Keresés ebben a blogban

2010. április 27., kedd

Életrajzok - Dr. Visy Zsolt
Prof. Dr. Visy Zsolt, Szeged, 1944.


Szakmai életrajz

Tanulmányok:


1967 – diploma: ELTE régészet-latin szak.

1977 – egyetemi doktorátus. Disszertáció: Adatok a Duna-vidéki provinciák Domitianus-kori történetéhez (81-85).

1995 – történelemtudomány kandidátusa. Disszertáció: A római császárkori kocsi. Tipológiai és történeti tanulmányok.

1998 – habilitálás, ELTE. Disszertáció: A ripa Pannonica Magyarországon.

2002 – MTA (történelemtudomány) doktora.


Munkahelyek:


1967-1983 – muzeológus (igazgató): Intercisa Múzeum, Dunaújváros; Koszta József Múzum, Szentes,

1984-től: Janus Pannonius Tudományegyetem/Pécsi Tudományegyetem, Pécs

1984- egyetemi adjunktus

1995- egyetemi docens

1998- egyetemi tanár

1994-1996 dékánhelyettes

1996-1998 dékán

1993-1998 tanszékvezető

2003-2008 szeptember Régészeti Szeminárium vezetője

2008 szeptember- a Régészet Tanszék vezetője

2004- Pécsi Légirégészeti Téka vezetője

1998-2000 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium, kulturális helyettes államtitkár


Oktatás:


Ókortörténet, Róma története, Pannonia és a provinciák története-régészete, általános régészet, latin. – A résztvevők a történelem szak, a régészeti specializáció (1987-2007) és a régészet szak (2004-) hallgatói, 2006-tól a történelem alapszak régészet szakirányának hallgatói. Számos diploma-konzultáció, több PhD témavezetés.


1990-1997: Bolyai Akadémia, Nagyvárad: nyári továbbképző történelemtanároknak

1992-1997 – Pázmány Péter Katolikus Egyetem (másodállás): ókortörténet

1998, 2008: vendégtanár a Babeş-Bolyai Tudományegyetem magyar tagozatán (Kolozsvár): ókortörténet, régészet.

1987-től rendszeres oktatás a PTE angol nyelvű programjában vendéghallgatóknak (Erasmus és más programok)

2001-tól kezdve a PTE Multidiszciplináris Doktori Iskoláján belül az Ókori Program megszervezése és vezetése.

2003 – a régészet szak ideiglenes akkreditálása, amelynek alapján a 2004/2005 őszi szemeszterétől kezdve a PTE Ókortörténeti és Régészeti Tanszék Régészeti Szemináriuma keretén belül megindult a régészet nappali szak oktatása.

2006 – az akkreditált BA történelem alapszak régészet szakirányának kidolgozása és oktatása, a szakirány oktatásának vezetése.

2008 – Örökségmenedzser szakirányú továbbképzési szak megalapítása és megindítása a PTE TTK Földrajzi Intézetével közösen


Kutatás:

Római provinciális régészet és császárkori történet. Római határvédelem, csapattörténet, romanizáció, epigrafika, technikatörténet, római fürdők, a dákok története és régészete, légi régészet, műemlékvédelem.

A légi régészethez kapcsolódóan: Légi régészeti gyűjtemény és kutatóműhely 1994-től. Pécsi Légirégészeti Téka néven 2004-től országos gyűjtőkörű közérdekű gyűjtemény a PTE Ókortörténeti és Régészeti Tanszékének Régészeti Szemináriuma, 2008-tól a Régészet Tanszék keretében.


Fontosabb ásatások:


1967-1981: Intercisa castelluma, polgári települése és temetője, Dunaújváros

1981-1983: római fürdő, Weißenburg (NSzK)

1972; 1987-: Dunakömlőd, Lussonium

1996-1998: római villa, Babarc

2001-2002: római fürdő és városfal, középkori kolostor, Zülpich (NSzK)

2005-2006: Ókeresztény temető, Pécs

Fontosabb műemléki munkák:

1974 – római lakóépület, Dunaújváros (Intercisa)

1981-1983: Római fürdő, Weiβenburg

1987: Római fürdő, Kempten; római ételszárító, Seebruck

1991: Római műhely medencéje, Epfach

1993: Római fürdő, Übach-Palenberg

2001-től – római fürdő és városfal, középkori kolostor, Zülpich

2003: Római erődök részlete: Dunaújváros (Intercisa), Dunakömlőd (Lussonium)

2007- későrómai erőd északi kapuja, Dunakömlőd (Lussonium)

ICOMOS-tevékenység:

A Régészeti Emlékhelyek Szakbizottsága keretében évente átlagosan két konferencia szervezése (2000-);

A verespataki bányaberuházás környezetvédelmi tanulmánya kulturális fejezetének véleményezése (2006);

Részvétel az ICOMOS (International Council of Monuments and Sites) közgyűléseinek a munkájában (2002-)

Részvétel az ICAHM (International Scientific Committee of Archaeological Heritage Management) nemzetközi tanácskozó testületének a munkájában (2001-)

ICOMOS szakértőként világörökségi pályázatok véleményezése

A Frontiers of the Roman Empire világörökségi helyszín bővítésén dolgozó Pozsonyi Csoport alapító tagja (2003-)

Pannonia magyarországi limese világörökségi pályázat szakmai felelőse (kutatás, limes-adatbázis, dokumentálás, kiadványok, kiállítás).

Fontosabb kiállítások:

1972: Numizmatikai kiállítás a kezdetektől napjainkig. Intercisa Múzeum, Dunaújváros

1976: Római limeserődítmények légifelvételeken, Intercisa Múzeum (Uitz Galéria), Dunaújváros

1976 - : Az Intercisa Múzeum állandó kiállítása (kezdetektől a honfoglalás koráig)

1991: Instrumenta inscripta Latina. Janus Pannonius Múzeum, Pécs (külföldön is: Aquileia, Brugg, Passau, Wells, Klagenfurt, Graz).

1995: A Paksi Múzeum állandó kiállítása (római kor)

1997: A légi régészet Közép-Európában. (nemzetközi rendezés és bemutatás: Prága, Pécs, Drezda, Berlin, Dunaújváros, Kaposvár, Keszthely, Nyíregyháza, Kolozsvár, Marosvásárhely)

2000: Augustustól Attiláig. Pannonia régészete (társszerzőkkel): Konstanz, Heidelberg, Aalen.

2003: Katonai építészet Pannoniában. Janus Pannonius Múzeum, Pécs

2003: Újabb kutatások Lussoniumban. Városi Múzeum, Paks.

2007: Roşia Montana / Verespatak múltja, jelene, jövője képekben (társszerző). (Vándorkiállítás magyar és angol változatban)

2008: A Római Birodalom limese – Pannonia határa mint világörökségi helyszín. BTM Aquincumi Múzeum (vándorkiállítás)


Kongresszusszervezés:


1991 – Instrumenta inscripta Latina, JPTE, Pécs (M. Hainzmannal)

1993 – The connections between Pannonia and the Barbaricum. JPTE, Pécs

1996 – Aerial Archaeology Training Workshop, Ságvár – Balatonkiliti (O. Braasch-sal)

1998 – Aerial Archaeology Workshop, JPTE, Pécs

1998 – Dacia és Pannonia kapcsolata, Dacia nyugati határa, JPTE, Pécs

2002 – A régészeti műemlékek kutatása és gondozása a 3. évezred küszöbén. PTE, Pécs.

