Keresés ebben a blogban

2010. április 21., szerda

Életrajzok - Dr. Hargittay Emil (oktatói publikációs adatbázis)

Sajnos eredeti életrajzot nem találtam.Hargittay Emil

Könyv

Szerkesztett kötet

Sorozatszerkesztés

Tanulmányok kötetben

Tanulmányok periodikumban

Recenzió

Egyéb

Könyv

Önálló tanulmánykötet

 1. 1997. - Irodalmi kávéházak Pesten és Budán : kávéház az irodalomban - irodalom a kávéházban / Szentes Éva, Hargittay Emil. - Budapest : Universitas, 1997. - 296 p. - ISBN 963-9104-03-5. - 2. átd. kiad. - 1998. - ISBN 963-9104-12-4
 2. 2001. - Gloria, fama, literatura : az uralkodó eszmény a régi magyarországi fejedelmi tükrökben / Hargittay Emil. - Budapest : Universitas, 2001. - 239 p. - (Historia litteraria, ISSN 1219-8552 ; 10.). - Műfajmonográfia. - ISBN 963-9104-57-4
 3. 2009. – Filológia, eszmetörténet és retorika Pázmány Péter életművében / Hargittay Emil. – Budapest : Universitas, 2009. – 283 p. – (Historia litteraria, ISSN 1219–8552 ; 25.). - ISBN 978-963-9671-25-6

Szövegkiadás bevezetéssel, jegyzetekkel

 1. 1981. - Régi magyar levelestár : XVI-XVII. század. 1-2. köt. / [vál., sajtó alá rend., bevezette és a jegyzeteket összeáll. Hargittay Emil]. - Bp. : Magvető, 1981. - 611, 593 p. - (Magyar hírmondó, ISSN 0209-6471). - ISBN 963-271-434-2
  Digitális változat: Budapest : Neumann-ház, 2003.
 2. 1983. - Hatvanhat csúfos gajd : XVI-XVIII. századi magyar csúfolók és gúnyversek / [vál., sajtó alá rend., az elő- és utószót írta, a jegyzeteket kész. Hargittay Emil]. - Budapest : Magvető, 1983. - 334 p. - (Magyar hírmondó, ISSN 0209-6471). - ISBN 963-14-0019-0
 3. 1987. - Bod Péter: Szent Hilárius / Bod Péter ; [a szöveget gond., a bev. tanulmányt és a jegyz. írta Hargittay Emil]. - [Budapest] : Szépirod. Kvk., 1987. - 284 p. - (Magyar ritkaságok, ISSN 0231-276X). - ISBN 963-15-3407-3
 4. 1992. - Csáky István: Politica philosophiai Okoskodás-szerint való rendes életnek példája : 1664-1674 / Csáky István ; [a szöveget gond., a bev. és a jegyz. írta Hargittay Emil]. - Budapest : Argumentum, 1992. - 177 p. - ISBN 963-7719-26-1
 5. 2000. - Pázmány Péter: Felelet Magyari István sárvári prédikátornak az ország romlása okairul írt könyvére, 1603 / Pázmány Péter ; [sajtó alá rend. Hargittay Emil]. - Budapest : Universitas, 2000. - 263 p. - (Pázmány Péter művei, ISBN 963-9104-49-3 ; 1.). - ISBN 963-9104-45-0
 6. 2000. - Pázmány Péter: Válogatott prédikációk / Pázmány Péter ; [sajtó alá rend., a jegyzeteket és az utószót írta Hargittay Emil]. - Budapest : Balassi, 2000. - 184 p. - (Milleneumi könyvtár, ISSN 1419-7316 ; 76). - ISBN 963-506-346-6
 7. 2001. - Pázmány Péter: Imádságos könyv, 1631 / Pázmány Péter ; sajtó alá rend. Sz. Bajáki Rita, Hargittay Emil. - Kritikai kiad. - Budapest : Universitas, 2001. - 330 p. - (Pázmány Péter művei, ISBN 963-9104-49-3 ; 3.). - ISBN 963-9104-55-8
 8. 2001. - Pázmány Péter: Az mostan támadt új tudományok hamisságának tíz nyilvánvaló bizonysága és rövid intés a Török birodalomrul és vallásrul, 1605 / Pázmány Péter ; sajtó alá rend. Ajkay Alinka, Hargittay Emil. - Kritikai kiad. - Budapest : Universitas, 2001. - 304 p. - (Pázmány Péter művei, ISBN 963-9104-49-3 ; 2.). - Címváltozat: Tíz bizonyság (1605). - ISBN 963-9104-56-6
 9. 2004. - Pázmány Péter: Válogatott prédikációk / Pázmány Péter ; [sajtó alá rend. és az életrajzi jegyzeteket írta Hargittay Emil]. - Budapest : Osiris, 2004. - 197 p. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X). - ISBN 963-389-626-6

