görömbei András 111
Greene, Graham 138
Gross Arnold 159
Gyárfás Miklós 294
Gyergyai Albert 216
Györffi Kálmán 215
Gyulai Líviusz 210
Gyulai Pál 198
Gyurkó László 306, 354
Gyurkovics Tibor 331, 346
Halász Gábor 197
Hargittay Emil 245
Harsányi László 410
Heltai János 245
Hemingway, Ernest 186
Hernádi Gyula 355
Hernádi Miklós 52
Hevesi Sándor 68
Horkay Hörcher Ferenc 414
Horthy Miklós 283
Horváth János 202
Horváth Károly 19, 58
Horváth László, Gy. 284
Hubay Miklós 254, 358
Huszár Sándor 211
Ibsen, Henrik 390
Illés Béla 378
Illés Endre 209, 210, 264, 315, 360, 369, 388
Illés Ilona 13, 15,
Illés László 53
Illyés Gyula 53, 174, 300, 329, 338, 342, 353
Imre László 9, 110
Janus Pannonius 261
Jékely Zoltán 166, 242
Juhász Géza 193
Juhász Izabella 193
Julow Viktor 252
Kampis Péter 225
Kántor Lajos 231, 234
Kardos László 179
Kardos Tibor 261
Karinthy Ferenc 203, 286, 293, 327, 348
Kassák Lajos 13, 15, 120, 170, 237
Kászonyi Dániel 192
Katona József 373
Kazinczy Ferenc 8, 10, 76, 83, 92, 109
Keleti Éva 174
Kelevéz Ágnes 81
Kemény Zsigmond 214
Kende Sándor 356
Kende Zsigmond 16, 132, 134
Kerényi Ferenc 4, 16, 254
Keresztury Dezső 32, 296
Kéry László 213
Kisfaludy Károly 10, 397
Kiss Csaba, Sz. 36, 37, 250
Kiss Dénes 226
Klaniczay Tibor 260
Kleist, Heinrich von 24
Kocsis Lajos 174
Kocztur Gizella 5
Kokas Károly 6,
Kolozsvári Grandpierre Emil 161
Kolozsvári Papp László 235
Komlovszki Tibor 228
Kónya Judit 189
Kós Károly 44, 266, 385, 387
Kosáry Domokos 192
Kosztolányi Dezső 183
Kovách Géza 253
Kovács János 229
Kő Pál 140
Kölcsey Ferenc 8, 10, 16, 20, 21, 22, 79, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 102, 131, 132, 134, 140, 141, 143, 282
Kölcsey Kálmán 22
Köntös-Szabó Zoltán 239
Körner Éva 162
Köves István 367
Kristó-Nagy István 46, 175
Krúdy Gyula 121, 375
Kulin Ferenc 282
Kurucz Gyula 191
László-Bencsik Sándor 372, 383
Lászlóffy Aladár 157
Lázár Ervin 376
Lengyel József 367
Lengyel Menyhért 123, 393
Lőcsei Gabriella 408
Lőkös István 230
Lukácsy Sándor 58
Lytton, David 36
Maár Gyula 351
Mács József 220
Madách Imre 82, 87, 296
Majtényi Erik 196
Makkai Sándor 246
Malamud, Bernard 42, 172
Mándy Iván 152
Mansfield, Katherine 275
Márkus László 192
Marosi Ildikó 262
Martinkó András 182
Maugham, William Somerset 280
McCullers, Carson 180
Mednyánszky Alajos 255
Méliusz József 165
Merényi Oszkár 207
Merva Mária, G. 21, 93
Mesterházi Lajos 297
Mezei Márta 54, 263
Miklós Róbert 396
Mohay Béla 275
Moldova György 218, 232
Molnár Ferenc 347, 359
Molnár Gál Péter 254
Móra Ferenc 219, 265
Móra Gábor 395
Móricz Zsigmond 201, 308, 371
Murányi Gábor 405
Nagy Imre 234
Nagy Péter 272
Nemes György 154
Nemes Nagy Ágnes 13, 41
Nemeskürty István 153
Németh László 288, 291, 318, 330, 333, 365, 377, 380, 381
Norfolk, Lawrence 284
Oates, Joyce Carol 57, 249, 250