2003 – XIX. Nemzetközi Limeskongresszus, Pécs. A Szervezőbizottság elnöke.

2007 – Énlaka kultúrája. A konferencia szervezője.


Együttműködés:


Grazi egyetem: epigrafika (instrumenta)

Passaui és Emory (Atlanta) egyetemek: római villakutatás: Babarc

Kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetem: vendégoktatás, előadások.

Előadások a krakkói Jagello Egyetemen, a Grazi Egyetemen, a Heidelbergi Egyetemen, az Emory Egyetemen.

Marosvásárhelyi, Székelykeresztúri és Székelyudvarhelyi Múzeum: szerződéses együttműködés Dacia keleti limesének közös légirégészeti kutatására.

Universität Münster: ERASMUS-szerződés

Istanbul Üniversitesi: tudományos és oktatási együttműködés; ERASMUS szerződés: 2009 szept.-től

Uludag Üniversitesi, Bursa: tudományos és oktatási együttműködés; ERASMUS szerződés: 2009. szept.-től


Publikáció:


6 könyv és mintegy 200 magyar és idegen nyelvű tanulmány.


Szerkesztés:


Specimina nova 1985-

Acta Antiqua Acad. 2005-

Instrumenta inscripta Latina. Pécs 1991.

Itinerarium Hungaricum. Pannonia Romana. Budapest 1995. (magyarul, angolul, németül).

A déli harangszó. Budapest, 2000 (olaszul is).

Von Augustus bis Attila. Stuttgart 2000.

A magyar régészet az ezredfordulón. Budapest, 2003. Angolul is: Hungarian Archaeology at the turn of the Third Millennium. Budapest 2004.

The Roman Army in Pannonia. Budapest 2003.

A régészeti műemlékek kutatása és gondozása a 3. évezred küszöbén. Pécs 2003.

Visy József: A klasszikus embereszmény (szerk. Péter L., válogatta és a szöveget gondozta Visy Zs.). Bába Kiadó, Szeged 2004.

Limes XIX. Proceedings of the XIXth International Congress of Roman Frontier Studies Held in Pécs, Hungary, September 2003. Pécs 2005.


Tagság tudományos testületekben:


Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1963-

Ókortudományi Társaság 1963- (1997-2003 alelnök, 2003-2006 főtitkár)

ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Régészeti Műemlékhelyek Szakbizottsága 1994- (2000-től elnök)

Magyar Világörökségi Bizottság ügyvezető elnöke 1998-2000

Deutsches Akademisches Institut levelező tagja 2002-

Szent István Tudományos Akadémia rendes tagja 2002-

MTA Ókortörténeti Bizottság 2002-2005

Professzorok Batthyány Köre 2004-

Felsőoktatási Tudományos Tanács 2004-2007

Society of Antiquaries of London rendes tagja 2006-

Magyar Limes Szövetség alapító tagja és elnöke 2008-


Kitüntetés:


Révay-díj 1978

Széchenyi professzori ösztöndíj 1997-1998

Pro urbe-díj, Paks 2007

Ábel Jenő emlékérem 2008


Publikációs jegyzék

Könyvek, könyvfejezetek és önálló kiadványok:


1. Intercisa. Az István Király Múzeum Közleményei B/31, Székesfehérvár 1975.
2. Intercisa. Das römische Dunaújváros (magyarul, angolul és oroszul is). Corvina, Budapest 1977.
3. Dunaújváros története az őskortól napjainkig. Régészet. Az István Király Múzeum közleményei D/131. (A további fejezetek Sergő Erzsébet és Matuss Lászlóné tollából származnak). Dunaújváros 1979.
4. Der pannonische Limes in Ungarn. Theiss - Corvina, Budapest1988. (magyarul is: Budapest 1989.)
5. Die großen Thermen von Weißenburg i.Bay., (H. Koschikkal). Prähistorische Staatssammlung, Große Ausstellungsführer 5, München 1992.
6. Wagen und Wagenteile. in: E. Künzl: Die Alamannenbeute aus dem Rhein bei Neupotz. RGM Monographien 34,1-4. Mainz 1993. 1: 257-327; 2: 65-106 mit Typentafeln 21-34; 4: Taf. 366-523.
7. Régészet. A tárgy mint forrás. In: Havas L. - Tegyey I. (szerk.): Bevezetés az ókortudományba I. Agatha II. Debrecen 1996, 251-311. (Kéziratként sokszorosítva Pécsett 1995-ben).
8. Die Wagendarstellungen der pannonischen Grabsteine. Pécs 1997.
9. A ripa Pannonica Magyarországon. Budapest 2000. = The ripa Pannonica in Hungary. Budapest 2003.


Tanulmányok és könyvismertetések:

