Keresés ebben a blogban

2010. február 13., szombat

Életrajzok - Dr. Vargyas Péter

Vargyas Péter

dr habil, CSc, tanszékvezető egyetemi tanár


Szakmai életrajz

Születési idő: 1950. 10. 05. - elhunyt: 2009

1975 Egyetemi diploma megszerzése az ELTE Bölcsészettudományi Kara történelem

szakán, ókori történelemből speciális képzés, Diplomamunka assziriológiából

1975-1992 MTA Könyvtára Keleti Gyűjteményében dolgozik tudományos munkatársi,

majd főmunkatársi beosztásban.

1979 magyar állami ösztöndíjjal iraki kutatások

1980-1984 között levelező aspirantúra keretében a leningrádi Keletkutató Intézetben

dolgozott

1983, 1994 állami ösztöndíjjal szíriai tanulmányút

1985 egyiptomi tanulmányút, részvétel a thébai magyar ásatás munkájában

1987 Kandidátusi disszertáció megvédése

1988-1990 Heidelberg, Humboldt ösztöndíjjal

1992-1997 között egyetemi tanári beosztásban a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen

tanított, ahol kezdetben a Történettudományi Intézetét vezette,

majd dékánhelyettes volt.

1990-től egyetemi docensi beosztásban tanít a JPTE BTK Ókortörténeti Tanszékén

(1991/92-es tanévben a tanszéket vezette), kezdetben mellékállásban,

1997 december 1-től pedig főállásban.

1997-től Széchenyi Professzori Ösztöndíj

Kutatási terület

Ókori Kelet gazdaságtörténete.

Oktatási terület

Ókori Kelet története.

Publikációs jegyzék

 • Finet (ed.): La voix de l’opposition en Mésopotamie (Bruxelles: Institut des Hautes Etudes, 1975). Recenzió in Antik Tanulmányok 23/1 (1976) 150-151.

 • „Ahula”, Antik Tanulmányok 24/1 (1977) 25-28.

 • „Egy új sémi nyelv felfedezése. 15 000 ékírásos agyagtábla az i.e. III. évezredbõl”, ÉT 32 (1977) 134-137.

 • M. A. Dandamajev: Rabstvo v Vavilonii VII-IV vv. do n.e. (Moszkva: Nauka, 1974). Recenzió in Bibliotheca Orientalis 34 (1977) 71-73 = Antik Tanulmányok 23/1 (1976) 151-153.

 • „A Deuteronomium és az asszír szerzõdésforma”, in Scheiber S. (szerk.): MIOK Évkönyv(1977/1978) 411-418.

 • „L’interprétation d’un mot néo-assyrien”, in B. Hruska - G. Komoróczy (szerk.): Festschrift Lubor Matouš, (Budapest: ELTE, 1978), 269-277.

 • J. Harmatta - G. Komoróczy (szerk.): Wirtschaft und Gesellschaft im Alten Vorderasien(Budapest: Akadémiai, 1976). Recenzió in Antik Tanulmányok 25/2 (1978) 257-259.

 • „Az ugariti faluközösségek kérdéséhez”, Antik Tanulmányok 25/2 (1978) 226-230.

 • M. Heltzer: The Rural Community in Ancient Ugarit (Wiesbaden: Reichert, 1976).Recenzió in Ugarit-Forschungen 12 (1980) 482-487.

 • „Le mudu à Ugarit. Ami du roi?”, Ugarit-Forschungen 13 (1981) 157-162.

 • „Le cylindre Rassam et la Bible. Les parallèles du Dt. 29, 23-26”, Oikumene 3 (1982) 157-162.

 • „Kereskedelem és összehasonlító árak Ugaritban”, Antik Tanulmányok 30/2 (1983) 279-289.

 • „Nomád népek Mezopotámia történetében” in Tõkei F. (szerk.): Nomád társadalmak és államalakulatok (Budapest: Akadémiai, 1983), 109-121. (Kõrösi Csoma Kiskönyvtár, 18)

 • S. Schiffmann: Ugaritskoe obscestvo (Moszkva: Nauka 1982). Recenzió in Ugarit-Forschungen 16 (1984) 369-373.

 • M. Heltzer: Goods, Prices and the Organization of Trade in Ugarit (Wiesbaden: Reichert, 1978). Recenzió in Acta Orientalia Hung. 38 (1984) 260-262.

 • „Marchands hittites à Ugarit”, Orientalia Lovaniensia Periodica 16 (1985) 71-79.

 • Babilónia ártörténete az i.e. 1. évezredben (az alapvetõ fogyasztási cikkek árai).Budapest: MTAK, 1985. (Kandidátusi értekezés tézisei)

 • „Trade and Prices in Ugarit”, Oikumene 5 (1986) 103-116.

 • „Az eblai kutatások mai helyzete”. Utószó in Ch. Bermant - M. Weitzman: Egy ismeretlen ókori civilizáció. Ebla (Budapest: Gondolat, 1986), 271-282.

 • „A szellemi és fizikai munka anyagi megbecsülése az ókori Mezopotámiában”, Keletkutatás(1986 õsz) 3-16.

 • „The Problems of Private Economy in the Ancient Near East”, Bibliotheca Orientalis 44/3-4 (1987) 377-386.