Szerkesztett kötet

 1. 1977. - Dolgozatok a XVII-XIX. századi magyar irodalomról / szerk. Hargittay Emil, Mándi Ildikó. - Budapest : ELTE, 1977. - 140 p. - ISSN 0133-6460 = Acta iuvenum. 1977/1.
 2. 1977. - Eszmei és poétikai kérdések a régi magyar prózairodalomban : Egyetemközi tudományos diákköri vitaülés : Budapesten, 1976. november 5-6 / [szerkesztette Hargittay Emil]. - Budapest : ELTE, 1977. - 290 p. - ISSN 0133-6460 = Acta iuvenum. 1977/3.
 3. 1984. - Írók és művek a XVII-XVIII. században : négy tanulmány a régi magyar irodalom köréből / szerk. Hargittay Emil, Lancsák Gabriella. - Budapest : ELTE, 1984. - 210 p. - ISSN 0133-6460 = Acta iuvenum. 1984/1.
 4. 1994. - Campian, Edmund: Tíz okok / [ford.] Balassi Bálint, Dobokay Sándor ; [szerk. és a hasonmás szövegét gond. Hargittay Emil] ; [Campianus latin szövegét gond. Bárczi Ildikó] ; [a kísérő tanulmányokat írta Bárczi Ildikó, Csonka Ferenc, Hargittay Emil, Kruppa Tamás]. - Budapest : Universitas, 1994. - 273 p. - Campian, Edmund "Rationes decem" c. műve 1607. évi bécsi kiadásának hasonmása és az 1582. évi prágai kiadás szövege. - ISBN 963-85231-4-X
 5. 1995. - Pápai Páriz Ferenc: Dictionarium Latino-Hungaricum et Hungarico- Latino- Germanicum / Pápai Páriz Ferenc ; [a hasonmás szövegét gond. Hargittay Emil, Kecskeméti Gábor, Thimár Attila]. - Hasonmás kiad. - Budapest : Universitas, 1995. - [40], 648, 404 p., [4] t.fol. - ISBN 963-85231-9-0
 6. 1996. - Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába / szerk. Hargittay Emil. - Budapest : Universitas, 1996. - 350 p. - Felsőoktatási tankönyv. - ISBN 963-85494-1-6
 7. 1997. - Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába / szerk. Hargittay Emil. - 2. átd. kiad. - Budapest : Universitas, 1997. - 350 p. - Felsőoktatási tankönyv. - ISBN 963-9104-01-9
 8. 1997. - Pannon enciklopédia. [5.], Magyar nyelv és irodalom / [főszerk. Sipos Lajos] ; [szerkbiz. Hargittay E., Jankovics József, Voigt Vilmos]. - Budapest : Pannon Kiadó, 1993. - ISBN 963-8297-70-0
 9. 1997. - Siralmas jajt érdemlő játék : magyar nyelvű tudósítás a Wesselényi-mozgalomról / [a kéziratot közzéteszi és a bevezetést írta Bajáki Rita] ; [szerk. és utószót írta Hargittay Emil] ; [kísérő tanulmány Bene Sándor]. - [Budapest] ; Piliscsaba : PPKE BTK ; Universitas, 1997. - 169 p. - ISBN 963-04-8845-0
 10. 2001. - Pázmány Péter és kora / szerk. Hargittay Emil. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2001. - 436 p. - (Pázmány irodalmi műhely : tanulmányok, ISSN 1586-3409 ; 2.). - ISBN 963-9296-34-1
 11. 2002. - Pannon enciklopédia. [5.], A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája / [főszerk. Sipos Lajos] ; [szerk. Hajdú Mihály, Hargittay Emil, Jankovics József, Voigt Vilmos]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2002. - 693 p.
 12. 2003. - Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába / szerk. Hargittay Emil. - 3. átd. és kieg. kiad. - Budapest : Universitas, 2003. - 499 p. - Felsőoktatási tankönyv. - ISBN 963-9104-80-9

 13. 2003. - Grazer philosophische Disputationen von Péter Pázmány / Hrsg. von Paul Richard Blum in Zsarb. mit Emil Hargittay. - Faksimile-Ausg. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2003. - 199 p. - (Pázmány irodalmi műhely. Források, ISSN 1588- 2306 ; 3.). - ISBN 963-9296-54-6
 14. 2003. - Tudományos diákköri dolgozatok / [szerk.] Hargittay Emil. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2003. - 220 p. - (Pázmány irodalmi műhely. Opuscula litteraria, ISSN 1589- 9446 ; 1.). - ISBN 963-9296-75-9
 15. 2006. - Textológia és forráskritika : Pázmány-kutatások 2006-ban / szerk. Hargittay Emil. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2006. - 188 p. - (Pázmány irodalmi műhely. Tanulmányok, ISSN 1586-3409 ; 6.). - ISBN 978-963-9206-27-4
 16. 2007. - "Halálom után nem fog minden akaratom szerint történni" : dokumentumgyűjtemény Pázmány Péter sírhelyéről / [szerk. Hargittay Emil, Käfer István, Kránitz Mihály]. - Piliscsaba : PPKE BTK Szlavisztika - Közép-Európa Intézet ; Esztergom : PPKE BTK Szt. Adalbert Közép-Európa Kutatócsoport, 2007. - 67, [4], 65, [4] p. : ill. - (Pons Strigoniensis. Studia, ISSN 1588-2322 ; 7.). - A magyar és szlovák nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - ISBN 978-963-9206-31-1

Sorozatszerkesztés

 1. 1995-. - Historia litteraria / sorozatszerk. Hargittay Emil, Kecskeméti Gábor, Thimár Attila. - Budapest : Universitas, 1995-. - 1. köt., 1995 - 23. köt., 2007. ISSN 1219-8552
 2. 2000- . - Pázmány irodalmi műhely. Tanulmányok / szerk. Hargittay Emil. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2000- . ISSN 1586-3409

  Sorozati kötetek:

  1. 2000. - Levél, író, irodalom : a levélirodalom történetéről és elméletéről / [szerk. Kiczenko Judit, Thimár Attila]. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2000. - 357 p. - (Pázmány irodalmi műhely. Tanulmányok, ISSN 1586- 3409 ; 1)
  2. 2001. - Pázmány Péter és kora / szerk. Hargittay Emil. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2001. - 436 p. - (Pázmány irodalmi műhely. Tanulmányok, ISSN 1586- 3409 ; 2.)
  3. 2001. - A XIX. század vonzásában : tanulmányok T. Erdélyi Ilona tiszteletére / szerk. Kiczenko Judit, Thimár Attila. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2001. - 340 p. - (Pázmány irodalmi műhely. Tanulmányok, ISSN 1586- 3409 ; 3)
  4. 2006. - Balassi Bálint költészete európai tükörben : nemzetközi irodalomtörténeti konferencia, 2004. szeptember 2. / szerk. Majorossy Imre Gábor. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2006. - (Pázmány irodalmi műhely. Tanulmányok, ISSN 1586-3409 ; 4.)
  5. 2006. - Őry Miklós: Pázmány Péter tanulmányi évei / Őry Miklós ; [szerk. Berzsényi Gergely]. - 2. jav. kiad. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2006. - 172 p. ; 23 cm (CD). - (Pázmány irodalmi műhely. Tanulmányok, ISSN 1586-3409 ; 5.)
  6. 2006. - Textológia és forráskritika : Pázmány-kutatások 2006-ban / szerk. Hargittay Emil. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2006. - 188 p. - (Pázmány irodalmi műhely. Tanulmányok, ISSN 1586-3409 ; 6.)
  7. 2007. - Summa : tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére / [szerk. Maczák Ibolya]. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2007. - 385 p. - (Pázmány irodalmi műhely. Tanulmányok, ISSN 1586-3409 ; 7.)
  8. 2008. – "Ember lenni mindég, minden körülményben" : tanulmányok Kiczenko Judit születésnapja alkamából / szerk. Radvánszky Anikó. – Piliscsaba : PPKE BTK, 2008. – 532 p. – (Pázmány irodalmi műhely. Tanulmányok, ISSN 1586–3409)

 3. 2000. - Pázmány irodalmi műhely. Források / szerk. Hargittay Emil, Szelestei N. László. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2000- . ISSN 1588- 2306

  Sorozati kötetek:

  1. 2000. - Ifjabb Buchholtz György második peregrinációja (1713) / sajtó alá rend. és bevezette Bogár Judit. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2000. - 95 p. - (Pázmány irodalmi műhely. Források, ISSN 1588- 2306 ; 1.)
  2. 2000. - Kalmár György: Kalmár György, "a magyar nyelv szerelmese" / sajtó alá rend. és bev. Szelestei N. László. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2000. - 204 p. - (Pázmány irodalmi műhely. Források, ISSN 1588- 2306 ; 2.)
  3. 2003. - Grazer philosophische Disputationen von Péter Pázmány / Hrsg. von Paul Richard Blum in Zsarb. mit Emil Hargittay. - Faksimile-Ausg. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2003. - 199 p. - (Pázmány irodalmi műhely. Források, ISSN 1588- 2306 ; 3.)
  4. 2003. - Szelestei N. László: Magyar ferencesek prédikációs gyakorlata a 17. században : csíksomlyói kéziratos prédikációk. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2003. - 198 p. - (Pázmány irodalmi műhely. Források, ISSN 1588- 2306 ; 4.)
  5. 2007. - Debreceni értelmiségiek levelei Dobai Székely Sámuelhez / kiad., bev. Illik Péter ; jegyz. Maczák Ibolya. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2007. - (Pázmány irodalmi műhely. Források, ISSN 1588-2306 ; 5.)
 4. 2000- . - Pázmány Péter művei / sorozatszerkesztő Hargittay Emil. - Kritikai kiadás. - Budapest : Universitas, 2000- . ISBN 963-9104-49-3

  Sorozati kötetek:

  1. 2000. - Felelet Magyari István sárvári prédikátornak az ország romlása okairul írt könyvére, 1603 / Pázmány Péter ; [sajtó alá rend. Hargittay Emil]. - Budapest : Universitas, 2000. - 263 p. - (Pázmány Péter művei, ISBN 963-9104-49-3 ; 1.)
  2. 2001. - Az mostan támadt új tudományok hamisságának tíz nyilvánvaló bizonysága és rövid intés a Török birodalomrul és vallásrul, 1605 / Pázmány Péter ; sajtó alá rend. Ajkay Alinka, Hargittay Emil. - Kritikai kiad. - Budapest : Universitas, 2001. - 304 p. - (Pázmány Péter művei, ISBN 963-9104-49-3 ; 2.). - Címváltozat: Tíz bizonyság (1605)
  3. 2001. - Imádságos könyv, 1631 / Pázmány Péter ; sajtó alá rend. Sz. Bajáki Rita, Hargittay Emil. - Kritikai kiad. - Budapest : Universitas, 2001. - 330 p. - (Pázmány Péter művei, ISBN 963-9104-49-3 ; 3.)
  4. 2006. - Rövid tanúság, 1606 / Pázmány Péter ; sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Bretz Annamária. - Budapest : Universitas, 2006. - 211 p. - (Pázmány Péter művei, ISBN 963-9104-49-3 ; [4.])
 5. 2003- . - Pázmány irodalmi műhely. Opuscula litteraria / szerk. Hargittay Emil. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2003- . ISSN 1589-9446
 6. Sorozati kötetek:

  1. 2003. - Tudományos diákköri dolgozatok / [szerk.] Hargittay Emil. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2003. - 220 p. - (Pázmány irodalmi műhely. Opuscula litteraria, ISSN 1589- 9446 ; 1.)
  2. 2004. - Személyiség és változás : hallgatói dolgozatok / szerk. Horváth Kornélia. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2004. - 154 p. - (Pázmány irodalmi műhely. Opuscula litteraria, ISSN 1589- 9446 ; 2)