1. Az Alföld történeti és népességi viszonyai az i.e.I. és i.sz.I. században. Diákköri Füzetek, Debrecen, 2, 1967, 49-72.
2. Inschriften und Zeichen auf den Terra Sigillaten von Intercisa. Alba Regia 10, 1969, 87-99.
3. Die Daker am Gebiet von Ungarn. Móra F. Múzeum Évkönyve 1970, 5-29.
4. Angaben zur Geschichte der ungarischen Tiefebene im augusteischen Zeitalter. Acta Ant. et Arch., Szeged, 14, 1971, 73-79.
5. Intercisa kemencéi. in: Miskolczi M. (szerk.): Tavasz '71. Dunaújváros 1971, 61-67.
6. Rec. Bóna I.: VII. századi avar települések és Árpád-kori magyar falu Dunaújvárosban. Dunaújvárosi Hírlap 1973.12.7.
7. Vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen von Intercisa in den Jahren 1970-1972 (magyarul is). Alba Regia 13, 1974, 245-263.
8. Rec. I. Huld-Zetsche: Trierer Reliefsigillata, Werkstatt I. Materialen zur römisch-germanischen Keramik 9, Bonn 1972. -Arch.Ért. 101, 1974, 342-343.
9. Das große Kultbild des Mithräums und die Probleme des Mithras-Kultes in Intercisa. (Tóth Istvánnal). Előadás: 2. Int. Congress of Mithraic Studies, Teheran 1975. Spec. nova 1, 1985, 37-56.
10. Neuere Inschriften aus Intercisa (Lőrincz Barnabással). Alba Regia 15, 1976, 199-216.
11. Rec. L. Bakker - Br. Galsterer-Kröll: Graffiti auf römischer Keramik im RLM Bonn. Epigraphische Studien 10, 1975. - Alba Regia 15, 1976, 254-255.
12. Intercisa. Annamatia. Lussonium. in: Der römische Limes in Ungarn. Székesfehérvár 1976, 101. 106. 108.
13. Intercisa. Das römische Dunaújváros (magyarul, angolul és oroszul is). Corvina, Budapest 1977.
14. Elpusztult római erődök? Műemlékvédelem 21, 1977, 44-49.
15. Intercisa - ein römisches Grenzkastell am pannonischen Limes. Das Altertum 1978, 106-111.
16. Rec. I. I. Russu: Inscriptiones Daciae Romanae. Bucuresti 1975. - Acta Arch.Hung. 29, 1977, 455-457.
17. Der Beginn der Donaukriege des Domitian. Acta Arch.Hung. 30, 1978, 37-60.
18. Pannoniai limes-szakaszok légifényképeken. Arch.Ért. 105, 1978, 235-259. Németül (részben): Pannonische Limesstrecken auf Luftaufnahmen. Antike Welt 12, 1981, 4, 39-52.
19. The Name of Cautes and Cautopates. Acta Classica, Debrecen, 15, 1979, 45-48.
20. Rec. B. Lőrincz: Pannonische Stempelziegel I. Diss.Arch. II/5, Budapest 1977. - Arch.Ért. 106, 1979, 143.
21. Megjegyzések Valeria védelmi rendszereinek kérdéséhez. Ant. Tan. 25, 1978, 246-252.
22. Neuere Militärdiplome aus Pannonien (magyarul is). Balogh Á. Múzeum Évkönyve 10-11, 1979-1980, 59-132.
23. Rec. G. Alföldy: Konsulat und Senatorenstand unter den Antoninen. Antiquitas 1/27, Bonn 1977. - Acta Arch.Hung. 32, 1980, 491-492.
24. Die Baugeschichte des Auxiliarkastells von Intercisa (Lőrincz Barnabással). BAR Int. Ser. 71, 1980, 681-701.
25. A Late Roman Building from Intercisa and the Notitia Dignitatum. BAR Int.Ser. 71, 1980, 703-714.
26. Rec. St. Johnson: The Roman Forts of the Saxon Shore. London 19792. - Acta Arch. Hung. 33, 1981.
27. Römische Schnellwaage im Museum von Szentes. Móra F. Múzeum Évkönyve 1978/1979, 303-309. Magyarul: Technikatörténeti Szemle 12, 1980-1981, 279-286.
28. Római jelzőtornyok és a limes-út Intercisa térségében. Arch.Ért. 107, 1980, 166-175.
29. Pannonische Limesstrecken auf Luftaufnahmen. Antike Welt 12, 1981, 4, 39-52.
30. Római bronzmérleg és csontsíp. Természet világa 112, 1981, 182-183.
31. Rec. E. Tóth: Porolissum. Das Castellum in Moigrad. Ausgrabungen von A. Radnóti, 1943. Régészeti Füzetek II/19, 1978. - Acta Arch.Hung. 35, 1983, 415-416.
32. V. századi sír Intercisában. Arch.Ért. 108, 1981, 211-217.
33. Zur Ergänzung und Datierung von neuen Militärdiplomen aus Obermösien (Lőrincz Barnabással). ZPE 42, 1981, 273-278.
34. Rec. P.A. Holder: The Auxilia from Augustus to Trajan. BAR. Int.Ser. 70, 1980. - Acta Arch.Hung. 35, 1983.
35. Die Denkmäler des Kaiserkultes in Intercisa. Wiss. Zeitschrift der Humboldt Universität zu Berlin 31, 1982, 303-304. = (lényegesen kibővítve) Basen und Fragmente von Kaiserstatuen in Intercisa. Acta Arch.Hung. 35, 1983, 73-85.
36. Rec. Roman Frontier Studies 1979. BAR. Int.Ser. 71, 1980. - Arch.Ért. 109, 1982, 156-157.
37. Rec. Die Römer in Hessen. Die Römer in Baden-Württemberg. Theiss, Stuttgart. - Acta Arch. Hung. 35, 1983, 436-437.
38. Rec. R. Christlein - O. Braasch: Das unterirdische Bayern. - Acta Arch.Hung. 35, 1983, 436-437.
39. Regelmäßigkeiten in der Entlassung der Auxiliarsoldaten aufgrund der Militärdiplome. Studien zu den Militärgrenzen Roms III, Stuttgart 1986, 792-793; Lényegesen kibővítve: Acta Arch.Hung 36, 1984, 223-238. Magyarul: Ant.Tan.31, 1984, 53-72.
40. Neue Forschungen im Auxiliarkastell von Intercisa (Szabó Klárával és Lőrincz Barnabással). Studien zu den Militärgrenzen Roms III, Stuttgart 1986, 362-368.
41. Rec. S.S. Frere - J.H.M. StJoseph: Roman Britain from the Air. - Acta Arch.Hung. 37, 1985, 277-278.
42. A dunaújvárosi római utazókocsi rekonstrukciója. Arch.Ért. 112, 1985, 169-179.
43. Die kryptotopographische Truppenaufzählung in den Auxiliardiplomen von Pannonien. In: Heer und Integrationspolitik. Die römischen Militärdiplome als historische Quelle. Passauer Historische Forschungen 2, Hg. W. Eck und H. Wolff, Köln - Wien, 1986, 482-517. Magyarul: A pannoniai katonai diplomák kryptotopográfiai csapatfelsorolása. Ant.Tan. 32, 1985-1986, 18-45.
44. Rec. B. Galsterer: Die Graffiti auf der römischen Gefäßkeramik aus Haltern. Bodenaltertümer Westfalens 20, 1983. - Arch.Ért. 112, 1985, 149.
