Keresés ebben a blogban

2010. február 13., szombat

Életrajzok - Dr. Visy Zsolt

Szakmai életrajz

Visy Zsolt, Szeged, 1944.

Tanulmányok:

1967 – diploma: ELTE régészet-latin szak.
1977 – egyetemi doktorátus. Disszertáció: Adatok a Duna-vidéki provinciák Domitianus-kori
történetéhez (81-85).
1995 – történelemtudomány kandidátusa. Disszertáció: A római császárkori kocsi. Tipológiai
és történeti tanulmányok.
1998 – habilitálás, ELTE. Disszertáció: A ripa Pannonica Magyarországon.
2002 – MTA (történelemtudomány) doktora.
Munkahelyek:
1967-1983 – muzeológus (igazgató): Intercisa Múzeum, Dunaújváros; Koszta József Múzum,
Szentes,
1984-től: Janus Pannonius Tudományegyetem/Pécsi Tudományegyetem, Pécs
1984- egyetemi adjunktus
1995- egyetemi docens
1998- egyetemi tanár
1994-1996 dékánhelyettes
1996-1998 dékán
1993-1998 tanszékvezető
2003- Régészeti Szeminárium vezetője
2004- Pécsi Légirégészeti Téka vezetője
1998-2000 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium, kulturális helyettes államtitkár

Oktatás:

Ókortörténet, Róma története, Pannonia és a provinciák története-régészete, általános
régészet, latin. – A résztvevők a történelem szak, a régészeti specializáció (1987-2007) és a
régészet szak (2004-) hallgatói, 2006-tól a történelem alapszak régészet szakirányának
hallgatói. Számos diploma-konzultáció, több PhD témavezetés.
1990-1997: Bolyai Akadémia, Nagyvárad: nyári továbbképző történelemtanároknak
1992-1997 – Pázmány Péter Katolikus Egyetem (másodállás): ókortörténet
1998, 2008: vendégtanár a Babeş-Bolyai Tudományegyetem magyar tagozatán (Kolozsvár):
ókortörténet, régészet.
1987-től rendszeres oktatás a PTE angol nyelvű programjában vendéghallgatóknak (Erasmus
és más programok)
2001-tól kezdve a PTE Multidiszciplináris Doktori Iskoláján belül az Ókori Program
megszervezése és vezetése.
2003 – a régészet szak ideiglenes akkreditálása, aminek alapján a 2004/2005 őszi
szemeszterétől kezdve a PTE Ókortörténeti és Régészeti Tanszék Régészeti Szemináriuma
keretén belül megindult a régészet nappali szak oktatása.
2006 – az akkreditált BA történelem alapszak régészet szakirányának kidolgozása és oktatása,
a szakirány oktatásának vezetése.
2008 – Örökségmenedzser szakirányú továbbképzési szak megalapítása és megindítása a PTE
TTK Földrajzi Intézetével közösen
Kutatás:
Római provinciális régészet és császárkori történet. Római határvédelem, csapattörténet,
romanizáció, epigrafika, technikatörténet, római fürdők, a dákok története és régészete,
légi régészet, műemlékvédelem.
A légi régészethez kapcsolódóan: Légi régészeti gyűjtemény és kutatóműhely 1994-től. Pécsi
Légirégészeti Téka néven 2004-től országos gyűjtőkörű közérdekű gyűjtemény a PTE
Ókortörténeti és Régészeti Tanszékének Régészeti Szemináriuma mellett.
Fontosabb ásatások:
1967-1981: Intercisa castelluma, polgári települése és temetője, Dunaújváros
1981-1983: római fürdő, Weißenburg (NSzK)
1972; 1987-: Dunakömlőd, Lussonium
1996-1998: római villa, Babarc
2001-2002: római fürdő és városfal, középkori kolostor, Zülpich (NSzK)
2005-2006: Ókeresztény temető, Pécs

Fontosabb műemléki munkák:

1974 – római lakóépület, Dunaújváros (Intercisa)
1981-1983: Római fürdő, Weiβenburg
1987: Római fürdő, Kempten; római ételszárító, Seebruck
1991: Római műhely medencéje, Epfach
1993: Római fürdő, Übach-Palenberg
2001-től – római fürdő és városfal, középkori kolostor, Zülpich
2003: Római erődök részlete: Dunaújváros (Intercisa), Dunakömlőd (Lussonium)
2007- későrómai erőd északi kapuja, Dunakömlőd (Lussonium)
ICOMOS-tevékenység:
A Régészeti Emlékhelyek Szakbizottsága keretében évente átlagosan két konferencia
szervezése (2000-);
A verespataki bányaberuházás környezetvédelmi tanulmánya kulturális fejezetének
véleményezése (2006);
Részvétel az ICOMOS (International Council of Monuments and Sites) közgyűléseinek a
munkájában (2002-)
Részvétel az ICAHM (International Scientific Committee of Archaeological Heritage
Management) nemzetközi tanácskozó testületének a munkájában (2001-)
ICOMOS-szakértőként világörökségi pályázatok véleményezése
A Frontiers of the Roman Empire világörökségi helyszín bővítésén dolgozó Pozsonyi Csoport
alapító tagja (2003-)
Pannonia magyarországi limese világörökségi pályázat szakmai felelőse (kutatás, limesadatbázis,
dokumentálás, kiadványok, kiállítás).
Fontosabb kiállítások:
1967: Intercisa kereskedelme. Dunaújvárosi Múzeum
1972: Numizmatikai kiállítás a kezdetektől napjainkig. Intercisa Múzeum, Dunaújváros
1976: Római limeserődítmények légifelvételeken, Intercisa Múzeum (Uitz Galéria),
Dunaújváros
1976 - : Az Intercisa Múzeum állandó kiállítása (kezdetektől a honfoglalás koráig)
1991: Instrumenta inscripta Latina. Janus Pannonius Múzeum, Pécs (külföldön is: Aquileia,
Brugg, Passau, Wells, Klagenfurt, Graz).
1995: A Paksi Múzeum állandó kiállítása (római kor)
1997: A légi régészet Közép-Európában. (nemzetközi rendezés és bemutatás: Prága, Pécs,
Drezda, Berlin, Dunaújváros, Kaposvár, Keszthely, Nyíregyháza, Kolozsvár,
Marosvásárhely)
2000: Augustustól Attiláig. Pannonia régészete (társszerzőkkel): Konstanz, Heidelberg,
Aalen.
2003: Katonai építészet Pannoniában. Janus Pannonius Múzeum, Pécs
2003: Újabb kutatások Lussoniumban. Városi Múzeum, Paks.
2007: Roşia Montana / Verespatak múltja, jelene, jövője képekben (társszerző).
(Vándorkiállítás magyar és angol változatban)
2008: A Római Birodalom limese – Pannonia határa mint világörökségi helyszín. BTM
Aquincumi Múzeum (vándorkiállítás)