Tanulmányok kötetben

 1. 1976. - A magyar manierizmus irodalomszociológiájához : a nyomtatott könyv kérdései, 1601- 1635. - In: A reneszánsz művelődéstörténeti kérdései / szerk. Újfalusi Jenő, Szilassy Zoltán. - Szeged : JATE, 1976. (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae ; Acta Iuvenum. Sectio Philologica ; 8.), 109- 124
 2. 1977. - Pázmány Péter magyar levélstílusa és a barokk. - In: Eszmei és poétikai kérdések a régi magyar prózairodalomban / szerk. Hargittay Emil. - Budapest, ELTE, 1977. (Acta Iuvenum, ISSN 0133- 6460, 1977/3), 175- 203
 3. 1977. - A poétika lehetőségei a folklór és az irodalom kapcsolatának kutatásában. - In: Dolgozatok a XVII- XIX. századi magyar irodalomról / szerk. Hargittay Emil, Mándi Ildikó. - Budapest, ELTE, 1977. (Acta Iuvenum, ISSN 0133- 6460, 1977/1), 119- 140
 4. 1978. - A hitvitáktól a gyakorlati politikáig / Hargittay Emil, Varga Ágnes. - In: Eszmei és stilisztikai kérdések a régi magyar prózában / szerk. Bitskey István, Gomba Szabolcsné, Varga Pál. - Debrecen : KLTE BTK, 1978, 102- 114
 5. 1982. - A megszólító formulák és a társadalmi hierarchia összefüggései a XVII. századi magánlevelezésben. - In: A magyar hivatali írásbeliség fejlődése 1181- 1981. 1. köt. / szerk. Kállay István. - Budapest : ELTE, 1982, 238- 251
 6. 1987. - A hitvitáktól a gyakorlati politikáig : Pázmány Péter politikai pályájának alakulása / Hargittay Emil, Varga Ágnes. - In: Irodalom és ideológia a 16-17. században / szerk. Varjas Béla. - Budapest : Akad. K., 1987. - (Memoria saeculorum Hungariae 0139- 4096 ; 5.), 311- 335
 7. 1987. - A politikai elmélet Pázmány tevékenységének hátterében. - In: Pázmány Péter emlékezete / szerk. Lukács László, Szabó Ferenc. - Róma : Detti, 1987, 405- 448
 8. 1993. - Az első magyar nyelvű fejedelmi tükör (Szepsi Korotz György: Bazilikon dóron, Oppenheim, 1612). - In: Feltáratlan értékek a magyar irodalomban : az ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézete és az MTA Irodalomtudományi Intézete 1993. november 25- 26-i tudományos konferenciájának előadásai / szerk. Szabó B. István. - Budapest : ELTE M. Irodalomtört. Int. : MTA Irodalomtud. Int., 1994. - (ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézet füzetei, ISSN 1218- 8948 ; 2.), 20- 35
 9. 1993. - A középkori irodalom kezdetei ; Irodalmunk a 14-15. században ; A magyar reneszánsz fénykora ; Reneszánsz, manierizmus, barokk. - In: Pannon enciklopédia. [1.], A magyarság kézikönyve. - Budapest : Pannon K., 1993, 508- 515
 10. 1993. - Utószó. - In: Pázmány Péter: Igazságra vezérlő kalaúz. - Budapest : M. Hírlap K. : Maecenas, cop. 1993. - (Havi klasszikusok, ISSN 1217- 4599), 169- 171
 11. 1994. - "Te katonád voltam Vram es az te sereghedben iartam". - In: Tíz okok / [ford.] Balassi Bálint, Dobokay Sándor ; [szerk. és a hasonmás szövegét gond. Hargittay Emil]. - Budapest : Universitas, 1994, 257- 273
 12. 1994. - 17 cikk az Új magyar irodalmi lexikon számára. - In: Új magyar irodalmi lexikon. 1-3. köt. - Budapest, Akad. K., 1994
 13. 1994. - A Balassi-kutatás új eredményeinek alkalmazása a verselemzésekben (Engemet régolta sokféle kínokba.). - In: Irodalomtanítás. 2. / szerk. Sipos Lajos. - [Celldömölk] ; [Budapest] : Pauz : Universitas Kulturális Alapítvány, 1994, 39-50
 14. 1996. - Justus Lipsius és Laskai János. - In: Tarnai Andor-emlékkönyv / szerk. Kecskeméti Gábor ; mtársak Hargittay Emil, Thimár Attila. - Budapest : Universitas, 1996. - (Historia litteraria, ISSN 1219-8552 ; 2.), 117-126
 15. 1997. - A biblikus mitizáció a 17. századi magyar költészetben. - In: "Mint sok fát gyümölccsel." : tanulmányok Kovács Sándor Iván tiszteletére. - Budapest : ELTE, 1997, 73-85
 16. 1997. - "Habent sua fata" : Epilógus a Siralmas jajt érdemlő játékhoz. - In: Siralmas jajt érdemlő játék : magyar nyelvű tudósítás a Wesselényi-mozgalomról / [a kéziratot közzéteszi és a bevezetést írta Bajáki Rita] ; [szerk. és utószót írta Hargittay Emil] ; [kísérő tanulmány Bene Sándor]. - Piliscsaba : PPKE BTK ; Budapest Universitas, 1997, 141-146