45. Orientalische Grabkammern in Intercisa. Festschrift für A. Betz, Wien 1985, 631-637.
46. Rec. E. Ettlinger - K. Roth: Helvetische Reliefsigillaten und die Rolle der Werkstatt Bern-Enge. Acta Bernensia 8, 1979. - Com.Arch.Hung. 1985, 201-202.
47. Bemerkungen zu einer neuen Civitasurkunde aus dem Jahre 97 (Lőrincz Barnabással). ZPE 63, 1986, 241-249.
48. Rec. Szeged története I. A táj a magyar honfoglalás előtt. Szeged 1983. - Mühely 1985, 4, 167-169.
49. Rec. E. Schallmayer: Der Odenwaldlimes vom Main bis an den Neckar. Stuttgart 1984. - BVbl 51, 1986, 393-394.
50. Rec. H.G. Pflaum: La Gaule et l'Empire Romain. Scripta varia II, Paris 1981. - BVbl 51, 1986, 393.
51. Rec. S. Soproni: Die letzten Jahrzehnte des pannonischen Limes. München 1984. - Századok 122, 1988, 697-699.
52. Die Hilfstruppen der Provinz Pannonia Superior unter Trajan (Lőrincz Barnabással). Acta Arch. Hung. 39, 1987, 337-345.
53. Kaiserbasen in den Limeskastellen der Provinz Pannonia Inferior. Griechische und römische Statuetten und Großbronzen. Akten des 9. Bronzekolloquiums. Wien 1988, 148-151.
54. Die Ergebnisse neuerer Luftbildforschungen am pannonischen Limes. Der pannonische Limes zwischen Dunaújváros und Szekszárd. Akten des 14. Int. Limeskongresses in Carnuntum 1986. RLiÖ 36, Hg. H. Vetters und M. Kandler, Wien 1990, 547-560.
55. Eine Statuenbasis des Kaisers Aurelian von Vág (Kom. Győr-Sopron). Spec.nova 2, 1986, 57-70.
56. Zur Baugeschichte der großen Thermen von Weißenburg. BVbl 53, 1988, 117-135; Taf. 9-13.
57. Eine Statuenbasis des Kaisers Volusianus von Lussonium (Paks-Dunakömlőd). Acta Arch.Hung. 41, 1989, 385-397.
58. Rec. D. Gabler - A. Vaday: Terra Sigillata im Barbaricum zwischen Pannonien und Dazien. Budapest 1986. - Acta Arch.Hung. 41, 1989.
59. Archäologische Ausgrabungen in Lussonium zwischen 1969 - 1987. Spec.nova 3, 1987, 95-106.
60. Légifelvételeken megfigyelt halomsírok a Dunántúlon. in: (Noricumi és pannoniai halomsírok), ed. S. Palágyi. Veszprém 1990, 23-45.
61. Rec. M. Mackensen: Frühkaiserzeitliche Kleinkastelle bei Nersingen und Burlafingen. München 1987. - Acta Arch.Hung. 42, 1990.
62. Mozaikok a dunakömlődi ásatásokról (szerk. és több fejezet). Specimina nova Suppl.I. Pécs 1989.
63. Lussonium. Archaeological Excavations 1988-1989. Roman Frontier Studies 1989. Ed. V. Maxfield und B. Dobson. Exeter 1991, 263-267.
64. Graffiti auf römischer Keramik. Inschriften und Zeichen als Eigentumsmarken. Instrumenta-Inschriften mit Rechtscharakter. in: Instrumenta Inscripta Latina. Das römische Leben im Spiegel der Kleininschriften. Szerk. M. Hainzmann és Zs. Visy. Pécs 1991, passim.
65. Ein neueres Auxiliardiplom aus Lussonium. ZPE 89, 1991, 160-166.
66. Eine wieder aufgetauchte Inschrift von Rom. Spec.nova 5, 1989 [1992], 21-23.
67. Neuere Inschriften aus der Provinz Pannonien. Spec.nova 5, 1989 [1992], 25-42.
68. Maße und Gewichte. Fragen der industriellen Norm im Lichte der Instrumenta inscripta Latina. Elôadás: Instrumenta inscripta Latin. Kolloquium. Pécs 1991. Spec.nova 7, 1991 [1992], 223-234.
69. Rec. K. Strobel: Die Donaukriege Domitians. Antiquitas 1/38, Bonn 1989. - Acta Arch.Hung. 44, 1992, 449-453.
70. Rec. R. Asskamp: Das südliche Oberrheingebiet in frührömischer Zeit. Theiss, Stuttgart. - Acta Arch.Hung. 44, 1992, 453-454.
71. Rec. Die Römer in Nordrhein-Westfalen, Hg. H.G. Horn. Die Römer in Rheinland-Pfalz, Hg. H. Küppers. Die Römer in der Schweiz, Hg. W. Drack - R. Fellmann. Teiss, Stuttgart. - Acta Arch. Hung. 44, 1992, 454-456.
72. Römische Schnellwaage aus Gyékényes. Somogyi Múzeumok Közleményei 9, 1992, 61-67 (magyarul, angol és német kivonattal).
73. Schnellwaage. in: H.-J. Kellner - G. Zahlhaas: Der römische Tempelschatz von Weißenburg i. Bay. Mainz 1993, 128-137.
74. Újabb eredmények a Paks-Dunakömlődön, a Bottyán-sáncon (Lussonium) végzett ásatásokon. Történ Ész 2, 1994/2, 3 - 6.
75. Drei bronzenen Schnellwaagen aus der Türkei. in: Akten der 10. internationalen Tagung über antiken Bronzen, Freiburg 1988. Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg, Band 45, Stuttgart 1994, 435-444.
76. Rec. I. Weiler (Hg.), Grundzüge der politischen Geschichte des Altertums. Graz 1990. - Ant.Tan. 37, 1993, 160-161.
77. Die römische Ansiedlung bei Babarc, Komitat Baranya, Ungarn. Die Prospektionsarbeiten in den Jahren 1989-1991. (H. Benderrel és Th. Burns-szel, valamint mások résztanulmányaival). Specimina nova 8, 1992, 89-152.
78. Cotini in Pannonia. Specimina nova 9, 1993 [1994], 5-12.
79. Die ländliche Besiedlung und Landwirtschaft in Niederpannonien. in: (H. Bender - H. Wolff (Hg.): Die ländliche Besiedlung und Landwirtschaft in den Rhein-Donau-Provinzen des Römischen Reiches). Passauer Universitätsschriften zur Archäologie 2, 1994, 421-449.
80. Die römische Ansiedlung bei Babarc, Komitat Baranya, Ungarn. (H. Benderrel). In: Palágyi S. (szerk.): Balácai Közlemények. Veszprém 1995, 336-342.
81. Some Notes on the Defence System of Pannonia in the 2nd and 3rd Centuries AD. La Pannonia e l`Impero Romano. Annuario dell`Accademia d`Ungheria, Roma 1994, 85-96.
82. Der pannonische Limes in dem Raum von Mosonmagyaróvár. Acta Classica XXX 1994 [1995] 19-30.
83. Intercisa. Lussonium. in: Hajnóczi Gy. et al. (szerk.): Itinerarium Hungaricum. I. Pannonia Hungarica antiqua.Budapest 1995, passim.
84. Luftbildarchäologie am römischen Limes in Ungarn. Luftbildarchäologie in Ost- und Mitteleuropa. Forschungen zur Archäologie im Land Brandenburg 3, 1995, 213-218.