 • „Stratification sociale à Ugarit” in M. Heltzer - E. Lipinski (szerk.): Society and Economy in the Eastern Mediterranean (c. 1500-1000 B.C.) Proceedings of the International Symposium held at the University of Haifa from the 28th of April to the 2nd of May 1985. (Leuven: Peeters, 1988) 111-123. (Orientalia Lovaniensia Analecta, 23)

 • „Circulation of Goods in Non-Palatial Context in the Ancient Near East”, Antik Tanulmányok 33/1 (1987-88) 37-42.

 • „Immigration into Ugarit in K. Van Lerberghe and A. Schoors (szerk.) Immigration and Emigration within the Ancient Near East. Festschrift E. Lipinski (Leuven: Peeters, 1995) 395-402.

 • „Les prix des denrées alimentaires de première nécessité en Babylonie à l’époque achéménide et hellénistique” in Deuxième rencontre d’histoire économique de Saint-Bertrand-de-Comminges (3-4 mai 1996). Prix et formation des prix dans les économies antiques, Premier fascicule de travail, 1-9

 • "On Some Unusual Neo-Babylonian Interest Rates", Specimina Nova 12 (1996) [1998] 323-325.

 • „The Mina of Karkemiš in the Neo-Assyrian Sources”, State Archives of Assyria Bulletin10/2 (1996) [1999] 9-14.

 • a-na 1/2 GÍN-šu GAL-bi ”, Nouvelles Assyriologique Brèves et Utilitaires (1997) 118-119.

 • „Getreidekursangaben und Preistarife im Assyrien und Babylonien des 2. und 1. Jahrtausends” in H. Waetzoldt und H. Hauptmann (szerk.): Assyrien im Wandel der Zeiten(Heidelberg: Heidelberger Orientverlag, 1997), 185-190. (Heidelberger Studien zum Alten Orient, Band 6)

 • „Les prix des denrées alimentaires de premiere nécessité en Babylonie à l’époque achéménide et hellénistique” in J. Andreau, P. Briant, R. Descat (szerk.): Économie Antique. Prix et formation des prix dans les économies antiques, Entretiens d’archéologie et d’histoire. (Saint-Bertrand-de-Comminges: Musée archéologique départemental, 1997), 335-354. (EAHSBC, 3)

 • „Talent of Karkamish and Talent of Yamhad”, Altorientalische Forschungen 25 (1998) 303-311.

 • M. Jursa, Die Landwirtschaft in Sippar in neubabylonischer Zeit. Archiv für Orientforschung, Beiheft 25. (Wien: Institut für Orientalistik, 1995). Bibliotheca Orientalis55/3-4 (1998) 468-473.

 • "L’économie de la Mésopotamie et les tablettes astronomiques”, Méditerranées 17 (1998) 99-109.

 • Ókori piacgazdaság? Élet és Tudomány 53 (1998/8) 241-243.

 • „Agrarkrisen und Umfang der Agrarproduktion in Babylonien des 1. Jahrtausends” in H. Klengel - J. Renger (szerk.), Landwirtschaft im Alten Orient. (Berliner Beiträge zum Vorderen Orient, Band 18, Berlin 1999, 189-196.

 • „Money in the Ancient Near East before and after Coinage”, American Schools of Oriental Research, Newsletter 49/3 (1999) 15-16.

 • „Kaspu ginnu and the Monetary Reform of Darius I” Zeitschrift für Assyriologie 89/2 (1999) 263-284.

 • “Wages and Rations in a Neo-Babylonian Text”, Specimina Nova 15 (1999) 9-12.

 • “Recall of a debt”, Nouvelles Assyriologique Brèves et Utilitaires 2000/24.

 • „Nbn. 659”, Nouvelles Assyriologique Brèves et Utilitaires 2000/25.

 • „NATAPA 2, 123”, Nouvelles Assyriologique Brèves et Utilitaires 2000/26.

 • „Darius I and the Daric Reconsidered” Iranica Antiqua 35 (2000) 33-46.

 • “Az első állítólagos lázadó óperzsa szatrapa” in: F. Fischer, I. Majoros, J. Vonyó, (szerk.), Magyarország a (Nagy)hatalmak erőterében. Tanulmányok Ormos Mária 70. születésnapjára. Pécs: University Press, 2000.

 • „Silver and Money in Achaimenid and Hellenistic Babylonia” in J. Marzahn - H. Neumann (szerk.) Assyriologica et Semitica. Festschrift für Joachim Oelsner. Münster: Ugarit Verlag, 2000, 513-521. (Alter Orient und Altes Testament, 252)

 • „Babylonian Interest Rates: Weren’t they annual?”, in S. Grayiani (szerk). Studi sul vicino oriente antico dedicati alla memoria di Luigi Cagni (Istituto Universitario Orientale, Dipartimento di Studi Asiatici, Series Minor LXI) Napoli, 2000, 1095-1105.

 • “Darius and Oroites”, Ancient History Bulletin 14.4 (2000) 155-161.

 • “Sennacherib’s Alleged Half-Shekel Coins”, Journal of Near Eastern Studies 61.2 (2002) 31-35.

 • A History of Babylonian Prices in the first Millennium B. C. Vol. 1. Prices of the Basic Products, Heidelberg: Heidelberger Orientverlag, 2001. (Heidelberger Studien zum Alten Orient, 10)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kérlek, hogy csak etikusan és nyomdafestéket tűrően írj a bejegyzésekhez megjegyzést!