 17. 1998. - A Balassi-kutatás új eredményeinek alkalmazása a verselemzésekben (Engemet régolta sokféle kínokba). - In: Irodalomtanítás az ezredfordulón / [főszerk. Sipos Lajos]. - Celldömölk : Pauz-Westermann, 1998, 402-413. - Átdolgozott változat
 18. 1998. - A biblikus mitizáció a 17. századi magyar költészetben. - In: A magyar művelődés és a kereszténység : a IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai : Róma - Nápoly, 1996. szeptember 9-14 = La civilta ungherese e il cristianesimo. 2. köt. / szerk. Jankovics József, Monok István, Nyerges Judit. - Budapest ; Szeged : Nk. M. Filológiai Társ. : Scriptum, 1998, 731-742
 19. 1998. - A régi magyar irodalom jellege és az irodalomtanítás. - In: Irodalomtanítás az ezredfordulón / [főszerk. Sipos Lajos]. - Celldömölk : Pauz-Westermann, 1998, 363-379
 20. 2000. - "Non nobis solum sumus" : mutatvány Baranyai Decsi János Adagiorumának készülő regiszteréből. - In: Folklorisztika 2000-ben : folklór, irodalom, szemiotika : tanulmányok Voigt Vilmos 60. születésnapjára. 2. köt. - Budapest : ELTE BTK, 2000, 711-717
 21. 2000. - Pázmány Péter: Hodoegus. Igazságra vezérlő kalaúz, 1637. - In: Hodogeus. Igazságra vezérlő kalaúz / Pázmány Péter ; [a mell.] Hargittay Emil tanulmánya. - Fakszimile kiad. - Budapest : Balassi, 2000. - (Bibliotheca Hungarica antiqua, ISSN 0067-8007 ; 32.), 1-36
 22. 2000. - Régi magyarországi misszilisek retorikai elemzése. - In: Levél, író, irodalom : a levélirodalom történetéről és elméletéről / szerk. Kiczenko Judit, Thimár Attila. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2000. - (Pázmány irodalmi műhely. Tanulmányok, ISSN 1586-3409 ; 1.), 22-31
 23. 2001. - "nincs oly rosz könyv, melyben semmi jó nem találtatnék" : a tolerancia és ökumenizmus gondolata Pázmány műveiben. - In: A XIX. század vonzásában : tanulmányok T. Erdélyi Ilona tiszteletére / szerk. Kiczenko Judit, Thimár Attila. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2001. - (Pázmány irodalmi műhely. Tanulmányok, ISSN 1586-3409 ; 2.), 67-73
 24. 2001. - Pázmány és a kompiláció. - In: Pázmány Péter és kora / szerk. Hargittay Emil. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2001. - (Pázmány irodalmi műhely. Tanulmányok, ISSN 1586-3409 ; 2.), 251-260
 25. 2001. - Die ungarischen Bezüge Wilhelm Lamormainis und der Ferdinandi II. Romanorum Imperatoris Virtutes (1638). - In: "swer sînen vriunt behaltet, daz ist lobelîch" : Festschrift für András Vizkelety zum 70. Geburstag / Hrsg. von Márta Nagy und László Jónácsik. - Budapest : ELTE ; Piliscsaba : PPKE, 2001. - (Abrogans : Schriftenreihe des Germanistischen Instituts der Katholischen Péter-Pázmány-Universität, ISSN 1587-6837; 1.) ; (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X; 37), 281-287
 26. 2002. - Három Kempis-fordítás. - In: Útjaidon : ünnepi kötet Jelenits István 70. születésnapjára / szerk. Bazsányi Sándor [et al.]. - Budapest : Magyar Piarista Rendtartomány ; PPKE BTK, Új Ember K., 2002, 366-372
 27. 2002. - Humanizmus és reneszánsz ; Pázmány Péter. - In: Pannon enciklopédia. [5.], A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája / szerk. Hajdú Mihály, Hargittay Emil, Jankovics József, Voigt Vilmos. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2002, 302-305 ; 337-339. - A Pannon enciklopédia, Bp., 1997. 2., átdolgozott kiadása
 28. 2003. - A Pázmány Egyetem Magyar Irodalomtudományi Intézetének első évei. - In: Múlt jövő időben : Írások Bodnár György 75. születésnapjára / szerk. Angyalosi Gergely. - Budapest : Universitas, 2003, 116-122

 29. 2003. - A régi magyarországi irodalom jellege (decem rationes). - In: Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába / szerk. Hargittay Emil. 3. átd. és kieg. kiad. - Budapest : Universitas, 2003, 75-88

 30. 2004. - Irodalomszemlélet Pázmány előszavaiban és könyvajánlásaiban. - In: Religió, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban / szerk. Bitskey István és Oláh Szabolcs. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2004. - (Csokonai könyvtár, 1217-0380 ; 31.), 374-383

  2004. - Két erdélyi provenienciájú államelméleti kézirat a 17. századból. - In: Mindennemű dolgok változása: hagyományok, források, távlatok / [szerk. Gábor Csilla]. - Kolozsvár : Korunk Baráti társaság : Komp-Press, 2004, 235-238
 31. 2004. - Retorikai megközelítés a régi magyarországi irodalomban : a szónoki beszéd szerkezetének megjelenése három műfajban. - In: Irodalmi és nyelvi interpretációk : tanulmányok : [nemzetközi tudományos konferencia, Besztercebánya, 2003. október 3.] / [. szerk. František Alabán, Zimányi Árpád, Margita Laczková]. - Banská Bystrica : UMB Filologická fak. Katedra hungaristiky ; Eger : EKF BTK M. Nyelvészeti Tanszék, 2004, 9-20
 32. 2004. - Az uralkodói eszmény irodalmi kifejezési formái Magyarországon. - In: Hatalom és kultúra: az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 2001. augusztus 6-10.) előadásai / szerk. Jankovics József, Nyerges Judit. - Budapest : Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2004, I, 62-78

  Digitális változat: Magyar Elektronikus Könyvtár
  URL: http://mek.oszk.hu/04900/04927