85. Bemerkungen zu der Dislokation der Auxiliartruppen von Raetien. R. Freil-Stolba - M. A. Speidel (Hrsg.): Römische Inschriften - Neufunde, Neulesungen und Neuinterpretationen. Festschrift für Hans Lieb. Basel 1995, 133-142.
86. The Problems of the Dacian Ethnic Group in Hungary. In: Din istoria Europei Romane. Univ. din Oradea, Seria Historie IV. Oradea 1996, 93-104.
87. Wachtposten an der ripa Pannonica in Ungarn. Acta Ant.Hung. 36, 1995, 265-274.
88. Bemerkungen zur Frage der Länge des Militärdienstes auf Grund der Militärdiplome. Specimina nova 11, 1995, 234-
89. Erdwälle und Burgen im Transdanubien, Ungarn; Stand und Entwicklung der archäologischen Luftprospektion in der DDR, der Tschechoslowakei und Ungarn in den Jahren 1945 und 1990In: J. Oexle (szerk.): Aus der Luft. Bilder unserer Geschichte. Luftbildarchäologie in Zentraleuropa. Dresden 1997, 22-27; 76-81.
90. Stand und Entwicklung der archäologischen Luftprospektion in der DDR, der Tschechoslowakei und Ungarn in den Jahren 1945 und 1990. In: J. Oexle (szerk.): Aus der Luft. Bilder unserer Geschichte. Luftbildarchäologie in Zentraleuropa. Dresden 1997, 22-27.
91. Babarc története a római kortól a középkorig. In: Babarc. A település története a római kortól a XX. Század végéig. Babarc 1998, 10-29. Die Geschichte der Siedlung von der Römerzeit bis zum Mittelalter. In: Bawarz, Geschicte – Brauchtum – Sorache. Bawarz 2006, 11-12.
92. Rec. J. Heiligmann: Der "Alb-Limes". Acta Arch.Hung. 48, 1996, 356-357.
93. Rekonstruktionsversuch des vierrädrigen Wagens des Befunds von Környe. Spec. nova XII 1996 [1998], 335-339.
94. Katonai diploma Albertfalváról. Budapest Régiségei XXXII 1998, 87-89.
95. A pannoniai limes Mosonmagyaróvár térségében. Moson Megyei Műhely 1998, 1. szám, 75-89. német kivonat: Der pannonische Limes im Raum von Mosonmagyaróvár. uo. 86-87.
96. Neuere Forschungsergebnisse an der ripa Pannoniae inferioris in Ungarn. (Előadás: 17. Nemzetközi Limeskongresszus, Zilah, 1997.9.3.) Roman Frontier Studies XVII. Zalau 1999, 139-150.
97. Guide to the excursion on the ripa Pannonica. 31st Int. Symposium on Archaeometry, Excursion Guide. Budapest 1998, 57-92.
98. Veterani in Pannonia. (Ea.: III. Tavola Rotonda Internazionale. Le fonti antiche e letterarie della regione Alpe-Adria. Aquileia e Zuglio, 1997.11.7.) Aquileia Nostra LXVIII 1997, 226-234.
99. Severus et Antoninus C. Iulio Passari. Antaeus 24, 1997-1998, [2000], 575-584, táblák: 816-823.
100. Újabb adatok a limes Paks és Tolna közötti szakaszának kutatásához. (Ea.: Bölcske, 1998. X. 14.) Gaál A. (szerk.): Pannoniai kutatások. Szekszárd 1999, 243-256.
101. Intercisa hadtörténete. In: Dunaújváros története. Dunaújváros, 2000, 37-48. Jegyzetek: 395-399.
102. Neuere Angaben zu einigen Wagenbeschlägen. (Ea.: Instrumentum konferencia, Podgorje, 1999. IV. 16.) In: M. Feugère – M. Guštin: Iron, Blacksmiths and Tools. Ancient European Crafts. Monographies instrumentum 12 (Montagnac) 2000, 243-248. = In: Magyarország a (nagy)hatalmak erőterében. Tanulmányok Ormos Mária 70. születésnapjára. Pécs 2000, 651-655.
103. Vorwort. Historischer Überblick. Der Grenzschutz. In (Zs. Visy – L. Kocsis szerk.): Von Augustus bis Attila. Leben am ungarischen Donaulimes. Schriften des Limesmuseum Aalen 53. Stuttgart 2000, 6-7; 11-18; 23-32.
104. Towns, vici and villae: late Roman military society on the frontiers of the Province Valeria. (Ea.: Atlanta, 1999. III. 12.) Th. S. Burns – J.W. Eadie (editors): Urban Centers and Rural Contexts in Late Antiquity. Michigan 2001, 163-184.
105. Christianity in Pannonia. Problems and questions. (Ea.: Paganesimo e cristianesimo sul Basso Danubio. Róma, 2000. IV. 3.) A Kárpát-medence vonzásában. Tanulmányok Polányi Imre emlékére. Pécs 2001, 567-576. – Magyarul: in: Stirling J. (szerk.): In virtute spiritus. A Szent István Akadémia emlékkönyve Paskai László bíboros tiszteletére. Emlékkönyv 80. születésnapjára. Budapest 2003, 49-58.
106. Bayern und Ungarn. Tausend Jahre Beziehungen. (Festvortrag am 15.10.2000, Passau). In: H. W. Wurster – M. Treml – R. Loibl: Bayern – Ungarn. Tausend Jahre. Vorträge der Tagung “Bayern und Ungarn im Mittelalter und in der frühen Neuzeit”. Passau-Regensburg 2001, 11-16.
107. Adatok Valeria provincia katonai szervezetének kérdéséhez. Várady László 75. születésnapjára. ELTE, előadás 2001. Február 21. Jelenkor 2001. November, 1165-1169 - = A pécsi világörökség. Örökségi Füzetek 2, Pécs (2004), 63-67.
108. Zülpich-Mühlenberg. Die römischen Thermenanlagen und die mittelalterliche Benediktinerpropstei. Ausgrabungen 2001-2002. (Fedeles Tamással és Tóth Zsolttal). Zülpich 2002.
109. Ein neueres Militärdiplom aus Dunakömlőd. Spec. nova XVI 2000 [2002], 39/46. (Ferenczi Emlékkönyv)
110. Amicitia et invidia. Diocletians Beziehungen zu seinen Mitregenten. (Ea.: Coll. Friendship in the Greek-Roman World. Heidelberg, 2000. VI. 10. Acta Antiqua 42, 2002, 173-180.
111. Zülpich-Mühlenberg: Römische Thermen und Benediktinerpropstei. Ausgrabungen 2001. (Tóth Zsolttal) Archäologie im Rheinland 2001. Bonn 2002, 57-59.
112. New challenges in the archaeological conservation in a country like Hungary. Ea.: ICOMOS General Essemby, Madrid, 2002. December 3. – Scientific Symposium, Proceedings. Madrid 2002, 216-220.