Kongresszusszervezés:

1991 – Instrumenta inscripta Latina, JPTE, Pécs (M. Hainzmannal)
1993 – The connections between Pannonia and the Barbaricum. JPTE, Pécs
1996 – Aerial Archaeology Training Workshop, Ságvár – Balatonkiliti (O. Braasch-sal)
1998 – Aerial Archaeology Workshop, JPTE, Pécs
1998 – Dacia és Pannonia kapcsolata, Dacia nyugati határa, JPTE, Pécs
2002 – A régészeti műemlékek kutatása és gondozása a 3. évezred küszöbén. PTE, Pécs.
2003 – XIX. Nemzetközi Limeskongresszus, Pécs. A Szervezőbizottság elnöke.
2007 – Énlaka kultúrája. A konferencia szervezője.

Együttműködés:

Grazi egyetem: epigrafika (instrumenta)
Passaui és Emory (Atlanta) egyetemek: római villakutatás: Babarc
Kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetem: vendégoktatás, előadások.
Előadások a krakkói Jagello Egyetemen, a Grazi Egyetemen, a Heidelbergi Egyetemen, az
Emory Egyetemen.
Marosvásárhelyi, Székelykeresztúri és Székelyudvarhelyi Múzeum: szerződéses
együttműködés Dacia keleti limesének közös légirégészeti kutatására.
Universität Münster: ERASMUS-szerződés
Universität Istanbul: tudományos és oktatási együttműködés; ERASMUS szerződés
University of Bursa, tudományos és oktatási együttműködés; ERASMUS szerződés

Publikáció:

6 könyv és mintegy 200 magyar és idegen nyelvű tanulmány.
Szerkesztés:
Specimina nova 1985-
Acta Antiqua Acad. Sc. Hung. 2005-
Monografije Instituta za archeologiju / Monographiae Instituti Archaeologici (MIA). Zagreb,
Institut za archeologiju, 2006-
Antiquaries Journal editorial adviser 2009-
Itinerarium Hungaricum. Pannonia Romana. Budapest 1995. (magyarul, angolul, németül). -
sorozatszerkesztő
Instrumenta inscripta Latina. Pécs 1991.
A déli harangszó. Budapest, 2000 (olaszul is).
Von Augustus bis Attila. Stuttgart 2000.
A magyar régészet az ezredfordulón. Budapest, 2003. Angolul is: Hungarian Archaeology at
the turn of the Third Millennium. Budapest 2004.
The Roman Army in Pannonia. Budapest 2003.
A régészeti műemlékek kutatása és gondozása a 3. évezred küszöbén. Pécs 2003.
Visy József: A klasszikus embereszmény (szerk. Péter L., válogatta és a szöveget gondozta
Visy Zs.). Bába Kiadó, Szeged 2004.
Limes XIX. Proceedings of the XIXth International Congress of Roman Frontier Studies Held
in Pécs, Hungary, September 2003. Pécs 2005.
Frontiers of the Roman Empire – The Roman Limes in Hungary. Pécs 2008.
Tanulmányok Énlaka történetéről és kultúrájáról. Énlaka-Pécs 2008.
Tagság tudományos testületekben:
Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja (nyilvántartási száma: 12376)
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1963-
Ókortudományi Társaság 1963- (1997-2003 alelnök, 2003-2006 főtitkár)
ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Régészeti Műemlékhelyek Szakbizottsága 1994- (2000-
től elnök)
Magyar Világörökségi Bizottság ügyvezető elnöke 1998-2000
Deutsches Akademisches Institut levelező tagja 2002-
Szent István Tudományos Akadémia rendes tagja 2002-
MTA Ókortörténeti Bizottság 2002-2005
Professzorok Batthyány Köre 2004-
Felsőoktatási Tudományos Tanács 2004-2007
Society of Antiquaries of London rendes tagja 2006-
Magyar Limes Szövetség alapító tagja és elnöke 2008-
Kitüntetés:
Révay-díj 1978
Széchenyi professzori ösztöndíj 1997-1998
Pro urbe-díj, Paks 2007
Ábel Jenő emlékérem 2008
Rómer Flóris emlékérem 2009
Dunaújváros díszpolgára 2009

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kérlek, hogy csak etikusan és nyomdafestéket tűrően írj a bejegyzésekhez megjegyzést!