 33. 2005. - "Non esiste un libro talmente brutto da non racchiudere in sé qualcosa de bello" : Controversia ed ecumenismo nelle opere di Pázmány. - Annuario 2002-2004 : Conferenze e convegni / a cura di László Csorba, Gyöngyi Komlóssy. - Roma, Accademia d'Ungheria in Roma, Istituto Storico "Fraknói", 2005, 21-26 = In: Annuario dell'Accademia d'Ungheria
 34. 2005. - Oppozíció, kölcsönhatás és integráció Pázmány tevékenységében. - In: Irodalmi és nyelvi kölcsönhatások az integráció folyamatában = Literárne a jazykové interakcie v procese integrácie / szerk. František Alabán. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filologická fakulta, Katedra hungaristiky, 2005, 13-24
 35. 2005. - Pázmány Péter a Szentírásról és az Anyaszentegyházról. - In: "Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne" : Tanulmányok XVI-XIX. századi hitvitáinkról / szerk. Heltai János, Tasi Réka. - Miskolc : Miskolci Egyetem BTK, Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, 2005, 79-84

 36. 2006. - "intra viscera terrae corpus reponi jubeo" : Pázmány Péter sírhelyének kutatása / Hargittay Emil, Kránitz Mihály. - In: A Duna vallomása : tanulmányok Käfer István hetvenedik születésnapjára / szerk. Ábrahám Barna, Pilecky Marcell. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2006, 160-176.
 37. 2006. - Az Egy katonaének mint az eszményítés verse. - In: Irodalomtanítás a harmadik évezredben / főszerk. Sipos Lajos ; szerk. Fűzfa Balázs. - Budapest : Krónika Nova, 2006, 422-427
 38. 2006. - Egy kultusz kezdetéhez: Jeremias Drexel SJ Pázmányról 1636-ban. - In: A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig : [a Piliscsabán 2004. november 8-10. között megtartott tudományos konferencia tanulmányai] / szerk. Szilágyi Csaba. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2006. - (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák, ISSN 1786-8785 ; 2.), 243-251
 39. 2006. - Előszó / Bretz Annamária, Hargittay Emil. - In: Rövid tanúság, 1606 / Pázmány Péter ; sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Bretz Annamária. - Budapest : Universitas, 2006. - (Pázmány Péter művei ; [4.]), 5-6
 40. 2006. - Előszó. - In: Balassi Bálint költészete európai tükörben : nemzetközi irodalomtörténeti konferencia : Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, 2004. szeptember 2. / [szerk. Majorossy Imre Gábor]. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2006. - (Pázmány irodalmi műhely. Tanulmányok, ISSN 1586-3409 ; 4.), 5-6
 41. 2006. - Opposition, gegenseitige Anregung und Integration im Wirken von Péter Pázmány. - In: Zentraleuropa : Ein hybrider Kommunikationsraum / hrsg. Von Helga Mitterbauer, András Balogh F. - Wien : Praesens-Verl., 2006, 49-61

 42. 2006. - Pázmaňov hrob = Pázmány sírhelye. - In: K dejinám Trnavskej Univerzity : Konferencie, sympóziá, správy / ed. Jozef Šimončič. - Trnava : Trnavská univerzita, 2006. - (Fons Tyrnaviensis ; 1.), 51-58

 43. 2006. - Pázmány Feleletének fennmaradt példányai. - In: Textológia és forráskritika: Pázmány-kutatások 2006-ban / szerk. Hargittay Emil. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2006. - (Pázmány irodalmi műhely. Tanulmányok, ISSN 1586-3409 ; 6.), 19-30

 44. 2007. - "intra viscera terrae corpus reponi jubeo" : Pázmány Péter sírhelyének kutatása / Hargittay Emil, Kránitz Mihály.- In: "Halálom után nem fog minden akaratom szerint történni" : dokumentumgyűjtemény Pázmány Péter sírhelyéről / [szerk. Hargittay Emil, Käfer István, Kránitz Mihály]. - Piliscsaba : PPKE BTK Szlavisztika - Közép-Európa Intézet ; Esztergom : PPKE BTK Szt. Adalbert Közép-Európa Kutatócsoport, 2007. - Pons Strigoniensis. Studia, ISSN 1588-2322 ; 7.), 53-71.

  A magyar és szlovák nyelvű rész hátlapjával egybekötve, ugyanott a szlovák változat:


  "intra viscera terrae corpus reponi jubeo" - výskum hrobky Petra Pázmaňa. - In: Súbor dokumentov o hrobe Petra Pázmánya / redigoval Emil Hargittay, István Käfer, Mihály Kránitz. - Pilišska Čaba : Ostrihom, Katolícka univerzita Petra Pázmánya, Filozofická fakulta - Výskumná skupina strednej Európy Sv;tého Vojtecha, 2007. - (Pons Strigoniensis. Studia, ISSN 1588-2322, 7.) 53-71

 45. 2008. – "Petrus Pazmannus pascit per pascua porcos" – hitvita a Kalauz margóján. – In: Rationale obsequium = ΛΟΓΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ : a hatvanéves Rokay Zoltán köszöntése / szerk. Szotyori-Nagy Ágnes. – Budapest, 2008, 83–90

 46. 2008. – Egy vers vagy kettő? Vörösmarty Mihály: Pázmán. – In: "Ember lenni mindég, minden körülményben" : tanulmányok Kiczenko Judit születésnapja alkamából / szerk. Radvánszky Anikó. – Piliscsaba : PPKE BTK, 2008. – (Pázmány irodalmi műhely. Tanulmányok, ISSN 1586–3409 ; 8.), 181–183. - L. még: Irodalomtörténeti közlemények. 111 (2007) 418-420