113. Angaben zur Geschichte Pannoniens an der Wende vom 2. zum 3. Jahrhundert. Előadás, Austria Romana Kolloquium 1996, Hartberg. In: K. Kuzmová – K. Pieta – J. Rajtár (Hrsg.): Zwischen Rom und dem Barbaricum. Festschrift für Titus Kolnik zum 70. Geburtstag. Communicationes Instituti Archaeologici Nitriensis Acad. Sc. Slovacae, Nitra 2002, 203-206.
114. A légirégészet Magyarországon. Pannonia határvédelme. Sopianae. In: Visy Zs. (főszerk.): Magyar régészet az ezredfordulón. Bp. 2003, 25-28, 208-215, 231-232. Angolul is: Zs. Visy (editor-in-Chief): Hungarian archaeology at the turn of the millennium. Budapest 2003, 25-28; 208- 215; 230-231.
115. Similarities and differences in the late Roman defence system in the European and eastern frontiers. Limes XVIII, Amman 2000. BAR Int.Ser. 1084, 2003, 71-75.
116. A pécsi műhely – régészeti kutatások a ripa Pannonica mentén. Előadás: Mandulavirágzási Tudományos Napok. Régészeti műemlékek kutatása és gondozása a 3. évezred küszöbén. PTE 2002. március 4-5. In: Visy Zs. (szerk.): Régészeti műemlékek kutatása és gondozása a 3. évezred küszöbén. Pécs 2003, 107-122.
117. Lecturis salutem, több fejezet. In: Zs. Visy (ed.): The Roman Army in Pannonia. Budapest 2003.
118. A Duna szerepe és jelentősége a római kori Kárpát-medencében/ Rolle und Bedeutung der Donau in der Römerzeit. (Ea. 2000 év a Duna mentén. Konf. Pécs, 2002. május 17.) In: Huszár Z. (szerk.): 2000 év a Duna mentén / 2000 Jahre entlang der Donau. Pécs, 2003. 27-33; 233-240. / Zur Frage der antiken Kenntnisse über die Donau und die Hercynia silva. Ad Fontes! Festschrift für Gerhard Dobesch zum fünfundsechszigtsten Geburtstag am 15. September 2004. Wien 2004, 957-960.
119. Adatok Sopianae ókeresztény leletegyüttesének értékeléséhez. Ea. Pécs ókeresztény öröksége konferencia, Pécs 2003. 09. 19. A pécsi világörökség. Örökségvédelmi Füzetek 2, é.n. [2004], 117-123.
120. Előszó. In: Gábli Cecilia: C. Plinius Secundus természettudományának 37. könyve, a drágakövekről. Szeged 2004.
121. Válasz „A ripa Pannonica Magyarországon” című doktori értekezés opponensi véleményeire. ComArchHung 2004, 249-254.
122. World Heritage. Some considerations about Hungary and the Carpathian region. In: Orbis antiquus. Studia in honorem Ioannis Pisonis. Cluj-Napoca 2004, 920-923.
123. Zur litterae aureae-Inschrift von Intercisa. In: „Eine ganz normale Inschrift”… und ähnliches zum Geburtstag von Ekkehard Weber. Althistorisch-Epigraphische Studien Band 5, Wien 2005, 357-359.
124. Verespatak aranya. (Müller Róbert LX) Zalai Múzeum 14, 2005, 311-315.
125. Similarities and differencies in the conservation and settings of the Great Wall in China and the Limes Romanus as listed and planned world heritage sites. Proceedings of ICOMOS 15th General Assembly and Scientific Symposium. Xi’an 2005, 198-211.
126. Preface. 19th International Congress of Roman Frontier Studies 1-8 September 2003, Pécs. In: Zs. Visy (ed.): Limes XIX. Proceedings of the XIXth International Congress of Roman Frontier Studies Held in Pécs, Hungary, September 2003. Pécs 2005, 9-16.
127. The Roman frontiers and the Barbarians. Ea. 19. International Congress of Roman Frontier Studies, Pécs, 2003. 9. 1. In: Zs. Visy (ed.): Limes XIX. Proceedings of the XIXth International Congress of Roman Frontier Studies Held in Pécs, Hungary, September 2003. Pécs 2005, 213-220.
128. Fejezetek Intercisa kutatásának történetéből. Ea. Dunaújváros, 2001. október 10. In: Az Intercisa Múzeum első 50 éve. Dunaújváros 2005, 19-27; térképmelléklet.
129. (Rec.): Tulok M. – Makkay J.: Angol-magyar és magyar-angol régészeti kifejezések szótára. English-Hungarian and Hungarian-English dictionary of archaeological terms. Enciklopédia Kiadó, Budapest 2004. Arch. Ért. 130, 2005, 250-252.
130. Előzetes beszámoló a Fejérváry-gyűjtemény két darabjáról. Bronz kocsikerék és lószerszám a gyűjteményben. Ea. Collegium Budapest, 2005. május 25. In: Szentesi E. – Szilágyi J. Gy. (szerk.): Antiqutas Hungarica, Tanulmányok a Fejérváry-Pulszky-gyűjtemény és a Liber Antiquitatis történetéről. Collegium Budapest Workshop Series 16, 2005, 205-221.
131. Cella septichora. Előzetes beszámoló a Szent István téren, az ókeresztény temető területén folytatott régészeti kutatásokról. Pécsi Szemle IX/1 2006. nyár, 3-13.
132. Die römische Schnellwaage von Besnyő, Komitat Fejér. BVgbl 71, 2006, 169-172.
133. Die Grenze in Ungarn. In: Grenzen des römischen Imperiums. Mainz 2006, 147-152.
134. Zusammenfassung. In: Die römische Siedlung bei Babarc. Passauer Universitätsschriften zur Archäologie, Band 12. Passau 2007, 193-200. (T. Burns-szel és H. Benderrel közösen).
135. Újabb adatok a pécsi vár építéstörténetéhez. In: Kaposi Z. – Pilkhoffer M. (szerk.): Tanulmányok Pécs történetéből 19. Pécs 2007, 35-58.
136. Recent Data on the Structure of the Early Christian Burial Buildings at Pécs. Acta Classica Univ. Scient.Debrecen, XLIII 2007, 137-155.
137. A tápai templom keresztelőmedencéjének talapzata. Szeged 19/9. 2007. szeptember, 10-17.
138. Die Wasserversorgung und die Wasserentsorgung in Intercisa. (Ea.: Régészeti Intézet, Budapest, 1998. XI.) In: Dacia Felix. Studia Michaeli Barbulescu oblate. Cluj-Napoca 2007, 575-584.
139. Neuere Untersuchungen von Hilfstruppen römischer Auxiliardiplome. Ea. Die römischen Militärdiplome – Heeresurkunden als historische Quelle. Bern 7-9. Oktober 2004. In: M. A. Speidel – H. Lieb: Militärdiplome. Die Forschungsbeiträge der Berner Gesprache von 2004. Mavors 15, Stuttgart 2007, 247-265. (Magyarul részben: Szt. István Tudományos Akadémia, 2004.12.17., székfoglaló előadás.)