Osvát Ernő 408
Osztovits Levente 180, 223
Ottlik Géza 68
Örkény István 151, 295, 328, 336, 366
Panek Zoltán 236
Pap Károly 313
Papp Ferenc 158
Papp Zoltán 371
Pašiková, Jaroslava 120
Páskándi Géza 254, 340, 370
Passos, John Dos 124
Pázmány Péter 227
Pelle János 243
Péter László 395
Petőfi Sándor 14, 202
Petrányi Ilona 127, 238
Poe, Edgar Allan 127
Pogány Péter 204
Praznovszky Mihály 270
Purdy, James 47, 80
Rab Zsuzsa 248
Rába György 81
Rácz-Székely Győző 2
Raffai Sarolta 303, 332
Reményik Sándor 127
Réti Tamás 2
Róbert Zsófia 58
Rónay György 170
Ruttkay Kálmán 78
Sand, George 274
Sándor István 169
Sándor Iván 321
Sánta Ferenc 307
Sarkadi Imre 339
Schedius Lajos 64
Shakespeare, William 25, 29
Shchiller, Friedrich 126
Sillitoe, Alan 49
Simonffy András 149
Sipos Péter 283
Solt Andor 187
Solténszky Mihály 106
Soltész Gáspár 255
Somogyi Tóth Sándor 33, 299
Sőtér István 276
Staud Géza 19
Steinert Ágota 276
Stettner (Zádor) György 6,
Styron, William 50, 173
Sükösd Mihály 186, 317
Sütő András 374
Szabédi László 234
Szabó Dezső 55
Szabó G. Zoltán 6
Szabó György 319, 326
Szabó Gyula 148, 233
Szabó László, Cs. 269, 405
Szabó Magda 40, 189, 190, 379
Szabó Z. Levente 7
Szabolcsi Gábor 3
Szakonyi Károly 31, 278, 310, 325, 362
Száraz György 314
Széchenyi István 10
Szegedy-Maszák Mihály 273
Székács Sámuel 194
Székely János 257
Széky Annamária 249
Szemere Bertalan 276
Szemere Pál 8, 90
Szemlér Ferenc 28, 34, 60, 146, 150, 185, 212
Szenczei László 256
Szentmihályi Szabó Péter 259
Szép Ernő 305, 363
Szilágyi Domokos 164
Szilágyi István 287
Szilvási Lajos 168
Szinnai Tibor 73
Szobotka Tibor 398
Szomory Dezső 349
Szörényi László 58, 198
Talpassy Tibor 195
Tamás Attila 110, 111
Tamási Áron 2, 341, 350, 364, 389
Tarján Tamás 5
Tarnai Andor 401
Telegdi Miklós 27
Tellér Gyula 48
Tersánszky Józsi Jenő 351
Teslér László 39
Thackeray, William Makepeace 3, 78
Thurzó Gábor 292
Toldy Ferenc 63
Tolnai Gábor 245
Tóth András 6
Tóth Árpád 238
Tóth Dezső 19, 181
Tóth Eszter 238
Tóth Péter 273
Ugrin Aranka 244, 267
Ungvári Tamás 133
Updike, John 56, 171
Valachi Anna 404
Varga Zoltán 224
Vas István 78, 155, 177, 178
Vasy Géza 2
Vécsey Miklós 93
Végel László 271
Vekerdi József 228
Veress Dániel 214
Vészi Endre 316, 345
Vészits Ferencné 219
Vígh Károly 409
Virág Benedek 263, 394, 395
Virágos Zsolt 184
Vitkovics Mihály 206, 230
Vörösmarty Mihály 6, 9, 10, 19, 54, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75,
77, 79, 84, 122, 181, 182, 187, 382, 392
Vujicsics D. Sztoján 206
Weöres Sándor 335
Wimmer Éva 263
Woolf, Virginia 129
Xántus János 169
Zalabai Zsigmond 222
Zoltán József 221
Zsigray Julianna 156
Zsolt Angéla 284
Zsolt Béla 368Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kérlek, hogy csak etikusan és nyomdafestéket tűrően írj a bejegyzésekhez megjegyzést!