Tanulmányok periodikumban

 1. 1978. - A Pázmány-levélfilológia helyzete. - In: Irodalomtörténeti közlemények. 82 (1978)2 185-186
  http://epa.oszk.hu/00000/00001/00306/pdf/
 2. 1979. - A XVII. század eleji magyar költészet történeti poétikájához. - In: MTA I. Osztályának Közleményei. (1979) 321-330
 3. 1980. - Balásfi Tamás és Pázmány Péter politikai nézetei. - In Irodalomtörténet. (1980) 134-147
 4. 1985. - Pázmány Péter hiteles jellemzése Kemény János Önéletírásában. - In: Vigilia. (1985) 778-783
 5. 1986. - Csáky István "politica philosophiai okoskodás"-a. - In: Irodalomtörténeti közlemények. 90 (1986)1-2 77-85
  http://epa.oszk.hu/00000/00001/00344/pdf/
 6. 1989. - A régi magyar gúnyvers poétikájához. - In: Irodalomtörténeti közlemények. 93 (1989)3 312-322
  http://epa.oszk.hu/00000/00001/00354/pdf/
 7. 1992. - Megjegyzések Csáky István kiadatlan könyvtárjegyzékéhez. - In: Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis. 2 (1992) 61-64
 8. 1993. - Die Fürstenspiegel in Ungarn im 17-ten Jahrhundert. - In: Berliner Beiträge zur Hungarologie / Humboldt-Universität (Berlin). Seminar für Hungarologie. (1993) 57-74
 9. 1994. - A Balassi-kutatás új eredményeinek alkalmazása a verselemzésekben (Engemet régolta sokféle kínokba.). - In: Irodalmi szemle. (1994)7-8 89-98
 10. 1994. - Zur Geschichte der deutschen Literatur in Ungarn: Johann Weber (1612-1684). - In: Berliner Beiträge zur Hungarologie / Humboldt-Universität (Berlin). Seminar für Hungarologie. (1994) 77-93
 11. 1995. - A fejedelmi tükör műfaja a 17. századi Magyarországon és Erdélyben. - In: Irodalomtörténeti közlemények. 99 (1995)5-6 441-484
  http://epa.oszk.hu/00000/00001/00385/pdf/
 12. 1997. - "Pestis idein gyakorlando jmatsagh" / Hargittay Emil, Kiss Antal. - In: Irodalomtörténeti közlemények. 101 (1997)5-6 668-670
  http://epa.oszk.hu/00000/00001/00392/pdf/
 13. 1999. - A Campianus-fordítás és Pázmány írói pályakezdése. - In: Irodalomtörténeti közlemények. 103 (1999)5-6 661-665
  http://epa.oszk.hu/00000/00001/00010/pdf/
 14. 2004. - Lehetőség és realitás: Balassi Bálint a mai gimnáziumi irodalomkönyvekben. - In: Mester és tanítvány. (2004)3 176-185

 15. 2005. - Pázmány Egyetemei : a nagyszombati egyetemalapítás 370. évfordulójára. - In: Mester és tanítvány. 7. szám (2005) 155-157

 16. 2006. - Javaslat Balassi "porcogós Annóká"-jának megfejtésére. - In: Irodalomtörténet. (2006) 649
 17. 2006. - Péter Pázmány: De ecclesiastica libertate circa causam Veneti interdicti (1606). - In: Camoenae Hungaricae. 3 (2006) 105-112

 18. 2007. - Egy vers vagy kettő? Vörösmarty Mihály: Pázmán. - In: Irodalomtörténeti közlemények. 111 (2007) 418-420. - További közlés in: "Ember lenni mindég, minden körülményben" : tanulmányok Kiczenko Judit születésnapja alkamából / szerk. Radvánszky Anikó. – Piliscsaba : PPKE BTK, 2008. – (Pázmány irodalmi műhely. Tanulmányok, ISSN 1586–3409 ; 8.), 181–183

 19. 2008. - Műelemzés és nemzeti kánon - kérdőjelek a köz- és felsőoktatási reformfolyamatban. - In: Mester és tanítvány. 17. szám (2008) 17-20
 20. 2008. – Tankönyv az egyetemi oktatás számára?. – In: Kortárs. (2008)9 65–67
  http://www.kortarsonline.hu/0809/hargittay.htm
  http://epa.oszk.hu/00300/00381/00129/

Recenzió

 1. 1974. – Széphalom (1927–1944) – Repertórium. Összeállította: Lisztes László és Palotás Gyuláné. Szeged, 1970. 64. l. (A József Attila Tudományegyetem könyvtárának kiadványai. Új sorozat 1. sz.). – In: Magyar könyvszemle. 90 (1974)1–2 199–200
  http://www.epa.oszk.hu/00000/00021/00289/pdf/

 2. 1978. – S. Sárdi Margit, Petrőczy Kata Szidónia költészete, Bp., Akadémiai, 1976, (Irodalomtörténeti Füzetek, 90). – In: Irodalomtörténeti közlemények. 82 (1978)3 408–410
  http://www.epa.oszk.hu/00000/00001/00307/pdf/00307.pdf
 3. 1980. – Bitskey István, Hitviták tüzében, Bp., Gondolat, 1978 (Magyar História). – In: Irodalomtörténet. (1980) 824–826

 4. 1981. – Bitskey István, Humanista erudíció és barokk világkép: Pázmány Péter prédikációi, Bp., Akadémiai, 1979 (Humanizmus és Reformáció, 8). – In: Irodalomtörténeti közlemények. 85 (1981)2 223–226
  http://www.epa.oszk.hu/00000/00001/00321/pdf/00321.pdf
 5. 1997. – Bitskey István, Hungáriából Rómába (A római Collegium Germanicum Hungaricum és a magyarországi barokk művelődés), Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996 (Italianistica Debreceniensis, Monográfiák 2). – In: Helikon. (1997) 552–553
 6. 2005. - Éva Knapp, Gábor Tüskés, Emblematics in Hungary. - In: Labor omnia vincit : tanulmányok Tüskés Gábor 50. születésnapjára / [szerk. Bretz Annamária, Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla]. - Budapest : Balassi : MTA Irodtud. Int., 2005, 43-46
 7. 2007. - Un libro e il suo editore: Amedeo Di Francesco, Kölcsönhatás, újraírás, formula a magyar irodalomban (Influenza reciproca, riscrittura, formula nella letteratura ungherese), Budapest, Universitas 2005, pp. 334. - In: Rivista di Studi Ungheresi. 21 (2007)6 201-205 - [Testo della conferenza tenuta nel marzo 2006 all'Accademia d'Ungheria in Roma, in occasione della presentazione del volume di Amedeo Di Francesco, Kölcsönhatás, újraírás, formula a magyar irodalomban.]
 8. 2008. – A magyar irodalom történetei I: A kezdetektől 1800-ig, főszerk. Szegedy-Maszák Mihály, szerk. Jankovits László, Orlovszky Géza, Bp., Gondolat Kiadó, 2007. – In: Irodalomtörténet. (2008) 282–290