Muzeológia, régészeti műemlékvédelem, tudománytörténet:

1. Múzeum és közönsége. in: Miskolczi M. (szerk.): Tavasz '74. Dunaújváros 1974, 67-71.
2. Az 1973/74. évi latin írásbeli tétel margójára. Ant.Tan. 21, 1974, 267-270.
3. Az Intercisa Múzeum közművelődési tevékenységéről. in: Ma és Holnap. Székesfehérvár, 1978.
4. Az Intercisa Múzeum állandó kiállításának forgatókönyve. Régészet (őskor, római kor, népvándorláskor). Dunaújváros 1976.
5. Dunaújváros területének rövid története I-X. Dunaújvárosi Hírlap 1980, 3.21 - 4.29.
6. Római fürdő és helyreállítása Weißenburgban. Műemlékvédelem 27, 1983, 201-213.
7. Thermae maiores Biriciana-Weissenburg in Bayern. Ausgrabung – Konservierung – Restaurierung. Budapest 1984.
8. A Weißenburgban föltárt római fürdő restaurálásának tapasztalatai. Múzeumi Műtárgyvédelem 13, 1984, 47-74.
9. Römische Thermen von Weißenburg i. Bay. (H. Koschikkal). in: Konservierte Geschichte? Antike Bauten und ihre Erhaltung. Hg. G. Ulbert und G. Weber. Stuttgart 1985, 153-163.
10. Javaslat Régészeti Műemléki Hivatal létrehozására. Múzeumi Hírlevél XI/7-8, 1990.
11. Probleme der archäologischen Denkmalpflege in Ungarn. Archäologische Gesellschaft Graz, Nachrichtenblatt 4/1990, 5-7.
12. Befogadás és kirekesztés: a birodalom és a barbárok. Hatalmi politika az ókorban. Rubicon 1991/4, 7-9.
13. Erfahrungen bei der Restaurierung römischer Baudenkmäler im Archäologischen Park Intercisa (Dunaújváros). in: G. Precht (Hrsg.): Grabung - Forschung - Präsentation. Xantener Berichte 5, 1994, 71-75.
14. Chancen der archäologischen Denkmalpflege in Ungarn. (Ea. Konf. Chancen und Probleme archäologischer Dankmalpflege im vereinten Europa, Kerkrade-Rolduc, 1992.8.31.-9.5.). Aspekte europäischer Bodendenkmalpflege. Materialien zur Bodendenkmalpflege im Rheinland 3, Köln-Bonn 1994, 105-110.
15. Prof. Dr. Géza Alföldy. In: Doctores honoris causa Universitatis de Iano Pannonio nominatae: Alföldy Géza 1992. Pécs 1993.
16. Kolozsvár főterén mit fedezhet fel a régészásó? Magyar Nemzet 1994.8.16.
17. In memoriam Kun József. Spec. nova IX 1994, 217.
18. A paksi Városi Múzeum állandó kiállításának forgatókönyve. Római kor. Paks 1995.
19. Halál és túlvilági utazás. A salköveskúti római sírkő kocsiábrázolása. Vas Népe, 1996. április 5.
20. Aerial Archaeology Training Project in Hungary, 1996. Múzeumi Hírlevél, XVII, 1966, 241.
21. Soproni Sándor. In: Pannoniai kutatások. Szekszárd 1999, 7-8.
22. Ungarisches Know-How für römische Ruinen in Bayern. In: G. Weber (Hrsg.): Archäologie und Marketing. Beiträge zum 3. Cambodunum-Symposion 9. Und 10. Oktober 1998. Kempten 2001, 106-109.
23. Előszó gyanánt. [Élő örökség]. In: Visy Zs. (kiadó): Europa – közös örökségünk (programfüzet). Budapest 1999, 2-3.
24. A régészeti gyűjtemények fejlesztésének tudományos szempontjai és módszerei. Ea. A közgyűjtemények és a tudomány. Konf. MNM, 1999. július. Interneten és CD-n megjelent magyarul és angolul: Scientific aspects and methods of developing archaeological collections.
25. The role and significance of the archaeology in the integrated Europe of the 21st century. (Ea.: Europae Archaeologiae Consilium, Inaugural Meeting, Strasbourg, 1999. XI. 25.) W. Willems (ed.): Challenges for European Archaeology. Zootermeer 2000, 27-31.
26. Előszó. In: A Magyar Nemzeti Múzeum őskori aranykincsei. Budapest, 2000, 7-8.
27. Bevezetés. In.: Visy Zs. (szerk.): Déli harangszó. Budapest 2000, 19-22.
28. Principles and methods of restitution: works of art, 1941-1956. (Ea.: Mapping Europa: Fate of looted cultural valuables in the 3rd millennium. Moszkva, 2000. IV. 10.). Interneten megjelent.
29. A kulturális örökség és a társadalom felelőssége. Ea. Konf: A társadalom öt pillére. Nádasdladány, 2000. 9.23. Nádasdy Akadémia, 2000, 7-8; 14-17.
30. Magyarörmények. Erdélyi Örmény Gyökerek IV, 45. 2000 november, 2-5.
31. Tudomány és kultúra kapcsolatáról történész-szemmel / About the connection os science and culture through the eyes of a historian / Sul rapporto tra scienza e cultura con gli occhi di uno historico. (Ea.: Kultúra a 3. Évezred küszöbén. Budapest, Olasz Intézet, 1998. XI. 11.) In: A kultúra a harmadik évezred küszöbén / Culture at the threshold of the Third Millennium /La cultura alle soglie del terzo millennio. Istituto Italiano di Cultura per l’Ungeria, 2000, 250-254.
32. ICOMOS MNB Régészeti Műemlékhelyek Szakbizottsága (beszámoló – 2001). ICOMOS Híradó 10/1, 2002, 5-6.
33. Kós Károly és a transzszilvanizmus. Ea. Kós Károly konferencia, Budapest, 2001.5.8. Nyelvünk és kultúránk. XXXII. évf. 119. szám, 2002/1, 5-18.
34. Gondolatok a tárgyi és képi /az ókori/ kommunikáció sajátságairól. Horányi Özséb sexagenario. Janus, X.2. 2002 tavasz, 80-84.
35. 18th Limes Congress, Amman, 9th September, 2000. Closing speech. Limes XVIII Amman 2000. BAR Int. Ser. 1084, 2003, xxx-xxxi.
36. A római limes magyarországi szakasza mint a Római Birodalom európai limesének része. Magyar Építőművészet 2003/4 Utóirat c. melléklet, 20-28.
37. 19. Nemzetközi Limeskongresszus, 2003. szeptember 1-8. Múzeumi Hírlevél XXIV/11, 2003. november, 339-342.; Arch.Ért. 130, 2005, 217-221.
38. Emlékeztető ICOMOS MNB RMSz ülés: Fábiánsebestyén. ICOMOS Híradó 11/7, 2003, 13-15.
39. Statement to the Romanian Minister of Culture. In: Heritage at Risk. ICOMOS World Report 2002/2003 on Monuments and Sites in Danger. München 2003, 176.
40. Aranyláz. Újabb nemzetközi akció a verespataki római bányák megmentéséért. Magyar Nemzet, Magazin, 2003. december 6, 33. o. = Az ICOMOS Közgyűlésének újabb határozata a verespataki római aranybánya megmentéséért. ICOMOS Híradó 11/8, 2003, 13-15.
41. Visy József (1911-1988). In: Visy József: A klasszikus embereszmény. Bába Kiadó, Szeged 2004, 365-372. / ismét in: A Baross Gábor Gimnázium tanárai, Szeged 1935-1951. Bába Kiadó, Szeged 2006, 99-103.
42. A régészeti örökség helyszíneinek védelme Magyarországon. The protection of archaeological heritage sites in Hungary. Conservation and restoration of archaeological monumnets. Konf. ea: A Velencei Karta. The Venice Charter 1964-2004-2044. Budapest-Pécs, 2004. május 22-27. In: Műemlékvédelem XLVIII 2004, 48-49; 178-179.
43. Örökségvédelem – Verespatak (Alburnus Maior) kálváriája. Múzeumi Hírlevél XXV/6, 2004, 200-202. Univ Pécs 2004. november 23. (kis módosítással).
44. Beszámoló az ICOMOS MNB Régészeti Műemlékhelyek Szakbizottság 2003. évi tevékenységéről. ICOMOS Híradó 12/3-4, 2004. július-augusztus, 10-11.
45. Lyon. Xth Annual Meeting of European Association of Archaeologists. Múzeumi Hírlevél XXV/6, 2004, 306.
46. Genius loci – The spirit of archaeological sites. In: Place – Memory – Meaning: Preserving Intangible Values in Monuments and Sites. Proceedings of the International Scientific Symposium, ICOMOS 14th General Assembly, Victoria Falls, Zimbabwe, 27-31 October 2003. Paris 2004.
47. Lopakodó erőszak. Magyar Nemzet 2005. január 15.
48. Beszámoló a Régészeti Műemlékhelyek Szakbizottsága 2004. évi tevékenységéről. ICOMOS Híradó 13/5-6, 2005. június-július, 6-7.
49. Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Régészeti Műemékhelyek Szakbizottság szakmai tanácskozása a százhalombattai Matrica Múzeumban. ICOMOS Híradó 13/5-6, 2005. június-július, 12.
50. A római limes Magyarországon és Európában. Várak, Kastélyok, Paloták. I/3, 2005. július, 4-7.
51. A pécsi világörökség – újabb ókeresztény sírkamrák. Beszélgetés Visy Zsolt professzorral a legújabb ásatási eredményekről (Marton Erzsébet). Műemlékvédelem XLIX 2005/5, 283-285.
52. Beszámoló az Ókortudományi Társaság 2003/2004. évi tevékenységéről. Az Ókortudományi Társaság negyvenhatodik éve. Felolvasva: 2004. május 21. Antik Tanulmányok XLIX 2005, 329-337.
53. Beszámoló az ICOMOS 15. Közgyűléséről, Xi’an 2005. október 17-21. Múzeumi Hírlevél XXVI/12, 2005. december, 375-376. és ICOMOS Híradó 13/9, 2005. december, 7-8.
54. Régészeti műemlékek kezelése és védelme. ICOMOS, TV-előadás, 2005. tavasz. (CD-n publikálva)
55. Előzetes beszámoló a Pécs, Szent István téren, az ókeresztény temető területén folytatott régészeti kutatásokról. Örökség X/5, 2006. május, 4-6. Bővebben: Pécsi Szemle, 2006 nyár, 3-13.)
56. Az Ókortudományi Társaság negyvenhetedik éve. (A 2005. évi közgyűlésen (május 27.) elhangzott főtitkári beszámoló. Antik Tanulmányok 50, 2006, 127-134.
57. Harang és szabadság. HetiVálasz VI/29, 2006. július 20., 34-35.
58. Verespatak kultúrtörténeti kockázata. Magyar Nemzet 2006.09.08. Kivonat a következőből: A Verespatak/Roşia Montana (Románia) térségében tervezett külszíni aranybányászati program környezeti hatástanulmányának kulturális örökségi fejezetének (Environmental Impact Study: Cultural Heritage Baseline Report) értékelése. A Magyar Természetvédők felkérésére, 2006. augusztus. http://www.vedegylet.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=496
59. A kulturális örökség mint eleven, megújító erő. http://www.indymedia.hu/index.shtml
60. A pécsi cella septichora műemléki munkálatainak tanulságai. Műemlékvédelem LI 2007/3, 201-208.
61. A pécsi cella septichora műemléki munkálatainak tanulságai. Műemlékvédelem LI 2007/3, 201-208.
62. Nándorfehérvár, a kapu. MN 2007. július 21.
63. Ókeresztény kripták Pécsett. Várak Kastélyok Templomok. III/4, 2007. augusztus, 46.
64. Régészeti műemlékek kezelése és védelme. ICOMOS, TV-előadás, 2005. tavasz. (CD-n sokszorosítva)
65. Megjegyzések a pécsi püspöki vár kutatásához. Várak Kastélyok Templomok. III/5, 2007. október, 19.
66. Régészeti Műemlékhelyek Szakbizottság 2007. évi beszámolója. ICOMOS Híradó 15/5, 2007. október-november, 13-14, 9-10.
67. Sopianae: a cella septichora és környéke. Beszámoló a 2005-2006. évi régészeti feltárásról. Ókor VI:3, 2007, 84-90. (Pozsárkó Csabával és Tóth István Zsolttal)
68. Disputa: "Félrevezeti-e a látogatót a helyreállított pécsi ókeresztény sírkamrák jelenlegi bemutatása?" Múzeumcafe I:2, 2007 december
69. Rosia Montana / Verespatak múltja, jelene, jövője képekben. Kiállítás az Európai Parlamentben. ICOMOS Híradó 16:1, 2008. február
70. Beszámoló a Society of Antiquaries of London székházában a Seuso kincsről tartott előadásról. Múzeumi Hírlevél 2008


