Keresés ebben a blogban

2010. április 5., hétfő

Trencsényi-Waldapfel Imre : MITOLÓGIA - Csodaszarvas (magyar monda)

CSODASZARVAS
Magyar monda

Ménrót, az óriás, a bábeli nyelvzavar után Evilát földjén telepedett le. Ott Eneh nevű feleségétől két fia született, Hunor és Magyar. Minthogy azonban az óriás Ménrótnak Enehen kívül még más asszonyai is voltak, Hunoron és Magyaron felül ezektől is született még sok fia és leánya, ezek a fiai és az utódaik laknak Perzsia vidékén, termetre és színre a hunokhoz hasonlítanak, csak a beszédjük tér el egy kevéssé. Minthogy pedig Hunor és Magyar voltak Ménrót elsőszülöttjei, atyjuktól külön, saját sátraikban laktak.

Történt egy napon, hogy vadászni mentek s a pusztában egy szarvasünő tűnt fel előttük. Űzőbe vették, de az csak futott előlük. S miután teljesen eltűnt előlük a meótiszi mocsarakban, sokáig keresték, de nem tudtak többé rátalálni. De bejárva utána a meótiszi mocsarakat, látták, hogy az a vidék alkalmas nyájaik legeltetésére. Hazamentek hát atyjukhoz, és az ő engedélyével tértek vissza ide minden vagyonukkal, hogy a meótiszi mocsarak között telepedjenek le.

Ezt a vidéket, egy szűk gázlót nem számítva, minden oldalról tenger veszi körül, s bár folyói nincsenek, fűben és fában, madárban és halban és mindenféle vadban bővelkedik. Behatolni ide és kijönni innét nem könnyű. Miután Hunor és Magyar megszálltak itt, öt álló esztendeig el sem mozdultak.

A hatodik esztendőben azután kalandra indultak innét, s a pusztában férjeik nélkül találták Belár fiainak az asszonyait és a házuk népét sátorszállásukon. Gyors rajtaütéssel minden vagyonukkal együtt a meótiszi mocsarak közé vitték őket. Úgy esett, hogy a szolganéppel együtt elfogták az alánok királyának, Dulának két leányát is; az egyiket Hunor, a másikat Magyar vette feleségül. Ezektől az asszonyoktól származnak mind a hunok - illetőleg a magyarok.

Miután pedig már sokáig laktak e mocsarak között, lassanként nagy néppé sokasodtak, úgy, hogy ez a vidék nem tudta már őket sem befogadni, sem táplálni. Kémeket küldtek hát Szkítiába, s miután ezt kitapasztalták, szolgáikkal és nyájaikkal együtt ideköltöztek tartós szállásra.


Kézai Simon krónikájából.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kérlek, hogy csak etikusan és nyomdafestéket tűrően írj a bejegyzésekhez megjegyzést!