Egyéb

Lexikoncikkek

 1. 1994. - 17 cikk az Új magyar irodalmi lexikon számára. - In: Új magyar irodalmi lexikon. 1-3. köt. - Budapest, Akad. K., 1994. - A 2., javított, bővített kiadásban (Bp., 2000) 23 cikk
 2. 2002. - Humanizmus és reneszánsz ; Pázmány Péter. - In: Pannon enciklopédia. [5.], A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája / szerk. Hajdú Mihály, Hargittay Emil, Jankovics József, Voigt Vilmos. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2002, 302-305 ; 337-339. - A Pannon enciklopédia, Bp., 1997. 2., átdolgozott kiadása
Tudománynépszerűsítő művek, rövidebb esszék, oktatási segédanyagok
 1. 1980. – Pázmány Péter, a magyar Cicero. – In: Interpress magazin. (1980)12 24–27
 2. 1985. - Zrínyi és Itália. - In: Irodalomtörténet. (1985)4 1005-1009
 3. 1993. - A középkori irodalom kezdetei ; Irodalmunk a 14-15. században ; A magyar reneszánsz fénykora ; Reneszánsz, manierizmus, barokk. - In: Pannon enciklopédia. [1.], A magyarság kézikönyve. - Budapest : Pannon K., 1993, 508-515
 4. 1995-1998. - Próbakő. 1-6. szám.
 5. 1997. - Humanizmus és reneszánsz ; Pázmány Péter. - In: Pannon enciklopédia. [5.], Magyar nyelv és irodalom / szerk. Hajdú Mihály, Hargittay Emil, Jankovics József, Voigt Vilmos. - Budapest : Dunakanyar 2000, 1997, 210-211 ; 232-233
 6. 1997. - Mintatantervek. - Celldömölk : Pauz, 1997.
 7. 2000. - Irodalomtörténeti atlasz / szerk. Kutassy Ilona, szaktanácsadó Hargittay Emil. - Budapest : Cartographia, 2000, 2001 és további kiadások.
 8. 2003. - Arcképvázlat Pázmány Péterről. - In: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának évkönyve. 1. (1992-2000) / szerk. Balatoni Kinga Cecília, Boromissza Zsoltné, Dolgos Judit, Hajnóczi Gábor, Hargittay Emil, Maróth Miklós, Simon Anita, Topicsné Monostori Éva, Tusor Péter. - Piliscsaba, PPKE BTK, 2003, 13-16
 9. 2003. – Az Universitas Kiadóról : válaszok Tóth Franciskának. – In: Irodalomismeret. (2003)2 68–72

 10. 2004. – A magyar jezsuiták küldetése : konferencia Piliscsabán / elmer. – In: Új ember. 60 (2004. november 7.)45 (2934) 9. – Interjú Szilágyi Csabával, a konferencia szervezőjével
  http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2004.11.07/0901.html
 11. 2005. - A nagyszombati egyetemalapítás 370. évfordulójára. - In: Piliscsabai polgár. (2005. július)7 15
 12. 2006. - Sine pompa: Hargittay Emil az érsek szakálláról és az összefogásról / [riporter: Fáy Zoltán]. - In: Magyar nemzet. (2006. május 6.) Hétvégi magazin, 32-33

 13. 2007. – Architek-túra : barangolás az épített világban. Piliscsaba – Pázmány Péter Katolikus Egyetem campusa / Szerkesztő-műsorvezető: Gyarmathy Dóra. – Interjú a PPKE Bölcsészkar campusáról – A napi adás műsorának tartalomjegyzéke: http://www.katolikusradio.hu/?m_id=5&m_op=&datum=2007-11-17
 14. 2007. - A Doktor. - In: Granum veritatis = Az igazság magva : ünnepi kötet Jelenits István 75. születésnapjára / szerkesztette Horkay Hörcher Ferenc és Zsávolya Zoltán. - 93 p. : ill. - Megjelent kézirat gyanánt, 3 példányban a PPKE BTK Esztétika Tanszék gondozásában Fenyvesi Ottó nyomdájában

  Elektronikus változat, pdf formátum:

  http://www.btk.ppke.hu/db/03/92/m00001392.pdf
 15. 2007. - Köszöntő. - In: Summa : tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére / szerk. Maczák Ibolya. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2007. - (Pázmány irodalmi műhely. Tanulmányok, ISSN 1586-3409 ; 7.), 9-10
 16. 2008. – A bolognai folyamat keretében kifejlesztett új típusú képzések, képzési szintek / Földváry Kinga, Hargittay Emil, Majorossy Imre. – In: A Bolognai folyamat / szerk. Hegedűs Attila. – Piliscsaba : Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2008, 59–100. – HEFOP 3.3. A felsőoktatás rendszer szintű változásához kapcsolódó rövid ciklusú képzések program tananyaga


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kérlek, hogy csak etikusan és nyomdafestéket tűrően írj a bejegyzésekhez megjegyzést!