Szerkesztés, kiadás:

1. Specimina nova 1985 –
2. Acta Antiqua 2004 –
3. Mozaikok a dunakömlődi ásatásokról (szerk. Visy Zs. és Tóth I.). Specimina nova Suppl. I. Pécs 1989.
4. Instrumenta inscripta Latina. Das römische Leben im Spiegel der Kleininschriften. Szerk. M. Hainzmann és Zs. Visy. Pécs 1991.
5. Itinerarium Hungaricum. I. Pannonia Hungarica antiqua. Budapest 1995. (Hajnóczi Gyulával és másokkal együtt)
6. Déli harangszó. Mundus Egyetemi Kiadó Budapest 2000.
7. Von Augustus bis Attila. Leben am ungarischen Donaulimes. Schriften des Limesmuseum Aalen 53. Stuttgart 2000. (Kocsis Lászlóval)
8. Magyar régészet az ezredfordulón. Teleki László Alapítvány, Budapest 2002. (főszerk.). Angolul is: Hungarian archaeology at the turn of the millennium. Budapest 2003.
9. A régészeti műemlékek kutatása és gondozása a 3. évezred küszöbén. Mandulavirágzási Tudományos Napok, PTE, 2002. március 4-5. Pécs 2003. ISBN 963 641 960 4.
10. The Roman Army in Pannonia. TLA Budapest 2003.
11. Abstracts of the 19th International Congress of Roman Frontier Studies. Pécs 2003. – bevezetéssel.
12. Visy József: A klasszikus embereszmény (szerk. Péter L., válogatta és a szöveget gondozta Visy Zs.). Bába Kiadó, Szeged 2004.
13. Limes XIX. Proceedings of the XIXth International Congress of Roman Frontier Studies Held in Pécs, Hungary, September 2003. Pécs 2005.
14. Die römische Siedlung bei Babarc. Passauer Universitätsschriften zur Archäologie, Band 12. Passau 2007. (társszerkesztés)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kérlek, hogy csak etikusan és nyomdafestéket tűrően írj a bejegyzésekhez megjegyzést!